Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 003546 21548892 na godz. na dobę w sumie
Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik - ebook/pdf
Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407984 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowe, rewolucyjne rozwiązanie, zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowo-księgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec fiskusa. Już od 1 lipca 2016 r. obowiązek będzie dotyczył dużych firm. Małe średnie firmy zostaną nim objęte od 1 stycznia 2017 r. – w zakresie ewidencji VAT.

Zmiany polegają na konieczności wprowadzenia w systemach FK każdej firmy ściśle wskazanych przez fiskusa rozwiązań informatycznych. Te rozwiązania zwiększą ingerencję fiskusa w rozliczanie transakcji firmy. Zwiększą także możliwości kontroli działalności firmy przez organy skarbowe.

Publikacja stanowi praktyczny poradnik dla wszystkich firm. Wskazuje, jak uniknąć błędów przy wdrożeniu. Ostrzega, co grozi przedsiębiorcom, którzy nie wdrożą lub nieprawidłowo wdrożą nowe rozwiązania. Publikuje odpowiedzi na pytania podatników przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Prezentuje porady firm informatycznych realizujących wdrożenie nowych rozwiązań. Publikuje aktualny tekst ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiącej podstawę prawną wprowadzenia JPK.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Od 1 lipca 2016 r . administracja skarbowa zyskała potężne narzędzie kontro- li, a przedsiębiorcy dodatkowe obowiązki . Od tej daty rozpoczyna się bowiem stopniowe obejmowanie przedsiębiorców i podatników VAT obowiązkiem sto- sowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) . Najpierw duże firmy, a docelowo (od lipca 2018 r .) wszyscy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania swoich ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie fiskusa w formie elektronicznej, w ściśle określonym formacie JPK . Co więcej, na wszystkich czynnych podatników VAT został nałożony obo- wiązek comiesięcznego przesyłania Ministrowi Finansów informacji o prowa- dzonej ewidencji VAT w formacie JPK . Małe i średnie firmy płacące VAT będą musiały to robić już od 1 stycznia 2017 r . To zupełnie nowa jakość, swoista rewolucja w relacjach przedsiębiorców i podatników z administracją skarbową . To także konieczność poniesienia przez przedsiębiorców kosztów dostosowania swoich informatycznych systemów finansowo-księgowych do nowych przepisów . Niniejsza publikacja stanowi praktyczny poradnik dla wszystkich firm . Wskazujemy, kto, od kiedy i w jakich sytuacjach ma obowiązek generować i przesyłać JPK . Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wdrożeniu JPK . Pre- zentujemy porady ekspertów z branży IT, realizujących wdrożenie nowych rozwiązań . Informujemy, co grozi przedsiębiorcom, którzy nie wdrożą lub nie- prawidłowo wdrożą nowe rozwiązania . Publikujemy także odpowiedzi na pytania podatników przygotowane przez Ministerstwo Finansów . W publikacji znajdą Państwo także aktualny tekst usta- wy – Ordynacja podatkowa, stanowiącej podstawę prawną wprowadzenia JPK . 7 Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik I. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to specjalny elektroniczny format danych z ewidencji księgowych i podatkowych oraz dowodów księgowych przekazywa- nych przez podatników organom podatkowym i organom kontroli skarbowej . Format ten jest elektroniczny, ujednolicony w skali całego kraju . Przekazywanie danych w formacie struktur logicznych JPK ma umożliwić administracji podatkowej i skarbowej szybsze (przy wykorzystaniu narzędzi in- formatycznych) analizowanie tych danych w trakcie: ■■ czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub kontroli podat- kowej realizowanych na podstawie Ordynacji podatkowej; ■■ kontroli skarbowej i czynności sprawdzających realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej . 1. Podstawa prawna JPK JPK został wprowadzony począwszy od 1 lipca 2016 r . Podstawą wprowadzenia JPK jest ustawa z 10 września 2015 r . o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz .U . z 2015 r . poz . 1649) . Wprowadzone przepisy umożliwiają organom podat- kowym żądanie od podatników przedstawienia ksiąg podatkowych w formie elek- tronicznej, przy zachowaniu odpowiedniej formy – struktury logicznej (struktury JPK) . Zgodnie bowiem z dodanym do Ordynacji podatkowej art . 193a, w przy- padku przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiada- jącej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą . Takie same uprawnienia mają organy kontroli skarbowej . Podstawą prawną ich żądania jest art . 31 ust . 1 i art . 13b ust . 1 ustawy o kontroli skarbowej . UWAGA! Obowiązek przesyłania JPK dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy prowadzący księgi w formie papierowej są więc z tego obowiązku zwolnieni. Nowe regulacje wymagają, aby struktura logiczna w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwo- ści wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów . 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: