Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 002262 20848751 na godz. na dobę w sumie
Jak wychowywać trudne dziecko. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Jak wychowywać trudne dziecko. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-357-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Książka warta polecenia rodzicom, nauczycielom i opiekunom dzieci. Przystępnie napisany, praktyczny poradnik, w którym znajdziesz informacje, jak wychowywać trudne dziecko oraz jak najlepiej poznać swoje dziecko: typ temperamentu, jak poradzić sobie ze złością, jak umiejętnie stosować system nagród i kar. Poznasz przyczyny trudności, wszystkie konsekwencje nadopiekuńczości i rozpieszczania dziecka oraz dowiesz się, jak ważna jest konsekwencja w wychowaniu. Znajdziesz tu najnowsze informacje na temat ADHD, podstawowe zasady postępowania oraz metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. Polecamy również książkę „Trudności szkolne”.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konsek wencja w w ychowaniu nię i zachęcić do tego dziecko, np. przygotować krótką inscenizację, nauczyć się na pamięć piosenki lub wiersza, zagrać na instrumencie. tego, by dziecko od początku do końca wykonało poleconą czynność, i osobi- ście sprawdzić, czy zrobiło to dobrze. Konsekwencja w wychowaniu Dzieci potrzebują odczuwania konse- kwencji swoich działań. Dzięki temu dowiadują się, jakie są granice ich po- stępowania, które zachowania są dobre, a które nie. Poprzez swoją konsekwen- cję rodzice kształtują u dzieci bardzo ważną cechę– poczucie sprawstwa. Pamiętaj! Aby wydawane polecenia i wpro- wadzane zasady były skuteczne, trzeba kontrolować ich realizację i ZAWSZE wyciągać konsekwencje. Konsekwentne egzekwowanie poleceń w stosunku do dzieci– nie tylko cier- piących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej– wymaga od rodziców wytrwałości i cierpliwości. Polecenie wyniesienia śmieci prawdopodobnie trzeba będzie wielokrotnie powtarzać. Być może dziecko będzie czynność odwlekało, marudziło, domagało się wytłumaczenia („Dlaczego ja muszę to zrobić?”, „Dziś nie jest moja kolej” itp.), może konieczne będą stanowcza inter- wencja rodzica i ostrzeżenie przed kon- sekwencjami złamania zasad. Zawsze jednak rodzic powinien doprowadzić do Żelazna konsekwencja obo- wiązuje rodziców zarówno w przypadku dyscyplinowania dziecka, jak i nagradzania. Skutki naszych działań (zarówno dzieci, jak i dorosłych) bezpośrednio wpływają na to, czy zechcemy je w przyszłości powtórzyć, czy też tego zaniechamy. Jeśli zachowanie jest słuszne i właściwe, a jego konsekwencje pozytywne, np. dobra ocena, ukończenie projektu, po- chwała rodzica, nagroda lub premia, ak- ceptacja najbliższych lub uznanie w gru- pie rówieśników– z pewnością będzie nam łatwiej podjąć działanie ponownie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Tak właśnie działają pozytywne wzmocnienia. Z kolei, gdy mamy do czynienia z za- chowaniem nieakceptowanym spo- łecznie, trudnym lub niewłaściwym, aby nie powtarzało się w przyszłości, jego skutki muszą być nieprzyjemne, np. brak aprobaty i pochwał, niezauwa- żanie naszych działań przez ważne dla nas osoby, krytyka, wydłużenie czasu potrzebnego do skończenia pracy lub konieczność jej powtórzenia, posprzą- tanie lub naprawa zniszczonej rzeczy, mniej czasu wolnego, mniejszy zarobek. Te sposoby wygaszania i negatywne wzmocnienia powodują, że na przy- szłość będziemy się starali ich uniknąć. 15 Trudne dziecko ZACHOWANIE WŁAŚCIWE ZACHOWANIE NIEPOŻĄDANE Właściwa reakcja rodzica: wzmocnienie pozytywne: • zwrócenie uwagi • pochwała • nagroda wygaszanie: • brak uwagi • ignorowanie wzmocnienie negatywne: • brak nagrody • nieprzyjemne skutki • kara więcej zachowań mniej zachowań Uwaga! Zachowań niepożądanych nie można wzmacniać pozytywnie, ponieważ będą się częściej powtarzać. I odwrotnie– postarajmy się, aby właściwe zacho- wania nie były ignorowane (wygasza- ne) i by dziecka nie spotkały wtedy negatywne konsekwencje lub kara. Przykład: • Podczas wspólnych zakupów dziec- ko chce, by rodzic kupił mu zabaw- kę, płacze, a na odmowę reaguje krzykiem i rzuca się na podłogę. • Zniecierpliwiony i zdenerwowany rodzic spełnia w końcu życzenie dziecka, które natychmiast się uspokaja. • Dziecko nauczyło się, że płaczem i wrzaskiem może uzyskać od rodziców spełnienie swoich żądań. Przy kolejnych zakupach sytuacja prawdopodobnie się powtórzy. 16 • Okazanie zrozumienia dla pragnień dziecka: „Podoba ci się ta zabawka, ale nie możesz jej dostać. Widzę, że jest ci przykro z tego powodu”. • Ignorowanie wszelkich zachowań niepożądanych (płaczu, krzyku, rzucania się na podłogę). • Przypomnienie zasad i ostrzeżenie: „Tutaj nie można się tak zachowy- wać; jeśli chcesz tu zostać, musisz się uspokoić”. • Jeżeli to nie pomaga, wychodzimy z dzieckiem (wyprowadzamy je lub wynosimy). Zakupy kontynuujemy, kiedy będzie spokojne. • Wyciąganie konsekwencji i upo- minanie dziecka to nic innego, jak uczenie go właściwego zachowania i udzielanie wsparcia. Nagrody i kary Zarówno nagrody, jak i kary powinny być obecne w wychowaniu. Trzeba jednak stosować je we właściwych proporcjach, odpowiednich dla każdego dziecka. Nie wolno skupiać się wyłącz- nie na stosowaniu kar– taki system wychowania będzie hamował rozwój dziecka i może powodować problemy emocjonalne. Z drugiej strony, pozba- wienie dziecka negatywnych konse- kwencji swoich działań spowoduje, że nie nauczy się ono, co jest niewłaściwe, co szkodzi jemu i innym. Ważne jest zatem, by kary i nagrody stosować roztropnie i w przemyślany sposób. Pamiętaj! Pierwszą i największą nagro- dą dla dziecka jest poświę- cenie mu swojej uwagi. Nagrody i k ar y • pozwala na wzbudzenie wewnętrz- nej motywacji w dziecku z zaburze- niami, np. z ADHD czy autyzmem. Nagradzanie krok po kroku: 1. Ustalamy razem z dzieckiem, które jego zachowanie będzie nagradzane i określamy, jakie warunki muszą zostać spełnione. Wybór nagrody dla dziecka musi być dokładnie przemyślany. Powinna ona być dla dziecka ważna i cenna (zawsze jest tym właśnie uwaga ze strony najbliższych osób), ale także adekwatna do możliwo- ści dziecka i jego wysiłku– aby nagrodzić zachowania proste i przyjemne dla dziec- ka, nie potrzeba wyszukanych, rzeczo- wych nagród, ale wystarczy miłe słowo. NAGRODA KARA konsekwencja negatywna obniża motywację częstość zachowań będzie się zmniejszać konsekwencja pozytywna motywuje do działania działanie będzie czę- ściej i chętniej podejmowane Nagradzanie: • zwiększa motywację • zachęca do wykonania zadania, które wydaje się dziecku trudne, nieprzyjemne lub nudne • stosuje się wówczas, gdy nie ma in- nego sposobu na wzbudzenie chęci do działania 2. Dziecko wybiera nagrodę, np. z uło- żonej wcześniej listy. 3. Jeśli dziecko spełniło wszystko zgodnie z umową, natychmiast je nagradzamy. 4. Zawsze dotrzymujemy słowa i na- gradzamy zgodnie z umową. Dostępne nagrody powinny być dostosowane do wieku oraz wysił- ku dziecka. Motywująca nagroda to taka, która jest dla niego interesu- jąca, ważna i niecodzienna, a przez to z niecierpliwością oczekiwana. Pomysł na nagrody: • drobne zabawki, ulubione słodycze w niewielkiej ilości, naklejka, przy- bory szkolne • czas spędzony z rodzicem lub ważną dla dziecka osobą: gra planszowa, zabawa w chowanego, wyjście do kina, jazda na rowerze Polecamy Gry planszowe 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wychowywać trudne dziecko. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: