Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 005451 22745235 na godz. na dobę w sumie
Jak zbadać swoje możliwości - ebook/pdf
Jak zbadać swoje możliwości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-33-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy z nas dysponuje ogromnym potencjałem, czyli zbiorem właściwych sobie talentów i cech umysłu. Jeśli go wykorzystamy, wzrośnie jakość naszego życia. Wykład mówi o tym, jak odkryć ten drzemiący w nas potencjał i jak go uruchomić, żeby zaczął nam służyć.

Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i sami wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do tego…”, „Nie potrafię…”. A przecież niezliczone przykłady wskazują, że ludzie mogą niebywale wiele. Każdy z uznanych odkrywców i wynalazców, artystów i myślicieli był człowiekiem takim samym jak my. Ich wielkość polegała głównie na tym, że odkryli swój potencjał i wykorzystali go dla dobra swojego i nas wszystkich. Prezentowany wykład, opierając się na krótkiej historii ludzkiego geniuszu, pokazuje, w jaki sposób zacząć świadomie używać ogromnych zasobów własnych możliwości. Pozwala także zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się podświadomością dla zrealizowania życiowych celów i wsparcia motywacji, której tak często nam brakuje.

Wykład Jak zbadać swoje możliwości jest drugim w kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydanej przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INSPIRUJĄCY  WYKŁAD JAKZBADAĆ SWOJE  MOZLIWOŚCI ABYŚ BYŁ SPEŁNIONY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM A TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI Nie pouczamy, inspirujemy B C TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ r jak zbadać swoje możliwości wykład 2.1  .................................................................................7 s p i s   t r e ś c i r część utrwalająca  .................................................................................................................................47 r jak zbadać swoje możliwości wykład 2.2  ..............................................................................79 r część utrwalająca  ..............................................................................................................................105 r słowniczek  .............................................................................................................................................135 r źródła i inspiracje  ..............................................................................................................................141 r przewodnik ...........................................................................................................................................151 r lektorzy ....................................................................................................................................................155 D W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 6 7 j a k z b a d a ć s w o j e m o ż l i w o ś c i w y k ł a d 2 . 1 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ p r e l e g e n t Jednym z ludzi biznesu, których warto poznać bliżej, był George East- man. To człowiek, którego firma, Eastman Kodak Company, wyprodukowała pierwszy fotograficzny aparat migawkowy przeznaczony dla amatorów. Mimo kłopotów finansowych, które dotykały go bardzo często, Eastman nie poddał się. Odkrył i wykorzystał swoje silne strony – umiejętności organizacyjne i kie- rownicze. Dzięki temu tak skutecznie wypromował swoją firmę, że znalazła się w czołówce amerykańskich przedsiębiorstw, a kodak stał się na wiele lat syno- nimem popularnego aparatu fotograficznego. Eastman nie miał jednak łatwego startu. Po nagłej śmierci ojca zrezygnował ze szkoły i podjął pracę. Zresztą w liceum powiedziano mu, że nie jest zbyt uta- lentowany. Na początku pracował w firmie ubezpieczeniowej, potem w ban- ku. Ale nie sprawiało mu to satysfakcji. Swoją pasję odkrył, gdy przypadkowo zetknął się z fotografią. Za jego czasów sprzęt fotograficzny był duży, ciężki i bardzo trudny w obsłudze. Eastman zobaczył w tym nie ograniczenia, a nowe możliwości. Postawił sobie za cel uproszczenie skomplikowanych procesów i przybliżenie tej, trudnej wówczas, sztuki robienia zdjęć przeciętnemu użyt- kownikowi. Eksperymenty przeprowadzał wieczorami po pracy w banku. Później wymyślił metodę wykonywania suchych klisz i opatentował maszynę do ich masowego przygotowywania. Założona przez niego firma szybko za- częła odnosić sukcesy. Pierwszy migawkowy aparat fotograficzny jego projek- tu kosztował dwadzieścia pięć dolarów. Znajdował się w nim film wystarczają- cy na blisko sto zdjęć. Już po roku od wprowadzenia tego produktu na rynek firma wywoływała siedem i pół tysiąca odbitek dziennie! Zwróćmy uwagę na tę liczbę, bo jest rzeczywiście miarą skali przedsięwzięcia! Pamiętajmy, że East- man zaczynał od zera, a historia jego firmy oraz losy jego samego nie były pa- n a r r a t o r Nieprzeciętnych ludzi – z wizją, ciekawością świata, wiarą w ogromne możli- wości człowieka – odnajdziemy także w czasach nam współczesnych. Wielu z nich działa w świecie biznesu. Za każdym razem, kiedy obserwujemy przed- sięwzięcie, które się powiodło, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną de- cyzję. Zobaczył szansę tam, gdzie inni widzieli głównie zagrożenia. Ten ktoś to wizjoner naszych czasów. Człowiek obdarzony pomysłowością, silną wolą, potrafiący skutecznie przezwyciężać piętrzące się przeszkody. Niezliczone przy- kłady takich ludzi, żyjących w nieodległej przeszłości lub nawet współcześnie, dowodzą, że spektakularne osiągnięcie jest możliwe dzięki pracy, determinacji i odpowiedniemu wykorzystaniu predyspozycji. Każdy z tych elementów jest istotny. Żadnego nie może zabraknąć. Historie ludzi, którzy budowali najpo- tężniejsze firmy świata, ukazują niejednokrotnie heroiczne zmagania jednostek z nieprzyjaznymi warunkami: konkurencją, urzędnikami lub stroną techniczną ich nowatorskich przedsięwzięć. Ci, którzy dokonali najbardziej oszałamiają- cych wyczynów, wielokrotnie potykali się na swojej drodze, przełykali gorycz po- rażki. Uznawali to jednak za źródło nowych doświadczeń. Nie rozpamiętywali krzywd, lecz zamieniali żal w nieposkromioną energię twórczą. 8 9 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ smem zwycięstw. Miewał kłopoty finansowe, ale się nie poddawał. Potrafił wy- korzystać swoje silne strony, skutecznie promował firmę, aż sprawił, że znalazła się w czołówce przedsiębiorstw amerykańskich, a później światowych. Odkrył w sobie pasję, więc reszta była już prosta. Pewnego dnia zaprzęgniemy do pracy przypływy i odpływy, uwięzimy promienie słońca. Thomas Edison Eastman, co należy podkreślić, należał do szefów dbających o swoich pracow- ników. Był jednym z pierwszych pracodawców, którzy inwestowali w zespół. Wprowadził dodatki do pensji, premie, system świadczeń emerytalnych, zasiłki dla niepełnosprawnych i ubezpieczenia na życie. W 1919 roku przekazał pra- cownikom jedną trzecią akcji, które wtedy warte były około dziesięciu milio- nów dolarów. Dbał o podwładnych, bo wiedział, że także im zawdzięcza swój sukces. Ponadto wspierał różne instytucje charytatywne. Chciał, by firma, którą kieruje, była odpowiedzialna społecznie, co w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku wydawało się ideą na wskroś rewolucyjną. Czyż jego biografia nie jest inspirująca?... Przyciąga w niej uwagę różnorodność działalności Eastmana, który nie koncentrował się jedynie na sukcesie zawodowym i materialnym. Przede wszystkim dostrzegał wokół siebie innych ludzi i im pomagał. n a r r a t o r Trzymajmy się z dala od tych, którzy próbują pomniejszać nasze ambicje. Wy- bierajmy towarzystwo ludzi, którzy mają w sobie wiarę w pozytywny obrót spraw. Którzy są aktywni i wierzą we własne siły... Ich postawa pomoże nam spojrzeć na życie z większym optymizmem i pewnością siebie... 10 THOMAS ALVA EDISON (1847–1931) Amerykański wynalazca, jeden z najbardziej znanych na świecie. Samouk. Wynalazł m.in. fonograf, kamerę filmową z rejestracją dźwięku, żarówkę i oscyloskop. Zbudował pierwszą w Nowym Jorku elektrownię publicznego użytku. 11 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 12 c z ę ś ć u t r w a l a j ą c a 13 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 1. Uwierz, że każdy z nas jest jednostką wyjątkową i ma dużo różnorodnych porady możliwości. 2. Poznawaj dokonania ludzkości i czerp z nich inspirację. 3. Pamiętaj, że odkryć i wynalazków dokonywali tacy ludzie jak Ty. 4. Wyznaczaj sobie śmiałe cele. 5. Studiuj biografie znanych ludzi, ale wystrzegaj się bezkrytycznego podzi- wu dla nich. 6. Szukaj wzorów dla siebie także w najbliższym otoczeniu. 7. Do swoich planów włącz działalność charytatywną. 14 15 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ quiz Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapa- Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- miętać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samo- tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli dzielnie, jeśli jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu zajrzyj do tekstu wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. potrzebne informacje. W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- i doświadczeniem. Klucz z odpowiedziami znajdziesz na s. 142. powiedziami znajdziesz na s. 74. 1. Wymień cztery zastosowania koła, jednego z najstarszych i najbar- dziej znaczących wynalazków człowieka. ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2. Jakim kalendarzem posługuje się większość krajów Europy? a) gregoriańskim b) juliańskim c) chińskim d) francuskim kalendarzem republikańskim 3. W jakim państwie wynaleziono papier? a) Mezopotamia b) Włochy c) Chiny d) Egipt 4. Wynalazek druku pozwolił na upowszechnianie różnorodnych treści. Za pierwszą drukowaną książkę uważa się jedną z wymienionych po- niżej. Którą? a) Perską książkę kucharską b) Diamentową sutrę c) Biblię d) Taktykę wojenną 5. Pierwszy samochód z jednocylindrowym silnikiem spalinowym miał moc: a) 0,075 KM b) 0,75 KM c) 7,5 KM d) 75 KM 6. Jaki wynalazek Henry’ego Forda zapoczątkował erę przemysłowego wytwarzania samochodów? a) wynalezienie szybkobieżnego silnika benzynowego b) opracowanie modelu Forda T c) taśma produkcyjna d) wytwarzanie samochodów w kolorze czarnym 7. Ludzie od starożytności marzyli o lataniu. Kto był konstruktorem pierwszego samolotu? a) anonimowi konstruktorzy w starożytnych Chinach b) Leonardo da Vinci i jego uczniowie c) bracia Wright d) Charles Lindberg i Amelia Earhart 16 17 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ćwiczenie 3 Wyobraź sobie, że miałbyś zaprezentować dokonania ludzkości istotom z innej planety. Możesz wybrać jednak tylko pięć najważniejszych odkryć bądź wyna- lazków. Które wybierzesz? Spróbuj krótko uzasadnić wybór. 1. .......................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................................................................... 4. .......................................................................................................................................................................... 5. .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Codzienna aktywność fizyczna jest jednym z nawyków. Jeśli jeszcze tego nie zro- biłeś, spróbuj go w sobie wyrobić. Przeznacz na nordic walking, jogging, siłownię, pływalnię czy inny rodzaj sportu godzinę dziennie (na początek może być pół go- dziny). Najlepsza byłaby stała pora, jednak nie zawsze to jest możliwe. Przygotuj więc sobie plan na cały tydzień, a potem staraj się go trzymać. Nie ustępuj przed pretekstami, które będą pojawiać się w Twojej głowie i odwodzić Cię od myśli o ćwiczeniach. Zaplanuj dla siebie nagrodę, jeśli wytrwasz w postanowieniu. ćwiczenie 4 Godzina (od do) Rodzaj aktywności fizycznej Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela ................................................................................................................................................................................ Nagroda za wytrwałość .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 18 18 19 19 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ inspiracja 2 Jeśli założymy, że nasze szczęście lub nieszczęście nie zależy od zewnętrznych czynników, lecz od nas samych… od tego, jak myślimy… zyskamy radosną świadomość, że to my sami mamy wpływ na swoje życie. Uwierzymy, że może- my robić niemal wszystko, co chcemy. Dzięki swojemu umysłowi! Jest takie powiedzenie, że najlepsze miejsce na namiot jest zawsze obok miejsca, w którym go rozbiliśmy. Nie sądzisz, że podobnie myślimy o własnym życiu? To inni mają możliwości, inni mają pomysły, inni trafiają na dobre okazje. My nie! A może inni po prostu badają swoje możliwości i szukają swoich szans na rozwój? Czy nie warto, byśmy dołączyli do tej grupy? Może dobrze by było się odważyć i zrobić pierwszych kilka kroków? Każdy następny będzie łatwiejszy! 20 21 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 22 s ł o w n i c z e k 23 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ aerodynamika Dział fizyki badający zjawiska związane z ruchem gazów oraz ruch ciał stałych i siły na nie działające w ośrodku gazowym. Nauka o szczęściu. Poszukuje sposobów dochodzenia do życia szczęśliwego i opisuje je. felicytologia Zdanie, które wielokrotnie powtarzane wpływa na osobowość człowieka. Waru- nek: zdanie musi być sformułowane w formie twierdzącej i w czasie teraźniejszym. Metoda pokonywania poprzeczki w skoku wzwyż, polegająca na takim ułoże- niu ciała skoczka, by jego środek ciężkości przechodził pod poprzeczką. flop Nastawienie nie tylko na siebie, lecz także na innych. Jest konieczny do osią- gnięcia prawdziwego szczęścia. Urządzenie do zapisywania i odtwarzania dźwięku, skonstruowane przez Tho- masa Edisona, poprzednik gramofonu. afirmacja altruizm bionika Dyscyplina nauki zajmująca się badaniem procesów odkrytych w przyrodzie pod kątem możliwości ich wykorzystania w technice. coach Trener osobowości. dialog wewnętrzny ego (ja, jaźń) Rozmowa z samym sobą, kluczowe narzędzie pracy nad samorozwojem. Dia- logu wewnętrznego można się nauczyć. Według teorii psychoanalizy Freuda to świadoma część psychiki człowieka, za- wierająca: pamięć, wyobraźnię, plany i marzenia. elektromagnetyzm Dział fizyki, który bada współzależność występującą między zjawiskami ma- gnetycznymi i elektrycznymi, np. zachowanie się przewodników w polu ma- gnetycznym czy indukcję elektromagnetyczną. empatia Zdolność współodczuwania z innymi i widzenia świata ich oczami pozwalająca na udzielanie szczerej pomocy. Dziedzina nauki, której głównym celem jest poznanie sekwencji materiału ge- netycznego. Badacze wierzą, że dzięki temu będzie można skuteczniej zapo- biegać chorobom i nie dopuszczać do ich powstawania, nawet jeśli są uwa- runkowane genetycznie. Teoria filozoficzna, zgodnie z którą szczęście to doznawanie przyjemności. W niektórych odmianach hedonizmu przyjemność jest rozumiana jako brak cierpienia. Część mózgu, w której następuje przenoszenie informacji z pamięci krótko- trwałej do długotrwałej. Język hipertekstowy, w którym tworzone są strony internetowe. Według psychoanalizy Freuda to podświadomość, nieuświadomiona energia, impulsy prowokujące do działania. To źródło naszych pragnień i niepokojów. Zawarta jest w nim miłość i popęd seksualny. fonograf genomika hedonizm hipokamp HTML id (ono) eudajmonia Określenie szczęścia używane przez starożytnych Greków. Sugerowanie działania, sugestia, zachęta, wpływ wywierany na kogoś. inspiracja 24 25 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 26 p r z e w o d n i k 27 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KOLEKCJA WYKŁADÓW AUDIO PERSONALITY IMPROVEMENT INSTITUTE Czy zwiedzałeś kiedyś z przewodnikiem w ręku obce Ci miasto? Zapewne tak, bo w ten sposób łatwiej poruszać się w nieznanej przestrzeni. W dzisiejszych czasach wielu z nas korzysta nie tylko z przewodników drukowanych, lecz tak- że wydanych w formie audio. Treść, która dociera do nas podczas czytania lub słuchania, daje nam wrażenie, że poznajemy nieznane miejsca z kimś, kto już tu był i dzieli się z nami nie tylko znajomością topografii. Towarzysz ten potrafi sporo powiedzieć o historii mijanych obiektów, o postaciach, które są z nimi związane, dodać do tego swój punkt widzenia i wyniki osobistych obserwacji. Przy nim czujemy się pewnie. Stajemy się gotowi na poszukiwanie własnych ścieżek. Nabieramy przekonania, że chcemy i możemy pójść dalej. Wykłady przygotowane przez Personality Improvement Institute mogą stać się dla Ciebie takim przewodnikiem w drodze do rozwoju osobowości. Bez wzglę- du na to, czy wolisz je czytać, czy ich słuchać, będą z Tobą wszędzie, gdzie tylko masz dostęp do ich wersji drukowanej, e-bookowej czy audio. Słowa, które przeczytasz lub usłyszysz, mogą poprowadzić Cię w kierunku życia wysokiej ja- kości, pełnego radości i satysfakcji. Większość z nas potrzebuje takiego wspar- cia. Potrzebuje kogoś, kto powie: „Spróbuj, warto!”, kto zainspiruje do działania, a potem życzliwie będzie podpowiadał, co można zrobić. Wskaże drogi, ale nie będzie decydował, którą wybrać. Tę najlepszą dla siebie, zainspirowany wiedzą, przykładami i własnymi przemyśleniami, odnajdziesz sam.  Kolekcja Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości składa się z zebra- nych w cztery części 22 wykładów. Wszystkie zawierają materiał uzupełniający w postaci quizów, ćwiczeń i inspiracji do przemyśleń. Każdy wykład ma swoją wersję audio, nagraną przez znanych polskich aktorów i lektorów, na przykład: Krystynę Czubównę, Adama Ferencego czy Jerzego Stuhra. Możesz ją zakupić na stronie virtualo.pl. CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak być szczęśliwym Jak zbadać swoje możliwości Jak poznawać siebie Jak rozwinąć poczucie własnej wartości Jak odnaleźć wartości nadrzędne CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak uwierzyć w siebie Jak stać się wnikliwym Jak stać się wytrwałym Jak stać się odważnym Jak stać się entuzjastycznym Jak stać się realistą CZĘŚĆ III JAK ROZWINĄĆ POZYTYWNE UMIEJĘTNOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak się uczyć Jak być asertywnym Jak podejmować decyzje Jak ustalać priorytety Jak wyznaczać i osiągać cele Jak rozwinąć umiejętność planowania CZĘŚĆ IV JAK PIELĘGNOWAĆ DOBRE RELACJE Z INNYMI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak stać się człowiekiem z inicjatywą Jak rozwinąć pozytywne nastawienie Jak motywować siebie i innych Jak rozwinąć zaufanie do siebie i innych Jak okazywać altruistyczną miłość 28 29 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 30 l e k t o r z y 31 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KRYSTYNA CZUBÓWNA Dziennikarka i prezenterka o bardzo charakterystycznym ciepłym głosie. Znana z długoletniej współpracy z „Panoramą” nadawaną na antenie TVP2 oraz z użyczania głosu programom przyrodniczym. Obecnie pracuje jako lektorka dla wielu stacji telewizyjnych i radiowych. ADAM FERENCY Aktor filmowy i teatralny. Ceniony i popularny. Absolwent warszawskiej PWST. Wierny deskom teatrów warszawskich. Przez wiele lat występował w Teatrze na Woli oraz w Teatrze Współczesnym, gdzie debiutował także jako reżyser. Obecnie jest aktorem Teatru Dramatycznego. 32 33 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza wizja: Podnieść jakość życia jak największej liczbie ludzi 34 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza misja: Nie pouczamy, inspirujemy Każdy człowiek ma określony potencjał, z którym się rodzi i który może rozwinąć. Niestety, większość z nas nie domyśla się nawet tkwiących w nich samych możliwości, nie dając sobie tym samym szansy na życie pełne satysfakcji. Stworzyliśmy Personality Improvement Institute (PII), żeby odwrócić ten niekorzystny trend. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób w pod- niesieniu jakości życia, co jasno formułujemy w naszej wizji. Jesteśmy przekonani, że można to zrobić poprzez rozwój osobowości – poznanie siebie, odkrycie i wiarę w swoje możliwości oraz zdefiniowanie kierunku i konkretnego celu działania. Opracowaliśmy narzędzia, które odpowied- nio użyte pozwolą każdemu, kto tylko będzie na to gotowy, stworzyć i zrealizować własny plan na życie. Narzędziami są przygotowane przez nas publikacje w formie tradycyj- nych książek i e-booków oraz w postaci audiobooków i filmów wideo. Nie mają one zastępować własnego myślenia. Dalecy jesteśmy od pouczania i wskazywania „jedynie słusznej drogi”. Naszym celem jest pobudzanie do samodzielnego rozwijania osobowości poprzez zachęcanie, mobilizowa- nie, inspirowanie i motywowanie do działania. Takie postępowanie przynosi zmianę sposobu myślenia. Dotychczasowe formułki myślowe: „to nie dla mnie” i „to mi się nie uda” zostają zastą- pione przez: „chcę, a więc mogę i potrafię”. Rezygnacja z ograniczeń ist- niejących we własnym umyśle i zastąpienie ich pozytywnym myśleniem ukierunkowanym na przyszłość owocuje rozkwitem kreatywności i wy- obraźni. Wzmacnia wiarę w siebie, rozwija odwagę i entuzjazm, wnikli- wość i wytrwałość, a to cechy kluczowe dla realizacji życiowych celów. Nasze działania opierają się na prostych wartościach. Należą do nich: rozwój wewnętrzny, prawda, wolność, bezinteresowna miłość, uczciwość i zaufanie. Na ich bazie wypracowaliśmy (i stosujemy w swojej organizacji) zbiór zasad. Istotna jest autonomia każdego z nas, kreatywność, praca bez presji, zaangażowanie, lojalność, dobrze rozumiana pokora. Zasada naczelna znalazła swoje odzwierciedlenie w misji firmy: „Nie pouczamy, inspirujemy”. Treści, które przekazujemy są istotne nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla firm. Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców zauwa- ża związek między wewnętrznym uporządkowaniem człowieka, a jego stosunkiem do organizacji i zdaje sobie sprawę, że szczęście osobiste oraz zadowolenie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu fir- my. Jednocześnie stanowi najlepszy sposób na budowanie wartości nie- materialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Z naszych obserwacji wynika, że świadomy rozwój nie jest zdetermino- wany ilorazem inteligencji i że każdy człowiek, który zda sobie sprawę ze swoich ogromnych możliwości jest w stanie ukształtować wspaniałą osobowość. Z tego powodu ogromny nacisk kładziemy na wiedzę, która www.pii.com.pl 37 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI Kiedy już zdecydujesz czego chcesz, podjąłeś najważniejszą decyzję w swoim życiu. Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby to osiągnąć. Douglas Lurtan po wprowadzeniu w życie da wymierny efekt w postaci pozytywnej prze- miany człowieka z pożytkiem dla siebie i firmy, którą reprezentuje. Realizacja programu przygotowanego przez PII pomaga w zmianie po- dejścia do wykonywanych obowiązków. Wzmacnia i rozwija zachowania proinnowacyjne, pozwala lepiej organizować czas pracy – swojej i ze- społu. Przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry me- nadżerskiej. Przygotowuje do podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz prowadzi do wzmocnienia kompetencji miękkich pracowni- ków i rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Przyspiesza adaptację do nowych warunków pracy i skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodo- wemu. Nasze publikacje zawierają maksimum wiedzy praktycznej, do wykorzy- stania od zaraz, by proces pozytywnej przemiany mógł się rozpocząć jak najwcześniej. Dwadzieścia dwa moduły zebrane w czterech częściach tworzą systematyczny kurs, pełen inspirujących przykładów i ćwiczeń ułatwiających przemyślenia. Mamy nadzieję, że „dając wędkę”, pomożemy wszystkim, którzy chcą, by ich życie nabrało barw i zyskało nową jakość. www.pii.com.pl Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.org 38 39 TOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCICZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Jak zbadać swoje możliwości? Czy w ogóle je mamy? Jeśli tak, to czy istnie- ją metody, które pozwolą nam rozpoznać ogrom naszego potencjału? Czy ludzie, którzy wyszli poza granice wytyczone dokonaniami swoich czasów, byli wyjątkowi? Co sprawiło, że realizowali własne niewiarygodne zamierzenia? Co zrobić, byśmy i my potrafili wyko- rzystać zasoby naszego umysłu? Wersja audio wykładu czytana przez: Nabierzmy odwagi i śmiało zacznijmy sprawdzać granice swoich możliwości. Skoro potrafiło to zrobić tylu ludzi przed nami, dlaczego nam miałoby się nie powieść? Przypatrzmy się najważ- niejszym dokonaniom ludzkości i kilku biografiom nieprzeciętnych ludzi. Pozwólmy, by treść wykładu Jak zbadać swoje możliwości zainspirowała nas do odszukania swojej szansy na satys- fakcjonujące życie. „Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogrom- ne zdumienie”. Stwierdzenie autorstwa Thomasa Edisona to znakomite wprowadzenie do tematu. W tym zdaniu genialny wynalazca wyraził swój podziw dla możliwości drzemiących w każdym z nas. Czy podzielamy jego pogląd?… Chyba zbyt rzadko! Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do tego…”, „Nie potrafię…”, „Nigdy tego nie robiłem…”. Czy słusznie? Przecież zaraz po urodzeniu nie umieli- śmy chodzić i mówić, a teraz potrafimy! Jeśli nauczyliśmy się tak trudnej sztuki, jesteśmy w sta- nie opanować też wiele innych. Jak wiele?… Nie dowiemy się, dopóki nie podejmiemy próby. www.pii.com.pl ISBN 978-83-942217-6-8 9 788394 221768 Krystynę Czubówną Adama Ferencego dostępna na stronie www.virtualo.pl 40 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zbadać swoje możliwości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: