Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00036 002554 22739710 na godz. na dobę w sumie
Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening - książka
Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening - książka
Autor: , , Liczba stron: 424
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0900-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pamięć pewniejsza niż notatki

Czy Twoja pamięć czasami płata Ci figle? Masz problem z koncentracją i przypominaniem sobie faktów, imion, numerów telefonów? Martwisz się, że może to być wynik Twojego wieku, zmęczenia albo jakiejś choroby? Niekoniecznie. Pamięć i umysł, podobnie jak ciało, wymagają dobrego traktowania -- ćwiczeń, relaksu i ciągłej pożywki.

W tym interaktywnym podręczniku znajdziesz rewolucyjny program, który pomoże Ci pozbyć się nawyków utrudniających prawidłowe funkcjonowanie Twojej pamięci. Oparta na nagrodzonych badaniach autorów technika oferuje szeroki wachlarz ciekawych i zabawnych ćwiczeń, które angażują zmysły, wzbogacają wspomnienia, pomagają zidentyfikować Twoje naturalne mocne strony i skupić się na tym, co jest najważniejsze. Stanowi ona trening, dzięki któremu Twoja pamięć i umysł mają szansę wrócić do świetnej formy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zwiêkszyæ wydajnoœæ pamiêci i umys³u? Trening Autorzy: Martha Davis, Kim Paleg, Patrick Fanning T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-0900-0 Tytu³ orygina³u: The Messages Workbook Format: B5, stron: 432 Pamiêæ pewniejsza ni¿ notatki (cid:129) Koncentruj siê na rzeczach, które chcesz zapamiêtaæ (cid:129) Twórz w³asne ci¹gi skojarzeñ (cid:129) SprawdŸ, czy jesteœ wzrokowcem, czy s³uchowcem (cid:129) Nie pozwól zmêczyæ siê swojej pamiêci Czy Twoja pamiêæ czasami p³ata Ci figle? Masz problem z koncentracj¹ i przypominaniem sobie faktów, imion, numerów telefonów? Martwisz siê, ¿e mo¿e to byæ wynik Twojego wieku, zmêczenia albo jakiejœ choroby? Niekoniecznie. Pamiêæ i umys³, podobnie jak cia³o, wymagaj¹ dobrego traktowania — æwiczeñ, relaksu i ci¹g³ej po¿ywki. W tym interaktywnym podrêczniku znajdziesz rewolucyjny program, który pomo¿e Ci pozbyæ siê nawyków utrudniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie Twojej pamiêci. Oparta na nagrodzonych badaniach autorów technika oferuje szeroki wachlarz ciekawych i zabawnych æwiczeñ, które anga¿uj¹ zmys³y, wzbogacaj¹ wspomnienia, pomagaj¹ zidentyfikowaæ Twoje naturalne mocne strony i skupiæ siê na tym, co jest najwa¿niejsze. Stanowi ona trening, dziêki któremu Twoja pamiêæ i umys³ maj¹ szansê wróciæ do œwietnej formy. Spis treści O autorach Podziękowania Słowo wstępne: Nowa zmarszczka w podeszłym wieku Przedmowa Jak korzystać z tej książki Rozdział 1. Rozdział 2. Zbudowanie fundamentów — poglądy na temat pamięci Rozdział 3. Wypracowanie racjonalnego i emocjonalnie adaptacyjnego nastawienia (DREAM) Rozdział 4. Co się dzieje, gdy się starzejemy Rozdział 5. Wstęp do RARE Rozdział 6. Uwaga Rozdział 7. Depresja 7 9 11 15 23 43 53 79 99 111 137 6 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening Rozdział 8. Pamięć Rozdział 9. Pamięć wzrokowa i słuchowa Rozdział 10. Powtarzanie Rozdział 11. Ostateczna interpretacja DREAM Rozdział 12. Wizualizacja — opis odwołujący się do zmysłów Rozdział 13. Przypominanie Rozdział 14. Skojarzenia Rozdział 15. Leki, które wpływają na funkcjonowanie pamięci Rozdział 16. Zaburzenia pamięci Rozdział 17. Powtórka z RARE-DREAM i gratulacje Dodatek A Słownik terminów związanych z pamięcią i opieką zdrowotną Dodatek B Dziennik Dodatek C Ważne informacje dla przedstawicieli Nowej Ery Dodatek D Powtórka informacji na temat głównych struktur mózgu oraz ich funkcji Dodatek E Odpowiedzi do ćwiczeń i zagadek Dodatek F Źródła 149 171 187 195 213 241 257 271 301 349 365 385 391 397 401 407 9 Pamięć wzrokowa i słuchowa Wzrok i słuch to zmysły, które pomagają Ci zrozumieć otaczający Cię świat. Oczy i uszy to ważne organy zmysłu, które odgrywają kluczową rolę na początkowym etapie kształtowania się wspo- mnień. U wielu ludzi jeden z tych zmysłów (lub oba) stanowi ich mocną stro- nę. A Ty kim jesteś — wzrokowcem czy słuchowcem? Czy bliższy jest Ci szki- cownik wzrokowo-przestrzenny czy pętla fonologiczna? Na czym bardziej byś polegał, gdybyś miał zapamiętać trasę na piątkowe przyjęcie albo jak nazywa się Twój nowy sąsiad? W tym rozdziale pomożemy Ci odkryć Twoje mocne strony i zaprezentujemy wskazówki, które pomogą Ci udoskonalić zarówno wzrokowe, jak i słuchowe funkcje pamięci. Ten rozdział zawiera różne ćwiczenia, które pomogą Ci w zanalizowaniu i udoskonaleniu pamięci wzrokowej oraz słuchowej. Powinieneś poznać swoje mocne strony i świadomie wybrać jeden z tych dwóch systemów pamięci. Dzięki temu łatwiej będziesz się koncentrował na tym, co chcesz zapamiętać, i zaczniesz skuteczniej kodować informacje. Jeżeli na przykład będziesz miał 172 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening listę zakupów do zapamiętania, możesz umieścić ją w pamięci wzrokowej, koja- rząc poszczególne produkty ze sobą (na przykład wyobrażając sobie karton mleka rzucający jajkami w kostkę masła). Jeśli masz lepszą pamięć słuchową, możesz zapamiętać listę produktów, powtarzając ją kilkukrotnie albo tworząc akronim z pierwszych liter słów (na przykład „MJM”, oznaczałby mleko, jajka i masło). Pamięć słuchowa jest zależna od koncentracji Próbując określić, czy jesteś wzrokowcem czy słuchowcem, musisz wziąć pod uwagę to, że pamięć słuchowa w większym stopniu zależy od koncentracji niż wzrokowa. Kiedy informacje mają charakter wizualny, zazwyczaj mamy więcej czasu na ich przyswojenie i przyjrzenie się szczegółom. Nawet jeśli nasza uwa- ga nieco osłabnie, i tak będziemy w stanie zapamiętać wszystkie dane. Infor- macje, które możemy tylko usłyszeć, są prezentowane linearnie. Jeżeli nasza uwaga ucieknie gdzieś chociaż na sekundę, stracimy część informacji i nie zapamiętamy wszystkiego. Jeśli zauważyłeś, że ćwiczenia na pamięć słuchową sprawiają Ci trudności, być może problem tkwi w zbyt małej koncentracji. Wróć do ćwiczeń na uwagę z rozdziału 5. i przyjrzyj się swoim wynikom. Jeżeli czas, jakiego potrzebowałeś na ich wykonanie, znacząco się wydłużał, być może masz problemy z koncentracją i dlatego Twoja pamięć słuchowa jest taka słaba. Lekkie osłabienie koncentracji jest naturalnym skutkiem procesu sta- rzenia się. Jeśli jednak zdarzają Ci się poważne luki pamięciowe, powinieneś dokonać solidnej oceny swojej pamięci. Być może niektóre ze strategii na pamięć wzrokową, które zaprezentujemy w tym rozdziale, pomogą Ci skutecz- nie udoskonalić pamięć. Pamięć wzrokowa i słuchowa 173 Jesteś wzrokowcem czy słuchowcem? W procesie doskonalenia pamięci ważną rolę odgrywa rozpoznanie swoich mocnych stron. Niektórzy z nas lepiej zapamiętują informacje wizualne, a inni dźwiękowe. Warto wiedzieć, czy jest się wzrokowcem czy słuchowcem, ponie- waż często mamy możliwość odebrania określonej informacji za pomocą róż- nych zmysłów. Wykonaj quiz, który pomoże Ci stwierdzić, jaka jest Twoja mocna strona. Ćwiczenie: orientacja wzrokowa czy słuchowa Zaznacz odpowiedź, która jest Ci bliższa. 1. Jeśli ktoś daje Ci wskazówki: a. postępujesz zgodnie z ustnymi wskazaniami; b. postępujesz zgodnie z jego radami, wyobrażając sobie treść jego słów (na przykład punkty orientacyjne). 2. Kiedy poznajesz nową osobę: a. koncentrujesz się na tym, co mówi (na przykład na jej nazwisku); b. koncentrujesz się na jej wyglądzie fizycznym. 3. W wolnym czasie wolisz: a. słuchać muzyki; b. oglądać telewizję. 4. Gdy planujesz trasę, wolisz: a. wypisać kolejne etapy drogi w punktach; b. narysować mapę. 5. Kiedy bezmyślnie gryzmolisz po kartce papieru: a. piszesz słowa; b. rysujesz obrazki. 174 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening 6. Gdybyś miał wybór, wolałbyś: a. napisać wiersz; b. namalować obraz. 7. Gdybyś miał dla przyjemności zrobić kurs na uniwersytecie, dotyczyłby on: a. literatury polskiej; b. fotografii. 8. Kiedy oglądasz film, skupiasz się bardziej: a. na kwestiach wypowiadanych przez aktorów; b. na tym, co się dzieje. Policz, ile razy zakreśliłeś odpowiedź „a”, a ile razy „b”. a = b = Jeżeli liczba odpowiedzi w kolumnie „a” jest większa niż w kolumnie „b”, prawdopodobnie jesteś słuchowcem. Jeśli liczba odpowiedzi w kolumnie „b” jest większa niż w kolumnie „a”, prawdopodobnie łatwiej przychodzi Ci zapa- miętywanie informacji wizualnych. Jeśli liczba odpowiedzi w obu kolumnach jest taka sama lub różni je tylko jeden punkt, zapamiętywanie informacji wizu- alnych i słuchowych przychodzi Ci z taką samą łatwością. Wskazówka dla pamięci: która półkula jest Twoją prawą półkulą Zazwyczaj lewa półkula mózgowa przetwarza informacje werbalne, a prawa wizualne. U większości ludzi dominuje jeden z tych sys- temów — podobnie jak niektórzy są praworęczni, a inni leworęczni. Bez względu na to, czy jesteś wzrokowcem czy słuchowcem, Twoje naturalne mocne strony są istotne dla funkcjonowania pamięci. Jeśli na przykład jesteś wzrokowcem i masz trudności z zapamię- tywaniem imion nowo poznanych ludzi, być może powodem jest to, że koncentrujesz się na tym, w co są ubrani i jaką mają fryzurę, zamiast skupić się na ich imieniu. Jeżeli stwierdzisz, że rzeczywi- ście tak jest, możesz podjąć świadomy wysiłek, żeby zapamiętać nową informację. Albo zrób jeszcze jeden krok do przodu i spróbuj Pamięć wzrokowa i słuchowa 175 wykorzystać swoją mocną stronę i powiązać nazwisko z wyglądem (na przykład ubraniem) danej osoby. Jeśli Edgar pozna kobietę, któ- ra ma na imię Żaneta, i zauważy, że ma ona na sobie żakiet, pamięć o jej imieniu zostanie dobrze utrwalona, a Edgar nie będzie miał trudności z wydobyciem tego wspomnienia w przyszłości. Postępuj zgodnie z radami, które zapamiętaliśmy w tym rozdziale, a już niedługo zaczniesz lepiej zapamiętywać informacje. Jeżeli jesteś słuchowcem i wybierasz się w nieznane miejsce, nie kieruj się mapą, lecz na głos powiedz, jak będzie przebiegać Twoja trasa. To zaledwie wstęp do tego, jak możesz wykorzystać fakt, że jesteś wzrokowcem lub słuchowcem. Bądź twórczy i pozwól na to, żeby Twoja pamięć sama nabrała nowego kształtu! Ćwiczenie: testowanie pamięci wzrokowej Przyjrzyj się każdej z tych figur przez dziesięć sekund. Później zostaniesz poproszony o narysowanie ich z pamięci. Rysunek 1. Przyglądaj się tej figurze przez dziesięć sekund, a następnie zakryj ją kartką papieru. Teraz postaraj się narysować taką samą figurę. 176 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening Rysunek 2. Przyglądaj się tej figurze przez dziesięć sekund, a następnie zakryj ją kartką papieru. Teraz postaraj się narysować taką samą figurę. Oceń to ćwiczenie na pamięć wzrokową zgodnie z poniższymi zasadami. Obok każdego z wymienionych kryteriów napisz odpowiednią liczbę punktów. Rysunek 1. Przyznaj sobie 1 punkt, jeżeli narysowałeś figurę o sześciu bokach. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli prawidłowo narysowałeś sześciokąt i jeśli jest on podobnej wielkości jak oryginał. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeżeli Twój sześciokąt miał sześć równych boków. Maksymalna punktacja = 3 punkty Przyznaj sobie jeden punkt, jeśli narysowałeś figurę o pięciu bokach. Pamięć wzrokowa i słuchowa 177 Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli prawidłowo narysowałeś pięciokąt i jeśli jest on podobnej wielkości jak oryginał. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeżeli równoległe do siebie boki pięcioką- ta są mniej więcej dwa razy dłuższe od krótszych boków, które łączą się ze sobą pod kątem ostrym. Maksymalna punktacja = 3 punkty Przyznaj sobie 1 punkt, jeżeli narysowałeś dwie figury. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli narysowałeś dwie figury nachodzące na siebie. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeżeli pięciokąt przecina sześciokąt w taki sam sposób, jak w oryginalnym rysunku. Maksymalna punktacja = 3 punkty A teraz dodaj wszystkie punkty. 8 – 9 punktów = Doskonała umiejętność odtwarzania 6 – 7 punktów = Dobra umiejętność odtwarzania 4 – 5 punktów = Przeciętna umiejętność odtwarzania 2 – 3 punkty = Słaba umiejętność odtwarzania Rysunek 2. Przyznaj sobie 1 punkt, jeżeli narysowałeś figurę o czterech bokach. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli prawidłowo narysowałeś prostokąt z zaokrąglonymi rogami i jeśli jest on podobnej wielkości jak oryginał. Maksymalna punktacja = 2 punkty Przyznaj sobie jeden punkt, jeśli narysowałeś dwustronną strzałkę. Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli Twoja dwustronna strzałka ma podobne proporcje do tej z oryginału. Maksymalna punktacja = 2 punkty Przyznaj sobie 1 punkt, jeżeli narysowałeś strzałkę wewnątrz prostokąta. 178 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening Przyznaj sobie dodatkowy punkt, jeśli narysowałeś strzałkę, która jest rów- noległa do dłuższych boków prostokąta i przecina go na dwa prostokąty o podobnej wielkości. Maksymalna punktacja = 2 punkty A teraz dodaj wszystkie punkty. 5 – 6 punktów = Doskonała umiejętność odtwarzania 3 – 4 punkty = Przeciętna umiejętność odtwarzania 1 – 2 punkty = Słaba umiejętność odtwarzania To ćwiczenie daje Ci pewne pojęcie na temat tego, jakie masz zdolności wzrokowe. Jeśli nie masz talentów artystycznych i rysowanie nie wychodzi Ci dobrze, prawdopodobnie dostałeś mniej punktów, niż powinieneś. Wskazówka dla pamięci: orientacja wizualna lub przestrzenna Masz lepszą orientację wizualną czy przestrzenną? Umiejętność identyfikowania obiektów za pomocą wzroku związana jest z innym systemem mózgowym niż zdolność do oceniania relacji kątowych i przestrzennych. Wyobraź sobie, że zmieniasz kanały w telewizorze. Bierzesz do ręki pilota, kierujesz go na telewizor i naciskasz przy- cisk, żeby zobaczyć, co jest na innych programach. Skąd wiesz, który przycisk nacisnąć? Czy pamiętasz jego ułożenie wśród innych przy- cisków, czy spoglądasz na pilota, żeby go znaleźć? Kiedy patrzysz na zegar, czy określasz czas na podstawie układu wskazówek, czy wolisz widzieć liczby? Jeśli w przypadku tego rodzaju zadań zwykle wolisz rozpoznawać wzory, niż odbierać informacje wizualne, praw- dopodobnie masz lepszą orientację przestrzenną. Jeżeli natomiast wolisz upewniać się za pomocą wzroku, prawdopodobnie masz lep- szą orientację wizualną. Jaki jest (był) Twój zawód? Czy wymagał on umiejętności wzrokowo-przestrzennych, dobrej koordynacji wzro- kowo-ruchowej albo zdolności do zapamiętywania liczb lub słów? Te wszystkie informacje mogą być dla Ciebie wskazówkami, które pomogą Ci zidentyfikować Twoje mocne strony i opracować sku- teczne strategie doskonalenia pamięci. Pamięć wzrokowa i słuchowa 179 Ćwiczenie: werbalne tłumaczenie wizualnych informacji Spójrz na poniższy diagram. A teraz opisz ten diagram w kilku zdaniach, tak aby ktoś, kto go nie widzi, był w stanie go narysować. Zajrzyj do załącznika E, aby porównać swój opis z wersją, którą my propo- nujemy. Tutaj nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Twój sukces zależy w pewnej części od tego, czy Twój opis był zwięzły. Jeżeli masz wrażenie, że dobrze wy- konałeś to ćwiczenie, być może jest to kolejny dowód na to, że umiejętności werbalne, a co za tym idzie, również pamięć słuchowa, są Twoją mocną stroną. Powinieneś wykorzystać tę wiedzę, gdy będziesz starał się coś zapamiętać. Teraz wykonaj to samo ćwiczenie, ale na odwrót. My podamy Ci werbalny opis figury geometrycznej, a Twoim zadaniem będzie ją narysować. Ćwiczenie: wizualne tłumaczenie werbalnych informacji Narysuj opisaną tu figurę. 180 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening Najpierw narysuj duży okrąg na środku kartki. W środku tego okręgu nary- suj duży kwadrat tak, aby nie dotykał okręgu w żadnym miejscu. W lewym dolnym rogu kwadratu narysuj mniejszy kwadrat, zajmujący mniej więcej jed- ną czwartą dużego kwadratu. Pokoloruj mały kwadrat na czarno. Następnie narysuj ukośną linię, przebiegającą przez lewy górny i prawy dolny róg dużego kwadratu i obydwoma końcami wychodzącą poza okręg. Sprawdź w załączni- ku E, czy prawidło narysowałeś figurę. Czy udało Ci się prawidłowo wykonać to ćwiczenie? Jeżeli tak, oznacza to, że Twoją mocną stroną prawdopodobnie jest wizualne przetwarzanie infor- macji, a co za tym idzie, pamięć wzrokowa. Porównaj wynik tego ćwiczenia z poprzednim, w którym opisywałeś figurę za pomocą słów. Czy jedno z tych ćwiczeń poszło Ci zdecydowanie lepiej? Jeśli łatwiej było Ci narysować figurę na podstawie słownego opisu, być może Twoja pamięć wzrokowa jest lepsza niż słuchowa. Jeżeli natomiast bez trudu stworzyłeś zwięzły i zrozumiały opis figu- ry przedstawionej na rysunku, jesteś lepszym słuchowcem niż wzrokowcem. Wskazówka dla pamięci: mów do siebie Wykorzystanie słów może bardzo Ci pomóc w zapamiętaniu okre- ślonych informacji: po prostu powiedz je na głos, żeby lepiej zako- dować je w pamięci, na przykład: „Muszę pamiętać, żeby zadzwonić do siostry o 16.00”. W ten sposób wzmocnisz nowe wspomnienie i lepiej utrwalisz je w pamięci. Możesz również zastosować tę tech- nikę, gdy będziesz chciał zapamiętać, że ukończyłeś jakieś zadanie. Powiedz na głos: „Wypuszczam psa na dwór” albo „Zamykam drzwi na klucz”. W celu większego wzmocnienia tych wspomnień możesz podeprzeć się wizualizacją tej sytuacji albo zabawnym skojarze- niem. Dzięki temu lepiej wykonasz rutynowe zadania, a później nie będziesz musiał sprawdzać, czy je ukończyłeś. Ćwiczenie: pamiętanie informacji werbalnych Poproś kogoś, żeby przeczytał Ci krótki wycinek z gazety skopiowany poniżej. Może zrobić to tylko raz. Prosimy, nie zerkaj do tekstu, bo to ćwiczenie zamie- ni się w test na pamięć wzrokową! „Pan Stefan Rogalski, lokalny sprzedawca, ogłosił, że wycofuje się z handlu. Likwiduje swój sklep z meblami i chce wyprzedać cały towar. Sklep należał do jego rodziny od czterech pokoleń. Po przejściu na emeryturę sklepikarz zamie- Pamięć wzrokowa i słuchowa 181 rza przenieść się do południowych Włoch wraz z 47-letnią żoną i nauczyć się grać w golfa”. Teraz napisz wszystko, co zapamiętałeś z tej historii. Teraz sprawdźmy Twoją pamięć słuchową. Przyznaj sobie punkt za każde słowo i pojęcie, które zapamiętałeś. Nie muszą to być dokładnie te same sło- wa, ale najważniejsze szczegóły powinny się zgadzać. Na przykład sam fakt, że zapamiętałeś Stefana nie wystarczy — to nie jest prawidłowa odpowiedź. Z drugiej strony, nie musisz pamiętać całego zwrotu „likwiduje sklep”. Możesz użyć innych słów oznaczających mniej więcej to samo, co „likwido- wać” i „sklep”. W nawiasach umieściliśmy słowa kluczowe, o których musia- łeś napisać, żeby dostać punkt. Stefan Rogalski (Stefan Rogalski) lokalny sprzedawca (sprzedawca) ogłosił (ogłosił, zapowiedział, planuje) wycofuje się z handlu (wycofuje, handel) Likwiduje (likwiduje) sklep z meblami (sklep z meblami) chce wyprzedać towar (chce wyprzedać, towar) Sklep (sklep) należał do rodziny (rodzina) od czterech pokoleń (cztery pokolenia) Po emeryturze (emerytura) zamierza przenieść się (przeprowadzić, zamieszkać) do południowych Włoch (Włochy) 182 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening wraz z żoną (żona) 47-letnią (47 lat) i nauczyć się grać w golfa (nauczyć, grać, golf) Policz, ile dostałeś punktów. Jeśli Twój wynik mieści się w przedziale 15 – 17 punktów, masz wspaniałą pamięć słuchową. Jeżeli dostałeś 12 – 14 punktów, Twoja pamięć słuchowa jest ponadprzeciętna. Jeśli dostałeś 9 – 11 punktów, masz przeciętną pamięć słu- chową. Jeśli Twój wynik mieści się w przedziale 6 – 8 punktów, Twoje umiejęt- ności zapamiętywania informacji werbalnych są nieco poniżej przeciętnej. Jeżeli natomiast dostałeś 5 lub mniej punktów, natychmiastowa pamięć słu- chowa należy do Twoich słabych stron. Przypominamy, że To ćwiczenie miało pomóc Ci zidentyfikować Twoje mocne strony. Ćwiczenie: zapamiętywanie imion i nazwisk Spójrz na zaprezentowaną niżej listę imion i nazwisk. Skup się na tym, jakie imiona łączą się z poszczególnymi nazwiskami. Poświęć tyle czasu, ile trzeba na zakodowanie tych informacji, korzystając z technik, które poznałeś wcze- śniej. Świadomie korzystaj ze strategii na wspomaganie pamięci wzrokowej lub słuchowej, zależnie od tego, jakie są Twoje mocne strony. 1. Jan Marszałkowski 2. Lilia Polańska 3. Małgorzata Młynarska 4. Henryk Plomba 5. Stefan Mądry 6. Michał Młotkowski 7. Sylwia Zagórna 8. Dariusz Wodecki Pamięć wzrokowa i słuchowa 183 Wskazówka dla pamięci: skorzystaj z muzyki, żeby udoskonalić pamięć Czy jesteś muzykiem? Lubisz słuchać muzyki? Wykorzystaj swoje zdolności do tego, żeby udoskonalić pamięć. Dodaj melodię do in- formacji, którą chcesz zapamiętać. Weźmy na przykład główne elementy komputera — próbując je zapamiętać, do każdego słowa wymyśl melodię i zaśpiewaj ją. Spróbuj na przykład zaśpiewać melo- dię „Wlazł kotek na płotek” ze słowami: „monitor, mysz i klawiatu- ra, głośniki, karta graficzna i dźwiękowa, pamięć RAM, płyta główna i CD-ROM, drukarka, skaner i mikrofon…”. Rozumiesz już, prawda? Teraz zobaczmy, ile imion i nazwisk udało Ci się zapamiętać. Ćwiczenie: kojarzenie imion i nazwisk Młynarska ( ) Połącz imiona znajdujące się w lewej kolumnie z nazwiskami z prawej kolumny (kolejność nazwisk została zmieniona). 1. Jan 2. Lilia 3. Małgorzata 4. Henryk 5. Stefan 6. Michał 7. Sylwia 8. Dariusz Polańska ( ) Plomba ( ) Zagórna ( ) Młotkowski ( ) Mądry ( ) Marszałkowski ( ) Wodecki ( ) Porównaj swoje odpowiedzi z listą imion i nazwisk z poprzedniego ćwicze- nia. Jak Ci poszło? Sprawdźmy, w jaki sposób zapamiętywałeś poszczególne nazwiska. Obok każdego z nich napisz w nawiasie, jaką metodę zastosowałeś, żeby zapamiętać imię, z którym się łączy. Być może było to powtarzanie, wyobrażanie albo wymyślenie zabawnego skojarzenia. Które techniki okazały się najbardziej skuteczne? Zacznij ich używać w życiu codziennym, gdy bę- dziesz chciał zapamiętać imię i nazwisko nowo poznanej osoby. Poznając nowe strategie kodowania informacji, wracaj do tej listy, żeby przypomnieć sobie, 184 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening które metody przynoszą najlepszy skutek w Twoim przypadku — to właśnie na nich powinieneś opierać strategie doskonalenia pamięci. Wskazówka dla pamięci: dzielenie na kawałki Dzielenie na kawałki to technika, którą można stosować w sytu- acjach, gdy kilka pojedynczych informacji składa się na jedną więk- szą całość. Jeśli podzielisz taką dużą informację na mniejsze frag- menty, łatwiej będzie Ci nimi zarządzać. Numery telefonów zazwy- czaj są dzielone na trzy części, dzięki czemu nie musimy zapamię- tywać siedmiu indywidualnych informacji. Metoda ta kojarzy się przede wszystkim z prezentowaniem numerów (na przykład tele- fonów czy PESEL), ale można ją stosować w odniesieniu do wszyst- kich informacji, które składają się z podobnych elementów. Możesz na przykład podzielić produkty z listy zakupów na kategorie, dzięki którym łatwiej będzie Ci je zapamiętać. Wystarczy trochę kreatyw- ności, a z pewnością uda Ci się połączyć nawet takie informacje, które z pozoru bardzo różnią się od siebie. Jeżeli masz na przykład kilka rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego, stwórz z ich pierwszych liter akronim albo słowo — dzięki temu będziesz miał do zapamiętania tylko jedno słowo. Potem wystarczy już przypo- mnieć sobie, z jakimi wyrazami kojarzą się poszczególne litery. Nazwaliśmy tę strategię dzieleniem na kawałki. To właśnie ona posłużyła nam do stworzenia nazwy RARE-DREAM. Ćwiczenie: metoda dzielenia na kawałki i tworzenia akronimów Mamy pewną listę przedmiotów: weźmiemy pierwsze litery każdego z nich i stworzymy z nich słowo. Twoim zadaniem będzie zapamiętać akronim oraz słowa, które się na niego składają. Przeczytaj naszą listę kilka razy, ponieważ później będziesz musiał ją odtworzyć na podstawie naszego akronimu. Oto nasze przedmioty: łopata, aparat, pomadka, koperty, anchois. Tę listę repre- zentuje akronim ŁAPKA. Wskazówka dla pamięci: pamiętaj, żeby pamiętać Jeśli często zdarza Ci się, że musisz szybko coś zapamiętać, zasto- suj przypomnienie: zawiąż nitkę wokół palca, załóż zegarek na dru- gą rękę albo włóż na nadgarstek gumkę recepturkę. Wybierz me- todę, która będzie najskuteczniej przypominać Ci o danej sprawie. Szybko przekonasz się, że jest to wspaniałe narzędzie, które pomoże Ci pamiętać, że masz pamiętać. Pamięć wzrokowa i słuchowa 185 Ćwiczenie: dzielenie na kawałki i tworzenie akronimów Obok każdej litery akronimu napisz słowo, które reprezentuje. Ł A P K A Zajrzyj na poprzednią stronę i sprawdź, czy dobrze zapamiętałeś wszystkie słowa. Wypróbuj tę metodę na prawdziwej liście rzeczy do zapamiętania. Zastosuj ją kilka razy, żeby przekonać się, czy jest skuteczna w Twoim przy- padku. W ostatnim ćwiczeniu na długotrwałą pamięć wzrokową i słuchową popro- simy Cię o narysowanie kilku figur geometrycznych oraz napisanie kilku słów. Niedługo będziesz musiał je sobie przypomnieć. Kiedy porównasz je z orygina- łami, lepiej poznasz swoje mocne i słabe strony. Ćwiczenie: długotrwała pamięć wzrokowa i słuchowa Postaraj się zapamiętać każdą figurę geometryczną i narysuj ją obok ory- ginalnej. 1. 2. 186 Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening 3. A teraz zrób to samo ze słowami: spróbuj je zapamiętać i napisz je w pu- stym miejscu. 1. Papier 2. Dywanik 3. Kamera Za jakiś czas poprosimy Cię, żebyś przypomniał sobie te słowa i ponownie narysował figury. Teraz, gdy dokładnie zbadaliśmy Twoją pamięć wzrokową i słuchową, wróć do początku rozdziału i jeszcze raz przyjrzyj się swoim wyni- kom w każdym ćwiczeniu. Czy zaobserwowałeś jakiś schemat? Czy łatwiej przyswajasz informacje werbalne czy wizualne? Wiedza, którą zdobyłeś w tym rozdziale, pomoże Ci opracować i wprowadzić w życie strategie, które będą uwzględniały Twoje najmocniejsze strony. Teraz czas na powtórkę. Ograniczony punkt widzenia, nasze nadzieje i obawy stały się dla nas miarą życia, a kiedy okoliczności nie pasują do naszych przekonań, zamieniają się w trudności. — Benjamin Franklin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Trening
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: