Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 002933 22415923 na godz. na dobę w sumie
Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty - ebook/pdf
Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1336-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Cay S. Horstmann autor 'Java. Podstawy. Wydanie IX' i 'Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX' - najpopularniejszych w Polsce podręczników do nauki Javy

Java to język, który zrewolucjonizował świat programistów. Jej możliwości zostały docenione przez największe firmy. Dziś Java jest wykorzystywana w najbardziej zaawansowanych projektach. Wszędzie tam, gdzie są wymagane najwyższa wydajność i bezpieczeństwo, nie ma sobie równych! Aktualna wersja tego języka wprowadza wiele nowych konstrukcji i usprawnień — jeżeli chcesz błyskawicznie je poznać, zacznij od tej książki.

Została ona napisana specjalnie z myślą o osobach chcących rozpocząć kodowanie z wykorzystaniem nowości z Javy 8. Jest przeznaczona dla doświadczonych programistów, lecz zawiera też podstawowe informacje na temat technik programowania obiektowego, wyjątków, typów i składni. Dzięki temu możesz błyskawicznie wdrożyć się w nowy język programowania! Natomiast jeśli znasz już Javę, z pewnością zainteresują Cię informacje o wyrażeniach lambda, projekcie Nashorn oraz nowym API do operacji na datach i czasie (JSR 310). Książka ta jest najlepszą lekturą dla wszystkich programistów zainteresowanych językiem Java oraz nowościami w Javie 8!

Jeśli jesteś posiadasz doświadzenie w programowaniu Javy, praktyczne podejście Horstmanna i przykładowe kody pomogą Ci szybko wykorzystać wyrażenia lambda, strumienie i inne usprawnienia wprowadzone zarówno do języka jak i platformy Java. Horstmann omawia wszystko, co powinni wiedzieć deweloperzy na temat nowoczesnej Javy, przedstawiając:

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz poznawanie nowoczesnej Javy, czy jesteś doświadczonym deweloperem, ten przewodnik jest bezcenny dla każdego, kto chce pisać najbardziej niezawodny, wydajny i bezpieczny kod w języku Java.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Core Java® for the Impatient Tłumaczenie: Andrzej Stefański Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-283-1333-0 Authorized translation from the English language edition, entitled: CORE JAVA FOR THE IMPATIENT; ISBN 0321996321; by Cay S. Horstmann; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison Wesley. Copyright © 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may by reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jav8pd.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jav8pd Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:202)ci Wst(cid:194)p ........................................................................................................................................................15 Podzi(cid:194)kowania .........................................................................................................................................17 O autorze ..................................................................................................................................................19 1.1. 1.2. 1.3. Rozdzia(cid:196) 1. Podstawowe struktury programistyczne ...........................................................................21 Nasz pierwszy program ................................................................................... 22 1.1.1. Analiza programu „Witaj, (cid:264)wiecie!” ...................................................... 22 1.1.2. Kompilacja i uruchamianie programu w j(cid:246)zyku Java ............................... 24 1.1.3. Wywo(cid:228)ania metod ............................................................................... 25 Typy proste .................................................................................................... 27 Typy ca(cid:228)kowite ................................................................................... 27 1.2.1. Typy zmiennoprzecinkowe ................................................................... 28 1.2.2. Typ char ............................................................................................ 29 1.2.3. 1.2.4. Typ boolean ....................................................................................... 30 Zmienne ........................................................................................................ 30 1.3.1. Deklaracje zmiennych ......................................................................... 30 1.3.2. Nazwy ............................................................................................... 31 1.3.3. Inicjalizacja ........................................................................................ 31 1.3.4. Sta(cid:228)e ................................................................................................. 31 Dzia(cid:228)ania arytmetyczne .................................................................................... 33 1.4.1. Przypisanie ........................................................................................ 33 1.4.2. Podstawowa arytmetyka ..................................................................... 34 1.4.3. Metody matematyczne ........................................................................ 35 1.4.4. Konwersja typów liczbowych ................................................................ 36 1.4.5. Operatory relacji i operatory logiczne .................................................... 37 1.4.6. Du(cid:276)e liczby ........................................................................................ 39 Ci(cid:241)gi znaków .................................................................................................. 39 1.5.1. (cid:227)(cid:241)czenie ci(cid:241)gów znaków ..................................................................... 40 1.5.2. Wycinanie ci(cid:241)gów znaków ................................................................... 40 1.5.3. Porównywanie ci(cid:241)gów znaków ............................................................. 41 1.5.4. Konwersja liczb na znaki i znaków na liczby .......................................... 42 1.5.5. API klasy String .................................................................................. 43 1.5.6. Kodowanie znaków w j(cid:246)zyku Java ........................................................ 44 1.5. 1.4. Poleć książkęKup książkę 6 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty 1.8. 1.6. 1.7. Wej(cid:264)cie i wyj(cid:264)cie ............................................................................................ 46 1.6.1. Wczytywanie danych wej(cid:264)ciowych ........................................................ 46 1.6.2. Formatowanie generowanych danych ................................................... 47 Kontrola przep(cid:228)ywu ......................................................................................... 49 1.7.1. Instrukcje warunkowe ......................................................................... 49 1.7.2. P(cid:246)tle ................................................................................................. 51 1.7.3. Przerywanie i kontynuacja ................................................................... 52 1.7.4. Zasi(cid:246)g zmiennych lokalnych ................................................................ 54 Tablice i listy tablic ......................................................................................... 55 1.8.1. Obs(cid:228)uga tablic ................................................................................... 55 1.8.2. Tworzenie tablicy ................................................................................ 56 1.8.3. Klasa ArrayList .................................................................................. 57 1.8.4. Klasy opakowuj(cid:241)ce typy proste ............................................................ 58 1.8.5. Rozszerzona p(cid:246)tla for ......................................................................... 59 1.8.6. Kopiowanie tablic i obiektów ArrayList ................................................. 59 1.8.7. Algorytmy tablic ................................................................................. 60 1.8.8. Parametry wiersza polece(cid:254) ................................................................. 61 1.8.9. Tablice wielowymiarowe ...................................................................... 62 Dekompozycja funkcjonalna ............................................................................. 64 1.9.1. Deklarowanie i wywo(cid:228)ywanie metod statycznych .................................... 64 1.9.2. Parametry tablicowe i zwracane warto(cid:264)ci .............................................. 65 1.9.3. Zmienna liczba parametrów ................................................................ 65 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................... 66 Rozdzia(cid:196) 2. Programowanie obiektowe .................................................................................................69 Praca z obiektami ........................................................................................... 70 2.1.1. Metody dost(cid:246)powe i modyfikuj(cid:241)ce ....................................................... 72 2.1.2. Referencje do obiektu ........................................................................ 72 Implementowanie klas .................................................................................... 74 2.2.1. Zmienne instancji .............................................................................. 74 2.2.2. Nag(cid:228)ówki metod ................................................................................. 75 2.2.3. Tre(cid:264)ci metod ..................................................................................... 75 2.2.4. Wywo(cid:228)ania metod instancji .................................................................. 76 2.2.5. Referencja this .................................................................................. 76 2.2.6. Wywo(cid:228)anie przez warto(cid:264)(cid:232) .................................................................... 77 Tworzenie obiektów ........................................................................................ 78 2.3.1. Implementacja konstruktorów ............................................................. 78 2.3.2. Przeci(cid:241)(cid:276)anie ...................................................................................... 79 2.3.3. Wywo(cid:228)ywanie jednego konstruktora z innego ......................................... 80 2.3.4. Domy(cid:264)lna inicjalizacja ........................................................................ 80 Inicjalizacja zmiennych instancji .......................................................... 81 2.3.5. 2.3.6. Zmienne instancji z modyfikatorem final .............................................. 81 2.3.7. Konstruktor bez parametrów ............................................................... 82 Statyczne zmienne i metody ............................................................................ 83 2.4.1. Zmienne statyczne ............................................................................. 83 2.4.2. Sta(cid:228)e statyczne .................................................................................. 83 2.4.3. Statyczne bloki inicjalizacyjne .............................................................. 84 2.4.4. Metody statyczne ............................................................................... 85 2.4.5. Metody wytwórcze .............................................................................. 86 2.4. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:202)ci 7 2.5. 2.6. 2.7. Pakiety .......................................................................................................... 86 2.5.1. Deklarowanie pakietów ....................................................................... 87 2.5.2. (cid:263)cie(cid:276)ka klas ...................................................................................... 88 Zasi(cid:246)g pakietu ................................................................................... 90 2.5.3. 2.5.4. Importowanie klas .............................................................................. 91 2.5.5. Import metod statycznych ................................................................... 92 Klasy zagnie(cid:276)d(cid:276)one ......................................................................................... 92 2.6.1. Statyczne klasy zagnie(cid:276)d(cid:276)one .............................................................. 92 2.6.2. Klasy wewn(cid:246)trzne .............................................................................. 94 2.6.3. Specjalne regu(cid:228)y sk(cid:228)adni dla klas wewn(cid:246)trznych .................................... 96 Komentarze do dokumentacji .......................................................................... 97 2.7.1. Wstawianie komentarzy ...................................................................... 97 2.7.2. Komentarze klasy .............................................................................. 98 2.7.3. Komentarze metod ............................................................................. 98 2.7.4. Komentarze zmiennych ....................................................................... 99 2.7.5. Ogólne komentarze ............................................................................ 99 2.7.6. Odno(cid:264)niki .......................................................................................... 99 2.7.7. Opisy pakietów i ogólne .................................................................... 100 2.7.8. Wycinanie komentarzy ...................................................................... 101 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 101 Rozdzia(cid:196) 3. Interfejsy i wyra(cid:209)enia lambda ...........................................................................................105 Interfejsy ..................................................................................................... 106 3.1.1. Deklarowanie interfejsu .................................................................... 106 3.1.2. Implementowanie interfejsu .............................................................. 107 3.1.3. Konwersja do typu interfejsu ............................................................. 108 3.1.4. Rzutowanie i operator instanceof ...................................................... 109 3.1.5. Rozszerzanie interfejsów .................................................................. 110 3.1.6. Implementacja wielu interfejsów ........................................................ 110 3.1.7. Sta(cid:228)e ............................................................................................... 110 Metody statyczne i domy(cid:264)lne ......................................................................... 111 3.2.1. Metody statyczne ............................................................................. 111 3.2.2. Metody domy(cid:264)lne ............................................................................. 111 3.2.3. Rozstrzyganie konfliktów metod domy(cid:264)lnych ....................................... 112 Przyk(cid:228)ady interfejsów ..................................................................................... 114 Interfejs Comparable ........................................................................ 114 3.3.1. 3.3.2. Interfejs Comparator ........................................................................ 115 3.3.3. Interfejs Runnable ............................................................................ 116 3.3.4. Wywo(cid:228)ania zwrotne interfejsu u(cid:276)ytkownika .......................................... 117 Wyra(cid:276)enia lambda ........................................................................................ 118 3.4.1. Sk(cid:228)adnia wyra(cid:276)e(cid:254) lambda ................................................................. 118 3.4.2. Interfejsy funkcyjne .......................................................................... 119 Referencje do metod i konstruktora ............................................................... 120 3.5.1. Referencje do metod ........................................................................ 121 3.5.2. Referencje konstruktora ................................................................... 122 Przetwarzanie wyra(cid:276)e(cid:254) lambda ....................................................................... 123 3.6.1. Implementacja odroczonego wykonania ............................................. 123 3.6.2. Wybór interfejsu funkcjonalnego ........................................................ 124 3.6.3. Implementowanie w(cid:228)asnych interfejsów funkcjonalnych ....................... 125 Wyra(cid:276)enia lambda i zasi(cid:246)g zmiennych ............................................................ 126 3.7.1. Zasi(cid:246)g zmiennej lambda ................................................................... 126 3.7.2. Dost(cid:246)p do zmiennych zewn(cid:246)trznych ................................................... 127 3.5. 3.2. 3.6. 3.7. 3.1. 3.3. 3.4. Poleć książkęKup książkę 8 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty 3.8. 3.9. 4.1. 4.3. 4.2. Funkcje wy(cid:276)szych rz(cid:246)dów ............................................................................... 129 3.8.1. Metody zwracaj(cid:241)ce funkcje ............................................................... 129 3.8.2. Metody modyfikuj(cid:241)ce funkcje ............................................................ 130 3.8.3. Metody interfejsu Comparator ........................................................... 130 Lokalne klasy wewn(cid:246)trzne ............................................................................. 131 3.9.1. Klasy lokalne ................................................................................... 131 3.9.2. Klasy anonimowe ............................................................................. 132 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 133 Rozdzia(cid:196) 4. Dziedziczenie i mechanizm refleksji ..................................................................................135 Rozszerzanie klas ......................................................................................... 136 4.1.1. Klasy nadrz(cid:246)dne i podrz(cid:246)dne ............................................................ 136 4.1.2. Definiowanie i dziedziczenie metod klas podrz(cid:246)dnych .......................... 137 4.1.3. Przes(cid:228)anianie metod ......................................................................... 137 4.1.4. Tworzenie klasy podrz(cid:246)dnej ............................................................... 139 4.1.5. Przypisania klas nadrz(cid:246)dnych ............................................................ 139 4.1.6. Rzutowanie ...................................................................................... 140 4.1.7. Metody i klasy z modyfikatorem final ................................................. 140 4.1.8. Abstrakcyjne metody i klasy .............................................................. 141 4.1.9. Ograniczony dost(cid:246)p .......................................................................... 142 4.1.10. Anonimowe klasy podrz(cid:246)dne ............................................................. 143 4.1.11. Dziedziczenie i metody domy(cid:264)lne ....................................................... 143 4.1.12. Wywo(cid:228)ania metod z super ................................................................. 144 Object — najwy(cid:276)sza klasa nadrz(cid:246)dna ............................................................. 145 4.2.1. Metoda toString ............................................................................... 145 4.2.2. Metoda equals ................................................................................ 147 4.2.3. Metoda hashCode ............................................................................ 149 4.2.4. Klonowanie obiektów ........................................................................ 150 Wyliczenia .................................................................................................... 153 4.3.1. Sposoby wyliczania .......................................................................... 153 4.3.2. Konstruktory, metody i pola .............................................................. 154 4.3.3. Zawarto(cid:264)(cid:232) elementów ...................................................................... 155 4.3.4. Elementy statyczne .......................................................................... 155 4.3.5. Wyra(cid:276)enia switch ze sta(cid:228)ymi wyliczeniowymi ....................................... 156 Informacje o typie i zasobach w czasie dzia(cid:228)ania programu .............................. 157 4.4.1. Klasa Class ..................................................................................... 157 4.4.2. Wczytywanie zasobów ....................................................................... 158 4.4.3. Programy wczytuj(cid:241)ce klasy ................................................................ 160 4.4.4. Kontekstowy program wczytuj(cid:241)cy klasy .............................................. 162 4.4.5. Programy do (cid:228)adowania us(cid:228)ug ............................................................ 163 Refleksje ..................................................................................................... 165 4.5.1. Wyliczanie elementów klasy .............................................................. 165 4.5.2. Kontrolowanie obiektów .................................................................... 166 4.5.3. Wywo(cid:228)ywanie metod ......................................................................... 166 Tworzenie obiektów .......................................................................... 167 4.5.4. 4.5.5. JavaBeans ....................................................................................... 167 4.5.6. Praca z tablicami ............................................................................. 169 4.5.7. Klasa Proxy ..................................................................................... 170 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 172 4.4. 4.5. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:202)ci 9 5.1. 5.2. 5.3. Rozdzia(cid:196) 5. Wyj(cid:190)tki, asercje i logi .........................................................................................................175 Obs(cid:228)uga wyj(cid:241)tków ......................................................................................... 176 5.1.1. Wyrzucanie wyj(cid:241)tków ........................................................................ 176 5.1.2. Hierarchia wyj(cid:241)tków .......................................................................... 177 5.1.3. Deklarowanie wyj(cid:241)tków kontrolowanych ............................................. 179 5.1.4. Przechwytywanie wyj(cid:241)tków ................................................................ 180 5.1.5. Wyra(cid:276)enie try z okre(cid:264)leniem zasobów ................................................ 181 5.1.6. Klauzula finally ................................................................................ 182 5.1.7. Ponowne wyrzucanie wyj(cid:241)tków i (cid:228)(cid:241)czenie ich w (cid:228)a(cid:254)cuchy ...................... 183 5.1.8. (cid:263)ledzenie stosu ............................................................................... 185 5.1.9. Metoda Objects.requireNonNull ......................................................... 185 Asercje ........................................................................................................ 186 5.2.1. U(cid:276)ycie asercji .................................................................................. 186 5.2.2. W(cid:228)(cid:241)czanie i wy(cid:228)(cid:241)czanie asercji ........................................................... 187 Rejestrowanie danych ................................................................................... 188 5.3.1. Klasa Logger ................................................................................... 188 5.3.2. Mechanizmy rejestruj(cid:241)ce dane .......................................................... 188 5.3.3. Poziomy rejestrowania danych ........................................................... 189 5.3.4. Inne metody rejestrowania danych ..................................................... 189 5.3.5. Konfiguracja mechanizmów rejestrowania danych ............................... 191 5.3.6. Programy obs(cid:228)uguj(cid:241)ce rejestrowanie danych ....................................... 192 5.3.7. Filtry i formaty .................................................................................. 194 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 195 Rozdzia(cid:196) 6. Programowanie uogólnione ...............................................................................................197 Klasy uogólnione .......................................................................................... 198 Metody uogólnione ....................................................................................... 199 Ograniczenia typów ....................................................................................... 200 Zmienno(cid:264)(cid:232) typów i symbole wieloznaczne ....................................................... 201 6.4.1. Symbole wieloznaczne w typach podrz(cid:246)dnych ..................................... 202 6.4.2. Symbole wieloznaczne typów nadrz(cid:246)dnych ......................................... 202 6.4.3. Symbole wieloznaczne ze zmiennymi typami ....................................... 203 6.4.4. Nieograniczone symbole wieloznaczne ............................................... 205 6.4.5. Przechwytywanie symboli wieloznacznych ........................................... 205 Uogólnienia w maszynie wirtualnej Javy .......................................................... 206 6.5.1. Wymazywanie typów ......................................................................... 206 6.5.2. Wprowadzanie rzutowania ................................................................. 207 6.5.3. Metody pomostowe .......................................................................... 207 Ograniczenia uogólnie(cid:254) ................................................................................. 209 6.6.1. Brak typów prostych ......................................................................... 209 6.6.2. W czasie dzia(cid:228)ania kodu wszystkie typy s(cid:241) surowe .............................. 209 6.6.3. Nie mo(cid:276)esz tworzy(cid:232) instancji zmiennych opisuj(cid:241)cych typy .................... 210 6.6.4. Nie mo(cid:276)esz tworzy(cid:232) tablic z parametryzowanym typem ........................ 212 6.6.5. Zmienne opisuj(cid:241)ce typ klasy nie s(cid:241) poprawne w kontek(cid:264)cie statycznym .................................................................. 213 6.6.6. Metody nie mog(cid:241) wywo(cid:228)ywa(cid:232) konfliktów po wymazywaniu typów ........... 213 6.6.7. Wyj(cid:241)tki i uogólnienia ........................................................................ 214 Refleksje i uogólnienia .................................................................................. 215 6.7.1. Klasa Class T ............................................................................... 215 6.7.2. Informacje o uogólnionych typach w maszynie wirtualnej ..................... 216 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 218 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Poleć książkęKup książkę 10 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Rozdzia(cid:196) 7. Kolekcje ...............................................................................................................................221 Mechanizmy do zarz(cid:241)dzania kolekcjami .......................................................... 222 Iteratory ....................................................................................................... 225 Zestawy ....................................................................................................... 226 Mapy ........................................................................................................... 227 Inne kolekcje ................................................................................................ 230 7.5.1. W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci ..................................................................................... 231 Zestawy bitów .................................................................................. 231 7.5.2. 7.5.3. Zestawy wyliczeniowe i mapy ............................................................ 233 7.5.4. Stosy, kolejki zwyk(cid:228)e i dwukierunkowe oraz kolejki z priorytetami .......... 234 7.5.5. Klasa WeakHashMap ....................................................................... 235 Widoki ......................................................................................................... 235 7.6.1. Zakresy ........................................................................................... 236 7.6.2. Widoki puste i typu singleton ............................................................ 236 7.6.3. Niemodyfikowalne widoki .................................................................. 237 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 238 Rozdzia(cid:196) 8. Strumienie ...........................................................................................................................241 Od iteratorów do operacji strumieniowych ....................................................... 242 Tworzenie strumienia .................................................................................... 244 Metody filter, map i flatMap .......................................................................... 245 Wycinanie podstrumieni i (cid:228)(cid:241)czenie strumieni ................................................... 246 Inne przekszta(cid:228)cenia strumieni ....................................................................... 247 Proste redukcje ............................................................................................ 247 Typ Optional ................................................................................................. 248 Jak korzysta(cid:232) z warto(cid:264)ci Optional ...................................................... 249 8.7.1. Jak nie korzysta(cid:232) z warto(cid:264)ci Optional ................................................. 250 8.7.2. 8.7.3. Tworzenie warto(cid:264)ci Optional .............................................................. 250 8.7.4. (cid:227)(cid:241)czenie flatMap z funkcjami warto(cid:264)ci Optional .................................. 250 Kolekcje wyników .......................................................................................... 251 8.8. Tworzenie map ............................................................................................. 252 8.9. Grupowanie i partycjonowanie ........................................................................ 254 8.10. Kolektory strumieniowe ................................................................................. 255 8.11. Operacje redukcji .......................................................................................... 256 8.12. Strumienie typów prostych ............................................................................ 257 8.13. 8.14. Strumienie równoleg(cid:228)e .................................................................................. 259 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 261 Rozdzia(cid:196) 9. Przetwarzanie danych wej(cid:202)ciowych i wyj(cid:202)ciowych ......................................................263 Strumienie wej(cid:264)ciowe i wyj(cid:264)ciowe, mechanizmy wczytuj(cid:241)ce i zapisuj(cid:241)ce ............ 264 9.1.1. Pozyskiwanie strumieni .................................................................... 264 9.1.2. Wczytywanie bajtów .......................................................................... 265 9.1.3. Zapisywanie bajtów .......................................................................... 266 9.1.4. Kodowanie znaków ........................................................................... 266 9.1.5. Wczytywanie danych tekstowych ........................................................ 268 9.1.6. Generowanie danych tekstowych ....................................................... 270 9.1.7. Wczytywanie i zapisywanie danych binarnych ...................................... 271 9.1.8. Pliki o swobodnym dost(cid:246)pie .............................................................. 272 9.1.9. Pliki mapowane w pami(cid:246)ci ................................................................ 272 9.1.10. Blokowanie plików ............................................................................ 273 9.1. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:202)ci 11 9.2. 9.5. 10.1. 10.2. 9.3. 9.4. (cid:263)cie(cid:276)ki, pliki i katalogi ................................................................................... 273 9.2.1. (cid:263)cie(cid:276)ki ............................................................................................ 273 9.2.2. Tworzenie plików i katalogów ............................................................ 275 9.2.3. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików ...................................... 276 9.2.4. Odwiedzanie katalogów .................................................................... 276 9.2.5. System plików ZIP ............................................................................ 279 Po(cid:228)(cid:241)czenia URL ............................................................................................ 280 Wyra(cid:276)enia regularne ...................................................................................... 281 9.4.1. Sk(cid:228)adnia wyra(cid:276)e(cid:254) regularnych ............................................................ 281 9.4.2. Odnajdywanie jednego lub wszystkich dopasowa(cid:254) ............................... 285 9.4.3. Grupy .............................................................................................. 286 9.4.4. Usuwanie lub zast(cid:246)powanie dopasowa(cid:254) ............................................ 287 9.4.5. Flagi ............................................................................................... 288 Serializacja .................................................................................................. 288 9.5.1. Interfejs Serializable ......................................................................... 289 9.5.2. Chwilowe zmienne instancji .............................................................. 290 9.5.3. Metody readObject i writeObject ........................................................ 291 9.5.4. Metody readResolve i writeReplace ................................................... 292 9.5.5. Wersjonowanie ................................................................................ 293 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 294 Rozdzia(cid:196) 10. Programowanie wspó(cid:196)bie(cid:209)ne ..........................................................................................297 Zadania wspó(cid:228)bie(cid:276)ne .................................................................................... 298 10.1.1. Uruchamianie zada(cid:254) ......................................................................... 299 10.1.2. Obiekty Future i Executor .................................................................. 300 Bezpiecze(cid:254)stwo w(cid:241)tków ................................................................................ 302 10.2.1. Widoczno(cid:264)(cid:232) ..................................................................................... 302 10.2.2. Wy(cid:264)cigi ........................................................................................... 304 10.2.3. Strategie bezpiecznego korzystania ze wspó(cid:228)bie(cid:276)no(cid:264)ci ........................ 306 10.2.4. Klasy niemodyfikowalne .................................................................... 307 Algorytmy równoleg(cid:228)e .................................................................................... 308 10.3.1. Strumienie równoleg(cid:228)e ...................................................................... 308 10.3.2. Równoleg(cid:228)e operacje na tablicach ...................................................... 309 Struktury danych bezpieczne dla w(cid:241)tków ........................................................ 310 10.4.1. Klasa ConcurrentHashMap ............................................................... 310 10.4.2. Kolejki blokuj(cid:241)ce .............................................................................. 312 10.4.3. Inne struktury danych bezpieczne dla w(cid:241)tków ..................................... 313 Warto(cid:264)ci atomowe ........................................................................................ 314 Blokady ....................................................................................................... 316 10.6.1. Blokady wielowej(cid:264)ciowe .................................................................... 316 10.6.2. S(cid:228)owo kluczowe synchronized ............................................................ 317 10.6.3. Oczekiwanie warunkowe ................................................................... 319 W(cid:241)tki ........................................................................................................... 321 10.7.1. Uruchamianie w(cid:241)tku ......................................................................... 321 10.7.2. Przerywanie w(cid:241)tków ......................................................................... 322 10.7.3. Zmienne lokalne w w(cid:241)tku ................................................................. 323 10.7.4. Dodatkowe w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci w(cid:241)tku .......................................................... 324 Obliczenia asynchroniczne ............................................................................. 325 10.8.1. D(cid:228)ugie zadania obs(cid:228)uguj(cid:241)ce interfejs u(cid:276)ytkownika ............................... 325 10.8.2. Klasa CompletableFuture .................................................................. 326 10.5. 10.6. 10.3. 10.4. 10.7. 10.8. Poleć książkęKup książkę 12 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty 10.9. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.1. Procesy ....................................................................................................... 329 10.9.1. Tworzenie procesu ........................................................................... 329 10.9.2. Uruchamianie procesu ...................................................................... 331 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 331 Rozdzia(cid:196) 11. Adnotacje ...........................................................................................................................337 U(cid:276)ywanie adnotacji ....................................................................................... 338 11.1.1. Elementy adnotacji ........................................................................... 339 11.1.2. Wielokrotne i powtarzane adnotacje ................................................... 340 11.1.3. Adnotacje deklaracji ......................................................................... 340 11.1.4. Adnotacje wykorzystania typów .......................................................... 341 11.1.5. Jawne okre(cid:264)lanie odbiorców .............................................................. 342 Definiowanie adnotacji .................................................................................. 343 Adnotacje standardowe ................................................................................. 345 11.3.1. Adnotacje do kompilacji .................................................................... 345 11.3.2. Adnotacje do zarz(cid:241)dzania zasobami ................................................... 347 11.3.3. Metaadnotacje ................................................................................. 347 Przetwarzanie adnotacji w kodzie ................................................................... 349 Przetwarzanie adnotacji w kodzie (cid:274)ród(cid:228)owym ................................................... 352 11.5.1. Przetwarzanie adnotacji .................................................................... 352 11.5.2. API modelu j(cid:246)zyka ............................................................................ 353 11.5.3. Wykorzystanie adnotacji do generowania kodu (cid:274)ród(cid:228)owego .................. 353 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 356 Rozdzia(cid:196) 12. API daty i czasu .................................................................................................................357 Linia czasu ................................................................................................... 358 12.1. Daty lokalne ................................................................................................. 360 12.2. Modyfikatory daty ......................................................................................... 362 12.3. Czas lokalny ................................................................................................. 363 12.4. Czas strefowy ............................................................................................... 364 12.5. Formatowanie i przetwarzanie ........................................................................ 367 12.6. 12.7. Wspó(cid:228)praca z przestarza(cid:228)ym kodem ................................................................ 370 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 371 Rozdzia(cid:196) 13. Internacjonalizacja ...........................................................................................................373 Lokalizacje ................................................................................................... 374 13.1.1. Okre(cid:264)lanie lokalizacji ........................................................................ 375 13.1.2. Domy(cid:264)lna lokalizacja ........................................................................ 377 13.1.3. Nazwy wy(cid:264)wietlane ........................................................................... 378 Formaty liczb ................................................................................................ 378 Waluty ......................................................................................................... 379 Formatowanie czasu i daty ............................................................................ 380 Porównywanie i normalizacja ......................................................................... 382 Formatowanie komunikatów .......................................................................... 383 Pakiety z zasobami ....................................................................................... 385 13.7.1. Organizacja pakietów z zasobami ...................................................... 385 13.7.2. Klasy z pakietami ............................................................................. 387 Kodowanie znaków ....................................................................................... 388 13.8. 13.9. Preferencje .................................................................................................. 389 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 391 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.1. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:202)ci 13 14.1. 14.2. Rozdzia(cid:196) 14. Kompilacja i skryptowanie ...............................................................................................393 API kompilatora ............................................................................................ 394 14.1.1. Wywo(cid:228)anie kompilatora ..................................................................... 394 14.1.2. Uruchamianie zadania kompilacji ....................................................... 394 14.1.3. Wczytywanie plików (cid:274)ród(cid:228)owych z pami(cid:246)ci ........................................... 395 14.1.4. Zapisywanie skompilowanego kodu w pami(cid:246)ci .................................... 396 14.1.5. Przechwytywanie komunikatów diagnostycznych .................................. 397 API skryptów ................................................................................................ 397 14.2.1. Tworzenie silnika skryptowego .......................................................... 398 14.2.2. Powi(cid:241)zania ...................................................................................... 399 14.2.3. Przekierowanie wej(cid:264)cia i wyj(cid:264)cia ........................................................ 399 14.2.4. Wywo(cid:228)ywanie funkcji i metod skryptowych .......................................... 400 14.2.5. Kompilowanie skryptu ...................................................................... 401 Silnik skryptowy Nashorn .............................................................................. 401 14.3.1. Uruchamianie Nashorna z wiersza polece(cid:254) ......................................... 402 14.3.2. Wywo(cid:228)ywanie metod pobieraj(cid:241)cych i ustawiaj(cid:241)cych dane 14.3. oraz metod prze(cid:228)adowanych .............................................................. 403 14.3.3. Tworzenie obiektów j(cid:246)zyka Java ......................................................... 403 14.3.4. Ci(cid:241)gi znaków w j(cid:246)zykach JavaScript i Java .......................................... 404 14.3.5. Liczby ............................................................................................. 405 14.3.6. Praca z tablicami ............................................................................. 406 14.3.7. Listy i mapy ..................................................................................... 407 14.3.8. Wyra(cid:276)enia lambda ............................................................................ 407 14.3.9. Rozszerzanie klas Java i implementowanie interfejsów Java ................ 408 14.3.10.Wyj(cid:241)tki ............................................................................................ 409 Skrypty pow(cid:228)oki z silnikiem Nashorn ............................................................... 410 14.4.1. Wykonywanie polece(cid:254) pow(cid:228)oki ........................................................... 410 14.4.2. Uzupe(cid:228)nianie ci(cid:241)gów znaków ............................................................. 411 14.4.3. Wprowadzanie danych do skryptu ...................................................... 412 (cid:231)wiczenia .................................................................................................................. 413 14.4. Skorowidz ..............................................................................................................................................415 Poleć książkęKup książkę 14 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty Poleć książkęKup książkę 3 Interfejsy i wyra(cid:209)enia lambda W tym rozdziale (cid:81) 3.1. Interfejsy (cid:81) 3.2. Metody statyczne i domy(cid:286)lne (cid:81) 3.3. Przyk(cid:225)ady interfejsów (cid:81) 3.4. Wyra(cid:298)enia lambda (cid:81) 3.5. Referencje do metod i konstruktora (cid:81) 3.6. Przetwarzanie wyra(cid:298)e(cid:276) lambda (cid:81) 3.7. Wyra(cid:298)enia lambda i zasi(cid:266)g zmiennych (cid:81) 3.8. Funkcje wy(cid:298)szych rz(cid:266)dów (cid:81) 3.9. Lokalne klasy wewn(cid:266)trzne (cid:81) (cid:251)wiczenia Java zosta(cid:225)a zaprojektowana jako obiektowy j(cid:266)zyk programowania w latach 90. ubieg(cid:225)ego wieku, w czasie gdy programowanie obiektowe by(cid:225)o najwa(cid:298)niejszym paradygmatem w two- rzeniu oprogramowania. Interfejsy s(cid:261) kluczow(cid:261) funkcjonalno(cid:286)ci(cid:261) w programowaniu obiekto- wym. Pozwalaj(cid:261) na okre(cid:286)lenie, co ma zosta(cid:252) wykonane bez konieczno(cid:286)ci tworzenia imple- mentacji. D(cid:225)ugo przed pojawieniem si(cid:266) programowania obiektowego istnia(cid:225)y funkcjonalne j(cid:266)zyki programowania (takie jak Lisp), w których to funkcje, a nie obiekty, by(cid:225)y najwa(cid:298)niejszym mechanizmem tworz(cid:261)cym struktur(cid:266) programu. Ostatnio programowanie funkcjonalne jest coraz wa(cid:298)niejsze, poniewa(cid:298) dobrze sprawdza si(cid:266) w przypadku programowania równoleg(cid:225)ego i zdarzeniowego („reaktywnego”). Java wspiera wyra(cid:298)enia funkcyjne, które stanowi(cid:261) wygodne po(cid:225)(cid:261)czenie pomi(cid:266)dzy programowaniem obiektowym a funkcjonalnym. W tym rozdziale opowiemy o interfejsach i wyra(cid:298)eniach lambda. Poleć książkęKup książkę 106 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty Najwa(cid:298)niejsze punkty tego rozdzia(cid:225)u: (cid:81) Interfejs okre(cid:286)la zestaw metod, które klasa implementuj(cid:261)ca musi dostarczy(cid:252). (cid:81) Interfejs stanowi typ nadrz(cid:266)dny (ang. supertype) dla ka(cid:298)dej klasy, która go implementuje. Dlatego mo(cid:298)na przypisa(cid:252) instancje klasy do zmiennych, których typ jest okre(cid:286)lony interfejsem. (cid:81) Interfejs mo(cid:298)e zawiera(cid:252) metody statyczne. Wszystkie zmienne interfejsu s(cid:261) automatycznie uznawane za statyczne i ostateczne (ang. final). (cid:81) Interfejs mo(cid:298)e zawiera(cid:252) domy(cid:286)lne metody, które implementuj(cid:261)ca klasa mo(cid:298)e odziedziczy(cid:252) lub przes(cid:225)oni(cid:252). (cid:81) Interfejsy Comparable i Comparator s(cid:261) u(cid:298)ywane do porównywania obiektów. (cid:81) Wyra(cid:298)enie lambda opisuje blok kodu, który mo(cid:298)e by(cid:252) wykonany pó(cid:296)niej. (cid:81) Wyra(cid:298)enia lambda s(cid:261) konwertowane na interfejsy funkcjonalne. (cid:81) Referencje metod i konstruktorów odwo(cid:225)uj(cid:261) si(cid:266) do metod lub konstruktorów bez ich wykonywania. (cid:81) Wyra(cid:298)enia lambda i lokalne klasy wewn(cid:266)trzne mog(cid:261) uzyskiwa(cid:252) dost(cid:266)p do zmiennych typu final znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w zasi(cid:266)gu klasy zewn(cid:266)trznej. 3.1. Interfejsy Interfejs to mechanizm pozwalaj(cid:261)cy na zapisanie kontraktu pomi(cid:266)dzy dwoma stronami: dostawc(cid:261) us(cid:225)ug i klasami, które chc(cid:261), by ich obiekty mog(cid:225)y by(cid:252) wykorzystywane z us(cid:225)ug(cid:261). W kolejnych podrozdzia(cid:225)ach zobaczysz, jak definiowa(cid:252) i wykorzystywa(cid:252) interfejsy w j(cid:266)zyku Java. 3.1.1. Deklarowanie interfejsu Popatrzmy na us(cid:225)ug(cid:266), która operuje na ci(cid:261)gu liczb ca(cid:225)kowitych, daj(cid:261)c informacj(cid:266) o (cid:286)redniej z pierwszych n warto(cid:286)ci: public static double average(IntSequence seq, int n) Takie sekwencje mog(cid:261) przyjmowa(cid:252) wiele form. Oto przyk(cid:225)ady: (cid:81) ci(cid:261)g liczb ca(cid:225)kowitych wpisany przez u(cid:298)ytkownika, (cid:81) ci(cid:261)g wylosowanych liczb ca(cid:225)kowitych, (cid:81) ci(cid:261)g liczb pierwszych, (cid:81) ci(cid:261)g elementów w tablicy zmiennych typu ca(cid:225)kowitego, (cid:81) ci(cid:261)g kodów znaków w postaci ci(cid:261)gu znaków (ang. string), (cid:81) ci(cid:261)g cyfr w liczbie. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:196) 3. (cid:81) Interfejsy i wyra(cid:209)enia lambda 107 Chcemy zaimplementowa(cid:252) jeden mechanizm obs(cid:225)uguj(cid:261)cy wszystkie powy(cid:298)sze rodzaje danych. Najpierw zobaczmy, jakie wspólne cechy maj(cid:261) ci(cid:261)gi liczb ca(cid:225)kowitych. Aby móc obs(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) taki ci(cid:261)g, potrzebne s(cid:261) co najmniej dwie metody: (cid:81) sprawdzaj(cid:261)ca, czy istnieje kolejny element, (cid:81) pobieraj(cid:261)ca kolejny element. Aby zadeklarowa(cid:252) interfejs, dostarczasz nag(cid:225)ówki metod w taki sposób: public interface IntSequence { boolean hasNext(); int next(); } Nie musisz implementowa(cid:252) tych metod, ale je(cid:286)li chcesz, mo(cid:298)esz dopisa(cid:252) domy(cid:286)ln(cid:261) imple- mentacj(cid:266) — patrz podrozdzia(cid:225) 3.2.2, „Metody domy(cid:286)lne”. Je(cid:286)li nie ma domy(cid:286)lnej implemen- tacji, mówimy, (cid:298)e metoda jest abstrakcyjna. Wszystkie metody interfejsu automatycznie staj(cid:241) si(cid:246) publiczne. Dzi(cid:246)ki temu nie trzeba dopisywa(cid:232) przy metodach hasNext i next modyfikatora public. Niektórzy programi(cid:264)ci dopisuj(cid:241) to dla zwi(cid:246)kszenia przejrzysto(cid:264)ci kodu. Metody w interfejsie wystarcz(cid:261) do zaimplementowania metody wyliczaj(cid:261)cej (cid:286)redni(cid:261) average: public static double average(IntSequence seq, int n) { int count = 0; double sum = 0; while (seq.hasNext() count n) { count++; sum += seq.next(); } return count == 0 ? 0 : sum / count; } 3.1.2. Implementowanie interfejsu Popatrzmy teraz na drug(cid:261) stron(cid:266) medalu: klasy, które maj(cid:261) by(cid:252) wykorzystywane przez metod(cid:266) average. Musz(cid:261) one implementowa(cid:252) interfejs IntSequence. Oto przyk(cid:225)ad takiej klasy: public class SquareSequence implements IntSequence { private int i; public boolean hasNext() { return true; } public int next() { i++; return i * i; } } Poleć książkęKup książkę 108 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty Istnieje niesko(cid:276)czenie wiele liczb, które s(cid:261) kwadratem innej liczby ca(cid:225)kowitej, a obiekt tej klasy mo(cid:298)e zwraca(cid:252) kolejne takie liczby. S(cid:225)owo kluczowe implements mówi o tym, (cid:298)e klasa SquareSequence b(cid:266)dzie obs(cid:225)ugiwa(cid:225)a interfejs IntSequence. Klasa implementuj(cid:241)ca musi deklarowa(cid:232) metody interfejsu jako publiczne. W przeciw- nym wypadku b(cid:246)d(cid:241) one mia(cid:228)y zasi(cid:246)g pakietu. Poniewa(cid:276) interfejs wymaga, by metoda by(cid:228)a publiczna, kompilator zg(cid:228)osi b(cid:228)(cid:241)d. Poni(cid:298)szy kod oblicza (cid:286)redni(cid:261) ze 100 pierwszych kwadratów: SquareSequence squares = new SquareSequence(); double avg = average(squares, 100); Wiele klas implementuje interfejs IntSequence. Na przyk(cid:225)ad poni(cid:298)sza klasa zwraca sko(cid:276)czony ci(cid:261)g, a dok(cid:225)adniej: cyfry dodatniej liczby ca(cid:225)kowitej, pocz(cid:261)wszy od najmniej znacz(cid:261)cej: public class DigitSequence implements IntSequence { private int number; public DigitSequence(int n) { number = n; } public boolean hasNext() { return number != 0; } public int next() { int result = number 10; number /= 10; return result; } public int rest() { return number; } } Obiekt new DigitSequence(1729) zwraca cyfry: 9, 2, 7, 1, zanim funkcja hasNext zwróci false. Klasy SquareSequence i DigitSequence implementuj(cid:241) wszystkie metody interfejsu IntSequence. Je(cid:264)li klasa implementuje tylko niektóre z metod, musi by(cid:232) zadeklaro- wana z modyfikatorem abstract. W rozdziale 4. znajdziesz wi(cid:246)cej informacji na temat klas abstrakcyjnych. 3.1.3. Konwersja do typu interfejsu Poni(cid:298)szy fragment kodu oblicza (cid:286)redni(cid:261) z warto(cid:286)ci ci(cid:261)gu cyfr: Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:196) 3. (cid:81) Interfejsy i wyra(cid:209)enia lambda 109 IntSequence digits = new DigitSequence(1729); double avg = average(digits, 100); // Przejrzy tylko cztery pierwsze warto(cid:286)ci z ci(cid:261)gu Popatrz na zmienn(cid:261) digits. Jej typ to IntSequence, nie DigitSequence. Zmienna typu Int (cid:180)Sequence odwo(cid:225)uje si(cid:266) do obiektu dowolnej klasy implementuj(cid:261)cej interfejs IntSequence. Mo(cid:298)esz zawsze przypisa(cid:252) do zmiennej obiekt, którego typ jest okre(cid:286)lony implementowanym interfejsem, lub przekaza(cid:252) go do metody oczekuj(cid:261)cej zmiennej z takim interfejsem. A oto odrobina przydatnej terminologii. Typ S to typ nadrz(cid:266)dny typu T (podtypu), je(cid:286)li dowolna warto(cid:286)(cid:252) podtypu mo(cid:298)e by(cid:252) przypisana do zmiennej typu nadrz(cid:266)dnego bez konwersji. Na przyk(cid:225)ad interfejs IntSequence jest typem nadrz(cid:266)dnym klasy DigitSequence. Cho(cid:232) mo(cid:276)na deklarowa(cid:232) zmienne, u(cid:276)ywaj(cid:241)c interfejsu jako ich typu, nie jest mo(cid:276)liwe utworzenie instancji obiektu, którego typem b(cid:246)dzie interfejs. Wszystkie obiekty musz(cid:241) by(cid:232) instancjami klas. 3.1.4. Rzutowanie i operator instanceof Czasem b(cid:266)dziesz potrzebowa(cid:225) odwrotnej konwersji — z typu nadrz(cid:266)dnego do podtypu. Wtedy zastosuj rzutowanie. Na przyk(cid:225)ad je(cid:286)li zdarzy si(cid:266), (cid:298)e obiekt wskazywany przez zmienn(cid:261) typu IntSequence jest w rzeczywisto(cid:286)ci typu DigitSequence, mo(cid:298)esz wykona(cid:252) konwersj(cid:266) typu w taki sposób: IntSequence sequence = ...; DigitSequence digits = (DigitSequence) sequence; System.out.println(digits.rest()); W tej sytuacji rzutowanie by(cid:225)o potrzebne, poniewa(cid:298) rest to metoda klasy DigitSequence, ale nie ma jej w IntSequence. W (cid:252)wiczeniu 2. znajduje si(cid:266) lepszy przyk(cid:225)ad. Mo(cid:298)esz wykona(cid:252) rzutowanie obiektu jedynie do typu jego rzeczywistej klasy lub jednego z jego typów nadrz(cid:266)dnych. Je(cid:286)li wykonasz nieprawid(cid:225)owe rzutowanie, zostanie zg(cid:225)oszony b(cid:225)(cid:261)d kompilacji lub wyj(cid:261)tek rzutowania klasy: String digitString = (String) sequence; // Nie mo(cid:298)e zadzia(cid:225)a(cid:252) — IntSequence nie jest typem nadrz(cid:266)dnym dla String RandomSequence randoms = (RandomSequence) sequence; // Mo(cid:298)e zadzia(cid:225)a(cid:252), zwróci wyj(cid:261)tek class cast exception, je(cid:286)li si(cid:266) nie powiedzie Aby unikn(cid:261)(cid:252) zg(cid:225)oszenia wyj(cid:261)tku, mo(cid:298)esz przed wykonaniem rzutowania sprawdzi(cid:252), czy jest to mo(cid:298)liwe za pomoc(cid:261) operatora instanceof. Wyra(cid:298)enie obiekt instanceof Typ zwraca true, je(cid:286)li obiekt jest instancj(cid:261) klasy, dla której Typ jest typem nadrz(cid:266)dnym. Warto to sprawdza(cid:252) przed wykonaniem rzutowania. Poleć książkęKup książkę 110 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty if (sequence instanceof DigitSequence) { DigitSequence digits = (DigitSequence) sequence; ... } 3.1.5. Rozszerzanie interfejsów Interfejs mo(cid:298)e rozszerza(cid:252) inny interfejs, dok(cid:225)adaj(cid:261)c dodatkowe metody do oryginalnych. Na przyk(cid:225)ad Closeable to interfejs z jedn(cid:261) metod(cid:261): public interface Closeable { void close(); } Jak zobaczysz w rozdziale 5., jest to wa(cid:298)ny interfejs wykorzystywany do zwalniania zasobów w sytuacji, gdy wyst(cid:261)pi wyj(cid:261)tek. Interfejs Channel rozszerza ten interfejs: public interface Channel extends Closeable { boolean isOpen(); } Klasa, która implementuje interfejs Channel, musi obs(cid:225)ugiwa(cid:252) obie metody, a jej obiekty mog(cid:261) by(cid:252) konwertowane do obu typów interfejsów. 3.1.6. Implementacja wielu interfejsów Klasa mo(cid:298)e implementowa(cid:252) dowoln(cid:261) liczb(cid:266) interfejsów. Na przyk(cid:225)ad klasa FileSequence, która wczytuje liczby ca(cid:225)kowite z pliku, mo(cid:298)e implementowa(cid:252) interfejs Closeable i IntSequence: public class FileSequence implements IntSequence, Closeable { ... } W takiej sytuacji klasa FileSequence ma dwa typy nadrz(cid:266)dne: IntSequence i Closeable. 3.1.7. Sta(cid:196)e Ka(cid:298)da zmienna zdefiniowana w interfejsie automatycznie otrzymuje atrybuty public static final. Na przyk(cid:225)ad interfejs SwingConstants definiuje sta(cid:225)e opisuj(cid:261)ce kierunki na kompasie: public interface SwingConstants { int NORTH = 1; int NORTH_EAST = 2; int EAST = 3; ... } Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:196) 3. (cid:81) Interfejsy i wyra(cid:209)enia lambda 111 Mo(cid:298)esz odwo(cid:225)ywa(cid:252) si(cid:266) do nich za pomoc(cid:261) pe(cid:225)nej nazwy SwingConstants.NORTH. Je(cid:286)li Twoja klasa zechce implementowa(cid:252) interfejs SwingConstants, mo(cid:298)esz opu(cid:286)ci(cid:252) przedrostek Swing (cid:180)Constants i napisa(cid:252) jedynie NORTH. Nie jest to jednak cz(cid:266)sto wykorzystywane. Du(cid:298)o lepiej w przypadku zestawu sta(cid:225)ych wykorzysta(cid:252) typ wyliczeniowy — patrz rozdzia(cid:225) 4. Nie mo(cid:276)esz umie(cid:264)ci(cid:232) w interfejsie zmiennych instancji. Interfejs okre(cid:264)la zachowanie, a nie stan obiektu. 3.2. Metody statyczne i domy(cid:202)lne W starszych wersjach j(cid:266)zyka Java wszystkie metody interfejsu musia(cid:225)y by(cid:252) abstrakcyjne — to znaczy bez implementacji. Obecnie mo(cid:298)esz doda(cid:252) metody z implementacj(cid:261) na dwa spo- soby: jako metody statyczne i metody domy(cid:286)lne. Poni(cid:298)sze podrozdzia(cid:225)y opisuj(cid:261) tego typu metody. 3.2.1. Metody statyczne Nigdy nie by(cid:225)o technicznych przeszkód, aby interfejs móg(cid:225) posiada(cid:252) metody statyczne, ale nie pasowa(cid:225)y one do roli interfejsów jako abstrakcyjnej specyfikacji. To podej(cid:286)cie si(cid:266) zmieni(cid:225)o. Szczególnie metody wytwórcze pasuj(cid:261) do interfejsów. Na przyk(cid:225)ad interfejs IntSequence mo(cid:298)e mie(cid:252) statyczn(cid:261) metod(cid:266) digitsOf generuj(cid:261)c(cid:261) ci(cid:261)g cyfr z przekazanej liczby ca(cid:225)kowitej: IntSequence digits = IntSequence.digitsOf(1729); Metoda zwraca instancj(cid:266) klasy implementuj(cid:261)cej interfejs IntSequence, ale przy wywo(cid:225)ywaniu nie ma znaczenia, która to b(cid:266)dzie klasa. public interface IntSequence { ... public static IntSequence digitsOf(int n) { return new DigitSequence(n); } } W przesz(cid:228)o(cid:264)ci cz(cid:246)sto umieszczano metody statyczne w dodatkowej klasie. W biblio- tece standardowej mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) pary zawieraj(cid:241)ce interfejs i dodatkow(cid:241) klas(cid:246), takie jak Collection/Collections lub Path/Paths. Taki podzia(cid:228) nie jest ju(cid:276) konieczny. 3.2.2. Metody domy(cid:202)lne Mo(cid:298)esz dostarczy(cid:252) domy(cid:286)ln(cid:261) implementacj(cid:266) dowolnej metody interfejsu. Musisz oznaczy(cid:252) tak(cid:261) metod(cid:266) modyfikatorem default. public interface IntSequence { default boolean hasNext() { return true; } Poleć książkęKup książkę 112 Java 8. Przewodnik do(cid:202)wiadczonego programisty // Domy(cid:286)lnie sekwencje s(cid:261) niesko(cid:276)czone int next(); } Klasa implementuj(cid:261)ca ten i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: