Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 011829 21034190 na godz. na dobę w sumie
Jak zaoszczędzić na składkach ZUS - ebook/pdf
Jak zaoszczędzić na składkach ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-723-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które co do zasady są obowiązkowe dla większości ubezpieczonych. Przedsiębiorcy jednak mają wpływ na zmniejszenie obciążeń składkowych wykorzystując obecnie obowiązujące przepisy, a także mają możliwość korzystania z programów wsparcia oferowanych pracodawcom przez urzędy pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 3 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-723-6 marzEc 2016 cENa 29,90 zŁ (W TYm 5 VaT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH JAK ZuS Za jakie osoby nie należy opłacać składek ZUS Kiedy zbieg tytułów do ubezpieczeń powoduje obniżenie składek ZUS Jakie przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek Kiedy pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne skorzysta z refundacji składek ZUS ISBN 978-83-7440-723-6 Partner merytoryczny W książce przedstawiamy, na czym polegają rewolucyjne zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych od 22 lutego 2016 r. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz najnowsze interpretacje urzędowe dotyczące nowych przepisów. Publikacja zawiera najważniejsze zmiany, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2016 r. w uprawnieniach rodzicielskich pracowników i osób niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą. www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH JAK ZuS Za jakie osoby nie należy opłacać składek ZUS Kiedy zbieg tytułów do ubezpieczeń powoduje obniżenie składek ZUS Jakie przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek Kiedy pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne skorzysta z refundacji składek ZUS Najszybsze odpowiedzi Wejdź w swoim telefonie na Sklep Play lub App Store , wpisz IFK NEWS i pobierz aplikację: ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH JAK ZuS Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm marzena Nikiel Prezes Zarządu ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Redaktor merytoryczny agata Pinzuł Redaktor graficzno-techniczny agnieszka zuchowicz Korekta anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk TINTa, Działdowo copyright by INFOr PL Spółka akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SpIS treśCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I. Tytuły ubezpieczeń obniżające koszty składek ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 . . . Umowa .o .dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 .1 . . Umowa .o .dzieło .– .informacje .ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . . 1 .2 . . Umowa .o .dzieło .a .składki .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . 1 .3 . . . Kiedy .umowa .o .dzieło .może .zostać .uznana .za .umowę .zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 . . . Umowa .zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . 2 .1 . . . Umowa .zlecenia .– .informacje .ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 .2 . . . Obowiązki .stron .umowy .zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . 2 .3 . . . Różnice .między .umową .o .pracę .a .umową .zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 .4 . . . Ogólne .zasady .podlegania .ubezpieczeniom .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . 2 .4 .1 . . . .Zlecenie .ze .studentem .bądź .uczniem .pozwoli .zaoszczędzić . . na .składkach .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . 2 .4 .2 . . . . .Umowa .zlecenia .w .ramach .prowadzonej .działalności .gospodarczej . . nie .podlega .składkom .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rozdział II. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń obniżające koszty składek ZUS . . . . . . . . . . . . . 22 1 . . . Umowa .zlecenia .z .pracownikiem .innej .firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 . . . .Umowa .zlecenia .z .pracownikiem .innej .firmy .będącym .emerytem .lub .rencistą . . . . . . . . . . 23 3 . . . .Pracodawca .nie .zaoszczędzi .na .umowie .cywilnoprawnej .z .własnym .pracownikiem . . . . . 24 4 . . . Umowa .zlecenia .i .pozarolnicza .działalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 . . . .Kilka .umów .zlecenia .– .pracodawca .może .zaoszczędzić .na .składkach .ZUS . . . . . . . . . . . . 27 Rozdział III. Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 . . . Podstawa .wymiaru .składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 . . . Wynagrodzenie .chorobowe .i .zasiłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 . . . Przychody .z .innych .źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4 . . . Inny .tytuł .do .ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 . . . . Najczęściej .występujące .wyłączenia .z .podstawy .wymiaru .składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 .1 . . . Nagrody .jubileuszowe .(gratyfikacje .za .staż .pracy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . 5 .2 . . . . .Odprawy .pieniężne .przysługujące .w .związku .z .przejściem .na .emeryturę . . lub .rentę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . 5 .3 . . . . .Odprawy, .odszkodowania .i .rekompensaty .wypłacane .pracownikom . . w .związku .z .rozwiązaniem .stosunku .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 .4 . . . . .Odszkodowania .wypłacone .byłym .pracownikom .na .podstawie .umowy . . o .zakazie .konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 www.infor.Pl 3 JAK ZAoSZCZĘDZiĆ nA SKŁADKACH ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 . . . . .Wartość .świadczeń .rzeczowych .wynikających .z .przepisów .bhp .i .ekwiwalenty . . za .te .świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 .5 .1 . . . Posiłki .profilaktyczne .i .napoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 .5 .2 . . . Środki .higieny .osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5 .5 .3 . . . Środki .ochrony .indywidualnej .oraz .odzież .i .obuwie .robocze . . . . . . . . . . . . . . 37 5 .5 .4 . . . Okulary .korygujące .wzrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . 5 .6 . . . . .Ekwiwalenty .pieniężne .za .użyte .przy .wykonywaniu .pracy .narzędzia, .materiały . 5 .7 . . . 5 .8 . . lub .sprzęt, .będące .własnością .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . .Wartość .ubioru .służbowego .(umundurowania), .którego .używanie .należy . . do .obowiązków .pracownika, .lub .ekwiwalent .pieniężny .za .ten .ubiór . . . . . . . . . . . . . . 39 . .Wartość .finansowanych .przez .pracodawcę .posiłków .udostępnianych . . pracownikom .do .spożycia .bez .prawa .do .ekwiwalentu .z .tego .tytułu . . – .do .190 .zł .miesięcznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5 .9 . . . . .Zwrot .kosztów .używania .w .jazdach .lokalnych .przez .pracowników, . . na .potrzeby .pracodawcy, .pojazdów .niebędących .własnością .pracodawcy . . . . . . . . 41 5 .10 . . . . .Kwota .otrzymywana .przez .pracownika .z .tytułu .zwrotu .kosztów .przeniesienia . służbowego .oraz .zasiłki .na .zagospodarowanie .i .osiedlenie .w .związku . .z .przeniesieniem .służbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5 .11 . . . .Diety .i .inne .należności .z .tytułu .podróży .służbowej .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5 .12 . . . .Część .wynagrodzenia .pracowników .zatrudnionych .za .granicą .u .polskich . . pracodawców .(z .wyłączeniem .członków .służby .zagranicznej) .– .w .wysokości . . równowartości .diety .przysługującej .z .tytułu .podróży .służbowych . . poza .granicami .kraju, .za .każdy .dzień .pobytu .za .granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5 .13 . . . . .Świadczenia .finansowane .ze .środków .przeznaczonych .na .cele .socjalne . . w .ramach .zakładowego .funduszu .świadczeń .socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 .14 . . . . .Świadczenia .wypłacane .z .funduszu .utworzonego .na .cele .socjalno-bytowe . . na .podstawie .układu .zbiorowego .pracy .u .pracodawców, .którzy . . nie .tworzą .zfśs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 .15 . . . .Świadczenie .urlopowe .wypłacane .na .podstawie .ustawy .o .zfśs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 .16 . . . . .Zapomogi .losowe .w .przypadku .klęsk .żywiołowych, .indywidualnych .zdarzeń . losowych .lub .długotrwałej .choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5 .17 . . . .Środki .otrzymywane .na .rehabilitację .zawodową, .społeczną .i .leczniczą .osób . . niepełnosprawnych .z .zakładowego .funduszu .rehabilitacji .osób . . niepełnosprawnych .oraz .zakładowego .funduszu .aktywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5 .18 . . . . .Składniki .wynagrodzenia, .do .których .pracownik .ma .prawo .w .okresie . . pobierania .wynagrodzenia .za .czas .niezdolności .do .pracy .oraz .zasiłków . . z .ubezpieczenia .społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5 .19 . . . .Dodatki .wypłacane .przez .pracodawców .w .celu .uzupełnienia .70 .lub .80 . . zasiłku .chorobowego .do .100 .przychodu .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 .20 . . . .Korzyści .materialne .– .prawo .do .zakupu .po .cenach .niższych .niż .detaliczne . . artykułów, .przedmiotów .lub .usług .oraz .prawo .do .korzystania .z .bezpłatnych . lub .częściowo .odpłatnych .przejazdów .środkami .lokomocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4 JAK ZAoSZCZĘDZiĆ nA SKŁADKACH ZUS SPiS TrEŚCi . 5 .21 . . . .Wartość .świadczeń .przyznanych .przez .pracodawcę .– .zgodnie .z .odrębnymi . . przepisami .– .na .podnoszenie .kwalifikacji .zawodowych .i .wykształcenia . . ogólnego .pracownika, .z .wyłączeniem .wynagrodzeń .otrzymywanych .za .czas . . urlopu .szkoleniowego .oraz .za .czas .zwolnień .z .części .dnia .pracy . . . . . . . . . . . . . . 56 6 . . . Ograniczenie .rocznej .podstawy .wymiaru .składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Rozdział IV. Ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . 1 . . . . Jak .prawidłowo .ustalić .okres .zwolnienia .z .opłacania .składek .na .FP .i .FGŚP . . . . . . . . . . . 63 . 2 . . . Osoby, .które .ukończyły .55 .lub .60 .lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 3 . . . Powrót .z .urlopów .rodzicielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 4 . . . . Zawarcie .z .pracownikiem .dodatkowo .umowy .cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 5 . . . . .Urlop .wychowawczy .po .urlopie .macierzyńskim .i .rodzicielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . 6 . . . Urodzenie .kolejnego .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . 7 . . . .Łączenie .wykonywania .pracy .z .przebywaniem .na .urlopie .rodzicielskim . . . . . . . . . . . . . . 66 . 8 . . . . Zakończenie .urlopów .w .ostatnim .dniu .miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . 9 . . . Podział .urlopów .na .części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 10 . . . Ponowne .zatrudnienie .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 11 . . . Osoby .bezrobotne, .które .ukończyły .50 .lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 12 . . .Zawarcie .umowy .o .pracę .na .okres .krótszy .niż .12 .miesięcy .i .kontynuacja . . zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13 . . . . .Zawarcie .umowy .o .pracę .na .okres .krótszy .niż .12 .miesięcy .i .brak .kontynuacji . . zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14 . . . .Osoby .bezrobotne, .które .nie .ukończyły .30 . .roku .życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 15 . . . .Przejęcie .pracowników .w .trybie .art . .231 .k .p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rozdział V. Zatrudnianie bezrobotnych – korzystne programy wsparcia dla pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 . . . Prace .interwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2 . . . Roboty .publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . 2 .1 . .Wnioski .o .prace .interwencyjne .i .roboty .publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3 . . . Staż .z .urzędu .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4 . . . Jednorazowa .refundacja .składek .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5 . . . . Refundacja .składek .za .bezrobotnego .do .30 . .roku .życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6 . . . . .Zwrot .części .kosztów .poniesionych .przez .pracodawcę .na .wynagrodzenia, .nagrody . . oraz .składki .na .ubezpieczenia .społeczne .za .bezrobotnego .do .30 . .roku .życia . . . . . . . . . . 75 6 .1 . . . Warunki .uzyskania .refundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 .2 . . . Obowiązek .utrzymania .zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6 .3 . . Rozwiązanie .umowy .o .pracę .w .trakcie .umowy .o .refundację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . www.infor.Pl 5 JAK ZAoSZCZĘDZiĆ nA SKŁADKACH ZUS Rozdział VI. Refundacja składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1 . . . .Warunki .uzyskania .refundacji .składek .na .ubezpieczenia .społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2 . . . .Orzekanie .o .niepełnosprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . 2 .1 . . . Orzeczenie .o .niepełnosprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2 .2 . . . Orzeczenie .o .stopniu .niepełnosprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . 2 .3 . . . Rodzaje .niezdolności .do .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . 2 .4 . . . Orzeczenie .o .zaliczeniu .do .grupy .inwalidztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2 .5 . . . . .Orzeczenie .o .stałej .albo .długotrwałej .niezdolności .do .pracy .w .gospodarstwie . . . rolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 . . . Wysokość .refundacji .składek .ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 . . . Jak .uzyskać .refundację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5 . . . . .Kontrola .przedsiębiorcy .w .zakresie .refundacji .składek .na .ubezpieczenia . . społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6 . . . . .Niepełnosprawny .przedsiębiorca .z .prawem .do .umorzenia .nienależnie .pobranej . . refundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7 . . . . .Zwolnienie .z .obowiązku .opłacania .składki .zdrowotnej .dla .niepełnosprawnego . . przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 7 .1 . .Obniżenie .składki .zdrowotnej .do .kwoty .zaliczki .na .podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . 6 JAK ZAoSZCZĘDZiĆ nA SKŁADKACH ZUS WStĘp Wykonywanie .pracy .zarobkowej .jest .związane .z .ubezpieczeniami .społecznymi, .które .są, .co .do .zasady, . obowiązkowe .dla .większości .grup .świadczących .pracę . .Obciążenia .z .tytułu .składek .na .poszczególne . ubezpieczenia .są .bardzo .wysokie . .Przedsiębiorcy .mogą .jednak .wykorzystywać .możliwości .zmniejszenia . tych .zobowiązań .stosując .obowiązujące .przepisy . . Efekt .obniżenia .kosztów .składek .ZUS .można .osiągnąć .nie .tylko .poprzez .zawieranie .z .wykonawcami . umów .innych .niż .umowa .o .pracę . .Istnieje .też .wiele .okoliczności, .które .mogą .powodować .zmniejszenie . kosztów, .np . .prawidłowe .ustalenie .podstawy .wymiaru .składek .ZUS .czy .korzystanie .z .różnego .rodzaju .ulg . i .refundacji .dla .poszczególnych .grup .ubezpieczonych, .a .także .obowiązek .oskładkowania .tytułów .ubez- pieczeniowych .w .przypadku, .gdy .ubezpieczony .posiada .ich .co .najmniej .dwa, .tzw . .zbieg .tytułów .do .ubez- pieczeń . .Znajomość .przepisów .jest .w .tym .przypadku .niezbędna . .Istnieje .bowiem .ryzyko, .że .Zakład .Ubez- pieczeń .Społecznych .zakwestionuje .działania .płatnika, .a .wówczas .konsekwencje .takiej .decyzji .mogą .być . dotkliwe . .Przedsiębiorca .nie .tylko .będzie .musiał .skorygować .błędy .w .dokumentacji .zgłoszeniowej .i .rozli- czeniowej, .ale .także .zapłacić .należne .składki .wraz .z .odsetkami . . W .niniejszym .poradniku .wskazujemy .sytuacje .pozwalające .na .obniżenie .kosztów .składek .na .ubezpie- czenia .społeczne .i .ubezpieczenie .zdrowotne, .a .także .FP .i .FGŚP . .Ponadto .przestrzegamy .przed .błędami . w .zawieraniu .umów .cywilnoprawnych, .których .nadużywanie .może .okazać .się .dla .przedsiębiorców .kosz- towne . .Pracodawcy .mogą .także .korzystać .z .programów .uruchomionych .przez .urzędy .pracy . .Zatrudnia- nie .osób .bezrobotnych .może .okazać .się .dla .przedsiębiorcy .bardzo .korzystne . www.infor.Pl 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zaoszczędzić na składkach ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: