Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 004085 21765769 na godz. na dobę w sumie
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? - ebook/pdf
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 24
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-1392-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> psychologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Już przedszkolaki przejawiają zainteresowanie własną cielesnością. Jest to zjawisko zupełnie naturalne. Dla kształtowania właściwych postaw i zachowań dzieci ważne są odpowiednie reakcje dorosłych. Dlatego rodzice powinni nie tylko rzetelnie rozmawiać z dziećmi na temat seksualności, ale także umieć zaobserwować ewentualne nadużycia wobec dzieci, aby chronić je przed wykorzystywaniem seksualnym. Z tej publikacji dowiesz się m.in. jakie są obowiązki przedszkola w zakresie edukacji seksualnej, dlaczego w szkole jest potrzebna edukacja seksualna?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strefa rodziców Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? autorki: Edyta Palicka pedagog, terapeutka, pracuje w szkole podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim Aleksandra Józefowska koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Kamila Raczyńska pedagog, trenerka, wolontariuszka w Grupie Edukatorów Seksualnych Ponton JaK RozmaWiać z dziEcKiEm o SEKSualności? Spis treści Część 1. Przedszkolaki są ciekawe ciała 1. Karcenie może utrwalić brak sa- moakceptacji 2. Edukacyjno-wychowawcze wyko- rzystanie zainteresowania dzieci cielesnością 3. Uwaga na zagrożenia! Część 2. Dlaczego w szkole jest po- trzebna edukacja seksualna? 1. Jaka powinna być edukacja seksu- alna? 2. Problemy młodzieży 3. Konsekwencje braku edukacji sek- sualnej 4. Dajmy nastolatkom głos Część 3. Inicjacja seksualna – dorosła decyzja Twojego dziecka 1. Podstawowe informacje o inicjacji seksualnej 2. Według prawa 3. Kiedy pierwszy raz? Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor: Katarzyna Krysztofiak Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN: 978-83-269-1392-1 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2012 ”Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” wraz z przy- sługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w ”Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” oraz w innych dostępnych elementach sub- skrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja ”Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i do- świadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji ”Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wska- zówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publiko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji ”Jak rozma- wiać z dzieckiem o seksualności?” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 2 w w w . w i p . p l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: