Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 010777 22949848 na godz. na dobę w sumie
Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe - ebook/pdf
Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-00-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja omawia sposób tworzenia najważniejszych przepisów zakładowych tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zfśs, układu zbiorowy pracy i obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy. Przedstawiono w niej jak wprowadzać takie przepisy wewnątrzzakładowe i co powinny one zawierać. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany jakie weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. w zakresie wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania. W publikacji znajdują się również przykładowe wzory przepisów zakładowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book JAK PRAWIDŁOWO TWORZYĆ PRZEPISY ZAKŁADOWE stan prawny 19 kwietnia 2017 r. Sebastian Kryczka - - 9 0 0 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 SpiS treści 4 4 1. Regulamin pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Kto musi tworzyć regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Co powinien zawierać regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3. Na co zwrócić uwagę, tworząc regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Regulamin wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1. Kto musi tworzyć regulamin wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2. Na co zwrócić uwagę, tworząc regulamin wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1. O czym warto pamiętać, tworząc układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. Regulamin zfśs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.1. Na co zwrócić uwagę, tworząc regulamin zfśs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 maj 2017 IFK reGULAMiN prAcY 3 Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników powinni po- siadać regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Regulaminy te powinni tworzyć również pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pra- cowników, jeżeli zażądały tego działające w firmie związki zawodowe. Pracodawcy muszą też posiadać inne przepisy zakładowe, np. regu- lamin zfśs czy obwieszczenie o systemach czasu pracy. W przypad- ku sprzeczności przepisów zakładowych z przepisami prawa pracy powszechnie obowiązującego – przepisy zakładowe nie będą miały zastosowania. Źródłami prawa pracy są Kodeks pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia ukła- dów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 9 § 1 Kodeksu pra- cy). Niektóre przepisy prawa pracy odwołują się do praktyki zakładowej przyjętej u danego pracodawcy, co nakazuje włączyć ją do „pomocniczych” źródeł prawa pracy regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Nie ma przeciwwskazań, aby zakładowa praktyka, o ile nie jest sprzeczna z zasadami i przepisami prawa pracy, stała się częścią spi- sanych regulacji zakładowych. Przepisy wewnątrzzakładowe są przejawem znacznej autonomii zakładu pracy w zakresie kształtowania relacji pracodawca–pracownicy. Dają one możliwość wprowadzania regulacji uwzględniającej specyfikę i charakter danego zakładu pracy. Jednak nie mogą kształtować relacji zakładowych w sposób zupełnie dowolny, w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązujących. Postanowienia zawarte w regulaminach, statutach, układach zbiorowych i porozu- mieniach zbiorowych nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż przepi- sy Kodeksu pracy oraz pozostałych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9 § 2 Kodeksu pracy). UWAGA! Przepisy zakładowe nie mogą być mniej korzystne niż przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie prawa pracy. Warto zauważyć, że wskazana regulacja zakazuje kształtowania zakładowych źródeł prawa pracy w sposób mniej korzystny od ustaw – bez precyzyjnego wskazania, że cho- dzi tu wyłącznie o ustawy zaliczane do prawa pracy. Tym samym można przyjąć, że je- żeli przepis art. 300 Kodeksu pracy odsyła do odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy – tam, gdzie dana sprawa nie jest unormowana przepisami prawa pracy, to pracodawca nie ma prawa stosować w regulacjach zakłado- wych, np. regulaminach, zasad sprzecznych z przepisami Kodeksu cywilnego, np. w kwestii maj 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: