Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 005992 22759695 na godz. na dobę w sumie
Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r. - ebook/pdf
Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887030 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia rewolucyjne zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych, które zostały wprowadzone od 1 czerwca 2017 r. Nowelizacja wprowadziła nowe obowiązki dla agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców korzystających z pracowników tymczasowych. Z naruszenie nowych przepisów grożą kary od 1000 do 30000 zł. Najważniejsze zmiany polegają m.in. na:

- zwiększeniu ochrony pracownic tymczasowych w ciąży,

- zmianie zasad naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,

- rozszerzeniu rodzajów prac w przypadku który nie można zatrudniać pracowników tymczasowych,

- nowych sankcjach za korzystanie z pracy pracowników tymczasowych niezgodnie z przepisami. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r. 3 1. Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r. Obowiązek przedłużania do dnia porodu umowy tymczasowej zawartej z pracownicą w ciąży oraz nowe zasady naliczania wynagrodzenia i ekwiwa- lentu za urlop wypoczynkowy – to najważniejsze zmiany, które weszły w ży- cie 1 czerwca 2017 r. w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadziła nowe obowiązki dla praco- dawców użytkowników, czyli pracodawców korzystających z pracy pracowników tymczasowych. Ograniczenia w powierzeniu pracy tymczasowej Praca tymczasowa oznacza wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika za- dań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takich, których terminowe wyko- nanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możli- we albo których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Jednak w pewnych sytuacjach powierzanie pracy pracow- nikowi tymczasowemu jest zabronione. Od 1 czerwca 2017 r. pracownikowi tymczasowemu nie można powierzać wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika pracy: ■■ szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ■■ na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku, ■■ takiego samego rodzaju jak praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkowni- ka, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wy- konywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miała- by być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik, ■■ wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty prze- znaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie o broni i amunicji. Przed nowelizacją zakazane było zatrudnianie pracownika tymczasowego na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin roz- poczęcia wykonywania pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkow- nika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jednak pojawiła się praktyka obchodzenia tego przepisu przez zatrudnianie pracowników tymczasowych do wykonywania takiej samej pracy jak praca, którą wykonywał zwolniony pra- cownik pracodawcy użytkownika, lecz na innym bądź zbliżonym nazwą stanowisku pracy. www.inforfk.pl MONITORPPiUnr8(320) czerwiec2017 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: