Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02174 022981 23582319 na godz. na dobę w sumie
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X - ebook/pdf
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 944
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3480-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Java jest dojrzałym i bezpiecznym językiem programowania, który pozwala na tworzenie kodu działającego niezależnie od platformy. Jest przy tym cały czas konsekwentnie rozwijany przez firmę Oracle. Java w wersji SE 8 stała się innowacyjnym, nowoczesnym narzędziem o imponujących możliwościach. Aby w pełni wykorzystać szanse, które niesie Java SE 8, i tworzyć kod o wysokiej jakości, niezbędne jest pogłębione zrozumienie tego języka i konieczna jest gruntowna znajomość jego bibliotek.

Książka ta jest kolejnym, gruntownie zaktualizowanym i przeorganizowanym wydaniem czołowego podręcznika dla poważnych programistów Javy, którzy chcą skorzystać z nowych możliwości języka. W tym drugim z dwóch tomów książki opisano zagadnienia zaawansowane, takie jak API strumieni, biblioteki do obsługi daty, czasu i kalendarzy, zaawansowane zastosowania biblioteki Swing czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Przedstawiono również najlepsze praktyki programowania aplikacji. Co ważne, prezentacja zagadnień umożliwia ich łatwe zrozumienie i praktyczne zastosowanie.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

Java. Dojrzałe rozwiązania, profesjonalna jakość aplikacji!


Cay S. Horstmann jest profesorem informatyki. Wykłada na uniwersytecie stanowym w San Jose i współpracuje z uniwersytetami w Szwajcarii i Wietnamie. Otrzymał tytuł Java Champion. Często przemawia podczas konferencji związanych z technikami informatycznymi. W wolnych chwilach dzieli się swoją wiedzą, pisząc książki i artykuły o różnych językach programowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Core Java, Volume II-Advanced Features (10th Edition) Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-283-3479-3 Authorized translation from the English language edition, entitled CORE JAVA, VOLUME II – ADVANCED FEATURES, 10th Edition; ISBN 0134177290; by Cay S. Horstmann; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright © Copyright © 2017 Oracle and/or its affiliates. Portions © 2017 Cay S. Horstmann All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/javtzx Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtzx.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa ...............................................................................................................................................11 Podziękowania .........................................................................................................................................15 Rozdział 1. Biblioteka strumieni Java SE 8 ..............................................................................................17 1.1. Od iteracji do operacji na strumieniach ................................................................... 18 1.2. Tworzenie strumieni .............................................................................................. 20 1.3. Metody filter, map oraz flatMap .............................................................................. 24 1.4. Pobieranie podstrumieni i łączenie strumieni ........................................................... 25 1.5. Inne przekształcenia strumieni ............................................................................... 26 1.6. Proste operacje redukcji ........................................................................................ 27 1.7. Typ Optional ......................................................................................................... 29 1.7.1. Sposoby posługiwania się wartościami Optional ...................................... 29 1.7.2. Jak nie należy używać wartości opcjonalnych ........................................... 31 1.7.3. Tworzenie obiektów typu Optional .......................................................... 31 1.7.4. Łączenie funkcji zwracających wartości opcjonalne przy użyciu flatMap ...... 32 1.8. Gromadzenie wyników ............................................................................................ 34 1.9. Gromadzenie wyników w mapach ............................................................................ 39 1.10. Grupowanie i podział ........................................................................................... 43 1.11. Kolektory przetwarzające ...................................................................................... 44 1.12. Operacje redukcji ................................................................................................ 48 1.13. Strumienie danych typów prostych ........................................................................ 50 1.14. Strumienie równoległe ......................................................................................... 55 Rozdział 2. Wejście i wyjście ..................................................................................................................61 2.1. Strumienie wejścia-wyjścia ..................................................................................... 61 2.1.1. Odczyt i zapis bajtów ............................................................................. 62 2.1.2. Zoo pełne strumieni .............................................................................. 64 2.1.3. Łączenie filtrów strumieni wejścia-wyjścia ............................................... 68 2.2. Strumienie tekstowe .............................................................................................. 72 2.2.1. Zapisywanie tekstu ............................................................................... 72 2.2.2. Wczytywanie tekstu ............................................................................... 75 2.2.3. Zapis obiektów w formacie tekstowym .................................................... 75 2.2.4. Zbiory znaków ...................................................................................... 78 Poleć książkęKup książkę 4 Java. Techniki zaawansowane 2.3. Odczyt i zapis danych binarnych .............................................................................. 81 2.3.1. Interfejsy DataInput oraz DataOutput ...................................................... 81 2.3.2. Strumienie plików o swobodnym dostępie ............................................... 84 2.3.3. Archiwa ZIP .......................................................................................... 88 2.4. Strumienie obiektów i serializacja ........................................................................... 91 2.4.1. Zapisywanie i wczytywanie obiektów serializowalnych .............................. 91 2.4.2. Format pliku serializacji obiektów ........................................................... 95 2.4.3. Modyfikowanie domyślnego mechanizmu serializacji .............................. 102 2.4.4. Serializacja singletonów i wyliczeń ....................................................... 104 2.4.5. Wersje ............................................................................................... 105 2.4.6. Serializacja w roli klonowania .............................................................. 107 2.5. Zarządzanie plikami ............................................................................................. 109 2.5.1. Ścieżki dostępu .................................................................................. 110 2.5.2. Odczyt i zapis plików ........................................................................... 112 2.5.3. Tworzenie plików i katalogów ............................................................... 114 2.5.4. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików ......................................... 115 2.5.5. Informacje o plikach ........................................................................... 117 2.5.6. Przeglądanie zawartości katalogu ......................................................... 118 2.5.7. Stosowanie strumieni katalogów .......................................................... 120 2.5.8. Systemy plików ZIP ............................................................................. 123 2.6. Mapowanie plików w pamięci ............................................................................... 124 2.6.1. Wydajność plików mapowanych w pamięci ............................................ 124 2.6.2. Struktura bufora danych ...................................................................... 131 2.6.3. Blokowanie plików .............................................................................. 133 2.7. Wyrażenia regularne ............................................................................................ 135 Rozdział 3. Język XML ...........................................................................................................................149 3.1. Wprowadzenie do języka XML ............................................................................... 150 3.1.1. Struktura dokumentu XML ................................................................... 152 3.2. Parsowanie dokumentów XML .............................................................................. 155 3.3. Kontrola poprawności dokumentów XML ............................................................... 166 3.3.1. Definicje typów dokumentów ............................................................... 167 3.3.2. XML Schema ...................................................................................... 174 3.3.3. Praktyczny przykład ............................................................................. 176 3.4. Wyszukiwanie informacji i XPath ........................................................................... 189 3.5. Przestrzenie nazw ................................................................................................ 195 3.6. Parsery strumieniowe .......................................................................................... 198 3.6.1. Wykorzystanie parsera SAX ................................................................. 198 3.6.2. Wykorzystanie parsera StAX ................................................................ 203 3.7. Tworzenie dokumentów XML ................................................................................ 207 3.7.1. Dokumenty bez przestrzeni nazw .......................................................... 207 3.7.2. Dokumenty z przestrzenią nazw ........................................................... 208 3.7.3. Zapisywanie dokumentu ...................................................................... 209 3.7.4. Przykład: tworzenie pliku SVG .............................................................. 209 3.7.5. Tworzenie dokumentu XML za pomocą parsera StAX ............................. 213 3.8. Przekształcenia XSL ............................................................................................ 220 Rozdział 4. Programowanie aplikacji sieciowych ...............................................................................231 4.1. Połączenia z serwerem ........................................................................................ 231 4.1.1. Stosowanie programu telnet ................................................................ 231 4.1.2. Nawiązywanie połączenia z serwerem z wykorzystaniem Javy .................. 234 4.1.3. Limity czasu gniazd ............................................................................. 235 4.1.4. Adresy internetowe ............................................................................. 237 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 4.2. Implementacja serwerów ..................................................................................... 238 4.2.1. Gniazda serwera ................................................................................. 239 4.2.2. Obsługa wielu klientów ........................................................................ 241 4.2.3. Połączenia częściowo zamknięte .......................................................... 244 4.3. Przerywanie działania gniazd sieciowych ................................................................ 246 4.4. Połączenia wykorzystujące URL ............................................................................. 252 4.4.1. URL i URI ........................................................................................... 252 4.4.2. Zastosowanie klasy URLConnection do pobierania informacji ................. 254 4.4.3. Wysyłanie danych do formularzy ........................................................... 262 4.5. Wysyłanie poczty elektronicznej ............................................................................ 270 Rozdział 5. Programowanie baz danych: JDBC ...................................................................................275 5.1. Architektura JDBC ............................................................................................... 276 5.1.1. Typy sterowników JDBC ....................................................................... 276 5.1.2. Typowe zastosowania JDBC ................................................................. 278 5.2. Język SQL ........................................................................................................... 278 5.3. Instalacja JDBC ................................................................................................... 284 5.3.1. Adresy URL baz danych ....................................................................... 284 5.3.2. Pliki JAR zawierające sterownik ............................................................ 285 5.3.3. Uruchamianie bazy danych .................................................................. 285 5.3.4. Rejestracja klasy sterownika ............................................................... 286 5.3.5. Nawiązywanie połączenia z bazą danych ............................................... 287 5.4. Stosowanie poleceń SQL ..................................................................................... 289 5.4.1. Wykonywanie poleceń SQL .................................................................. 290 5.4.2. Zarządzanie połączeniami, poleceniami i zbiorami wyników .................... 293 5.4.3. Analiza wyjątków SQL .......................................................................... 294 5.4.4. Wypełnianie bazy danych ..................................................................... 296 5.5. Wykonywanie zapytań .......................................................................................... 300 5.5.1. Polecenia przygotowane ...................................................................... 300 5.5.2. Odczyt i zapis dużych obiektów ............................................................ 306 5.5.3. Sekwencje sterujące ........................................................................... 308 5.5.4. Zapytania o wielu zbiorach wyników ...................................................... 309 5.5.5. Pobieranie wartości kluczy wygenerowanych automatycznie .................... 310 5.6. Przewijalne i aktualizowalne zbiory wyników zapytań ............................................... 311 5.6.1. Przewijalne zbiory wyników ................................................................... 311 5.6.2. Aktualizowalne zbiory rekordów ............................................................ 313 5.7. Zbiory rekordów ................................................................................................... 318 5.7.1. Tworzenie zbiorów rekordów ................................................................ 318 5.7.2. Buforowane zbiory rekordów ................................................................ 319 5.8. Metadane ........................................................................................................... 322 5.9. Transakcje .......................................................................................................... 331 5.9.1. Programowanie transakcji w JDBC ........................................................ 332 5.9.2. Punkty kontrolne ................................................................................. 332 5.9.3. Aktualizacje wsadowe ......................................................................... 333 5.10. Zaawansowane typy języka SQL .......................................................................... 335 5.11. Zaawansowane zarządzanie połączeniami ........................................................... 336 Rozdział 6. API dat i czasu ....................................................................................................................339 6.1. Oś czasu ............................................................................................................ 340 6.2. Daty lokalne ....................................................................................................... 343 6.3. Modyfikatory dat ................................................................................................. 346 6.4. Czas lokalny ....................................................................................................... 347 Poleć książkęKup książkę 6 Java. Techniki zaawansowane 6.5. Czas strefowy ..................................................................................................... 348 6.6. Formatowanie i parsowanie .................................................................................. 352 6.7. Współdziałanie ze starym kodem .......................................................................... 356 Rozdział 7. Internacjonalizacja ............................................................................................................359 7.1. Lokalizatory ........................................................................................................ 360 7.2. Formaty liczb ....................................................................................................... 365 7.3. Waluty ................................................................................................................ 370 7.4. Data i czas ......................................................................................................... 372 7.5. Porządek alfabetyczny i normalizacja ..................................................................... 378 7.6. Formatowanie komunikatów ................................................................................. 385 7.6.1. Formatowanie liczb i dat ...................................................................... 385 7.6.2. Formatowanie z wariantami ................................................................. 387 7.7. Wczytywanie i wyświetlanie tekstów ...................................................................... 389 7.7.1. Pliki tekstowe ..................................................................................... 389 7.7.2. Znaki końca wiersza ........................................................................... 389 7.7.3. Konsola ............................................................................................. 390 7.7.4. Pliki dzienników .................................................................................. 391 7.7.5. BOM — znacznik kolejności bajtów UTF-8 ............................................. 391 7.7.6. Kodowanie plików źródłowych .............................................................. 392 7.8. Komplety zasobów .............................................................................................. 392 7.8.1. Wyszukiwanie kompletów zasobów ....................................................... 393 7.8.2. Pliki właściwości ................................................................................. 394 7.8.3. Klasy kompletów zasobów ................................................................... 395 7.9. Kompletny przykład ............................................................................................. 397 Rozdział 8. Skrypty, kompilacja i adnotacje .........................................................................................413 8.1. Skrypty na platformie Java ................................................................................... 413 8.1.1. Wybór silnika skryptów ........................................................................ 414 8.1.2. Wykonywanie skryptów i wiązania zmiennych ........................................ 415 8.1.3. Przekierowanie wejścia i wyjścia .......................................................... 417 8.1.4. Wywoływanie funkcji i metod skryptów .................................................. 418 8.1.5. Kompilacja skryptu ............................................................................. 420 8.1.6. Przykład: skrypty i graficzny interfejs użytkownika .................................. 420 8.2. Interfejs kompilatora ........................................................................................... 425 8.2.1. Kompilacja w najprostszy sposób ......................................................... 426 8.2.2. Stosowanie zadań kompilacji ............................................................... 426 8.2.3. Przykład: dynamiczne tworzenie kodu w języku Java ............................... 432 8.3. Stosowanie adnotacji .......................................................................................... 436 8.3.1. Wprowadzenie do stosowania adnotacji ................................................ 437 8.3.2. Przykład: adnotacje obsługi zdarzeń ..................................................... 438 8.4. Składnia adnotacji ............................................................................................... 443 8.4.1. Interfejsy adnotacji ............................................................................. 443 8.4.2. Adnotacje .......................................................................................... 445 8.4.3. Adnotacje deklaracji ............................................................................ 446 8.4.4. Adnotacje zastosowań typów ............................................................... 447 8.4.5. Adnotacje i this .................................................................................. 449 8.5. Adnotacje standardowe ....................................................................................... 450 8.5.1. Adnotacje kompilacji ........................................................................... 451 8.5.2. Adnotacje zarządzania zasobami .......................................................... 451 8.5.3. Metaadnotacje ................................................................................... 452 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 8.6. Przetwarzanie adnotacji w kodzie źródłowym .......................................................... 455 8.6.1. Procesory adnotacji ............................................................................ 455 8.6.2. Interfejs programowy modelu języka ..................................................... 455 8.6.3. Stosowanie adnotacji do generacji kodu źródłowego .............................. 456 8.7. Inżynieria kodu bajtowego .................................................................................... 459 8.7.1. Modyfikowanie plików klasowych ......................................................... 459 8.7.2. Modyfikacja kodu bajtowego podczas ładowania ................................... 464 Rozdział 9. Bezpieczeństwo .................................................................................................................467 9.1. Ładowanie klas ................................................................................................... 468 9.1.1. Proces wczytywania plików klas ........................................................... 468 9.1.2. Hierarchia klas ładowania ................................................................... 469 9.1.3. Zastosowanie procedur ładujących w roli przestrzeni nazw ..................... 471 9.1.4. Implementacja własnej procedury ładującej ........................................... 473 9.1.5. Weryfikacja kodu maszyny wirtualnej .................................................... 478 9.2. Menedżery bezpieczeństwa i pozwolenia ............................................................... 483 9.2.1. Sprawdzanie uprawnień ....................................................................... 483 9.2.2. Bezpieczeństwo na platformie Java ...................................................... 484 9.2.3. Pliki polityki bezpieczeństwa ................................................................ 487 9.2.4. Tworzenie własnych klas pozwoleń ....................................................... 495 9.2.5. Implementacja klasy pozwoleń ............................................................. 496 9.3. Uwierzytelnianie użytkowników .............................................................................. 502 9.3.1. Framework JAAS ................................................................................. 502 9.3.2. Moduły JAAS ...................................................................................... 507 9.4. Podpis cyfrowy .................................................................................................... 516 9.4.1. Skróty wiadomości .............................................................................. 517 9.4.2. Podpisywanie wiadomości ................................................................... 520 9.4.3. Weryfikacja podpisu ............................................................................ 522 9.4.4. Problem uwierzytelniania ..................................................................... 524 9.4.5. Podpisywanie certyfikatów ................................................................... 526 9.4.6. Żądania certyfikatu ............................................................................. 527 9.4.7. Podpisywanie kodu ............................................................................. 528 9.5. Szyfrowanie ........................................................................................................ 534 9.5.1. Szyfrowanie symetryczne ..................................................................... 534 9.5.2. Generowanie klucza ............................................................................ 536 9.5.3. Strumienie szyfrujące .......................................................................... 541 9.5.4. Szyfrowanie kluczem publicznym .......................................................... 542 Rozdział 10. Zaawansowane możliwości pakietu Swing .....................................................................547 10.1. Listy ................................................................................................................. 547 10.1.1. Komponent JList .............................................................................. 548 10.1.2. Modele list ....................................................................................... 553 10.1.3. Wstawianie i usuwanie ...................................................................... 558 10.1.4. Odrysowywanie zawartości listy .......................................................... 559 10.2. Tabele .............................................................................................................. 563 10.2.1. Najprostsze tabele ............................................................................ 563 10.2.2. Modele tabel .................................................................................... 568 10.2.3. Wiersze i kolumny ............................................................................. 571 10.2.4. Rysowanie i edycja komórek .............................................................. 586 Poleć książkęKup książkę 8 Java. Techniki zaawansowane 10.3. Drzewa ............................................................................................................. 598 10.3.1. Najprostsze drzewa ........................................................................... 599 10.3.2. Modyfikacje drzew i ścieżek drzew ..................................................... 606 10.3.3. Przeglądanie węzłów ......................................................................... 613 10.3.4. Rysowanie węzłów ............................................................................ 615 10.3.5. Nasłuchiwanie zdarzeń w drzewach .................................................... 618 10.3.6. Własne modele drzew ....................................................................... 625 10.4. Komponenty tekstowe ....................................................................................... 633 10.4.1. Śledzenie zmian zawartości komponentów tekstowych ......................... 634 10.4.2. Sformatowane pola wejściowe ........................................................... 637 10.4.3. Komponent JSpinner ......................................................................... 653 10.4.4. Prezentacja HTML za pomocą JEditorPane .......................................... 661 10.5. Wskaźniki postępu ............................................................................................ 667 10.5.1. Paski postępu .................................................................................. 667 10.5.2. Monitory postępu ............................................................................. 670 10.5.3. Monitorowanie postępu strumieni wejścia .......................................... 673 10.6. Organizatory komponentów i dekoratory .............................................................. 678 10.6.1. Panele dzielone ................................................................................ 678 10.6.2. Panele z kartami ............................................................................... 681 10.6.3. Panele pulpitu i ramki wewnętrzne ..................................................... 687 10.6.4. Warstwy ........................................................................................... 703 Rozdział 11. Zaawansowane możliwości biblioteki AWT ......................................................................709 11.1. Potokowe tworzenie grafiki ................................................................................. 710 11.2. Figury ............................................................................................................... 712 11.2.1. Hierarchia klas Shape ....................................................................... 713 11.2.2. Wykorzystanie klas obiektów graficznych ............................................ 714 11.3. Pola ................................................................................................................. 727 11.4. Ślad pędzla ....................................................................................................... 728 11.5. Wypełnienia ...................................................................................................... 735 11.6. Przekształcenia układu współrzędnych ................................................................ 737 11.7. Przycinanie ....................................................................................................... 743 11.8. Przezroczystość i składanie obrazów ................................................................... 745 11.9. Wskazówki operacji graficznych .......................................................................... 753 11.10. Czytanie i zapisywanie plików graficznych .......................................................... 758 11.10.1. Wykorzystanie obiektów zapisu i odczytu plików graficznych ............... 759 11.10.2. Odczyt i zapis plików zawierających sekwencje obrazów ..................... 763 11.11. Operacje na obrazach ...................................................................................... 768 11.11.1. Dostęp do danych obrazu ................................................................ 769 11.11.2. Filtrowanie obrazów ........................................................................ 775 11.12. Drukowanie .................................................................................................... 783 11.12.1. Drukowanie grafiki .......................................................................... 784 11.12.2. Drukowanie wielu stron ................................................................... 792 11.12.3. Podgląd wydruku ............................................................................ 794 11.12.4. Usługi drukowania .......................................................................... 802 11.12.5. Usługi drukowania za pośrednictwem strumieni ................................ 806 11.12.6. Atrybuty drukowania ........................................................................ 807 11.13. Schowek ........................................................................................................ 813 11.13.1. Klasy i interfejsy umożliwiające przekazywanie danych ....................... 814 11.13.2. Przekazywanie tekstu ...................................................................... 815 11.13.3. Interfejs Transferable i formaty danych ............................................. 818 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 11.13.4. Przekazywanie obrazów za pomocą schowka ..................................... 820 11.13.5. Wykorzystanie schowka systemowego do przekazywania obiektów Java ................................................................. 824 11.13.6. Zastosowanie lokalnego schowka do przekazywania referencji obiektów .......................................................... 827 11.14. Mechanizm „przeciągnij i upuść” ...................................................................... 828 11.14.1. Przekazywanie danych pomiędzy komponentami Swing ...................... 829 11.14.2. Źródła przeciąganych danych ........................................................... 833 11.14.3. Cele upuszczanych danych .............................................................. 835 11.15. Integracja z macierzystą platformą .................................................................... 844 11.15.1. Ekran powitalny .............................................................................. 844 11.15.2. Uruchamianie macierzystych aplikacji pulpitu .................................... 849 11.15.3. Zasobnik systemowy ....................................................................... 853 Rozdział 12. Metody macierzyste .........................................................................................................859 12.1. Wywołania funkcji języka C z programów w języku Java ......................................... 860 12.2. Numeryczne parametry metod i wartości zwracane ............................................... 866 12.3. Łańcuchy znaków jako parametry ........................................................................ 868 12.4. Dostęp do składowych obiektu ........................................................................... 873 12.4.1. Dostęp do pól instancji ..................................................................... 874 12.4.2. Dostęp do pól statycznych ................................................................. 877 12.5. Sygnatury ......................................................................................................... 878 12.6. Wywoływanie metod języka Java ......................................................................... 880 12.6.1. Wywoływanie metod obiektów ............................................................ 880 12.6.2. Wywoływanie metod statycznych ........................................................ 883 12.6.3. Konstruktory .................................................................................... 884 12.6.4. Alternatywne sposoby wywoływania metod .......................................... 885 12.7. Tablice ............................................................................................................. 886 12.8. Obsługa błędów ................................................................................................ 890 12.9. Interfejs programowy wywołań języka Java ........................................................... 895 12.10. Kompletny przykład: dostęp do rejestru systemu Windows .................................. 900 12.10.1. Rejestr systemu Windows ............................................................... 900 12.10.2. Interfejs dostępu do rejestru na platformie Java ................................ 902 12.10.3. Implementacja dostępu do rejestru za pomocą metod macierzystych ................................................................. 902 Skorowidz .............................................................................................................................................917 Poleć książkęKup książkę 10 Java. Techniki zaawansowane Poleć książkęKup książkę 2 Wejście i wyjście W tym rozdziale:  2.1. Strumienie wejścia-wyjścia.  2.2. Strumienie tekstowe.  2.3. Odczyt i zapis danych binarnych.  2.4. Strumienie obiektów i serializacja.  2.5. Zarządzanie plikami.  2.6. Pliki mapowane w pamięci.  2.7. Wyrażenia regularne. W tym rozdziale omówimy interfejsy programowe związane z obsługą wejścia i wyjścia programów. Przedstawimy sposoby dostępu do plików i katalogów oraz sposoby zapisywa- nia do i wczytywania informacji z plików w formacie tekstowym i binarnym. W rozdziale przedstawiony jest również mechanizm serializacji obiektów, który umożliwia przechowy- wanie obiektów z taką łatwością, z jaką przechowujesz tekst i dane numeryczne. Następnie zajmiemy się zagadnieniami związanymi z obsługą plików i katalogów. Rozdział zakończymy przedstawieniem problematyki wyrażeń regularnych, mimo że nie jest ona bezpośrednio związa- na z zagadnieniami wejścia-wyjścia. Nie potrafiliśmy jednak znaleźć dla niej lepszego miejsca w książce. W naszym wyborze nie byliśmy zresztą osamotnieni, ponieważ zespół Javy dołączył specyfikację interfejsów programowych związanych z przetwarzaniem wyrażeń regularnych do specyfikacji „nowej wersji” obsługi wejścia i wyjścia. 2.1. Strumienie wejścia-wyjścia W języku Java obiekt, z którego możemy odczytać sekwencję bajtów, nazywamy strumie- niem wejścia. Obiekt, do którego możemy zapisać sekwencję bajtów, nazywamy strumieniem wyjścia. Źródłem bądź celem tych sekwencji bajtów mogą być, i często właśnie są, pliki, ale także i połączenia sieciowe, a nawet bloki pamięci. Klasy abstrakcyjne InputStream i OutputStream stanowią bazę hierarchii klas opisujących wejście i wyjście programów Java. Poleć książkęKup książkę 62 Java. Techniki zaawansowane Te strumienie wejścia i wyjścia nie są powiązane ze strumieniami, które zostały opisane w poprzednim rozdziale. Dla jasności w przypadku opisywania strumieni związanych z operacjami wejścia i wyjścia zawsze będziemy używali terminów „strumień wejścia”, „strumień wyjścia” lub „strumień wejścia-wyjścia”. Ponieważ binarne strumienie wejścia-wyjścia nie są zbyt wygodne do manipulacji danymi przechowywanymi w standardzie Unicode (przypomnijmy tutaj, że Unicode opisuje każdy znak za pomocą dwóch bajtów), stworzono osobną hierarchię klas operujących na znakach Unicode i dziedziczących po klasach abstrakcyjnych Reader i Writer. Klasy te są przystosowa- ne do wykonywania operacji odczytu i zapisu, opartych na wartościach char (czyli znaków UTF-16), nie przydają się natomiast do operacji na wartościach typu byte. 2.1.1. Odczyt i zapis bajtów Klasa InputStream posiada metodę abstrakcyjną: abstract int read() Metoda ta wczytuje jeden bajt i zwraca jego wartość lub –1, jeżeli natrafi na koniec źródła danych. Projektanci konkretnych klas strumieni wejścia przesłaniają tę metodę, dostarczając w ten sposób użytecznej funkcjonalności. Dla przykładu, w klasie FileInputStream metoda read czyta jeden bajt z pliku. System.in to predefiniowany obiekt klasy pochodnej od InputStream, pozwalający pobierać informacje ze „standardowego wejścia”, czyli konsoli lub przekiero- wanego pliku. Klasa InputStream posiada również nieabstrakcyjne metody pozwalające pobrać lub zignoro- wać tablicę bajtów. Metody te wywołują abstrakcyjną metodę read, tak więc podklasy muszą przesłaniać tylko tę jedną metodę. Analogicznie, klasa OutputStream definiuje metodę abstrakcyjną abstract void write(int b) która wysyła jeden bajt do aktualnego wyjścia. Metody read i write potrafią zablokować wątek, dopóki dany bajt nie zostanie wczytany lub zapisany. Oznacza to, że jeżeli strumień wejścia nie może natychmiastowo wczytać lub zapisać danego bajta (zazwyczaj z powodu powolnego połączenia sieciowego), Java zawiesza wątek dokonujący wywołania. Dzięki temu inne wątki mogą wykorzystać czas procesora, w którym wywołana metoda czeka na udostępnienie strumienia. Metoda available pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie odczytać. Oznacza to, że poniższy kod prawdopodobnie nigdy nie zostanie zablokowany: int bytesAvaible = System.in.available(); if (bytesAvaible 0) { byte[] dane = new byte[bytesAvaible]; System.in.read(data); } Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 63 Gdy skończymy odczytywać albo zapisywać dane do strumienia wejścia-wyjścia, zamykamy go, wywołując metodę close. Metoda ta uwalnia zasoby systemu operacyjnego, do tej pory udostępnione wątkowi. Jeżeli aplikacja otworzy zbyt wiele strumieni wejścia-wyjścia, nie za- mykając ich, zasoby systemu mogą zostać naruszone. Co więcej, zamknięcie strumienia wyjścia powoduje opróżnienie bufora używanego przez ten strumień — wszystkie bajty, przecho- wywane tymczasowo w buforze, aby mogły zostać zapisane w jednym większym pakiecie, zostaną natychmiast wysłane. Jeżeli nie zamkniemy strumienia, ostatni pakiet bajtów może nigdy nie dotrzeć do odbiorcy. Bufor możemy również opróżnić własnoręcznie, przy użyciu metody flush. Mimo iż klasy strumieni wejścia-wyjścia udostępniają konkretne metody wykorzystujące funkcje read i write, programiści Javy rzadko z nich korzystają, ponieważ nieczęsto się zdarza, żeby programy musiały czytać i zapisywać sekwencje bajtów. Dane, którymi jesteśmy zwy- kle bardziej zainteresowani, to liczby, łańcuchy znaków i obiekty. Zamiast operować na bajtach, można skorzystać z jednej z wielu klas strumieni pocho- dzących od podstawowych klas InputStream i OutputStream. java.io.InputStream 1.0  abstract int read() pobiera jeden bajt i zwraca jego wartość. Metoda read zwraca –1, gdy natrafi na koniec strumienia wejścia.  int read(byte[] b) wczytuje dane do tablicy i zwraca liczbę wczytanych bajtów, a jeżeli natrafi na koniec strumienia wejścia, zwraca –1. Metoda read czyta co najwyżej b.length bajtów.  int read(byte[] b, int off, int len) wczytuje dane do tablicy bajtów. Zwraca liczbę wczytanych bajtów, a jeżeli natrafi na koniec strumienia wejścia, zwraca –1. Parametry: b off tablica, w której zapisywane są dane. indeks tablicy b, pod którym powinien zostać umieszczony pierwszy wczytany bajt. maksymalna liczba wczytywanych bajtów. len  long skip(long n) ignoruje n bajtów w strumieniu wejścia. Zwraca faktyczną liczbę zignorowanych bajtów (która może być mniejsza niż n, jeżeli natrafimy na koniec strumienia wejścia).  int available() zwraca liczbę bajtów dostępnych bez konieczności zablokowania wątku (pamiętajmy, że zablokowanie oznacza, że wykonanie aktualnego wątku zostaje wstrzymane).  void close() zamyka strumień wejścia. Poleć książkęKup książkę 64 Java. Techniki zaawansowane  void mark(int readlimit) ustawia znacznik na aktualnej pozycji strumienia wejścia (nie wszystkie strumienie obsługują tę możliwość). Jeżeli ze strumienia zostało pobranych więcej niż readlimit bajtów, strumień ma prawo usunąć znacznik.  void reset() wraca do ostatniego znacznika. Późniejsze wywołania read będą powtórnie czytać pobrane już bajty. Jeżeli znacznik nie istnieje, strumień wejścia nie zostanie zresetowany.  boolean markSupported() zwraca true, jeżeli strumień wejścia obsługuje znaczniki. java.io.OutputStream 1.0  abstract void write(int n) zapisuje jeden bajt.  void write(byte[] b)  void write(byte[] b, int off, int len) zapisują wszystkie bajty tablicy b lub pewien ich zakres. Parametry: b off tablica, z której pobierane są dane. indeks tablicy b, spod którego powinien zostać pobrany pierwszy zapisywany bajt. liczba zapisywanych bajtów. len  void close() opróżnia i zamyka strumień wyjścia.  void flush() opróżnia strumień wyjścia, czyli wysyła do odbiorcy wszystkie dane znajdujące się w buforze. 2.1.2. Zoo pełne strumieni W przeciwieństwie do języka C, który w zupełności zadowala się jednym typem FILE*, Java po- siada istne zoo ponad 60 (!) różnych typów strumieni wejścia i wyjścia (patrz rysunki 2.1 i 2.2). Podzielmy gatunki należące do zoo strumieni zależnie od ich przeznaczenia. Istnieją osob- ne hierarchie klas przetwarzających bajty i znaki. Jak już o tym wspomnieliśmy, klasy Inpu- tStream i OutputStream pozwalają pobierać i wysyłać jedynie pojedyncze bajty oraz tablice bajtów. Klasy te stanowią bazę hierarchii pokazanej na rysunku 2.1. Do odczytu i zapisu liczb i łańcuchów znakowych używamy ich podklas. Na przykład, DataInputStream i DataOutput Stream pozwalają wczytywać i zapisywać wszystkie podstawowe typy Javy w postaci binar- nej. I w końcu istnieje także wiele pożytecznych klas strumieni, na przykład ZipInputStream i ZipOutputStream pozwalające odczytywać i zapisywać dane w plikach skompresowanych w formacie ZIP. Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 65 Rysunek 2.1. Hierarchia strumieni wejścia i wyjścia Z drugiej strony, o czym już wspominaliśmy, do obsługi tekstu Unicode używamy klas pocho- dzących od klas abstrakcyjnych Reader i Writer (patrz rysunek 2.2) Podstawowe metody klas Reader i Writer są podobne do tych należących do InputStream i OutputStream. abstract int read() abstract void write(int b) Metoda read zwraca albo kod znaku UTF-16 (jako liczbę z przedziału od 0 do 65535), albo –1, jeżeli natrafi na koniec pliku. Metoda write jest wywoływana dla podanego kodu znaku Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki Java. Podstawy). Poleć książkęKup książkę 66 Java. Techniki zaawansowane Rysunek 2.2. Hierarchia klas Reader i Writer Dostępne są również cztery dodatkowe interfejsy: Closeable, Flushable, Readable i Appendable (patrz rysunek 2.3). Pierwsze dwa z nich są wyjątkowo proste i zawierają odpowiednio metody: void close() throws IOException i void flush() Klasy InputStream, OutputStream, Reader i Writer implementują interfejs Closeable. Interfejs java.io.Closeable stanowi rozszerzenie interfejsu java.lang.Auto Closeable. Dzięki temu dla każdego obiektu implementującego interfejs Close able możemy użyć wersji instrukcji try zarządzającej zasobami. Ale po co nam dwa in- terfejsy? Metoda close interfejsu Closeable może wyrzucać jedynie wyjątek IOException, podczas gdy metoda AutoCloseable.close może wyrzucać wyjątek dowolnej klasy. Klasy OutputStream i Writer implementują interfejs Flushable. Interfejs Readable ma tylko jedną metodę int read(CharBuffer cb) Klasa CharBuffer ma metody do sekwencyjnego oraz swobodnego odczytu i zapisu. Reprezentuje ona bufor w pamięci lub mapę pliku w pamięci. (Patrz punkt 2.6.2, „Struktura bufora danych”). Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 67 Rysunek 2.3. Interfejsy Closeable, Flushable, Readable i Appendable Interfejs Appendable ma dwie metody umożliwiające dopisywanie pojedynczego znaku bądź sekwencji znaków: Appendable append(char c) Appendable append(CharSequence s) Interfejs CharSequence opisuje podstawowe właściwości sekwencji wartości typu char. Inter- fejs ten implementują klasy String, CharBuffer, StringBuilder i StringBuffer. Spośród klas strumieni wejścia-wyjścia jedynie klasa Writer implementuje interfejs Appendable. java.io.Closeable 5.0  void close() zamyka obiekt implementujący interfejs Closeable. Może wyrzucić wyjątek IOException. java.io.Flushable 5.0  void flush() opróżnia bufor danych związany z obiektem implementującym interfejs Flushable. java.lang.Readable 5.0  int read(CharBuffer cb) próbuje wczytać tyle wartości typu char, ile może pomieścić cb. Zwraca liczbę wczytanych wartości lub -1, jeśli obiekt Readable nie ma już wartości do pobrania. Poleć książkęKup książkę 68 Java. Techniki zaawansowane java.lang.Appendable 5.0  Appendable append(char c)  Appendable append(CharSequence cs) dopisuje podany kod znaku lub wszystkie kody podanej sekwencji do obiektu Appendable; zwraca this. java.lang.CharSequence 1.4  char charAt(int index) zwraca kod o podanym indeksie.  int length() zwraca liczbę kodów w sekwencji.  CharSequence subSequence(int startIndex, int endIndex) zwraca sekwencję CharSequence złożoną z kodów od startIndex do endIndex - 1.  String toString() zwraca łańcuch znaków składający się z kodów danej sekwencji. 2.1.3. Łączenie filtrów strumieni wejścia-wyjścia Klasy FileInputStream i FileOutputStream obsługują strumienie wejścia i wyjścia przypo- rządkowane określonemu plikowi na dysku. W konstruktorze tych klas podajemy nazwę pliku lub pełną ścieżkę dostępu do niego. Na przykład FileInputStream fin = new FileInputStream( employee.dat ); spróbuje odszukać w aktualnym katalogu plik o nazwie employee.dat. Ponieważ wszystkie klasy w java.io uznają relatywne ścieżki dostępu za rozpo- czynające się od aktualnego katalogu roboczego, powinieneś wiedzieć, co to za ka- talog. Możesz pobrać tę informację poleceniem System.getProperty( user.dir ). Ponieważ znak \ w łańcuchach na platformie Java jest traktowany jako początek sekwencji specjalnej, musimy pamiętać, aby w ścieżkach dostępu do plików sys- temu Windows używać sekwencji \\ (np. C:\\Windows\\win.ini). W systemie Windows możemy również korzystać ze znaku / (np. C:/Windows/win.ini), ponieważ większość wywołań systemu obsługi plików Windows interpretuje znaki / jako separatory ścieżki dostępu. Jednakże nie zalecamy tego rozwiązania — zachowanie funkcji systemu Win- dows może się zmienić. Jeżeli piszemy aplikację przenośną, powinniśmy używać sepa- ratora odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego. Jego znak jest przechowywany jako stała java.io.File.separator. Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 69 Tak jak klasy abstrakcyjne InputStream i OutputStream, powyższe klasy obsługują jedynie odczyt i zapis plików na poziomie pojedynczego bajta. Oznacza to, że z obiektu fin możemy czytać wyłącznie pojedyncze bajty oraz tablice bajtów. byte b = (byte)fin.read(); W następnym podrozdziale przekonamy się, że korzystając z DataInputStream, moglibyśmy wczytywać typy liczbowe: DataInputStream din = . . .; double x = din.readDouble(); Ale tak jak FileInputStream nie posiada metod czytających typy liczbowe, tak DataInput Stream nie posiada metody pozwalającej czytać dane z pliku. Java korzysta ze sprytnego mechanizmu rozdzielającego te dwa rodzaje funkcjonalności. Niektóre strumienie wejścia (takie jak FileInputStream i strumień wejścia zwracany przez metodę openStream klasy URL) mogą udostępniać bajty z plików i innych, bardziej egzotycznych lokalizacji. Inne strumienie wejścia (takie jak DataInputStream) potrafią tworzyć z bajtów reprezentację bardziej użytecznych typów danych. Programista Javy musi połączyć te dwa mechanizmy w jeden. Dla przykładu, aby wczytywać liczby z pliku, powinien utworzyć obiekt typu FileInputStream, a następnie przekazać go konstruktorowi DataInputStream. FileInputStream fin = new FileInputStream( employee.dat ); DataInputStream din = new DataInputStream(fin); double x = din.readDouble(); Wróćmy do rysunku 2.1, gdzie przedstawione są klasy FilterInputStream i FilterOutput Stream. Ich podklasy możemy wykorzystać do zwiększania możliwości strumieni wejścia- -wyjścia służących do operowania na zwykłych bajtach. Różne funkcjonalności możemy dodawać poprzez zagnieżdżanie filtrów. Na przykład — domyślnie strumienie wejścia nie są buforowane. Wobec tego każde wywołanie metody read oznacza odwołanie się do usług systemu operacyjnego, który odczytuje kolejny bajt. Dużo efektywniej będzie żądać od systemu operacyjnego całych bloków danych i umieszczać je w buforze. Jeśli chcemy uzyskać buforowany dostęp do pliku, musimy skorzystać z poniższej, monstrualnej sekwencji konstruktorów: DataInputStream din = new DataInputStream (new BufferedInputStream (new FileInputStream( employee.dat ))); Zwróćmy uwagę, że DataInputStream znalazł się na ostatnim miejscu w łańcuchu konstrukto- rów, ponieważ chcemy używać metod klasy DataInputStream i chcemy, aby korzystały one z buforowanej metody read. Czasami będziemy zmuszeni utrzymywać łączność ze strumieniami znajdującymi się pośrodku łańcucha. Dla przykładu, czytając dane, musimy często podejrzeć następny bajt, aby sprawdzić, czy jego wartość zgadza się z naszymi oczekiwaniami. W tym celu Java dostarcza klasę PushbackInputStream. PushbackInputStream pbin = new PushbackInputStream (new BufferedInputStream (new FileInputStream( employee.dat ))); Poleć książkęKup książkę 70 Java. Techniki zaawansowane Teraz możemy odczytać wartość następnego bajta: int b = pbin.read(); i umieścić go z powrotem w strumieniu, jeżeli jego wartość nie odpowiada naszym oczeki- waniom. if (b != ) pbin.unread(b); Ale wczytywanie i powtórne wstawianie bajtów to jedyne metody obsługiwane przez klasę Pushback-InputStream. Jeżeli chcemy podejrzeć bajty, a także wczytywać liczby, potrzebujemy referencji zarówno do PushbackInputStream, jak i do DataInputStream. DataInputStream din = DataInputStream (pbin = new PushbackInputStream (new BufferedInputStream (new FileInputStream( employee.dat )))); Oczywiście w bibliotekach wejścia-wyjścia innych języków programowania takie udogod- nienia jak buforowanie i kontrolowanie kolejnych bajtów są wykonywane automatycznie, więc konieczność tworzenia ich kombinacji w języku Java wydaje się niepotrzebnym zawracaniem głowy. Jednak możliwość łączenia klas filtrów i tworzenia w ten sposób naprawdę uży- tecznych sekwencji strumieni wejścia-wyjścia daje nam niespotykaną elastyczność. Na przy- kład, korzystając z poniższej sekwencji strumieni, możemy wczytywać liczby ze skompreso- wanego pliku ZIP (patrz rysunek 2.4). ZipInputStream zin = new ZipInputStream(new FileInputStream( employee.zip )); DataInputStream din = new DataInputStream(zin); Rysunek 2.4. Sekwencja filtrowanych strumieni (Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze formatu ZIP, zajrzyj do punktu 2.3.3, „Archiwa ZIP”, po- święconego strumieniom plików ZIP.) java.io.FileInputStream 1.0  FileInputStream(String name)  FileInputStream(File file) Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 71 tworzy nowy obiekt typu FileInputStream, używając pliku, którego ścieżkę dostępu zawiera parametr name, lub używając informacji zawartych w obiekcie file (klasa File zostanie omówiona pod koniec tego rozdziału). Ścieżki dostępu są podawane względem katalogu roboczego skonfigurowanego podczas uruchamiania maszyny wirtualnej Java. java.io.FileOutputStream 1.0  FileOutputStream(String name)  FileOutputStream(String name, boolean append)  FileOutputStream(File file)  FileOutputStream(File file, boolean append) tworzy nowy strumień wyjściowy pliku określonego za pomocą łańcucha name lub obiektu file (klasa File zostanie omówiona pod koniec tego rozdziału). Jeżeli parametr append ma wartość true, dane dołączane są na końcu pliku, a istniejący plik o tej samej nazwie nie zostanie skasowany. W przeciwnym razie istniejący plik o tej samej nazwie zostanie skasowany. java.io.BufferedInputStream 1.0  BufferedInputStream(InputStream in) tworzy nowy buforowany strumień wejściowy typu BufferedInputStream. Wejściowy strumień buforowany wczytuje znaki ze strumienia danych, nie wymuszając za każdym razem dostępu do urządzenia. Gdy bufor zostanie opróżniony, system prześle do niego nowy blok danych. java.io.BufferedOutputStream 1.0  BufferedOutputStream(OutputStream out) tworzy nowy buforowany strumień wyjściowy typu BufferedOutputStream. Strumień umieszcza w buforze znaki, które powinny zostać zapisane, nie wymuszając za każdym razem dostępu do urządzenia. Gdy bufor zapełni się lub gdy strumień zostanie opróżniony, dane są przesyłane odbiorcy. java.io.PushbackInputStream 1.0  PushbackInputStream(InputStream in)  PushbackInputStream(InputStream in, int size) tworzą strumień wejściowy umożliwiający podgląd kolejnego bajta wraz z buforem o podanym rozmiarze.  void unread(int b) wstawia bajt z powrotem do strumienia, dzięki czemu przy następnym wywołaniu read zostanie on ponownie odczytany. Parametry: zwracany bajt b Poleć książkęKup książkę 72 Java. Techniki zaawansowane 2.2. Strumienie tekstowe Zapisując dane, możemy wybierać pomiędzy formatem binarnym i tekstowym. Dla przykładu: jeżeli liczba całkowita 1234 zostanie zapisana w postaci binarnej, w pliku pojawi się sekwencja bajtów 00 00 04 D2 (w notacji szesnastkowej). W formacie tekstowym liczba ta zostanie zapisana jako łańcuch 1234 . Mimo iż zapis danych w postaci binarnej jest szybki i efektywny, to uzyskany wynik jest kompletnie nieczytelny dla ludzi. W poniższym podrozdziale skoncen- trujemy się na tekstowym wejściu-wyjściu, a odczyt i zapis danych binarnych omówimy w podrozdziale 2.3, „Odczyt i zapis danych binarnych”. Zapisując łańcuchy znakowe, musimy uwzględnić sposób kodowania znaków. W przypad- ku kodowania UTF-16, którego Java używa wewnętrznie, łańcuch José zostanie zakodo- wany jako 00 4A 00 6F 00 73 00 E9 (w notacji szesnastkowej). Jednakże wiele programów oczekuje, że pliki tekstowe będą zapisane przy wykorzystaniu innych sposobów kodowania. W przypadku kodowania UTF-8, obecnie najczęściej stosowanego w internecie, ten sam łańcuch znaków został zapisany jako następująca sekwencja bajtów: 4A 6F 73 C3 A9, czyli bez bajtów 00 dla pierwszych trzech znaków oraz bez używania dwóch bajtów do zapisu znaku é. Klasa OutputStreamWriter zamienia strumień znaków Unicode na strumień bajtów, stosując odpowiednie kodowanie znaków. Natomiast klasa InputStreamReader zamienia strumień wejścia, zawierający bajty (reprezentujące znaki za pomocą określonego kodowania), na obiekt udostępniający znaki Unicode. Poniżej przedstawiamy sposób utworzenia obiektu wejścia, wczytującego znaki z konsoli i automatycznie konwertującego je na Unicode. Reader in = new InputStreamReader(System.in); Obiekt wejścia korzysta z domyślnego kodowania lokalnego systemu. W przypadku systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych może to być jakiś archaiczny spo- sób kodowania, taki jak Windows-1250 lub Mac OS Roman. Zawsze należy określać wybrany sposób kodowania, podając jego nazwę w konstruktorze InputStreamReader, na przykład: Reader in = new InputStreamReader(new FileInputStream( data.txt ), StandardCharsets.UTF_8); Więcej informacji na temat kodowania znaków znajdziesz w punkcie 2.2.4, „Zbiory znaków”. 2.2.1. Zapisywanie tekstu W celu zapisania tekstu korzystamy z klasy PrintWriter. Dysponuje ona metodami umoż- liwiającymi zapis łańcuchów i liczb w formacie tekstowym. Dla wygody programistów ma ona konstruktor umożliwiający zapis danych do pliku. Zatem instrukcja PrintWriter out = new PrintWriter( employee.txt , UTF-8 ); stanowi odpowiednik instrukcji PrintWriter out = new PrintWriter( new FileOutputStream( employee.txt ), UTF-8 ); Poleć książkęKup książkę Rozdział 2.  Wejście i wyjście 73 Do zapisywania danych za pomocą obiektu klasy PrintWriter używamy tych samych metod print, println i printf, których używaliśmy dotąd z obiektem System.out. Możemy wyko- rzystywać je do zapisu liczb (int, short, long, float, double), znaków, wartości logicznych, łańcuchów znakowych i obiektów. Spójrzmy na poniższy kod: String name = Harry Hacker ; double salary = 75000; out.print(name); out.print( ); out.println(salary); Rezultatem jego wykonania będzie wysłanie napisu Harry Hacker 75000.0 do strumienia out. Następnie znaki zostaną skonwertowane na bajty i zapisane w pliku employee.txt. Metoda println automatycznie dodaje znak końca wiersza, odpowiedni dla danego systemu operacyjnego ( \r\n w systemie Windows, \n w Unix). Znak końca wiersza możemy pobrać, stosując wywołanie System.getProperty( line.separator ). Jeżeli obiekt zapisu znajduje się w trybie automatycznego opróżniania, w chwili wywołania metody println wszystkie znaki w buforze zostaną wysłane do odbiorcy (obiekty PrintWriter zawsze są buforowane). Domyślnie automatyczne opróżnianie jest wyłączone. Automatyczne opróżnianie możemy włączać i wyłączać przy użyciu konstruktora PrintWriter(Writer writer, boolean autoFlush): PrintWriter out = new PrintWriter( new OutputStreamWriter( new FileOutputStream( employee.txt ), UTF-8 ), true); // automatyczne opróżnianie Metody print nie wyrzucają wyjątków. Aby sprawdzić, czy ze strumieniem wyjścia jest wszystko w porządku, wywołujemy metodę checkError. Weterani Javy prawdopodobnie zastanawiają się, co się stało z klasą PrintStream i obiektem System.out. W języku Java 1.0 klasa PrintStream obcinała znaki Unico- de do znaków ASCII, po prostu opuszczając górny bajt (wówczas Unicode był jeszcze kodem 16-bitowym). Takie rozwiązanie nie pozwalało na przenoszenie kodu na inne platformy i w języku Java 1.1 zostało zastąpione przez koncepcję obiektów odczytu i zapisu. Ze względu na konieczność zachowania zgodności z istniejącym kodem System.in, System. out i System.err wciąż są strumieniami wejścia-wyjścia, nie obiektami odczytu i zapisu. Ale obecna klasa PrintStream konwertuje znaki Unicode na schemat kodowa- nia lokalnego systemu w ten sam sposób, co klasa PrintWriter. Gdy używamy metod print i println, obiekty PrintStream działają tak samo jak obiekty PrintWriter, ale w przeciwieństwie do PrintWriter pozwalają wysyłać bajty za pomocą metod write(int) i write(byte[]). Poleć książkęKup książkę 74 Java. Techniki zaawansowane java.io.PrintWriter 1.1  PrintWriter(Writer out)  PrintWriter(Writer writer) tworzy nowy obiekt klasy PrintWriter zapisujący dane w przekazanym obiekcie zapisu.  PrintWriter(String filename, String encoding)  PrintWriter(File file, String encoding) tworzy nowy obiekt klasy PrintWriter zapisujący dane do podanego pliku z wykorzystaniem określonego sposobu kodowania.  void print(Object obj) zapisuje łańcuch zwracany przez metodę toString danego obiektu.  void print(String s) zapisuje łańcuch Unicode.  void println(String s) zapisuje łańcuch zakończony znakiem końca wiersza. Jeżeli automatyczne opróżnianie jest włączone, opróżnia bufor strumienia.  void print(char[] s) zapisuje tablicę znaków Unicode.  void print(char c) zapisuje znak Unicode.  void print(int i)  void print(long l)  void print(float f)  void print(double d)  void print(boolean b) zapisuje podaną wartość w formacie tekstowym.  void printf(String format, Object... args) zapisuje podane wartości według łańcucha formatującego. Specyfikację łańcucha formatującego znajdziesz w rozdziale 3. książki Java. Podstawy.  b
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: