Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 007396 22748023 na godz. na dobę w sumie
JavaScript. Przewodnik dla absolutnie początkujących - książka
JavaScript. Przewodnik dla absolutnie początkujących - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3180-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Naukę języka programowania można porównać do nauki języka obcego: jedno i drugie wymaga sporej ilości wysiłku i systematyczności. Trzeba najpierw przyswoić sobie podstawy, potem przejść do bardziej złożonych zagadnień i jak najwięcej ćwiczyć. JavaScript szczególnie dobrze nadaje się do nauki programowania, a przy tym jest językiem elastycznym i wciąż rozwijanym. W połączeniu z CSS3 i HTML5 pozwala na tworzenie wszechstronnych aplikacji internetowych i mobilnych.

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest przystępnie napisanym, praktycznym podręcznikiem programowania w JavaScripcie. Zawarte tu wyjaśnienia, wskazówki i proste instrukcje pozwolą Ci na bardzo szybkie przyswojenie sobie podstaw tego języka, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z kodowaniem. Po przedstawieniu podstaw programowania wyjaśniono nieco bardziej złożone koncepcje, posługując się licznymi — często bardzo zabawnymi — przykładami. Lektura książki jest przy tym niezwykle interesująca i przyjemna. Po zakończeniu ostatniego rozdziału będziesz przygotowany, by sprostać większości wyzwań związanych z językiem JavaScript.

JavaScript: dzięki niemu stron WWW stają się piękniejsze, lepsze i bardziej imponujące!


Kirupa Chinnathambi jest menedżerem programowania w Microsofcie. Od dzieciństwa pisze kod i animacje komputerowe, jednak jego prawdziwą pasją jest tworzenie stron WWW. Od kilkunastu lat uczy innych tej sztuki: publikuje poradniki na swojej stronie kirupa.com, pisze artykuły i książki, nagrał również sporo filmików, które można znaleźć na stronach serwisu YouTube. W wolnych chwilach grywa w gry wideo, chodzi na koncerty, ogląda filmy i spędza czas z przyjaciółmi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: JavaScript Absolute Beginner s Guide Tłumaczenie: Lech Lachowski ISBN: 978-83-283-3180-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: JAVASCRIPT ABSOLUTE BEGINNER S GUIDE, First Edition; ISBN 0789758067; by Kirupa Chinnathambi; published by Pearson Education, Inc, publishing as QUE Publishing. Copyright © 2017 by Pearson Education. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright © 2017. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpap.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/javpap Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................13 1 Witaj, świecie! .....................................................................................................17 Co to jest JavaScript? ....................................................................................................... 19 Prosty przykład ................................................................................................................ 20 Narzędzia do edycji kodu ......................................................................................... 20 Dokument HTML ..................................................................................................... 20 Analiza kodu — polecenia i funkcje .............................................................................. 22 Część I. Podstawy 2 Wartości i zmienne ..............................................................................................25 Używanie zmiennych ...................................................................................................... 26 Więcej informacji na temat zmiennych ........................................................................ 27 Nazywanie zmiennych .............................................................................................. 27 Więcej informacji na temat deklarowania i inicjowania zmiennych ................. 28 3 4 Funkcje ................................................................................................................31 Czym jest funkcja? ........................................................................................................... 33 Prosta funkcja ............................................................................................................. 33 Tworzenie funkcji przyjmującej argumenty ................................................................ 35 Tworzenie funkcji zwracającej dane .............................................................................. 37 Słowo kluczowe return .............................................................................................. 38 Wcześniejsze wychodzenie z funkcji ....................................................................... 38 Instrukcje warunkowe: if, else i switch ...............................................................41 Instrukcja if-else ............................................................................................................... 42 Poznaj operatory warunkowe .................................................................................. 44 Tworzenie bardziej złożonych wyrażeń ................................................................. 45 Wariacje na temat instrukcji if-else ......................................................................... 46 Samodzielna instrukcja if ......................................................................................... 46 Przerażająca instrukcja if-else/if-else ...................................................................... 47 Uff ................................................................................................................................ 47 Poleć książkęKup książkę 4 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH 5 6 7 Instrukcje switch .............................................................................................................. 48 Korzystanie z instrukcji switch ................................................................................ 48 Podobieństwo do instrukcji if-else .......................................................................... 50 Wybór właściwej instrukcji ............................................................................................ 51 Poznaj pętle: for, while oraz do...while! ..............................................................53 Pętla for ............................................................................................................................. 54 Warunek rozpoczynający ......................................................................................... 56 Warunek kończący (czyli czy już skończyliśmy?) ................................................. 56 Docieramy do końca ................................................................................................. 57 Zbierając wszystko razem ......................................................................................... 57 Kilka przykładów pętli for .............................................................................................. 58 Wcześniejsze przerywanie pętli ............................................................................... 58 Pomijanie iteracji ....................................................................................................... 58 Odliczanie wstecz ...................................................................................................... 59 Nie trzeba używać liczb ............................................................................................. 59 Tablica! Tablica! Tablica! .......................................................................................... 59 O nie, nie zrobił tego! ................................................................................................ 60 Pozostałe pętle .................................................................................................................. 60 Pętla while ................................................................................................................... 60 Pętla do...while ........................................................................................................... 61 Timery .................................................................................................................63 Poznaj trzy timery ............................................................................................................ 64 Opóźnianie za pomocą funkcji setTimeout ........................................................... 64 Zapętlenie za pomocą funkcji setInterval ............................................................... 65 Płynne animowanie za pomocą funkcji requestAnimationFrame ..................... 66 Zakres zmiennych ................................................................................................69 Zakres globalny ................................................................................................................ 70 Zakres lokalny .................................................................................................................. 71 Różne krętactwa przy ustalaniu zakresu ....................................................................... 72 Deklaracje wykorzystujące słowo kluczowe var nie obsługują zakresu bloku ..... 72 Jak JavaScript przetwarza zmienne ............................................................................... 74 Domknięcia ....................................................................................................................... 75 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 5 8 Domknięcia .........................................................................................................77 Funkcje wewnątrz funkcji ............................................................................................... 78 Gdy funkcje wewnętrzne nie są samowystarczalne ..................................................... 81 9 Gdzie należy umieścić kod? .................................................................................87 Wszystkie opcje na stół ................................................................................................... 88 Podejście nr 1: cały kod jest umieszczony w dokumencie HTML ............................ 90 Podejście nr 2: kod znajduje się w osobnym pliku ...................................................... 91 Plik JavaScript ............................................................................................................ 91 Odwoływanie się do pliku JavaScript ...................................................................... 92 Które podejście zastosować? ........................................................................................... 94 Tak, mój kod będzie używany w wielu dokumentach .......................................... 94 Nie, mój kod jest używany tylko raz w pojedynczym dokumencie HTML ....... 95 10 Komentowanie kodu ...........................................................................................97 Czym są komentarze? ...................................................................................................... 98 Komentarze jednoliniowe ........................................................................................ 99 Komentarze wieloliniowe ......................................................................................... 99 Dobre praktyki komentowania .................................................................................... 101 Część II. Świat pełen obiektów 11 O pizzy, typach, prymitywach i obiektach .........................................................103 Najpierw porozmawiajmy o pizzy ............................................................................... 104 Od pizzy do języka JavaScript ...................................................................................... 106 Czym są obiekty? ............................................................................................................ 108 Predefiniowane obiekty na swobodzie ........................................................................ 109 12 Łańcuchy znaków ..............................................................................................111 Podstawy ......................................................................................................................... 112 Właściwości i metody obiektu String .......................................................................... 114 Uzyskiwanie dostępu do poszczególnych znaków .............................................. 114 Łączenie (czyli konkatenacja) łańcuchów znaków .............................................. 115 Tworzenie podłańcuchów z łańcuchów znaków ................................................. 116 Dzielenie łańcucha znaków — metoda split ........................................................ 117 Szukanie czegoś wewnątrz łańcucha znaków ...................................................... 118 Łańcuchy znaków z wielkimi i małymi literami .................................................. 119 Poleć książkęKup książkę 6 13 14 15 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH Kiedy prymitywy zachowują się jak obiekty ......................................................121 Łańcuchy znaków nie są jedynym problemem .......................................................... 122 Tak czy inaczej, przyczepmy się do łańcuchów znaków .......................................... 122 Dlaczego ma to znaczenie ............................................................................................. 124 Tablice ...............................................................................................................127 Tworzenie tablicy ........................................................................................................... 128 Uzyskiwanie dostępu do wartości tablicy ................................................................... 129 Dodawanie elementów do tablicy ................................................................................ 130 Usuwanie elementów z tablicy ..................................................................................... 132 Szukanie elementów w tablicy ..................................................................................... 134 Scalanie tablic ................................................................................................................. 134 Liczby ................................................................................................................137 Używanie liczb ............................................................................................................... 138 Operatory ........................................................................................................................ 138 Wykonywanie prostych działań matematycznych ............................................. 139 Inkrementacja i dekrementacja ............................................................................. 139 Wartości specjalne — nieskończoność i NaN ............................................................ 141 Nieskończoność ....................................................................................................... 141 NaN ............................................................................................................................ 141 Obiekt Math .................................................................................................................... 142 Stałe ............................................................................................................................ 142 Zaokrąglanie liczb .................................................................................................... 143 Funkcje trygonometryczne ..................................................................................... 144 Potęgi i pierwiastki kwadratowe ............................................................................ 145 Uzyskanie wartości bezwzględnej ......................................................................... 145 Liczby losowe ........................................................................................................... 145 16 Głębsze spojrzenie na obiekty ...........................................................................147 Poznaj typ Object ........................................................................................................... 148 Tworzenie obiektów ................................................................................................ 149 Określanie właściwości ........................................................................................... 152 Tworzenie niestandardowych obiektów ..................................................................... 154 Słowo kluczowe this ....................................................................................................... 158 Poleć książkęKup książkę 17 SPIS TREŚCI 7 Rozszerzanie obiektów wbudowanych ..............................................................161 Przywitaj się ponownie z prototypem — w pewnym sensie .................................... 162 Rozszerzanie wbudowanych obiektów jest kontrowersyjne .................................... 166 Nie kontrolujemy przyszłości wbudowanego obiektu ....................................... 166 Niektóre funkcjonalności nie powinny być rozszerzane ani nadpisywane ..... 166 18 Wartości logiczne i ściślejsze operatory === oraz !== .................................169 Obiekt Boolean ............................................................................................................... 170 Funkcja Boolean ............................................................................................................. 170 Operatory identyczności i nieidentyczności .............................................................. 172 19 Wartości null i undefined ..................................................................................175 Null .................................................................................................................................. 176 Undefined ....................................................................................................................... 177 20 Natychmiastowo wywoływane wyrażenia funkcyjne ........................................179 Pisanie prostego IIFE .................................................................................................... 181 Pisanie IIFE, które przyjmuje argumenty ................................................................... 182 Kiedy używać IIFE ......................................................................................................... 183 Unikanie kolizji kodu .............................................................................................. 183 Domknięcia i stan zablokowania ........................................................................... 184 Zapewnianie prywatności elementów ......................................................................... 188 Część III. Praca z DOM 21 JS, przeglądarka i model DOM ..........................................................................193 Do czego służą HTML, CSS i JavaScript ..................................................................... 194 HTML definiuje strukturę ............................................................................................ 194 Upiększ mój świat, CSS! ................................................................................................ 196 Nadszedł czas na JavaScript! ........................................................................................ 196 Poznaj obiektowy model dokumentu ......................................................................... 197 Obiekt window ......................................................................................................... 199 Obiekt document ..................................................................................................... 200 22 Szukanie elementów w strukturze DOM ............................................................203 Poznaj rodzinę querySelector ....................................................................................... 204 Funkcja querySelector ............................................................................................. 204 Funkcja querySelectorAll ........................................................................................ 205 To naprawdę jest składnia selektora CSS ................................................................... 206 Poleć książkęKup książkę 8 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH 23 Modyfikowanie elementów DOM ......................................................................209 Elementy DOM są obiektami — w pewnym sensie! ................................................. 210 Przejdźmy do modyfikowania elementów DOM ...................................................... 212 Zmiana wartości tekstowej elementu .................................................................... 213 Wartości atrybutów ................................................................................................. 214 24 Nadawanie stylu zawartości .............................................................................217 Dlaczego należy ustawiać style przy użyciu JavaScriptu? ......................................... 218 Przypowieść o dwóch podejściach nadawania stylów ........................................ 218 Ustawianie stylu bezpośrednio .............................................................................. 219 Dodawanie i usuwanie klas za pomocą classList ....................................................... 220 Dodawanie wartości klas ........................................................................................ 220 Usuwanie wartości klas ........................................................................................... 220 Przełączanie wartości klas ...................................................................................... 221 Sprawdzanie, czy wartość klasy istnieje ................................................................ 221 Idąc dalej ................................................................................................................... 221 25 Przechodzenie przez drzewo DOM ....................................................................223 Szukanie drogi ................................................................................................................ 224 Obchodzenie się z rodzeństwem i rodzicami ...................................................... 226 Zróbmy sobie dzieci! ............................................................................................... 227 Zbierają wszystko razem ............................................................................................... 228 Sprawdzanie, czy istnieje element potomny ........................................................ 228 Uzyskiwanie dostępu do wszystkich elementów potomnych ........................... 228 Przechodzenie przez DOM .................................................................................... 229 26 Tworzenie i usuwanie elementów DOM ............................................................231 Tworzenie elementów ................................................................................................... 232 Usuwanie elementów .................................................................................................... 237 Klonowanie elementów ................................................................................................. 238 27 Narzędzia dla programistów wbudowane w przeglądarki ................................243 Poznaj Narzędzia dla programistów ........................................................................... 244 Badanie struktury DOM ......................................................................................... 246 Debugowanie kodu JavaScript ............................................................................... 249 Poznaj konsolę ......................................................................................................... 254 Badanie obiektów ..................................................................................................... 255 Rejestrowanie wiadomości ..................................................................................... 256 Poleć książkęKup książkę Część IV. Obsługa zdarzeń SPIS TREŚCI 9 28 29 30 31 Zdarzenia ...........................................................................................................259 Czym są zdarzenia? ........................................................................................................ 260 Zdarzenia i JavaScript .................................................................................................... 262 1. Nasłuchiwanie zdarzeń ....................................................................................... 262 2. Reagowanie na zdarzenia ................................................................................... 264 Prosty przykład .............................................................................................................. 264 Argumenty zdarzenia oraz typ Event .......................................................................... 266 Bąbelkowanie i przechwytywanie zdarzeń ........................................................269 Zdarzenie wędruje w dół, a potem w górę .................................................................. 270 Poznaj fazy ...................................................................................................................... 273 Kogo to obchodzi? ......................................................................................................... 275 Przerwanie zdarzenia .................................................................................................... 276 Zdarzenia myszy ................................................................................................281 Poznaj zdarzenia myszy ................................................................................................ 282 Pojedyncze i dwukrotne kliknięcie ........................................................................ 282 Zdarzenia mouseover i mouseout ......................................................................... 284 Przypominające kliknięcie zdarzenia wciskania i zwalniania przycisku myszy .... 285 Zdarzenie podsłuchane ponownie... i ponownie... i ponownie ......................... 286 Menu kontekstowe .................................................................................................. 287 Właściwości obiektu MouseEvent ............................................................................... 288 Globalna pozycja myszy .......................................................................................... 288 Pozycja myszy w przeglądarce ............................................................................... 289 Wykrywanie, który przycisk został kliknięty ....................................................... 289 Obsługa kółka myszy ..................................................................................................... 291 Zdarzenia klawiatury .........................................................................................293 Poznaj zdarzenia klawiatury ......................................................................................... 294 Używanie tych zdarzeń ................................................................................................. 295 Właściwości zdarzenia klawiatury ............................................................................... 296 Kilka przykładów ........................................................................................................... 296 Sprawdzanie, czy naciśnięty został konkretny klawisz ....................................... 297 Wykonanie jakiejś akcji po naciśnięciu klawiszy strzałek .................................. 297 Wykrywanie naciśnięcia wielu klawiszy ............................................................... 298 Poleć książkęKup książkę 10 32 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH Zdarzenia ładowania strony i inne kwestie .......................................................301 Co się dzieje podczas ładowania strony ...................................................................... 302 Etap numero uno ..................................................................................................... 303 Etap numero dos ...................................................................................................... 303 Etap numero trzy ..................................................................................................... 304 Zdarzenia DOMContentLoaded i load ....................................................................... 304 Skrypty i ich lokalizacja w strukturze DOM .............................................................. 306 Elementy script — atrybuty async i defer ................................................................... 308 Atrybut async ........................................................................................................... 308 Atrybut defer ............................................................................................................ 309 33 Obsługa zdarzeń dla wielu elementów .............................................................311 Jak to wszystko zrobić? .................................................................................................. 314 Okropne rozwiązanie .............................................................................................. 315 Dobre rozwiązanie ................................................................................................... 315 Podsumowanie ......................................................................................................... 318 34 Podsumowanie ..................................................................................................321 Słowniczek ........................................................................................................323 Skorowidz .........................................................................................................326 Poleć książkęKup książkę W T Y M R O Z D Z I A L E  nauczysz się, jak wielokrotnie uruchamiać jakiś kod;  popracujesz z pętlami for, while oraz do...while. 5 POZNAJ PĘTLE: FOR, WHILE ORAZ DO...WHILE! Gdy coś kodujemy, czasem chcemy powtórzyć pewną akcję lub uruchomić jakiś kod kilka razy. Załóżmy, że mamy na przykład funkcję o nazwie saySomething (powiedz coś), którą chcemy wywołać 10 razy. Poleć książkęKup książkę 54 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH Jednym ze sposobów, żeby to zrobić, jest po prostu wywołanie tej funkcji 10 razy przy użyciu kopiowania i wklejania: saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); saySomething(); Ten sposób działa i realizuje to, co zaplanowaliśmy, ale nie należy robić czegoś takiego. Powielanie kodu nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nawet jeśli zdecydujesz się kilka razy ręcznie powielić jakiś kod, takie podejście w praktyce się nie sprawdza. Często nie będziesz wiedzieć, ile razy trzeba uruchomić kod. Liczba uruchomień kodu będzie zależeć od pewnego czynnika zewnętrznego, takiego jak liczba elementów w kolekcji danych, wynik otrzymany z wywołania usługi internetowej, liczba liter w słowie, oraz od różnych innych rzeczy, które ciągle się zmieniają. Nie zawsze będzie to stała liczba, taka jak 10. Jest więcej niż prawdopodobne, że liczba powtórzeń jakiegoś kodu może być bardzo, BARDZO duża. Nie chcemy kopiować i wklejać czegoś kilkaset lub kilka tysięcy razy, aby powtórzyć jakiś kod. To byłoby straszne. Potrzebujemy ogólnego rozwiązania dla powtarzania kodu, umożliwiającego kontrolę nad tym, jak wiele razy kod jest powtarzany. W języku JavaScript takie rozwiązanie jest dostarczane w formie zwanej pętlą. Możemy tworzyć trzy rodzaje pętli:  pętle for;  pętle while;  pętle do...while. Każda z tych trzech odmian pętli umożliwia określenie kodu, który chcemy powtórzyć (czyli zapętlić) oraz sposobu zatrzymywania powtarzania, gdy spełniony zostanie pewien warunek. W kolejnych podrozdziałach dowiesz się, jak z nich korzystać. Do dzieła! Pętla for Jednym z najbardziej powszechnych sposobów tworzenia pętli jest użycie instrukcji for w celu utworzenia tzw. pętli for. Pętla for pozwala na wielokrotne uruchamianie jakiegoś kodu, dopóki określone przez nas wyrażenie nie zwróci false. Prawdopodobnie na razie nie ma to dla Ciebie zbyt wiele sensu, więc spróbujmy wyjaśnić tę definicję, analizując przykład. Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 5.  POZNAJ PĘTLE: FOR, WHILE ORAZ DO...WHILE! 55 Gdybyśmy mieli przetłumaczyć nasz wcześniejszy przykład funkcji saySomething, używając instrukcji for, wyglądałoby to następująco: var count = 10; function saySomething() { document.writeln( Witaj! ); } for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } Jeśli umieścimy ten kod pomiędzy znacznikami script i uruchomimy go w przeglądarce, zobaczymy coś podobnego do tego, co zostało pokazane na rysunku 5.1. RYSUNEK 5.1. Słowo „Witaj!” zostanie powtórzone dziesięć razy na stronie UWAGA Słowa są wyświetlane w przeglądarce, ponieważ użyliśmy metody document.writeln. Jest to kolejna metoda (poza alert), którą będziemy wykorzystywać, aby szybko coś przetestować. Metoda document.writeln przyjmuje jako argumenty cokolwiek, co chcemy wypisać, a gdy zostaje uruchomiona, to wszystko, co znajduje się na stronie, zastępuje zawartością wybraną przez nas do wyświetlenia. Jest to możliwe dzięki pętli for, więc wyrazimy swoje podziękowania, poznając szczegółowo sposób jej działania. Po pierwsze, przyjrzyjmy się naszej gwieździe: for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } Poleć książkęKup książkę 56 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH Jest to pętla for. Prawdopodobnie bardzo różni się od pozostałych instrukcji, jakie widziałeś do tej pory, a to dlatego, że tak naprawdę jest zupełnie inna. Aby zrozumieć różnice, sprowadźmy pętlę for do postaci ogólnej przedstawionej na rysunku 5.2. RYSUNEK 5.2. Nasza pętla for i trzy regiony, na których się skupimy Każdy z tych trzech zaznaczonych na rysunku innym kolorem regionów odgrywa bardzo ważną rolę w działaniu pętli for. Aby móc prawidłowo korzystać z pętli for, musisz wiedzieć, jakie funkcje pełni każdy region. To prowadzi nas do... Warunek rozpoczynający W pierwszym regionie definiujemy warunek rozpoczynający. Typowy warunek rozpoczynający zwykle obejmuje deklarowanie i inicjowanie zmiennej. W naszym przykładzie utworzyłem nową zmienną o nazwie i oraz zainicjowałem ją do liczby 0: for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } Gdybyś się nad tym zastanawiał, to informuję Cię, że nazwą zmiennej w takich przypadkach jest tradycyjnie pojedyncza litera, a najczęściej jest to litera i. Wartością, do której inicjowana jest ta zmienna, jest również tradycyjnie 0. Istnieje jeden naprawdę dobry powód, aby użyć liczby 0, ale wytłumaczę to nieco później. Warunek kończący (czyli czy już skończyliśmy?) Gdy zdefiniujemy nasz punkt początkowy, w kolejnym regionie możemy określić warunek kończący. Zasadniczo jest to fantazyjny sposób na powiedzenie tego, jak długo należy wykonywać pętlę. Jest to obsługiwane przez wyrażenie warunkowe (takie jakie widziałeś w poprzednim rozdziale), które zwraca wartość true lub false. W naszym przykładzie warunek jest taki, że zmienna i ma być mniejsza niż wartość count, który wynosi od 10: Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 5.  POZNAJ PĘTLE: FOR, WHILE ORAZ DO...WHILE! 57 for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } Jeśli zmienna i jest mniejsza niż 10, wyrażenie ewaluuje do wartości true i pętla jest wykonywana dalej. Jeśli zmienna i jest równa lub większa niż 10, warunek ma wartość false, a pętla zostaje przerwana. Być może zastanawiasz się teraz, co powoduje, że wartość zmiennej i faktycznie zmienia się z jej wartości początkowej 0. To omówimy w kolejnym punkcie. Docieramy do końca Do tej pory poznaliśmy punkt początkowy oraz wyrażenie, które musi ewaluować do false, jeśli chcemy przerwać pętlę. Brakuje ostatniego regionu, w którym opisujemy, jak przejść od punktu początkowego do punktu kończącego: for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } W naszym przykładzie przy każdej iteracji pętli zwiększamy wartość zmiennej i o 1. Na wypadek, gdybyś nie był zaznajomiony z tą składnią, wyjaśniam, że znaki ++ po i oznaczają, iż zwiększamy o 1 bieżącą wartość zmiennej i bez względy na to, jaka ona jest. Przy każdym przejściu pętli wykonywane będzie to, co zostało w niej określone. W tym przypadku zwiększana będzie nasza wartość i. Zbierając wszystko razem Skoro przyjrzeliśmy się już każdej części instrukcji for w najdrobniejszych szczegółach, przeanalizujmy całość jeszcze raz, aby upewnić się, że wszystko zrozumieliśmy. Nasz kompletny przykład wygląda następująco: var count = 10; for (var i = 0; i count; i++) { saySomething(); } function saySomething() { document.writeln( Witaj! ); } Gdy kod po raz pierwszy dociera do pętli for, zmienna i jest tworzona i inicjowana do wartości 0. Następnie kod sprawdza, czy wartość i jest mniejsza od wartości wskazywanej przez zmienną count..., która wynosi 10. Na tym etapie wszystko się zgadza i wykonywany jest kod, który znajduje się wewnątrz pętli. W naszym przypadku jest to funkcja saySomething. Po wykonaniu poleceń wewnątrz pętli zaczyna działać ostatnia część instrukcji for. Zmienna i jest zwiększana o 1. Poleć książkęKup książkę 58 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH Teraz pętla zaczyna się od nowa, z tym wyjątkiem, że zmienna i nie jest ponownie inicjowana. Jej wartość jest ustawiana na wartość zwiększoną o 1, a to oznacza, że wciąż przechodzi test i count. Funkcja saySomething jest wywoływana ponownie, a wartość i jest ponownie zwiększana. Teraz wartość zmiennej i wynosi 2. Cały ten proces powtarza się, aż wartość i będzie równa 10. Na tym etapie test i count nie powiedzie się, a pętla zostanie przerwana po pomyślnym wykonaniu funkcji saySomething 10 razy. Kilka przykładów pętli for W poprzednim podrozdziale zrobiliśmy sekcję prostej pętli for i opisaliśmy wszystkie jej wewnętrzne mechanizmy działania. W przypadku pętli for, a przede wszystkim w całym języku JavaScript, chodzi o to, że prosty przykład nie zawsze obejmuje wszystko, czego możesz potrzebować. Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie kilku kolejnych przykładów pętli for i to właśnie będziemy robić w kilku kolejnych punktach tego podrozdziału. Wcześniejsze przerywanie pętli Czasami możemy chcieć zakończyć pętlę, zanim dotrze do końca. Do zakończenia pętli używamy słowa kluczowego break. Poniżej znajduje się przykład: for (var i = 0; i 100; i++) { document.writeln(i); if (i == 45) { break; } } Gdy wartość i będzie równa 45, słowo kluczowe break powstrzyma dalsze wykonywanie pętli. Chociaż ten przykład jest nieco naciągany, to gdy w prawdziwym kodzie napotkasz przypadek wymagający zakończenia pętli, będziesz wiedział, co robić. Pomijanie iteracji Niekiedy może być konieczne, aby pętla pominęła swoją bieżącą iterację i przeszła do następnej. Jest to sprytnie obsługiwane przez słowo kluczowe continue: var floors = 28; for (var i = 1; i = floors; i++) { if (i == 13) { // tu nie ma piętra continue; } document.writeln( Piętro: + i + br ); } Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 5.  POZNAJ PĘTLE: FOR, WHILE ORAZ DO...WHILE! 59 W przeciwieństwie do słowa kluczowego break, które powoduje po prostu zatrzymanie wykonywania pętli, słowo kluczowe continue wskazuje, aby zatrzymać bieżącą iterację i przejść do następnej iteracji. Przekonasz się, że będziesz często używać słowa kluczowego continue podczas obsługi błędów, gdzie będziesz chciał, aby pętla po prostu przeszła do kolejnego elementu. Odliczanie wstecz Nie ma żadnego powodu, który zmuszałby nas do zaczynania odliczania od 0 i następnie zwiększania wartości: for (var i = 25; i 0; i--) { document.writeln( Witaj ); } Można równie dobrze zacząć od wysokiej wartości, a następnie zmniejszać ją aż do momentu, kiedy warunek pętli zwróci false. Mogłeś słyszeć opinie, że takie postępowanie zwiększa wydajność pętli. Za wcześnie jeszcze na ocenę, czy dekrementacja jest rzeczywiście szybsza niż inkrementacja, ale zachęcam do eksperymentowania i sprawdzania, czy można zaobserwować jakiekolwiek korzyści związane z wydajnością. Nie trzeba używać liczb Podczas wypełniania pętli for nie trzeba używać wyłącznie liczb ani wykonywać tradycyjnej operacji inkrementacji (dekrementacji): for (var i = a ; i != aaaaaaaa ; i += a ) { document.writeln( hmm... ); } Można używać, czego tylko się chce, ale pod warunkiem, że pętla ostatecznie osiągnie punkt, w którym będzie mogła się zakończyć. Zwróć uwagę, że w tym przykładzie używam do uruchomienia pętli litery a jako mojej waluty. Gdy „dodajemy” do siebie litery (tak jak w tym przykładzie), rezultat jest następujący: a, aa, aaa, aaaa, aaaaa itd. Tablica! Tablica! Tablica! Wiem, że nie przyglądaliśmy się jeszcze szczegółowo tablicom, ale jedna z największych historii miłosnych wszech czasów rozgrywa się pomiędzy strukturą danych zwaną tablicą a pętlą for. W większości przypadków będziesz używać pętli do przechodzenia przez wszystkie dane przechowywane w tablicy, rzućmy więc okiem na poniższy kod i objaśnienie. Odświeżymy te informacje w sposób bardziej szczegółowy, kiedy oficjalnie będziemy omawiać tablice w rozdziale 15. Poleć książkęKup książkę 60 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH var myArray = [ jeden , dwa , trzy ]; for (var i = 0; i myArray.length; i++) { document.writeln(myArray[i]); } Mówiąc w dużym skrócie i bez przynudzania, tablica jest kolekcją elementów. Wyliczanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich elementów w tablicy wymagają pewnego rodzaju pętli, a zazwyczaj wybierana jest w tym celu pętla for. W każdym razie pomyślałem, że zapoznam Cię z tą parą: tablicą i pętlą for. Podobnie jak jest w przypadku dwóch pozornie losowych postaci pojawiających się na początku filmu Quentina Tarantino, w tym momencie ich rzeczywisty wkład do historii wydaje się nieistotny. O nie, nie zrobił tego! O tak! Zrobiłem. Poszedłem tam, zrobiłem zdjęcie, zamieściłem je na Facebooku i wróciłem: var i = 0; var yay = true; for (; yay;) { if (i == 10) { yay = false; } i++; document.writeln( dziwne ); } Nie trzeba wypełniać wszystkich trzech sekcji pętli for, aby ta pętla działała. Dopóki jesteś w stanie ostatecznie spełnić warunek kończący pętlę, możesz robić, co chcesz — tak jak zrobiłem w powyższym przykładzie. Pamiętaj jednak, że chociaż możesz coś zrobić, to nie znaczy jeszcze, że powinieneś. Ten przykład wyraźnie podpada pod kategorię „nie powinieneś tego robić!”. Pozostałe pętle Warianty pętli while i do...while żyją w cieniu ukochanej pętli for. Te dwa warianty pętli wyraźnie służą jakiemuś celowi, ale nigdy nie udało mi się go odkryć. Mimo to w trosce o kompletność i w celu zapoznania Cię z kodem, który można spotkać w naturalnym środowisku, przyjrzyjmy się pokrótce obu z nich. Pętla while Pętla while powtarza pewien kod, dopóki jego warunek testowy (kolejne wyrażenie) nie zwróci false: Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 5.  POZNAJ PĘTLE: FOR, WHILE ORAZ DO...WHILE! 61 var count = 0; while (count 10) { document.writeln( zapętlamy! ); count++; } W tym przykładzie ten warunek jest reprezentowany przez wyrażenie count 10. Przy każdej iteracji nasza pętla zwiększa wartość count o 1. Gdy wartość count będzie równa 10, pętla zatrzyma się, ponieważ wyrażenie count 10 zwróci false. To wszystko na temat pętli while. Pętla do...while Przejdźmy teraz do Meg Griffin wariantów pętli. Będzie to pętla do...while, której cel jest jeszcze mniej określony niż cel pętli while. Podczas gdy w pętli while wyrażenie warunkowe znajduje się na początku przed wykonywanym w niej kodem, pętla do...while ma swoje wyrażenie warunkowe na końcu. Oto przykład: var count = 0; do { count++; document.writeln( Nie wiem, co ja tu robię! ); } while (count 10); Główną różnicą między pętlami while oraz do...while jest to, że zawartość pętli while nigdy nie zostanie wykonana, gdy jej wyrażenie warunkowe od samego początku będzie zwracać false: while (false) { document.writeln( Tego nie tkniesz! ); } Zawartość pętli do...while zawsze zostanie uruchomiona co najmniej raz, ponieważ wyrażenie warunkowe jest ewaluowane dopiero po jednej iteracji: do { document.writeln( Ten kod zostanie raz uruchomiony! ); } while (false); Aaa... (ziewnięcie). W każdym razie, zanim przejdziemy dalej, muszę Ci przekazać jeszcze jedną informację. Instrukcje break i continue, które widzieliśmy wcześniej jako część niesamowitej pętli for, działają również podobnie, gdy są stosowane wewnątrz wariantów pętli while i do...while. Poleć książkęKup książkę 62 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH ABSOLUTNE MINIMUM Proszę bardzo — oto opis pętli for i sposobów jej używania oraz bardzo podstawowe omówienie pętli while i do...while. Na razie prawdopodobnie nie będziesz jeszcze zbyt często używać pętli. Gdy przejdziemy do bardziej skomplikowanych sytuacji obejmujących m.in. kolekcje danych, elementy HTML w dokumencie, manipulacje tekstem, pętle staną się jednym z naturalnych elementów, na których często będziesz polegać. Poleć książkęKup książkę A działania matematyczne, 139 dziedziczenie, 151 dzielenie łańcucha znaków, 117 inicjowanie zmiennych, 28 inkrementacja, 139 instrukcja warunkowa Skorowidz abstrakcja, 109 analiza kodu, 22 argumenty funkcji, 35 zdarzenia, 266 atrybut, 214 async, 308 class, 220 defer, 308, 309 B badanie obiektów, 255 struktury DOM, 246 bąbelkowanie, 263, 269 blok, 72 C cel zdarzenia, 271 CSS, 196, 218, 219 D debugowanie kodu JavaScript, 249 deklarowanie zmiennych, 28 dekrementacja, 139 dobre praktyki komentowania, 101 dodawanie wartości klas, 220 dokument HTML, 20, 90, 95 DOM, Document Object Model, 194, 197, 223 badanie struktury, 246 klonowanie elementów, 238 lokalizacja skryptów, 306 przechodzenie przez drzewo, 223 tworzenie elementów, 232 usuwanie elementów, 237 domknięcia, 75, 77, 184 dostęp do elementów potomnych, 228 do wartości tablicy, 129 do znaków, 114 if, 46 if-else, 42 if-else/if-else, 47 switch, 48 interfejs API classList, 221 iteracje, 58 J JavaScript, 19, 196 K klawisze strzałek, 297 kliknięcie, 282 klonowanie elementów DOM, 238 koercja typów, 172 kolizje, 183 komentarze, 98 jednoliniowe, 99 w stylu JSDOC, 100 wieloliniowe, 99 konkatenacja, 115 konsola, 254 L liczby, 138 losowe, 145 literał, 122 obiektu, 149 lokalizacja w dokumencie, 93 Ł ładowanie strony, 302 łańcuch prototypów, 151 znaków, 111, 122 łączenie łańcuchów znaków, 115 E edycja kodu, 20 element script, 308 elementy DOM, 210, 225 potomne, 228 tablicy, 128 F faza bąbelkowania zdarzeń, 274 przechwytywania zdarzeń, 273 funkcja, 22, 33, 179 addEventListener, 262 Boolean, 170 querySelector, 204 querySelectorAll, 204, 205 requestAnimationFrame, 66 setInterval, 65 setTimeout, 64 funkcje argumenty, 35 trygonometryczne, 144 wewnątrz funkcji, 78 wewnętrzne, 81 zewnętrzne, 81 zwracające dane, 37 G globalna pozycja myszy, 288 H I HTML, 194 IIFE, 181, 192 indeks, 114 Poleć książkęKup książkę M menu kontekstowe, 287 metoda lastIndexOf, 119 slice, 116 split, 117 substr, 117 toLowerCase, 119 toUpperCase, 119 metody obiektu String, 114 model DOM, 194 dziedziczenia prototypowego, modyfikowanie elementów DOM, 160 212 mysza, 281 N nadawanie stylów, 218 NaN, 141 narzędzia dla programistów, 243, 244, 257 do edycji kodu, 20 Web Inspector, 257 nasłuchiwacz zdarzeń, 262, 311, 317 nasłuchiwanie zdarzeń klawiatury, 295 nazwa argumentu, 37 zdarzenia, 262 zmiennej, 27 nieskończoność, 141 notacja literału, 152 Null, 176 O obiekt, 107, 147 Array, 164 Boolean, 170 document, 200 Math, 142 MouseEvent, 288 String, 114 metody, 114 właściwości, 114 window, 199 obiektowy model dokumentu, 194, 197 obiekty nadrzędne, 154 niestandardowe, 154 podrzędne, 154 predefiniowane, 109 wbudowane, 161 obsługa kółka myszy, 291 zdarzeń dla wielu elementów, 311 odwołanie cykliczne, 67 określanie właściwości, 152 operator, 138 identyczności, 172 nieidentyczności, 172 operatory warunkowe, 44 P para klucz-wartość, 148 parsowanie, 93 pętla do...while, 61 for, 54 pomijanie iteracji, 58 warunek kończący, 56 warunek rozpoczynający, 56 wcześniejsze przerywanie, 58 while, 60 pierwiastki kwadratowe, 145 pisanie IIFE, 181, 182 plik JavaScript, 91 płynne animowanie, 66 podłańcuchy, 116 polecenie, 22 return, 38 potęgi, 145 pozycja myszy, 289 procedura obsługi zdarzeń, 263 prototyp, 162 prymitywy, 107, 122 prywatne środowisko, 191 przechodzenie przez drzewo DOM, 223, 229 przechwytywanie zdarzeń, 263, 269 przełączanie wartości klas, 221 przerwanie zdarzenia, 276 przeszukiwanie łańcucha znaków, 118 punkt przerwania, 250 SKOROWIDZ 327 R reagowanie na zdarzenia, 264 rejestrowanie wiadomości, 256 rodzeństwo, 226 rodzic, 226 rozszerzanie obiektów wbudowanych, 161, 166 S scalanie tablic, 134 selektor atrybutu, 206 składnia selektora CSS, 206 skrypt, 93, 306 słowo kluczowe continue, 58 return, 38 this, 158 var, 72 stałe, 142 stan zablokowania, 184 struktura, 194 drzewiasta, 203 style, 218 stylizacja, 196 suwak zawartości, 183 T tablica, 59, 127 dodawanie elementów, 130 scalanie, 134 szukanie elementów, 134 tworzenie, 128 usuwanie elementów, 132 uzyskiwanie dostępu, 129 timer, 64 tryb debugowania, 251 tworzenie elementów DOM, 232 funkcji, 35 niestandardowych obiektów, 154 obiektów, 149 podłańcuchów, 116 tablicy, 128 Event, 266 Object, 122, 147, 148 typ Poleć książkęKup książkę 328 JAVASCRIPT. PRZEWODNIK DLA ABSOLUTNIE POCZĄTKUJĄCYCH W Z walidator nazw zmiennych, 28 wartości zakres typy obiektowe, 107 podstawowe, 107 prymitywne, 107 U umieszczanie kodu w dokumencie HTML, 90 w pliku, 91 Undefined, 177 unikanie kolizji, 183 ustawianie stylu bezpośrednio, 219 usuwanie elementów DOM, 237 nasłuchiwacza zdarzeń, 267 wartości klas, 220 używanie IIFE, 183 komentarzy, 101 liczb, 138 zmiennych, 26 atrybutów, 214 logiczne, 169 specjalne, 141 tablicy, 128 wartość, 26 bezwzględna, 145 Infinity, 141 NaN, 141 Null, 176 Undefined, 177 wcześniejsze przerywanie pętli, 58 węzły, 198 widok struktury DOM, 247 źródła strony, 249 właściwości, 148, 152 obiektu MouseEvent, 288 obiektu String, 114 zdarzenia klawiatury, 296 właściwość charCode, 296 keyCode, 297 wychodzenie z funkcji, 38 wykrywanie kliknięć, 289 wynoszenie zmiennych, 74 wyrażenia funkcyjne, 180 wzorzec Modułu Ujawniającego, 190 bloku, 72 globalny zmiennych, 70 lokalny zmiennych, 71 zaokrąglanie liczb, 143 zdarzenia, 260 klawiatury, 294, 296 ładowania strony, 302 myszy, 282 zdarzenie click, 279 DOMContentLoaded, 304 DOMMouseScroll, 291 keypress, 294 load, 304 mousemove, 286 mouseout, 284 mouseover, 284 mouseup, 285 zmiana wartości tekstowej elementu, 213 zmienne, 26 deklarowanie, 28 inicjowanie, 28 nazwy, 27 zakres globalny, 70 zakres lokalny, 71 znacznik script, 88 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript. Przewodnik dla absolutnie początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: