Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 005981 20299951 na godz. na dobę w sumie
Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników - ebook/pdf
Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-30-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Opracowanie zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania pracodawców dotyczące kierowania pracowników w podróż służbową (w tym cudzoziemców), wydatków dokonanych przez pracowników podczas delegacji i zasad ich rozliczania,  warunków wykorzystywania w czasie podróży pojazdów pracodawcy i tych niebędących jego własnością

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book JAK WYSYŁAĆ PRACOWNIKÓW W PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ I JAK JĄ ROZLICZAĆ – ODPOWIeDZI NA PYtANIA CZYteLNIKÓW stan prawny 20 listopada 2017 r. Marek Rotkiewicz - - 7 0 3 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 Jakwysyłaćpracownikówwpodróżsłużbowąijakjąrozliczać –odpowiedzinapytaniaCzytelników 1. Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników Podróże służbowe są elementem organizacji pracy u większości pra- codawców. Z rozliczeniem delegacji wiążą się jednak liczne problemy – poczynając od kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży, poprzez kwestie naliczania oraz wypłaty poszczególnych świadczeń dla pra- cowników i osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pra- cy, kończąc na rozliczaniu czasu pracy podczas delegacji. W artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania pracodawców w tym zakresie. (?) Chcemy wysłać pracownika w podróż służbową. Czy może ona rozpoczynać się w miejscu zamieszkania pracownika czy wyłącznie w miejscu pracy? Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca. Może on uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. Wskazanie przez pracodawcę jako początku po- dróży służbowej miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika umożliwia rozliczenie kosztów podróży poniesionych już od faktycznego miejsca zamieszkania pracownika. Zasadniczo pracodawca nie może wyznaczyć jako miejsca rozpoczęcia delegacji miejsco- wości, w której pracownik nie pracuje ani nie mieszka. Taka możliwość istnieje za pisemną zgodą pracownika, jeżeli oświadczy on np., że w tym mieście faktycznie przebywa czasowo ewentualnie spędza weekend u znajomych lub rodziny. Przepisy nie zawierają zastrzeżenia, że wyznaczenie jako miejsca rozpoczęcia delega- cji miejscowości, w której pracownik mieszka, jest możliwe tylko wówczas, gdy prowadzi to do zmniejszenia kosztów podróży. Pracownik realizuje polecenie służbowe narzucające na niego dodatkowe koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której pra- cuje. Kierując się zasadą nieobciążania pracownika kosztami pracy, pracodawca powinien wręcz przyjąć zwyczaj wyznaczania wyjazdu z miejscowości, w której pracownik mieszka. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wyjeżdża w delegację w trakcie dnia pracy (po sta- wieniu się w miejscu pracy). (?) Jeden z naszych pracowników przebywał w podróży służbowej, jednak nie poniósł kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Czy przysługuje mu ryczałt na dojazdy? Nie. Jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że podczas podróży służbowej nie ponosił kosz- tów związanych z przejazdami komunikacją miejscową, to nie przysługuje mu ryczałt prze- widziany na ich pokrycie. Należy przyjąć, że wypłata ryczałtu w takiej sytuacji oznaczałaby grudzień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: