Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00427 008633 20240148 na godz. na dobę w sumie
Jedz i bądź piękna! Zdrowa dieta na każdą porę roku - ebook/pdf
Jedz i bądź piękna! Zdrowa dieta na każdą porę roku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1651-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zajrzyj do dietetycznego skarbca z przepisami na cały rok!

O zdrowym odżywianiu napisano już pewnie miliony książek. W każdej księgarni zalegają całe stosy podobnej literatury — a miliony ludzi nadal borykają się z problemami zdrowotnymi lub otyłością. I często nie pomagają im żadne diety cud. Jeśli i Ty cierpisz na nadwagę albo przewlekłą chorobę o nieustalonym podłożu, niewykluczone, że przyczyna tkwi w nieodpowiednim pożywieniu. Może masz jakąś nietolerancję pokarmową albo niezdiagnozowaną celiakię? A może Twój organizm nie umie poradzić sobie ze strawieniem jajka albo mleka? Może jesz to, co jest niedobre dla Twojej grupy krwi?

Bez sprawdzenia, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, i ustalenia właściwej dla Ciebie diety nie masz większych szans na poprawę zdrowia i urody. Ale nie martw się — z tą książką podjęcie odpowiednich działań stanie się znacznie prostsze. Jej pierwsza część zawiera mnóstwo informacji o funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz produktach, które wspomagają go lub obciążają. Natomiast w drugiej, obszerniejszej części znajdziesz moc pysznych przepisów na cztery pory roku dla całej rodziny — także takiej, w której każdy ma inną grupę krwi. Autorki zadbały o to, by skompletować pełne, całodzienne jadłospisy, zbilansowane nie tylko pod kątem wartości odżywczych. I zapraszają Cię na swoją ucztę! Jedz smacznie i zdrowo!

Zdrowa dieta na co dzień to zdrowie na zawsze!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: Agata Augustynik Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jedzib Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8961-3 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I A Ty jak rozumiesz to przykazanie? Co nagle, to po diable! Powtórka z lekcji biologii Dlaczego to takie wa(cid:285)ne? To nie moda, to konieczno(cid:258)(cid:202) Jak trwoga, to do... dr D(cid:200)browskiej Czym jest od(cid:285)ywianie endogenne? Jak du(cid:285)o? Czy na pewno? Je(cid:258)li nie kalorie, to co? Co z produktami typu light? Czy pieczywo chrupkie rzeczywi(cid:258)cie pomaga schudn(cid:200)(cid:202)? T(cid:239)uszcz — wróg czy przyjaciel? Bez niego ani rusz! Czy(cid:285)by jednak eliksir? Bo tu przecie(cid:285) chodzi o Ciebie! Prawda, (cid:285)e pi(cid:218)kne przes(cid:239)anie? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Dlaczego a(cid:285) tyle jad(cid:239)ospisów? Rozdzia(cid:239) 1. Wiosna Jad(cid:239)ospis dla rodziny Przepisy Jad(cid:239)ospisy dla poszczególnych grup krwi 15 16 17 30 34 41 43 54 60 70 74 76 83 94 98 107 113 117 117 125 127 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku Przepisy grupa 0 Przepisy grupa A Przepisy grupa B Przepisy grupa AB Jad(cid:239)ospis bez glutenu, jajek, mleka i dro(cid:285)d(cid:285)y Przepisy Rozdzia(cid:239) 2. Lato Jad(cid:239)ospis dla rodziny Przepisy Jad(cid:239)ospisy dla poszczególnych grup krwi Przepisy grupa 0 Przepisy grupa A Przepisy grupa B Przepisy grupa AB Jad(cid:239)ospis bez glutenu, jajek, mleka i dro(cid:285)d(cid:285)y Przepisy Rozdzia(cid:239) 3. Jesie(cid:241) Jad(cid:239)ospis dla rodziny Przepisy Jad(cid:239)ospisy dla poszczególnych grup krwi Przepisy grupa 0 Przepisy grupa A Przepisy grupa B Przepisy grupa AB Jad(cid:239)ospis bez glutenu, mleka, jajek i dro(cid:285)d(cid:285)y Przepisy Rozdzia(cid:239) 4. Zima Jad(cid:239)ospis dla rodziny Przepisy Jad(cid:239)ospisy dla poszczególnych grup krwi Przepisy grupa 0 Przepisy grupa A 141 142 143 144 145 152 155 155 163 165 179 180 181 182 183 190 193 193 201 203 217 218 219 220 221 228 231 231 239 241 255 256 . Spis tre(cid:258)ci Przepisy grupa B Przepisy grupa AB Jad(cid:239)ospis bez glutenu, mleka, jajek i dro(cid:285)d(cid:285)y Przepisy Dodatek A Tabela produktów bezglutenowych Dodatek B Tabela produktów zasadotwórczych i kwasotwórczych z indeksem glikemicznym i kaloriami Bibliografia 257 258 259 266 269 271 279 9 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku Czy pieczywo chrupkie rzeczywi(cid:258)cie pomaga schudn(cid:200)(cid:202)? Kolejnym artyku(cid:239)em (cid:285)ywno(cid:258)ciowym, który wielu osobom kojarzy si(cid:218) z odchudzaniem, jest niew(cid:200)tpliwie chrupkie pieczywo. Skoro chcesz wiedzie(cid:202), jak si(cid:218) od(cid:285)ywia(cid:202), by w parze z urod(cid:200) sz(cid:239)o zdrowie, zapraszam Ci(cid:218) do zapoznania si(cid:218) ze stanowiskiem naszego eks- perta równie(cid:285) w sprawie tego wyrobu. Nie ma chyba lepszego symbolu diety odchudzaj(cid:200)cej ni(cid:285) chrupkie pieczywo. Pierwsze, co robi wiele osób przy zmianie sposobu od(cid:285)ywiania, to wprowadzenie w(cid:239)a(cid:258)nie tego produktu. Bo taki lekki, bo taki niskokaloryczny, bo... — powodów jest mnóstwo. Z regu(cid:239)y jednak na pierwszym miejscu wymienia si(cid:218) nisk(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) kalo- ryczn(cid:200). Zgodnie z dietami opartymi na ograniczaniu kalorii im mniej energii dostarcza produkt, tym lepiej. Niew(cid:200)tpliwie pieczywo chrupkie mo(cid:285)na zaliczy(cid:202) do artyku(cid:239)ów niskokalorycznych. Czy jednak faktycznie pomaga schudn(cid:200)(cid:202)? Chleb chrupki jest reprezentantem licznej grupy produktów spo- (cid:285)ywczych, jakimi s(cid:200) ekstrudaty. Proces ekstrudowania przebiega w specjalnie przeznaczonych do tego urz(cid:200)dzeniach, w których np. m(cid:200)k(cid:218) poddaje si(cid:218) wysokiemu ci(cid:258)nieniu i temperaturze. Kiedy m(cid:200)ka zaczyna si(cid:218) lepi(cid:202), mo(cid:285)na z niej formowa(cid:202) dowolne kszta(cid:239)ty. Po wypchni(cid:218)ciu jej z maszyny, w wyniku nag(cid:239)ego spadku ci(cid:258)nienia i temperatury, produkt prawie dziesi(cid:218)ciokrotnie zwi(cid:218)ksza swoj(cid:200) obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202). Charakterystyczn(cid:200) cech(cid:200) ekstrudatów jest to, (cid:285)e s(cid:200) chrupkie, (cid:239)atwo mi(cid:218)kn(cid:200) w ustach i maj(cid:200) specyficzny smak. Z (cid:285)ywie- niowego punktu widzenia najwa(cid:285)niejsza jest druga z wymienio- nych cech. Co to oznacza, (cid:285)e „(cid:239)atwo mi(cid:218)knie w ustach”? Ni mniej, ni wi(cid:218)cej tylko to, (cid:285)e bardzo szybko ulega strawieniu. Mo(cid:285)esz zro- bi(cid:202) ma(cid:239)y eksperyment. Spróbuj doprowadzi(cid:202) w ustach do konsy- stencji papki k(cid:218)s chleba tradycyjnego i chleba chrupkiego. Od razu wida(cid:202), jak pod wp(cid:239)ywem (cid:258)liny szybko rozpuszcza si(cid:218) ten drugi. Praktycznie, by powsta(cid:239)a papka, wcale nie trzeba si(cid:218) napracowa(cid:202). 74 Czy pieczywo chrupkie rzeczywi(cid:258)cie pomaga schudn(cid:200)(cid:202)? Efekt jest taki, (cid:285)e chleb chrupki bardzo szybko si(cid:218) trawi, a pro- dukty tego procesu zostaj(cid:200) równie b(cid:239)yskawicznie wch(cid:239)oni(cid:218)te. Skutkuje to... gwa(cid:239)townym wzrostem st(cid:218)(cid:285)enia glukozy we krwi. Glukoza jest jedynym (cid:283)ród(cid:239)em energii dla czerwonych krwinek i podstawowym dla mózgu. W skrócie mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e Twój organizm kocha (cid:258)wie(cid:285)(cid:200) glukoz(cid:218) — t(cid:218), któr(cid:200) dostarczasz mu wraz z po(cid:285)ywieniem, dlatego (cid:285)e jest mu niezb(cid:218)dna do prawid(cid:239)owego funkcjonowania. Jednak zbyt szybki i zbyt du(cid:285)y wzrost st(cid:218)(cid:285)enia tego cukru we krwi uruchamia mechanizm obronny — wyrzut insuliny. Koniecznie trzeba pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e nadmiar glukozy jest dla organizmu zabójczy. Tak jak zosta(cid:239)o to ju(cid:285) wcze(cid:258)niej powiedziane i w zabawny sposób zilustrowane, insulina produkowana jest przez trzustk(cid:218), a jej zadaniem jest wprowadzenie glukozy do komórek. Problem tkwi w tym, (cid:285)e insulina odk(cid:239)ada równie(cid:285) tkank(cid:218) t(cid:239)usz- czow(cid:200), szczególnie t(cid:218) na wysoko(cid:258)ci p(cid:218)pka. Ze wzgl(cid:218)du na to, (cid:285)e po spo(cid:285)yciu chrupkiego pieczywa, na skutek wysokiego st(cid:218)(cid:285)enia glukozy, nast(cid:218)puje du(cid:285)y wyrzut tego hormonu, paradoksalnie pro- dukt uznawany za sprzyjaj(cid:200)cy odchudzaniu powoduje tycie! Ale to jeszcze nie koniec problemów. Kiedy poziom glukozy jest wysoki, insulina nigdy nie „(cid:258)ci(cid:200)ga” go do poziomu wyj(cid:258)ciowego. Sprowadza go znacznie ni(cid:285)ej, co skutkuje stanem hipoglikemii. W tym momencie pojawia si(cid:218)... g(cid:239)ód, który musisz natychmiast zaspokoi(cid:202). Chlebem chrupkim nie mo(cid:285)na si(cid:218) naje(cid:258)(cid:202). Najgorsze jest to, (cid:285)e ci(cid:200)g(cid:239)e si(cid:218)ganie po ten produkt powoduje gwa(cid:239)towne wzrosty i spadki st(cid:218)(cid:285)enia glukozy we krwi. Trzustka jest obci(cid:200)(cid:285)ona ci(cid:200)g(cid:239)(cid:200) produkcj(cid:200) insuliny i jej du(cid:285)ymi wyrzutami, a Ty nie(cid:258)wia- domie pracujesz w ten sposób na kilka do(cid:258)(cid:202) gro(cid:283)nych chorób. Jak to si(cid:218) dzieje? Wró(cid:202)my jeszcze do funkcji insuliny. Jak ju(cid:285) wspomnia(cid:239)am (i jak by(cid:239)o to wyja(cid:258)nione w jednym z poprzednich rozdzia(cid:239)ów), wpro- wadza ona cz(cid:200)steczki glukozy do komórek. Wyobra(cid:283) sobie tak(cid:200) sytuacj(cid:218): Kto(cid:258) stoi za Twoimi plecami i ca(cid:239)y czas mówi. Mówi i mówi. W pierwszym momencie nawet przejmujesz si(cid:218) tym, co ma do powiedzenia. Po jakim(cid:258) czasie przestajesz zwraca(cid:202) na niego 75 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku uwag(cid:218). Wy(cid:239)(cid:200)czasz si(cid:218). Tracisz na niego wra(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202). Przestajesz go zauwa(cid:285)a(cid:202). To samo dzieje si(cid:218) z komórkami, które ci(cid:200)gle bombar- dowane przez insulin(cid:218) trac(cid:200) wra(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) na ni(cid:200). Jest to tzw. insuli- nooporno(cid:258)(cid:202) komórek. Stan ten odpowiada za powstawanie oty(cid:239)o(cid:258)ci brzusznej, cukrzycy typu II, nadci(cid:258)nienia, mia(cid:285)d(cid:285)ycy, choroby nie- dokrwiennej serca — zespo(cid:239)u metabolicznego, z którym boryka si(cid:218) coraz wi(cid:218)cej osób. Do tego stanu mo(cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie przyczyni(cid:202) si(cid:218) spo(cid:285)ywanie niskokalorycznego, tak powszechnie rekomendowa- nego chleba chrupkiego! Czy oznacza to, (cid:285)e produkt ten jest na wskro(cid:258) z(cid:239)y? Nie. Nale(cid:285)y jednak mie(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, (cid:285)e to, co promowane jest jako light, nie zawsze sprzyja odchudzaniu, a warto(cid:258)(cid:202) energetyczna nie jest jedynym czynnikiem, który wp(cid:239)ywa na to, czy uda Ci si(cid:218) spali(cid:202) tkank(cid:218) t(cid:239)uszczow(cid:200). — Ewa Mirkowicz T(cid:239)uszcz — wróg czy przyjaciel? Wiesz ju(cid:285), czym s(cid:200) produkty typu light. Potrafisz podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218), czy w trosce o (cid:239)adn(cid:200) sylwetk(cid:218) warto si(cid:218)ga(cid:202) po chrupkie pieczywo. A co z t(cid:239)uszczem? O wyja(cid:258)nienie tego, co ma on do zrobienia w Twoim organizmie, poprosi(cid:239)am zaprzyja(cid:283)nion(cid:200) pani(cid:200) psycho- log, absolutn(cid:200) fank(cid:218) ludzkiego mózgu. To Agata Górska, osoba specjalizuj(cid:200)ca si(cid:218) w rehabilitacji neurop- sychologicznej. Czy Ty te(cid:285) znasz ten rytm? Bezsenna noc, przem(cid:218)czenie i poja- wiaj(cid:200)cy si(cid:218) nagle kryzys. Byle by go przetrwa(cid:202). Pó(cid:283)niej jako(cid:258) to b(cid:218)- dzie. Niepostrze(cid:285)enie ro(cid:258)nie lista nieza(cid:239)atwionych spraw. Pojawiaj(cid:200) si(cid:218) trudno(cid:258)ci z organizacj(cid:200) dnia. Codzienne obowi(cid:200)zki, które do niedawna nie stanowi(cid:239)y problemu, zaczynaj(cid:200) Ci(cid:218) przerasta(cid:202). Do tego ta niezno(cid:258)na dekoncentracja! Zauwa(cid:285)asz drobne, ale jednak coraz cz(cid:218)stsze k(cid:239)opoty z pami(cid:218)ci(cid:200). Przecie(cid:285) jeszcze dwa miesi(cid:200)ce temu by(cid:239)o ca(cid:239)kiem dobrze. Zastanawiasz si(cid:218), co za tym stoi. Mo(cid:285)e 76 T(cid:239)uszcz — wróg czy przyjaciel? nawet przez chwil(cid:218) zdarza Ci si(cid:218) pomy(cid:258)le(cid:202): „No tak, przecie(cid:285) lat mi nie ubywa. Prawd(cid:200) jest, (cid:285)e to, co wcze(cid:258)niej sprawia(cid:239)o tyle przyjemno(cid:258)ci, dzi(cid:258) bez wi(cid:218)kszego (cid:285)alu zamieniam na drzemk(cid:218). Wypad za miasto? Ch(cid:218)tnie, gdyby nie podró(cid:285), któr(cid:200) ostatnio ja- ko(cid:258) (cid:283)le znosz(cid:218). (cid:146)atwiej ni(cid:285) kiedy(cid:258) wpadam w z(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Irytuj(cid:218) si(cid:218), gdy trzeba na co(cid:258) czeka(cid:202). Eliksir m(cid:239)odo(cid:258)ci? Chyba tylko w bajkach! W realnym (cid:258)wiecie nie istnieje”. Je(cid:258)li to te(cid:285) Twoja rzeczywisto(cid:258)(cid:202), zachowaj spokój. Odczuwanie takiego stanu da si(cid:218) wyt(cid:239)umaczy(cid:202). Wiele wskazuje na to, (cid:285)e prze- grza(cid:239) si(cid:218) mechanizm zawiaduj(cid:200)cy ca(cid:239)ym Twoim organizmem. Prze- staje dawa(cid:202) rad(cid:218), bo (z pewno(cid:258)ci(cid:200) niechc(cid:200)cy) zosta(cid:239) przez Ciebie... zag(cid:239)odzony. Od dawna ju(cid:285) jedzie na rezerwach rezerw. Dlatego zanim zasiad(cid:239)szy w fotelu, zaczniesz rozmy(cid:258)la(cid:202) o tym, co z Tob(cid:200) nie tak, i mo(cid:285)e nawet zacz(cid:200)(cid:202) (cid:285)egna(cid:202) si(cid:218) z m(cid:239)odo(cid:258)ci(cid:200), mam dla Ciebie dobr(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202). To si(cid:218) da naprawi(cid:202). Najpierw jednak u(cid:258)miechnij si(cid:218) do niezwyk(cid:239)ego skarbu, którym wci(cid:200)(cid:285) dysponujesz. Mam na my(cid:258)li nie co innego, jak w(cid:239)a(cid:258)nie Twój mózg. A mnie pozwól pokaza(cid:202) Ci, jak mo(cid:285)e by(cid:202) dobrze, gdy ju(cid:285) bardziej (cid:258)wia- domie zaczniesz traktowa(cid:202) go we w(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób. Nie wiesz, czego od Ciebie potrzebuje? To mo(cid:285)na wywnioskowa(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie z Twojego samopoczucia i nastroju. To dlatego, (cid:285)e ten absolutnie wyj(cid:200)tkowy narz(cid:200)d kryje odpowiedzi na wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) pyta(cid:241) dotycz(cid:200)- cych Twoich emocji, kondycji psychicznej i zdrowia. I cho(cid:202) nie masz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, by zajrze(cid:202) do jego wn(cid:218)trza, przynajmniej pobie(cid:285)ne poznanie budowy tego niezwyk(cid:239)ego organu pozwoli Ci nie dopuszcza(cid:202) do jego os(cid:239)abiania. A je(cid:258)li ju(cid:285) takowe si(cid:218) zdarzy, b(cid:218)dziesz w stanie wystarczaj(cid:200)co szybko w(cid:239)a(cid:258)ciwie zareagowa(cid:202). Mózg potrzebuje energii. Uzyskuje j(cid:200) dzi(cid:218)ki naczyniom krwio- no(cid:258)nym dostarczaj(cid:200)cym komórkom tlen i glukoz(cid:218). Jednak swoje istnienie zawdzi(cid:218)cza wodzie i... t(cid:239)uszczowi. W 80 mózg zbu- dowany jest z wody. Natomiast a(cid:285) 60 jego suchej masy to w(cid:239)a(cid:258)nie lipidy. Tak, tak, mózg to prawdziwy t(cid:239)u(cid:258)cioch! Pokrywa- j(cid:200)ca obie jego pó(cid:239)kule pofa(cid:239)dowana kora, która po wyg(cid:239)adzeniu i rozprostowaniu zaj(cid:218)(cid:239)aby powierzchni(cid:218) 2 m², zbudowana jest 77 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku przede wszystkim z t(cid:239)uszczu. Podzielona na cztery p(cid:239)aty zarz(cid:200)dza mnóstwem funkcji. Mi(cid:218)dzy innymi odbiera i przetwarza wra(cid:285)enia zmys(cid:239)owe: w(cid:218)ch, wzrok, s(cid:239)uch i dotyk. Odpowiada za planowanie (cho(cid:202)by zakupów). Zawiaduje wykonywaniem ruchów, czyli wszystkim, co robisz ze swoim cia(cid:239)em. To w(cid:239)a(cid:258)nie ona ma wp(cid:239)yw na to, w jaki sposób w tej chwili trzymasz ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Jej zadaniem jest kierowanie procesami poznawczymi, takimi jak my(cid:258)lenie, pami(cid:218)(cid:202), uwaga i koncentracja (np. na tek(cid:258)cie, który w(cid:239)a(cid:258)nie czy- tasz). Odpowiada równie(cid:285) za funkcje j(cid:218)zykowe, czyli zdolno(cid:258)(cid:202) mówienia, rozumienia mowy i pisma. Mimo (cid:285)e trudno sobie to wyobrazi(cid:202), jeden galaretowaty organ ma wp(cid:239)yw na Twoje samo- poczucie, kondycj(cid:218) fizyczn(cid:200), mo(cid:285)liwo(cid:258)ci intelektualne i wygl(cid:200)d. Reguluje Twoje emocje (te adekwatne i nieadekwatne) i motywacje. Jak to si(cid:218) dzieje? W mózgu znajduj(cid:200) si(cid:218) substancje chemiczne zwane neurotrans- miterami. Dzia(cid:239)aj(cid:200)c w ró(cid:285)nych jego miejscach, s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do przeno- szenia informacji. Dzi(cid:218)ki ich obecno(cid:258)ci organizm dzia(cid:239)a, jak nale(cid:285)y. Dwa spo(cid:258)ród najwa(cid:285)niejszych z nich to powszechnie znane jako hormony szcz(cid:218)(cid:258)cia serotonina i dopamina. W(cid:239)a(cid:258)ciwy ich poziom sprawia, (cid:285)e nie ga(cid:258)nie motywacja i zaanga(cid:285)owanie. Dzi(cid:218)ki nim (hormonom) odczuwasz przyjemno(cid:258)(cid:202) i satysfakcj(cid:218). Dbasz o zdro- wie i wygl(cid:200)d. Porz(cid:200)dnie si(cid:218) wysypiasz i kontrolujesz emocje. Pogoda ducha, nieschodz(cid:200)cy z twarzy u(cid:258)miech, wiara we w(cid:239)asne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, gotowo(cid:258)(cid:202) do podejmowania wyzwa(cid:241) — wszystko to drzemie w Tobie. Bywa jednak, (cid:285)e Twój potencja(cid:239) jest wygaszany. S(cid:239)abnie koncentracja i pami(cid:218)(cid:202). Pojawiaj(cid:200) si(cid:218) zaburzenia rytmu snu i czuwania. Te, jak nietrudno si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), wp(cid:239)ywaj(cid:200) na pogorsze- nie kondycji, zarówno fizycznej, jak i w sferze psyche. Wkrada si(cid:218) niepokój. (cid:146)atwiej o rozdra(cid:285)nienie. Co wi(cid:218)cej, dokonywanie wybo- rów i podejmowanie najprostszych decyzji okazuje si(cid:218) niema(cid:239)ym wysi(cid:239)kiem. To wtedy rezygnujesz z dawno obranych celów. Przez spadek motywacji tracisz nadziej(cid:218) i wiar(cid:218). Jakby tego by(cid:239)o ma(cid:239)o, zaburzenia poziomu dopaminy i serotoniny wp(cid:239)ywaj(cid:200) tak(cid:285)e na apetyt. Poniewa(cid:285) podjadanie mi(cid:218)dzy g(cid:239)ównymi posi(cid:239)kami to sztu- 78 T(cid:239)uszcz — wróg czy przyjaciel? czny sposób pobudzania mózgowych o(cid:258)rodków przyjemno(cid:258)ci i nagrody, przybierasz na wadze. Kiedy jest Ci smutno, ch(cid:218)tniej si(cid:218)gasz po bogate w cukier produkty powoduj(cid:200)ce „w(cid:218)glowoda- nowy haj”. Niestety, zaraz po nim nast(cid:218)puje gwa(cid:239)towny spadek serotoniny, hormonu odpowiadaj(cid:200)cego za t(cid:218) chwilow(cid:200) ulg(cid:218) i ulotne szcz(cid:218)(cid:258)cie. To sprawia, (cid:285)e smutek si(cid:218) pog(cid:239)(cid:218)bia. Obni(cid:285)ony nap(cid:218)d przek(cid:239)ada si(cid:218) na przyrost wagi lub jej drastyczny spadek. Problemy z (cid:239)aknieniem wywo(cid:239)uj(cid:200) lawin(cid:218) zmian, które do(cid:258)(cid:202) szybko odbijaj(cid:200) si(cid:218) na urodzie. Wkrada si(cid:218) apatia i spadek libido. Kiedy brakuje si(cid:239), zrozumienie przyczyny do(cid:258)wiadczanych trudno(cid:258)ci nie jest (cid:239)atwe. Nie sprzyja temu przed(cid:239)u(cid:285)aj(cid:200)cy si(cid:218) stan kiepskiej formy. Nie pomagaj(cid:200) te(cid:285) drastycznie s(cid:239)abn(cid:200)ce zdolno(cid:258)ci poznawcze i inte- lektualne. Kiedy wszystko idzie nie tak, jak sobie (cid:285)yczysz, cichn(cid:200) emocje. Pojawia si(cid:218) oboj(cid:218)tno(cid:258)(cid:202). Warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e to ju(cid:285) istotny objaw depresji, choroby, której rozwój bardzo cz(cid:218)sto jest masko- wany i d(cid:239)ugo przebiega niezauwa(cid:285)ony. Poprawa nie zale(cid:285)y od tego, czy we(cid:283)miesz si(cid:218) w gar(cid:258)(cid:202), ale od tego, czy organ zawiaduj(cid:200)cy Tob(cid:200) przywrócisz do pracy na w(cid:239)a(cid:258)ciwym mu poziomie. Chcesz wie- dzie(cid:202), jak to zrobi(cid:202)? Popraw kondycj(cid:218) swojego mózgu. Jak ju(cid:285) zosta(cid:239)o powiedziane, ma ona zwi(cid:200)zek z poziomem konkretnych hormonów. Pojawi(cid:239)a si(cid:218) te(cid:285) informacja, (cid:285)e du(cid:285)a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tego arcywa(cid:285)nego organu to, prócz wody, t(cid:239)uszcz. A skoro tak, mózg potrzebuje wody i t(cid:239)uszczu. To w(cid:239)a(cid:258)nie z niego powstaj(cid:200) wspomniane neurotransmitery. To rów- nie(cid:285) dzi(cid:218)ki niemu wyst(cid:218)puj(cid:200) one w odpowiednich proporcjach. Zapewne zdajesz sobie spraw(cid:218), (cid:285)e jak woda wodzie, tak i t(cid:239)uszcz t(cid:239)uszczowi nierówny. W takim razie jaki jest dla Twojego mózgu najlepszy? Ta najwa(cid:285)niejsza z zainstalowanych w Tobie maszyn potrzebuje niezak(cid:239)óconego dost(cid:218)pu do kwasów t(cid:239)uszczowych, które w swojej nazwie maj(cid:200) dwa wa(cid:285)ne okre(cid:258)lenia: nienasycone i niezb(cid:218)dne (Nie- zb(cid:218)dne Nienasycone Kwasy T(cid:239)uszczowe). To w(cid:239)a(cid:258)nie te terminy pomog(cid:200) Ci odró(cid:285)ni(cid:202) t(cid:239)uszcze korzystne dla zdrowia od tych, które Ci nie sprzyjaj(cid:200). (cid:189)ród(cid:239)em tych, które powinny zainteresowa(cid:202) Ci(cid:218) 79 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku najbardziej, jest t(cid:239)uszcz pokarmowy. Chodzi o kwasy omega-3 i omega-6. O pozyskanie tych drugich specjalnie stara(cid:202) si(cid:218) nie musisz. W Twojej diecie i bez szczególnego wysi(cid:239)ku jest ich zwy- kle zbyt du(cid:285)o i w(cid:239)a(cid:258)nie ten nadmiar bywa problematyczny. Skon- centrujmy si(cid:218) zatem na tych, których zazwyczaj jest o wiele za ma(cid:239)o, czyli omega-3. Ich reprezentantami s(cid:200) kwasy DHA (deko- zaheksaenowy) i EPA (eikozapentaenowy). To w(cid:239)a(cid:258)nie z nimi warto nie tylko solidnie si(cid:218) zaznajomi(cid:202), ale i zaprzyja(cid:283)ni(cid:202). Najle- piej na zawsze. Nie bez powodu w pe(cid:239)nej nazwie kwasów omega-3 wyst(cid:218)puje przymiotnik „niezb(cid:218)dne”. Organizm nie potrafi sam wytworzy(cid:202) ich w wystarczaj(cid:200)cej ilo(cid:258)ci, a skoro tak, nie masz innego wyj(cid:258)cia, jak zadba(cid:202) o ich regularn(cid:200) dostaw(cid:218). Mo(cid:285)esz pozyska(cid:202) je z produktów spo(cid:285)ywczych. Mo(cid:285)esz te(cid:285) rozwa(cid:285)y(cid:202) alternatywny sposób ich dostarczania w postaci wysokiej jako(cid:258)ci suplementu. To, czego dokonuj(cid:200) kwasy omega-3, jest w stanie zadowoli(cid:202) ka(cid:285)- dego. W(cid:239)a(cid:258)nie one stanowi(cid:200) 50 wszystkich t(cid:239)uszczów buduj(cid:200)cych mózg. To t(cid:239)umaczy ich bezpo(cid:258)redni wp(cid:239)yw na popraw(cid:218) nastroju, kontrol(cid:218) zachowania i dobry humor. NNKT nie tylko usprawniaj(cid:200) prac(cid:218) mózgu, ale tak(cid:285)e poprawiaj(cid:200) wygl(cid:200)d. To prawdziwi stra(cid:285)nicy Twojego zdrowia i urody. We krwi osób choruj(cid:200)cych na depresj(cid:218) i inne zaburzenia emocjonalne odnotowuje si(cid:218) bardzo niski poziom omega-3. Nic wi(cid:218)c dziwnego, (cid:285)e w czasach antycznych lekarstwem na depresj(cid:218) by(cid:239)a potrawka ze zwierz(cid:218)cego... mózgu. Wyj(cid:200)tkowo niskie poziomy kwasu DHA we krwi wyst(cid:218)puj(cid:200) u matek, które dotyka depresja po urodzeniu dziecka. Je(cid:258)li podczas ci(cid:200)(cid:285)y kobieta obok niezb(cid:218)dnego kwasu foliowego i (cid:285)elaza nie przyjmuje kwasów t(cid:239)uszczowych omega-3, bez w(cid:200)tpienia nara(cid:285)a na niepotrzebne ryzyko siebie, ale przede wszystkim dziecko. To dlatego, (cid:285)e kwasy, o których mowa, wp(cid:239)ywaj(cid:200) na prawid(cid:239)owy rozwój uk(cid:239)adu nerwo- wego, poznawczego, emocjonalnego oraz zmys(cid:239)u wzroku. Przyj- mowane przez mam(cid:218) podczas ci(cid:200)(cid:285)y wspomagaj(cid:200) dojrzewaj(cid:200)cy mózg i serce malucha. Równie(cid:285) karmi(cid:200)c piersi(cid:200), matka ma szans(cid:218) uzupe(cid:239)nia(cid:202) kwasy omega-3 w organizmie dziecka. 80 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku a n s o W i B A i w r k a p u r G B i w r k a p u r G A i w r k a p u r G 0 i w r k a p u r G (cid:148) E Z D I . 7 m e r i b m i i m e n o m a d r a k , m e s o r p z (cid:285) y r i k d o S (cid:239) m e r i b m i i m e n o m a d r a k , m e s o r p z (cid:285) y r i k d o S (cid:239) m e r i b m i i m e n o m a d r a k , m e s o r p z (cid:285) y r i k d o S (cid:239) m e r i b m i i m e n o m a d r a k , m e s o r p z (cid:285) y r i k d o S (cid:239) i ) u n e z d u b e z r p o p ( . 0 0 8 – 0 0 7 . I E N A D A N (cid:165) I m y n (cid:258) a w k z y n r e c u l i k (cid:239) e K i l j m e e o i (cid:200) i r o k y c , i m e k (cid:239) b a j m y w o m a z e s m y n (cid:258) a w k z y n r e c u l i k (cid:239) e K i l j m e e o i (cid:200) i r o k y c , i m e k (cid:239) b a j m y w o m a z e s m y n (cid:258) a w k z y n r e c u l i k (cid:239) e K i l j m e e o i (cid:200) i r o k y c , i m e k (cid:239) b a j m y w o m a z e s m y n (cid:258) a w k z e w o o s i k (cid:239) e K j i l j m e e o i (cid:200) i r o k y c , i m e k (cid:239) b a j m y w o m a z e s . 0 0 1 1 (cid:285) i n j e n (cid:283) ó p e N i i I E N A D A N (cid:165) I I I l j y w o o s z s a u g y n z c y t a m o r A a z s a k , i m a w y z r a w z i a (cid:239) k w (cid:202) , a n n e m z c (cid:218) i j m e n a z r h c z i w ó k a n z c o b z z s a u G l a z s a k , i m a w y z r a w z i a (cid:239) k w (cid:202) , a n n e m z c (cid:218) i j m e n a z r h c z l j y w o o s z s a u g y n z c y t a m o r A l j y w o o s z s a u g y n z c y t a m o r A m e n a z r h c z a (cid:239) k w (cid:202) , a n a z c y r g i m e n a z r h c z a (cid:239) k w (cid:202) , a n a z c y r g i a z s a k , i m a w y z r a w z a z s a k , i m a w y z r a w z m y n o e m i l i i , (cid:200) n k u c , m y n a n l i (cid:239) w ó u k o r b i m a k (cid:239) e k z i l i (cid:200) k u b e c (cid:200) n o w r e z c i i m e n e m e s m y t o (cid:239) z i i k w e h c r a m z a k w ó r u S m y n o e m i l i i , (cid:200) n k u c , m y n a n l i (cid:239) w ó u k o r b i m a k (cid:239) e k z i l i (cid:200) k u b e c (cid:200) n o w r e z c i i m e n e m e s m y t o (cid:239) z i i k w e h c r a m z a k w ó r u S m y n o e m i l i i , (cid:200) n k u c , m y n a n l i (cid:239) w ó u k o r b i m a k (cid:239) e k z i l i (cid:200) k u b e c (cid:200) n o w r e z c i i m e n e m e s m y t o (cid:239) z i i k w e h c r a m z a k w ó r u S m y n o e m i l i i , (cid:200) n k u c , m y n a n l i (cid:239) w ó u k o r b i m a k (cid:239) e k z i l i (cid:200) k u b e c (cid:200) n o w r e z c i i m e n e m e s m y t o (cid:239) z i i k w e h c r a m z a k w ó r u S j i e w o z s k r o i k (cid:200) m i z i k n (cid:258) e a N l i m y w o k w i l (cid:258) i i (cid:239) m a d w o p z m y w o (cid:285) y r u k e m a n l j i e w o z s k r o i k (cid:200) m i z i k n (cid:258) e a N l i m y w o k w i l (cid:258) i i (cid:239) m a d w o p z m y w o (cid:285) y r u k e m a n l j i e w o z s k r o i k (cid:200) m i z i k n (cid:258) e a N l i m y w o k w i l (cid:258) i i (cid:239) m a d w o p z m y w o (cid:285) y r u k e m a n l j i e w o z s k r o i k (cid:200) m i z i k n (cid:258) e a N l i m y w o k w i l (cid:258) i i (cid:239) m a d w o p z m y w o (cid:285) y r u k e m a n l K E R O Z C E W D O P I 0 0 . 6 1 – 0 0 . 5 1 A J C A L O K 0 0 . 8 1 . 0 0 3 1 o o k O (cid:239) D A B O I 124 1. Wiosna Przepisy Sa(cid:239)atka z gotowanych buraków DLA GRUP: 0, A, B, AB Sk(cid:239)adniki: (cid:120) 1 du(cid:285)y burak (cid:120) 60 g koziego sera (cid:120) 30 g p(cid:239)atków migda(cid:239)ów (cid:120) 2 (cid:239)y(cid:285)ki oliwy z oliwek (cid:120) kilka listków bazylii (cid:120) sól, czosnek Sposób wykonania: Dzie(cid:241) wcze(cid:258)niej ugotuj buraka w skórce (1 burak na osob(cid:218)). Wystudzonego buraka obierz i pokrój w kostk(cid:218). Ser kozi pokrój w plastry. Wymieszaj oliw(cid:218) z siekan(cid:200) bazyli(cid:200), sol(cid:200) i gniecionym z(cid:200)bkiem czosnku, dodaj do buraczków i p(cid:239)atków migda(cid:239)owych. Podawaj ze zrumienionymi w tosterze grzankami z chleba orki- szowego. Smacznego! 125 Jedz i b(cid:200)d(cid:283) pi(cid:218)kna! Zdrowa dieta na ka(cid:285)d(cid:200) por(cid:218) roku 278
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jedz i bądź piękna! Zdrowa dieta na każdą porę roku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: