Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006611 20507718 na godz. na dobę w sumie
Jazda konna dla bystrzaków - książka
Jazda konna dla bystrzaków - książka
Autor: , Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6626-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na koń! Zakochaj się w hipice

Instrukcja obsługi konia. Wskazówki dotyczące rozgrzewki, lepszego panowania nad zwierzęciem i bezpieczeństwa

Jeśli kiedykolwiek zachwycił Cię widok pięknych arabów galopujących po torze wyścigowym, marzysz o romantycznej przejażdżce brzegiem morza na grzbiecie swojego rumaka albo widzisz się w roli brawurowego kowboja dosiadającego dzikiego mustanga, dowiedz się wszystkiego, co każdy miłośnik koni powinien wiedzieć o tych zwierzętach. Ten praktyczny poradnik pomoże Ci pewnie usiąść w siodle i zacząć jeździć - zarówno dla rozrywki, jak i dla sportu. Nauczysz się dbać o swojego wierzchowca, pielęgnować go oraz wreszcie zrozumiesz, co chce Ci przekazać. Audrey Pavia jest cenioną autorką książek i artykułów poświęconych koniom oraz jeździe konnej. Shannon Sand to doświadczona zawodniczka w dziedzinie hipiki. Ma na swoim koncie wiele medali w konkurencjach jeździeckich, współpracowała też z trenerem amerykańskiej reprezentacji na igrzyska olimpijskie.

Zajmij miejsce w siodle:

Styl dla bystrzaków

Po rozum na stronę... www.dlabystrzaków.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Horseback Riding For Dummies® Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6626-3 Oryginalne angielskie wydanie © 2007 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Translation copyright © 2013 by Helion S.A. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/jakoby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorach ....................................................................................................................15 PodziÚkowania od autorów ...........................................................................................17 Wprowadzenie ...............................................................................................................19 O ksiÈĝce .........................................................................................................................................19 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ......................................................................................................20 Czego nie czytaÊ ...............................................................................................................................20 Naiwne zaïoĝenia ..............................................................................................................................20 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................................21 CzÚĂÊ I. Podstawowe informacje na temat jazdy konnej ...................................................................21 CzÚĂÊ II. Czas oswoiÊ siÚ z wybranym stylem jazdy i sprzÚtem ..........................................................21 CzÚĂÊ III. Czas zajÈÊ miejsce w siodle i zaczÈÊ jeědziÊ .....................................................................21 CzÚĂÊ IV. Jazda na poziomie zaawansowanym ................................................................................21 CzÚĂÊ V. Inne style jazdy i konne formy rozrywki ............................................................................22 CzÚĂÊ VI. Dekalogi .......................................................................................................................22 Ikony zastosowane w ksiÈĝce ..............................................................................................................22 Co dalej ...........................................................................................................................................23 CzÚĂÊ I: Podstawowe informacje na temat jazdy konnej ............................................ 25 Rozdziaï 1: Na koñ! Witaj w Ăwiecie jazdy konnej ........................................................27 Umysï i ciaïo konia ...........................................................................................................................27 Nauka jazdy konnej ...........................................................................................................................28 Forma jeědziecka ..............................................................................................................................29 Bezpieczeñstwo wĂród koni ................................................................................................................29 WïaĂciwy styl jazdy i sprzÚt ................................................................................................................30 Od razu z wysokiego konia ................................................................................................................31 Przygotowania na ziemi ................................................................................................................31 Wsiadanie i zsiadanie ...................................................................................................................31 Chody konia .................................................................................................................................32 Skoki ...........................................................................................................................................32 6 Jazda konna dla bystrzaków Jeědziectwo w wersji zaawansowanej ...................................................................................................33 Nowe podejĂcie do jazdy ...............................................................................................................33 Zakup wïasnego konia ..................................................................................................................33 Opieka nad koniem ......................................................................................................................34 Rozrywka i zawody konne .................................................................................................................34 Rozdziaï 2: Od kopyt do gïowy. Umysï i mechanika konia ............................................ 37 ZrozumieÊ sposób myĂlenia konia ......................................................................................................37 Tajniki koñskiego spoïeczeñstwa ....................................................................................................38 Interpretacja koñskiego wyrazu pyska .............................................................................................38 DogadaÊ siÚ z koniem ...................................................................................................................39 Spojrzenie na ciaïo konia ...................................................................................................................41 CzÚĂci ciaïa konia .........................................................................................................................41 WysokoĂÊ konia ............................................................................................................................42 Ogólna budowa, czyli pokrój .........................................................................................................43 W drogÚ, czyli chody konia ...........................................................................................................44 Umaszczenie i odmiany ................................................................................................................45 Róĝnice miÚdzy rasami ......................................................................................................................48 Rasa moĝe mieÊ duĝe znaczenie .....................................................................................................48 PrzeglÈd popularnych ras ..............................................................................................................49 Rozdziaï 3: NaukÚ czas zaczÈÊ. Lekcje jazdy konnej .................................................... 53 Poszukiwanie stajni, która najlepiej speïni Twoje oczekiwania ..............................................................54 WstÚpne poszukiwania. Lista stajni w okolicy .................................................................................54 Gïówny przedmiot nauczania. Poszukiwania szkoïy ksztaïcÈcej jeěděców w okreĂlonym stylu .............54 Wizyta na miejscu. Krytyczny rzut oka na stajniÚ ............................................................................55 Wybór instruktora lub trenera ............................................................................................................56 Wybór miÚdzy instruktorem a trenerem ..........................................................................................56 Czego naleĝy oczekiwaÊ od instruktora bÈdě trenera? ......................................................................57 Gdy skoñczÈ siÚ stajnie, czyli poszukiwania innego nauczyciela ........................................................58 Maksymalne wykorzystanie lekcji jazdy konnej ....................................................................................59 Wybór miÚdzy lekcjami indywidualnymi a grupowymi .....................................................................59 Ustalanie harmonogramu lekcji ......................................................................................................59 Wspóïpraca z instruktorem lub trenerem .........................................................................................61 Rozdziaï 4: Ciaïo i umysï. Kondycyjne przygotowanie do jazdy .................................... 65 Dlaczego naleĝy dbaÊ o kondycjÚ? ......................................................................................................65 Praca nad kondycjÈ jeědzieckÈ ...........................................................................................................66 Mniejszy ciÚĝar. Warto zrzuciÊ parÚ zbÚdnych kilogramów ..............................................................66 mwiczenia aerobowe sposobem na poprawÚ wytrzymaïoĂci ...............................................................67 WiÚcej siïy ...................................................................................................................................68 Trening ogólnorozwojowy. Joga i pilates jako sposób na uzyskanie odpowiedniej gibkoĂci i siïy ..........70 RozciÈganie. ZwiÚkszanie elastycznoĂci miÚĂni tuĝ przed zajÚciem miejsca w siodle ...........................71 Przygotowanie umysïu .......................................................................................................................74 Czïowiek jako pan konia ...............................................................................................................74 UwolniÊ siÚ od strachu ..................................................................................................................75 Spis treĂci 7 Rozdziaï 5: Przede wszystkim bezpieczeñstwo. Jak siÚ chroniÊ w kontakcie z koniem? ........................................................................77 Strój odpowiedni do roli, czyli bezpieczny ...........................................................................................77 Nakrycie gïowy .............................................................................................................................78 Odpowiednia koszula ....................................................................................................................79 Ochrona nóg ................................................................................................................................80 Buty stworzone z myĂlÈ o jeěděcach, czyli wïaĂciwe obuwie ..............................................................80 Bez biĝuterii .................................................................................................................................81 Uwaĝne obserwowanie konia z ziemi ..................................................................................................81 Z koniem w ciasnym boksie ...........................................................................................................82 Z koniem na uwiÚzi ......................................................................................................................82 Rozpoznawanie niebezpiecznych zachowañ konia ...........................................................................83 Bezpieczeñstwo na koniu ...................................................................................................................84 Sprawdzanie sprzÚtu przed siodïaniem ...........................................................................................84 Jazda w grupie ..............................................................................................................................85 Samotnie na szlaku .......................................................................................................................86 CzÚĂÊ II: Czas oswoiÊ siÚ z wybranym stylem jazdy i sprzÚtem ........................ 87 Rozdziaï 6: Ku zachodzÈcemu sïoñcu. Jazda konna w stylu western ...........................89 Jeědziectwo w stylu western w piguïce .................................................................................................89 Zastosowania ...............................................................................................................................89 SprzÚt i strój .................................................................................................................................90 Konie ..........................................................................................................................................90 Jazda ...........................................................................................................................................91 Formy aktywnoĂci jeědzieckiej w stylu western .....................................................................................92 W terenie .....................................................................................................................................92 Pokazy jeědzieckie ........................................................................................................................93 Praca z bydïem .............................................................................................................................94 Rozdziaï 7: Nie tylko dla Brytyjczyków. Styl klasyczny, czyli angielski .........................97 Podstawy jazdy w stylu klasycznym ....................................................................................................97 Zastosowania ...............................................................................................................................98 SprzÚt i strój .................................................................................................................................98 Konie ..........................................................................................................................................99 Przypomnienie informacji na temat podstawowych form stylu klasycznego .............................................99 Póïsiad jako sposób na skoki i nie tylko ........................................................................................100 Kroki w ujeĝdĝeniu .....................................................................................................................101 Rozdziaï 8: O siodïach .................................................................................................103 Podstawowe elementy budowy siodïa ................................................................................................103 CiÚĝki sprzÚt — siodïo western ........................................................................................................104 Siodïo pleasure ...........................................................................................................................106 Siodïo typu barrel racing .............................................................................................................106 8 Jazda konna dla bystrzaków Siodïo typu roping ......................................................................................................................107 Siodïo trail .................................................................................................................................107 Mniejszy kaliber — siodïo klasyczne ................................................................................................109 Siodïo wszechstronne ..................................................................................................................109 Siodïo skokowe ...........................................................................................................................110 Siodïo ujeĝdĝeniowe ...................................................................................................................110 Dobór czapraka ..............................................................................................................................112 Dopasowanie siodïa ........................................................................................................................112 Dopasowanie siodïa do konia ......................................................................................................113 Dopasowanie siodïa do jeěděca ....................................................................................................115 Rozdziaï 9: Tajniki ogïowia ......................................................................................... 117 Podstawowe elementy ogïowia .........................................................................................................117 Ogïowie i kieïzna typu western .........................................................................................................119 Ogïowie typu western .................................................................................................................119 WÚdzidïa western .......................................................................................................................120 Hackamore — kieïzno alternatywne .............................................................................................121 Ogïowie i wÚdzidïa klasyczne ...........................................................................................................121 Ogïowie klasyczne ......................................................................................................................122 WÚdzidïa klasyczne ....................................................................................................................123 Rozdziaï 10: Strój do jazdy konnej i dodatkowy sprzÚt jeědziecki .............................. 125 Strój z klasÈ ....................................................................................................................................125 Wybór stroju jako klucz do bezpieczeñstwa i wygody .....................................................................126 Zgodnie z tradycjÈ. Strój western ................................................................................................126 Model konserwatywny, czyli strój klasyczny ..................................................................................129 Sztuczne pomoce jeědzieckie ............................................................................................................132 Na nogach: ostrogi ......................................................................................................................132 W dïoni: baty i palcaty ................................................................................................................133 CzÚĂÊ III: Czas zajÈÊ miejsce w siodle i zaczÈÊ jeědziÊ ....................................................135 Rozdziaï 11: Praca z koniem z poziomu ziemi. Siodïanie i kieïznanie ......................... 137 PostÚpowanie z koniem z poziomu ziemi ..........................................................................................137 Zabawa w berka, czyli jak podejĂÊ do konia ..................................................................................138 Zapinamy pasy, czyli zakïadanie kantara ......................................................................................139 Za mnÈ, czyli prowadzenie konia .................................................................................................140 Supeïek z pÚtelkÈ, czyli jak uwiÈzaÊ konia ....................................................................................142 Zasady prawidïowego siodïania konia ..............................................................................................144 Siodïa typu western ....................................................................................................................145 Siodïa klasyczne .........................................................................................................................147 Na koniec — ogïowie ......................................................................................................................149 Spis treĂci 9 Rozdziaï 12: Wsiadanie na i zsiadanie z konia ............................................................153 Do startu, czyli przygotowania do wsiadania .....................................................................................153 Kontrola sprzÚtu .........................................................................................................................153 Wybór miejsca do wsiadania ........................................................................................................154 Na koñ. Jak dosiÈĂÊ konia? ..............................................................................................................155 Wsiadanie w stylu western ...........................................................................................................155 Wsiadanie w stylu klasycznym .....................................................................................................158 Pora siÚ zbieraÊ, czyli przygotowania do zsiadania .............................................................................160 Z konia. Jak zsiadaÊ z konia? ...........................................................................................................161 Zsiadanie w stylu western ...........................................................................................................161 Zsiadanie w stylu klasycznym ......................................................................................................163 Rozdziaï 13: Komfortowa jazda stÚpem ......................................................................165 Mowa ciaïa. Naturalna pomoc podczas jazdy konnej .........................................................................166 RÚce ..........................................................................................................................................166 Nogi ..........................................................................................................................................166 Dosiad .......................................................................................................................................167 Gïos ..........................................................................................................................................167 ZachÚcanie konia do stÚpa ...............................................................................................................167 Sygnaïy w stylu western ...............................................................................................................168 Komendy w jeědziectwie klasycznym ............................................................................................168 StÚp w stylu western ........................................................................................................................168 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................169 Próba trzymania wodzy ...............................................................................................................170 WïaĂciwa pozycja nóg .................................................................................................................171 Ruch w stylu western ..................................................................................................................171 Jazda stÚpem w stylu klasycznym ......................................................................................................171 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................172 Dwoma rÚkami, czyli jak trzymaÊ wodze .......................................................................................173 WïaĂciwa pozycja nóg .................................................................................................................173 Ruch w jeědziectwie klasycznym ..................................................................................................173 StÚp w ujeĝdĝeniu ...........................................................................................................................174 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................174 Wodze w dïoñ ............................................................................................................................175 Nogi we wïaĂciwej pozycji ...........................................................................................................175 Ruch konia w ujeĝdĝeniu ............................................................................................................175 Manewry w stÚpie ...........................................................................................................................175 Zatrzymanie ...............................................................................................................................176 SkrÚcanie w lewo i w prawo .........................................................................................................177 Chodzenie po okrÚgu ..................................................................................................................180 Na wstecznym ................................................................................................................................182 Kilka Êwiczeñ w stÚpie .....................................................................................................................183 Beczki w stylu western .................................................................................................................183 Szalone ósemki — krÚcenie ósemek w jeědziectwie klasycznym ......................................................185 10 Jazda konna dla bystrzaków Rozdziaï 14: Kolejny krok, czyli kïus ........................................................................... 187 ZachÚcanie konia do przyspieszenia tempa .......................................................................................187 ZachÚta do kïusa w stylu western .................................................................................................188 ZachÚta do kïusa w stylu klasycznym ...........................................................................................188 Kïus w stylu western ........................................................................................................................189 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................189 Trzymanie wodzy w stylu western ................................................................................................190 WïaĂciwa pozycja nóg .................................................................................................................190 Ruch w stylu western ..................................................................................................................190 Kïus w stylu klasycznym ..................................................................................................................191 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................191 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................191 Pozycja nóg ...............................................................................................................................192 Ruch w stylu klasycznym .............................................................................................................192 Kïus w ujeĝdĝeniu ...........................................................................................................................194 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................194 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................195 Pozycja nóg jeěděca w ujeĝdĝeniu ................................................................................................195 Ruch konia podczas ujeĝdĝenia ...................................................................................................195 Manewry w kïusie ...........................................................................................................................197 Zatrzymanie konia ......................................................................................................................197 SkrÚcanie w lewo i w prawo .........................................................................................................198 Chodzenie po okrÚgu ..................................................................................................................200 Kilka Êwiczeñ .................................................................................................................................203 Serpentyna w stylu western ..........................................................................................................203 KrÈĝenie po drÈĝkach w stylu klasycznym .....................................................................................204 Rozdziaï 15: Szybkie tempo w galopie ........................................................................ 207 ZachÚcanie konia do galopu ............................................................................................................208 Styl western — jak daÊ wierzchowcowi do zrozumienia, ĝe powinien ruszyÊ galopem? .....................208 Styl klasyczny — przechodzenie w galop ......................................................................................208 Galop w stylu western .....................................................................................................................209 Pozycja ciaïa w stylu western .......................................................................................................209 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................210 Uïoĝenie nóg w galopie ...............................................................................................................210 Ruch w stylu western ..................................................................................................................211 Galop w jeědziectwie klasycznym .....................................................................................................211 Pozycja ciaïa w póïsiadzie ...........................................................................................................212 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................212 Uïoĝenie nóg w galopie ...............................................................................................................212 Ruch w galopie w póïsiadzie .......................................................................................................213 Galop w ujeĝdĝeniu ........................................................................................................................213 Pozycja ciaïa w ujeĝdĝeniu ..........................................................................................................214 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................214 WïaĂciwa pozycja nóg .................................................................................................................214 Ruch w galopie w ujeĝdĝeniu ......................................................................................................215 Spis treĂci 11 Manewry ........................................................................................................................................215 Prr, kobyïo! Zatrzymywanie konia ...............................................................................................215 SkrÚcanie po literze L .................................................................................................................216 Chodzenie po okrÚgu ..................................................................................................................218 Kilka Êwiczeñ na równowagÚ ...........................................................................................................220 Bez rÈk! Praca na lonĝy w stylu western .......................................................................................221 Z jednÈ rÚkÈ na lonĝy w stylu klasycznym .....................................................................................222 Rozdziaï 16: Skok na skoki ..........................................................................................225 Róĝne rodzaje skoków .....................................................................................................................225 Pod dachem. Skoki na ujeĝdĝalni ................................................................................................226 Pod goïym niebem. Próba terenowa .............................................................................................227 Rodzaje przeszkód ..........................................................................................................................228 Tam, gdzie krzyĝyk. Koperta .......................................................................................................228 GïÚboki wdech. Stacjonata ..........................................................................................................229 Caïa naprzód. Okser ..................................................................................................................229 Nie taki diabeï straszny. Mur ......................................................................................................230 Sprawdzian wytrzymaïoĂci. Skoki crossowe ..................................................................................230 Proces skoku ...................................................................................................................................230 Doskonalenie dosiadu skokowego .................................................................................................231 Do skoku ...................................................................................................................................232 Pokonywanie kilku przeszkód jedna po drugiej ..................................................................................233 Szereg przeszkód ........................................................................................................................233 TrzymaÊ liniÚ .............................................................................................................................234 Parkur .......................................................................................................................................235 RozwiÈzywanie problemów ze skokami .............................................................................................236 Odmowa ....................................................................................................................................236 Wyïamanie .................................................................................................................................237 Przyspieszenie skoku ...................................................................................................................238 CzÚĂÊ IV: Jazda na poziomie zaawansowanym ........ 241 Rozdziaï 17: Jeědziectwo na poziomie zaawansowanym ............................................243 Poszukiwania nowego instruktora lub trenera ....................................................................................243 Zmiana stylu jeědzieckiego ..............................................................................................................244 Dodatkowy trening jako sposób na wzmocnienie ................................................................................245 Lepsza równowaga, lepsze wyczucie czasu ........................................................................................246 Rozdziaï 18: Zakup konia jako zobowiÈzanie ...............................................................249 Decyzja o posiadaniu wïasnego konia ...............................................................................................249 Fakty zwiÈzane z posiadaniem konia ............................................................................................249 Podsumowanie kosztów ..............................................................................................................250 Wybór konkretnego konia ................................................................................................................253 Wybór idealnej koñskiej osobowoĂci .............................................................................................253 Wiek ma znaczenie .....................................................................................................................254 Styl jeědziecki .............................................................................................................................254 Zainteresowanie udziaïem w zawodach ........................................................................................255 12 Jazda konna dla bystrzaków Wybór rasy ................................................................................................................................255 Kwestia pïci ...............................................................................................................................255 Proces kupowania konia ..................................................................................................................256 Pozyskiwanie pomocy zawczasu ...................................................................................................256 WïaĂciwe ukierunkowanie poszukiwañ .........................................................................................257 Kontrola wierzchowca przed zakupem ..........................................................................................259 Rozdziaï 19: Opieka nad koniem ................................................................................. 261 Dach nad gïowÈ. WïaĂciwe schronienie dla konia ..............................................................................261 Rozeznanie wĂród pensjonatów ...................................................................................................261 Nie ma jak w domu. Trzymanie konia u siebie ..............................................................................263 Pora coĂ zjeĂÊ. Jak sobie radziÊ z gïodem i pragnieniem konia? ...........................................................265 ¿ywienie konia ...........................................................................................................................265 Pojenie konia .............................................................................................................................266 CzeĂÊ, piÚkny! PielÚgnacja konia ......................................................................................................267 SprzÚt ........................................................................................................................................267 Czesanie konia ...........................................................................................................................267 Mycie konia. Do czysta! ..............................................................................................................271 Troskliwa opieka, czyli jak utrzymaÊ konia w dobrym zdrowiu ...........................................................272 Profilaktyka ................................................................................................................................272 Rozpoznawanie sygnaïów ĂwiadczÈcych o chorobie .......................................................................275 NajczÚstsze choroby koni .............................................................................................................276 CzÚĂÊ V: Inne style jazdy i konne formy rozrywki ....279 Rozdziaï 20: Krok naprzód. Konie o specyficznych chodach ....................................... 281 Definicja chodu czterotaktowego ......................................................................................................281 Rasy charakteryzujÈce siÚ nietypowÈ pracÈ nóg .................................................................................283 Jazda na koniu prezentujÈcym odmienny rodzaj chodu .......................................................................285 Pozycja ciaïa ..............................................................................................................................285 Trzymanie wodzy .......................................................................................................................286 WïaĂciwe uïoĝenie nóg ................................................................................................................286 Ruch w odmiennym chodzie ........................................................................................................286 Rozdziaï 21: Nie zamykaj mnie za pïotem. Ruszamy w teren! .................................... 287 Przygotowania do wyprawy w teren ..................................................................................................287 WïaĂciwy koñ .............................................................................................................................288 Gdzie jeědziÊ? ............................................................................................................................289 Odpowiedni sprzÚt .....................................................................................................................291 Przygotowania do trasy dowolnej dïugoĂci ....................................................................................292 Bezpieczeñstwo na szlaku ................................................................................................................293 Istotne wytyczne .........................................................................................................................293 Radzenie sobie z koñskim strachem ..............................................................................................295 SzczÚĂliwe chwile na szlaku. Znaczenie dobrych manier ....................................................................296 Zasady etykiety obowiÈzujÈce podczas jazdy w grupie ...................................................................296 Spotkanie z innym jeěděcem podczas samotnej wyprawy w teren ....................................................298 Uĝytkowanie szlaku wspólnie z osobami niebÚdÈcymi jeěděcami ....................................................299 Spis treĂci 13 Rozdziaï 22: Na pokaz. Udziaï w zawodach .................................................................301 Zasady obowiÈzujÈce podczas imprez konnych .................................................................................302 Rzut oka na system oceniania ......................................................................................................302 Co moĝna zdobyÊ? Miejsca i nagrody ..........................................................................................302 Róĝne rodzaje pokazów ...................................................................................................................303 Pokazy szkoleniowe jako wstÚp do koñskiego Ăwiata ......................................................................304 Czas podnieĂÊ poprzeczkÚ — zawody oficjalne .............................................................................306 Rywalizacja w klasie open ...........................................................................................................307 Pokazy koni rasowych .................................................................................................................307 Pokazy specjalistyczne ................................................................................................................308 SprzÚt na pokazy konne ...................................................................................................................309 Przygotowanie jeěděca ................................................................................................................309 Przygotowanie konia ...................................................................................................................310 Dobre maniery podczas pokazu ........................................................................................................312 Twoje zachowanie ......................................................................................................................312 WïaĂciwe postÚpowanie z koniem .................................................................................................313 Rozdziaï 23: Jeszcze wiÚcej stylów i moĝliwoĂci .......................................................315 Drogi mniej uczÚszczane} Eksperymenty z innymi formami jeědziectwa ............................................315 Jazda na oklep ............................................................................................................................316 Wysiadywanie w peïnym siadzie ..................................................................................................317 Siodïo boczne — kobieca tradycja ...............................................................................................318 Zabawy z koniem — sport, wystawy i inne formy aktywnoĂci jeědzieckiej ............................................320 Udziaï w rajdach konnych ...........................................................................................................320 Polo, czyli sport królów ...............................................................................................................322 Zwrot w stronÚ woltyĝerki ...........................................................................................................322 Musztra na koñskim grzbiecie ......................................................................................................324 Parady konne .............................................................................................................................325 Rekonstrukcje historyczne ...........................................................................................................326 Podróĝowanie z koniem ...................................................................................................................326 Wycieczki terenowe — przecieranie odlegïych szlaków ..................................................................327 Wakacje z koniem .......................................................................................................................327 Przewoĝenie konia przyczepÈ ......................................................................................................329 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ............................................... 333 Rozdziaï 24: DziesiÚÊ zasad etykiety jeědzieckiej .......................................................335 ZawiÈĝ czerwonÈ wstÈĝkÚ na ogonie konia, który kopie ......................................................................335 Po zajÚciu miejsca w siodle ruszaj przed siebie powoli ........................................................................336 Komunikuj siÚ z innymi jeěděcami ....................................................................................................336 Staraj siÚ zachowaÊ ciszÚ .................................................................................................................336 Zachowuj bezpiecznÈ odlegïoĂÊ od innych ........................................................................................337 Ostroĝne podchodzenie od tyïu ........................................................................................................337 Mijaj inne konie z prawej strony .......................................................................................................337 Przygotuj swojego wierzchowca do jazdy w terenie ............................................................................338 Zachowuj siÚ uprzejmie podczas postojów na pojenie ........................................................................338 Pomagaj innym w razie kïopotów .....................................................................................................339 14 Jazda konna dla bystrzaków Rozdziaï 25: DziesiÚÊ zabaw konnych, które pozwalajÈ rozwijaÊ umiejÚtnoĂci jeědzieckie ................................................... 341 Ojciec Wirgiliusz ............................................................................................................................341 Jazda za dziesiÚÊ zïotych ..................................................................................................................342 Poszukiwanie skarbów .....................................................................................................................342 WyĂcig gazetowy .............................................................................................................................342 Ride and Tie ..................................................................................................................................343 Czerwone, zielone ...........................................................................................................................343 NaĂladowanie .................................................................................................................................344 Wiadra i buty .................................................................................................................................344 Jajko na ïyĝeczce .............................................................................................................................345 Dookoïa Ăwiata ...............................................................................................................................345 Dodatek: UzupeïniajÈce informacje dla jeěděców ...................................................... 347 Stowarzyszenia hodowców ...............................................................................................................347 Organizatorzy zawodów oraz innych form aktywnoĂci jeědzieckiej ......................................................348 Prasa jeědziecka .............................................................................................................................348 Przykïadowe polskie sklepy internetowe z artykuïami dla konia i jeěděca .............................................349 Polecane ksiÈĝki ..............................................................................................................................349 Skorowidz .................................................................................................................. 351 Rozdziaï 11: Praca z koniem z poziomu ziemi. Siodïanie i kieïznanie 137 Rozdziaï 11 Praca z koniem z poziomu ziemi. Siodïanie i kieïznanie W tym rozdziale: Ź Poprawne postÚpowanie z koniem z poziomu ziemi. Ź Staranne siodïanie. Ź Kieïznanie bez przeszkód. Z anim dosiÈdziemy konia, jeszcze z poziomu ziemi musimy siÚ caïkiem sporo napracowaÊ. PrawdÚ mówiÈc, aby móc wspiÈÊ siÚ na koñski grzbiet, wpierw trzeba twardo stÈpaÊ po ziemi. Dla bezpieczeñstwa wïasnego, ale teĝ dla bezpieczeñstwa wierzchowca, jeědziec powinien wiedzieÊ, co robi. Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak zajmowaÊ siÚ koniem przed zajÚciem miejsca w siodle. Poznasz teĝ zasady bezpieczeñstwa i najskuteczniejsze sposoby postÚpowania podczas podchodzenia do konia, zakïadania kantara, prowadzenia zwierzÚcia i wiÈzania go. Potem przejdziemy do omówienia szczegóïów zakïadania ogïowia i siodïa, bez czego trudno byïoby dosiÈĂÊ wierzchowca i zaczÈÊ jeědziÊ. (WiÚcej wskazówek na temat bezpieczeñstwa przy pracy z koniem z poziomu ziemi znajdziesz w rozdziale 5.). W poczÈtkowym okresie nauki jazdy konnej instruktor zapewne przedstawi Ci kolejne etapy przygotowania konia do pracy. Moĝesz oczekiwaÊ od niego, ĝe na kilku pierwszych lekcjach bÚdzie Ci sïuĝyï pomocÈ. Potem bÚdziesz juĝ zdany wyïÈcznie na siebie. Lektura tego rozdziaïu pozwoli Ci odĂwieĝyÊ wiedzÚ przed rozpoczÚciem kolejnej lekcji. PostÚpowanie z koniem z poziomu ziemi Z uwagi na spore rozmiary konia praca z tym zwierzÚciem wymaga okreĂlonej wiedzy oraz umiejÚtnoĂci. ZnaczÈca wiÚkszoĂÊ koni to zwierzÚta ïagodne, które nigdy celowo nie wyrzÈdziïyby czïowiekowi krzywdy. Niemniej jednak nie sÈ to zwierzÚta maïe, wiÚc wypadki czasem siÚ zdarzajÈ. Zachowanie uwagi i wiedza na temat poprawnego postÚpowania z tymi duĝymi zwierzÚtami pozwala minimalizowaÊ to ryzyko. W kolejnych punktach tego rozdziaïu bÚdÚ wyjaĂniaÊ, jak naleĝy podchodziÊ do konia, zakïadaÊ kantar, a nastÚpnie prowadziÊ zwierzÚ i bezpiecznie je wiÈzaÊ. 138 CzÚĂÊ III: Czas zajÈÊ miejsce w siodle i zaczÈÊ jeědziÊ Zabawa w berka, czyli jak podejĂÊ do konia Kantar to rodzaj uprzÚĝy, którÈ zakïada siÚ koniowi na gïowÚ, aby móc go prowadziÊ i kontrolowaÊ jego ruchy (ale nie sïuĝy do jazdy). Pod pyskiem konia znajduje siÚ wówczas uchwyt, do którego mocuje siÚ uwiÈz. Dobrze wyszkolony koñ, którzy zdÈĝyï siÚ juĝ przyzwyczaiÊ do pracy, zwykle nie opiera siÚ przed zaïoĝeniem kantara. JeĂli jednak musisz podejĂÊ do konia, czy to w stajni, czy na wybiegu, warto przestrzegaÊ pewnych zasad bezpieczeñstwa — zwïaszcza jeĂli nie znasz danego zwierzÚcia. W boksie lub na padoku Uchwycenie konia znajdujÈcego siÚ w boksie bÈdě na padoku (to ogrodzony obszar mniejszy od wybiegu i nieporoĂniÚty trawÈ) polega po prostu na tym, ĝe podchodzimy do konia i zakïadamy mu kantar na gïowÚ. W wiÚkszoĂci przypadków udaje siÚ podejĂÊ do konia bez ĝadnego problemu. Prezentowana poniĝej metoda to bezpieczny i skuteczny sposób, który sprawdza siÚ w przypadku wiÚkszoĂci koni znajdujÈcych siÚ w boksie bÈdě na padoku. 1. Zabierz ze sobÈ kantar, do którego wczeĂniej zostaï przymocowany uwiÈz. 2. Mów do konia, aby zorientowaï siÚ co do Twojej obecnoĂci, jeszcze zanim wejdziesz do boksu czy na padok. Jeĝeli koñ stoi do Ciebie tyïem, zanim do niego podejdziesz, upewnij siÚ, ĝe CiÚ widzi. 3. Wejdě do boksu bÈdě na padok i podejdě do konia od strony jego lewej ïopatki, a nie z przodu. 4. ZbliĝajÈc siÚ do zwierzÚcia, wyciÈgnij rÚkÚ z dïoniÈ skierowanÈ ku doïowi. Pozwól zwierzÚciu siÚ obwÈchaÊ. 5. Zaïóĝ koniowi linÚ uwiÈzu na szyjÚ. 6. Nasuñ kantar na gïowÚ konia i zapnij pasek, który przechodzi za uszami (szczegóïy znajdziesz w punkcie zatytuïowanym „Zapinamy pasy, czyli zakïadanie kantara”). Na wybiegu Uchwycenie konia znajdujÈcego siÚ na wybiegu moĝe okazaÊ siÚ trudniejsze niĝ zaïoĝenie kantara zwierzÚciu znajdujÈcemu siÚ w boksie czy na padoku. Problem moĝe siÚ pojawiÊ zwïaszcza wtedy, gdy zwierzÚ nie bÚdzie chciaïo daÊ siÚ zïapaÊ. Na szczÚĂcie dobrze wyszkolony koñ bÚdzie cierpliwie staï i pozwoli Ci podejĂÊ do siebie z kantarem nawet na wybiegu. Niestety zdarzajÈ siÚ teĝ wyjÈtki. Jeĝeli koñ nie ma ochoty pracowaÊ, moĝe siÚ od Ciebie oddaliÊ stÚpem, kïusem, a nawet galopem, co uniemoĝliwi Ci naïoĝenie mu na gïowÚ kantara. Gdy siÚ podchodzi do konia znajdujÈcego siÚ na wybiegu, duĝe znaczenie ma mowa ciaïa. Aby uchwyciÊ konia w takich warunkach, zwïaszcza jeĂli przebywa on w towarzystwie innych zwierzÈt, naleĝy zastosowaÊ nastÚpujÈcÈ technikÚ: 1. TrzymajÈc w dïoni kantar i linÚ uwiÈzu, zbliĝaj siÚ spokojnie do konia. Trzymaj rÚce przy ciele. Rozdziaï 11: Praca z koniem z poziomu ziemi. Siodïanie i kieïznanie 139 2. Podejdě do konia od strony jego lewej ïopatki, nigdy prosto od przodu czy od tyïu. 3. WyciÈgnij rÚkÚ w kierunku konia i delikatnie poklep go lub podrap po szyi, przemawiajÈc do niego ïagodnym tonem. 4. Przeïóĝ mu linÚ uwiÈzu przez szyjÚ. 5. TrzymajÈc w dïoni zwiniÚty w pÚtlÚ uwiÈz, zaïóĝ koniowi kantar wedïug instrukcji zamieszczonej poniĝej. Nie poddawaj siÚ, nawet jeĂli koñ nie chce zostaÊ zïapany. Jeĝeli pozwolisz mu uciec, dasz mu tylko do zrozumienia, ĝe taka taktyka siÚ sprawdza. Jeĝeli koñ naleĝy do Ciebie, porozmawiaj z trenerem o tym, jak moĝna go nauczyÊ posïuszeñstwa. Jeĝeli koñ znajduje siÚ na wybiegu samotnie, moĝesz zabraÊ ze sobÈ przekÈskÚ, aby zachÚciÊ go do wspóïpracy. Jeĝeli jednak znajdujÈ siÚ tam równieĝ inne konie, wejĂcie ze smakoïykiem w dïoni moĝe stanowiÊ zagroĝenie dla Twojego zdrowia. Konie mogÈ zaczÈÊ siÚ zachowywaÊ nieprzyjemnie i rywalizowaÊ ze sobÈ o przekÈskÚ, a to naraĝa CiÚ na przypadkowe ugryzienie czy kopniÚcie. Zapinamy pasy, czyli zakïadanie kantara Dopóki pracujesz z koniem z poziomu ziemi, Twoje dwa najwaĝniejsze narzÚdzia to kantar i uwiÈz. Odpowiednio wyszkolony koñ nie wzbrania siÚ przed zakïadaniem kantara na gïowÚ. Najtrudniejszym elementem procesu zakïadania kantara jest ustalenie przeznaczenia poszczególnych pasków. Najpierw przyjrzyj siÚ uwaĝnie zwierzÚciu, które ma juĝ na gïowie kantar, a dopiero póěniej podejmij próbÚ zaïoĝenia go na gïowÚ tego konia, którego usiïujesz uchwyciÊ. Jeĝeli udaïo Ci siÚ opanowaÊ rozkïad poszczególnych pasków na koñskiej gïowie, zïap kantar w dïonie i wyobraě sobie, ĝe zostaï on juĝ zaïoĝony. To powinno Ci uïatwiÊ naïoĝenie go na wybranego wierzchowca. Instruktor powinien pokierowaÊ Twoimi poczynaniami za pierwszym i byÊ moĝe za drugim razem, kiedy bÚdziesz zakïadaÊ kantar. Powinien siÚ upewniÊ, ĝe postÚpujesz poprawnie. Ty zaĂ powinieneĂ wykonaÊ nastÚpujÈcÈ sekwencjÚ dziaïañ: 1. Stañ przy lewej ïopatce konia, zwracajÈc gïowÚ w tym samym kierunku co zwierzÚ. 2. Przeïóĝ linÚ uwiÈzu zakoñczonÈ swobodnÈ pÚtlÈ przez Ărodek koñskiej szyi. Zïap linÚ w prawÈ dïoñ. W ten sposób zabezpieczysz konia i powstrzymasz go przed oddalaniem siÚ. 3. Upewnij siÚ, ĝe nagïówek kantara jest rozpiÚty. Nagïówek to element kantara, który zakïada siÚ koniowi za uszy i zapina na jego lewym policzku. 4. TrzymajÈc pasek od strony zapiÚcia w lewej dïoni i nagïówek w prawej dïoni, wsuñ koñski nos w nachrapnik. W tym celu przeïóĝ prawÈ rÚkÚ pod szyjÈ zwierzÚcia — tak jak to pokazano na rysunku 11.1. 140 CzÚĂÊ III: Czas zajÈÊ miejsce w siodle i zaczÈÊ jeědziÊ Rysunek 11.1. Zakïadanie kantara od lewej strony 5. Gdy koñski nos znajdzie siÚ juĝ w kantarze, naleĝy przesunÈÊ nagïówek nad uszy konia i zapiÈÊ w taki sposób, aby zwierzÚciu byïo wygodnie — ani za mocno, ani za lekko. Kantar jest zapiÚty zbyt mocno, jeĂli nie moĝesz wïoĝyÊ palca miÚdzy nachrapnik a pasek policzkowy. 6. Zdejmij linÚ uwiÈzu z koñskiego karku i zwiñ jÈ w lewej dïoni. PrawÈ rÚkÚ umieĂÊ na linie tuĝ poniĝej kantara. Za mnÈ, czyli prowadzenie konia Po zaïoĝeniu kantara bÚdziesz chciaï wyprowadziÊ konia z boksu czy z wybiegu, aby móc go uwiÈzaÊ i osiodïaÊ (o tych zagadnieniach bÚdzie mowa za chwilÚ). Aby bezpiecznie prowadziÊ konia bez wzglÚdu na okolicznoĂci, naleĝy postÚpowaÊ w nastÚpujÈcy sposób (por. rysunek 11.2): 1. Stañ po lewej stronie konia. 2. ChwyÊ prawÈ rÚkÈ linÚ uwiÈzu w pobliĝu koñskiej gïowy. Twój kciuk powinien byÊ skierowany w stronÚ gïowy konia. PowinieneĂ trzymaÊ rÚkÚ w odlegïoĂci mniej wiÚcej 15 centymetrów od kantara. Jeĝeli ta koñcówka uwiÈzu zakoñczona jest ïañcuszkiem, chwyÊ jÈ poniĝej, aby ïañcuszek nie wyrzÈdziï Ci krzywdy, gdyby koñ odskoczyï do tyïu. Jeĝeli stwierdzisz, ĝe musisz w wiÚkszym stopniu zapanowaÊ nad koniem, przesuñ dïoñ bliĝej w stronÚ kantara. Rozdziaï 11: Praca z koniem z poziomu ziemi. Siodïanie i kieïznanie 141 Rysunek 11.2. ProwadzÈc konia, idě przy jego lewej ïo- patce i kieruj wzrok ku swo- jemu celowi 3. W lewej rÚce nieĂ pozostaïÈ czÚĂÊ uwiÈzu, zwiniÚtÈ w pÚtlÚ. Nie owijaj reszty liny wokóï rÚki. Jeĝeli tak zrobisz, a koñ wyrwie siÚ do tyïu, pÚtla zacieĂni Ci siÚ wokóï rÚki. 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jazda konna dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: