Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00378 003773 20994171 na godz. na dobę w sumie
Jak rozmawiać z córką o seksie? - ebook/pdf
Jak rozmawiać z córką o seksie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061211 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Każdy rodzic staje pewnego dnia przed wyzwaniem, jakim jest rozmowa o dojrzewaniu, także w aspekcie płciowości człowieka. W jakich okolicznościach i kiedy podjąć ten temat, a przede wszystkim – co zrobić, by dziecko otworzyło się na dialog. Autorka książki Jak rozmawiać z córką o seksie? udowadnia, że nawet w dzisiejszym świecie – zdominowanym przez media epatujące erotyką – można sprawić, by dorastająca córka zrozumiała, że seksualność jest Bożym darem i to od nas samych zależy, jak ten dar wykorzystamy. Podstawą jest wychowanie w rodzinie pełnej wiary, miłości i wzajemnego zaufania. Jako rodzice nie podejmiemy decyzji za nasze dzieci. Mamy jednak wpływ na to, jakich wyborów będą one dokonywać w swoim nastoletnim i dorosłym życiu.

Wendy Chapin w swojej książce „Jak rozmawiać z córką o seksie?” przekonuje, że o seksualności można mówić odważnie, bez lęku i wstydu. Pokazywać ją jako dar od Boga. Dar, z którym czasami mamy sporo problemów. Autorka podpowiada rodzicom jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, jaki im towarzyszyć w dojrzewaniu i w podejmowaniu mądrych i świadomych wyborów w przyszłości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TO NIE JEST TYPOWY PORADNIK DLA RODZICÓW! Niemal o wszystkim potrafi my rozmawiać z naszymi dziećmi: o szkole, porządku w pokoju, o dobrym zachowaniu, o książkach, fi lmach, zain- teresowaniach. Są jednak tematy, które dyskretnie omijamy. Czekamy, aż dzieci będą starsze, mądrzejsze, dojrzalsze. Wtedy posadzimy je na kana- pie i porozmawiamy. Tylko że wtedy niekoniecznie one będą chciały roz- mawiać z nami. Tematem, przy którym słowa grzęzną nam w krtani, jest nasza seksualność. Wstydzimy się. Zastanawiamy. Szukamy właściwych słów i dobrej okazji. Tymczasem erotyka dopada nas na każdym kroku: na ulicy, w Internecie, w telewizji, w gazetach. Wszędzie. Wendy Chapin w swojej książce Jak rozmawiać z córką o seksie? prze- konuje, że nawet w  tak zerotyzowanym świecie można o  seksualności mówić odważnie, bez lęku i  wstydu. Pokazywać ją jako dar od Boga. Dar, z którym czasami mamy sporo problemów. Autorka podpowiada rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, jak im towarzyszyć w dojrzewaniu oraz w podejmowaniu mądrych i świadomych wyborów w przyszłości. WENDY E. CHAPIN wraz z mężem i czterema dorosłymi już córkami mieszka w Kenmore w stanie Waszyngton. Przygotowuje pracę doktor- ską z zakresu nauk informacyjnych na uniwersytecie w Seattle. Obecnie zajmuje się działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską w Portland. Na swoim blogu facingthetalk.com/blog/ porusza kwestie dotyczące rozmów z dziećmi o seksie i roli płci, pisze także o znaczeniu rodziny w kontekście praktyk religijnych i formacji duchowej. Patronat medialny Cena det. 34,90 zł www.wdrodze.pl Wendy E. Chapin JAK ROZMAWIAĆ Z CÓRKĄ O SEKSIE? W e n d y E . C h a p i n J A K R O Z M A W I A Ć Z C Ó R K Ą O S E K S I E ? OKL_Jak rozmawiac z corka o seksie_DRUK.indd 1 OKL_Jak rozmawiac z corka o seksie_DRUK.indd 1 15-12-2016 11:51:07 15-12-2016 11:51:07 Facing „Th e Talk”. Conversations with my four daughters about sex Tytuł oryginału Oryginally published by InterVarsity Press as Facing „Th e Talk” by Wen- dy Elizabeth Chapin. © 2015 by Wendy Elizabeth Chapin. Translated and printed by permision of InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515, USA, www.ivpress.com © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 Redaktor Agnieszka Czapczyk Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych Joanna Dąbrowska Fotografi a na okładce istockphoto.com ISBN 978-83-7906-121-1 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Dla moich czterech córek, dziewczyn Chapin – Karen, Katie, Kelly i Kimberly. Wasza obecność wniosła do mojego życia ogromną radość i ukształtowała mnie bardziej, niż kiedykolwiek mogłabym przypuszczać. Dla mojego męża, Kena. Twoja lojalność i dobroć były solidnym fundamentem, który umożliwił mi pracę nad tą książką. R oz d z i a ł 1 Nauka rozmowy „Jaki nosisz rozmiar stanika?” „Kto był twoją pierwszą miłością?” „Mogę dotknąć twoich piersi?” Ręce zaczęły mi lekko drżeć, kiedy czytałam anonimowe py- tania skierowane do mojej starszej córki na portalu społeczno- ściowym. Kiedy Karen miała szesnaście lat, zdiagnozowano u niej za- burzenia hormonalne, które spowodowały, że sporo przybrała na wadze. Jednocześnie znacznie powiększył się jej biust. Do tej pory to rude loki przykuwały uwagę innych, sytuacja uległa zmianie – przynajmniej w przypadku niektórych osób – kiedy dojrzała fi zycznie. Wydawało mi się, że Karen może uciec od seksualnego uprzed- miotowienia obecnego w dzisiejszym społeczeństwie. Myliłam się. Nie byłam przygotowana na to, że stanie się obiektem sek- sualnym w oczach swoich rówieśników. Bombardowano ją rów- nież bardziej bezpośrednimi pytaniami niż te o piersi, chłopaka i rozmiar stanika. Dla mnie to był szok. 7 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? Drżenie rąk nie ustępowało, a serce ściskało mi się w piersi, kiedy kontynuowałam czytanie. Jak mam na to odpowiedzieć? Kim są ci anonimowi chłopcy? Pomocy! Mój mąż i ja pozwoliliśmy naszym dziewczynkom na zało- żenie kont na portalach społecznościowych pod warunkiem, że znajdziemy się w gronie ich znajomych1. Kiedy zauważam coś, co mnie niepokoi, wysyłam córkom prywatną wiadomość. Nie- których dyskusji lepiej nie wystawiać na widok publiczny. Gdy dłonie przestały mi drżeć, wysłałam do Karen wiado- mość: „Karen, zauważyłam link do strony z anonimowymi py- taniami i jestem zaniepokojona niektórymi z nich, zbyt bezpo- średnimi. Co o nich myślisz? Co masz zamiar z tym zrobić?”. Karen odpisała: „Mamo, wiem! To tylko głupie chłopaki”. Za- proponowałam więc: „Porozmawiajmy o tym kiedyś”. Przez jakiś czas obserwowałam tę stronę internetową (tak, jestem jednym z „tych” rodziców). Byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób moja córka odpowiadała na pytania, również te o  rozmiar stanika. Prezentowała mądrość ponad swój wiek, czytanie jej odpowiedzi mnie uspokoiło. Nie jestem pewna, czego obawiałam się w tamtej chwili, ale jedno wiem na pewno – bardzo się bałam. Dopiero teraz, pisząc tę książkę, odkrywam źródło niektórych lęków i widzę, jak one wpłynęły na moje ro- dzicielstwo. 1 Istnieje wiele anonimowych stron internetowych, o  których rodzice po- winni mieć pojęcie, by w porę przestrzec przed nimi córki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce: Mark Oestreicher, Adam McLane, A Parent’s Guide to Understanding Social Media: Helping Your Teenager Navigate Life Online, Simply Youth Ministry, Loveland 2012. 8 Nauka rozmowy ; Przekaz seksualny Dziewczęta żyjące w dzisiejszym świecie są bez przerwy bom- bardowane seksualnymi przekazami – w  szkole, mediach społecznościowych, fi lmach, piosenkach, reklamach itd. Jak pomagamy im w  odbieraniu podobnych przekazów? Czego dowiadują się od nas o zdrowej seksualności? W jakim wieku powinniśmy zacząć rozmawiać z nimi o seksie? Jak chronimy je w  świecie anonimowych mediów społecznościowych, sek- stingu2, gwałtów podczas randek, internetowego handlu ludź- mi w celach seksualnych? I przede wszystkim – jak pomagamy im w podejmowaniu mądrych wyborów dotyczących ciała i wy- rażania własnej seksualności oraz jak uczymy dbania o siebie w świecie, w którym nie możemy czuć się bardzo bezpiecznie? Dane są dość spójne – większość dziewcząt nie czeka z sek- sem do ślubu, chłopcy nie czekają nawet do osiągnięcia doro- słości! Niestety, zbyt mało rodziców otwarcie rozmawia o sek- sie. Być może obawiamy się, że dzieci nie będą słuchać. Albo nie wiemy, co powiedzieć. Wstydzimy się naszej przeszłości. Para- liżuje nas trauma spowodowana strasznym przeżyciem. Skoro rodzice niektórych z nas nigdy nie rozmawiali z nami o seksie, a wszelkich właściwych wyborów dokonaliśmy sami, oczekuje- my, że tak samo stanie się w przypadku naszych dzieci. Nieste- ty, milczenie często robi więcej szkody niż pożytku. Książka ta powstała, aby zainspirować i zachęcić do rozma- wiania z  córkami o  seksie po to, żeby przygotować je do po- 2 Seksting (ang. Sexting, od słów sex – seks oraz texting – pisanie/wysyłanie ese- mesów) to powstały na początku XXI wieku termin określający komunikację elek- troniczną (esemesy, ememesy, a także aktywność na portalach społecznościowych) nastawioną na seksualnie sugestywny obraz lub treść. Obok pornografi i, pedofi lii, stalkingu i innych przejawów cyberprzemocy seksting uznawany jest za jedno z naj- ważniejszych zagrożeń dla młodych ludzi korzystających z internetu – przyp. red. 9 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? dejmowania zdrowych, mądrych i świadomych wyborów. Mam nadzieję, że jej lektura pomoże także rodzicom w przezwycię- żaniu ich własnych lęków. Wiele czynników wpłynie na spojrzenie dziewczynki na seks, o ile nie zaoferujemy jej alternatywy – chodzi nie tylko o alternatywny zestaw zasad, ale o alternatywne wyobrażenia, przewartościowanie pytań o  seksualność i  zdefi niowanie jej w  odmienny sposób, niż robią to zachodnie media. Powinni- śmy zachęcić nasze dziewczynki do wpisania swojej seksualnej historii w  opowieść większą niż one same – w  Bożą historię twórczej dobroci stworzonej dla świata. Ale zanim zaprosimy je do udziału w tej wielkiej opowieści, musimy dowiedzieć się, jakie jest w niej nasze własne miejsce. To nie jest typowy poradnik dla rodziców. Rodzice zain- teresowani taką lekturą znajdą wiele poradników o  rozwoju dzieci, i  zachęcam do przeczytania kilku z  nich. Nie jestem zawodowym seksuologiem ani duszpasterzem młodzieży. Je- stem matką i  chcę pokazać, jak rozwinęłam się jako rodzic i jak ten rozwój uformował moje podejście do seksu. To opo- wieść o życiu z czterema córkami. Moje córki zdążyły już do- rosnąć i  się zmienić – tak jak i  ja. Książka ta mówi zarówno o  procesie dojrzewania rodziców, jak i  o dojrzewaniu dziew- cząt, które stają się kobietami. Stanowi zbiór opowieści. Być może podczas lektury przyjdą ci do głowy pomysły rozmów z córkami, choć nie dostarczę ci gotowych tematów, bo każda rodzina jest wyjątkowa. Pochodzenie rodziny, stan cywilny, wiara, pozycja społeczna, a  także konkretne potrzeby i  zain- teresowania córek wpłyną na to, na czym się skupisz podczas rozmowy. Pozwól, że zanim rozpocznę swoją opowieść, przedstawię ci jej głównych bohaterów. 10 Nauka rozmowy ; O mnie Jestem matką czterech córek. Poznałam mojego męża, Kena, w pracy, w której byłam pisarzem technicznym w dziale IT, a on programistą. Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu dwóch lat. Od ponad dwudziestu lat mieszkamy w okolicach Seattle i w róż- norodny sposób udzielamy się w lokalnym kościele. Zanim wy- szłam za mąż, myślałam, że wyjadę na misję do Chin. Bóg ułożył inny plan. Ken służy w duszpasterstwie młodzieży, a ja w dusz- pasterstwie młodych. Nie jestem już pisarzem technicznym, za- miast tego piszę o wierze i kulturze. Uczę również prowadzenia duszpasterstwa na zajęciach online w  George Fox Evangelical Seminary (Seminarium Ewangelickie George Fox) i kontynuuję studia na wydziale religii i gender na uniwersytecie w Seattle. O moich dziewczynkach Ludzie często mówią o naszej rodzinie jako o rodzinie rudziel- ców. Ale nie wszystkie dziewczynki mają ten sam odcień wło- sów – każda czupryna jest jedyna w swoim rodzaju. Moje córki są wyjątkowymi i wspaniałymi młodymi kobietami. Lubię na- zywać nas „dziewczynami Chapin”. Karen, 22 lata Kiedy byłam nastolatką, robiłam sobie trwałą i  farbowałam włosy, żeby były bardziej czerwone i  bardziej kręcone. Jeden Bóg raczy wiedzieć, jak bardzo podobał mi się ten kolor wło- sów. Być może to dzięki Ani z Zielonego Wzgórza narodziła się moja miłość do rudzielców. Karen ma dokładnie takie włosy, 11 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? o jakich zawsze marzyłam. Jest prawdziwym darem od Boga. Studiuje komunikację, historię i język hiszpański na Uniwer- sytecie Pacifi c w Seattle. Jest stażystką w naszym kościele, lubi piesze wycieczki i wypady z przyjaciółmi, robi wspaniałe zdję- cia, a podczas przerw w trakcie studiów pomaga w sierocińcu w Meksyku. Jej ulubioną postacią disneyowską jest Merida. Katie, 20 lat Katie również ma rude kręcone włosy, ale nie aż tak jak jej sio- stra – jest to raczej truskawkowy blond. Ponadto woli je pro- stować. Katie była w szkole średniej w drużynie gimnastycznej i uwielbia aktywny tryb życia. Studiuje fi lmoznawstwo na Uni- wersytecie Montana State w  Bozeman. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, a jej nowym hobby jest narciarstwo. Wśród ulubionych fi lmów wymienia Władcę Pierścieni i Hobbita. Kelly, 18 lat Kiedy Kelly była dzieckiem, jej włosy były bardziej rude i bar- dziej kręcone niż teraz, ale ludzie wciąż dostrzegają w  nich czerwony odcień. Kelly jest zagorzałą czytelniczką i  zdolną uczennicą. Jej ulubionym zajęciem jest opieka nad dziećmi. Pracuje dorywczo w przedszkolu Montessori oraz jako niania. Od najmłodszych lat pomagała w  żłobku w  naszym kościele. Jej ulubione lektury to mity greckie. Kimberly, 16 lat Kimberly ma najmniej rude i  najmniej kręcone włosy z  całej naszej rudej czwórki. Na jasnobrązowych włosach widać rude 12 Nauka rozmowy ; i blond refl eksy. Ze wszystkich sióstr to ona jest najbardziej po- dobna do mnie z czasów młodości. Okazało się ostatnio, że jest najwyższą z naszych córek. To urodzony przywódca. Interesuje się biologią i chemią i rozważa rozpoczęcie kariery w medycy- nie. Kiedy się nie uczy, lubi spędzać czas, tweetując i oglądając fi lmy Patricka Dempseya. ; Przedstawiłam te krótkie opisy, aby przypomnieć ci, że każda opowieść jest unikatowa. Mam nadzieję, że moje doświadcze- nia staną się inspiracją dla twoich własnych opowieści, osadzo- nych w ich niepowtarzalnym kontekście. Niektóre wyzwania, którym stawiamy czoła jako rodzice, są do siebie podobne i wielu z nas dzieli wspólne radości. Chcę jednak uniknąć pu- łapki myślenia, że istnieje jedyna właściwa droga, jedyna Boża ścieżka lub jedyny prawdziwy sposób mówienia o seksie. Nie ośmielę się nawet stwierdzić, że wiem lub rozumiem, jaki jest ten „Boży sposób”. Bóg stworzył nieskończoną różnorodność ludzi i wzywa każdego, aby stał się współdziałającym przyjacie- lem Jezusa, przeżywając życie przepełnione twórczą dobrocią wobec innych w mocy Ducha Świętego3. Wyjątkowość każdej z moich córek jest elementem Bożej twórczej dobroci, a spo- sób, w jaki na siebie oddziałujemy – elementem mojego współ- działania z  Bogiem. Żywię nadzieję, że moje historie spra- wią, iż w trosce o swoje własne córki podejmiesz temat seksu z twórczą dobrocią. Opowieści w tej książce nie są ułożone linearnie, ale tema- tycznie, i  odnoszą się do konkretnej grupy wiekowej. Zanim 3 Por. Todd Hunter, Christianity Beyond Belief: Following Jesus for the Sake of Others, InterVarsity Press, Downers Grove 2009. 13 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? zaczęłam rozmawiać o seksie z najmłodszą córką, miałam za sobą wiele rozmów ze starszymi. Być może słyszeliście, że le- piej przeprowadzić sto minutowych rozmów o seksie niż jedną stuminutową, ja jednak uważam, że obydwa sposoby są po- trzebne. Podczas długiej i  uważnej rozmowy o  seksie zacho- dzi coś istotnego zarówno dla ciebie, jak i dla twojej córki. Ale jest też coś magicznego w  chwilach, kiedy rozmowy o  seksie przytrafi ają się ot tak, w  zwyczajnych momentach waszego wspólnego życia. Zachęcam cię, byś zdążyła do obu rodzajów rozmów. Chcę tobie też przypomnieć, że często niepostrzeżenie poru- szamy temat seksu, nie zdając sobie z tego sprawy. Życzę sobie, aby moje historie pozwoliły ci uchwycić te momenty, przygoto- wały cię na uważne dyskusje i pomogły rozpoznać, jak i kiedy seks delikatnie wpływa na sposób, w jaki rozmawiamy z cór- kami. Zorganizowane wypady Aby porozmawiać z moimi córkami o seksie, każdą z nich za- brałam na dwa wypady. Zorganizowanie czegoś, na co pozwala twój budżet i co pasuje do twojego stylu życia, jest istotniejsze od czasu i miejsca. Kluczem są uważne rozmowy. Jeśli pracujesz na dwa etaty, żeby opłacić rachunki, wówczas choćby kilka spa- cerów wokół bloku może okazać się dla ciebie idealną sposob- nością, aby porozmawiać o seksie. Robiąc coś wykraczającego poza twoją codzienną rutynę, pokazujesz, że te zaplanowane rozmowy są istotne. Innym ze sposobów może być wykorzysta- nie czasu w drodze na zajęcia pozalekcyjne lub imprezy organi- zowane w kościele. Możesz też raz w miesiącu spędzać ze swoją 14 Nauka rozmowy ; córką jedną noc na pidżama party. Cokolwiek zrobisz, uwaga i czas spędzony razem są najważniejsze. Pierwszy wyjazd z  każdą z  córek chciałam zorganizo- wać jeszcze przed zajęciami wychowania seksualnego4, które w naszym okręgu odbywają się w piątej i szóstej klasie. Mia- ła to być rozmowa o  kwiatkach i  pszczółkach. Drugi wypad zaplanowałam na początek szkoły średniej, zazwyczaj już po pierwszych miesiączkach dziewczyn. To spotkanie było z kolei okazją do rozmowy o czystości, dojrzewaniu seksualnym i po- żądaniu. Kilka tygodni przed pierwszym wyjazdem z  Katie, kiedy właśnie szykowałam się z Karen na nasz drugi wypad, młodsza córka poczyniła błyskotliwą obserwację. Nasza trójka rozmawiała w kuchni o planach na podróż, kiedy Katie nagle zapytała: – Mamo, kiedy mamy jedenaście lat, mówisz nam o tym, jak to robić, a kiedy mamy trzynaście, mówisz o tym, jak tego nie robić? Karen prychnęła. Ja zaśmiałam się nerwowo. Katie wkra- czała właśnie w fazę krytycyzmu. – Tak, Katie, masz rację. Może powinnyśmy nazwać te roz- mowy: Jak to robić i  Jak tego nie robić, zamiast: O  kwiatkach i pszczółkach i Pogadanki o czystości? Wszystkie się zaśmiałyśmy. 4 W polskich szkołach mamy wychowanie do życia w rodzinie, przewidziane w podstawie programowej klas IV–VI szkoły podstawowej, a następnie w gim- nazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Kwestia nazewnictwa jest istotna, te zajęcia nie są bowiem poświęcone seksualności człowieka, ich celem jest wsparcie ucznia w zrozumieniu i akceptacji przemian okresu dojrzewania (jednym z aspek- tów jest właśnie płeć i zagadnienia z nią związane), a także, co należy podkreślić, ukazanie wartości rodziny w życiu człowieka – przyp. red. 15 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? Oto przykładowy plan wypadów: „Rozmowa” część pierwsza: Jak to robić. Odbywa się, kiedy córka jest w wieku dziesięciu lub jedenastu lat, ale może mieć miejsce nieco wcześniej, kiedy ma dziewięć lat. „Rozmowa” część druga: Jak tego nie robić. Odbywa się, kiedy córka jest w wieku trzynastu lat lub aby uczcić pierwszą mie- siączkę. Materiał w książce podzieliłam na te dwa okresy. Hashtagi pojawiają się w tekście po to, aby podkreślić ważne myśli. Ze względów redakcyjnych są one dłuższe od twee- tów, ale proszę – obserwuj mnie również na Twitterze: @facingthetalk. #rozmawiaj – fragmenty tekstu wyróżnione w ten spo- sób zawierają kwestie do przemyślenia bądź propozycje roz- wiązań problemów, które mogą się pojawić podczas twoich dyskusji z córką, #zadbaj o siebie – te fragmenty zawierają sugestie do- tyczące tego, jak i kiedy powinnaś znaleźć czas oraz miejsce, aby odpowiednio zadbać o siebie. Tematy do rozmowy W Aneksie B znajdziesz listę tematów, które polecam rodzicom do przemyślenia. Niektóre z  nich zostaną dokładnie opisane w  tekście, o  niektórych zaledwie wspomnę. Nie musisz roz- mawiać o każdym temacie obecnym na liście. Część z nich nie- koniecznie w bezpośredni sposób odnosi się do seksu, a kiedy 16 Nauka rozmowy ; to odniesienie nie jest oczywiste, staram się wyjaśnić, dlacze- go uważam, że jest istotne. Możesz mieć ochotę porozmawiać o  innych kwestiach, których nie poruszam w  książce. Zachę- cam cię do sięgnięcia do różnorodnych źródeł, aby wyposażyć się w wiedzę niezbędną w tym ważnym rodzicielskim zadaniu. To książka o seksie. Na każdej stronie jest o nim mowa. Będę przedstawiać szczerze i  otwarcie moją seksualną przeszłość, będę też bezpośrednia w  relacjonowaniu tego, co dzieje się z moimi córkami. Rozmawiałam z nimi oraz z mężem o histo- riach, które zamierzam zawrzeć w książce, a oni wyrazili zgo- dę, abym je opisała. Każda opowieść ma pomóc w jaśniejszym przedstawieniu poruszanych kwestii. Niektórym, zwłaszcza tym, którzy żyją w  środowisku, w  którym seks jest tematem tabu, pewne fragmenty mogą się wydawać niepokojące. Zachę- cam, aby zwracać uwagę na uczucia pojawiające się w trakcie lektury, szczególnie te, które budzą w tobie intensywne reakcje. Twoje odczucia są dobrym wskaźnikiem – pokazują, co musisz głębiej przemyśleć oraz jakie osobiste granice sobie wyznaczyć. Jeśli koncepcja wyznaczania granic jest tobie obca, zachę- cam do sięgnięcia do wielu dostępnych źródeł, które pomogą zgłębić ten temat5. To ważne, aby rodzice rozumieli, co ozna- czają granice, szczególnie wtedy, kiedy mówią o  seksie. Nie- którzy widzą w swoich synach i córkach przedłużenie samych siebie. Kontrolują dzieci za pomocą strachu i  wstydu, mówią im, że są przyczyną gniewu rodziców, często też uczą odpo- wiedzialności za uczucia rodziców zamiast za swoje własne. 5 Jako wstęp do tematu ustanawiania granic polecam dwie książki: Henry Clo- ud, John Townsend, Sztuka mówienia nie. Jak chronić swoje życie przed manipulacją, przeł. A. Czarnocki, Vocatio, Warszawa 2015; Melody Beattie, Współuzależnienie. Przewodnik dla nowego pokolenia, przeł. Z. Bosacka, Media Rodzina, Poznań 2011. Henry Cloud wydał ponadto wiele książek rozwijających ten temat. 17 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? Brak wyznaczenia osobistych granic wskazuje na zagubienie i współuzależnienie6. Trudno jest nauczyć dzieci wyznaczania właściwych granic seksualnych, jeśli najpierw nie nauczymy ich wyznaczania właściwych granic osobistych. Muszą wiedzieć, za kogo i za co są odpowiedzialne. Kiedy rozmawiamy z córkami o seksie, nasze doświadczenia wpływają na prezentowane przez nas myślenie i musimy szcze- rze sobie uświadomić, w jaki sposób zmienia to nasze relacje z córkami. Czasami oznacza to rozdrapywanie starych ran. In- nym razem – przyjrzenie się rzeczywistości, która wygląda ina- czej, niż kiedy byliśmy w ich wieku. Często te rozmowy wyma- gają od nas porzucenia wyidealizowanych scenariuszy, jakich życzylibyśmy sobie dla naszych córek. Zachęcam, aby znaleźć czas i miejsce niezbędne do zadbania o siebie, gdy zaczną wy- nurzać się na powierzchnię sprawy z przeszłości. Kiedy miałam osiem lat, byłam świadkiem molestowania mojej jedenastoletniej siostry. To traumatyczne doświadczenie wywarło długotrwały wpływ na nas obydwie. Jedna na czte- ry dziewczynki jest molestowana seksualnie, zanim osiągnie osiemnaście lat. Niemal jedna na pięć kobiet przeżyła gwałt, a większość ofi ar gwałtu lub molestowania to kobiety poniżej dwudziestego czwartego roku życia7. Zestawiam te statystyki, ponieważ gwałt i molestowanie różnią się od siebie, chociaż są bardzo podobne. Zarówno jednak gwałt, jak i  inne typy nie- chcianych kontaktów seksualnych są rodzajem wykorzystywa- nia seksualnego. Moja siostra nie została zgwałcona – ojciec 6 Jeśli odnajdujesz się w  tym opisie, należy rozważyć sięgnięcie po pomoc 7 Child Sexual Abuse Statistics, National Center for Victims of Crime, www. victimsofcrime.org/media/reporting-on-child-sexual-abuse/child-sexual-abuse- statistics. specjalisty. 18 Nauka rozmowy ; niewłaściwie jej dotykał. Powtarzało się to między dziewiątym a jedenastym rokiem jej życia. Ważne jest, aby rozmawiać o wykorzystywaniu, po to żeby nasze córki mogły wcześnie rozpoznać jego oznaki. Ważne jest również, aby pomóc im zrozumieć, że gwałt nie zawsze bywa brutalny i  nie oznacza zmuszania do stosunku wtedy, kiedy grozi się pistoletem lub nożem. Gwałt podczas rand- ki czy za zgodą wyrażoną przez osobę nieletnią pełnoletniej to rodzaje gwałtu, którym nie musi towarzyszyć brutalność czy groźby. Należy w  odpowiednim wieku zacząć rozmawiać z córkami o wykorzystywaniu seksualnym, natomiast na roz- mowę o tym, w jaki sposób odmawiać zbliżenia, nigdy nie jest za wcześnie. Powinniśmy poruszać również temat przemocy w  domu. Mój ojciec był brutalny wobec matki i kontrolował ją emocjo- nalnie. Byłam tego świadkiem jako młoda dziewczyna i żałuję, że nikt wówczas nie rozmawiał ze mną o tego rodzaju naduży- ciach. Możliwe, że masz za sobą podobne doświadczenia i na- tkniesz się w tej książce na materiał, który przywoła traumę z twojej własnej przeszłości. Zachęcam cię do rozmowy z odpo- wiednią osobą, która pomoże ci poradzić sobie z pojawiającymi się emocjami. Wykorzystywanie i trauma często są zjawiskami powtarzalnymi i odnawiają się w różnorodny sposób, musimy więc być świadomi ich trwałości i pracować nad tym, aby osła- bić ich destrukcyjne działanie na nasze życie. Niestety, uczucia strachu i wstydu, których doświadczyłam, są powszechne. Może być więc tak, że jest ci obce wykorzysty- wanie i trauma, ale nosisz w sobie pewien strach i wstyd, które nie pozwalają ci rozmawiać z córkami o seksie. Mam nadzieję, że moje historie, które opowiadają także o tym, w jaki sposób sta- wiłam czoła tego typu uczuciom, pomogą ci postąpić podobnie. 19 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? Wielu rodziców obawia się, że ich córki zaczną przejawiać ryzykowane zachowania seksualne. Jest to uzasadniony lęk, ponieważ takie postępowanie może prowadzić do problemów zdrowotnych, chorób przenoszonych drogą płciową i niechcia- nej ciąży. Wiele czynników znajduje się poza kontrolą rodzi- ców i  nastolatków – na przykład wcześniejsze dojrzewanie może spowodować wcześniejsze rozpoczęcie współżycia. Wiek, w którym dojrzewamy, nie jest naszym wyborem, ale zależy od genów. Na wcześniejsze rozpoczęcie współżycia mają również nierzadko wpływ rówieśnicy oraz zażywanie alkoholu i narko- tyków. Rodzice mogą próbować objąć wszystko kontrolą rodzi- cielską, ale ostatecznie są to wybory dokonywane przez dzieci. Na szczęście opieka rodzicielska oraz więzi z instytucjami reli- gijnymi i rodzinnymi przyczyniają się do opóźnienia rozpoczę- cia aktywności seksualnej8. Ponieważ stałam się ofi arą traumy i wykorzystywania, łatwo przychodził mi lęk przed tym, czego nie mogłam kontrolować. To powszechne, że odpowiedzią na wykorzystywanie jest próba kontroli własnego otoczenia. Niestety, taka reakcja nie sprzyja zdrowiu i uzdrowieniu, i często prowadzi do utrwalenia szkod- liwych mechanizmów. Być może znane jest ci powiedzenie, że niepokój przejmuje odpowiedzialność za sprawy, nad którymi nie masz kontroli. Wydaje się być to oczywiste i rzeczywiście jest prawdą: nie możemy kontrolować wszystkiego. Nikt tego od nas nie wymaga. Chociaż banał mówiący, że „Bóg wszystko kontroluje” nie zawsze bywa pomocny, ja naprawdę znajduję 8 Badania dotyczące zachowań seksualnych młodzieży znajdziesz w: Melanie J. Zimmer-Gembeck, Mark Helfand, Ten Years of Longitudinal Research on U.S. Adole- scent Sexual Behavior: Developmental Correlates of Sexual Intercourse, and the Impor- tance of Age, Gender and Ethnic Background, „Developmental Review” 2008, nr 2, s. 153–224, http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2007.06.001. 20 Nauka rozmowy ; pocieszenie w przekonaniu, że jest ze mną Bóg, który pomaga mi odróżnić rzeczy, nad którymi mogę zapanować, od tych, na które nie mam wpływu. Presja, jaką odczuwałam w życiu małżeńskim jako matka czwórki małych dzieci, doprowadziła do dużego napięcia, które spowodowało, że sięgnęłam w końcu po pomoc specjalisty. Na- wet ci, którzy będąc dziećmi, nie doświadczyli traumy i wyko- rzystywania, muszą poradzić sobie z napięciem wynikającym z różnic między ich własnym wychowaniem a sytuacją, jaką jest rodzicielstwo. Dla niektórych to napięcie jest na tyle duże, że sięgają po pomoc. W wychowywaniu dzieci potrzeba nam jak najwięcej wsparcia. Mam nadzieję, że ta książka pomoże ro- dzicom rozpoznać momenty, w których należy zwrócić się do innych o pomoc. Seks to skomplikowane zagadnienie. W  wielu Kościołach uznawany za tabu, w mediach jest jednak wszechobecny. Nawet w naszym codziennym życiu bywa kłopotliwy. Czy jest to coś, co po prostu robimy, czy też coś, co defi niuje, jacy jesteśmy? Kto defi niuje seks – Kościół, społeczeństwo, w którym żyjemy, rodzina? Co to znaczy uprawiać seks? Oto kilka zagadnień, któ- re pozwolą ci obrać kierunek, kiedy wyruszysz ze mną w po- dróż poprzez opowieści o moich rozmowach z córkami o seksie. Zdefiniowanie płci i seksualności Płeć i seksualność to: ; ; bycie mężczyzną lub kobietą – mowa zarówno o różni- cach, jak i podobieństwach, obraz ciała, 21 ; Jak rozmawiać z córką o seksie? ; ; ; ; ; relacje z innymi, dorastanie i zmiany związane z wiekiem, rozmnażanie się, osobowość, komunikacja, ekspresja, prezentowane war- tości, relacja z otaczającym światem. Oto kilka kolejnych koncepcji, o których należy pamiętać: ; Płeć w znaczeniu biologicznym odnosi się do genitaliów oraz czynników fi zycznych. Rozumiana w  ten sposób, jest zdeterminowana przez genetykę i rozwój prenatal- ny. ; Role kobiet i mężczyzn dotyczą cech, które kultura okreś- la jako męskie lub kobiece, są uwarunkowane przede wszystkim społecznie i różnią się w zależności od czasu i miejsca. ; Tożsamość płciowa odnosi się do osobistego wyobraże- nia o  męskości i  kobiecości, które może, ale nie musi, zgadzać się z płcią z perspektywy biologicznej. ; Tożsamość seksualna odnosi się do orientacji seksualnej lub seksualnego zainteresowania i pożądania. ; Na tożsamość płciową i seksualną mają wpływ czynniki biologiczne, psychologiczne i socjologiczne. Kiedy używamy na co dzień terminu „seks”, często mamy na myśli stosunek płciowy. A mówiąc o stosunku płciowym, od- nosimy się do stosunku typu „penis-w-waginie”. A jednak roz- mawianie o seksie jest dużo bardziej skomplikowane, niż poru- 22 Nauka rozmowy ; szanie kwestii zbliżenia. Kiedy zaczęłam dyskutować o seksie z  moją najstarszą córką, rozmawiałyśmy przede wszystkim o stosunku, jednak na przestrzeni lat rozmowy te zaczęły obej- mować coraz więcej. Wiele się przez ten czas nauczyłam i mam nadzieję, że i ty będziesz dojrzewać i uczyć się wspólnie z córką, rozmawiając z nią o seksie. Mówię w tej książce o matkach, ojcach i córkach, chociaż je- stem świadoma, że część społeczeństwa nie reprezentuje tra- dycyjnego modelu rodziny. Będę jednak używać tych określeń dla wygody, mając nadzieję, że odniesiesz je do swojej szcze- gólnej sytuacji. Dla osób żyjących w  przybranych rodzinach relacje między rodzicami przybranymi a  biologicznymi mogą być skomplikowane. Rodzice adopcyjni mają przed sobą inne wyzwania. Dla rodziców samotnie wychowujących dzieci po- mocne może okazać się zaproszenie do rozmowy dobrego przy- jaciela. Zauważysz, że często używam słowa „dziewczynka” za- miast córka. Jest to celowe. Niektórzy z was są przybranymi rodzicami lub chcą stać się źródłem wiedzy dla bratanicy lub wnuczki. Inni mogą chcieć pomóc jakiejś dziewczynce w swojej niewielkiej parafi i. Jakakolwiek jest twoja rola, mam nadzieję, że znajdziesz na tych stronach wsparcie. Zaproszenie Zapraszam cię do przyłączenia się do mnie w tej trudnej i czę- sto przerażającej podróży, jaką jest rozmawianie z  córkami o seksie. Kiedy będziemy poznawać nowe terytoria, odświeżać stare historie i odkrywać po drodze nowe ścieżki, róbmy to z ła- ską, nadzieją, miłością i wiarą. Modlę się, aby twoje serce otwo- rzyło się na Bożą moc, uzdrawiającą i wyzwalającą, i wyobraziło 23 • Jak rozmawiać z córką o seksie? sobie nowe królestwo rzeczywistości. Rozbudowanie nowego królestwa wyobraźni nie wydarzy się w  jedną noc i  nie obę- dzie się bez walki z różnorodnością obecną w ciągle zmieniają- cym się świecie. Pamiętaj – kiedy pomagamy naszym dziewczynkom w od- biorze napotykanych na co dzień przekazów seksualnych, uważne długie rozmowy są równie istotne, co magiczne chwile pojawiające się nagle w ciągu dnia. Istotne jest zważanie na to, co i  w jaki sposób się mówi. Kiedy odczuwamy niepokój, nie zapominajmy, że z Bogiem wszystko staje się możliwe – nawet rozmowa z dziewczynkami o seksie. Spis treści 1. Nauka rozmowy 2. Rozmowy Jak to robić 3. Tematy do rozmów z dziećmi w wieku od dziewięciu do dwunastu lat 4. Gdzie poszła sobie moja mała dziewczynka? 5. Tło mojej opowieści 6. Rozmowy Jak tego nie robić 7. Tematy do rozmów z dziećmi w wieku od trzynastu do siedemnastu lat 8. Czynnik strachu 9. Przezwyciężenie lęku i wstydu Podziękowania Aneks A Aneks B 7 25 57 81 105 117 155 177 195 207 211 219
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozmawiać z córką o seksie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: