Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 006876 21546535 na godz. na dobę w sumie
Jak pisać listy po niemiecku. Korespondencja oficjalna. Korespondencja handlowa - ebook/pdf
Jak pisać listy po niemiecku. Korespondencja oficjalna. Korespondencja handlowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-539-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-67%), audiobook).

Praktyczny poradnik prezentujący zasady pisania listów oficjalnych, półoficjalnych i handlowych po niemiecku, przydatne sformułowania oraz wzory listów. W rozdziale pierwszym prezentujemy reguły korespondencji oficjalnej, przede wszystkim te, które dotyczą formy i kształtu listu, jego budowy i stylu. Przedstawiamy też przykłady adresowania kopert, tytułowania odbiorcy oraz pierwszych i ostatnich zdań pisma. Rozdział drugi dotyczy listów półoficjalnych, czyli takich, w których obowiązuje styl urzędowy i język literacki, ale w których nie jest jednak tak bardzo istotna, np. odległość pola adresowego od krawędzi arkusza, jak ma to miejsce w korespondencji handlowej, będącej tematem rozdziału trzeciego. Tu opisujemy podstawowe zasady budowy takich pism, omawiamy normy (np. DIN, ISO) oraz prezentujemy przykłady różnorodnych listów (np. oferty, zamówienia, reklamacji itp.). Jako dodatek proponujemy Państwu wykaz skrótów, zwrotów i wyrażeń stosowanych w listach oficjalnych i półoficjalnych oraz przypomnienie zasad ortografii niemieckiej, które obowiązują od 2005 roku, a o których czasem zapominamy, co dopuszczalne jest w korespondencji prywatnej, lecz w pismach oficjalnych nie powinno mieć już miejsca. Polecamy również e-book „Jak pisać listy po niemiecku. Korespondencja prywatna”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JAK PISAĆ LISTY PO NIEMIECKU REKLAMACJA – REKLAMATION Rodzaje reklamacji: • • • jakościowa – towar ma jakiś defekt rodzajowa – został dostarczony inny towar niż zamawiany ilościowa – ilość dostarczonego towaru jest zbyt duża lub zbyt mała Najczęściej mamy do czynienia z reklamacją jakościową; nie zawsze uszko- dzenie towaru jest winą producenta, czasem wynika z niewłaściwego trans- portu, jednak mimo to, zawsze należy natychmiast na taki stan zareagować i przystąpić do reklamacji uszkodzonego towaru. Części reklamacji: 1. Potwierdzenie odbioru dostawy i opis wad i braków towaru Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Artikel beschädigt ankamen. – Niestety, musimy Państwa powiadomić, iż Wasze artykuły dotarły do nas w stanie uszkodzonym. Bei der Prüfung der Produkte stellten wir leider fest, dass viele beschädigt waren. – Niestety, przy kontroli produktów stwierdziliśmy, iż wiele jest usz- kodzonych. Leider haben wir festgestellt, dass die gelieferte Ware folgende Mängel hat: ... – Niestety stwierdziliśmy, iż dostarczony towar posiada następujące braki: ... Sie haben zu viel/zu wenig Stück von dem Artikel Nr. 234 geliefert. – Dost- arczyli Państwo za dużo/za mało sztuk artykułu nr 234. Sie haben uns Bücher von Schiller statt von Goethe geliefert. – Dostarczyli nam Państwo książki Schillera zamiast Goethego. Die Farbe der gelieferten Waren stimmt nicht mit der Bestellung überein. – Kolor dostarczonych towarów nie zgadza się z zamówieniem. Der Preis der gelieferten Waren ist falsch angegeben. – Cena dostarczonych towarów została podana nieprawidłowo. Die Ware ist in der falschen Größe geliefert worden. – Rozmiar dostarczo- nego towaru nie zgadza się. 100 KORESPONDENCJA OFICJALNA I HANDLOWA 2. Propozycja ugody Wir würden die Ware trotzdem behalten, wenn Sie uns 10 Preisnachlass gewähren. – Możemy jednak zatrzymać towar, jeżeli zaoferują nam Państwo 10 rabat. Wir müssen Ihnen die Sendung zurückschicken. – Musimy odesłać Państwu przesyłkę. Wir bitten Sie um Ersatzlieferung so schnell wie möglich. – Prosimy Pań- stwa o dostawę zastępczych towarów tak szybko, jak to możliwe. 3. Prośba o decyzję Wir bitten um Ihre schnelle Entscheidung. – Prosimy o szybką decyzję. Teilen Sie uns bitte Ihre Entscheidung mit. – Proszę nas powiadomić o Pańskiej decyzji. Odpowiedź na reklamację 1. Wstęp, przeprosiny, tłumaczenie Es tut uns sehr Leid, dass die Produkte beschädigt waren. – Bardzo nam przykro, iż produkty były uszkodzone. Bitte entschuldigen Sie den Fehler. – Proszę wybaczyć nam ten błąd. Die angegebenen Mängel müssen auf dem Transport entstanden sein. – Wymienione wady musiały powstać w czasie transportu. 2. Zajęcie stanowiska Wir bieten Ihnen einen Nachlass von 10 . – Proponujemy Państwu zniżkę Wir schicken Ihnen umgehend Ersatzwaren. – Prześlemy Państwu towary w wysokości 10 . zastępcze. 3. Zakończenie Wir versichern Ihnen, dass solche Fehler sich nicht wiederholen werden. – Gwarantujemy Państwu, iż tego typu błędy już się nie powtórzą. 101 JAK PISAĆ LISTY PO NIEMIECKU Reklamacja Atena GmbH ul. Kubusia Puchatka 2 12-856 Warschau Polen Herrn Martin Loren Buchwelt GmbH Kreuzberg 3 10745 Berlin Reklamation Sehr geehrter Herr Loren, wir bedanken uns für Ihre Lieferung, aber leider müssen wir mitteilen, dass 20 Exemplare des Romans „Der schwarze Obelisk“ von E.M. Remarque (Nr. 78) nass waren. Die beschädigten Bücher können wir jedoch zu einem herabge- setzten Preis verkaufen. Deshalb schlagen wir vor, den Lieferpreis um 15 zu reduzieren. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Für Ihre schnelle Entscheidung wären wir dankbar. Mit freundlichen Grüßen Grabowska Karolina Grabowska Geschäftsführerin 102 KORESPONDENCJA OFICJALNA I HANDLOWA Atena GmbH ul. Kubusia Puchatka 2 12-856 Warszawa Polska Pan Martin Loren Buchwelt GmbH Kreuzberg 3 10745 Berlin Reklamacja Szanowny Panie Loren, dziękujemy za dostawę, niestety musimy Pana powiadomić, iż 20 egzemplarzy książki E.M. Remarque’a „Czarny obelisk” (nr 78) było mokrych. Uszkodzone książki możemy jednak sprzedać po obniżonej cenie. Dlatego proponujemy, aby zredukowali Państwo koszty dostawy o 15 . Proszę nas powiadomić, czy zga- dza się Pan z naszą propozycją. Bylibyśmy wdzięczni za szybką decyzję. Z serdecznymi pozdrowieniami Grabowska Karolina Grabowska Kierowniczka 103 JAK PISAĆ LISTY PO NIEMIECKU Odpowiedź na reklamację BuchWelt GmbH Kreuzberg 3 10745 Berlin Frau Karolina Grabowska Atena GmbH ul. Kubusia Puchatka 2 P-12-886 Warschau Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom • Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom B/e 18-03-05 BW 24-03-05 Betrifft: Ihre Reklamation vom 18.03.2005 Sehr geehrte Frau Grabowska, es tut uns sehr Leid, dass die Ware zum Teil beschädigt angekommen ist. Bei uns war noch alles in Ordnung. Die Mängel müssen auf dem Transport entstan- den sein. Wir sind natürlich mit Ihrem Vorschlag einverstanden und akzeptieren einen Nachlass von 15 . Wir bitten um Entschuldigung und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammen- arbeit. Mit freundlichen Grüßen Loren Martin Loren Abteilungsleiter 104 KORESPONDENCJA OFICJALNA I HANDLOWA BuchWelt GmbH Kreuzberg 3 10745 Berlin Pani Karolina Grabowska Atena GmbH ul. Kubusia Puchatka 2 P-12-886 Warszawa Pańskie oznaczenie/Pańska wiadomość z • nasze oznaczenie/nasza wiadomość z B/e 18-03-05 BW 24-03-05 Dotyczy: reklamacji z 18.03.2005 Szanowna Pani Grabowska, bardzo nam przykro, że towar nadszedł częściowo uszkodzony. U nas było jesz- cze wszystko w porządku. Wady musiały powstać w czasie transportu. Natural- nie akceptujemy zniżkę w wysokości 15 . Prosimy o wybaczenie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. Z serdecznymi pozdrowieniami Loren Martin Loren Kierownik działu 105 JAK PISAĆ LISTY PO NIEMIECKU Wykaz skrótów stosowanych w korespondencji oficjalnej Abt. – Abteilung – dział Akr. – Akkreditiv – akredytywa Ant. – Antwort – odpowiedź beil. – beiliegend – w załączeniu bez. – bezahlt – zapłacony, opłacony bzw. – beziehungsweise – względnie d.h. – das heißt – to znaczy d.i. – das ist – to jest d.J. – dieses Jahres – tego roku einschl. – einschließlich – włącznie Fa. – Firma – firma gem – gemäß – zgodnie z i.A. – im Auftrag – z polecenia, na zlecenie inkl. – inklusive – włącznie Kto. – Konto – konto Lfg. – Lieferung – dostawa Lkw. – Lastkraftwagen – ciężarówka, samochód ciężarowy mfG. – mit freundlichen Grüßen – z serdecznymi pozdrowieniami Mws. – Mehrwertsteuer – podatek od wartości dodanej (VAT) ppt. – prompt – natychmiast sog. – so genannt – tak zwany Rechn. – Rechnung – rachunek u. – und – i u.a. – unter anderem – między innymi z.B. – zum Beispiel – na przykład z.Z. – zur Zeit – obecnie, w tej chwili Wykaz skrótów ekonomicznych: AG – Aktiengesellschaft – spółka akcyjna BLZ – Bankleitzahl – kod bankowy GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HGB – Handelgesetztbuch – kodeks handlowy KG – Komanditgesellschaft – spółka komandytowa OHG – Offene Handelsgesellschaft – spółka handlowa jawna 106 KORESPONDENCJA OFICJALNA I HANDLOWA Zwroty ogólne, używane w korespondencji oraz rozmowie oficjalnej: Zdania: Das Problem beruht darauf, dass ... – Problem polega na tym, iż ... Es gilt als erwiesen ... – Uchodzi za oczywiste ... Es ist oft der Fall, dass ... – Zdarza się często, iż ... Es kommt darauf an, ob ... – To zależy od tego, czy ... Es lasst sich nicht verleugnen, dass ... – Nie da się zaprzeczyć, że ... Es trifft oft zu, dass ... – Często okazuje się, iż ... Es unterliegt keinem Zweifel, dass ... – Nie ulega wątpliwości, że ... Ich bin sicher, dass ... – Jestem pewien, że ... Ich muss zugeben, dass ... – Muszę przyznać, iż ... Meiner Meinung nach ... – Moim zdaniem... Zu meinem großen Bedauern habe ich festgestellt, dass ... – Z wielkim Zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass ... – Na koniec chciałbym dodać, żalem stwierdziłem, iż ... iż ... Wyrażenia: Abschied nehmen (von ... + D) – pożegnać się (z ...) Anerkennung finden – rozpoznać Auskunft erteilen – poinformować auf die Probe stellen – wystawiać na próbę aufs Spiel setzen – zaryzykować außer Acht lassen – nie brać pod uwagę befehlen + D +zu + Inf – nakazać coś komuś beruhen auf ... + D – opierać się na ... Bescheid sagen – powiadomić, poinformować Bescheid wissen – wiedzieć, orientować się bestehen aus ... + D – składać się z ... bezeichnen als ... + A – określać jako ... Interesse finden an + D – interesować się die Absicht haben – mieć zamiar die Erlaubnis geben – dawać pozwolenie 107
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pisać listy po niemiecku. Korespondencja oficjalna. Korespondencja handlowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: