Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 006868 20217338 na godz. na dobę w sumie
Jednostki języka w systemie i w mowie - ebook/pdf
Jednostki języka w systemie i w mowie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 200
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2490-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-11%), audiobook).

Wyzwaniem teoretycznym i praktycznym dla językoznawców jest opis funkcjonowania języka w warunkach komunikacji międzykulturowej – w tym wypadku polsko-rosyjskiej – w której dużą rolę, obok językowych różnic systemowych, odgrywa specyficzny uzus stosowania środków językowych właściwy danej nacji, odzwierciedlający specyficzny językowy obraz świata i obraz ten kształtujący.

W artykułach zgromadzonych w prezentowanym zbiorze analizowane są i opisywane jednostki języka – głównie rosyjskiego i polskiego – różnych poziomów: morfologicznego, leksykalno-frazeologicznego i składniowego, zarówno w ich potencjach systemowych, jak i w zastosowaniach komunikacyjnych.

W zbiorze znalazły się też teksty poświęcone współczesnym narzędziom i metodom badania języka, w szczególności językoznawstwu korpusowemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jednostki języka w systemie i w mowie NR 3344 Jednostki języka w systemie i w mowie pod redakcją Andrzeja Charciarka, Henryka Fontańskiego, Jolanty Lubochy-Kruglik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Czesław Lachur Spis treści Słowo wstępne (Redaktorzy) Елена И. Коряковцева Nomina pertinentia в кругу экспрессивных окказионализмов с интер- национальными аффиксами (на материале текстов российских и польских СМИ) Зденька Недомова Тенденция к аналитизму на морфологическом уровне в современном русском языке Людмила Валова Соотношение аспектуальной семантики и содержательной структуры тек- ста Ольга Ю. Николенко Актуализация сем при речевом варьировании слова (на материале терминов родства) Agnieszka Gasz Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu Анжела Едличко Прагматика гастрономических номинаций в контрастивном освещении Габриела Вильк Школьные реалии в русском и польском молодежном жаргоне (на примере слов и выражений, обозначающих пространственные объекты) 7 9 18 28 38 48 60 69 6 Spis treści Мацей Вальчак Лексико-семантические особенности частей речи с компонентом электр(о)- / elektr(o)- (русско-польское сопоставление) Katarzyna Dembska Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybra- nych nazw zawodowych) Марцин Трендович Изпользование элементов корпусного анализа в концептуальных ис- следованиях Jaśmina Puchała Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym Паулина Пелех Целеустановки в кинодиалоге Anna Paszkowska-Wilk „Kierunek — wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!” — czyli o przekładzie filmu Seksmisja na język rosyjski Izabela Nowak Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta (na materiale teks- tów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) Ewa Kapela Językowe środki wartościowania w wywiadach z politykami Анета Банашек-Шаповалова Прагматика семантических категорий в обсуждении конфликтной ситуации на вебфорумах Agnieszka Łazar Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/ -yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich) Rafał Marek O słowiańskich zapożyczeniach w języku niemieckim 81 93 105 116 125 135 145 157 168 179 191 Słowo wstępne W artykułach zgromadzonych w prezentowanym zbiorze analizowane są i opisywane jednostki języka — głównie rosyjskiego i polskiego — różnych poziomów: morfologicznego, leksykalno-frazeologicznego, składniowego, za- równo w ich potencjach systemowych, jak i w zastosowaniach komunikacyjnych. lingwistycznej, kognitywizmu oraz różnych wariantów gramatyki funkcjonalnej sprawiły, że w opisach jednostek języka coraz więcej uwagi poświęca się im jako środkom wyrażania intencji komuni- kacyjnych, a także uwarunkowaniom sytuacyjnym determinującym skuteczną realizację tych intencji. Osiągnięcia pragmatyki Wyzwaniem teoretycznym i praktycznym dla językoznawców jest opis funkcjonowania języka w warunkach komunikacji międzykulturowej — w tym wypadku polsko-rosyjskiej — w której dużą rolę, obok językowych różnic systemowych, odgrywa specyficzny uzus stosowania środków językowych właściwy danej nacji, odzwierciedlający specyficzny językowy obraz świata i obraz ten kształtujący. W zbiorze znalazły się też teksty poświęcone współczesnym narzędziom i metodom badania języka, w szczególności językoznawstwu korpusowemu. Redaktorzy Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Jan Goraj Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Sandra Trela Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-489-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-490-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,5. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jednostki języka w systemie i w mowie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: