Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 004312 22926529 na godz. na dobę w sumie
Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r. - ebook/pdf
Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-38-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia opis najważniejszych zmian jakie wejdą w życie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć jak przygotować się do tych zmian, co powinni zrobić pracodawcy, i o czym muszą pamiętać w 2018 r.?  W publikacji zostały przedstawione m.in. następujące zagadnienia:

- nowe zasady zatrudniania cudzoziemców spoza UE,

- zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,

- nowe kwoty płacy minimalnej dla pracowników i zleceniobiorców,

- zmiany w sposobie opłacania składek ZUS,

- nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich tzw. e-zwolnienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązuJące w 2018 r. stan prawny 6 grudnia 2017 r. Praca zbiorowa - - 3 8 3 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r. 1. Zmiany w procedurze oświadczeniowej dla cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Praca sezonowa dla cudzoziemców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Zmiany w ochronie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi. . . . . 21 5.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6. E-składka – jedno konto ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7. Nowe zasady zaliczania wpłat ZUS na poszczególne należności i ich wpływ na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8. Zmiany w opłacaniu składek za nianie zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.3. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9. Zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9.1. Na czym polegają zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9.2. Przygotowanie do zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 grudzień 2017 IFK Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r. 3 Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r. W 2018 r. wejdą w życie duże nowelizacje przepisów w zakresie prawa  pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą nowych  zasad zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz wpro- wadzenia jednego konta, na które będą płacone składki ZUS.  Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian z zakresu prawa pracy i ubezpie- czeń społecznych, które zostały uchwalone do dnia oddania niniejszej publikacji do druku. W parlamencie ciągle trwają prace nad ograniczeniem pracy w niedzielę oraz zniesieniem rocznego limitu składek ZUS, po przekroczeniu którego nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiany te przedstawimy w kolejnym numerze MPPiU po ich ostatecznym uchwaleniu. 1. Zmiany w procedurze oświadczeniowej dla cudzoziemców 1.1. Na czym polegają zmiany Lista państw, których obywatele mogą pracować na podstawie zarejestrowanego w po- wiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenia podmiotu powierzającego pracę (dalej także zatrudniający) zamiast zezwolenia na pracę, nie została zmodyfikowana. Nadal obejmuje ona: Armenię, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Bez zmian pozostał także maksymalny okres pracy w tym trybie na terenie Polski: 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależ- nie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy. Zupełnie inaczej będzie na- tomiast wyglądała od 1 stycznia 2018 r. procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu pra- cy. Do tej pory formalnie taka procedura w zasadzie w ogóle nie istniała. Od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały: wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, listy załączników dołączanych do tego oświadczenia, prawo do odwołania od decyzji odmownej dotyczącej re- jestracji oświadczenia, obowiązki informacyjne spoczywające na zatrudniającym cudzoziemca, wyższe kary za nieprzestrzeganie regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców. 1.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym Już od 1 września 2017 r. jest realizowany zakaz rejestracji oświadczeń według dotychcza- sowych przepisów, jeśli dotyczą pracy, która byłaby wykonywana po 31 grudnia 2018 r. Nie znaczy to jednak, że praca na podstawie już zarejestrowanych oświadczeń jest zabroniona. Będzie możliwa, ale jedynie do 31 grudnia 2018 r. Dopiero po tej dacie należy uzyskać nowe oświadczenie, przechodząc przedstawioną poniżej procedurę. 1.3. Przygotowanie do zmiany Procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi od 1 stycznia 2018 r. została sformalizowana. Zatrudniający będzie zmuszony przejść następujące etapy: grudzień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak w praktyce stosować nowe przepisy prawa pracy obowiązujące w 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: