Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 004154 21517989 na godz. na dobę w sumie
JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika - książka
JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika - książka
Autor: , Liczba stron: 680
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3835-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twórz doskonałe GUI z wykorzystaniem JavaFX!

Przykłady zgodne z Java 10!

JavaFX to platforma umożliwiająca proste tworzenie atrakcyjnych interfejsów użytkownika dla aplikacji budowanych w języku Java. Wsparcie wzorca projektowego MVC, obsługa XML-a oraz formatowanie kontrolek za pomocą arkuszy stylów CSS - to tylko wybrane cechy, które sprawiają, że zastosowanie tego rozwiązania upraszcza architekturę aplikacji, przyspiesza ich tworzenie, ułatwia konserwację, umożliwia wydajną pracę nad projektami i pozwala osiągać ciekawe efekty w stosunkowo krótkim czasie.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z Javą i chcesz szybko poznać platformę JavaFX 9, sięgnij po tę książkę! Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w świat tworzenia aplikacji wykorzystujących rozwiązania JavaFX, nauczy praktycznego zastosowania najważniejszych funkcji oraz zaprezentuje informacje, pozwalające rozpocząć własne eksperymenty. Dzięki pracy z kodem szybko opanujesz niezbędne umiejętności, a przykłady z życia wzięte pozwolą krok po kroku zbudować bezcenne doświadczenie.

Przekonaj się, jakie efekty można osiągnąć dzięki JavaFX!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowychlub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jafx9t Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jafx9t.zip ISBN: 978-83-283-3835-7 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ..........................................................................................................................25 Rozdział 1. Wiadomości wstępne ....................................................................................27 JavaFX ...................................................................................................................................................... 27 Cechy JavaFX .......................................................................................................................................... 27 Szkielet aplikacji ..................................................................................................................................... 29 Metody init() i stop() ............................................................................................................................. 30 Metoda start() ......................................................................................................................................... 30 Cykl życiowy aplikacji ........................................................................................................................... 31 Kończenie pracy aplikacji ...................................................................................................................... 33 Wyrażenia lambda ................................................................................................................................. 34 Parametry uruchomieniowe ................................................................................................................. 34 Wykorzystanie parametrów .................................................................................................................. 36 Rozdział 2. Właściwości i wiązanie danych .......................................................................39 Klasyczne ziarenka JavaBean ................................................................................................................ 39 Śledzenie zmian właściwości ................................................................................................................. 40 Właściwości indeksowane ............................................................................................................. 41 Interfejs Observer i klasa Observable oraz inne sposoby śledzenia zmian ............................. 42 Flow API ........................................................................................................................................... 42 Właściwości JavaFX ............................................................................................................................... 42 Właściwości R/W ............................................................................................................................ 42 Właściwości R .................................................................................................................................. 44 Śledzenie zmian właściwości JavaFX ............................................................................................ 45 Śledzenie ważności zmiennej ................................................................................................................ 46 Wiązanie zmiennych .............................................................................................................................. 47 Wiązanie jednostronne .................................................................................................................. 47 Wiązanie dwustronne .................................................................................................................... 48 Wiązanie wysokopoziomowe ........................................................................................................ 50 Wiązanie niskopoziomowe ............................................................................................................ 51 Poleć książkęKup książkę 4 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Zapobieganie wyciekom pamięci ......................................................................................................... 52 Adaptacja JavaBean do JavaFX Bean ................................................................................................... 53 Tworzenie adaptera ........................................................................................................................ 53 Rozdział 3. Kolekcje .......................................................................................................55 ObservableList ........................................................................................................................................ 55 Tworzenie arraylisty ....................................................................................................................... 56 Obserwacja zmian w arrayliście .................................................................................................... 56 Obserwacja zmian właściwości w arrayliście .............................................................................. 57 Inne sposoby tworzenia arraylisty ................................................................................................ 58 Tworzenie innych list ..................................................................................................................... 58 Inne sposoby tworzenia list ........................................................................................................... 59 Czynności wykonywane na listach ............................................................................................... 59 ObservableSet .......................................................................................................................................... 59 Tworzenie zbioru ............................................................................................................................ 59 Tworzenie innych zbiorów ............................................................................................................ 59 Obserwacja zmian w zbiorze ......................................................................................................... 60 ObservableMap ....................................................................................................................................... 61 Tworzenie hashmapy ..................................................................................................................... 61 Tworzenie innych map .................................................................................................................. 61 Obserwacja zmian w hashmapie ................................................................................................... 61 ObservableArray ..................................................................................................................................... 62 Tworzenie tablic .............................................................................................................................. 62 Obserwowanie tablic ...................................................................................................................... 63 Praca z tablicami ............................................................................................................................. 63 Kolekcje jako właściwości ..................................................................................................................... 64 SimpleListProperty ......................................................................................................................... 64 SimpleSetProperty i SimpleMapProperty ................................................................................... 66 Wiązanie właściwości kolekcji .............................................................................................................. 66 Wiązanie referencji do kolekcji ............................................................................................................ 67 Wiązanie zawartości kolekcji ................................................................................................................ 67 Wiązanie do elementu kolekcji ............................................................................................................ 68 Filtrowanie kolekcji ................................................................................................................................ 69 Sortowanie kolekcji ................................................................................................................................ 70 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Rozdział 4. Okno na scenę ..............................................................................................71 Window ................................................................................................................................................... 71 Pokazywanie i ukrywanie okna ..................................................................................................... 71 Wymiary okna ................................................................................................................................. 72 Położenie okna ................................................................................................................................ 72 Informacje o wyświetlaczu ............................................................................................................ 73 Właściwość opacity ......................................................................................................................... 74 Właściwość focused ........................................................................................................................ 75 Właściwość scene ............................................................................................................................ 75 Właściwość showing ....................................................................................................................... 75 Właściwości okna ............................................................................................................................ 76 Dane użytkownika .......................................................................................................................... 76 Stage ......................................................................................................................................................... 76 Wielkość okna ................................................................................................................................. 77 Styl okna ........................................................................................................................................... 78 Właściciel okna ............................................................................................................................... 79 Modalność ........................................................................................................................................ 80 Tytuł okna ........................................................................................................................................ 82 Ikona okna ....................................................................................................................................... 82 Zamknięcie okna ............................................................................................................................. 83 Metody toTop() i toBack() ............................................................................................................ 83 Zmiana rozmiarów okna ............................................................................................................... 83 Użycie „dekoracji” okna ................................................................................................................. 84 Mocowanie okna ............................................................................................................................. 85 Tryb pełnoekranowy ...................................................................................................................... 85 showAndWait() .............................................................................................................................. 87 Uwagi ....................................................................................................................................................... 88 Rozdział 5. Obsługa zdarzeń ...........................................................................................89 Drzewo ..................................................................................................................................................... 89 Drzewo elementów ................................................................................................................................. 90 Zdarzenie (Event) ................................................................................................................................... 91 Typ zdarzenia (EventType) ................................................................................................................... 92 Cel zdarzenia (EventTarget) i uchwyt zdarzenia (EventHandler) .................................................. 92 Obieg zdarzeń ......................................................................................................................................... 93 Faza przechwytywania .................................................................................................................... 93 Faza bąbelkowania .......................................................................................................................... 94 Poleć książkęKup książkę 6 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Filtry zdarzeń i uchwyty zdarzeń ......................................................................................................... 94 Konsumpcja zdarzeń ............................................................................................................................. 95 Usuwanie filtrów i uchwytów ............................................................................................................... 96 Metody skrótowe .................................................................................................................................... 96 Dyspozytor zdarzenia EventDispatcher .............................................................................................. 97 Łańcuch dyspozytorów EventDispatchChain .................................................................................... 97 Zdarzenia okien WindowEvent ............................................................................................................ 97 Typy zdarzeń ................................................................................................................................... 97 Dodawanie uchwytów i filtrów zdarzeń ...................................................................................... 98 Usuwanie uchwytów i filtrów zdarzeń ......................................................................................... 99 Zestawienie właściwości uchwytów .............................................................................................. 99 Metody skrótowe ..........................................................................................................................100 Metoda fireEvent(Event) .............................................................................................................100 Zdarzenia wejścia InputEvent ............................................................................................................100 Zdarzenia myszy MouseEvent ....................................................................................................101 Klasa MouseDragEvent ................................................................................................................107 Zdarzenia klawiatury KeyEvent ..................................................................................................110 Inne zdarzenia .......................................................................................................................................112 Rozdział 6. Wchodzimy na scenę ...................................................................................113 Scena (Scene) ........................................................................................................................................113 Scenograf ...............................................................................................................................................113 Elementy 2D i 3D .................................................................................................................................114 Kursor ....................................................................................................................................................114 Typy kursora ..................................................................................................................................114 Ustawianie kursora dla sceny ......................................................................................................115 Ustawianie kursora dla węzła ......................................................................................................115 Własny kursor ...............................................................................................................................116 Trochę więcej o scenie .........................................................................................................................116 Kombinacje klawiszy ....................................................................................................................116 Dane użytkownika ........................................................................................................................117 Migawka ze sceny ..........................................................................................................................118 Arkusze CSS ...................................................................................................................................120 Rozdział 7. Rozplątywanie węzłów ...............................................................................121 Klasa Node — schemat dziedziczenia ...............................................................................................121 Podział węzłów .....................................................................................................................................122 Identyfikacja węzłów ............................................................................................................................122 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Widzialność ...........................................................................................................................................122 System współrzędnych .........................................................................................................................123 Przeliczanie współrzędnych ........................................................................................................123 Granice węzła ........................................................................................................................................126 Otoczka ..................................................................................................................................................126 Właściwość layoutBounds ...........................................................................................................126 Właściwość boundsInLocal .........................................................................................................127 Właściwość boundsInParent .......................................................................................................127 Rozszerzalność ......................................................................................................................................128 Ustawianie wymiarów .........................................................................................................................128 Opieka rodzicielska ..............................................................................................................................129 Przecięcia węzłów .................................................................................................................................129 Przycinanie ............................................................................................................................................130 Buforowanie ..........................................................................................................................................131 Zmiana położenia w scenografie ........................................................................................................132 Aktywny, nieaktywny ..........................................................................................................................133 Cykl fokusu ...........................................................................................................................................133 Pole powierzchni ..................................................................................................................................134 Tworzenie migawek .............................................................................................................................134 Metoda snapshot(SnapshotParameters, WritableImage) .......................................................135 Metoda snapshot(Callback SnapshotResult, Void , SnapshotParameters, WritableImage) ...................................................................................135 Rozdział 8. Kształty 2D .................................................................................................137 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................137 Wybrane właściwości i metody klasy Shape .....................................................................................137 fill ....................................................................................................................................................137 smooth ............................................................................................................................................138 strokeDashOffset ...........................................................................................................................138 strokeLineCap ...............................................................................................................................139 strokeLineJoin ...............................................................................................................................139 strokeMiterLimit ...........................................................................................................................140 stroke ..............................................................................................................................................140 strokeType .....................................................................................................................................141 strokeWidth ...................................................................................................................................141 Metoda substract(Shape, Shape) .................................................................................................142 Metoda union(Shape, Shape) ......................................................................................................142 Linia (Line) ............................................................................................................................................143 Linia przerywana ..................................................................................................................................143 Poleć książkęKup książkę 8 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Linia łamana (Polyline) .......................................................................................................................144 Czcionki .................................................................................................................................................145 Terminologia czcionek .................................................................................................................145 Dostępne czcionki .........................................................................................................................145 Czcionka domyślna ......................................................................................................................146 Tworzenie czcionki .......................................................................................................................146 Tekst (Text) ...........................................................................................................................................147 baselineOffset ................................................................................................................................147 boundsType ...................................................................................................................................148 font ..................................................................................................................................................148 fontSmoothingType ......................................................................................................................149 lineSpacing .....................................................................................................................................149 strikethrough .................................................................................................................................149 textAlignment ................................................................................................................................149 textOrigin .......................................................................................................................................150 text ...................................................................................................................................................150 underline ........................................................................................................................................151 wrappingWidth .............................................................................................................................151 x, y ...................................................................................................................................................151 Przykład ..........................................................................................................................................151 Prostokąt (Rectangle) ..........................................................................................................................152 Kontur prostokąta .........................................................................................................................153 Koło (Circle) .........................................................................................................................................154 Elipsa (Ellipse) ......................................................................................................................................155 Łuk, wycinek koła (Arc) ......................................................................................................................155 Wielokąt (wielobok) (Polygon) ..........................................................................................................158 Krzywe Béziera .....................................................................................................................................159 Kwadratowa krzywa Béziera (QuadCurve) ...............................................................................159 Sześcienna krzywa Béziera (CubicCurve) .................................................................................160 Ścieżka (Path) ........................................................................................................................................161 Klasa PathElement ........................................................................................................................161 Klasa ArcTo ...................................................................................................................................162 Przykład 1. .....................................................................................................................................163 Przykład 2. .....................................................................................................................................163 Klasa FillRule .................................................................................................................................164 Ścieżka SVG (SVGPath) ......................................................................................................................165 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Rozdział 9. Feeria kolorów ...........................................................................................169 Modele kolorów ....................................................................................................................................169 Modele RGB i RGBA ....................................................................................................................169 Model HSL/HSV ...........................................................................................................................170 Palety kolorów ......................................................................................................................................171 Paleta 16 kolorów nazwanych .....................................................................................................171 Paleta Web Safe Colors ................................................................................................................171 Paleta kolorów nazwanych CSS ..................................................................................................172 Rozszerzona paleta kolorów nazwanych EN ............................................................................172 Paleta kolorów mających polskie nazwy ....................................................................................172 Paleta nazwanych kolorów HSL .................................................................................................172 Paleta kolorów HSL ......................................................................................................................172 Kolory w JavaFX ...................................................................................................................................172 Tworzenie kolorów .......................................................................................................................173 Zmiany jasności ............................................................................................................................176 Zmiany nasycenia .........................................................................................................................176 Odcienie szarości ..........................................................................................................................176 Interpolacja koloru .......................................................................................................................177 Odwrócenie koloru .......................................................................................................................177 Wypełnienie obrazem ..........................................................................................................................178 Desenie proporcjonalne ...............................................................................................................179 Desenie nieproporcjonalne .........................................................................................................181 Gradienty ...............................................................................................................................................181 Obiekt Stop ....................................................................................................................................181 Gradienty liniowe .........................................................................................................................182 Gradienty radialne ........................................................................................................................185 Przeliczenia kolorów ............................................................................................................................190 Rozdział 10. Przekształcenia ........................................................................................191 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................191 Algebra liniowa .....................................................................................................................................191 Wektor kolumnowy punktu ...............................................................................................................192 Wektor punktu 3D .......................................................................................................................192 Wektor punktu 2D .......................................................................................................................192 Macierz transformacji ..........................................................................................................................192 Macierz transformacji 3D ............................................................................................................192 Macierz transformacji 2D ............................................................................................................192 Mnożenie wektora 3D przez macierz 3D ..........................................................................................193 Mnożenie wektora 2D przez macierz 2D ..........................................................................................193 Poleć książkęKup książkę 10 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Mnożenie macierzy 2D przez macierz 2D ........................................................................................194 Mnożenie macierzy .......................................................................................................................194 Translacja (przesunięcie) ....................................................................................................................196 Macierz translacji 3D ....................................................................................................................196 Macierz translacji 2D ....................................................................................................................196 Translacja w JavaFX .....................................................................................................................196 Skalowanie .............................................................................................................................................197 Macierz skalowania 3D ................................................................................................................197 Macierz skalowania 3D z uwzględnieniem punktu skalowania .............................................197 Macierz skalowania 2D ................................................................................................................198 Macierz skalowania 2D z uwzględnieniem punktu skalowania .............................................198 Skalowanie w JavaFX ....................................................................................................................198 Przekrzywienie ......................................................................................................................................200 Macierz przekrzywienia 2D .........................................................................................................200 Macierz przekrzywienia 2D z uwzględnieniem punktu przekrzywienia ..............................200 Przekrzywienia w JavaFX .............................................................................................................200 Obrót ......................................................................................................................................................201 Macierze obrotu 3D ......................................................................................................................201 Macierze obrotu 3D z uwzględnieniem punktu obrotu ..........................................................202 Macierz obrotu 2D ........................................................................................................................203 Macierz obrotu 2D z uwzględnieniem punktu obrotu ............................................................204 Obrót w JavaFX .............................................................................................................................204 Przekształcenia afiniczne .....................................................................................................................205 Odbicie względem prostej przechodzącej przez punkt (0, 0) .................................................205 Odbicie względem prostej nieprzechodzącej przez punkt (0, 0) ............................................207 TransformChangeEvent ......................................................................................................................209 Łączenie transformacji .........................................................................................................................209 Dołączanie transformacji ....................................................................................................................210 Metoda void append(Transform) klasy Affine .........................................................................210 Metoda void prepend(Transform) klasy Affine .......................................................................211 Inwersja macierzy 2D ..........................................................................................................................211 Macierz jednostkowa ....................................................................................................................211 Wyznacznik macierzy ..................................................................................................................211 Transpozycja macierzy .................................................................................................................213 Dzielenie macierzy ........................................................................................................................214 Macierz odwrotna .........................................................................................................................214 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Rozdział 11. Kształty 3D, kamery i światła .....................................................................219 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................219 Klasa Shape3D ......................................................................................................................................219 Tworzenie obiektu 3D ..................................................................................................................220 Sposób renderowania (DrawMode) ...........................................................................................221 Widoczność figury (CullFace) ....................................................................................................222 Kamery ...................................................................................................................................................223 Kamera równoległa (ParallelCamera) ........................................................................................223 Kamera perspektywiczna (PerspectiveCamera) .......................................................................223 Operowanie kamerą .....................................................................................................................224 Światła ....................................................................................................................................................226 AmbientLight ................................................................................................................................226 PointLight ......................................................................................................................................227 Materiał ..................................................................................................................................................227 PhongMaterial ...............................................................................................................................228 A jednak się kręci — ruch obiektu 3D ...............................................................................................229 Klasa SubScene .....................................................................................................................................230 Rozdział 12. Zdarzenia gestów i dotyku .........................................................................231 Ważne uwagi .........................................................................................................................................231 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................231 Zdarzenia dotyku TouchEvent ...........................................................................................................232 Typy zdarzeń .................................................................................................................................232 Informacje o zdarzeniu ................................................................................................................232 Punkt dotyku TouchPoint ..................................................................................................................233 Cel zdarzenia .................................................................................................................................233 TouchPoint.STATE ......................................................................................................................234 Wynik próbkowania PickResult .................................................................................................234 Zdarzenia wielodotykowe ............................................................................................................234 Zdarzenia gestów GestureEvent .........................................................................................................235 Zdarzenia obrotu RotateEvent ....................................................................................................236 Zdarzenia przewijania ScrollEvent .............................................................................................238 Zdarzenia przeciągania palcem SwipeEvent .............................................................................240 Zdarzenia rozszerzania ZoomEvent ...........................................................................................241 Zdarzenia myszy a zdarzenia gestów .........................................................................................242 Poleć książkęKup książkę 12 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Rozdział 13. Efekty ......................................................................................................243 Klasy efektów ........................................................................................................................................243 Efekt DropShadow — padający (rzucany) cień ...............................................................................244 Efekt InnerShadow — cień wewnętrzny ...........................................................................................246 Shadow — cień .....................................................................................................................................247 BoxBlur — rozmycie pudełkowe ........................................................................................................248 GaussianBlur — rozmycie Gaussa .....................................................................................................249 MotionBlur — rozmycie smugowe ....................................................................................................249 Bloom — odblask .................................................................................................................................250 Glow — poświata ..................................................................................................................................251 Reflection — odbicie ............................................................................................................................251 SepiaTone — filtr sepia ........................................................................................................................252 FloatMap ................................................................................................................................................253 DisplacementMap — mapa przemieszczeń (pikseli) ......................................................................254 ColorAdjust — podkręcenie koloru ..................................................................................................255 ColorInput — kolor wejściowy ..........................................................................................................256 ImageInput — obraz wejściowy .........................................................................................................257 BlendMode — tryb mieszania ............................................................................................................257 Blend — mieszanina ............................................................................................................................259 Mieszanie kolorów ........................................................................................................................259 Mieszanie obrazów .......................................................................................................................260 Wtapianie w tło ....................................................................................................................................261 PerspectiveTransform — zmiana perspektywy ................................................................................262 Lighting — oświetlenie ........................................................................................................................263 Klasa Light .............................................................................................................................................265 Light.Distant ..................................................................................................................................265 Light.Point .....................................................................................................................................266 Light.Spot .......................................................................................................................................266 Łączenie efektów ..................................................................................................................................267 Rozdział 14. Animacje ..................................................................................................269 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................269 Wprowadzenie ......................................................................................................................................270 Klasa Duration ......................................................................................................................................271 Interpolacja ...........................................................................................................................................273 Klasa Interpolator.LINEAR .........................................................................................................273 Klasa Interpolator.DISCRETE ....................................................................................................275 Klasy Interpolator.EASE_xxx ......................................................................................................276 Metody klasy Interpolator ...........................................................................................................279 Metody statyczne klasy Interpolator ..........................................................................................280 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Klasa KeyValue .....................................................................................................................................282 Klasa KeyFrame ....................................................................................................................................282 eventHandler .................................................................................................................................282 name ...............................................................................................................................................283 keyValues .......................................................................................................................................284 duration ..........................................................................................................................................284 Klasa Timeline ......................................................................................................................................284 Klasa Animation ...................................................................................................................................284 Właściwości ...................................................................................................................................285 Metody ...........................................................................................................................................286 Przykład ..........................................................................................................................................286 Klasa AnimationTimer ........................................................................................................................287 Klasa Transition ....................................................................................................................................287 StrokeTransition ...........................................................................................................................288 FillTransition .................................................................................................................................289 FadeTransition ..............................................................................................................................289 ScaleTransition ..............................................................................................................................290 RotateTransition ...........................................................................................................................291 TranslateTransition ......................................................................................................................292 PathTransition ..............................................................................................................................292 PauseTransition ............................................................................................................................293 SequentialTransition ....................................................................................................................293 ParallelTransition .........................................................................................................................295 Rozdział 15. Kontenery i zarządcy rozkładów .................................................................297 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................297 Klasa Parent ..........................................................................................................................................298 Klasa Group ..........................................................................................................................................298 Klasa Region ..........................................................................................................................................299 Pole zawartości i dopełnienie ......................................................................................................300 Tło i obramowanie ........................................................................................................................301 Kształt regionu ..............................................................................................................................301 Dzieci regionu ...............................................................................................................................302 Tworzenie regionu ........................................................................................................................302 Klasa Background .................................................................................................................................304 Klasa BackgroundFill ...................................................................................................................304 Klasa BackgroundImage ..............................................................................................................305 Klasa Border ..........................................................................................................................................308 Klasa BorderStroke ...............................................................................................................................309 Klasa BorderImage ...............................................................................................................................310 Poleć książkęKup książkę 14 JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika Zarządcy rozkładów .............................................................................................................................313 Rozkład dowolny (Pane) ..............................................................................................................314 Wyliczenie (Pos) ...........................................................................................................................315 Rozkład warstwowy (StackPane) ................................................................................................316 Rozkład poziomy (HBox) ............................................................................................................318 Rozkład pionowy (VBox) ............................................................................................................320 Rozkład przepływowy (FlowPane) .............................................................................................323 Rozkład tekstowy (TextFlow) .....................................................................................................325 Rozkład brzegowy (BorderPane) ................................................................................................326 Rozkład kotwowy (AnchorPane) ................................................................................................328 Rozkład kafelkowy (TilePane) ....................................................................................................329 Rozkład siatkowy (GridPane) .....................................................................................................331 Rozdział 16. Wyskakujące okna ....................................................................................335 Schemat dziedziczenia .........................................................................................................................335 Wyskakujące okno (PopupWindow) ................................................................................................335 Okno podręczne (Popup) ....................................................................................................................337 Okno kontrolne (PopupControl) .......................................................................................................338 Podpowiedź (Tooltip) ..........................................................................................................................338 OverrunStyle ..................................................................................................................................339 Podpowiedzi zawierające obraz i klasa ContentDisplay .........................................................340 Menu kontekstowe (ContextMenu) ..................................................................................................342 Element menu (MenuItem) ........................................................................................................342 Rozdział 17. Panele i przyciski ......................................................................................345 Klasa Control ........................................................................................................................................345 Klasa Labeled ........................................................................................................................................345 TitledPane — panel z nazwą ...............................................................................................................346 Accordion — akordeon .......................................................................................................................348 ScrollBar — pasek przewijania ...........................................................................................................349 ScrollPane — panel przewijany ..........................................................................................................351 SplitPane — panel dzielony ................................................................................................................352 Tab — zakładka ....................................................................................................................................353 TabPane — panel zakładek (kartoteka) ............................................................................................354 ButtonBase ............................................................................................................................................357 Button — przycisk ................................................................................................................................358 ButtonBar — pasek przycisków ..........................................................................................................359 Hyperlink — łącze ................................................................................................................................361 Poleć książkęKup książkę Spis treści 15 Rozdział 18. Kontrolki wyboru ......................................................................................365 ToggleButton — przełącznik ..............................................................................................................365 ToggleGroup — grupa przycisków ....................................................................................................366 RadioButton — przycisk radiowy (opcja wyboru) ..........................................................................367 CheckBox — pole wyboru ...................................................................................................................368 ChoiceBox T — krótka lista wyboru ..............................................................................................370 SelectionModel T i SingleSelectionModel T ......................................................................371 StringConverter .............................................................................................................................372 Cell T ..................................................................................................................................................374 MultipleSelectionModel ......................................................................................................................376 FocusModel T ...................................................................................................................................377 ListView T — l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: