Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 005654 20498381 na godz. na dobę w sumie
Jak rozwinąć poczucie własnej wartości - ebook/pdf
Jak rozwinąć poczucie własnej wartości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-35-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poczucie własnej wartości daje siłę wewnętrzną i spokój ducha ważne w podejmowaniu trudnych decyzji oraz utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Wykład zawiera opisy wielu skutecznych narzędzi pozwalających uniezależnić się od innych, poprawić poziom samoakceptacji i rozwinąć odwagę przydatną w dążeniu do celu.

Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas samych. Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem a zadufaniem. Stabilne poczucie własnej wartości wzmacnia nasze działania na drodze do osiągnięcia życiowej satysfakcji. Powinniśmy o nie zadbać, ponieważ łatwo ulega obniżeniu w wyniku chwilowych niepowodzeń lub niespodziewanych trudności. Metody wpływania na samoocenę proponowane w wykładzie mogą mieć działanie oczyszczające. Ich stosowanie może także wpłynąć na wzrost motywacji i wzmocnić pozytywne myślenie o własnych możliwościach, wyglądzie i cechach osobowości.

 

Wykład Jak rozwinąć poczucie własnej wartości jest czwartym w części I kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydanej przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INSPIRUJĄCY  WYKŁAD JAKROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI ABYŚ BYŁ SPEŁNIONY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM A TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI Nie pouczamy, inspirujemy B C TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ r jak rozwinąć poczucie własnej wartości wykład 4  .............................................................7 s p i s   t r e ś c i r część utrwalająca  .................................................................................................................................47 r słowniczek  ................................................................................................................................................81 r źródła i inspiracje  .................................................................................................................................85 r przewodnik ..............................................................................................................................................95 r lektorzy .......................................................................................................................................................99 D W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 6 7 j a k r o z w i n ą ć p o c z u c i e w ł a s n e j w a r t o ś c i w y k ł a d 4 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ p r e l e g e n t Z wcześniejszych rozważań łatwo wywnioskować, że znaczącą rolę w pielę- gnowaniu poczucia własnej wartości odgrywają słowa. Mają ogromną moc. Potrafią inspirować, ale też ranić, a nawet wywoływać wojny. Przekonania wyrażamy głównie poprzez słowa. Słowami także myślimy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak silną bronią dysponujemy?… Odpowiednim doborem słów możemy motywować, budzić wiarę i optymizm, podsycać nadzieję. Możemy jednak również niszczyć i zniechęcać. Słowem możemy ranić także siebie. I będą to rany nieporównanie głębsze i trudniejsze do zagojenia niż odniesione fizycznie. Czy widzisz różnicę między myśleniem o sobie w sposób generalizujący a my- śleniem odnoszącym się do konkretnego wydarzenia?… Jeśli mówisz: „Jestem leniwy”, „Wszystko robię źle”, „Nikt mnie nie lubi” – nie dajesz sobie żadnej moż- liwości zmiany sytuacji. Skoro jesteś, jaki jesteś, to nic nie może się zmienić. Czy w takim przypadku zdobędziesz się na znalezienie w sobie motywacji i siły do rozwoju?… Raczej nie. Szukaj wyjść, nie chowaj się za niekorzystnymi słowami i zwrotami. Unikaj też stwierdzeń w kategoriach „Wydaje mi się…”, na przykład: „Wydaje mi się, że mogę podjąć się tego zadania”. To wzbudza nieufność, nie tylko w rozmówcy, ale też we własnym umyśle. Takie zdania wyrażają nadzieję niepotrzebnie podszytą zwątpieniem. Wydaje mi się?… Nie jestem pewny?… Czyli co?… Przewiduję porażkę?… Wykreśl takie podteksty zarówno ze swoich wypowiedzi, jak i z myśli. Po raz kolejny mogą nam przyjść z pomocą afirmacje. W jaki sposób wykorzystać je w pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości?… Stwórzmy zdanie, które podbuduje nasze samopoczucie, i powta- rzajmy je często, najlepiej na głos. Może brzmieć mniej więcej tak: „Każdego dnia i pod każdym względem staję się lepszy, coraz bardziej entuzjastyczny, odważny i wytrwały”. Znamy już obszary, nad którymi należy pracować, by nasze poczucie własnej wartości znalazło się na poziomie umożliwiającym skuteczne działanie. Wie- my, jaki wpływ na naszą osobowość mają słowa i jak bardzo w pracy nad sobą przydaje się afirmowanie. Co jeszcze możemy zrobić dla zwiększenia poczucia własnej wartości?… n a r r a t o r Odpowiedź mieści się w dwóch zdaniach: Polub siebie i innych. Pracuj z rado- ścią. To bardzo ogólne stwierdzenia. Co oznacza na przykład „polubić siebie”?… Człowiek, który lubi siebie, czuje się dobrze we własnym towarzystwie. Czy to oznacza, że dobrze czuje się wyłącznie w samotności?… Nie, „dobrze się czuć sa- memu ze sobą” niewiele ma wspólnego z samotnością. Taki człowiek nie odczu- wa samotności, nawet gdy przez długi czas jest pozbawiony towarzystwa. Nie wierzysz?… Zobacz, ilu ludzi ma pracę, która wymaga wielogodzinnego prze- bywania w odosobnieniu – pisarze, malarze, tłumacze, redaktorzy… Czy oni są samotni?… Jeśli lubią siebie, nie! Myślą nad czymś, realizują projekty zawodowe i dążą do doskonałości w tym, co robią. Zwykle dzielą czas między pracę a rodzinę i przyjaciół. Czerpią radość z osiągnięć, nawet jeżeli mierzą je tylko stopniem swe- go zadowolenia. Możesz powiedzieć: „No, dobrze, ale ja nie jestem pisarzem ani malarzem, nie jestem nawet samotnym podróżnikiem…”. Nie musisz być! Oto kilka prostych rad, które pomogą Ci poczuć się dobrze we własnej skórze… Po pierwsze: Zaakceptuj swój wygląd! Co czujesz, gdy pomyślisz o tym, jak wyglądasz?… Pełne zadowolenie, niedosyt czy konsternację?… Tu za mało, tam za dużo, fałda, zmarszczka, koloryt skóry, kształt nosa, uszy? Co Ci się nie podoba?… Tylko niektóre elementy czy wszystko?… Nie ma ludzi w pełni za- dowolonych ze swojego wyglądu. Ale… istnieje wielu, którzy to, jak wyglądają, po prostu akceptują. Akceptacja nie równa się aprobacie. Aprobata znaczyła- p r e l e g e n t 8 9 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ by: podobają mi wszystkie elementy mojego ciała. To byłoby trudne, a może nawet niemożliwe. Znacznie łatwiej o akceptację. Niedoskonałości ciała trzeba przyjąć jak inne elementy natury – góry, rzeki, jeziora. Wszystko ma jakiś kształt. Ciało też. Nie ma czegoś takiego, jak obiektywna brzydota. Ideał ludzkiej figury i piękna twarzy nie został ustalony raz na zawsze. Niemal każde pokolenie i każ- da cywilizacja tworzy swój. Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy. Eleanor Roosevelt ELEANOR ROOSEVELT (1884–1962) Żona prezydenta USA F. Roosevelta. Dyplomatka i publicystka działająca na rzecz praw człowieka. Rzeczniczka równouprawnienia czarnoskórych mieszkańców USA. Delegatka USA do ONZ. Współtworzyła Powszechną Deklarację Praw Człowieka uchwaloną w 1948 roku. Masz prawo być taki, jaki jesteś! Nie musisz operacjami plastycznymi dostoso- wywać się do wzoru. Jedyne, co warto zrobić, to zwyczajnie zadbać o siebie. Zatroszcz się o włosy i paznokcie. Ubieraj się czysto i ze smakiem – to, że któ- regoś dnia nigdzie nie wychodzisz, nie zwalnia Cię z estetycznego wyglądu. Znajdź swój indywidualny styl, a gdy już to zrobisz, nie zmieniaj go pod wpły- wem jakiejś grupy. Czy zależy Ci na tym, żeby inni utrzymywali z Tobą kon- takt, dlatego że spodobało się im Twoje ubranie?… Może lepiej zainwestować w swoje wnętrze, cechy charakteru, wiedzę i umiejętności?… I jeszcze jedna ważna rzecz. Codziennie witaj się ze sobą przyjaźnie. Pierwsze poranne spojrzenie w lustro każdemu z nas pokazuje podpuchniętą, trochę szarą twarz i zmierzwione włosy. Spójrz na siebie w tym wydaniu i uśmiechnij się. Powiedz coś miłego do swojego lustrzanego odbicia. Słowa powinny być budujące i pozytywne. Mogą być zabawne, koniecznie jednak sympatyczne. Jeśli będziesz to powtarzał codziennie, wykształcisz w sobie nawyk rozpoczy- nania dnia z uśmiechem, a to jest tak samo ważne jak śniadanie. 10 11 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 12 c z ę ś ć u t r w a l a j ą c a 13 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ  1. Poszukaj dla poczucia wartości mocnego fundamentu. Dzięki temu nie porady będzie ono ulegać znacznym wahaniom.  2. Eliminuj albo przynajmniej ograniczaj negatywne emocje i zachowania.  3. Unikaj ludzi, którzy wpływają na Ciebie toksycznie.  4. Nie narzekaj.  5. Jeśli musisz wyrazić ocenę negatywną, oceniaj konkretne zdarzenie, nie człowieka.  6. Zaakceptuj swój wygląd. Dbaj o kondycję fizyczną i psychiczną.  7. Pracuj z wyczuciem nad mową ciała.  8. Kształć się, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności.  9. Nie porównuj się z innymi. 10. Wyznaczaj realistyczne cele i dąż do ich osiągnięcia. 11. Przykładaj się do pracy, ale nie wpadaj w pułapkę perfekcjonizmu. 12. Znajdź hobby. 13. Ciesz się z tego, co masz. 14. Utrzymuj serdeczne relacje z otoczeniem. 14 15 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTO-ŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ quiz quiz Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- powiedziami znajdziesz na s. 143. powiedziami znajdziesz na s. 76. 1. Co to jest poczucie własnej wartości? a) ocena, jaką wystawiamy sami sobie b) opinie o nas innych ludzi c) przekonanie o wyższości nad innymi ludźmi d) przekonanie o wyższości innych ludzi nad nami 2. Lekceważenie innych, egoizm, nonszalancja i agresja mogą cecho- wać: a) wyłącznie osoby o zbyt wysokim poczuciu wartości b) wyłącznie osoby o zbyt niskim poczuciu własnej wartości c) osoby o zrównoważonym poczuciu własnej wartości d) zarówno osoby o zbyt niskim, jak i zbyt wysokim poczuciu własnej war- tości 4. Połącz linią poziom akceptacji z odpowiednią definicją (zgodnie z teo- rią Nathaniela Brandena). A) poziom I a) uzmysłowienie sobie własnego ży- cia psychicznego, świadome życie wewnętrzne B) poziom II b) poszanowanie siebie jako istoty ludzkiej i troska o siebie C) poziom III c) rozumienie strategii myślenia i mo- tywów swojego działania 5. Co oznacza greckie pojęcie kritike techne? a) krytykę technologii b) krytyczne spojrzenie na rzeczywistość c) krytykanctwo d) sztukę sądzenia 3. Nathaniel Branden, prekursor wiedzy o samoocenie, rozumiał akcep- 6. Słowo „krytyka” obejmuje: tację siebie jako: a) znakomitą ocenę własnej osoby w każdej sytuacji i każdej sferze b) przekonanie o własnej doskonałości c) odmowę bycia swoim wrogiem d) pobłażanie sobie a) wyłącznie ocenę negatywną b) wyłącznie opis (postępowania, sytuacji, produktu, osoby itp.) pozbawio- ny oceny c) zarówno ocenę pozytywną, jak i negatywną d) wyłącznie ocenę pozytywną 16 17 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ćwiczenie 1 Bez zastanawiania się, w takiej kolejności, w jakiej przyjdą Ci do głowy, wpisz 10 cech, które uważasz za swoje. Obojętnie, czy będą to zalety, czy wady. 1. ........................................................................................................................................................................ 2. ........................................................................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................................................................ 4. ........................................................................................................................................................................ 5. ........................................................................................................................................................................ 6. ........................................................................................................................................................................ 7. ........................................................................................................................................................................ 8. ........................................................................................................................................................................ 9. ........................................................................................................................................................................ 10. ........................................................................................................................................................................ Postaw plus przy każdej cesze dodatniej (zalecie). Teraz policz, ile cech jest do- datnich, a ile ujemnych. Które przeważają na pierwszych pięciu miejscach? Jeśli na liście wpisałeś więcej cech dodatnich niż ujemnych (nie więcej jednak niż 7) i przynajmniej 3 z nich znalazły się w pierwszej piątce, masz wystarczająco wy- sokie poczucie wartości. Wystarczy o nie dbać i utrzymywać na tym poziomie. Jeśli rozpocząłeś listę od cech negatywnych i jest ich od 5 do 7, powinieneś nad swoim poczuciem wartości popracować, bo jest zbyt niskie. ćwiczenie 2 Każdy z nas lubi pochwały (szczere pochwały, a nie fałszywe pochlebstwa). Czy potrafisz dawać je sam sobie? Spróbuj wymyślić kilka rzetelnych pochwał za coś, co robisz (zrobiłeś) naprawdę dobrze. Dopisz imiona przynajmniej dwóch osób, które Ci w tym pomogły. Mogą to być osoby, które wspólnie z Tobą pra- cują (pracowały), lub takie, które Cię do działania zainspirowały i wspierały psy- chicznie w chwilach zwątpienia. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 18 19 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ inspiracja 5 Przesadne wymagania mogą całkowicie zrujnować poczucie własnej wartości młodego człowieka. Tak jak wcześniej chciał zasłużyć na pochwałę wymagają- cych rodziców, tak później chce być chwalony przez innych ludzi – nauczycieli, szefów, partnerów. Skupia na tym całą energię. Odczuwa strach, że jego po- mysły nie znajdą uznania, więc ogranicza naturalną kreatywność. Rezultatem jest jeszcze większy brak pewności siebie oraz kłopoty z nawiązaniem zdrowych relacji z innymi. Wszyscy lubimy pochwały (to, czy się do tego przyznajemy, to już zupełnie inna sprawa), nie wszyscy jednak jesteśmy od nich uzależnieni. Na ile zależy Ci na pochwałach? Czy boisz się ich braku? Czy potrafisz realizować własne plany, bez względu na to, czy Twoje pomysły spodobają się najbliższym lub otocze- niu, w którym przebywasz? Czy często zdarza Ci się ustąpić, byle tylko usłyszeć dobre słowa o sobie? Później tego żałujesz czy też słowa pochwały wszystko Ci rekompensują? 20 21 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 22 s ł o w n i c z e k 23 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Zdanie, które wielokrotnie powtarzane wpływa na osobowość człowieka. Zdanie powinno być sformułowane w formie twierdzącej i w czasie teraźniejszym. Stan psychiczny i postawa wobec siebie wpływające na nastrój oraz zachowa- nia, wynikające z ogólnej oceny siebie, czyli samooceny. poczucie własnej  wartości afirmacja akceptacja Tutaj: pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić. Także: akceptowanie swoich niedoskonałości. akceptacja siebie  (samoakceptacja) Danie sobie prawa do bycia sobą i wiara w to, że się jest człowiekiem komplet- nym. apartheid Polityka segregacji rasowej oraz dyskryminacja czarnoskórej ludności w Repu- blice Południowej Afryki. Miała na celu utrzymanie dominacji białych i zapew- nienie im uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. dialog wewnętrzny Rozmowa z samym sobą, kluczowe narzędzie pracy nad samorozwojem. Na- rzędzie, które może być wykorzystane w pracy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości. hobby krytyka Zajęcie wykonywane z przyjemnością, nawet jeśli nie przynosi wymiernego zysku. Istnieją dwa rodzaje krytyki: niekonstruktywna (ma wyłącznie negatywne kon- sekwencje i powoduje obniżenie poczucia własnej wartości) i konstruktywna (nie jest skierowana przeciwko człowiekowi, wskazuje konkretne błędy i niedo- ciągnięcia oraz podpowiada rozwiązania lub kierunki działań, które umożliwią poprawę sytuacji). mechanizmy  obronne Sposoby na opanowywanie wewnętrznych konfliktów. Mają na celu ochronę osobowości, obniżenie lęku, osłabienie frustracji lub poczucia winy. Tu: znajdujący się w każdym człowieku ładunek mocy i możliwości twórczych. potencjał Przyjrzenie się własnym myślom, odczuciom i pragnieniom bez cenzorowania ich oraz uświadomienie sobie, co tak naprawdę myślimy, jak przeżywamy ko- lejne doświadczenia, o czym marzymy. poznanie siebie Świadome zauważanie pozytywnych aspektów każdej sytuacji, dostrzeganie w ludziach i zdarzeniach ich dobrych stron. Ocena samego siebie, na podstawie której powstaje w umyśle obraz własnej osoby. Może być zawyżona, zaniżona bądź optymalna (zrównoważona). pozytywne  myślenie samoocena Wynikająca z poznania siebie świadomość swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad oraz możliwości. samoświadomość Stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z procesów wewnętrz- nych oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym. Świadome oddziaływanie na człowieka w celu uczenia odpowiednich zacho- wań. świadomość wychowanie Działanie wychowawcze mające na celu ograniczenie aktywności dziecka do sfer, które są dla niego bezpieczne. wyznaczanie  granic 24 25 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 26 p r z e w o d n i k 27 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTO-ŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KOLEKCJA WYKŁADÓW AUDIO PERSONALITY IMPROVEMENT INSTITUTE Czy zwiedzałeś kiedyś z przewodnikiem w ręku obce Ci miasto? Zapewne tak, bo w ten sposób łatwiej poruszać się w nieznanej przestrzeni. W dzisiejszych czasach wielu z nas korzysta nie tylko z przewodników drukowanych, lecz tak- że wydanych w formie audio. Treść, która dociera do nas podczas czytania lub słuchania, daje nam wrażenie, że poznajemy nieznane miejsca z kimś, kto już tu był i dzieli się z nami nie tylko znajomością topografii. Towarzysz ten potrafi sporo powiedzieć o historii mijanych obiektów, o postaciach, które są z nimi związane, dodać do tego swój punkt widzenia i wyniki osobistych obserwacji. Przy nim czujemy się pewnie. Stajemy się gotowi na poszukiwanie własnych ścieżek. Nabieramy przekonania, że chcemy i możemy pójść dalej. Wykłady przygotowane przez Personality Improvement Institute mogą stać się dla Ciebie takim przewodnikiem w drodze do rozwoju osobowości. Bez wzglę- du na to, czy wolisz je czytać, czy ich słuchać, będą z Tobą wszędzie, gdzie tylko masz dostęp do ich wersji drukowanej, e-bookowej czy audio. Słowa, które przeczytasz lub usłyszysz, mogą poprowadzić Cię w kierunku życia wysokiej ja- kości, pełnego radości i satysfakcji. Większość z nas potrzebuje takiego wspar- cia. Potrzebuje kogoś, kto powie: „Spróbuj, warto!”, kto zainspiruje do działania, a potem życzliwie będzie podpowiadał, co można zrobić. Wskaże drogi, ale nie będzie decydował, którą wybrać. Tę najlepszą dla siebie, zainspirowany wiedzą, przykładami i własnymi przemyśleniami, odnajdziesz sam.  Kolekcja Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości składa się z zebra- nych w cztery części 22 wykładów. Wszystkie zawierają materiał uzupełniający w postaci quizów, ćwiczeń i inspiracji do przemyśleń. Każdy wykład ma swoją wersję audio, nagraną przez znanych polskich aktorów i lektorów, na przykład: Krystynę Czubównę, Adama Ferencego czy Jerzego Stuhra. Możesz ją zakupić na stronie virtualo.pl. CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak być szczęśliwym Jak zbadać swoje możliwości Jak poznawać siebie Jak rozwinąć poczucie własnej wartości Jak odnaleźć wartości nadrzędne CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak uwierzyć w siebie Jak stać się wnikliwym Jak stać się wytrwałym Jak stać się odważnym Jak stać się entuzjastycznym Jak stać się realistą CZĘŚĆ III JAK ROZWINĄĆ POZYTYWNE UMIEJĘTNOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak się uczyć Jak być asertywnym Jak podejmować decyzje Jak ustalać priorytety Jak wyznaczać i osiągać cele Jak rozwinąć umiejętność planowania CZĘŚĆ IV JAK PIELĘGNOWAĆ DOBRE RELACJE Z INNYMI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak stać się człowiekiem z inicjatywą Jak rozwinąć pozytywne nastawienie Jak motywować siebie i innych Jak rozwinąć zaufanie do siebie i innych Jak okazywać altruistyczną miłość 28 29 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 30 l e k t o r z y 31 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KRYSTYNA CZUBÓWNA Dziennikarka i prezenterka o bardzo charakterystycznym ciepłym głosie. Znana z długoletniej współpracy z „Panoramą” nadawaną na antenie TVP2 oraz z użyczania głosu programom przyrodniczym. Obecnie pracuje jako lektorka dla wielu stacji telewizyjnych i radiowych. ADAM FERENCY Aktor filmowy i teatralny. Ceniony i popularny. Absolwent warszawskiej PWST. Wierny deskom teatrów warszawskich. Przez wiele lat występował w Teatrze na Woli oraz w Teatrze Współczesnym, gdzie debiutował także jako reżyser. Obecnie jest aktorem Teatru Dramatycznego. 32 33 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza wizja: Podnieść jakość życia jak największej liczbie ludzi 34 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza misja: Nie pouczamy, inspirujemy Każdy człowiek ma określony potencjał, z którym się rodzi i który może rozwinąć. Niestety, większość z nas nie domyśla się nawet tkwiących w nich samych możliwości, nie dając sobie tym samym szansy na życie pełne satysfakcji. Stworzyliśmy Personality Improvement Institute (PII), żeby odwrócić ten niekorzystny trend. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób w pod- niesieniu jakości życia, co jasno formułujemy w naszej wizji. Jesteśmy przekonani, że można to zrobić poprzez rozwój osobowości – poznanie siebie, odkrycie i wiarę w swoje możliwości oraz zdefiniowanie kierunku i konkretnego celu działania. Opracowaliśmy narzędzia, które odpowied- nio użyte pozwolą każdemu, kto tylko będzie na to gotowy, stworzyć i zrealizować własny plan na życie. Narzędziami są przygotowane przez nas publikacje w formie tradycyj- nych książek i e-booków oraz w postaci audiobooków i filmów wideo. Nie mają one zastępować własnego myślenia. Dalecy jesteśmy od pouczania i wskazywania „jedynie słusznej drogi”. Naszym celem jest pobudzanie do samodzielnego rozwijania osobowości poprzez zachęcanie, mobilizowa- nie, inspirowanie i motywowanie do działania. Takie postępowanie przynosi zmianę sposobu myślenia. Dotychczasowe formułki myślowe: „to nie dla mnie” i „to mi się nie uda” zostają zastą- pione przez: „chcę, a więc mogę i potrafię”. Rezygnacja z ograniczeń ist- niejących we własnym umyśle i zastąpienie ich pozytywnym myśleniem ukierunkowanym na przyszłość owocuje rozkwitem kreatywności i wy- obraźni. Wzmacnia wiarę w siebie, rozwija odwagę i entuzjazm, wnikli- wość i wytrwałość, a to cechy kluczowe dla realizacji życiowych celów. Nasze działania opierają się na prostych wartościach. Należą do nich: rozwój wewnętrzny, prawda, wolność, bezinteresowna miłość, uczciwość i zaufanie. Na ich bazie wypracowaliśmy (i stosujemy w swojej organizacji) zbiór zasad. Istotna jest autonomia każdego z nas, kreatywność, praca bez presji, zaangażowanie, lojalność, dobrze rozumiana pokora. Zasada naczelna znalazła swoje odzwierciedlenie w misji firmy: „Nie pouczamy, inspirujemy”. Treści, które przekazujemy są istotne nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla firm. Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców zauwa- ża związek między wewnętrznym uporządkowaniem człowieka, a jego stosunkiem do organizacji i zdaje sobie sprawę, że szczęście osobiste oraz zadowolenie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu fir- my. Jednocześnie stanowi najlepszy sposób na budowanie wartości nie- materialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Z naszych obserwacji wynika, że świadomy rozwój nie jest zdetermino- wany ilorazem inteligencji i że każdy człowiek, który zda sobie sprawę ze swoich ogromnych możliwości jest w stanie ukształtować wspaniałą osobowość. Z tego powodu ogromny nacisk kładziemy na wiedzę, która www.pii.com.pl 37 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI Kiedy już zdecydujesz czego chcesz, podjąłeś najważniejszą decyzję w swoim życiu. Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby to osiągnąć. Douglas Lurtan po wprowadzeniu w życie da wymierny efekt w postaci pozytywnej prze- miany człowieka z pożytkiem dla siebie i firmy, którą reprezentuje. Realizacja programu przygotowanego przez PII pomaga w zmianie po- dejścia do wykonywanych obowiązków. Wzmacnia i rozwija zachowania proinnowacyjne, pozwala lepiej organizować czas pracy – swojej i ze- społu. Przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry me- nadżerskiej. Przygotowuje do podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz prowadzi do wzmocnienia kompetencji miękkich pracowni- ków i rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Przyspiesza adaptację do nowych warunków pracy i skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodo- wemu. Nasze publikacje zawierają maksimum wiedzy praktycznej, do wykorzy- stania od zaraz, by proces pozytywnej przemiany mógł się rozpocząć jak najwcześniej. Dwadzieścia dwa moduły zebrane w czterech częściach tworzą systematyczny kurs, pełen inspirujących przykładów i ćwiczeń ułatwiających przemyślenia. Mamy nadzieję, że „dając wędkę”, pomożemy wszystkim, którzy chcą, by ich życie nabrało barw i zyskało nową jakość. www.pii.com.pl Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.org 38 39 TOM 4 JAK ROZWINĄĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Jak rozwinąć poczucie własnej wartości? Co powinieneś zrobić, by poczuć się dobrze we własnej skórze? Gdzie leżą przyczyny zbyt niskiej lub zbyt wysokiej samooceny? Jak ją ustabilizować na optymalnym poziomie? Czy można uniknąć jej osła- bienia pod wpływem negatywnych sytuacji? W jaki sposób zneutralizować wpływ tok- sycznych doradców? Wersja audio wykładu czytana przez: Te pytania wyznaczają kierunki, w których powinieneś podążać, jeśli chcesz, by poczucie wła- snej wartości umocniło Twoje działania na drodze do życiowej satysfakcji. Samoocena jest szczególnie delikatnym stanem psychicznym. Może zmienić się diametralnie pod wpływem kil- ku kolejnych sukcesów lub ciągu porażek. Na Twoją korzyść będzie pracowała tylko samoocena optymalna. Wykład Jak rozwinąć poczucie własnej wartości pomoże Ci ją osiągnąć i utrzymać. To, jak odbieramy siebie, co tak naprawdę o sobie myślimy, czy jesteśmy swoimi największymi wrogami, czy oddanymi przyjaciółmi, zależy od wielu czynników. Już w dzieciństwie w naszym umyśle kształtują się zalążki poczucia własnej wartości. Skąd się biorą?… Powstają w wyniku kontaktów z ludźmi i ich reakcji na to, jak wyglądamy i co robimy. Jedni doceniają nasze, nawet drobne osiągnięcia, inni zaś… wytykają każdą najmniejszą porażkę. Brak równowagi w tym zakresie ma swoje konsekwencje rzutujące na przyszłą samoocenę. Nadmiar pochwał może spowodować, że będzie ona zawyżona, ciągła krytyka mocno ją obniży. Zastanówmy się więc, jak budować zręby dojrzałego poczucia własnej wartości, jeśli stwierdzamy, że w dorosłym ży- ciu nam go brakuje. www.pii.com.pl ISBN 978-83-942217-6-8 9 788394 221768 Krystynę Czubówną Adama Ferencego dostępna na stronie www.virtualo.pl 40 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozwinąć poczucie własnej wartości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: