Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 008349 20244140 na godz. na dobę w sumie
Java EE 6. Zaawansowany przewodnik. Wydanie IV - książka
Java EE 6. Zaawansowany przewodnik. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7393-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Java Enterprise Edition 6 (Java EE6) to nowa jakość w tworzeniu korporacyjnych, zaawansowanych aplikacji. Wyjątkowo łatwa konfiguracja, lekki profil internetowy oraz zdecydowanie prostsze pakowanie aplikacji to tylko niektóre z zalet tej platformy. Tempo, w jakim zdobywa ona popularność, zaskakuje niejednego specjalistę. Obecnie jest najczęściej wybierana jako fundament nowych projektów. To znak, że doskonale sprawdziły się założenia przyjęte przez jej twórców. Przyszłość projektów to właśnie platforma Java EE6!

Drugi tom tego rewelacyjnego podręcznika porusza zaawansowane tematy związane z platformą Java EE6. W trakcie lektury poznasz zagadnienia związane z JSF, JAX-RS oraz JAXB. Dowiesz się, jak tworzyć niezawodne ziarna sterowane komunikatami, wstrzykiwać zależności oraz korzystać z elementów programowania aspektowego. Najwięcej emocji wzbudza rozdział poświęcony Java Persistance API. Mapowanie obiektowo-relacyjne to wciąż gorący temat, a jego poprawne wykorzystanie bardzo korzystnie wpłynie na Twoją aplikację. Błąd w tym miejscu może Cię kosztować sporo nerwów, dlatego powinieneś zaznajomić się z mechanizmami bezpieczeństwa w Java EE6 oraz kontrolą poprawności danych. Książka ta jest kompletnym źródłem informacji o platformie Java EE6. Musisz ją przeczytać!

Dowiedz się:

Bezcenne źródło informacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Java EE 6 Tutorial: Advanced Topics (4th Edition) Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-7393-3 Authorized translation from the English language edition, entitled: THE JAVA EE 6 TUTORIAL: ADVANCED TOPICS, Fourth Edition; ISBN 0137081863; by Eric Jendrock; and by Ian Evans; and by Devika Gollapudi; and by Kim Haase; and by Chinmayee Srivathsa; and by Ricardo Cervera-Navarro; and by William Markito; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright © 2011, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. No part of this book may be reproduced od transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jee6z4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jee6z4.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ...............................................................................................................15 Część I. Wprowadzenie ................................................................................................19 Rozdział 1. Przegląd technologii ......................................................................................21 Najważniejsze cechy platformy Java EE 6 ...................................................................................22 Model aplikacji Javy EE .................................................................................................................23 Rozproszone, wielowarstwowe aplikacje ....................................................................................23 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................25 Komponenty Javy EE ..............................................................................................................25 Klienty Javy EE .........................................................................................................................25 Komponenty webowe .............................................................................................................27 Komponenty biznesowe .........................................................................................................28 Warstwa danych ......................................................................................................................29 Kontenery Javy EE ..........................................................................................................................29 Usługi kontenera .....................................................................................................................30 Typy kontenerów .....................................................................................................................30 Obsługa usług sieciowych .............................................................................................................31 XML ...........................................................................................................................................32 Protokół transportowy SOAP ................................................................................................32 Standard formatu WSDL .......................................................................................................33 Budowanie i wdrażanie aplikacji Javy EE ...................................................................................33 Pakowanie aplikacji ........................................................................................................................33 Role w procesie wytwarzania aplikacji ........................................................................................35 Dostawca oprogramowania Java EE .....................................................................................36 Dostawca narzędzi ...................................................................................................................36 Dostawca komponentów aplikacji ........................................................................................36 Budowniczy aplikacji ..............................................................................................................37 Wdrożeniowiec oraz administrator ......................................................................................37 API Javy EE 6 ..................................................................................................................................37 Technologia Enterprise JavaBeans ........................................................................................39 Technologia Java Servlet .........................................................................................................40 Technologia JavaServer Faces ................................................................................................41 Technologia JavaServer Pages ...............................................................................................42 Biblioteka JavaServer Pages Standard Tag Library .............................................................42 Java Persistence API ................................................................................................................42 Poleć książkęKup książkę Spis treści Java Transaction API ..............................................................................................................43 API Javy dla usług sieciowych typu REST ...........................................................................43 Managed Beans ........................................................................................................................43 Contexts and Dependency Injection for the Java EE Platform (JSR 299) .......................44 Dependency Injection for Java (JSR 330) .............................................................................44 Bean Validation .......................................................................................................................44 Java Message Service API .......................................................................................................44 Architektura Java EE Connector ...........................................................................................45 JavaMail API .............................................................................................................................45 Java Authorization Contract for Containers .......................................................................45 Java Authentication Service Provider Interface for Containers .......................................46 API Javy EE 6 wchodzące w skład platformy Java Platform, Standard Edition 6 i 7 ............46 Java Database Connectivity API ............................................................................................46 Java Naming and Directory Interface API ...........................................................................47 JavaBeans Activation Framework .........................................................................................47 Java API for XML Processing ................................................................................................48 Java Architecture for XML Binding ......................................................................................48 SOAP with Attachments API for Java ..................................................................................48 Java API for XML Web Services ............................................................................................48 Java Authentication And Authorization Service ................................................................49 Narzędzia serwera GlassFish .........................................................................................................49 Rozdział 2. Używanie przykładowych aplikacji z samouczka ....................................... 51 Wymagane oprogramowanie .......................................................................................................51 Java Platform, Standard Edition ............................................................................................51 Java EE 6 Software Development Kit ....................................................................................52 Komponent samouczka Javy EE 6 ........................................................................................53 NetBeans IDE ...........................................................................................................................53 Apache Ant ...............................................................................................................................54 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera GlassFish ...................................................................55 T Uruchamianie serwera GlassFish z poziomu środowiska NetBeans IDE .......................56 Uruchamianie konsoli administracyjnej .....................................................................................56 T Uruchamianie konsoli administracyjnej w środowisku NetBeans IDE ..........................56 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Java DB ......................................................................56 T Uruchamianie serwera bazy danych przy użyciu środowiska NetBeans IDE ................57 Budowanie przykładowych aplikacji ...........................................................................................57 Struktura katalogów z przykładami samouczka ........................................................................57 Pobieranie najnowszych aktualizacji samouczka ......................................................................58 T Aktualizacja samouczka za pomocą centrum aktualizacji ................................................58 Debugowanie aplikacji Javy EE ....................................................................................................59 Używanie logów serwera ........................................................................................................59 Używanie debuggera ...............................................................................................................59 4 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę Spis treści Część II. Warstwa webowa ...........................................................................................61 Rozdział 3. Technologia JavaServer Faces — tematy zaawansowane .........................63 Cykl życia aplikacji JavaServer Faces ...........................................................................................63 Omówienie cyklu życia JavaServer Faces .............................................................................64 Faza przywrócenia widoku .....................................................................................................66 Faza zastosowania wartości zapytania ..................................................................................67 Faza przetwarzania walidacji .................................................................................................68 Faza aktualizacji wartości modelu .........................................................................................68 Faza wywołania aplikacji ........................................................................................................69 Faza renderowania odpowiedzi .............................................................................................69 Częściowe przetwarzanie i rendering ..........................................................................................70 Cykl życia aplikacji faceletów .......................................................................................................70 Model komponentów interfejsu użytkownika ...........................................................................71 Klasy komponentów interfejsu użytkownika ......................................................................71 Model renderingu komponentów .........................................................................................73 Model konwersji ......................................................................................................................74 Model zdarzeń i procesów ich obsługi .................................................................................75 Model walidacji ........................................................................................................................77 Model nawigacji .......................................................................................................................78 Rozdział 4. Wykorzystanie technologii Ajax wraz z technologią JavaServer Faces .....81 Technologia Ajax — wprowadzenie ............................................................................................82 Wykorzystanie technologii Ajax wraz z technologią JavaServer Faces ..................................83 Wykorzystanie technologii Ajax wraz z faceletami ...................................................................83 Użycie znacznika f:ajax ...........................................................................................................84 Wysłanie żądania Ajax ...................................................................................................................86 Użycie atrybutu event .............................................................................................................86 Użycie atrybutu execute .........................................................................................................86 Użycie atrybutu immediate ....................................................................................................87 Użycie atrybutu listener ..........................................................................................................87 Monitorowanie zdarzeń po stronie klienta ................................................................................87 Obsługa błędów ..............................................................................................................................88 Otrzymywanie odpowiedzi Ajax .................................................................................................. 89 Cykl życia żądania Ajax .................................................................................................................90 Grupowanie komponentów ..........................................................................................................90 Wczytywanie kodu JavaScript jako zasobu ................................................................................91 Użycie API dla kodu JavaScript w aplikacji z faceletami ...................................................91 Użycie adnotacji @ResourceDependency w klasie ziarna .................................................92 Przykładowa aplikacja ajaxguessnumber ....................................................................................93 Pliki źródłowe ..........................................................................................................................93 Uruchomienie przykładu ajaxguessnumber ........................................................................95 Dodatkowe informacje na temat użycia technologii Ajax wraz z technologią JavaServer Faces ........................................................................................96 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik 5 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 5. Komponenty złożone — tematy zaawansowane i przykłady .................... 97 Atrybuty komponentu złożonego ................................................................................................97 Wywoływanie zarządzanego ziarna .............................................................................................98 Walidacja wartości komponentu złożonego ..............................................................................98 Przykładowa aplikacja compositecomponentlogin ...................................................................99 Plik komponentu złożonego ..................................................................................................99 Strona wykorzystująca komponent .....................................................................................100 Zarządzane ziarno .................................................................................................................100 Uruchomienie przykładu compositecomponentlogin .....................................................101 Rozdział 6. Tworzenie własnych komponentów UI i innych obiektów ........................103 Określanie, czy potrzebny jest własny komponent lub renderer ..........................................105 Kiedy użyć własnego komponentu? ....................................................................................105 Kiedy zastosować własny renderer? ....................................................................................107 Kombinacje komponentów, rendererów i znaczników ...................................................107 Analiza przykładu z mapą obrazu ..............................................................................................108 Dlaczego mam korzystać z technologii JavaServer Faces do implementacji mapy obrazu? ......................................................................................................................109 Działanie zrenderowanego kodu HTML ...........................................................................109 Omówienie strony faceletu ..................................................................................................110 Konfiguracja danych modelu ...............................................................................................111 Podsumowanie klas mapy obrazu .......................................................................................113 Kroki niezbędne do utworzenia własnego komponentu ........................................................113 Tworzenie własnych klas komponentów ..................................................................................114 Określenie rodziny komponentu ........................................................................................117 Przeprowadzenie kodowania ...............................................................................................117 Przeprowadzenie dekodowania ...........................................................................................119 Umożliwienie właściwościom komponentu przyjmowania wyrażeń ............................120 Zapis i przywracanie stanu ...................................................................................................121 Przekazanie renderowania do renderera ..................................................................................122 Tworzenie klasy renderera ...................................................................................................123 Określenie rodzaju renderera ..............................................................................................124 Implementacja klasy nasłuchiwania zdarzeń ...........................................................................125 Implementacja klasy nasłuchiwania zdarzeń zmiany wartości ......................................125 Implementacja klas nasłuchujących akcji ..........................................................................126 Obsługa zdarzeń dla samodzielnie wykonanych komponentów ..........................................127 Definicja znacznika własnego komponentu w deskryptorze biblioteki znaczników .........128 Użycie własnego komponentu ....................................................................................................129 Utworzenie i użycie własnego konwertera ...............................................................................130 Tworzenie własnego konwertera .........................................................................................131 Użycie własnego konwertera ...............................................................................................133 Utworzenie i użycie własnego walidatora .................................................................................135 Implementacja interfejsu Validator ....................................................................................136 Określanie własnego znacznika ...........................................................................................138 Użycie własnego walidatora .................................................................................................138 Wiązanie wartości i instancji komponentów z właściwościami zarządzanego ziarna .......140 Powiązanie wartości komponentu z właściwością ............................................................141 Powiązanie wartości komponentu z niejawnym obiektem .............................................142 6 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę Spis treści Powiązanie instancji komponentu z właściwością ziarna ...............................................144 Wiązanie konwerterów, walidatorów i obsługi zdarzeń z właściwościami zarządzanego ziarna ..................................................................................................................145 Rozdział 7. Konfiguracja aplikacji JavaServer Faces ....................................................147 Wykorzystanie adnotacji do konfiguracji zarządzanych ziaren ............................................148 Korzystanie z zasięgów zarządzanych ziaren ....................................................................148 Plik zasobu konfiguracji aplikacji ..............................................................................................149 Kolejność plików zasobów konfiguracji aplikacji .............................................................151 Konfiguracja zarządzanych ziaren .............................................................................................152 Użycie elementu managed-bean .........................................................................................153 Inicjalizacja właściwości przy użyciu elementu managed-property ..............................155 Inicjalizacja odwzorowań i list .............................................................................................160 Rejestracja komunikatów aplikacji ............................................................................................160 Użycie FacesMessage do utworzenia komunikatu ...........................................................162 Dostęp do komunikatów o błędach ....................................................................................162 Korzystanie z walidatorów domyślnych ...................................................................................163 Rejestracja własnego walidatora .................................................................................................164 Rejestracja własnego konwertera ...............................................................................................164 Konfiguracja reguł nawigacyjnych .............................................................................................165 T Konfiguracja reguły nawigacyjnej .......................................................................................167 Niejawne reguły nawigacyjne ..............................................................................................168 Rejestracja własnego renderera w zestawie rendererów .........................................................168 Rejestracja własnego komponentu ............................................................................................170 Podstawowe wymagania stawiane aplikacjom JavaServer Faces ...........................................171 Konfiguracja aplikacji przy użyciu deskryptora wdrożenia ............................................172 Konfiguracja etapu projektu ................................................................................................175 Dołączanie klas, stron i innych zasobów ...........................................................................176 Rozdział 8. Przesył plików do serwera w technologii Java Servlet .............................177 Adnotacja @MultipartConfig .....................................................................................................177 Metody getParts i getPart ............................................................................................................178 Przykładowa aplikacja fileupload ...............................................................................................179 Architektura przykładowej aplikacji ...................................................................................179 Uruchomienie przykładu fileupload ...................................................................................182 Rozdział 9. Umiędzynarodowienie i lokalizacja aplikacji webowych .........................185 Klasy umiędzynarodowienia platformy Javy ............................................................................185 Lokalizacja komunikatów i etykiet ............................................................................................186 Określanie dostępnych języków i regionów ......................................................................187 Określenie paczki zasobów ..................................................................................................187 Pobranie komunikatów w odpowiednim języku ..............................................................188 Formatowanie dat i czasu ............................................................................................................189 Kodowanie i zestawy znaków .....................................................................................................189 Zestawy znaków .....................................................................................................................189 Kodowanie znaków ...............................................................................................................190 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik 7 Poleć książkęKup książkę Spis treści Część III. Usługi sieciowe .............................................................................................193 Rozdział 10. JAX-RS — tematy zaawansowane oraz przykład ......................................195 Adnotacje dla pól i właściwości ziarna w klasach zasobów ....................................................195 Wydobycie parametrów ścieżki ...........................................................................................196 Wydobycie parametrów zapytania .....................................................................................197 Wydobycie danych formularza ...........................................................................................197 Wydobycie typu Javy dla żądania lub odpowiedzi ...........................................................198 Podzasoby i dobór zasobów w trakcie działania usługi ..........................................................198 Metody podzasobów .............................................................................................................199 Lokalizator podzasobu ..........................................................................................................199 Integracja JAX-RS z technologią EJB i CDI ..............................................................................200 Warunkowe żądania HTTP ........................................................................................................201 Negocjacja treści w trakcie działania usługi .............................................................................202 Użycie JAX-RS z JAXB ................................................................................................................204 Wykorzystanie obiektów Javy do modelowania własnych danych ................................205 Rozpoczynanie pracy od definicji schematu XML ...........................................................207 Użycie formatu JSON wraz z JAX-RS i JAXB ...................................................................209 Przykładowa aplikacja customer ................................................................................................210 Omówienie elementów przykładowej aplikacji ................................................................210 Klasy encji Customer i Address ...........................................................................................210 Klasa CustomerService .........................................................................................................213 Klasy CustomerClientXML i CustomerClientJSON ........................................................215 Modyfikacja przykładu, by generował klasy encji z istniejącego schematu ..................217 Uruchomienie przykładu customer ....................................................................................219 Część IV. Komponenty EJB ..........................................................................................225 Rozdział 11. Przykład ziarna sterowanego komunikatami ...........................................227 Omówienie przykładu simplemessage ......................................................................................227 Klient aplikacji simplemessage ...................................................................................................228 Klasa ziarna sterowanego komunikatami .................................................................................228 Metoda onMessage ................................................................................................................229 Uruchomienie przykładu simplemessage .................................................................................231 Obiekty administrowane związane z przykładem simplemessage .................................231 T Uruchomienie przykładu simplemessage w środowisku NetBeans IDE ......................231 T Uruchomienie przykładu simplemessage przy użyciu narzędzia Ant ...........................232 Usunięcie administrowanych obiektów z przykładu simplemessage ............................233 Rozdział 12. Korzystanie z osadzonego kontenera komponentów EJB .......................235 Omówienie osadzonego kontenera komponentów EJB .........................................................235 Tworzenie aplikacji z EJB z możliwością osadzania ................................................................235 Uruchamianie osadzonych aplikacji ...................................................................................236 Tworzenie kontenera EJB .....................................................................................................236 8 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę Spis treści Wyszukiwanie referencji do ziaren sesyjnych ...................................................................237 Wyłączanie kontenera EJB ...................................................................................................238 Przykładowa aplikacja standalone .............................................................................................238 T Uruchomienie przykładowej aplikacji standalone ...........................................................239 Rozdział 13. Wywoływanie metod asynchronicznych ziaren sesyjnych .......................241 Wywoływanie metod asynchronicznych ..................................................................................241 Tworzenie asynchronicznych metod biznesowych ..........................................................242 Wywoływanie metod asynchronicznych z poziomu klientów EJB ................................243 Przykładowa aplikacja async .......................................................................................................244 Architektura przykładowej aplikacji async ........................................................................244 Uruchomienie przykładu async ..........................................................................................245 Część V. Konteksty oraz wstrzykiwanie zależności na platformie Java EE ............249 Rozdział 14. Konteksty oraz wstrzykiwanie zależności na platformie Java EE — tematy zaawansowane ............................................................................251 Wykorzystanie alternatyw w aplikacjach CDI .........................................................................251 Specjalizacje ............................................................................................................................252 Wykorzystanie w aplikacjach CDI metod produkujących, pól produkujących i metod usuwających ................................................................................................................253 Użycie metody produkującej ...............................................................................................254 Użycie pól produkujących do generowania zasobów ......................................................255 Metody usuwające .................................................................................................................255 Użycie predefiniowanych ziaren w aplikacjach CDI ...............................................................256 Wykorzystanie zdarzeń w aplikacjach CDI ..............................................................................257 Definiowanie zdarzeń ...........................................................................................................257 Użycie metod obserwatorów do obsługi zdarzeń .............................................................257 Zgłaszanie zdarzeń ................................................................................................................258 Użycie interceptorów w aplikacjach CDI .................................................................................259 Użycie dekoratorów w aplikacjach CDI ....................................................................................261 Użycie stereotypów w aplikacjach CDI .....................................................................................262 Rozdział 15. Uruchamianie zaawansowanych przykładów dotyczących kontekstów i wstrzykiwania zależności ...............................265 Przykład encoder — użycie alternatyw .....................................................................................265 Interfejs Coder i jego implementacje ..................................................................................266 Strona faceletu i zarządzane ziarno .....................................................................................266 Uruchomienie przykładowej aplikacji encoder ................................................................268 Przykład producermethods — użycie metody produkującej do wyboru implementacji ziarna ............................................................................................270 Składniki przykładu producermethods ..............................................................................270 Uruchomienie przykładowej aplikacji producermethods ...............................................272 Przykład producerfields — użycie pól produkujących do generowania zasobów ..............273 Pole produkujące w przykładzie producerfields ...............................................................273 Ziarno sesyjne i encja producerfields .................................................................................274 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik 9 Poleć książkęKup książkę Spis treści Zarządzane ziarno i strony faceletów .................................................................................276 Uruchomienie przykładowej aplikacji producerfields .....................................................277 Przykład billpayment — zdarzenia i interceptory ...................................................................279 Klasa zdarzenia PaymentEvent ............................................................................................279 Klasa nasłuchiwania zdarzeń PaymentHandler .................................................................280 Strony faceletów i zarządzane ziarno przykładu billpayment .........................................280 Klasa interceptora LoggedInterceptor ................................................................................283 Uruchomienie przykładowej aplikacji billpayment .........................................................284 Przykład decorators — dekorowanie ziarna .............................................................................285 Elementy przykładu decorators ...........................................................................................285 Uruchomienie przykładowej aplikacji decorators ............................................................286 Część VI. Java Persistence API .....................................................................................289 Rozdział 16. Tworzenie i używanie tekstowych zapytań z kryteriami ..........................291 Wprowadzenie do zapytań tekstowych w Criteria API ..........................................................291 Tworzenie zapytań tekstowych ..................................................................................................292 Wykonywanie zapytań tekstowych ............................................................................................293 Rozdział 17. Sterowanie współbieżnym dostępem do danych encji przy użyciu blokad .......................................................................................295 Omówienie blokowania encji i współbieżności .......................................................................295 Użycie blokad optymistycznych ..........................................................................................296 Tryby blokad .................................................................................................................................297 Ustawienie trybu blokady .....................................................................................................298 Użycie blokad pesymistycznych ..........................................................................................298 Rozdział 18. Wykorzystanie pamięci cache drugiego poziomu w aplikacjach Java Persistence API .............................................................301 Wprowadzenie do pamięci cache drugiego poziomu .............................................................301 Określanie, czy encje można umieścić w cache .................................................................302 Określanie ustawień trybu cache w celu poprawy wydajności ..............................................303 Ustawienie trybu pobierania i zapisu w cache ..................................................................303 Sterowanie cache drugiego poziomu w sposób programowy .........................................305 Część VII. Bezpieczeństwo ............................................................................................307 Rozdział 19. Bezpieczeństwo w Javie EE — tematy zaawansowane .............................309 Korzystanie z certyfikatów cyfrowych .......................................................................................309 Tworzenie certyfikatu serwera .............................................................................................310 Dodanie użytkowników do dziedziny certyfikatu ............................................................313 Użycie innego certyfikatu serwera w serwerze GlassFish ................................................313 Mechanizmy uwierzytelniania ....................................................................................................314 Uwierzytelnianie klienta .......................................................................................................314 Uwierzytelnianie wzajemne .................................................................................................314 10 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę Spis treści Logowanie przy użyciu formularza w aplikacjach JavaServer Faces .....................................318 Użycie j_security_check w formularzach JavaServer Faces ............................................318 Użycie zarządzanego ziarna do uwierzytelniania w aplikacjach JavaServer Faces ......319 Uwierzytelnianie za pomocą JDBC Realm ...............................................................................321 T Konfiguracja dziedziny uwierzytelniania JDBC ...............................................................321 Zabezpieczanie zasobów HTTP .................................................................................................325 Zabezpieczenie klientów aplikacji ..............................................................................................328 Użycie modułów logowania .................................................................................................328 Użycie logowania programowego .......................................................................................329 Zabezpieczanie aplikacji typu EIS ..............................................................................................329 Logowanie zarządzane przez kontener ..............................................................................330 Logowanie zarządzane przez komponent ..........................................................................330 Konfiguracja bezpieczeństwa adapterów zasobów ...........................................................331 T Odwzorowanie zarządcy aplikacji na zarządcę EIS ..........................................................332 Konfiguracja bezpieczeństwa przy użyciu deskryptorów wdrożenia ...................................333 Określanie w deskryptorze wdrożenia zasad bezpieczeństwa dla prostego uwierzytelniania ...........................................................................................333 Wskazanie w deskryptorze wdrożenia niedomyślnego odwzorowania zarządzającego na rolę ........................................................................................................334 Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa ............................................................................334 Część VIII. Technologie wspomagające Javę EE ..........................................................335 Rozdział 20. Zagadnienia technologii JMS ......................................................................337 Wprowadzenie do JMS API ........................................................................................................337 Czym jest przekazywanie komunikatów? ..........................................................................337 Czym jest JMS API? ..............................................................................................................338 Kiedy mogę użyć JMS API? ..................................................................................................338 W jaki sposób JMS API współpracuje z platformą Javy EE? ..........................................339 Podstawowe koncepcje JMS API ................................................................................................340 Architektura JMS API ...........................................................................................................340 Dziedziny komunikatów ......................................................................................................341 Konsumpcja komunikatów ..................................................................................................343 Model programistyczny JMS API ..............................................................................................344 Obiekty administracyjne JMS ..............................................................................................344 Połączenia JMS .......................................................................................................................347 Sesje JMS .................................................................................................................................347 Producenty komunikatów JMS ...........................................................................................348 Konsumenty komunikatów JMS .........................................................................................349 Komunikaty JMS ...................................................................................................................351 Przeglądarki kolejek JMS ......................................................................................................353 Obsługa wyjątków JMS .........................................................................................................353 Tworzenie wydajnych aplikacji JMS ..........................................................................................354 Użycie prostych mechanizmów trwałości .........................................................................355 Użycie zaawansowanych mechanizmów niezawodności ................................................359 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik 11 Poleć książkęKup książkę Spis treści Wykorzystanie JMS API w aplikacjach Javy EE .......................................................................363 Użycie adnotacji @Resource w komponentach webowych i EJB ...................................364 Użycie ziaren sesyjnych do produkcji i synchronicznego otrzymywania komunikatów ...........................................................364 Wykorzystanie ziaren sterowanych komunikatami do asynchronicznego otrzymywania komunikatów ......................................................365 Zarządzanie transakcjami rozproszonymi .........................................................................368 Korzystanie z JMS API w klientach aplikacji i komponentach webowych ...................370 Dodatkowe informacje na temat JMS .......................................................................................370 Rozdział 21. Przykłady wykorzystania JMS .....................................................................371 Tworzenie prostych aplikacji JMS ..............................................................................................371 Prosty przykład synchronicznego otrzymywania komunikatów ...................................372 Prosty przykład asynchronicznego otrzymywania komunikatów .................................381 Prosty przykład przeglądania komunikatów w kolejce ....................................................386 Uruchomienie klientów JMS na wielu systemach ............................................................391 Usunięcie wdrożenia i wyczyszczenie systemu po przykładach JMS ............................397 Tworzenie rozbudowanych aplikacji JMS ................................................................................397 Przykład potwierdzania komunikatu .................................................................................397 Przykład trwałej subskrypcji ................................................................................................400 Przykład transakcji lokalnej .................................................................................................402 Aplikacja stosująca JMS API w połączeniu z ziarnem sesyjnym ...........................................407 Tworzenie komponentów aplikacji dla przykładu clientsessionmdb ............................407 Tworzenie zasobów dla przykładu clientsessionmdb ......................................................410 Uruchomienie przykładu clientsessionmdb ......................................................................410 Aplikacja stosująca JMS API w połączeniu z encją .................................................................411 Opis przykładowej aplikacji clientmdbentity ....................................................................412 Tworzenie komponentów przykładowej aplikacji clientmdbentity ...............................413 Tworzenie zasobów dla przykładu clientmdbentity .........................................................415 Uruchomienie przykładu clientmdbentity ........................................................................416 Przykład aplikacji konsumującej komunikaty z zewnętrznego serwera ..............................419 Opis modułów przykładu consumeremote .......................................................................419 Tworzenie komponentów modułu dla przykładu consumeremote ..............................420 Tworzenie zasobów dla przykładu consumeremote ........................................................421 Użycie dwóch serwerów aplikacji dla przykładu consumeremote .................................421 Uruchomienie przykładu consumeremote ........................................................................421 Przykład aplikacji wdrażającej ziarno sterowane komunikatami na dwóch serwerach ....425 Opis modułów przykładu sendremote ...............................................................................425 Tworzenie komponentów modułów dla przykładu sendremote ...................................426 Tworzenie zasobów dla przykładu sendremote ................................................................428 T Uruchomienie wdrożenia na zdalnym serwerze ...............................................................428 T Użycie dwóch serwerów aplikacji dla przykładu sendremote ........................................429 Uruchomienie przykładu sendremote ................................................................................429 T Uruchomienie przykładu sendremote w środowisku NetBeans IDE ............................430 T Uruchomienie przykładu sendremote przy użyciu narzędzia Ant ................................432 T Wyłączenie wdrażania na zdalnym systemie ....................................................................434 12 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 22. Mechanizm Bean Validation — tematy zaawansowane ...........................435 Tworzenie własnych ograniczeń ................................................................................................435 Użycie wbudowanych ograniczeń do tworzenia własnych ograniczeń .........................435 Dostosowywanie komunikatów walidatorów ..........................................................................436 Paczka zasobów ValidationMessages .................................................................................436 Grupowanie ograniczeń ..............................................................................................................437 Dostosowanie kolejności walidacji grup ............................................................................437 Rozdział 23. Wykorzystanie interceptorów Javy EE .......................................................439 Wprowadzenie do interceptorów ..............................................................................................439 Klasy interceptorowe ............................................................................................................440 Cykl życia interceptorów ......................................................................................................440 Interceptory i CDI .................................................................................................................441 Użycie interceptorów ...................................................................................................................441 Wywołania metod przechwytujących ................................................................................441 Przechwytywanie zdarzeń wywołań zwrotnych cyklu życia ...........................................443 Przechwytywanie zdarzeń upłynięcia czasu ......................................................................444 Przykładowa aplikacja interceptor .............................................................................................445 Uruchomienie przykładu interceptor .................................................................................446 Rozdział 24. Przykład z adapterem zasobów ..................................................................449 Adapter zasobów ..........................................................................................................................449 Ziarno sterowane komunikatami ...............................................................................................450 Aplikacja webowa .........................................................................................................................450 Uruchomienie przykładu mailconnector ..................................................................................450 T Przygotowania przed wdrożeniem przykładu mailconnector ........................................450 T Zbudowanie, spakowanie i wdrożenie przykładu mailconnector w środowisku NetBeans IDE ...............................................................................................451 T Zbudowanie, spakowanie i wdrożenie przykładu mailconnector przy użyciu narzędzia Ant ....................................................................................................452 T Uruchomienie przykładu mailconnector ...........................................................................452 Część IX. Przykładowe scenariusze użycia .................................................................453 Rozdział 25. Przykładowy scenariusz użycia — księgarnia Duke’a ..............................455 Projekt i architektura księgarni Duke’a .....................................................................................455 Interfejs aplikacji ..........................................................................................................................456 Encja Book korzystająca z Java Persistence API ...............................................................456 Komponenty EJB wykorzystywane w przykładzie ...........................................................457 Strony faceletów i zarządzane ziarna używane w przykładowej aplikacji .....................457 Własne komponenty i inne własne obiekty wykorzystywane w księgarni Duke’a ......459 Pliki właściwości używane przez aplikację ........................................................................459 Deskryptory wdrożeń użyte w przykładowej aplikacji ....................................................460 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik 13 Poleć książkęKup książkę Spis treści Uruchomienie aplikacji księgarnia Duke’a ...............................................................................461 T Budowanie i wdrażanie aplikacji w środowisku NetBeans IDE .....................................461 T Budowanie i wdrażanie aplikacji przy użyciu narzędzia Ant ..........................................461 T Uruchomienie aplikacji ........................................................................................................462 Rozdział 26. Przykładowy scenariusz użycia — ćwiczenia Duke’a ...............................463 Projekt i architektura aplikacji ...................................................................................................463 Interfejs główny ............................................................................................................................465 Encje Java Persistence API wykorzystywane przez interfejs główny .............................465 Komponenty EJB wykorzystywane w interfejsie głównym .............................................466 Pliki faceletów wykorzystywane w interfejsie głównym ..................................................466 Klasy pomocnicze używane w interfejsie głównym .........................................................467 Pliki właściwości ....................................................................................................................468 Deskryptory wdrożenia wykorzystywane przez aplikację ...............................................469 Interfejs administracyjny .............................................................................................................469 Komponenty EJB wykorzystywane przez interfejs administracyjny .............................469 Pliki faceletów wykorzystywane przez interfejs administracyjny ...................................470 Uruchomienie przykładowej aplikacji ćwiczenia Duke’a .......................................................470 Konfiguracja serwera GlassFish ...........................................................................................470 Uruchomienie aplikacji ćwiczenia Duke’a .........................................................................471 Rozdział 27. Przykładowy scenariusz użycia — las Duke’a ...........................................475 Projekt i architektura aplikacji las Duke’a ................................................................................476 Projekt events .........................................................................................................................478 Projekt entities .......................................................................................................................479 Projekt dukes-payment .........................................................................................................481 Projekt dukes-resources ........................................................................................................481 Projekt sklepu Duke’a ...........................................................................................................481 Projekt wysyłka Duke’a .........................................................................................................486 Budowanie i wdrażanie aplikacji las Duke’a .............................................................................488 Zadanie przygotowawcze .....................................................................................................489 T Zbudowanie i wdrożenie aplikacji las Duke’a w środowisku NetBeans IDE ...............489 T Zbudowanie i wdrożenie aplikacji las Duke’a przy użyciu narzędzia Ant ....................490 Uruchamianie aplikacji las Duke’a ............................................................................................491 T Rejestracja jako klient sklepu ...............................................................................................491 T Zakup produktów ..................................................................................................................491 T Zatwierdzenie wysyłki produktu .........................................................................................492 T Utworzenie nowego produktu .............................................................................................492 Skorowidz ........................................................................................................................495 14 Java EE 6. Zaawansowany przewodnik Poleć książkęKup książkę ‹ ‹ ‹ 8R O Z D Z I A Ł 8 Przesył plików do serwera w technologii Java Servlet Obsługa przesyłania plików do serwera to jeden z wymogów stawianych wielu aplikacjom internetowym. Przed udostępnieniem technologii Servlet 3.0 implementacja przesyłania plików do serwera wymagała użycia zewnętrznych bibliotek lub złożonego przetwarzania danych wejściowych. Wersja 3.0 specyfikacji Java Servlet pomaga zapewnić ogólne i elastyczne rozwiązanie tego problemu. Specyfikacja Servlet 3.0 od samego początku obsługuje przesyłanie plików, więc każdy kontener webowy zgodny ze specyfikacją może obsługiwać żądania wieloczęściowe i udostępniać załączniki MIME w obiekcie HttpServletRequest. Nowa adnotacja — javax.servlet.annotation.MultipartConfig — służy do wskazania, że serwlet, przy którym wystąpi, oczekuje żądań wykorzystujących typ MIME multipart/form-data. Serwlety z adnotacją @MultipartConfig mogą pobierać komponenty Part żądania typu multipart/form-data, wywołując metodę request.getPart(String name) lub request.getParts(). W rozdziale: „ Adnotacja @MultipartConfig, „ Metody getParts i getPart, „ Przykładowa aplikacja fileupload. Adnotacja @MultipartConfig Adnotacja @MultipartConfig obsługuje następujące atrybuty opcjonalne. „ location — pełna ścieżka do folderu w systemie plików. Atrybut location nie obsługuje ścieżek względnych (określających położenie względem kontekstu aplikacji). Wskazany folder służy do zapisywania plików tymczasowych w trakcie przetwarzania części żądania lub gdy wielkość pliku przekroczy rozmiar wskazany w atrybucie fileSizeThreshold. Lokalizacją domyślną jest . „ fileSizeThreshold — rozmiar pliku w bajtach, po przekroczeniu którego plik będzie tymczasowo przechowywany na dysku twardym. Domyślny rozmiar to 0 bajtów. Poleć książkęKup książkę Metody getParts i getPart „ MaxFileSize — maksymalny rozmiar plików przyjmowanych przez serwer w bajtach. Jeśli rozmiar przesyłanego do serwera pliku jest większy od wskazanej wartości, kontener webowy zgłosi wyjątek (IllegalStateException). Domyślnie rozmiar nie jest w żaden sposób ograniczony. „ maxRequestSize — maksymalny rozmiar całego żądania typu multipart/ ´form-data podany w bajtach. Kontener webowy powinien zgłosić wyjątek, jeśli łączny rozmiar wszystkich przesyłanych plików przekroczy wskazany próg. Domyślnie rozmiar nie jest w żaden sposób ograniczony. Przykładowa adnotacja @MultipartConfig mogłaby wyglądać następująco: @MultipartConfig(location= /tmp , fileSizeThreshold=1024*1024, maxFileSize=1024*1024*5, maxRequestSize=1024*1024*5*5) Zamiast umieszczać w adnotacji @MultipartConfig wszystkie wartości na sztywno, można skorzystać z odpowiedniego elementu zagnieżdżonego wewnątrz elementu konfigurującego serwlet w pliku web.xml. Oto przykład: multipart-config location /tmp /location max-file-size 20848820 /max-file-size max-request-size 418018841 /max-request-size file-size-threshold 1048576 /file-size-threshold /multipart-config Metody getParts i getPart Serwlety w wersji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java EE 6. Zaawansowany przewodnik. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: