Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 002784 20675248 na godz. na dobę w sumie
Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy? - książka
Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy? - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-704-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na współczesnym rynku pracy dużą rolę przy poszukiwaniu zarówno kandydatów, jak i ofert zatrudnienia, odgrywa Internet. Coraz więcej firm decyduje się na umieszczenie swoich ofert na stronach WWW, powstają banki ofert i strony, na których osoby poszukujące pracy zamieszczają informacje o swoich kwalifikacjach. W poszukiwaniu pracy można też skorzystać z grup i forów dyskusyjnych. Sieć jest źródłem ogromnej ilości informacji, należy tylko wiedzieć, gdzie i jak ich szukać.

Książka 'Jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy?' to przewodnik dla tych, którzy chcą skorzystać z możliwości największego dziś medium informacyjnego. Opisuje serwisy internetowe poświęcone pracy: od dużych i znanych portali, takich jak Onet, Interia czy Wirtualna Polska, po typowe serwisy branżowe i należące do prasy. Przedstawia grupy dyskusyjne, z jakich można skorzystać, aby znaleźć oferty i porozmawiać z innymi osobami poszukującymi zatrudnienia. Przydatne wskazówki znajdą tu osoby poszukujące pracy w Polsce i za granicą, rozpoczynające własną działalność gospodarczą i szukające miejsca na praktykę studencką lub pracę wakacyjną.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu ciekawej pracy, wykorzystaj w swoich poszukiwaniach Internet. Ta książka będzie Twoim przewodnikiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp 1. Praca w Polsce 7 11 Serwisy o pracy w Polsce ...................................................p.......................... 12 Grupy dyskusyjne mogą pomóc w poszukiwaniu pracy........................59 Praca oferowana — ogłoszenia zamieszczane na stronach internetowych należących do prasy .................................77 2. Praca poza granicami kraju 83 Polskie serwisy internetowe o pracy za granicą .......................................84 Zagraniczne serwisy internetowe zawierające oferty pracy....................96 Dodatkowe informacje o pracy za granicą...............................................98 3. Praca dla absolwenta i nie tylko 115 Program Pierwsza Praca ...................................................p......................... 118 Sam poszukaj pracy, ona Ciebie nie znajdzie........................................ 126 Zakładam własną firmę — gdzie znaleźć pomocne informacje?........ 139 4. Praca dla osób niepełnosprawnych 149 Program Junior ...................................................p.......................................149 Serwisy o pracy ...................................................p........................................ 150 Telepraca szansą dla wielu niepełnosprawnych .................................... 156 Internetowe strony zakładów pracy chronionej.................................... 159 Gdzie jeszcze szukać pracy? ...................................................p................... 161 5. Inne sposoby zdobywania pracy 163 Firmy doradztwa personalnego ...................................................p............ 163 Targi i giełdy pracy ...................................................p................................. 175 Urzędy pracy...................................................p............................................177 6 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? 6. Praca u wybranego pracodawcy 181 Jak znaleźć oferty pracy z wybranej branży? .......................................... 181 Jak znaleźć oferty pracy u wybranego pracodawcy?..............................189 Jak znaleźć serwis związany z konkretną branżą? .................................192 7. Internet skarbnicą informacji 193 Nazewnictwo dobrze znanych zawodów ............................................... 193 Kalkulator płac...................................................p........................................194 Ranking płac — sprawdź, na ile możesz liczyć .....................................197 Umowy o pracę ...................................................p...................................... 202 Z prawem na ty...................................................p....................................... 202 Edukacja — nie zaszkodzi podnieść swoje kwalifikacje ..................... 204 A Zakładanie bezpłatnego konta e-mail 207 Twój pierwszy mail ...................................................p................................. 213 Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.................................... 229 Skorowidz 233 Praca dla absolwenta i nie tylko Sytuacja absolwentów szkół pogimnazialnych od wielu lat nie wygląda w Polsce najkorzystniej. Mimo iż zazwyczaj słyszy się, że to osoby starsze nie mogą znaleźć pracy, tak naprawdę często niewiele łatwiej przychodzi to młodym. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele. Wpływ na to ma niewątpliwe sytuacja gospodarcza kraju, która — mimo że we- dług wskaźników makroekonomicznych zdaje się poprawiać — nadal nie jest zbyt dobra. Pracodawcy niechętnie zatrudniają więc osoby bez doświadczenia zawodowego, które trzeba dopiero przysposobić do pracy, a wysoki poziom bezrobocia powoduje, że na jedną ofertę pracy odpo- wiada wielu chętnych. Ale nie należy obarczać odpowiedzialnością za wszystko rząd i gospodarkę. Sytuacja nie wygląda najlepiej, jednak są przecież tacy młodzi, którzy nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Panuje ogólne przekonanie, że jest to wynikiem układów, znajomości lub szczęścia. Pewnie tak się zdarza, jednak znalezienie pracy zależy przede wszystkim od aktywności, doświadczenia i kwalifikacji zawodo- wych (i nie mam tutaj na myśli wyłącznie wykształcenia). Winę za rosnące bezrobocie ponosi również nieudolny system eduka- cji, rodzina i Ty sam. Szkoła nie przygotowuje, niestety, młodego czło- wieka do podjęcia pracy po jej ukończeniu. Nie chodzi tutaj o umiejętno- ści praktyczne — choć uczelnie wyższe powinny kłaść większy nacisk na przygotowanie studentów do radzenia sobie z problemami, z którymi mogą spotkać się w życiu zawodowym. Moim zdaniem problemem jest rosnąca liczba uczelni niepaństwowych, które w wielu przypadkach nastawione są wyłącznie na przyjęcie jak największej liczby studentów. Cierpi na tym najczęściej jakość świadczonych przez nie w usług, a tym samym ich absolwenci. Prowadzenie szkół wyższych stało się w ostatnich 1 1 6 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? latach świetnym biznesem. W tym przypadku można powiedzieć, że wykształcenie przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia — niestety wśród tych, którzy na nim zarabiają. Dlatego też jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej i zastanawiasz się nad wyborem uczelni — nie spiesz się! Jedynym kryterium wyboru nie może być odległość od miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że będziesz stu- diował przynajmniej 3 lata. Nie pozwól, aby był to czas stracony. Wy- bierz uczelnię mającą dobrą reputację wśród pracodawców zarówno w Polsce, jak i za granicą (nigdy nie wiesz, czy za kilka lat nie postano- wisz wyjechać do pracy do innego kraju — wtedy trud włożony w ukoń- czenie dobrej państwowej uczelni na pewno zaprocentuje). Nie ufaj ulotkom reklamowym szkół, pytaj znajomych, sprawdź, czego oczeku- ją pracodawcy, i myśl długoterminowo. Pamiętaj, że nauka w szkole wyż- szej trwa kilka lat — wybierając kierunek studiów, kieruj się swoimi pre- dyspozycjami zawodowymi (testy możesz zrobić w każdej poradni psychologicznej), a nie tym, co w danej chwili jest modne na rynku pracy. Wybór zawodu, który w danym sezonie jest popularny, jest jedną z przyczyn tak dużego bezrobocia wśród młodzieży. Niedawno niezwy- kle popularne były zarządzanie i marketing, później ekonomia, teraz in- formatyka. Tak naprawdę nie wiesz, jak będzie wyglądał rynek pracy, kiedy skończysz studia. Nie kieruj się więc panującą w danej chwili modą. Dlaczego napisałam, że za trudności ze znalezieniem pracy odpo- wiedzialna jest często rodzina. Przede wszystkim dlatego, że to ona po- winna wpajać młodemu człowiekowi, czego często nie robi, mądrą zasa- dę, że w życiu zawodowym liczą się umiejętności, pasja, kompetencja i że nie ma niczego za darmo. Jesteś kowalem własnego losu, a czasy, gdy wszystkim wszystko się należało, już dawno minęły. Niektórzy lu- dzie nie zdołali się jeszcze do tego przyzwyczaić. Rodzice czasem źle pojmują sens edukacji. Często mylą ją z wykształceniem. Są to pojęcia ze sobą powiązane, jednak nie tożsame. Wciąż słyszymy, że najważniejsza jest edukacja. I to prawda. Tylko wiele osób nie rozumie, co osoba wypo- wiadająca te słowa, ma na myśli. Nie tylko dyplom szkoły średniej czy też wyższej uczelni. Edukacja jest dlatego tak ważna, że oznacza wiedzę i umiejętności. Czasem zdarza się, że rodzina, zamiast wpajać dzieciom, aby poza wiedzą teoretyczną zdobywały praktyczne umiejętności w wy- branym kierunku, uczyły się języków obcych, zamiast rozbudzać żądzę wiedzy i naturalną ciekawość świata, najczęściej skupia się na zachęcaniu do zdobywania coraz to nowych dyplomów. Świadectwa te, niepoparte rzetelną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, można oprawić w ramkę i pokazywać rodzinie — tyle są warte. To stąd biorą się później P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 1 7 grupy młodych rozczarowanych ludzi, którzy ciężko pracując, kończą studia w nadziei, że zapewni im to pracę. To rodzina często wpaja, że „najważniejszy jest papier”, „jak skończysz studia, to na pewno znaj- dziesz pracę”, „dużo zarobisz” — a później w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się, że nie tylko Ty skończyłeś studia, że nie zarobisz po nich w pierwszej pracy w prywatnej firmie 6000 zł (chyba że jesteś specjalistą wysokiej klasy, masz ponadprzeciętne umiejętności i jesteś skarbem dla pracodawcy) i że, aby zostać prezesem wielkiej korporacji, potrzeba czasu i doświadczenia w danej branży. W końcu winny swoich niepowodzeń jesteś często sam. Nie obrażaj się, jeśli to prawda. A raczej jeśli była to prawda, bo wierzę, że od dzisiaj zaczniesz działać i w ciągu najbliższych kilku tygodni znajdziesz pracę. A jeśli nie, zrobisz wszystko, aby osiągnąć ten cel. Jeśli będzie to koniecz- ne, zapiszesz się na kurs i nauczysz się czegoś praktycznego, może roz- poczniesz naukę języka obcego — to zawsze procentuje. Ale przede wszystkim zrozumiesz, że możesz, i na pewno już wkrótce Ci się uda. Nie może być inaczej. W końcu z jakichś powodów sięgnąłeś po tę książkę. Oznacza to, że nie jest jeszcze tak źle, że chcesz znaleźć pracę i tym różnisz się od rzeszy wiecznych narzekaczy i — jak trafnie ich nazwała w ostatnim czasie Janina Podgórska — nierobotnych. Wielkie brawa dla Ciebie. Co zatem zrobić? Niektórym wydaje się, że praca przyjdzie do nich sama, inni nie po- dejmują działania, żeby ją znaleźć, jeszcze inni wciąż słyszą w swoim otoczeniu, że „pracy nie ma i nie będzie” i że „nic się nie da”, „nie warto próbować, bo nie mam znajomości”, „przecież studiowałem przez 5 lat, a teraz i tak nie mogę znaleźć pracy” itd. Jeśli tak właśnie myślisz, pora zmienić sposób postrzegania rzeczywistości. Wiem, że potrafisz to zro- bić, jeśli tylko zechcesz uwierzyć, że jest to możliwe. Musisz zacząć ak- tywnie szukać pracy. Nie wystarczy wysłać CV do kilku firm i czekać na odpowiedź, przejrzeć raz w tygodniu gazetę z ogłoszeniami i wykonać kilka telefonów. Szukaj pracy każdego dnia. Zacznij traktować to zajęcie jak chwilową pracę. Im bardziej będziesz się starał, tym szybciej odnie- siesz sukces — znajdziesz pracę! W rozdziale zamieszczone zostały infor- macje na temat tego, jak absolwenci mogą wykorzystać internet w poszu- kiwaniu odpowiedniej posady. Będzie tutaj mowa o ciekawych portalach, które być może Cię zainspirują i dadzą nadzieję. Zapoznasz się z tymi zakamarkami internetu, które skrywają oferty pracy dla osób takich jak Ty. Dowiesz się, czym jest rządowy program Pierwsza Praca oraz w jaki sposób założyć firmę — może warto spróbować poprowadzić własną działalność gospodarczą? Zobacz sam. 1 1 8 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? Program Pierwsza Praca Program Pierwsza Praca rozpoczął się w czerwcu 2002 r. z inicjatywy Mini- sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zasady działania były regulowane przez ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W czerwcu 2004 r. weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn- ku pracy, która zastąpiła wspomnianą wcześniej. Wprowadzono w niej wiele zmian. Program Pierwsza Praca jest skierowany przede wszystkim do osób bezrobotnych do 25. roku życia oraz — w przypadku staży zawodowych — do bezrobotnych absolwentów studiów wyższych, którzy nie ukoń- czyli 27. roku życia. Program obejmuje pięć segmentów: małe i średnie przedsiębior- stwa, wolontariat, kształcenie, samozatrudnienie oraz informację, po- radnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Jego oferta jest dość bogata. Po pierwsze, w ramach programu możesz skorzystać z opcji tzw. prac interwencyjnych dla młodych, które zastąpiły umowy absolwenckie. Bezrobotni do 25. roku życia (już nie tylko absolwenci) będą mogli zo- stać skierowani do prac interwencyjnych (tj. zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę w wyniku umowy zawartej ze starostą). Zgodnie z nowymi przepisami starosta może w ramach prac interwencyjnych dokonywać zwrotu kosztów wypłacanego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Okres refundacji może trwać do 6, 12 lub w przypadku refundacji za co drugi miesiąc 18 miesięcy, a wysokość refundacji uzależniona jest od czasu jej trwania. Po drugie, w ramach opcji prac społecznie użytecznych możesz zo- stać skierowany przez urząd pracy do wykonywania tego rodzaju prac na zasadach robót publicznych w wymiarze nieprzekraczającym połowy ustawowego czasu pracy (wynosi on 40 godzin tygodniowo) na okres nie przekraczający 12 miesięcy. Praca tego rodzaju nie musi być związa- na z wyuczonym zawodem, ale powinna być zorganizowana właśnie przez instytucje użyteczności publicznej oraz organizacje zajmujące się kulturą, oświatą, sportem, turystyką, opieką zdrowotną lub społeczną. W przypadku podpisania takiej umowy urząd pracy zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenie absolwenta, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne (do określonej ustawą wysokości). Zgodnie z nowymi przepisami z tego instrumentu rynku pracy mogą także skorzystać bezrobotni do 25. roku życia. Skierowanie do wykony- wania pracy na tego rodzaju zasadach następuje na wniosek lub za zgo- dą samego bezrobotnego. Prace społecznie użyteczne mogą trwać do 6 P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 1 9 miesięcy lub — w przypadku refundacji za co drugi miesiąc — do 18 miesięcy, a rodzaj pracy nie może być związany z wyuczonym zawodem. Trzecią opcją jest tzw. staż. Staż pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem określonego zawodu — umożliwia zdobycie tak potrzebnego w dzisiejszych czasach doświadcze- nia. Trwa do 12 miesięcy. W tym czasie bezrobotny do 25. roku życia otrzymuje z urzędu pracy określone przepisami stypendium. Aby móc skorzystać z tej opcji, należy zgłosić się do najbliższego urzędu pracy (te- go, w którym bezrobotny absolwent został zarejestrowany). Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez urząd pracy z pracodawcą, który wyraził zgodę na przyjęcie stażysty. Jak już wspomniałam, stażysta ma prawo do otrzymywania stypendium w wysokości zasiłku dla osoby bezrobotnej. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest również zobowiązany do udzielenia mu 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu (więcej informacji pod adresem http://www.1praca. gov.pl/abc.php?id_doc=3246). Za dni wolne osobie odbywającej staż rów- nież przysługuje stypendium. Wskazówka Możliwość skorzystania ze staży mają również osoby powyżej 25. roku życia (do 27. roku życia). Mogą one zostać skierowane na staż w okresie 12 miesięcy od ukończenia wyższej uczelni. Oznacza to, iż np. kończąc studia w wieku lat 26, przez następne 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, możesz starać się o skierowanie na staż. Wskazówka Stypendium od urzędu pracy może uzyskać również ten bezrobotny do 25. roku życia oraz bezrobotny bez kwalifikacji, który po upływie 6 miesięcy od daty za- rejestrowania się w urzędzie pracy podejmie dalszą naukę w szkole ponadpod- stawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w syste- mie wieczorowym lub zaocznym. Jest tzw. stypendium na naukę. Jeśli jesteś osobą znajdującą się w takiej sytuacji, możesz złożyć w urzędzie pracy wniosek o takie stypendium. Wysokość zasiłku wynosi 40 zasiłku dla bezrobotnych i może być on wypłacany przez 12 miesięcy. Warunkiem przyznania stypendium jest nieprzekroczenie określanego przepisami o pomocy społecznej (uprawnia- jącego do korzystania z jej świadczeń) dochodu na osobę w rodzinie. Ponadto, aby móc pobierać stypendium, należy mieć zaświadczenie ze szkoły potwier- dzające kontynuację nauki. Stypendium może utracić osoba, która przerwała naukę lub utraciła status osoby bezrobotnej. 1 2 0 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? Czwarta opcja to tzw. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Mogą z niej skorzystać bezrobotne osoby do 25. roku życia, a także bez- robotni powyżej 50. roku życia1, długotrwale bezrobotni2. Przygotowa- nie zawodowe trwa do 6 miesięcy, a osoby, które z niego skorzystają, mogą ubiegać się o stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych3. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest również zobowiązany do udzielenia mu 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywa- nia stażu. Piąta opcja to wolontariat. Zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. nr 99 poz. 1001), która weszła w życie 1 czerwca 2004 r., wolontariusz może zostać zarejestro- wany jako osoba bezrobotna, a w związku z tym może korzystać z przy- wilejów związanych z tym statusem. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulu- jąca zasady funkcjonowania programu Pierwsza Praca zawiera również informacje na temat m.in. stypendium na naukę dla osób bezrobotnych do 25. roku życia i bezrobotnych bez kwalifikacji, możliwości zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrud- nienia, a także zwrotu kosztów zakwaterowania, bezzwrotnych dotacji (ich wysokość nie może przekroczyć 500 przeciętnego wynagrodze- nia) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O tego rodzaju pomoc mogą starać się wszystkie osoby bezrobotne. Szczegółowe informacja na temat programu Pierwsza Praca znaj- dziesz na stronie serwisu 1Praca — http://www.1praca.gov.pl (rysunek 3.1). Aby znaleźć informacje na temat wprowadzonej od 1 czerwca ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac, należy najpierw wejść na stronę http://www.1praca.gov.pl/abc. php, a następnie kliknąć znaj- dujące się po jej lewej stronie łącze Nowa ustawa — podstawa prawna 1pracy od 1.06.2004 (rysunek 3.2). 1 Bezrobotny powyżej 50. roku życia to osoba pozostająca bez pracy, która w roku (kalendarzowym) zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 lat życia — przyp. aut. 2 Bezrobotny długotrwale to osoba pozostająca bez pracy i znajdująca się w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat — przyp. aut. 3 W chwili powstawania książki jest to kwota 504,20 zł — przyp. aut. (cid:10) P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 2 1 Rysunek 3.1. Strona główna rządowego programu Pierwsza praca Rysunek 3.2. Witryna serwisu 1Praca, na której znajduje się tekst ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulującej zasady funkcjonowania programu Pierwsza Praca 1 2 2 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? Witryna serwisu 1Praca zawiera ponadto kilka działów poświęconych zagadnieniu pracy i edukacji przede wszystkim młodych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, do których przejdziesz, klikając odpowied- nie łącze znajdujące się po prawej stronie witryny głównej serwisu (http:// www.1praca.gov.pl) (rysunek 3.3). Oto zagadnienia, jakie m.in. możesz w nich znaleźć, według działów: 1. Dział ABC. 1Pracy (http://www.1praca.gov.pl/abc.php ) (rysunek 3.4). Jest to dział poświęcony zagadnieniom związanym z programem Pierwsza Praca. Znajdziesz w nim, poza treścią ustawy regulującej działanie programu: ♦ wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (łącze Słowniczek pojęć — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=33), ♦ informacje na temat rejestracji w urzędzie pracy (łącze Rejestracja w urzędzie pracy — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=2197), ♦ informacje o utracie statusu bezrobotnego (łącze Utrata statusu bezrobotnego — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=2282), ♦ wiadomości o środkach dla bezrobotnych (łącze Środki dla bezrobotnych — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=3225), ♦ informacje o szkoleniach i dodatkach szkoleniowych (odpowiednio łącza Szkolenia i Dodatek szkoleniowy — http://www. 1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=3223 oraz http://www.1praca.gov.pl/ abc.php?id_doc=3227), ♦ wiadomości o stypendiach i stażach (Stypendium za staż i przygotowanie zawodowe — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_ doc=3221, Stypendium na kontynuowanie nauki — http://www.1praca. gov.pl/abc.php?id_doc=3222, Staże i przygotowanie zawodowe — http://www.1praca.gov.pl/ abc.php?id_doc=3220), robotach publicznych (łącze Roboty publiczne —http://www.1praca.gov.pl/ abc.php?id_doc=3230), pracach interwencyjnych (łącze Prace interwencyjne — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=3229), zwrocie kosztów przejazdu i zakwaterowania (łącze Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania — http://www.1praca.gov.pl/ abc.php?id_doc=3233), ♦ informacje na temat metod poszukiwania pracy (łącze Metody poszukiwania pracy — http://www.1praca. gov.pl/abc.php?id_doc=130), ♦ porady, jak napisać list motywacyjny, europejskie i polskie CV oraz ich wzory (odpowiednio łącza List motywacyjny — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=134 , Życiorys europejski — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_ doc=87, Życiorys czyli CV — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=131), P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 2 3 Rysunek 3.3. Strona główna rządowego programu Pierwsza Praca. Klikając łącza znajdujące się po prawej stronie, przejdziesz do działów poświęconych tematyce pracy ♦ informacje na temat tego, jak prowadzić negocjacje płacowe (łącze Negocjacje płacowe — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_ doc=558), łącza do stron należących do innych serwisów i zawierających wskazówki na ten temat oraz wskazówki, w jaki sposób przebiega rozmowa kwalifikacyjna (łącze Rozmowa kwalifikacyjna — http://www.1praca.gov.pl/abc.php?id_doc=139). Ponadto w dziale znajdziesz dane o urzędach pracy, biurach karier i Ochotniczych Hufcach Pracy, agencji zatrudnienia oraz informacje na temat rodzajów umów, praw i obowiązków pracownika w miejscu pracy. Dział Urzędy pracy (http://www.1praca.gov.pl/urzedy.php) (rysunek 3.5). W tym dziale znajdują się wiadomości związane z programami prowadzonymi przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Dział Własna firma (http://www.1praca.gov.pl/firma.php). Zawiera informacje na temat zakładania własnej działalności gospodarczej. Więcej na ten temat w dalszej części rozdziału. 2. 3. 1 2 4 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? Rysunek 3.4. Strona działu ABC 1Pracy serwisu 1Praca — klikając łącza po lewej stronie (są one wskazywane przez strzałki), dotrzesz do stron tematycznie związanych z programem Pierwsza Praca P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 2 5 Rysunek 3.5. Strona działu Urzędy pracy należącego do serwisu 1Praca 1 2 6 J A K W Y K O R Z Y S T A Ć I N T E R N E T W P O S Z U K I W A N I U P R A C Y ? 4. 5. 6. 7. Dział Praktyki i staże (http://www.1praca.gov.pl/praktykistaze.php) (rysunek 3.6). Zamieszczone zostały tutaj informacje na temat zagranicznych staży, rodzajów programów praktyk zagranicznych, takich jak NetCorps, Concordia, Work and Travel, Work in France, Internship, AIESEC, BEST (praktyki dla studentów uczelni technicznych), IAESTE (praktyki dla studentów uczelni technicznych), a także praktyk w ONZ, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. Czy warto angażować swój czas w zdobywanie praktyki zawodowej lub staż? Na pewno. Jeśli nie wierzysz, przeczytaj artykuł na stronie http://www.1praca.gov.pl/praktykistaze.php?id_ doc=42. Dział Wolontariat (http://www.1praca.gov.pl/wolontariat.php) (rysunek 3.7). Wszystko o wolontariacie. Jeśli jesteś zainteresowany, zajrzyj pod podany adres. Dział Kształcenie (http://www.1praca.gov.pl/ksztalcenie.php) (rysunek 3.8). Polecam zapoznanie się z informacjami w tym dziale zarówno osobom, które jeszcze nie rozpoczęły studiów, jak i tym, które są już w trakcie. Zamieszczone zostały tutaj łącza do stron zawierających rankingi szkół wyższych przygotowane przez Rzeczpospolitą, Wprost, Newsweek, Politykę oraz Perspektywy (link Rankingi wyższych uczelni — http://www.1praca.gov.pl/ksztalcenie.php?id_doc=747). Ponadto znajdziesz tutaj materiały na temat kształcenia ustawicznego, stypendiów i pomocy materialnej dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych. UE dla Ciebie (http://www.1praca.gov.pl/ue.php) (rysunek 3.9). Ten dział zainteresuje tych absolwentów, którzy chcą znaleźć pracę poza granicami kraju, oraz osoby chcące zdobywać wykształcenie za granicą. Mnóstwo informacji na temat pracy, nauki, biznesu oraz programów w UE. Jeśli chcesz stać się atrakcyjnym pracownikiem, zdobywaj umiejętności i doświadczenie. Korzystaj z możliwości, jakie stwarza w tym zakresie program Pierwsza Praca. Sam poszukaj pracy, ona Ciebie nie znajdzie W internecie znajduje się bardzo wiele ogłoszeń o pracy. O serwisach, które je zawierają, pisałam już w rozdziałach 1. i 2. Są to ogłoszenia dla wszystkich. W niektórych serwisach oferty pracy dla absolwentów są P R A C A D L A A B S O L W E N T A I N I E T Y L K O 1 2 7 Rysunek 3.6. Strona działu Praktyki i staże należącego do serwisu 1Praca
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: