Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 008406 24101571 na godz. na dobę w sumie
Jezu, Ty się tym zajmij - ebook/pdf
Jezu, Ty się tym zajmij - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697513 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Jezu, Ty się tym zajmij” to zawierzenie, które w niezwykły sposób podbija ludzkie serca. Przekazywane jest i wypowiadane przez coraz to nowych wiernych doznających łask wypływających z modlitwy pełnego zawierzenia. Rośnie też liczba świadectw licznych łask i działania Bożej opatrzności tych, którzy w akcie zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij” całkowicie powierzyli swoje problemy Jezusowi. Przedstawiamy historie osób, które odważyły się wypowiedzieć: „Jezu, Ty się tym zajmij” i w pełni zaufali Zbawicielowi. Dla jednych będą one potwierdzeniem wielkości daru aktu zawierzenia, który propagował ks. Dolindo, a dla innych inspiracją, by nie zmagać się samodzielnie ze swym nieszczęściem, ale by całkowicie zaufać i powierzyć siebie oraz swoje problemy miłosiernemu Jezusowi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jezu, Ty się tym zajmij Świadectwa rys. Marta Zdebska ks. Dolindo Ruotolo Kiedy modlisz się i nie widzisz skutków modlitwy, przylgnij mocniej do Jezusa, zaufaj bardziej, wpraw Go, że tak powiem, w zakłopotanie jeszcze większą wiarą. ks. Dolindo Ruotolo Redakcja Małgorzata Pabis Korekta Agata Chadzińska Anna Kendziak Projekt okładki Łukasz Kosek Skład Łukasz Sobczyk Wkładka zdjęciowa Henryk Bejda Rys. portret ks. Dolindo Ruotolo Marta Zdebska Obraz na okładce Carl Heinrich Bloch „Consolator” ISBN 978-83-7569-751-3 © 2017 Dom Wydawniczy RAFAEL ul. Rękawka 51 30-535 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl II Wyproszone łaski Pokój serca Bardzo często modlę się modlitwą „Jezu, Ty się tym zajmij”, a właściwie tym aktem strzelistym! Sku- teczność jej jest ogromna i daje pokój serca!!! Modlę się w różnych sytuacjach życiowych, tych zwyczajnych i tych po ludzku bardzo trudnych albo takich, w których sami nie możemy sobie poradzić, bo nas przerastają, wtedy, kiedy jestem bezradna. Wówczas powierzam Panu Jezusowi konkretną sy- tuację i jestem spokojna, bo Jemu ufam. Wiem, że On najlepiej się tym zajmie. Od dawna słyszałam o  tej modlitwie. Każdego dnia odmawiam wiele różnych modlitw, więc ja- koś szczególnie nie zainteresowałam się właśnie tą 39 modlitwą. W momencie, kiedy przeżywałam bardzo trudny czas w życiu – czas cierpienia i odchodzenia z  tego świata ks. kard. Franciszka Macharskiego, któremu wiele lat służyłam – zaczęłam modlić się właśnie wezwaniem: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Wi- działam, że sama sobie nie poradzę, więc postano- wiłam swoje problemy oddać w najlepsze ręce. Bo w tej modlitwie przecież chodzi o zaufanie. Po śmierci ks. kard. Franciszka klęczałam i mo- dliłam się przez jego wstawiennictwo: „Jezu, Ty się tym zajmij”. W  bardzo szybkim czasie, już po upływie trzech czy czterech tygodni, otrzymałam ogromny pokój serca. Oddałam swoje troski w naj- lepsze ręce i wiem, że z tych różnych trudnych sytu- acji Pan mnie wyprowadzi. Teraz, cokolwiek robię, wszystko oddaję Panu Bogu, czy to w pracy, czy w kontaktach z chorymi. Absolutnie wszystko oddaję Bogu. Nie mam lepsze- go pomysłu na życie. „Jezu, Ty się tym zajmij” to konsekwencja całko- witego zaufania Bogu. Mówię: „Jezu, ufam Tobie”, i dopowiadam: „Ty się tym zajmij”, właśnie dlatego, że Mu ufam. To nie znaczy, że mi się wszystko podo- ba, że nic mnie to nie kosztuje. Siostra Dolorosa, albertynka 40 Jezu, Ty się tym zajmij! „To mój ukochany święty” Z  radością podzielę się moim doświadczeniem z kochanym ks. Dolindo z Neapolu. Po raz pierwszy usłyszałam o tym pokornym i kochającym Kościół kapłanie dwa lata temu od pewnego księdza, który zachęcał do modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”, choć nie znał nazwiska autora tego aktu zawierzenia. Po pewnym czasie inny ksiądz, tym razem mój przyja- ciel z lat szkolnych, opowiedział mi z wielkim entu- zjazmem i czułością o historii życia i niesamowitych dziełach i cudach ks. Dolindo Ruotolo. Przeczyta- łam biografię Ksiądz Dolindo Ruotolo. Święty kapłan autorstwa ks. dr. Roberta Skrzypczaka. Ciągle jed- nak miałam pragnienie poznawać ks. Dolindo. W tym roku spędzałam z mężem ferie w Miano pod Neapolem. Odwiedziłam w Pietrelcinie św.  Ojca Pio, który mówił o ks. Dolindo „święty ka- płan”. Bardzo pragnęłam jednak pielgrzymować do grobu ks. Dolindo. Razem z rodziną pojechaliśmy do Neapolu, nie wiedząc gdzie szukać jego grobu. Ksiądz Dolindo doprowadził nas jednak do siebie w  niecałe dziesięć minut od wjazdu do Neapolu! Czułam, że jest ze mną. Przy grobie, po wspólnej modlitwie z rodziną, zostałam sama na godzinę. To 41 Świadectwa było piękne i  wzruszające doświadczenie. Modląc się o łaski dla synów i przyjaciół, pukałam w płytę grobowca, jak prosił ks. Dolindo: „Kiedy przyjdziesz do mojego grobu, zapukaj. Nawet zza grobu odpo- wiem ci: ufaj Bogu”. Spotkałam tam też staruszka, który przychodzi do tego kościoła i który spotykał ks. Dolindo. Zapytał, skąd jestem, a potem powie- dział: Bene, bene, bene. Dzisiaj widzę, że to bene to zapowiedź tych dobroci, które otrzymałam od Pana Boga za pośrednictwem ks. Dolindo. Starszy pan zapalił też światełko przy obrazie Pana Jezusa, któ- rego namalowała pewna włoska malarka na prośbę ks. Dolindo. To jest taki wizerunek Jezusa, który wi- dział ks. Dolindo, kiedy miał widzenia. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być tam w kościele Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa. Od tej pory codziennie ks. Dolindo Ruotolo pomaga mi w trudnych chwilach swoją cudowną modlitwą, swoją postawą pokory i  miłości do każdego czło- wieka, bezgraniczną miłością do Kościoła. Jest dla mnie świadkiem Chrystusa umierającego za mnie i za innych. Ksiądz Doli, jak nazywały go córki duchowe, miał niesamowite poczucie humoru i  dystans do siebie. To bardzo mi pomaga i przypomina codzien- nie, że pierwszym jest to, by być normalnym, zwy- kłym człowiekiem, bratem, bliźnim, identyfikować się z każdym człowiekiem. 42 Jezu, Ty się tym zajmij! Wiele myśli, jakie wypowiedział sługa Boży ks. Dolindo Ruotolo, warto zapamiętać i cy- tować. Wiele z nich przemawia do nas, daje wska- zówki, jak żyć. Kończąc tę książeczkę, chcę czy- telnikom zostawić jedną myśl dobrze oddającą to wszystko, co tutaj przeczytali, a także to, co przeżyli nasi „bohaterowie”, czyli osoby, które zdecydowały się podzielić z nami swoim świadectwem: „Nigdy nie sądź, nigdy nie potępiaj! Złóż w ręce Boga to, co wydaje ci się niesprawiedliwe i pokrzywione, a Bóg się tym zajmie”. (o. Dolindo)12 12 Za: Postulacja Generalna Franciszkanów Niepokalanej, Ksiądz Dolindo Ruotolo. Święty kapłan (Ojciec Pio), dz. cyt., str. 214. 99 „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwie- rzycie” –  czytamy w  Piśmie Świętym (J 4,48). Te znaki są nam potrzebne (choć niekonieczne), by na- sza wiara wzrastała. Wielu tych, którzy w swoim życiu doświadczy- li szczególnej pomocy Boga, podzieliło się z nami swoim świadectwem. Wierzymy, że przyniesie to dobre owoce. Kolejnych zachęcamy do przysyłania nam swo- ich świadectw mailowo na adres: malgorzatapabis@rafael.pl lub drogą pocztową na adres: Dom Wydawniczy „Rafael” Małgorzata Pabis ul. Rękawka 51 30-535 Kraków 100 Jezu, Ty się tym zajmij! Wydaje ci się to niemożliwe? Za- mknij oczy i powiedz z całej duszy: Jezu, Ty się tym zajmij. Nie bój się, zajmę się tym i będziesz z uni- żeniem błogosławić moje Imię. Ty- siąc modlitw nie znaczy tyle, co je- den akt zawierzenia: zapamiętajcie to dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny niż ta: O Jezu, zawierzam się Tobie, Ty się tym zajmij! 109 Akt zawierzenia Spis treści Od wydawcy ...................................................................7 Wstęp ...........................................................................13 I. Urodził się świętym ..................................................17 II. Wyproszone łaski ....................................................37 Pokój serca ......................................................................39 „To mój ukochany święty” ............................................41 Modlitwa przynosi w życiu dobre owoce ...................43 Pan Bóg działa! ...............................................................45 Jak trwoga, to do Boga ..................................................47 „Teraz też się zajmij i działaj” .......................................52 „Cóż ja sama mogę, nędzny robak” ............................53 „Niszczył mnie stres” ....................................................55 Po udarze nie ma śladu .................................................55 Ojciec Dolindo znalazł sobie przyjaciółkę .................57 Problemy z nogą ustąpiły ..............................................63 „Nie żałuj funduszy dla swojej duszy” ........................64 Prezent od ks. Dolindo ..................................................66 Wnuczka ocalała z wypadku ........................................77 „Jezu, Ty się tym zajmij” w konfesjonale ....................78 „Rzuciłam się w bezgraniczne miłosierdzie Boże” ....79 Łaska dobrej śmierci ......................................................80 „Bóg bierze sprawy w swoje ręce, a moim zadaniem jest ufać” ....................................82 „Potrafię w pełni zaufać Bogu” ....................................87 „Serce podskoczyło mi z radości” ................................88 Jak grom z jasnego nieba ..............................................90 Święty na czasy ostateczne ............................................92 „Dziękuję za uratowanie rodziny” ...............................94 „Jezus zajął się moją sprawą” ........................................95 Zakończenie .................................................................97 Akt zawierzenia .........................................................101 110 MEDALIK CHRYSTUSA POCIESZYCIELA Z INSKRYPCJĄ „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ” „Jezu, Ty się tym zajmij” to modlitwa pełnego zawierzenia. Jeśli masz przed sobą trudny wybór, jeśli codzienność jest podobna do ciemnego oceanu problemów, jeśli chcesz być niesiony na ramionach przez samego Boga – te słowa są dla Ciebie. Jak mówił ks. Dolindo Ruotolo, któremu zawdzięczamy, że dziś rzesze wiernych odmawiają akt zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”: Tysiąc modlitw nie znaczy tyle, co jeden akt zawierzenia... NOWOŚĆ! Medalik z inskrypcją pełnego zawierzenia: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Pro- jekt świadomie nawiązuje do słynnych „nieśmiertelników”, jednak wykonany jest w mniejszych, praktyczniejszych rozmiarach. Łańcuszek kulkowy. Na awersie imitacja wizerunku Chrystusa Pocieszyciela, ob- razu autorstwa Carla Heinricha Blocha. Do Zmartwychwstałego tulą się potrzebujący, On wyciąga ręce ku wiernym, by wszystkich przygarnąć. Przesłanie obrazu: „Przytulcie się do Jezusa. Nie zawiedziecie się”. Na rewersie medalika wezwanie słynnego aktu zawierzenia: „Jezu, Ty się tym zajmij”. KOD: S0116G BESTSELLER! JOANNA PIĄTEK JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ MODLITWA PEŁNEGO ZAWIERZENIA To książka o modlitwie pełnej zawierzenia. Jak mówi Pan Jezus w podyktowanym ks. Dolindo Ruotolo Akcie zawierzenia: „Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij. (...) Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach...”. RAFAEL, 11x14,5, s. 56, miękka KOD: 04975G

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Jezu, Ty się tym zajmij
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: