Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003377 22432532 na godz. na dobę w sumie
Jak politycy nami manipulują? cz. 1: Zakazane techniki - ebook/pdf
Jak politycy nami manipulują? cz. 1: Zakazane techniki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 109
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3732-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsza część 'Jak politycy nami manipulują' przedstawia cały arsenał zakazanych technik politycznego języka podświadomości. To dzięki sprytnym sztuczkom politykom udaje się wybić na szczyty władzy nawet bez zgłębiania się w merytorykę. Czytając tę książkę dowiesz się, jak często byłeś poddawany konkretnym metodom perswazji i jak często im ulegałeś. Wreszcie, książka pozwoli Ci uodpornić się na manipulacje, próby zbiorowej hipnozy i użycia podświadomego języka wpływu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

nagromadzenie wyżej wymienionych konstrukcji w wypowiedzi może skłaniać do opinii, że: szablonowością, upowszechnianiem język polityki charakteryzuje się deformowaniem znaczeń wyrazów, kiczu stylistycznego, wielosłowiem i ogólnikowością stwierdzeń. Jak widać jest to nie tyle wynikiem „ujemnej swoistości” (...), ile przejmowaniem przezeń większości uchybień i wykroczeń leksykalnych publicystyczno- dla dziennikarskiego i urzędowego39. typowych stylu 39 S. Dubisz, Język i polityka..., op.cit., ss. 156-157. 26 UŻYCIE SŁÓW: „NIE”, „SPRÓBUJ” jaki sposób jak neurolingwistycznego W konkretne wyrazy mogą oddziaływać na elektorat? Według specjalistów programowania istnieje wiele słów-kluczy, dzięki którym komunikacja staje się czytelna zarówno na świadomym, i nieświadomym poziomie umysłu 40 . Jednym z niezwykle istotnych słów jest wyraz nie. Eksperci są zdania, że dwa podstawowe polecenia: Proszę się nie się denerwować, dla denerwować oraz Proszę nieświadomej sobą dokładnie ten sam przekaz 41. Istota tego wyrazu polega więc paradoksalnie na tym, że słowo to jest podświadomie pomijane i w efekcie osoba, do której kierowana jest dana informacja, reaguje w odwrotny niż oczekiwany sposób. Aby nie sabotować własnych działań, należałoby użyć stwierdzenia: Proszę się uspokoić 42 . W sytuacjach odwrotnych, kiedy dany polityk nie ma zamiaru części umysłu niosą ze 40 M. Kita, M. Czemkpa (red.), Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, Katowice 2006, s. 7. 41 http://www.perswazja.pl/perswazja/web_index.nsf/web- all/reklama1, 29.10.2010. 42 A. Batko, Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005, ss. 42-47. 27 mówić o czymś wprost, ale ma na celu wywołać w umysłach swoich słuchaczy dane obrazy, mógłby skonstruować następującą wypowiedź: „Praca Witam Państwa serdecznie. Wiem, że mają Państwo różne nadzieje i oczekiwania wobec mnie jako kandydata na prezydenta. Na wstępie mojej przemowy chciałbym jednak wszystkich uprzedzić, że nie będę dziś rozprawiał o 50 zniżkach na bilety dla studentów. Nie będę mówić o wyższych emeryturach i obniżeniu stawki VAT, które podpiszę jako prezydent. Nie będziemy też wspominać o poważnych błędach merytorycznych we wczorajszej wypowiedzi mojego przeciwnika politycznego. Chciałbym skupić się za to na kwestiach zupełnie innych, a mianowicie na możliwości stworzenia kilku tysięcy nowych miejsc pracy w ramach programu wszystkich”. W przypadku prywatnej rozmowy dwojga ludzi (np. polityków podczas negocjacji), kiedy jedna z osób wykazuje reakcją biegunową (odpowiada negująco na większość propozycji), należy stworzyć pytanie, w ramach którego umieszczone zostanie przeczenie 43, np. Pewnie nie zgodzi się pan również na remont autostrady łączącej oba miasta?, bądź Zapewne nie jest pani jeszcze gotowa, by podpisać nasz kontrakt? Pozytywna wersja pytania 43 http://www.projektsukces.pl/nlp_motywacja_biegunowa.html , 16.11.2010. dla się tzw. 28 skierowanego do osoby biegunowej brzmiałaby: Ma pan rację, proszę zignorować protesty górników. Tego typu zdania prowokują ich wewnętrznego zaprzeczenia. rozmówcę do spróbuj. Wbrew Równie interesujące może być zastosowanie wyrazu powszechnemu przekonaniu, że słowo to zachęca do zrobienia czegoś, okazuje się, że na nieświadomym poziomie umysłu odbiorca z góry zakłada poniesienie porażki podczas wykonywania danej czynności. Dlatego też, kiedy wytrawny polityk ma zamiar zachęcić swoich kolegów partyjnych do pomocy przy kampanii wyborczej, z całą pewnością nie użyje sformułowania: Moi drodzy, spróbujcie rozdać po 500 ulotek dziennie, żebyśmy mogli wygrać te wybory. Jest oczywiste, że użyje on raczej zdania: Od dziś każdy z was rozda po 500 ulotek dziennie. Tylko w ten sposób wygramy nie tylko te wybory, ale i naszą lepszą przyszłość! Celowe wykorzystanie słowa spróbuj jest również możliwe44. W momencie, kiedy dany zaatakowany stwierdzeniem, że inne partie mają równie dobre programy wyborcze dla danego regionu, dość niezręczna byłaby odpowiedź: Proszę Pana, przecież tamte partie są i mało przekonywująca kandydat zostaje 44 Ibidem, s. 52. 29 niekompetentne! O wiele lepsze z punktu widzenia programowania neurolingwistycznego jest zdanie: Owszem, inne partie również mają dobre wizje rozwoju regionu, dlatego proszę porównać je z naszym programem i spróbować znaleźć ten odpowiadający Panu, zanim zdecyduje się Pan oddać głos na nasze ugrupowanie45. Druga odpowiedź jest o tyle lepsza, że pozornie (na świadomym poziomie umysłu) nie neguje słuszności i kompetencji innych partii, a ponadto pobudza w słuchaczach zaufanie do naszej osoby jako obiektywnej i zdystansowanej do wojen politycznych46. 45 http://www.instytut-perswazji.pl/artykuly/potencjal- perswazyjny-i-pulapki-slowa-sprobuj, 16.11.2010. 46 http://www.marketingperswazyjny.pl/?p=7, 29.10.2010. 30 MAGICZNE „ALE” Nieco mniej perswazyjne, aczkolwiek równie warte uwagi jest słowo ale. Jego działanie jest dość subtelne, więc zauważy je tylko część odbiorców. Użycie tego wyrazu warto stosować w sytuacjach, kiedy za cel obierzemy sobie delikatne podważenie czyjegoś zdania, np. Pan premier, wprowadzając cięcia w budżecie, oczywiście postąpił zgodnie z zasadami ekonomii, ale... W tym momencie warto zwolnić tempo mówienia i pozwolić, by ktoś lub coś przerwało tę wypowiedź 47 . Jeśli to nie nastąpi, polityk stosujący ten zabieg może sam przerwać swoją wypowiedź i po słowie ale wtrącić: Czy mógłbym prosić o szklankę wody? Dziękuję. Wracając do sytuacji w kraju... Brak dokończenia zdania po spójniku ale ma trzy zastosowania. Po pierwsze, wypowiedź nie jest otwarcie ofensywna, jak w przypadku następującego przykładu: Pan premier, wprowadzając cięcia w budżecie, oczywiście postąpił zgodnie z zasadami ekonomii, ale skrzywdził w ten sposób dużą społeczeństwa. Po drugie, przerwanie wypowiedzi po słowie ale nasuwa słuchaczom dużo więcej możliwości zakończenia 47 J. Rzędowski, NLP dla szefa czyli jak osiągnąć cele przy pomocy innych ludzi, Warszawa 2005, s. 137. część 31 tego zdania. Dzięki temu każdy indywidualny odbiorca w swoich myślach sam je uzupełni według własnego uznania oraz przekonań i tym bardziej poprze całą wypowiedź. Po trzecie zaś, polityk niedopowiadający zdania do końca zabezpiecza się lub przed zakwestionowaniem jego wypowiedzi48. kontrargumentami ewentualnymi sensu treści i W zbliżony sposób zniechęcenia działa forma niezauważalnego słuchacza do konkurencji również przy wykorzystaniu słowa ale lub jego synonimów (jednak, lecz, wszakże itp.) 49 . Wówczas, zamiast stworzyć zdanie: Owszem, mój kontrkandydat ma również ciekawe pomysły na rozwój sieci przedszkoli w okolicy, ale tylko ja reprezentuję słuszny punkt widzenia, które tworzy sztuczny, dychotomiczny podział na polityków dobrych i złych, o wiele lepiej powiedzieć: Owszem, mój kontrkandydat ma również ciekawe pomysły na rozwój sieci przedszkoli w okolicy, lecz skoro już rozmawiamy, chciałbym przedstawić ułożony przeze mnie plan na lata 2011-2016. Podobnie, gdy dany rozmówca jest już z góry przekonany o słuszności innej opcji politycznej i atakuje fundamenty wszelkich konkurencyjnych 48 A. Batko, Sztuka perswazji..., op.cit, s. 54. 49 http://www.nlp-trener.pl/slowo-ale/, 14.11.2010. 32 programów, mistrz NLP zaznacza: Może Pan uważać, że moja propozycja niesie za sobą zbyt duże obciążenie budżetu, ale skoro mamy już sposobność rozmawiać, chciałbym zaprezentować jej mocne strony. W ten sposób rozmówca będzie czuł satysfakcję, że jego opinia nie została zanegowana oraz utwierdzi się w przekonaniu, że ma do czynienia z osobą rozsądną i o umiarkowanych poglądach 50 . W skrajnych sytuacjach o wiele lepszym wyjściem jest przyłączenie się do atakującego, niż pozostanie na z góry straconej pozycji. Dotyczy to szczególnie okoliczności, w których polityk jest bezsprzecznie winny, a ma zamiar uniknąć trudnej debaty i przyznania się do osobistej odpowiedzialności 51 : Proszę Pani, rozumiem, że wielomiesięczne czekanie na odpowiedź z ministerstwa jest frustrujące i naraża Panią na dodatkowe koszty. Rzeczywiście można być podirytowanym zaistniałą sytuacją, stąd też obiecuję, że jeszcze dziś zajmę się tą sprawą i dopilnuję, by wszelkie niezbędne najszybciej opublikowane na naszej stronie internetowej. Według ekspertów niezwykle ważne jest, aby zacząć od poinformowania pełnym rozmówców jak informacje zostały o 50 http://businesscoachingmag.pl/negocjacje-handlowe/, 16.11.2010. 51 W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Komunikacja polityczna: Jak wygrać wybory?, Warszawa 2004, s. 161. 33 podzielaniu ich odczuć, a następnie sugerowaniu własnych rozwiązań. 34 KOLEJNOŚĆ ZDAŃ emerytalnego. stwierdzenie: Staniemy jest również odpowiednie Nie bez znaczenia ułożenie kolejności zdań, szczególnie podczas wygłaszania przemów52. Dobrym przykładem jest poniższe się niezwykle bogatym krajem, jeśli zdecydujemy się na podwyższenie progu Imputuje ono atrakcyjną, świetlaną przyszłość kraju, pozostawiając w cieniu koszty, które musi ponieść społeczeństwo, by osiągnąć dany cel. tę wypowiedź i będzie ona brzmiała: Jeśli zdecydujemy się na podwyższenie progu emerytalnego, staniemy się niezwykle bogatym krajem, przekaz wiele traci ze swej atrakcyjności znaczenie problematycznej tematyki emerytalnej53. Jeśli jednak zmienimy i podkreśla 52 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Katowice 2003, ss. 54-55. 53 Ibidem, s. 67. 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak politycy nami manipulują? cz. 1: Zakazane techniki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: