Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01730 008411 23367461 na godz. na dobę w sumie
Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym - książka
Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8268-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nieustanna gra w argumenty

Spór, konflikt, problem. Jak reagujesz na te słowa? I jak radzisz sobie w sytuacji, w której słowna konfrontacja jest nieunikniona? Robisz w tył zwrot czy stajesz w obronie swoich racji? Z natury unikamy sytuacji konfliktowych. Nie lubimy także konfrontacji. Jeśli tylko jest taka możliwość, wybieramy współpracę i korzystne kompromisy. Jednak od dziś możesz przestać wybierać, ponieważ ta książka nauczy Cię zmieniać sytuacje sporne w owocny dialog, prowadzący do porozumienia! Dzięki temu zaczniesz w mistrzowski sposób realizować siebie w relacjach z innymi!

Pierwsza zasada dobrych negocjacji brzmi: poznaj swojego rozmówcę. Druga: przedstaw swoje racje. Im zręczniejszy będziesz w tej sztuce, tym szybciej osiągniesz porozumienie. Pamiętaj, że siła argumentu zawsze przeważy argument siły! Trzecia zasada: opanuj narzędzia, dzięki którym możliwość rozwiązania konfliktu nie będzie stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Jest też zasada czwarta, najważniejsza — naucz się słuchać (i rozumieć!) swojego rozmówcę oraz panować nad jego, a przede wszystkim nad swoimi emocjami. Dzięki temu unikniesz masy nieporozumień, a codzienna komunikacja stanie się o niebo łatwiejsza.

Anna M. Łabuz — psycholog biznesu. Wykładowca w Polskiej Akademii Trenerów Sprzedaży. Na co dzień prowadzi autorskie szkolenia z zakresu skutecznych negocjacji w biznesie oraz nawiązywania trwałych relacji z klientem. Współautorka programu „Prawdziwe JA” oraz autorka książek www.prawdziweja.pl.

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/negoco Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8268-3 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Podziękowania O autorze Wstęp 1. Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi Dlaczego boimy si(cid:218) konfrontacji? Konflikt — gro(cid:283)ny zwierz Strach — nie taki diabe(cid:239) straszny, jak go maluj(cid:200) Subiektywny odbiór rzeczywisto(cid:258)ci Mów wprost, czyli niczym nieograniczona werbalizacja 2. Słowne przepychanki, czyli jak dowodzić swoich racji Wyrzu(cid:202) oceny do kosza Pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) generalizacji Trzymaj emocje na wodzy Poznaj swojego przeciwnika 3. Siła słuchania, czyli most do porozumienia Nie oceniaj swojego rozmówcy Zapomnij o papugowaniu Nie udzielaj dobrych rad Koncentruj uwag(cid:218) na swoim rozmówcy oraz na tym, co mówi Zadawaj pytania nawi(cid:200)zuj(cid:200)ce do wypowiedzi partnera 7 9 11 13 16 18 20 22 25 29 33 35 35 43 53 59 60 62 64 65 Poleć książkęKup książkę 6 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym 4. Czarodziejskie racje, czyli moc słownej perswazji Level 1 — Psychologia zdania Level 2 — Jak bardzo jeste(cid:258) ciekaw? Level 3 — W kr(cid:218)gu (cid:258)wiadomo(cid:258)ci Level 4 — Tykaj(cid:200)cy zegar Level 5 — Pozorny wybór 5. Siła argumentów, czyli nabity pistolet Tanie chwyty, czyli strzelanie (cid:258)lepakami Si(cid:239)a metafory, czyli mierzenie do celu Opowiem ci bajk(cid:218)… czyli zak(cid:239)adanie t(cid:239)umika Praktyczne aspekty dzia(cid:239)ania, czyli (cid:202)wiczenia na poligonie 6. Szef ma zawsze rację, czyli sztuka wojny w biznesie Niedost(cid:218)pny król Audiencja na dworze Po pro(cid:258)bie Z(cid:239)ota rybka 7. Obiecanki cacanki, czyli jak dogadać się z dzieckiem Na dwoje babka wró(cid:285)y(cid:239)a Czarodziejski kapelusz Lustrzane odbicie Przeci(cid:200)ganie liny G(cid:239)uchy telefon Rachunek sumienia Magiczna moc zaufania 8. Gra na swoim boisku, czyli spory w domowych pieleszach Czyje ber(cid:239)o? Autostrada dnia codziennego Puszka Pandory Zakończenie Bibliografia 69 70 73 77 79 81 87 88 89 90 95 99 101 103 104 106 109 112 114 117 119 122 129 132 137 140 143 145 153 155 Poleć książkęKup książkę 1 Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) (cid:285)yciowych problemów rozwi(cid:200)zuje si(cid:218) jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci. — Lew Miko(cid:239)ajewicz To(cid:239)stoj Zapewne wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nie przyzna si(cid:218) do tego, (cid:285)e boi si(cid:218) kon- fliktów. Postaram si(cid:218) jednak wszystkich uspokoi(cid:202). Jest to jak naj- bardziej w(cid:239)a(cid:258)ciwa reakcja. Cz(cid:239)owiek intuicyjnie unika sytuacji, które mog(cid:200) stanowi(cid:202) dla niego jakiekolwiek zagro(cid:285)enie. A konflikt to przecie(cid:285) dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci z nas sytuacja mocno stresogenna. Boimy si(cid:218) k(cid:239)ótni, sporów oraz zawi(cid:239)ych relacji mi(cid:218)dzyludzkich, poniewa(cid:285) nie potrafimy sobie z nimi radzi(cid:202). Z tego powodu niejednokrotnie wbrew samym sobie dostosowujemy si(cid:218) do przyj(cid:218)tych schematów oraz odgórnie narzuconych form zachowania, tak (cid:285)e w konse- kwencji zatracamy umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) wyra(cid:285)ania swoich racji. By(cid:202) mo(cid:285)e na pocz(cid:200)tku próbujemy swoich si(cid:239) w starciu na argumenty, jednak(cid:285)e Poleć książkęKup książkę 14 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym równie cz(cid:218)sto wycofujemy si(cid:218), ulegaj(cid:200)c sile naszego rozmówcy. Po- jawia si(cid:218) zatem pytanie: w jaki sposób prowadzi(cid:202) spory tak, aby wyj(cid:258)(cid:202) z nich zwyci(cid:218)sk(cid:200) r(cid:218)k(cid:200)? W tym miejscu przypomina mi si(cid:218) sytuacja sprzed niespe(cid:239)na kilku dni, kiedy go(cid:258)ci(cid:239)am u swojej kole(cid:285)anki na niedzielnym obie- dzie. D(cid:239)ugo si(cid:218) nie widzia(cid:239)y(cid:258)my, wi(cid:218)c tematów do rozmów by(cid:239)o sporo. Przy podwieczorku i wy(cid:258)mienitej kawie rozmawia(cid:239)y(cid:258)my so- bie spokojnie przez d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) chwil(cid:218). Nagle zacz(cid:218)(cid:239)y nas dobiega(cid:202) krzyki dzieci z ogrodu. Zdenerwowana kole(cid:285)anka wybieg(cid:239)a na taras i rozdzielaj(cid:200)c maluchów, skarci(cid:239)a syna. „Jak mo(cid:285)esz krzycze(cid:202) na Justynk(cid:218), (cid:285)e jest g(cid:239)upia! Przepro(cid:258) siostr(cid:218) natychmiast i powiedz, (cid:285)e (cid:285)a(cid:239)ujesz!” — wycedzi(cid:239)a g(cid:239)osem nieznosz(cid:200)cym sprzeciwu. Zby- szek bez dyskusji wykona(cid:239) polecenie mamy i zwracaj(cid:200)c si(cid:218) do sio- stry, powiedzia(cid:239): „Naprawd(cid:218) (cid:285)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258) g(cid:239)upia”. Ka(cid:285)dy z nas, nawet dzieci, jak wskazuje na to opisane powy(cid:285)ej zdarzenie, odczuwa potrzeb(cid:218) prowadzenia sporów oraz argumen- towania swoich racji. Jednak(cid:285)e ich umiej(cid:218)tne prowadzenie jest wielk(cid:200) sztuk(cid:200) i tylko nieustaj(cid:200)ce próby oraz liczne (cid:202)wiczenia mog(cid:200) uczyni(cid:202) z nas mistrzów w tej dziedzinie. A miejsc do treningów jest wiele. Spieramy si(cid:218) przecie(cid:285) w(cid:239)a(cid:258)ciwie codziennie, i to na wielu p(cid:239)aszczyznach. W domu z ma(cid:239)(cid:285)onkiem, z dzie(cid:202)mi czy z te(cid:258)ciami. W pracy ze wspó(cid:239)pracownikiem, nieterminowym dostawc(cid:200), a cza- sami nawet z prze(cid:239)o(cid:285)onym. W relacjach prywatnych z przyjació(cid:239)k(cid:200), koleg(cid:200) oraz s(cid:200)siadk(cid:200). Spory prowadzimy codziennie na gruncie prywatnym oraz zawodowym. To nieuniknione. Jako psycholog wielokrotnie spotykam si(cid:218) z klientami, którzy w obliczu trudnych, cz(cid:218)sto spornych sytuacji przyjmuj(cid:200) postaw(cid:218) zw(cid:200)tpienia i nierzadko s(cid:200) przepe(cid:239)nieni irracjonalnym strachem przed pora(cid:285)k(cid:200) w starciu ze swoim rywalem. Takie osoby zwykle w obliczu sytuacji konfliktowej wyrzekaj(cid:200) si(cid:218) w(cid:239)asnego spojrzenia na zaistnia(cid:239)y problem oraz przedstawienia w tym wzgl(cid:218)dzie swojej Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 15 argumentacji. Rezygnuj(cid:200) z w(cid:239)asnego stylu prowadzenia rozmów, dopasowuj(cid:200)c si(cid:218) do swojego rozmówcy. Obawiaj(cid:200) si(cid:218) konfliktu, bo postrzegaj(cid:200) go jako form(cid:218) walki. Nie jest to dobra strategia. Ka(cid:285)da walka wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) bowiem z ch(cid:218)ci(cid:200) pokonania przeciwnika, niejed- nokrotnie przy u(cid:285)yciu wszelkich mo(cid:285)liwych sposobów, i nie pro- wadzi do konstruktywnego rozwi(cid:200)zania problemu b(cid:218)d(cid:200)cego (cid:283)ró- d(cid:239)em konfliktu. Nic wi(cid:218)c dziwnego, (cid:285)e zawzi(cid:218)te spory powoduj(cid:200) nasilenie konfliktu i chowanie wzajemnych uraz. A przecie(cid:285) nie o to chodzi. Powinni(cid:258)my potrafi(cid:202) broni(cid:202) swojego zdania oraz swoich racji, przyjmuj(cid:200)c tak(cid:200) form(cid:218) dialogu, która pozwala zako(cid:241)czy(cid:202) spory i jednocze(cid:258)nie buduje szacunek i uznanie dla nas w oczach naszego rozmówcy. Niestety bez solidnych podstaw z zakresu skutecznej komunikacji oraz pewnych technik i strategii dotycz(cid:200)cych sposobów porozumiewania si(cid:218) mi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi trudno mówi(cid:202) o umiej(cid:218)tno(cid:258)ci rozwi(cid:200)zywania sporów. Je(cid:285)eli nie wiemy, w jakich sytuacjach mil- cze(cid:202), wykorzystuj(cid:200)c magiczn(cid:200) moc ciszy, a w jakich walczy(cid:202) uzbro- jeni w s(cid:239)owa, je(cid:285)eli nie wiemy, jak radzi(cid:202) sobie z narastaj(cid:200)cymi emocjami oraz jak argumentowa(cid:202) swoje zdanie, trudno b(cid:218)dzie nam „zwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202)” w prowadzonej dyskusji. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce nie znajdziesz prostych regu(cid:239) post(cid:218)powania. Otrzymasz natomiast szereg narz(cid:218)dzi i strategii, które b(cid:218)dziesz móg(cid:239) samodzielnie sprawdza(cid:202) oraz testowa(cid:202) w ró(cid:285)nych sytuacjach spornych. Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e dzi(cid:218)ki nim Twój sposób komuniko- wania si(cid:218) z drugim cz(cid:239)owiekiem ulegnie znacznej poprawie. Na jedno musimy si(cid:218) jednak umówi(cid:202) — nie b(cid:218)d(cid:218) (cid:239)owi(cid:202) za Ciebie ryb. Dostaniesz ode mnie w(cid:218)dk(cid:218) i ca(cid:239)y potrzebny sprz(cid:218)t. Ale do(cid:258)wiad- czenie musisz zdoby(cid:202) sam. Zgromadziwszy ca(cid:239)y arsena(cid:239) wiedzy na temat tego, jak radzi(cid:202) sobie w spornej, konfliktowej sytuacji, wy- p(cid:239)yniesz na g(cid:239)(cid:218)bokie wody, aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces w dyskusji. Poleć książkęKup książkę 16 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Dlaczego boimy si(cid:218) konfrontacji? Narodzili(cid:258)my si(cid:218) po to, aby cieszy(cid:202) si(cid:218) (cid:285)yciem. Oczywi(cid:258)cie w obliczu ró(cid:285)nych wydarze(cid:241) nie zawsze jest to (cid:239)atwe. Na co dzie(cid:241) spotyka nas wiele przeszkód, z którymi musimy sobie poradzi(cid:202). Niejedno- krotnie to w(cid:239)a(cid:258)nie one s(cid:200) przyczyn(cid:200) naszych smutków, frustracji, a nawet braku pewno(cid:258)ci siebie. A przecie(cid:285) mamy wszelkie nie- zb(cid:218)dne zasoby do tego, aby chodzi(cid:202) po (cid:258)wiecie, u(cid:258)miecha(cid:202) si(cid:218) i w spo- sób skuteczny oraz bezproblemowy komunikowa(cid:202) si(cid:218) z innymi lud(cid:283)mi. Dane jest nam tak(cid:285)e wyra(cid:285)a(cid:202) swoje zdanie, broni(cid:202) swojego stanowiska oraz indywidualnej przestrzeni zarówno duchowej, jak i personalnej. Pojawia si(cid:218) zatem pytanie: co jest przyczyn(cid:200) tego, (cid:285)e narasta w nas tak wiele ró(cid:285)norodnych blokad powoduj(cid:200)cych wewn(cid:218)trzny parali(cid:285) oraz hamuj(cid:200)cych obron(cid:218) naszych racji? Odpowied(cid:283) jest prosta. To sprytnie wdrukowywane w nas przez lata wewn(cid:218)trzne oprogramowanie i towarzysz(cid:200)cy mu strach. Nasi rodzice, dziad- kowie, nauczyciele ju(cid:285) od naszych najm(cid:239)odszych lat skutecznie ograniczali nasze „ja”, wymagaj(cid:200)c od nas konkretnego zachowania. Oczywi(cid:258)cie musia(cid:239)o by(cid:202) ono bezdyskusyjnie dostosowane do ich modelu (cid:258)wiata i okre(cid:258)lonych wymaga(cid:241). Na pewno nie raz s(cid:239)ysza- (cid:239)e(cid:258) nakazy typu: „Nie k(cid:239)ó(cid:202) si(cid:218)”, „Nie sprzeczaj si(cid:218)”, „Nie dysku- tuj”, „Nie wtr(cid:200)caj si(cid:218)”. Czasami niektórzy doro(cid:258)li pozwalali sobie na wi(cid:218)cej. Mog(cid:239)e(cid:258) s(cid:239)ysze(cid:202) tak(cid:285)e: „Nikt ci(cid:218) o zdanie nie pyta”, „Nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia”, „Sied(cid:283) cicho i si(cid:218) nie od- zywaj”. Brzmi znajomo? Na pewno. Jestem przekonana, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas niejednokrotnie s(cid:239)ysza(cid:239) tego typu zwroty kierowane pod swoim adresem. Niestety w du(cid:285)ej mierze to w(cid:239)a(cid:258)nie one i wpajane w nas od dziecka przekonanie, (cid:285)e aby nie mie(cid:202) k(cid:239)opotów, nale(cid:285)y dostosowywa(cid:202) si(cid:218) do zastanej sytuacji, odpowiadaj(cid:200) za strach, który z biegiem lat staje si(cid:218) blokad(cid:200) nie do pokonania, niepozwalaj(cid:200)c(cid:200) Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 17 nam w sposób naturalny wyra(cid:285)a(cid:202) swoich pogl(cid:200)dów i opinii. Wszystko dlatego, (cid:285)e przez wiele lat mówiono nam, co mamy robi(cid:202), kiedy mamy milcze(cid:202), a kiedy mówi(cid:202). Co wi(cid:218)cej, uczono nas, co mamy mówi(cid:202), tak aby nie nast(cid:200)pi(cid:202) na odcisk drugiej stronie. Co robi(cid:202), by si(cid:218) nie k(cid:239)óci(cid:202) i nie spiera(cid:202). W konsekwencji zamkn(cid:218)li(cid:258)my si(cid:218) w so- bie, poniewa(cid:285) uczono nas „odpowiedniego” zachowania w danej sytuacji. Boimy si(cid:218) zatem reakcji ludzi na nasze stanowisko w kon- kretnej sprawie. Ro(cid:258)nie w nas strach przed konfrontacj(cid:200), mo(cid:285)liwo- (cid:258)ci(cid:200) poniesienia pora(cid:285)ki oraz ocen(cid:200) naszej osoby. Niektórym taka sytuacja odpowiada. Inni wiedz(cid:200), (cid:285)e mo(cid:285)e by(cid:202) inaczej, jednak nie znaj(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciwego sposobu, by to zmieni(cid:202). Na szkoleniach, które prowadz(cid:218), wielokrotnie powtarzam — niezale(cid:285)nie od tego, w jakiej sytuacji si(cid:218) znajdujesz, prywatnej, zawodowej czy biznesowej, b(cid:200)d(cid:283) autentyczny, b(cid:200)d(cid:283) sob(cid:200). Zawsze prosz(cid:218): nie zak(cid:239)adaj butów innej osoby, bo b(cid:218)d(cid:200) Ci(cid:218) mocno uwiera(cid:202). W prowadzeniu sporów musisz by(cid:202) sob(cid:200). Musisz nauczy(cid:202) si(cid:218) wyra(cid:285)a(cid:202) swoje uczucia, emocje, stanowiska, pogl(cid:200)dy i racje. T(cid:218)dy bowiem prowadzi droga do sukcesu w komunikacji z lud(cid:283)mi i roz- wi(cid:200)zywaniu konfliktów. Brak reakcji w sporze to jak zamiatanie problemów pod dywan. Twoje niewypowiedziane (cid:285)ale, chowane g(cid:239)(cid:218)boko urazy, powody i racje b(cid:218)d(cid:200) narasta(cid:202) do momentu, a(cid:285) pod dywan nie b(cid:218)dzie si(cid:218) da(cid:239)o wi(cid:218)cej zamie(cid:258)(cid:202). Warto zatem ma(cid:239)ymi kroczkami uczy(cid:202) si(cid:218) stawa(cid:202) z podniesion(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200) w sytuacjach, które wymagaj(cid:200) wypowiedzenia Twojego w(cid:239)asnego zdania. Nieza- le(cid:285)nie od oceny i punktu widzenia drugiej strony. Twoja autentycz- no(cid:258)(cid:202) pomo(cid:285)e Ci w „walce” na argumenty. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Poleć książkęKup książkę 18 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Konflikt — gro(cid:283)ny zwierz Bez podstawowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci porozumiewania si(cid:218) z drugim cz(cid:239)owiekiem, tym bardziej w sytuacji konfliktowej, trudno wyobra- zi(cid:202) sobie rozwi(cid:200)zanie jakiegokolwiek sporu. Jak ju(cid:285) ustalili(cid:258)my, powodem, dla którego wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas obawia si(cid:218) konfliktu, jest to, (cid:285)e postrzegamy go w kategoriach walki. A skoro o walce mowa, to zrozumia(cid:239)e jest, (cid:285)e musz(cid:200) pojawi(cid:202) si(cid:218) w niej zwyci(cid:218)zcy oraz pokonani. W trakcie walki, jak wspomi- na(cid:239)am, cz(cid:218)sto stosuje si(cid:218) wszelkie mo(cid:285)liwe chwyty, aby pokona(cid:202) partnera. Takie nastawienie skutkuje tym, (cid:285)e na drug(cid:200) stron(cid:218) pa- trzymy jak na przeciwnika i kierujemy si(cid:218) ch(cid:218)ci(cid:200) wygranej, nie my(cid:258)l(cid:200)c o rozwi(cid:200)zaniu problemu. W efekcie tego na co dzie(cid:241) mo(cid:285)e- my zaobserwowa(cid:202) narastaj(cid:200)ce, zaostrzaj(cid:200)ce si(cid:218) spory nie tylko w na- szych domach, ale tak(cid:285)e w miejscu pracy. Wzajemne niech(cid:218)ci, ura- zy, a czasem nawet podejrzenia wobec drugiej strony doprowadzaj(cid:200) do sytuacji konfliktowych niejednokrotnie przeradzaj(cid:200)cych si(cid:218) w za- ogniony spór. W rezultacie prowadzi to do zaburzenia kontaktów mi(cid:218)dzyludzkich. A przecie(cid:285) nie o to chodzi. Konflikt to nie dziki zwierz. Nie nale(cid:285)y si(cid:218) go ba(cid:202); nie nale(cid:285)y obawia(cid:202) si(cid:218) konfrontacji. Je(cid:285)eli przez moment si(cid:218) zastanowisz, na pewno przyznasz mi racj(cid:218). Trudno wyobrazi(cid:202) sobie rozwój cywilizacji bez konfliktu. Od niepami(cid:218)tnych czasów ludzie na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie zapobiegaj(cid:200) konfliktom i sporom. Staraj(cid:200) si(cid:218) panowa(cid:202) nad konfliktami wewn(cid:218)trznymi (politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi czy religijnymi), jak równie(cid:285) nad konfliktami spo(cid:239)ecznymi wynikaj(cid:200)cymi z ró(cid:285)nicy interesów ró(cid:285)nych grup i interesu pa(cid:241)stwa. Zapobiegaj(cid:200) tak(cid:285)e konfliktom zewn(cid:218)trznym — mi(cid:218)dzypa(cid:241)stwowym. Zarówno spór, jak i zaostrzony konflikt w danej sprawie mo(cid:285)e by(cid:202) jednak rozwojowy dla ka(cid:285)dej ze stron. Dlatego te(cid:285) kiedy boisz si(cid:218) sytuacji spornych lub co gorsza, trak- tujesz je jako pewnego rodzaju rywalizacj(cid:218), a w skrajnych przy- Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 19 padkach nawet zawzi(cid:218)t(cid:200) walk(cid:218), ograniczasz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) osi(cid:200)gni(cid:218)cia porozumienia oraz poznania motywów dzia(cid:239)ania swojego roz- mówcy. To do niczego dobrego nie prowadzi. W ko(cid:241)cu najwa(cid:285)niejsze jest porozumienie i zrozumienie drugiej strony. Tylko takie dzia- (cid:239)anie zbli(cid:285)a do wyja(cid:258)nienia sytuacji oraz daje szans(cid:218) na satysfak- cjonuj(cid:200)ce obopólne relacje. Trzeba zatem ju(cid:285) na wst(cid:218)pie zda(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e to nie sytuacja konfliktowa i ka(cid:285)dy potencjalny spór jest (cid:283)ród(cid:239)em nieporozumie(cid:241) mi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi, lecz sposób roz- wi(cid:200)zywania problemu b(cid:200)d(cid:283) co gorsza, niepodejmowanie próby za- (cid:239)agodzenia konfliktu. Trudne sprawy i problemy, których nie pró- bujemy wyja(cid:258)ni(cid:202), lecz odk(cid:239)adamy na pó(cid:283)niej, nawarstwiaj(cid:200) si(cid:218), uruchamiaj(cid:200)c w nas negatywne emocje, takie jak z(cid:239)o(cid:258)(cid:202), strach, rozgoryczenie oraz poczucie braku w(cid:239)asnej sprawczo(cid:258)ci. Poza tym, (cid:285)e od najm(cid:239)odszych lat uczono nas, aby unika(cid:202) wszelkich konfrontacji, niestety wpajano nam tak(cid:285)e zasad(cid:218), by nie wyra(cid:285)a(cid:202) g(cid:239)o(cid:258)no swoich emocji i my(cid:258)li. Ciekawa jestem, ile razy s(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258) powszechnie znane stwierdzenie „Prawdziwy m(cid:218)(cid:285)czy- zna nigdy nie p(cid:239)acze” lub „Prawdziwy m(cid:218)(cid:285)czyzna nie wie, co to (cid:239)zy”. Brzmi znajomo — chyba przyznasz mi racj(cid:218). Ju(cid:285) dawno zrobiono z nas ciche chodz(cid:200)ce machiny bez sprzeciwu znosz(cid:200)ce trud dnia codziennego. Ulepiono nas przez te wszystkie lata na pos(cid:239)usznych uczniów, bezkonfliktowych pracowników oraz oby- wateli. Nie powinni(cid:258)my si(cid:218) zatem dziwi(cid:202), (cid:285)e s(cid:239)owo „spór” nabiera negatywnego wyd(cid:283)wi(cid:218)ku, zanim stajemy si(cid:218) doros(cid:239)ymi lud(cid:283)mi. Nauczono nas przecie(cid:285), (cid:285)e lepiej dostosowa(cid:202) si(cid:218) do ogó(cid:239)u, ni(cid:285) wyra- (cid:285)a(cid:202) siebie samego. Oswajano nas z tym przekonaniem, tak samo jak oswaja si(cid:218) zwierz(cid:218), by mog(cid:239)o chodzi(cid:202) pokornie na smyczy przy nodze swojego pana. Nic wi(cid:218)c dziwnego, (cid:285)e boimy si(cid:218) dyskuto- wa(cid:202), spiera(cid:202) oraz przedstawia(cid:202) swoje racje. Upatrujemy w nich przecie(cid:285) potencjalnego (cid:283)ród(cid:239)a k(cid:239)opotów. Nic bardziej mylnego. Poleć książkęKup książkę 20 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Dopóki sami nie damy sobie pozwolenia na bycie autentycznymi w swoich zachowaniach i wypowiedziach, nic si(cid:218) nie zmieni. (cid:191)eby móc pój(cid:258)(cid:202) gdziekolwiek, trzeba zrobi(cid:202) pierwszy krok. Ma(cid:239)e dziecko, które nie potrafi jeszcze samodzielnie chodzi(cid:202), nie boi si(cid:218) podej- mowa(cid:202) ryzyka. Nie boi si(cid:218) upadku. Odwa(cid:285)nie stawia swój pierwszy w (cid:285)yciu krok, mimo (cid:285)e niejednokrotnie si(cid:218) potknie, straci równo- wag(cid:218) i si(cid:218) przewróci. Cho(cid:202) upadek boli, ci(cid:200)gle ponawia swe starania, aby naby(cid:202) wprawy. Jego ciekawo(cid:258)(cid:202) (cid:258)wiata nie pozwala mu na z(cid:239)o- (cid:285)enie broni. Nie poddaje si(cid:218) w bolesnych próbach nauki chodzenia. Natura oraz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) decydowania, w któr(cid:200) stron(cid:218) pójdzie i co zobaczy, popycha je ku wolno(cid:258)ci. Dlaczego zatem Ty, jako doros(cid:239)y cz(cid:239)owiek, pozwalasz sobie na to, by nosi(cid:202) na nogach kajdany? Kajdany ograniczaj(cid:200)ce swobod(cid:218) Twoich wypowiedzi. Najwy(cid:285)szy czas to zmieni(cid:202)! To, co musisz zrobi(cid:202), to otworzy(cid:202) drzwi do swojej wolno(cid:258)ci i zrobi(cid:202) pierwszy sa- modzielny krok, tak by móc poczu(cid:202) si(cid:218) wyzwolonym, pewnym sie- bie cz(cid:239)owiekiem, potrafi(cid:200)cym w razie potrzeby zrozumiale przed- stawia(cid:202) swój punkt widzenia oraz kluczowe argumenty. Strach — nie taki diabe(cid:239) straszny, jak go maluj(cid:200) Kiedy rozmawiam ze swoimi klientami, cz(cid:218)sto s(cid:239)ysz(cid:218), (cid:285)e strach blokuje ich tak bardzo, (cid:285)e nie s(cid:200) w stanie wyra(cid:285)a(cid:202) swojego zdania w danej sprawie. Czuj(cid:200) si(cid:218) cz(cid:218)sto, mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), mocno spara- li(cid:285)owani strachem. Taka reakcja jest, jak ju(cid:285) wiesz, naturalna i wi(cid:200)- (cid:285)e si(cid:218) z tym, (cid:285)e przez lata uczono nas trzymania j(cid:218)zyka za z(cid:218)bami i unikania sporów. Trzeba jednak zda(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e strach, mimo i(cid:285) cz(cid:218)sto jest naszym wewn(cid:218)trznym hamulcem, pe(cid:239)- ni tak(cid:285)e rol(cid:218) naszego sprzymierze(cid:241)ca i wewn(cid:218)trznego sojusznika. By(cid:202) mo(cid:285)e zadajesz sobie w tym momencie pytanie: „Jak to? O czym ona mówi?”. Otó(cid:285) rzeczywi(cid:258)cie tak jest. Strach bardzo cz(cid:218)sto bywa cichym, wewn(cid:218)trznym prowokatorem naszych zacho- Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 21 wa(cid:241). To on jest odpowiedzialny za uruchamianie w nas pewnych odczu(cid:202) i emocji. Kiedy czujesz strach, Twój organizm zaczyna by(cid:202) nad wyraz czujny. Jest jak kot czekaj(cid:200)cy w nieruchomej pozy- cji na maj(cid:200)c(cid:200) pojawi(cid:202) si(cid:218) mysz. Zauwa(cid:285), (cid:285)e ten sam strach mo(cid:285)e uruchomi(cid:202) tak(cid:285)e ró(cid:285)nego rodzaju zachowania zmierzaj(cid:200)ce do pod- j(cid:218)cia dzia(cid:239)ania. Zatem nie zawsze, nie wsz(cid:218)dzie i nie ka(cid:285)dego musi blokowa(cid:202). Bywa cz(cid:218)sto energi(cid:200), któr(cid:200) mo(cid:285)esz przekszta(cid:239)ci(cid:202) w moc nap(cid:218)dow(cid:200) swojego dzia(cid:239)ania. Musisz jednak da(cid:202) sobie szans(cid:218) na otwarcie ust i wypowiedzenie s(cid:239)ów, których dotychczas nie wypo- wiada(cid:239)e(cid:258). Uczestnictwo w sporze czy udzia(cid:239) w s(cid:239)ownej konfrontacji wymaga okre(cid:258)lenia Twojego stanowiska, Twoich racji i argumen- tów, którymi dysponujesz w okre(cid:258)lonej sprawie. Potrafisz si(cid:218) komunikowa(cid:202) z lud(cid:283)mi. Ka(cid:285)dego dnia z nimi rozmawiasz w pracy, w domu, w sklepie, na stacji benzynowej. Daj sobie zatem szans(cid:218) i w sytuacji spornej powiedz to, co rzeczywi- (cid:258)cie chcesz powiedzie(cid:202). Masz do tego pe(cid:239)ne prawo. Dana jest Ci swoboda wypowiedzi, wi(cid:218)c wykorzystaj to, nie ogl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) na nikogo i na nic. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e tylko TY si(cid:218) liczysz. Nikt za Ciebie nie prze(cid:285)yje (cid:285)ycia, tak jak nikt nie mo(cid:285)e zabroni(cid:202) Ci mówi(cid:202), co czujesz, ani ogranicza(cid:202) Twojego stanowiska. Mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wyra(cid:285)ania siebie to Twoje prawo! Otwórz zatem usta i zacznij nazywa(cid:202) sprawy po imieniu, dok(cid:239)adnie tak, jak czujesz. Daj sobie szans(cid:218) bycia autentycznym. Powiedz g(cid:239)o(cid:258)no „Nikt mnie nie zatrzyma i nikt nie ograniczy mnie w moich wypowiedziach, bo mam prawo do pe(cid:239)nej werbalizacji swoich my(cid:258)li i pogl(cid:200)dów”. By(cid:202) mo(cid:285)e jest tak, (cid:285)e przez wszystkie minione lata przyzwy- czai(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) do bycia cichym, bezkonfliktowym partnerem czy pra- cownikiem. Za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) na twarz teatraln(cid:200) mask(cid:218), która przywar(cid:239)a do Ciebie na sta(cid:239)e. Tylko w imi(cid:218) czego? Dlaczego pozbawiasz siebie swojej indywidualno(cid:258)ci, skoro jeste(cid:258) wolnym cz(cid:239)owiekiem? Dla- czego skazujesz si(cid:218) na wyrok ci(cid:200)g(cid:239)ego przytakiwania? Obud(cid:283) si(cid:218) Poleć książkęKup książkę 22 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym wreszcie i zacznij by(cid:202) sob(cid:200)! Na(cid:258)laduj(cid:200)c innych i przytakuj(cid:200)c im, jeste(cid:258) bezsilny i bezbronny. Jak chcesz stan(cid:200)(cid:202) do rozmów, skoro chowasz g(cid:239)(cid:218)boko swoj(cid:200) bro(cid:241), któr(cid:200) stanowi(cid:200) Twoje my(cid:258)li i s(cid:239)owa? Tym sposobem sam sobie odbierasz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wygranej. Je(cid:258)li nie otworzysz ust, nie wypowiesz swoich my(cid:258)li, nikt Ci(cid:218) nie us(cid:239)yszy. Co wi(cid:218)cej, nikt w ta- kiej sytuacji nie b(cid:218)dzie si(cid:218) z Tob(cid:200) liczy(cid:239), a Twój wewn(cid:218)trzny nie- wypowiedziany monolog b(cid:218)dzie w Tobie ci(cid:200)gle narasta(cid:202), kumulu- j(cid:200)c si(cid:218) i z(cid:285)eraj(cid:200)c Ci(cid:218) od (cid:258)rodka. Kluczem do prze(cid:239)amania strachu, Twojej wewn(cid:218)trznej bariery, jest zrozumienie, (cid:285)e jeste(cid:258) odr(cid:218)bn(cid:200) i wyj(cid:200)tkow(cid:200) jednostk(cid:200). Masz prawo do swoich przemy(cid:258)le(cid:241) i racji. Tak jak ka(cid:285)dy z nas ma nie- powtarzalny zapis linii papilarnych, tak ka(cid:285)dy z nas ma prawo do indywidualnego odbioru sytuacji i jej interpretacji. Je(cid:258)li to zro- zumiesz, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) w ko(cid:241)cu otworzy(cid:202) usta i zyska(cid:202) przewag(cid:218) w konfrontacji ze swoim rozmówc(cid:200). Subiektywny odbiór rzeczywisto(cid:258)ci Warto, aby(cid:258) wiedzia(cid:239), (cid:285)e ka(cid:285)da ze stron bior(cid:200)cych udzia(cid:239) w konflik- cie czy sporze ma w(cid:239)asny subiektywny sposób patrzenia na siebie, na (cid:258)wiat oraz na ró(cid:285)ne zdarzenia b(cid:200)d(cid:283) sytuacje, w których uczestniczy. Subiektywny odbiór rzeczywisto(cid:258)ci to jedna z podstawowych ba- rier w komunikacji mi(cid:218)dzyludzkiej. Warto mie(cid:202) tego (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) przed przyst(cid:200)pieniem do jakichkolwiek rozmów z drugim cz(cid:239)o- wiekiem, nie wspominaj(cid:200)c ju(cid:285) o sytuacjach spornych czy konflikcie, w którym przychodzi nam bra(cid:202) udzia(cid:239). Powtórzmy to raz jeszcze: mimo (cid:285)e (cid:285)yjemy w tym samym (cid:258)wiecie, to jednak ka(cid:285)dy z nas odbiera go w inny sposób. Dlatego te(cid:285) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) skutecznego komunikowania si(cid:218) oraz porozumie- wania z drug(cid:200) stron(cid:200) stanowi klucz do pozytywnego rozwi(cid:200)zywania wszelkich sporów. I nie ma znaczenia, czy dotycz(cid:200) one sfery pry- Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 23 watnej, zawodowej, czy kole(cid:285)e(cid:241)skiej. Wiedza na ten temat oraz umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zachowania si(cid:218) w odpowiedni sposób w sytuacjach spornych ma istotne znaczenie dla poprawy jako(cid:258)ci nie tylko na- szego (cid:285)ycia, ale tak(cid:285)e naszego najbli(cid:285)szego otoczenia. To w(cid:239)a(cid:258)nie jako(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia oraz nasze umiej(cid:218)tno(cid:258)ci komunikacyjne wp(cid:239)ywaj(cid:200) bez- po(cid:258)rednio na tworzenie pozytywnych relacji spo(cid:239)ecznych nieza- le(cid:285)nie od miejsca oraz sytuacji, która nas spotyka. Zarówno to, co mówimy, jak równie(cid:285) sposób, w jaki s(cid:239)uchamy drugiej strony, okre- (cid:258)laj(cid:200) nasz(cid:200) postaw(cid:218) wobec rozmówcy. Na szkoleniach cz(cid:218)sto podkre(cid:258)lam: wa(cid:285)ne jest to, co si(cid:218) mówi, ale zdecydowanie wa(cid:285)niejsze jest to, w jaki sposób si(cid:218) to mówi. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) sporów i k(cid:239)ótni bierze si(cid:218) z nie(cid:258)wiadomego naznacza- nia nadawanego przez nas komunikatu pewnym (cid:239)adunkiem emo- cjonalnym. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e wiesz, o czym mówi(cid:218). Bardzo cz(cid:218)sto jeste(cid:258)my (cid:258)wiadkami takich sytuacji. Co wi(cid:218)cej, równie cz(cid:218)sto sami w nich uczestniczymy. W tym miejscu mog(cid:218) podzieli(cid:202) si(cid:218) z Tob(cid:200) przyk(cid:239)adem sytu- acji, która mia(cid:239)a miejsce, kiedy by(cid:239)am w trakcie pisania tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Niby b(cid:239)aha, nic nieznacz(cid:200)ca sprawa, a by(cid:239)o blisko, by przerodzi(cid:239)a si(cid:218) w tzw. ciche dni. Z moim partnerem mamy w domu podzia(cid:239) obowi(cid:200)zków. Przyk(cid:239)adowo je(cid:258)li chodzi o opiek(cid:218) nad naszymi kota- mi, ja sprz(cid:200)tam, a Tomek kupuje jedzenie, karmi je i czesze (o piesz- czotach i zabawach nie wspominaj(cid:200)c). Nasza 13-letnia kotka imie- niem Mrau to przeogromny (cid:239)asuch, szczególnie wtedy, gdy dostaje swoje ulubione (cid:239)akocie. Wylizuje wówczas misk(cid:218) do czysta nie- zale(cid:285)nie od tego, jak du(cid:285)o smako(cid:239)yków w niej mia(cid:239)a. Od pewnego czasu ma nawet nowe przezwisko — Gruba. Sytuacja, o której chc(cid:218) Ci opowiedzie(cid:202), wygl(cid:200)da(cid:239)a mniej wi(cid:218)cej tak: Tego dnia by(cid:239)am bardzo zaj(cid:218)ta pisaniem ksi(cid:200)(cid:285)ki. Praca ca(cid:239)kowicie mnie poch(cid:239)on(cid:218)(cid:239)a. Zupe(cid:239)nie zatraci(cid:239)am poczucie czasu i troch(cid:218) zm(cid:218)czona, widz(cid:200)c, (cid:285)e Tomek ponownie nak(cid:239)ada kotce jedzenie, powiedzia(cid:239)am: „Zno- wu j(cid:200) karmisz”. I si(cid:218) zacz(cid:218)(cid:239)o. Mój partner bardzo si(cid:218) zdenerwowa(cid:239). Poleć książkęKup książkę 24 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Odebra(cid:239) moj(cid:200) wypowied(cid:283) jako atak na swoj(cid:200) osob(cid:218). Pó(cid:283)niej roz- mawiali(cid:258)my o zaistnia(cid:239)ej sytuacji i wtedy Tomek powiedzia(cid:239) do mnie: „Aniu, niewa(cid:285)ne, co powiedzia(cid:239)a(cid:258), wa(cid:285)ne jest natomiast to, w jaki sposób to do mnie powiedzia(cid:239)a(cid:258)”. To stwierdzenie da(cid:239)o mi do my(cid:258)lenia. Czasami bowiem bywa tak, (cid:285)e wypowiadane przez nas s(cid:239)owa s(cid:200) naznaczone naszymi emocjami, zniekszta(cid:239)cone przez zm(cid:218)cze- nie czy strach, którego w danej chwili do(cid:258)wiadczamy. Nasze wy- powiedzi mog(cid:200) by(cid:202) wtedy zupe(cid:239)nie inaczej odebrane przez naszego rozmówc(cid:218), przez co (cid:239)atwo o konflikt. Mo(cid:285)e zdarzy(cid:202) si(cid:218) tak, (cid:285)e swoj(cid:200) my(cid:258)l czy stanowisko w danej sprawie wyrazimy w taki sposób, (cid:285)e nasz rozmówca poczuje si(cid:218) niedoceniony, os(cid:200)dzony czy oskar- (cid:285)ony. A wtedy ju(cid:285) tylko ma(cid:239)y krok dzieli nas od tego, by rozp(cid:218)ta(cid:202) k(cid:239)ótni(cid:218), która nieoczekiwanie mo(cid:285)e przerodzi(cid:202) si(cid:218) w powa(cid:285)ny spór. Jak uczy ludowe porzekad(cid:239)o, z ma(cid:239)ej chmury wielki deszcz — w relacjach mi(cid:218)dzyludzkich mo(cid:285)e by(cid:202) tak, (cid:285)e ma(cid:239)a iskra wy- wo(cid:239)a wielki po(cid:285)ar, który trudno b(cid:218)dzie nam ugasi(cid:202). Oczywi(cid:258)cie mo- (cid:285)emy tak(cid:285)e wypowiedzie(cid:202) s(cid:239)owa, które sprawi(cid:200), (cid:285)e druga strona rozmów poczuje si(cid:218) zrozumiana i akceptowana. To jest przyk(cid:239)ad na to, (cid:285)e jako(cid:258)(cid:202) komunikacji decyduje bezpo(cid:258)rednio o jako(cid:258)ci naszego (cid:285)ycia. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e w tym wzgl(cid:218)dzie na pewno zgodzisz si(cid:218) ze mn(cid:200). Mo(cid:285)e pojawi(cid:202) si(cid:218) w zwi(cid:200)zku z tym pytanie: co odpowiada za jako(cid:258)(cid:202) naszego przekazu oraz wszelkiej komunikacji z drugim cz(cid:239)owiekiem? Tak jak wcze(cid:258)niej wspomina(cid:239)am, w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przy- padków odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)na przerzuci(cid:202) na subiektywno(cid:258)(cid:202) na- szego sposobu patrzenia na (cid:258)wiat. Wielokrotnie subiektywno(cid:258)(cid:202) od- bioru zdarze(cid:241) staje si(cid:218) mocno odczuwalna w sytuacji konfliktu, sporu czy przy ró(cid:285)nicy interesów. Musimy mie(cid:202) na uwadze to, (cid:285)e subiektywno(cid:258)(cid:202) naszego postrzegania (cid:258)wiata ma znacz(cid:200)cy wp(cid:239)yw na wielokierunkow(cid:200) komunikacj(cid:218) mi(cid:218)dzyludzk(cid:200). Trzeba te(cid:285) zda(cid:202) sobie spraw(cid:218) z faktu, (cid:285)e im bardziej dana osoba jednostronnie Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 25 oraz wybiórczo interpretuje otaczaj(cid:200)c(cid:200) j(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), tym wi(cid:218)k- sze jest ryzyko zaistnienia nieporozumie(cid:241) komunikacyjnych. Gdy we wzajemnych kontaktach nie uwzgl(cid:218)dniamy prawa do naszej indywidualno(cid:258)ci oraz odmienno(cid:258)ci w sposobie patrzenia na dany temat czy zdarzenie, porozumienie okazuje si(cid:218) bardzo trudne, a czasami wr(cid:218)cz niemo(cid:285)liwe. Nasi rodzice i nauczyciele uczyli nas wielu po(cid:285)ytecznych rze- czy, które mia(cid:239)y nam u(cid:239)atwi(cid:202) doros(cid:239)e (cid:285)ycie. Po cz(cid:218)(cid:258)ci na pewno tak si(cid:218) sta(cid:239)o. Ale czy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas otrzyma(cid:239)a wiedz(cid:218) na temat tego, jak radzi(cid:202) sobie w sytuacjach konfliktowych, które nas na co dzie(cid:241) spotykaj(cid:200)? Czy nauczono nas jasno okre(cid:258)la(cid:202) swoje zdanie oraz wyra(cid:285)a(cid:202) zwi(cid:200)zane z tym potrzeby? Chyba mamy w tym pot(cid:218)(cid:285)ne braki. Bardzo cz(cid:218)sto bowiem s(cid:239)ysz(cid:218) pytania typu: „Co mam zro- bi(cid:202), by móc otwarcie wyra(cid:285)a(cid:202) swoje potrzeby, uczucia i emocje?”. Moja odpowied(cid:283) jest zawsze niezmienna. „B(cid:200)d(cid:283) jak twój uko- chany pies czy kot”. Ci, którzy maj(cid:200) na co dzie(cid:241) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) obco- wania ze zwierz(cid:218)tami, na pewno (cid:239)atwo zrozumiej(cid:200), o co mi chodzi. To w(cid:239)a(cid:258)nie od naszych pupili pochodzi wielka, prawdziwa m(cid:200)- dro(cid:258)(cid:202) i z niej mo(cid:285)emy czerpa(cid:202) ogromn(cid:200) wiedz(cid:218) na temat obopól- nych relacji. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e jest to dobry moment (niezale(cid:285)nie od tego, jak bardzo jeste(cid:258) zaskoczony powy(cid:285)sz(cid:200) informacj(cid:200)), aby pochyli(cid:202) si(cid:218) nad naturaln(cid:200) m(cid:200)dro(cid:258)ci(cid:200) pochodz(cid:200)c(cid:200) od naszych kochanych czworonogów. Mów wprost, czyli niczym nieograniczona werbalizacja Kontynuuj(cid:200)c powy(cid:285)szy w(cid:200)tek, jestem w stanie ze stuprocentow(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)ci(cid:200) stwierdzi(cid:202), (cid:285)e to dzi(cid:218)ki zwierz(cid:218)tom oraz swojej wrodzonej ch(cid:218)ci do obserwacji otaczaj(cid:200)cego mnie (cid:258)wiata zdo(cid:239)a(cid:239)am nauczy(cid:202) si(cid:218) tak wiele, je(cid:285)eli chodzi o relacje psychospo(cid:239)eczne. Poleć książkęKup książkę 26 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Pami(cid:218)tam, (cid:285)e by(cid:239)am cichym i spokojnym dzieckiem. Nie potrafi- (cid:239)am, a mo(cid:285)e nie chcia(cid:239)am lub nie potrzebowa(cid:239)am na tamten mo- ment za(cid:285)y(cid:239)ych relacji ze swoimi rówie(cid:258)nikami. W przedszkolu siada(cid:239)am sobie cichutko w k(cid:200)ciku przy pianinie i bacznie obser- wowa(cid:239)am dzieci oraz wszystko to, co dzia(cid:239)o si(cid:218) dooko(cid:239)a. By(cid:239)am chyba najm(cid:239)odszym na (cid:258)wiecie i najbardziej gorliwym obserwa- torem ludzkich zachowa(cid:241). Do dzisiaj mi to zosta(cid:239)o. Uwielbiam obserwowa(cid:202) ró(cid:285)ne sytuacje spo(cid:239)eczne, chocia(cid:285) mój kontakt z lud(cid:283)mi mo(cid:285)na zaliczy(cid:202) do bardzo dobrych. Dzisiaj to ja ucz(cid:218) inne osoby, jak sobie radzi(cid:202) z nie(cid:258)mia(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) oraz zabiera(cid:202) g(cid:239)os w sytuacjach spornych lub konfliktowych. Osobi(cid:258)cie najwi(cid:218)cej o prawdziwej, ni- czym nienaznaczonej, niczym nieuwarunkowanej obopólnej rela- cji nauczy(cid:239)am si(cid:218), obserwuj(cid:200)c (cid:258)wiat zwierz(cid:200)t. Dzi(cid:258) jako doros(cid:239)a, dojrza(cid:239)a kobieta (cid:258)mia(cid:239)o mog(cid:218) stwierdzi(cid:202), (cid:285)e od zwierz(cid:200)t nauczy(cid:239)am si(cid:218) wi(cid:218)cej ni(cid:285) od moich nauczycieli i uczonych profesorów. Moje psy i koty, które towarzyszy(cid:239)y mi przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie, pokaza(cid:239)y mi, jak okazywa(cid:202) uczucia oraz jak o nie zabiega(cid:202). Od nich nauczy(cid:239)am si(cid:218), jak wyra(cid:285)a(cid:202) swoje emocje. To one otworzy(cid:239)y mi tak(cid:285)e oczy na prost(cid:200) prawd(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) prawdziwego, niczym nieskr(cid:218)powanego (cid:285)ycia. Moim zdaniem m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) moich czy innych kotów bierze si(cid:218) st(cid:200)d, (cid:285)e jako najbardziej niezale(cid:285)ne udomowione zwierz(cid:218)ta zawsze chodz(cid:200) swoimi drogami. S(cid:200) wolne i niczym nieograniczone w re- lacjach z lud(cid:283)mi. Ich m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) bierze si(cid:218) st(cid:200)d, (cid:285)e s(cid:200) prawdziwie autentyczne. Nie bawi(cid:200) si(cid:218) w (cid:285)adne gierki typu „zgadnij, co mam na my(cid:258)li”. Kiedy chc(cid:200) czu(cid:239)o(cid:258)ci, przychodz(cid:200), mrucz(cid:200) i nastawiaj(cid:200) grzbiet do g(cid:239)askania. Czasami wskakuj(cid:200) na kolana, uskuteczniaj(cid:200)c swoje g(cid:239)o(cid:258)ne mruczando. Kiedy chc(cid:200) wyj(cid:258)(cid:202) na dwór, drapi(cid:200) w drzwi. W sytuacjach gdy s(cid:200) roz(cid:239)oszczone, zdenerwowane, niespokojne, potrafi(cid:200) sycze(cid:202), drapa(cid:202), a nawet gry(cid:283)(cid:202). Daj(cid:200) w ten sposób znak: „Nie odpowiada mi to, co robisz. Nie zgadzam si(cid:218) z tym”. Zwie- rz(cid:218)ta mówi(cid:200) wprost. To jest to, czego wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nie potrafi Poleć książkęKup książkę Dlaczego się spieramy, czyli o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi 27 w sobie rozbudzi(cid:202). Je(cid:285)eli cokolwiek le(cid:285)y Ci na sercu, powiedz o tym wprost. Otwarcie wyra(cid:283) swoje potrzeby, emocje i uczucia. Wyda- wa(cid:202) si(cid:218) to mo(cid:285)e oczywiste, ale przypomnij sobie, ile razy podczas dyskusji, k(cid:239)ótni czy sporu nie wyrazi(cid:239)e(cid:258) swoich oczekiwa(cid:241). W sy- tuacjach konfliktowych, kiedy pojawia si(cid:218) wiele trudnych, nie- oczekiwanych zdarze(cid:241), cz(cid:218)sto wrzucamy wsteczny bieg. Zamiast od razu wyja(cid:258)ni(cid:202) kwestie sporne, wycofujemy si(cid:218), unikaj(cid:200)c konfrontacji. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków dzieje si(cid:218) tak nie dlatego, (cid:285)e brakuje nam argumentów do obrony swojego stanowiska w danej sprawie, ale dla wszystkim powszechnie znanego (cid:258)wi(cid:218)tego spokoju. Jest to jednak taktyka, która w d(cid:239)u(cid:285)szym rozrachunku prowadzi do samounice- stwienia. Brak reakcji z Twojej strony b(cid:218)dzie powodowa(cid:239) kumulo- wanie si(cid:218) w Tobie emocji, które w najmniej spodziewanej chwili (cz(cid:218)sto zarówno dla Ciebie, jak i Twojego partnera) eksploduj(cid:200) z ogromn(cid:200) si(cid:239)(cid:200). Czy to nie brzmi znajomo? W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków spieramy si(cid:218) dlatego, (cid:285)e nie potra- fimy jasno okre(cid:258)li(cid:202) i co najwa(cid:285)niejsze, zwerbalizowa(cid:202) swojego stanowiska. Co wi(cid:218)cej, nasz subiektywny odbiór rzeczywisto(cid:258)ci nie zawsze jest kompatybilny z odbiorem tych samych zdarze(cid:241) przez naszego partnera. Wszystko to razem wprost rewelacyjnie kom- plikuje relacje mi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi. W konsekwencji rodz(cid:200) si(cid:218) powa(cid:285)ne spory i konflikty. Trzeba zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e im bar- dziej zaognimy wa(cid:258)nie, tym trudniej b(cid:218)dzie je za(cid:239)agodzi(cid:202). Dlatego warto, aby(cid:258) ju(cid:285) na wst(cid:218)pie umia(cid:239) wychwytywa(cid:202) i neutralizowa(cid:202) wszystkie punkty zapalne, które mog(cid:200) wywo(cid:239)a(cid:202) niepotrzebny ogie(cid:241). A zatem do dzie(cid:239)a! Poleć książkęKup książkę 28 Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: