Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 003074 21540142 na godz. na dobę w sumie
Jakie obowiązki podatkowe są związane z handlem kryptowalutami - ebook/pdf
Jakie obowiązki podatkowe są związane z handlem kryptowalutami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 7
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-364-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Coraz więcej podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na wydobywanie lub ma zamiar rozpocząć pozyskiwanie (potocznie zwane wydobywaniem) kryptowalut, takich jak bitcoin, litecoin czy ether. W tym celu nabywają profesjonalne komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem. W opracowaniu przedstawiamy, z jakimi obowiązkami podatkowymi będzie wiązało się wydobywanie i sprzedaż kryptowalut.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakie obowiązki podatkowe są związane z handlem kryptowalutami Jakie obowiązki podatkowe są związane z handlem kryptowalutami Coraz więcej podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą decy- duje się na pozyskiwanie (potocznie zwane wydobywaniem) kryptowalut, ta- kich jak bitcoin, litecoin czy ether. W tym celu kupują profesjonalne komputery wraz ze stosownym oprogramowaniem. Dodatkowo, korzystając z wahań kur- sów na giełdach kryptowalut, nabywają je przez internet i sprzedają z zyskiem. Przypomnijmy, że wydobywanie kryptowalut polega na rozwiązywaniu bardzo skomplikowanych problemów kryptograficznych i w efekcie uzyskiwaniu kryp- towalut. By to robić, potrzebne są wyspecjalizowane  komputery (kryptokopar- ki), internet i dużo energii elektronicznej. Dlatego w publikacji zakładamy, że podatnik podejmuje się pozyskiwania i handlu kryptowalutami właśnie w ra- mach działalności gospodarczej. Kwestię zbywania kryptowalut należy rozpa- trywać w oparciu o przepisy o podatku dochodowym, podatku VAT oraz po- datku od czynności cywilnoprawnych. W opracowaniu przedstawiamy, z jakimi obowiązkami podatkowymi będą wiązały się wydobywanie i sprzedaż wydo- bytych walut. Handel kryptowalutami a podatek dochodowy Sprzedaż kryptowalut podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Gdyby wydoby- waniem i sprzedażą zajmowała się osoba fizyczna nieprowadząca działalności, jej obo- wiązkiem byłoby rozpoznanie przychodu w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji kwoty wyrażonej w walucie tradycyjnej. Podatnik powinien również wykazać przychód z tego tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z praw majątko- wych wymienionych w art. 18 updof. Jeżeli natomiast sprzedaż będzie odbywała się w ramach prowadzonej działalności go- spodarczej, za datę powstania przychodu przyjmuje się dzień zbycia prawa majątkowe- go. Inaczej mówiąc, będzie to to data sprzedaży kryptowaluty, jednak nie późniejsza niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Uzyskany przychód zostanie wy- kazany w odpowiednim zeznaniu podatkowym w zależności od wybranego sposobu opodatkowania (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).     Przykład Firma X wystawiła fakturę za sprzedaż kryptowalut 20 lipca 2018 r. Przekazanie kryp- towalut na konto nabywcy nastąpiło 26 lipca 2018 r., jednak zapłata wyrażona w euro wpłynęła na konto firmowe dopiero 6 sierpnia 2018 r. W którym miesiącu należy roz- poznać przychód? Firma powinna rozpoznać przychód w dacie wystawienia faktury. Wpływ należno- ści w kolejnym miesiącu nie ma znaczenia w przypadku zbywania kryptowalut w ra- mach prowadzonej działalności gospodarczej. Gdyby jednak tej samej sprzedaży w lipcu 2018 r. dokonała osoba fizyczna nieprowadząca działalności, otrzymanie na- leżności w sierpniu 2018 r. skutkowałoby rozpoznaniem przychodu w sierpniu. i w r z e s e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakie obowiązki podatkowe są związane z handlem kryptowalutami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: