Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 002400 22776248 na godz. na dobę w sumie
Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK - ebook/pdf
Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 13
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-653-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmiotów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych. 
Niniejsza publikacja opisuje jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia pracowników/zleceniobiorców z uwzględnieniem wpłat do PPK.  Jakie są terminy przekazania wpłat do instytucji finansowych a także czy pracodawcy ponoszą  konsekwencje za błędne oświadczenia składane przez osoby zatrudnione. Ponadto czytelnik dowie się w jaki sposób i kiedy  może korygować wpłaty do PPK za zatrudnionych, a także jakie stosować granice potrąceń przy egzekucji sądowej lub administracyjnej. Podmioty zatrudniające muszą też pamiętać o tym, że do ich obowiązków należy także wykazywanie wpłat do PPK w miesięcznych raportach imiennych ZUS RCA. W opracowaniu wskazano również jak pracownicze plany kapitałowe należy ująć w księgach rachunkowych. Publikacja zawiera liczne przykłady i schematy uzupełniającei oraz porządkującye wiedzę o tej tematyce

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakprawidłoworozliczaćipotrącaćz wynagrodzeniawpłatydoPPK 1 Jakprawidłoworozliczaćipotrącać z wynagrodzeniawpłatydoPPK Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitało- wych. Jest to nowa forma dobrowolnego prywatnego oszczędzania przez oso- by zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmio- tów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami admi- nistracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych czy usta- lania wysokości potrąceń. Od 1 lipca 2019 r . ustawę o PPK stosują po raz pierwszy podmioty zatrudniające na 31 grud- nia 2018 r . co najmniej 250 osób . Właśnie te podmioty – jako pierwsze – powinny były zawrzeć umowy o zarządzanie PPK najpóźniej 25 października 2019 r ., a umowę o pro- wadzenie PPK z instytucją finansową  najpóźniej 12 listopada 2019 r . Kolejne podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w późniejszych terminach . W tabeli 1 przedstawiamy obowiązujące terminy zawarcia umów . Tabela1.HarmonogramwdrożeniaPPK Terminy Firmy Firmy zatrudniające od 50 osób według zatrudniające od 20 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. stanu na 31 grudnia 2019 r. Pozostałe przedsiębiorstwa/ sektor finansów publicznych Stosowanie przepisów ustawy o PPK 1 stycznia 2020 r. 1 lipca 2020  r. 1 stycznia 2021 r. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK (termin ostateczny) 24 kwietnia 2020 r. 27 października 2020 r. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK (termin ostateczny) 11 maja 2020 r. 10 listopada 2020 r. 23 kwietnia 2021 r./ 26 marca 2021 r. 10 maja 2021 r./ 10 kwietnia 2021 r. Zasadniczo w listopadzie  2019 r . po raz pierwszy naliczą i potrącą wpłaty na PPK podmio- ty zatrudniające co najmniej 250 osób . Dlatego już teraz – dla tych podmiotów – opisujemy zasady takiego rozliczenia . Należy jednak podkreślić, że przedstawione w artykule zasady rozliczania wpłat na PPK są tożsame dla wszystkich podmiotów zatrudniających – także tych, które do systemu PPK wejdą w późniejszych terminach . WpłatynaPPK PPK mają charakter indywidualny . Rachunek PPK jest zasilany środkami własnymi uczest- nika programu (osoby zatrudnionej) i podmiotu zatrudniającego . Są to ustalane procen- towo wpłaty podstawowe i dodatkowe, obliczane od wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Wpłat na indywidualny rachunek uczestnika PPK dokonuje również budżet państwa . 3 listopad 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: