Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 003883 21003640 na godz. na dobę w sumie
Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego - ebook/pdf
Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7444-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rytmy ultradobowe stanowią dalszą specjalizację każdej ze stron ciała mającą na celu zwiększenie potencjału adaptacyjnego i ewolucyjnego. Z e-booka poznasz ich znaczenie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego Oprócz niezbędnej zdolności układu nerwowo-mięśniowego do przestawiania się na poszczególne strony w układzie z natury asymetrycznym, autonomiczny układ nerwowy (AUN) oraz ośrodkowy układ nerwowy (OUN) wykształciły w toku ewolucji umiejętność sprzęgania się w zlateralizowanych schematach rytmicznych określanych jako rytmy ultradobowe. Poznaj ich znaczenie. Heather Carr Doktor fizjoterapii (Uniwersytet św. Augustyna, 2008 r.). Uzyskała także magisterium z fizjoterapii i licencjat w specjalności nauki o zdrowiu (Uniwersytet Bostoński, 2002 i 2000 r.). Jest certyfikowaną terapeutką odbudowy postawy PRI (Instytut Odbudowy Po- stawy, 2015), certyfikowaną terapeutką żywieniową NTA (Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Żywieniowej, 2015), certyfikowaną terapeutką manualną (Uniwersytet św. Augustyna, 2007), certyfikowaną specjalistką kliniczną ortopedii ABPTS (Amerykańska Rada Specjalności Fizjoterapii, 2008) oraz certyfikowaną terapeutką metody terapeutycznej falami dźwiękowymi zwanej Biofield Tuning (2016). Jest właścicielką firmy One to One Physical Therapy w mieście Alexandria w stanie Virginia, gdzie prowadzi holistyczną prak- tykę fizjoterapeutyczną. Jej plany terapeutyczne łączą wiele systemów i elementów, takich jak odbudowa postawy, funkcjonalna terapia mięśniowa ust i twarzy, terapia żywieniowa oraz terapia dźwiękami i światłem. Rytmy ultradobowe stanowią dalszą specjalizację każdej ze stron ciała mającą na celu zwiększenie po- tencjału adaptacyjnego i ewolucyjnego. Konkretnie, zdolności AUN i OUN do lateralizacji mogą ułatwić oszczędzanie i wytwarzanie energii, gdyż jedna stro- na znajduje się w stanie ergotropowym (wytwarza- nie energii), a druga w tym samym czasie znajduje się w stanie trofotropowym (oszczędzanie energii). Moż- na określić to jako podstawowy cykl odpoczynku i aktywności (BRAC). Sugerowano, że rytmy ultra- dobowe służą jako neutralna matryca dla sprzężenia umysłu i metabolizmu, manifestująca się jako waha- dłowa aktywność AUN-OUN pomagająca utrzymać allostazę dwóch przeciwnych stanów. Ta dynamicz- na naprzemienność pozwala na rosnącą specjaliza- cję zgodną z wydajnością energetyczną. Pierwszym przykładem rytmu ultradobowego w cie- le jest cykl nosowy, czyli naprzemienne zwężenie naczyń krwionośnych w jednym nozdrzu oraz ich rozszerzenie w drugim. Cykl ten trwa 2–8 godzin (średnia długość: 3–4 godziny). Tkanka nosa jest sil- nie unerwiona przez współczulny układ nerwowy, którego zwiększona aktywność wiąże się z mocniej- szym zwężeniem naczyń krwionośnych i zmniejszo- nym przekrwieniem. Cykl nosowy jest też powiązany z wypełnianiem płuc. Wymuszone oddychanie przez jedno nozdrze jest sprzężone ze zwiększonym wy- pełnieniem płuca po tej samej stronie. Nazywamy ten mechanizm odruchem płuc. Istnieje współczulny CYKL NOSOWY 1 mechanizm sprzęgający, w którym zwężenie naczyń krwionośnych w jednym nozdrzu wiąże się z ich roz- szerzeniem w płucu po tej samej stronie. Cykl nosowy jest ponadto sprzężony z pracą pół- kuli mózgowej po przeciwnej stronie. Lepsza wy- dajność wykonywania zadań werbalnych (półkula dominująca: lewa) wiąże się z oddychaniem przez prawe nozdrze, a większa zdolność do wykonywania zadań przestrzennych (półkula dominująca: prawa) jest powiązana z lewym cyklem nosowym. Wykazano, że wydajność wykonywania zadań werbalnych i prze- strzennych odpowiada 90-minutowym cyklom. Cykl nosowy wiąże się z fazami snu REM (szybkie ruchy gałek ocznych) oraz NREM (bez szybkich ruchów ga- łek ocznych): nozdrze prawe dominuje w fazie REM, zaś nozdrze lewe – w fazie NREM. Wykazano, że bez- senność jest związana z jednostronną niedrożnością nosa. Badanie EEG wykazuje schematy dominacji pół- kul podczas snu: lewej w fazie REM i prawej w fazie NREM. Obudzenie się podczas jednej z tych faz może odzwierciedlać różnice w wydajności wykonywania zadań przestrzennych i werbalnych. Ponadto kon- trast następczy wywoływany przez spiralę (złudze- nie optyczne) wykazuje rytm ultradobowy sprzężony z cyklem nosowym i fazą snu. Istnieją skoordynowane rytmy między domi- nacją półkul, fazami snu oraz układami: au- tonomicznym, pokarmowym i dokrewnym. Tempo metabolizmu mózgowego półkul jest spójne z tymi schematami. Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jaki związek mają asymetryczne rytmy ultradobowe i nerwowo-mięśniowe ciała ludzkiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: