Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 010333 23472622 na godz. na dobę w sumie
Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm - ebook/pdf
Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407991 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm” to bardzo praktyczne opracowanie, opisujące przystępnym językiem, „krok po kroku”, jak rozpocząć przygodę z przetargami publicznymi. 

Książka zawiera nie tylko porady dotyczące samej procedury zamówień publicznych. 

Z lektury wykonawca dowie się, po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń oraz informacji o przetargach, jak interpretować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak „mierzyć siły na zamiary” – czyli jak przystąpić do przetargu razem z inną firmą, jak polegać na potencjale innej firmy, a także, na jakich warunkach korzystać z podwykonawców.

Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, jak przygotować ofertę w taki sposób, by była atrakcyjna i wolna od błędów, jak i kiedy zadawać pytania, jak skompletować potrzebne oświadczenia i dokumenty oraz przejść przez całą procedurę przetargu.

Po trzecie, poradnik wyjaśnia ważne kwestie finansowe – terminy i zasady wnoszenia i zwrotu wadium, kwestie wymaganych gwarancji, możliwe konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków postępowania, a także warunki otrzymania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

W książce przedstawiono krok po kroku całą procedurę konstruowania oferty wykonawcy – od formularza ofertowego, poprzez terminy i możliwości zmian, aż do warunków jej odrzucenia przez zamawiającego.

Opis poszczególnych trybów udzielania zamówień pozwoli z kolei na odpowiednie przygotowanie się do wykonania niezbędnych w danym trybie czynności. Wykonawca znajdzie też praktyczne porady na temat środków ochrony prawnej, środków zaskarżenia oraz terminów na wnoszenie odwołań i skarg.

Publikacja zawiera uchwalone w 2016 r. roku zmiany w Prawie zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie przystępowania do przetargów publicznych małym i średnim firmom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I . Gdzie szukać ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych . . . . . . . 7 1 . W oficjalnych publikatorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . Na stronach internetowych zamawiających i w prasie . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . W planach zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gdzie znaleźć i jak czytać specyfikację istotnych warunków II . zamówienia (SIWZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 . Co to jest SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 . Gdzie znaleźć SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 . Jak czytać i rozumieć zapisy SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 . Do kiedy można uzyskać wyjaśnienia treści SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 . Kiedy i w jakiej formie wykonawca uzyska odpowiedzi na pytania . . . 14 6 . Gdy zmieni się SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 III . Jakie warunki trzeba spełnić przy ubieganiu się o publiczny kontrakt . . . 17 1 . Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 . Rodzaje warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 .1 . Kompetencje lub uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 .2 . Zdolność zawodowa – doświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 .3 . Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 .4 . Zdolność techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 .5 . Sytuacja finansowa i ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 . Kiedy i jak wspólnie ubiegać się o zamówienie – konsorcjum . . . . . . . . 24 3 .1 . Jak zawiązać konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 .2 . Jak konsorcjum ma spełnić warunki udziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4 . Kiedy wykonawca może polegać na zasobach innego wykonawcy . . . . 29 4 .1 . Co znaczy „poleganie na zasobach” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 .2 . Obowiązek zapewnienia realności udostępnienia . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 .3 . Powoływanie się na zdolność techniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 .4 . Korzystanie z sytuacji ekonomicznej lub finansowej . . . . . . . . . . . . 33 5 . Jak i kiedy skorzystać z podwykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 .1 . Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 .2 . Osobiste wykonanie a poleganie na podmiocie trzecim . . . . . . . . . 37 5 .3 . Obowiązki wykonawcy korzystającego z podwykonawców . . . . . . . 37 6 . Zobowiązanie do udostępnienia zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .1 . Treść zobowiązania podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 IV . Jak skompletować dokumentację – oświadczenia wykonawcy . . . . . . . . . . . 41 1 . Oświadczenia własne wykonawcy i jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 . Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3 . Dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia . . . . . . . . . . . . 46 4 . Jakich dokumentów nie trzeba składać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5 . Jak składać i uzupełniać dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6 . Oświadczenie składane przez wykonawcę „z urzędu” . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 Spis treści V . Pełnomocnictwo w postępowaniu o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . 52 1 . Rodzaj i forma pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 . Konsekwencje braku pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 VI . Gdy nie chcemy wszystkiego ujawniać – tajemnica przedsiębiorstwa . . . 55 1 . Kiedy i jak wykonawca może zastrzec informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2 . Jakie informacje zastrzegać, a jakich nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 VII . Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1 . Jakie są dopuszczalne formy wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2 . Jak uzyskać gwarancję bankową lub ubezpieczeniową . . . . . . . . . . . . . . 62 3 . W jakim terminie trzeba wnieść wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4 . Jak długo zamawiający trzyma wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5 . Kiedy wykonawca może stracić wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6 . Kiedy można wykorzystać wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 VIII . Jak skonstruować prawidłową ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 . Jak wypełnić formularz ofertowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2 . W jakim terminie składa się ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3 . W jakiej formie składa się ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4 . Jak składać ofertę w zamówieniu podzielonym na części (pakiety) . . . 73 5 . Kiedy jest możliwość złożenia oferty równoważnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 . Termin związania ofertą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7 . Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą a wadium . . . 78 8 . Kiedy można wycofać lub zmienić ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9 . Kiedy można odzyskać próbki złożone wraz z ofertą . . . . . . . . . . . . . . . . 81 IX . Odrzucenie oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 . Kiedy oferta może zostać odrzucona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2 . Kiedy oferta nie odpowiada SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 . Kiedy cena może budzić podejrzenie rażąco niskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4 . Jak wyjaśniać podejrzenie ceny rażąco niskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5 . Kiedy można poprawić omyłki w ofercie wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . 91 5 .1 . Oczywiste omyłki pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 .2 . Oczywiste omyłki rachunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 .3 . Poprawianie „innych omyłek” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 X . Na co zwrócić uwagę przy trybach udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . 96 1 . Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2 . Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 XI . Kiedy można otrzymać zaliczkę na poczet wykonania zamówienia . . . . . 105 XII . Kiedy i jak zakwestionować decyzje zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1 . Kiedy wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania . . . . . . . . . . . . . 107 2 . Jak krok po kroku wnieść odwołanie do KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3 . Co zrobić, gdy nie przysługuje odwołanie, a zamawiający narusza przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4 . Koszty postępowania odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 . Skarga do Sądu Okręgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4 WYKAZ SKRÓTÓW ■■ upzp – ustawa z 29 stycznia 2004 r . – Prawo zamówień publicznych (j .t . Dz .U . z 2015 r . poz . 2164 ze zm .) ■■ BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych ■■ JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, określony w rozporzą- dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r . (Dz .Urz . UE z 6 .1 .2016 r ., L 3/16) ■■ KIO – Krajowa Izba Odwoławcza ■■ KRK – Krajowy Rejestr Karny ■■ KRS – Krajowy Rejestr Sądowy ■■ progi unijne – kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art . 11 ust . 8 upzp ■■ SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia ■■ UE – Unia Europejska ■■ UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej ■■ UZP – Urząd Zamówień Publicznych 5 Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm WSTĘP Pozyskanie publicznego kontraktu jest dla wykonawców – zwłaszcza małych i średnich firm – cennym źródłem dochodu oraz szansą na stabilne prowadze- nie działalności . Aby takie kontrakty zawierać, niezbędne jest wzięcie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których organizatora- mi są przede wszystkim publiczne instytucje rządowe oraz samorządowe . Funkcjonuje, niestety, mylne przeświadczenie o braku konkurencyjności na rynku zamówień publicznych i o przetargach „ustawionych” pod konkretne- go wykonawcę – co nierzadko zniechęca małe i średnie firmy do uczestniczenia w przetargach . Tymczasem procedury zamówień publicznych są jasno określo- ne przepisami, które obecnie skutecznie eliminują tego rodzaju zachowania . Faktyczne nieprawidłowości zdarzają się coraz rzadziej i są zazwyczaj wykrywa- ne i eliminowane . Wykonawcy, w tym małe firmy, nie powinni zatem obawiać się zamówień publicznych . Aby rozpocząć przygodę z przetargami publicznymi, wystarczy wiedzieć, gdzie znaleźć informacje o takich zamówieniach, dokładnie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danego postępowania (zwłaszcza z ogłoszeniem o zamówieniu oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) oraz przy- gotować swoją ofertę . Nie jest do tego zazwyczaj potrzebna wykwalifikowana (specjalistyczna) kadra, która ma pełną wiedzę, jak sprostać wymaganiom za- mawiającego – choć oczywiście nie każde zamówienie będzie charakteryzowało się prostotą i łatwością realizacji . Poradnik ten stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do wystartowania w przetargu . Praktyczne przykłady i wskazówki doświadczonego praktyka po- zwolą skutecznie przejść każdemu przedsiębiorcy – krok po kroku – przez pro- cedurę zamówienia publicznego . 6 Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm I. Gdzie szukać ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych 1. W oficjalnych publikatorach Podstawowym źródłem wiedzy o przetargach na dostawy, usługi czy roboty budowlane jest ogłoszenie o zamówieniu publikowane przez zamawiającego (podmiot udzielający zamówienia) . Umożliwia ono nieograniczony i bezpłatny dostęp wykonawcy (firmy starającej się o uzyskanie zamówienia) do interesują- cych go informacji . Informacji o przetargach należy szukać przede wszystkim w dwóch oficjalnych publikatorach: ■■ Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) – w przypadku postępowań prowadzonych w tzw. procedurze krajowej, ■■ Dzienniku Urzędowym UE – w przypadku postępowań prowadzonych w tzw. procedu­ rze unijnej. Miejsce, w którym można znaleźć ogłoszenia o zamówieniach publicznych, uzależnione jest od wartości zamówienia publicznego . W BZP obowiązkowo zamieszcza się ogłoszenia o zamówieniach o wartości mniejszej od tzw . progów unijnych, natomiast w unijnym dzienniku urzędowym – gdy wartość zamówie- nia jest równa tym progom lub większa . „Progi unijne” są wyrażone w euro . Dlatego trzeba je przeliczać na złotówki . Zmieniają się one co 2 lata . Progi obowiązujące od 1 stycznia 2016 r . określa roz- porządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r . w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywa- nia ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz .U . z 2015 r . poz . 2263) . Zależne są one od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia (tabela 1) . Tabela 1. Progi unijne z przeliczeniem na złotówki według kursu euro obowiązującego w zamówieniach publicznych Progi unijne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Roboty budowlane Dostawy lub usługi 2 3 5 225 000 euro = 21 813 853 zł 135 000 euro = 563 612 zł Rodzaj zamawiającego 1 Zamawiający tzw. szczebla centralnego (sektor fi­ nansów publicznych, oprócz uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych in­ stytucji filmowych, jednostek samorządu terytorial­ nego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu te­ rytorialnego, a także zamawiający będący innymi 7 Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm 1 2 3 państwowymi jednostkami organizacyjnymi niepo­ siadającymi osobowości prawnej) Zamawiający tzw. szczebla samorządowego Zamawiający sektorowi (m.in. sektor energetyczny, transportu kolejowego, sieci przeznaczonych do świadczenia usług związanych z produkcją i dystry­ bucją wody) oraz zamówienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa 5 225 000 euro = 21 813 853 zł 209 000 euro = 872 554 zł 5 225 000 euro = 21 813 853 zł 418 000 euro = 1 745 108 zł Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) znajduje się na stronie interneto- wej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) . Poprzez wyszukiwarkę wykonawca może znaleźć interesujące go ogłoszenia, wpisując np . rodzaj zamó- wienia, jego przedmiot czy też region . Dużym ułatwieniem dla wykonawcy jest też bezpłatna subskrypcja ogłoszeń – czyli usługa powiadamiania wykonawcy o publikacji ogłoszeń według określonych przez niego kryteriów . Wystarczy założyć konto, a na wskazany e-mail będą przesyłane najnowsze ogłoszenia o zamówieniach . Eliminuje to czasochłonne poszukiwanie ogłoszeń oraz ewen- tualne koszty zlecania tego rodzaju usług innym podmiotom . Dziennik Urzędowy UE jest natomiast wydawany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (dostępny na stronie internetowej ted.europa.eu – po wybra- niu języka również w wersji polskiej) . Bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamó- wieniach publicznych organizowanych w procedurze unijnej umożliwia TED (Tenders Electronic Daily) – czyli internetowa wersja „Suplementu do Dzien- nika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym . Ogłoszenia można przeglądać, przeszukiwać oraz sortować według kraju, regionu, branży i innych kryteriów . Wykonawca, który zarejestruje się w serwisie TED, ma możliwość dostosowania ustawień profilu do swoich po- trzeb oraz otrzymywania na podany e-mail powiadomień o ogłoszeniach odpo- wiadających wybranym kryteriom . 2. Na stronach internetowych zamawiających i w prasie Poza oficjalnymi publikatorami informacje o zamówieniach publikowane są przez zamawiających na stronach internetowych . Najczęściej są to po prostu strony zamawiających – ale nie ma takiego wymogu ustawowego . Ogłoszenie o zamówieniu może też zostać dodatkowo opublikowane (co jed- nak nie jest powszechne, choćby ze względu na koszty) np . w prasie o zasięgu ogólnopolskim . Ogłoszenia dotyczące postępowań w procedurze unijnej mogą się pojawić w innych miejscach niż oficjalny publikator unijny dopiero po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) . 8 Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm 3. W planach zamówień publicznych Duże ułatwienie dla wykonawców w pozyskiwaniu wiedzy o przetargach sta- nowią plany zamówień publicznych, obowiązkowo sporządzane (począwszy od 2017 r . ) i zamieszczane na stronie internetowej w ciągu 30 dni po przyjęciu budżetu lub planu finansowego, przez zamawiających z sektora finansów pub- licznych (rządowych i samorządowych) . W planach znajdują się co najmniej następujące informacje: ■■ przedmiot zamówienia, ■■ rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi, ■■ przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia, ■■ orientacyjna wartość szacunkowa zamówienia, ■■ przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym . Zmiana ogłoszenia o zamówieniu a konsekwencje dla wykonawcy Wykonawca zainteresowany danym zamówieniem musi na bieżąco monitorować związane z nim informacje, które ukazują się w oficjalnym publikatorze oraz na stronach interneto­ wych. Zamawiający może bowiem zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie zmian. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu połączona jest zazwyczaj z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas potrzebny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach – jeżeli jest to konieczne. Natomiast jeśli taka zmiana jest istotna – a w szczególności gdy dotyczy określe­ nia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy warunków udziału w postępowaniu – zamawiający zawsze musi przedłużyć termin składania wnio­ sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbęd­ ny na wprowadzenie przez wykonawcę odpowiednich zmian we wnioskach lub ofertach. W przetargu nieograniczonym o wartości równej progom unijnym lub większej wykonawca po zmianie musi mieć zapewniony termin składania ofert wynoszący nie mniej niż 15 dni od dnia przekazania przez zamawiającego zmiany ogłoszenia do UPUE. Terminu tego nie liczy się więc od dnia publikacji ogłoszenia. W trybie przetargu ograniczonego lub negocja­ cji z ogłoszeniem termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być w takiej sytuacji krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia do UPUE. Przedłużenie terminu składania ofert wynikające ze zmiany ogłoszenia o zamówieniu ma umożliwić wykonawcy wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału w po­ stępowaniu lub w ofertach. Dlatego nie może być odczytywane przez wykonawcę jako nowo otwarty termin do przygotowania oraz złożenia oferty lub wniosku. 9 Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm II. Gdzie znaleźć i jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Co to jest SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to podstawowy dokument sporządzany przez zamawiającego w większości trybów udzielania zamówień publicznych . Wykonawcy znajdą tam informacje niezbędne zarówno do pod- jęcia decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu, jak i do sporządzenia prawid- łowej oferty . SIWZ zawiera szereg wskazówek co do sposobu przedstawienia oferty – po- cząwszy od czysto formalnych, poprzez informacyjne lub o charakterze ubocz- nym – aż do postanowień istotnych dla oceny oferty (których niespełnienie spowoduje jej odrzucenie) . 2. Gdzie znaleźć SIWZ W postępowaniu o zamówienie publiczne (tj . w przetargu nieograniczonym oraz w przetargu ograniczonym) regułą jest udostępnienie SIWZ poprzez za- mieszczenie jej na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o za- mówieniu w BZP (zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych) albo publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej) . Adres strony internetowej, na której zamieszczana jest SIWZ, zamawiający podaje w ogłoszeniu o zamówieniu . UWAGA! W „unijnym” ogłoszeniu o zamówieniu, w miejscu odnoszącym się do dostępu na stronie internetowej, używa się określenia „dokumen- ty zamówienia”, co przekładając na terminologię polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych (upzp), należy rozumieć jako dostęp do SIWZ. Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie in- ternetowej, jeżeli nałoży na wykonawców wymogi mające na celu ochronę po- ufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania . W takim przypadku zamawiający wskazuje w SIWZ sposób uzyskania takich informacji (np . dostęp w siedzibie zamawiającego) . Wykonawca nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem do zamawiającego o przekazanie mu SIWZ w tradycyjnej formie papierowej . 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wygrać przetarg – poradnik dla małych i średnich firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: