Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 003416 22924568 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać dodatkowe koszty dostawy towarów i świadczenia usług - ebook/pdf
Jak rozliczać dodatkowe koszty dostawy towarów i świadczenia usług - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 20
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-630-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia zasady rozliczenia w VAT dodatkowych kosztów związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów oraz świadczenia usług w wykonaniu zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych niejednokrotnie obciążają swoich kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z realizowanymi na ich rzecz czynnościami. Opłaty te mogą obejmować koszty:
• transportu towarów,
• opakowania towaru, 
• przechowywania czy ubezpieczenia przedmiotu dostawy,
• ubezpieczenia.

Na nabywców mogą być również przenoszone koszty zapłaconych podatków, takich jak podatek od nieruchomości, lub innych należności o podobnym charakterze. W takich przypadkach prawidłowe rozliczenie VAT z reguły będzie wymagało włączenia do podstawy opodatkowania wszystkich dodatkowych elementów.   
W publikacji znajdziemy również informację jak dokumentować takie koszty. Czy można je odrębnie wykazywać na fakturze lub paragonie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

III. TEMAT NUMERU 1 Jakrozliczaćdodatkowekosztydostawy towarówiświadczeniausług Przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów oraz świadczenia usług w wyko- naniu zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych niejednokrotnie ob- ciążają swoich kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z realizowa- nymi na ich rzecz czynnościami. Opłaty te mogą obejmować koszty transportu towarów, jego opakowania, przechowywania czy ubezpieczenia przedmiotu dostawy. Na nabywców mogą być również przenoszone koszty zapłaconych podatków, takich jak podatek od nieruchomości, lub innych należności o po- dobnym charakterze. W takich przypadkach prawidłowe rozliczenie VAT z re- guły będzie wymagało włączenia do podstawy opodatkowania wszystkich dodatkowych elementów. Podstawa opodatkowania obejmuje co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą do- konujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Do podstawy wliczane są także otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych przez podatnika usług. Jednocześnie usta- wodawca wskazał dodatkowe elementy, które podstawa opodatkowania obejmuje (art. 29a ust. 6 ustawy o VAT), oraz elementy, których nie obejmuje (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT). ZasadyustalaniapodstawyopodatkowaniaVAT Elementy, o które należy powiększyć podstawę opodatkowania Elementy, których nie wliczamy do podstawy opodatkowania podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z ty- tułu wcześniejszej zapłaty koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opako- wania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabyw- cy lub usługobiorcy kwoty udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opu- stów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży kwoty otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu oraz na jego rzecz i ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewiden- cji na potrzeby podatku Ustalenie kwoty podstawy opodatkowania VAT wymaga tym samym włączenia do niej wszystkich dodatkowych elementów wskazanych w postanowieniach art. 29a ust. 6 usta- wy o VAT, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyłączeń wynikających z unormowań art. 29a ust. 7 ustawy o VAT. 3 wrzesień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać dodatkowe koszty dostawy towarów i świadczenia usług
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: