Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 003901 22587847 na godz. na dobę w sumie
Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV - ebook/pdf
Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1648-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

„Zdecydowanie najlepsza książka dla każdego, kto chce nauczyć się programować w C. Jest to doskonały podręcznik, świetnie napisany i bogaty w przykłady...  Z tej książki uczyłem się języka C — jest naprawdę doskonała.”

— Vinit S. Carpenter, Learn C/C++ Today

Kompletny przewodnik po języku C!

Język programowania C stworzył Dennis Ritchie. Opracował go w laboratoriach AT&T Bell na początku lat 70. XX wieku. Musiała jednak upłynąć jeszcze niemal dekada, by język ten zyskał popularność i powszechne uznanie — dopiero w 1990 roku opublikowano pierwszą oficjalną wersję standardu ANSI C. Później przez długi czas był to język dominujący na rynku i do tej pory nie ma sobie równych w wielu dziedzinach programowania.

Kolejne wydanie kultowej książki o języku C zostało zaktualizowane i poprawione. Znajdziesz tu informacje na temat najnowszych dodatków, wprowadzonych w standardzie ANSI C11, a także sprawdzone, konkretne wiadomości na temat składni języka i najlepszych praktyk tworzenia programów z wykorzystaniem potencjału C. Pętle, instrukcje warunkowe, struktury, wskaźniki, operacje bitowe oraz polecenia preprocesora to klasyczne zagadnienia — bez ich znajomości żaden programista nie może sobie poradzić. Jeżeli szukasz kompletnego podręcznika zawierającego najbardziej aktualne informacje na temat języka C, trzymasz w rękach idealną książkę!

Dzięki tej książce:

Wykorzystaj potencjał języka C!Stephen G. Kochan — autor i współautor klasycznych książek o programowaniu oraz o systemie Unix. Były konsultant ds. oprogramowania w AT&T Bell Laboratories. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie i prowadzenie kursów z systemu Unix oraz języka C. Jest autorytetem w swojej specjalizacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Programming in C, Fourth Edition Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-1645-4 Authorized translation from the English language edition, entitled: PROGRAMMING IN C, FOURTH EDITION; ISBN 0321776410; by Stephen G. Kochan; published by Pearson Education, Inc, publishing as SAMS Publishing. Copyright © 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may by reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jckom4.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jckom4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze ...........................................................................13 Wprowadzenie ...................................................................15 Rozdział 1 Podstawy ..........................................................................19 Programowanie .............................................................................19 Języki wysokiego poziomu ..............................................................20 Systemy operacyjne ......................................................................20 Kompilowanie programów ..............................................................21 Zintegrowane środowiska programistyczne ......................................23 Interpretery ...................................................................................24 Rozdział 2 Kompilujemy i uruchamiamy pierwszy program ....................25 Kompilujemy nasz program ............................................................26 Uruchamianie programu .................................................................26 Analiza naszego pierwszego programu ............................................27 Wyświetlanie wartości zmiennych ...................................................29 Komentarze ..................................................................................31 Ćwiczenia .....................................................................................32 Rozdział 3 Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne .................35 Typy danych i stałe ........................................................................35 Podstawowy typ danych int .......................................................36 Typ zmiennoprzecinkowy float ...................................................37 Rozszerzony typ double ............................................................37 Pojedyncze znaki, typ char ........................................................38 Logiczny typ danych, _Bool .......................................................38 Określniki typu: long, long long, short, unsigned i signed ............40 Użycie zmiennych ..........................................................................42 Wyrażenia arytmetyczne .................................................................44 Arytmetyka liczb całkowitych i jednoargumentowy operator minus ..........................................46 Łączenie działań z przypisaniem .....................................................51 Typy _Complex i _Imaginary ...........................................................52 Ćwiczenia .....................................................................................53 Poleć książkęKup książkę 6 Język C. Kompendium wiedzy Rozdział 4 Pętle w programach ...........................................................55 Liczby trójkątne .............................................................................55 Instrukcja for ................................................................................56 Operatory porównania ..............................................................58 Wyrównywanie wyników ............................................................62 Dane wejściowe dla programu ...................................................62 Zagnieżdżone pętle for .............................................................64 Odmiany pętli for .....................................................................66 Instrukcja while .............................................................................67 Instrukcja do .................................................................................71 Instrukcja break .......................................................................72 Instrukcja continue ..................................................................72 Ćwiczenia .....................................................................................73 Rozdział 5 Podejmowanie decyzji ........................................................75 Instrukcja if ..................................................................................75 Konstrukcja if-else ...................................................................79 Złożone warunki porównania .....................................................81 Zagnieżdżone instrukcje if ........................................................83 Konstrukcja else if ...................................................................85 Instrukcja switch ...........................................................................91 Zmienne logiczne ..........................................................................94 Operator wyboru ............................................................................98 Ćwiczenia .....................................................................................99 Rozdział 6 Tablice ............................................................................101 Definiowanie tablicy ....................................................................102 Użycie tablic jako liczników .....................................................106 Generowanie ciągu Fibonacciego .............................................108 Zastosowanie tablic do generowania liczb pierwszych ...............109 Inicjalizowanie tablic ....................................................................111 Tablice znakowe ..........................................................................112 Użycie tablic do zamiany podstawy liczb ...................................113 Kwalifikator const ..................................................................115 Tablice wielowymiarowe ...............................................................117 Tablice o zmiennej wielkości ........................................................119 Ćwiczenia ...................................................................................121 Rozdział 7 Funkcje ...........................................................................123 Definiowanie funkcji ....................................................................123 Parametry i zmienne lokalne ........................................................126 Deklaracja prototypu funkcji ....................................................127 Automatyczne zmienne lokalne ...............................................128 Zwracanie wyników funkcji ...........................................................129 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Nic, tylko wywoływanie i wywoływanie... .........................................133 Deklarowanie zwracanych typów, typy argumentów ...................136 Sprawdzanie parametrów funkcji .............................................138 Programowanie z góry na dół ........................................................139 Funkcje i tablice ..........................................................................140 Operatory przypisania .............................................................143 Sortowanie tablic ...................................................................145 Tablice wielowymiarowe ..........................................................147 Zmienne globalne .......................................................................152 Zmienne automatyczne i statyczne ...............................................155 Funkcje rekurencyjne ...................................................................158 Ćwiczenia ...................................................................................160 Rozdział 8 Struktury .........................................................................163 Podstawowe wiadomości o strukturach .........................................163 Struktura na daty ........................................................................164 Użycie struktur w wyrażeniach .................................................166 Funkcje i struktury .......................................................................168 Struktura na czas ..................................................................173 Inicjalizowanie struktur ................................................................176 Literały złożone ......................................................................177 Tablice struktur ...........................................................................178 Struktury zawierające inne struktury ..............................................181 Struktury zawierające tablice ........................................................182 Wersje struktur ...........................................................................185 Ćwiczenia ...................................................................................186 Rozdział 9 Łańcuchy znakowe ...........................................................189 Rozszerzenie wiadomości o łańcuchach ........................................189 Tablice znaków ...........................................................................190 Łańcuchy znakowe zmiennej długości ...........................................192 Inicjalizowanie i pokazywanie tablic znakowych .........................194 Porównywanie dwóch łańcuchów znakowych .............................197 Wprowadzanie łańcuchów znakowych .......................................199 Wczytanie pojedynczego znaku ................................................201 Łańcuch pusty .......................................................................205 Cytowanie znaków .......................................................................208 Jeszcze o stałych łańcuchach .......................................................210 Łańcuchy znakowe, struktury i tablice ...........................................211 Lepsza metoda szukania ........................................................214 Operacje na znakach ...................................................................218 Ćwiczenia ...................................................................................221 Poleć książkęKup książkę 8 Język C. Kompendium wiedzy Rozdział 10 Wskaźniki ........................................................................225 Wskaźniki i przekierowania ..........................................................225 Definiowanie zmiennej wskaźnikowej ............................................226 Wskaźniki w wyrażeniach .............................................................229 Wskaźniki i struktury ...................................................................230 Struktury zawierające wskaźniki ..............................................233 Listy powiązane .....................................................................234 Słowo kluczowe const a wskaźniki ................................................241 Wskaźniki i funkcje ......................................................................243 Wskaźniki i tablice ......................................................................247 Parę słów o optymalizacji programu .........................................251 To tablica czy wskaźnik? .........................................................251 Wskaźniki na łańcuchy znakowe ..............................................253 Stałe łańcuchy znakowe a wskaźniki ........................................254 Jeszcze raz o inkrementacji i dekrementacji .............................256 Operacje na wskaźnikach .............................................................258 Wskaźniki na funkcje ...................................................................260 Wskaźniki a adresy w pamięci ......................................................261 Ćwiczenia ...................................................................................262 Rozdział 11 Operacje bitowe ...............................................................265 Podstawowe wiadomości o bitach ................................................265 Operatory bitowe .........................................................................266 Bitowy operator AND ..............................................................267 Bitowy operator OR ................................................................269 Bitowy operator OR wyłączającego ...........................................270 Operator negacji bitowej .........................................................271 Operator przesunięcia w lewo .................................................273 Operator przesunięcia w prawo ...............................................273 Funkcja przesuwająca ............................................................274 Rotowanie bitów ....................................................................275 Pola bitowe .................................................................................278 Ćwiczenia ...................................................................................281 Rozdział 12 Preprocesor .....................................................................283 Dyrektywa #define .......................................................................283 Rozszerzalność programu .......................................................287 Przenośność programu ...........................................................288 Bardziej złożone definicje ........................................................289 Operator # ............................................................................294 Operator ## ..........................................................................295 Dyrektywa #include .....................................................................296 Systemowe pliki włączane ......................................................298 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Kompilacja warunkowa ................................................................298 Dyrektywy #ifdef, #endif, #else i #ifndef ..................................298 Dyrektywy preprocesora #if i #elif ............................................300 Dyrektywa #undef ..................................................................301 Ćwiczenia ...................................................................................302 Rozdział 13 Jeszcze o typach danych — wyliczenia, definicje typów oraz konwersje typów .........303 Wyliczeniowe typy danych ............................................................303 Instrukcja typedef .......................................................................306 Konwersje typów danych ..............................................................309 Znak wartości ........................................................................310 Konwersja parametrów ...........................................................311 Ćwiczenia ...................................................................................312 Rozdział 14 Praca z większymi programami .........................................313 Dzielenie programu na wiele plików ..............................................313 Kompilowanie wielu plików z wiersza poleceń ...........................314 Komunikacja między modułami ....................................................316 Zmienne zewnętrzne ..............................................................316 Static a extern: porównanie zmiennych i funkcji ........................319 Wykorzystanie plików nagłówkowych ........................................320 Inne narzędzia służące do pracy z dużymi programami ....................322 Narzędzie make .....................................................................322 Narzędzie cvs ........................................................................324 Narzędzia systemu Unix .........................................................324 Rozdział 15 Operacje wejścia i wyjścia w języku C ..............................327 Wejście i wyjście znakowe: funkcje getchar i putchar ......................328 Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf .....................328 Funkcja printf ........................................................................328 Funkcja scanf ........................................................................335 Operacje wejścia i wyjścia na plikach ............................................339 Przekierowanie wejścia-wyjścia do pliku ...................................339 Koniec pliku ..........................................................................342 Funkcje specjalne do obsługi plików .............................................343 Funkcja fopen ........................................................................343 Funkcje getc i putc .................................................................345 Funkcja fclose .......................................................................345 Funkcja feof ..........................................................................347 Funkcje fprintf i fscanf ............................................................347 Funkcje fgets i fputs ...............................................................348 Wskaźniki stdin, stdout i stderr ...............................................348 Funkcja exit ...........................................................................349 Zmiana nazw i usuwanie plików ..............................................350 Ćwiczenia ...................................................................................351 Poleć książkęKup książkę 10 Język C. Kompendium wiedzy Rozdział 16 Rozmaitości, techniki zaawansowane ...............................353 Pozostałe instrukcje języka ..........................................................353 Instrukcja goto .......................................................................353 Instrukcja pusta .....................................................................354 Użycie unii ..................................................................................355 Przecinek jako operator ...............................................................357 Kwalifikatory typu ........................................................................358 Kwalifikator register ...............................................................358 Kwalifikator volatile ................................................................359 Kwalifikator restrict ................................................................359 Parametry wiersza poleceń ..........................................................360 Dynamiczna alokacja pamięci .......................................................363 Funkcje calloc i malloc ...........................................................364 Operator sizeof ......................................................................364 Funkcja free ..........................................................................367 Ćwiczenia ...................................................................................368 Rozdział 17 Usuwanie błędów z programów .........................................369 Usuwanie błędów za pomocą preprocesora ...................................369 Usuwanie błędów przy użyciu programu gdb ..................................375 Użycie zmiennych ...................................................................377 Pokazywanie plików źródłowych ...............................................379 Kontrola nad wykonywaniem programu ....................................379 Uzyskiwanie śladu stosu ........................................................383 Wywoływanie funkcji, ustawianie tablic i zmiennych ..................384 Uzyskiwanie informacji o poleceniach gdb ................................384 Na koniec ..............................................................................386 Rozdział 18 Programowanie obiektowe ...............................................389 Czym zatem jest obiekt? ..............................................................389 Instancje i metody .......................................................................390 Program w C do obsługi ułamków .................................................392 Klasa Objective-C obsługująca ułamki ...........................................392 Klasa C++ obsługująca ułamki .....................................................397 Klasa C# obsługująca ułamki .......................................................399 Dodatek A Język C w skrócie ............................................................403 1.0. Dwuznaki i identyfikatory .......................................................403 2.0. Komentarze .........................................................................404 3.0. Stałe ...................................................................................405 4.0. Typy danych i deklaracje .......................................................408 5.0. Wyrażenia ............................................................................417 6.0. Klasy zmiennych i zakres ......................................................430 7.0. Funkcje ...............................................................................432 8.0. Instrukcje ............................................................................434 9.0. Preprocesor .........................................................................438 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Dodatek B Standardowa biblioteka C ................................................445 Standardowe pliki nagłówkowe .....................................................445 Funkcje obsługujące łańcuchy znakowe .........................................448 Obsługa pamięci .........................................................................450 Funkcje obsługi znaków ...............................................................451 Funkcje wejścia i wyjścia ..............................................................452 Funkcje formatujące dane w pamięci ............................................457 Konwersja łańcucha na liczbę ......................................................458 Dynamiczna alokacja pamięci .......................................................459 Funkcje matematyczne ................................................................460 Arytmetyka zespolona ............................................................466 Funkcje ogólnego przeznaczenia ...................................................468 Dodatek C Kompilator gcc ................................................................471 Ogólna postać polecenia .............................................................471 Opcje wiersza poleceń .................................................................471 Dodatek D Typowe błędy ...................................................................475 Dodatek E Zasoby ............................................................................481 Język programowania C ...............................................................481 Kompilatory C i zintegrowane środowiska programistyczne .............482 Różne ........................................................................................483 Skorowidz.........................................................................485 Poleć książkęKup książkę 12 Język C. Kompendium wiedzy Poleć książkęKup książkę 15 Operacje wejścia i wyjścia w języku C ak dotąd, wszelki odczyt i zapis danych był realizowany za pośrednictwem terminala. Kiedy chcieliśmy podać programowi jakieś dane, używaliśmy funkcji scanf lub getchar. Wyniki działania wszystkich programów pokazywaliśmy, wywołując funkcję printf. J Sam język C nie ma żadnych specjalnych instrukcji realizujących operacje wejścia i wyjścia (I/O — input/output). Wszystkie te operacje realizujemy, wywołując z biblioteki standardowej specjalne funkcje. W tym rozdziale znajduje się opis niektórych funkcji wejścia i wyjścia oraz metod pracy z plikami. Oto lista poruszanych tematów:  podstawowe wiadomości o funkcjach putchar() i getchar();  optymalne techniki wykorzystania funkcji printf() i scanf() polegające na użyciu znaczników i modyfikatorów;  przekierowywanie wejścia i wyjścia z plików;  zastosowanie funkcji plikowych i wskaźników. Przypomnijmy sobie następującą dyrektywę include z programu, w którym używaliśmy funkcji printf: #include stdio.h Włączany tutaj plik stdio.h zawiera deklaracje funkcji i makr związanych z operacjami wejścia i wyjścia z biblioteki standardowej. Wobec tego, kiedy używamy funkcji z tej biblioteki, musimy włączyć do programu powyższy plik. W tym rozdziale powiemy o wielu innych funkcjach I/O z biblioteki standardowej. Niestety, z uwagi na szczupłość miejsca nie możemy wdawać się w zbyt szczegółowe rozważania. Listę obejmującą większość funkcji z biblioteki standardowej podajemy w dodatku B. Poleć książkęKup książkę 328 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C Wejście i wyjście znakowe: funkcje getchar i putchar Funkcja getchar przydała się już, kiedy chcieliśmy odczytywać dane znak po znaku. Widzieliśmy, jak można na jej bazie utworzyć funkcję readLine odczytującą z terminala cały wiersz tekstu — funkcja getchar była wywoływana raz za razem, aż do odczytania znaku nowego wiersza. Istnieje analogiczna do getchar funkcja wypisująca pojedyncze znaki — putchar. Wywołanie funkcji putchar jest doprawdy proste — jedynym parametrem jest wyświetlany znak. Zatem wywołanie: putchar (c); gdzie c jest typu char, spowoduje wyświetlenie znaku zapisanego w zmiennej c. Wywołanie: putchar ( \n ); spowoduje wyświetlenie znaku nowego wiersza, czyli kursor przesunie się na początek następnego wiersza. Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf Funkcji printf i scanf używaliśmy już wielokrotnie. W tym rozdziale dowiemy się, jakie są możliwości formatowania danych za pomocą tych funkcji. Pierwszy parametr printf i scanf to wskaźnik na znak. Wskazuje on łańcuch formatujący. Łańcuch ten pokazuje, jak pozostałe parametry mają być wyświetlane (printf) lub interpretowane (scanf). Funkcja printf We wcześniejszych przykładowych programach widzieliśmy, jak można między znakiem a tak zwanym znakiem konwersji umieszczać dodatkowe znaki dokładniej opisujące sposób wyświetlania danych. Na przykład: w programie 4.3A widzieliśmy, jak umieszczona tam liczba całkowita pozwala określić szerokość pola. Łańcuch formatujący 2i mówi, że ma być wyświetlona wyrównana do prawej strony liczba całkowita, a pole ma mieć dwa znaki szerokości. W ćwiczeniu 6. z rozdziału 4. pokazaliśmy, jak można użyć znaku minus do wyrównania wartości w polu do lewej strony. Ogólny format specyfikacji konwersji w funkcji printf wygląda następująco: [flagi][szerokość][.precyzja][hlL]typ Poleć książkęKup książkę Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf 329 Pola opcjonalne ujęto w nawiasy kwadratowe, ich kolejność musi być taka, jak pokazano powyżej. W tabelach 15.1, 15.2 i 15.3 zestawiono wszystkie możliwe znaki i wartości, jakie można umieszczać bezpośrednio po znaku i przed określeniem typu. Tabela 15.1. Flagi funkcji printf Flaga – + (spacja) 0 # Znaczenie wyrównanie wartości do lewej strony poprzedzenie wartości znakiem + lub – poprzedzenie spacją wartości dodatnich dopełnianie liczb zerami poprzedzenie wartości ósemkowej cyfrą 0, wartości szesnastkowej napisem 0x (lub 0X); w przypadku wartości zmiennoprzecinkowych pokazanie kropki dziesiętnej; w przypadku formatów g i G zostawienie końcowych zer Tabela 15.2. Modyfikatory funkcji printf określające szerokość i precyzję Wartość liczba * .liczba .* Znaczenie minimalna szerokość pola następny parametr funkcji printf ma być potraktowany jako szerokość pola minimalna liczba cyfr dla liczb całkowitych; liczba miejsc dziesiętnych dla formatów e i f; maksymalna liczba cyfr znaczących dla formatu g; maksymalna liczba znaków dla formatu s następny parametr funkcji printf zostanie potraktowany jako precyzja i zinterpretowany, jak to opisano powyżej Tabela 15.3. Modyfikatory typu stosowane w funkcji printf Typ hh h* l* ll* L j* t* Znaczenie wyświetlenie liczby całkowitej jako znaku wyświetlenie wartości typu short integer wyświetlenie wartości typu long integer wyświetlenie wartości typu long long integer wyświetlenie wartości typu long double wyświetlenie wartości typu intmax_t lub uintmax_t wyświetlenie wartości typu ptrdiff_t wyświetlenie wartości typu size_t z* *Uwaga: modyfikatory oznaczone gwiazdką mogą też występować przed znakiem konwersji n, co wskazuje, że dany argument, będący wskaźnikiem, jest określonego typu. Poleć książkęKup książkę 330 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C W tabeli 15.4 zestawiono znaki konwersji umieszczane w łańcuchu formatującym. Tabela 15.4. Znaki konwersji funkcji printf Znak i lub d u o x X f lub F e lub E g G a lub A c s p n Służy do wyświetlania… liczby całkowitej liczby całkowitej bez znaku liczby całkowitej ósemkowej liczby całkowitej szesnastkowej; jako cyfry są używane znaki a do f liczby całkowitej szesnastkowej; jako cyfry są używane znaki A do F liczby zmiennoprzecinkowej, domyślnie z sześcioma miejscami po przecinku liczby zmiennoprzecinkowej w notacji naukowej (przed wykładnikiem umieszczany jest odpowiednio znak e lub E) liczby zmiennoprzecinkowej w formacie f lub e liczby zmiennoprzecinkowej w formacie F lub E liczby zmiennoprzecinkowej w formacie szesnastkowym, 0xd.ddddp±d pojedynczego znaku łańcucha znakowego zakończonego znakiem null wskaźnika nie wyświetla niczego; liczba znaków dotąd wypisanych jest umieszczana w zmiennej typu int wskazywanej przez odpowiedni parametr (zobacz uwagę do tabeli 15.3.) symbolu procentu Tabele od 15.1 do 15.4 mogą wydawać się bardziej skomplikowane, niż to potrzebne. Jak widać, format wyników można kontrolować na różne sposoby. Najlepszym sposobem jest po prostu wykonanie dostatecznie wielu praktycznych doświadczeń. Trzeba tylko pamiętać, aby liczba znaków w łańcuchu formatującym była równa liczbie pozostałych parametrów (oczywiście nie dotyczy to zapisu ). W przypadku użycia znaku * zamiast liczby, funkcja printf powinna otrzymać dodatkowy parametr odpowiadający gwiazdce. Program 15.1 pokazuje część możliwości formatowania za pomocą funkcji printf. Program 15.1. Użycie formatów funkcji printf // Program pokazujący różne formaty używane w funkcji printf #include stdio.h int main (void) { char c = X ; char s[] = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ; Poleć książkęKup książkę Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf 331 int i = 425; short int j = 17; unsigned int u = 0xf179U; long int l = 75000L; long long int L = 0x1234567812345678LL; float f = 12.978F; double d = –97.4583; char *cp = c; int *ip = i; int c1, c2; printf ( Liczby całkowite:\n ); printf ( i o x u\n , i, i, i, i); printf ( x X #x #X\n , i, i, i, i); printf ( +i i 07i .7i\n , i, i, i, i); printf ( i o x u\n , j, j, j, j); printf ( i o x u\n , u, u, u, u); printf ( ld lo lx lu\n , l, l, l, l); printf ( lli llo llx llu\n , L, L, L, L); printf ( \nLiczby zmiennoprzecinkowe:\n); printf ( f e g\n , f, f, f); printf ( .2f .2e\n , f, f); printf ( .0f .0e\n , f, f); printf ( 7.2f 7.2e\n , f, f); printf ( f e g\n , d, d, d); printf ( .*f\n , 3, d); printf ( *.*f\n , 8, 2, d); printf ( \nZnaki:\n ); printf ( c\n , c); printf ( 3c 3c\n , c, c); printf ( x\n , c); printf ( \nŁańcuchy znakowe:\n ); printf ( s\n , s); printf ( .5s\n , s); printf ( 30s\n , s); printf ( 20.5s\n , s); printf ( –20.5s\n , s); printf ( \nWskaźniki:\n ); printf ( p p\n\n , ip, cp); printf ( Ale n jazda! n\n , c1, c2); printf ( c1 = i, c2 = i\n , c1, c2); return 0; } Program 15.1. Wyniki Liczby całkowite: 425 651 1a9 425 1a9 1A9 0x1a9 0X1A9 +425 425 0000425 0000425 17 21 11 17 Poleć książkęKup książkę 332 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C 61817 170571 f179 61817 75000 222370 124f8 75000 1311768465173141112 110642547402215053170 1234567812345678 1311768465173141112 Liczby zmiennoprzecinkowe: 12.978000 1.297800e+01 12.978 12.98 1.30e+01 13 1e+01 12.98 1.30e+01 –97.458300 –9.745830e+01 –97.4583 –97.458 –97.46 Znaki: X X X 58 Łańcuchy znakowe: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcde abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcde abcde Wskaźniki: 0xbffffc20 0xbffffbf0 Ale jazda! c1 = 3, c2 = 8 Warto poświęcić nieco czasu na szczegółowe omówienie uzyskanych wyników. W pierwszym zestawie pokazujemy liczby całkowite: short, long, unsigned i „normalne” int. Pierwszy wiersz pokazuje wartość i dziesiętnie ( i), ósemkowo ( o), szesnastkowo ( x) oraz bez znaku ( u). Zauważmy, że przy wyświetlaniu liczby ósemkowe nie są poprzedzane zerem. W następnym wierszu pokazano ponownie wartość i — najpierw szesnastkowo w formacie x. Potem używamy wielkiego X ( #X), co powoduje użycie jako cyfr wielkich liter od A do F. Modyfikator # powoduje, że przed liczbą pojawia się wiodące 0x (lub 0X w przypadku formatu #X). W czwartym wywołaniu funkcji printf wykorzystujemy flagę +, aby wymusić pokazanie znaku, nawet jeśli wartość jest dodatnia (normalnie znak plus nie jest pokazywany). Dalej używamy spacji jako modyfikatora, aby wymusić umieszczenie wiodącej spacji przed liczbami dodatnimi. Czasami przydaje się to do wyrównywania mieszanych danych, czyli dodatnich i ujemnych. Następnie używamy formantu 07 do pokazania wartości i wyrównanej do prawej strony w polu o długości 7 znaków. Flaga 0 oznacza wypełnienie zerami. Wobec tego przed wartością i — 425 — zostaną dodane cztery zera. Ostatnia konwersja w tym wywołaniu to .7i. Powoduje ona wyświetlenie wartości i na przynajmniej siedmiu cyfrach. Ostatecznie efekt jest taki sam jak w przypadku formantu 07i, czyli cztery wiodące zera i dalej trzycyfrowa liczba 425. Poleć książkęKup książkę Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf 333 Piąte wywołanie printf pokazuje wartość zmiennej j typu short int w różnych formatach. Można używać tu dowolnych formatów całkowitoliczbowych. Następne wywołanie printf pokazuje, co się stanie, jeśli użyjemy i do wyświetlenia wartości typu unsigned int. Wartość przypisana zmiennej u jest większa od maksymalnej dodatniej wartości typu signed int, w przypadku użycia formantu i pokazywana jest liczba ujemna. Przedostatnie wywołanie printf pokazuje, jak modyfikator l jest wykorzystywany do wyświetlenia liczb całkowitych long. Ostatnie wywołanie printf demonstruje sposób wyświetlania liczb całkowitych long long. Drugi zestaw wyników przedstawia różne możliwości formatowania wartości zmiennoprzecinkowych — typów float i double. Pierwszy wiersz z tej grupy to wynik wyświetlenia wartości float za pomocą formantów f, e i g. Jak już wspominaliśmy, jeśli nie zostanie podane inaczej, domyślnie używanych jest sześć miejsc dziesiętnych. W przypadku formantu g to printf decyduje, czy pokazać wartość w formacie e czy f; zależy to od wielkości liczby oraz od ustalonej dokładności. Jeśli wykładnik jest mniejszy niż –4 lub większy niż opcjonalnie podawana dokładność (pamiętajmy, dokładnie jest to 6), używany jest format e. W przeciwnym razie używany jest format f. Tak czy inaczej, usuwane są końcowe zera, a kropka dziesiętna jest pokazywana tylko wtedy, kiedy jest część ułamkowa. Ogólnie rzecz biorąc, g jest formatem lepszym dla liczb zmiennoprzecinkowych, gdyż estetyczniej wygląda. W następnym wierszu wyników wykorzystano modyfikator .2, aby ograniczyć wyświetlanie f do dwóch miejsc po przecinku. Jak widać, funkcja printf jest na tyle miła, że automatycznie zaokrągla wartość f. W następnym wierszu mamy dokładność .0, co oznacza niepokazywanie żadnych miejsc po przecinku ani kropki dziesiętnej. Wartość f ponownie jest zaokrąglana. Modyfikatory 7.2 użyte do utworzenia następnego wiersza wyniku pokazują wartość wyświetlaną w przynajmniej 7 kolumnach, z dwoma miejscami po przecinku. Obie wartości mają mniej niż siedem cyfr, więc printf wyrównuje wartość do prawej strony (dodając z lewej strony spacje). W następnych trzech wierszach wyświetlana jest wartość zmiennej d typu double. Użyte są takie same znaki formatujące jak w przypadku float; przypomnijmy, że wartości float przekazywane do funkcji są automatycznie konwertowane na typ double. Wywołanie: printf ( .*f\n , 3, d); powoduje, że zmienna d jest wyświetlana z trzema miejscami po przecinku. Gwiazdka znajdująca się za kropką mówi, że funkcja printf ma pobrać następny parametr z listy i potraktować go jako precyzję. W tym wypadku następnym parametrem jest 3. Wartość ta mogłaby też zostać podana w zmiennej: printf ( .*f\n , dokladnosc, d); co pozwala dynamicznie zmieniać format wyświetlania wartości. Poleć książkęKup książkę 334 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C Ostatni wiersz dotyczący wartości float i double pokazuje wynik użycia znaków formatujących *.*f do wyświetlania wartości zmiennej d. W tym wypadku w parametrach funkcji printf przekazywane są zarówno szerokość pola, jak i dokładność. Pierwszym parametrem po łańcuchu formatującym jest 8, więc jest to szerokość pola. Drugim parametrem jest 2, i to staje się liczbą miejsc po przecinku. Wobec tego wartość d jest wyświetlana na ośmiu znakach, z dwoma miejscami po przecinku. Zauważmy, że znak minus i kropka dziesiętna wliczane są do długości pola; dotyczy to zresztą wszystkich specyfikatorów pola. Dalej wyświetlamy znak c, który początkowo miał wartość X. Najpierw pokazujemy go, korzystając z dobrze znanego formantu c, następnie pokazujemy go dwukrotnie w polu o szerokości 3. W wyniku tego otrzymujemy dwie wiodące spacje. Możemy wyświetlić znak, korzystając z dowolnej całkowitoliczbowej specyfikacji formatu. W naszym wypadku otrzymujemy szesnastkową wartość 58, czyli wartość odpowiadającą znakowi X. Ostatni zbiór danych wynikowych to wyświetlanie łańcucha znakowego s. Najpierw korzystamy ze zwykłego formantu s. Następnie dodajemy specyfikator szerokości pola — 5. Pokazywanych jest pięć pierwszych znaków łańcucha, czyli pięć pierwszych liter alfabetu. Trzecia instrukcja printf z tej grupy pokazuje cały łańcuch, gdyż ustawiliśmy szerokość pola na 30. Jak widać, łańcuch jest w tym polu wyrównany do prawej strony. Ostatnie dwa wiersze tej grupy pokazują łańcuch s wyświetlony w polu o szerokości 20. Za pierwszym razem pięć znaków wyrównano do prawej strony. Za drugim razem użycie znaku minus powoduje pokazanie pierwszych pięciu liter wyrównanych do lewej. Pokazana została pionowa kreska, aby sprawdzić, że łańcuch formatujący –20.5s faktycznie pokazuje 20 znaków (pięć liter, dalej 15 spacji). Za pomocą formantu p pokazujemy wartość wskaźnika. Tutaj wyświetlamy wskaźnik na liczbę typu int — ip — oraz wskaźnik znaku — cp. Czytelnicy otrzymają inne liczby, gdyż prawdopodobnie wskaźniki będą pokazywały inne adresy w pamięci. Postać wyniku w przypadku użycia formatu p jest zależna od konkretnej implementacji; w naszym przykładzie pokazujemy adresy zapisane szesnastkowo. Zgodnie z pokazanym wynikiem zmienna wskaźnikowa ip zawiera adres bffffc20, a wskaźnik cp — bffffbf0. Ostatnie wyniki demonstrują użycie formantu n. Parametrem funkcji printf odpowiadającym temu formantowi musi być wskaźnik na liczbę int, chyba że użyte zostaną modyfikatory hh, h, l, ll, j, z lub t. Funkcja w przekazanej zmiennej umieści liczbę znaków zapisanych dotąd do wyniku. Wobec tego pierwsze wywołanie n powoduje zapisanie w zmiennej c1 liczby 3, gdyż do chwili wstawienia tego formantu wypisane są już trzy znaki. Drugie użycie n daje już wartość 8, gdyż tyle znaków wyświetliła dotąd funkcja printf. Zauważmy, że włączenie do łańcucha formatującego n nie wpływa na postać uzyskiwanego wyniku. Poleć książkęKup książkę Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf 335 Funkcja scanf Podobnie jak printf, tak samo scanf pozwala użyć wielu różnych opcji w łańcuchu formatującym. Tak samo jak w printf, między znakiem a znakiem konwersji wstawia się opcjonalne modyfikatory. Zostały one zestawione w tabeli 15.5. Dopuszczalne znaki konwersji zestawiono z kolei w tabeli 15.6. Tabela 15.5. Modyfikatory konwersji w funkcji scanf Modyfikator * rozmiar hh h l j, z lub t ll L typ Znaczenie pole pomijane lub nieprzypisywane maksymalna wielkość pola wejściowego wartość będzie zapisana jako signed lub unsigned char wartość będzie zapisana jako short int wartość będzie zapisana w zmiennej typu long int, double lub wchar_t wartość będzie zapisana w zmiennej typu size_t ( j), ptrdiff_r ( z), intmax_t lub uintmax_t ( t) wartość będzie zapisana jako long long int wartość będzie zapisana jako long double znak konwersji Kiedy funkcja scanf przeszukuje łańcuch wejściowy, zawsze pominie wiodące białe znaki (spacje, tabulatory \t , tabulatory pionowe \v , znaki powrotu karetki \r , znaki nowego wiersza \n lub nowej strony \f ). Wyjątkiem jest formant c, w którym odczytywany jest następny znak, choćby był biały, oraz łańcuch znakowy w nawiasach kwadratowych — wtedy w tych nawiasach zapisane jest, jakie znaki mogą wchodzić w skład wczytywanego łańcucha (lub jakie nie mogą wchodzić). Kiedy funkcja scanf wczytuje jakąś wartość, czytanie to kończy się po wczytaniu liczby znaków określonej w szerokości pola lub po natknięciu się na niedozwolony znak. Dla liczb całkowitych dopuszczalne są ciągi cyfr, ewentualnie poprzedzone znakiem. Zestaw cyfr jest zależny od stosowanego zapisu: 0 – 7 dla liczb ósemkowych, 0 – 9 dla dziesiętnych, 0 – 9 i a – f lub A – F dla zapisu szesnastkowego. Dla wartości zmiennoprzecinkowych można wczytywać łańcuchy cyfr, za którymi może być kropka dziesiętna i drugi łańcuch cyfr, dalej litera e lub E oraz wykładnik, ewentualnie ze znakiem. W przypadku formantu a czytana wartość szesnastkowa musi być podana w formacie z wiodącym 0x, dalej ciąg cyfr szesnastkowych z opcjonalną kropką dziesiętną i opcjonalnym wykładnikiem poprzedzonym literą p lub P. Jeśli łańcuch znakowy jest wczytywany za pomocą formantu s, poprawne są wszystkie znaki inne niż białe. W przypadku formantu c czytane są dowolne znaki. W końcu łańcuch z nawiasami kwadratowymi dopuszcza znaki z nawiasów (lub znaki w nawiasach niewystępujące). Poleć książkęKup książkę 336 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C Przypomnijmy sobie rozdział 8., w którym pisaliśmy programy żądające od użytkownika podania czasu, kiedy wszelkie znaki nienależące do formantu musiały pojawić się w danych wejściowych scanf. Na przykład wywołanie funkcji scanf: scanf ( i: i: i , hour, minutes, seconds); wymusza wczytanie trzech liczb całkowitych i zapisanie ich w zmiennych hour, minutes i seconds. W łańcuchu formatującym znak : oznacza sam siebie, to znaczy musi się pojawić we wprowadzanych danych między poszczególnymi liczbami. Tabela 15.6. Znaki konwersji funkcji scanf Znak d i u o x a, e, f lub g c s Działanie Wczytywana wartość będzie liczbą dziesiętną. Odpowiedni parametr jest typu int, chyba że zastosowano modyfikatory h, l lub ll; wtedy parametry są odpowiednio typu short, long lub long long int. Działa podobnie jak d, ale możliwe jest także wczytywanie wartości ósemkowych (z wiodącym zerem) oraz szesnastkowych (wiodące 0x lub 0X). Wartość jest wczytywana jak liczba dziesiętna, natomiast parametr jest wskaźnikiem do zmiennej typu unsigned int. Wczytywana wartość jest zapisana ósemkowo, opcjonalnie może być poprzedzona zerem. Odpowiedni parametr jest typu int, chyba że zastosowano modyfikatory h, l lub ll; wtedy parametry są odpowiednio typu short, long lub long long. Wczytywana wartość jest zapisana szesnastkowo, może być opcjonalnie poprzedzona ciągiem 0x lub 0X. Odpowiedni parametr jest typu unsigned int, chyba że zastosowano modyfikatory h, l lub ll. Wartość będzie czytana jako liczba zmiennoprzecinkowa; może być poprzedzona znakiem i ewentualnie zapisana w notacji naukowej (na przykład 3.45 e–3). Odpowiedni parametr jest wskaźnikiem na liczbę float, chyba że użyte zostaną modyfikatory l lub L oznaczające wskaźnik odpowiednio typu double lub long double. Wczytany zostanie pojedynczy znak. Będzie to najbliższy znak, nawet jeśli będzie to spacja, tabulator, znak nowego wiersza czy nowej strony. Odpowiedni parametr jest wskaźnikiem na char. Przed c może pojawić się licznik mówiący, ile znaków należy odczytać. Wczytywany jest łańcuch znakowy zaczynający się pierwszym niebiałym znakiem, kończący się na pierwszym białym znaku. Odpowiedni parametr jest wskaźnikiem na tablicę znakową, która musi mieć dość miejsca, aby odczytać cały łańcuch plus znak null, który zostanie automatycznie dodany. Jeśli przed s będzie podana liczba, odczytanych zostanie tyle znaków, chyba że wcześniej pojawi się biały znak. Poleć książkęKup książkę Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf 337 Tabela 15.6. Znaki konwersji funkcji scanf (ciąg dalszy) Znak [...] n p Działanie Znaki podane w nawiasach kwadratowych oznaczają wczytanie łańcucha znakowego, podobnie jak s, używać można w tym łańcuchu tylko znaków z nawiasów. Jakikolwiek znak spoza nawiasów kończy wczytywanie łańcucha. Możemy odwrócić interpretację nawiasów, podając po otwierającym nawiasie klamrowym karetkę ^. Wtedy wczytywane będą jedynie znaki niewystępujące w nawiasie, a dowolny znak z nawiasu przerwie wprowadzanie danych. Nic nie jest wczytywane, ale do zmiennej typu int wskazywanej przez następny parametr funkcji scanf jest wstawiana liczba odczytanych dotąd znaków. Wczytywana jest wartość wskaźnika w takim samym formacie, w jakim pokazuje wskaźniki funkcja printf w przypadku użycia formantu p. Odpowiedni parametr musi być wskaźnikiem typu void. Następnym niebiałym znakiem wejściowym musi być . Aby wskazać, że w danych wejściowych powinien pojawić się symbol procentu, trzeba włączyć do łańcucha podwójne wystąpienie takiego znaku: scanf ( i , percentage); Białe znaki występujące w łańcuchu zastępują dowolną liczbę białych znaków w danych wejściowych. Wobec tego wywołanie: scanf ( i c , i, c); kiedy podano następujące dane: 29 w spowoduje przypisanie zmiennej i wartości 29, a zmiennej c spacji, gdyż jest to pierwszy znak po 29. Gdyby z kolei użyty został zapis: scanf ( i c , i, c); i podane zostałyby takie same dane, zmiennej i także przypisano by wartość 29, a zmiennej c przypisany zostałby znak w , gdyż spacja pojawiająca się w łańcuchu formatującym powoduje, że funkcja scanf pomija wszystkie białe znaki występujące po wartości 29. W tabeli 15.5 napisano, że można użyć gwiazdki do pomijania pól. Jeśli funkcję scanf wywołamy następująco: scanf ( i 5c *f s , i1, text, string); i podamy jej dane: 144abcde 736.55 (wino i ser) Poleć książkęKup książkę 338 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C to w zmiennej i1 zapisana zostanie wartość 144. Pięć znaków — abcde — zostanie zapisanych w tablicy znakowej text. Dalej dobrana zostanie wartość 736.55, która nie zostanie przypisana żadnej zmiennej. W zmiennej string zostanie umieszczony łańcuch (wino uzupełniony znakiem null. Następne wywołanie scanf zacznie swoje działanie od miejsca, gdzie poprzednie skończyło. Wobec tego następne wywołanie, jeśli będzie miało postać: scanf ( s s i , string2, string3, i2); to w string2 zapisze łańcuch i , w string3 łańcuch ser) . W końcu funkcja będzie czekała na podanie wartości całkowitoliczbowej. Pamiętajmy, że funkcji scanf trzeba podawać wskaźniki do zmiennych, w których mają być zapisywane odczytane wartości. Z rozdziału 10. wiemy, dlaczego jest to niezbędne — dzięki temu scanf może zmieniać wartości tych zmiennych, czyli zapisywać w nich odczytane dane. Pamiętajmy też o tym, że aby wskazać tablicę, wystarczy podać jej nazwę. Jeśli zatem text jest tablicą znakową odpowiedniej wielkości, wywołanie scanf: scanf ( 80c , text) odczyta 80 znaków i zapisze je w zmiennej text. Wywołanie funkcji scanf: scanf ( [^/] , text); oznacza, że wczytywany łańcuch składa się z dowolnych znaków z wyjątkiem ukośnika. Jeśli zatem mamy dane: (wino i ser)/ to w łańcuchu text zapisane zostanie (wino i ser) ; przerwanie czytania nastąpi na znaku / (który pozostaje do następnego wywołania scanf). Aby wczytać cały wiersz z terminala do tablicy znakowej buf, używamy nawiasów kwadratowych, a jako znak wyłączony podajemy znak nowego wiersza: scanf ( [^\n]\n , buf); Znak nowego wiersza jest powtórzony za nawiasami, dzięki czemu scanf dopasuje go do znaku, który przerywa dobieranie znaków do nawiasów kwadratowych i nic nie zostanie do następnego wywołania scanf. Omawiana funkcja zawsze zaczyna swoje działanie od miejsca, w którym jej poprzedniczka je skończyła. Kiedy wczytywane dane nie pasują do wartości oczekiwanej przez scanf (na przykład pojawia się znak x, a chcemy wczytać liczbę całkowitą), funkcja ta kończy swoje działanie i nie szuka już dalszych dopasowań. Funkcja zwraca liczbę odczytanych danych, ta zwrócona wartość może służyć do sprawdzania błędów wczytywania. Na przykład w wywołaniu: if ( scanf ( i f i , i, f, l) != 3 ) printf ( Błąd w danych wejściowych\n ); sprawdzamy, czy scanf prawidłowo odczytała wszystkie trzy wartości. Jeśli nie, pokazujemy stosowny komunikat. Poleć książkęKup książkę Operacje wejścia i wyjścia na plikach 339 Pamiętajmy w końcu, że wartość zwracana przez scanf to liczba wartości wczytanych i przypisanych zmiennym, zatem wywołanie: scanf ( i *d i , i1, i3) zwróci 2, a nie 3, gdyż czytamy i przypisujemy wartości dwóch liczb całkowitych (jedną liczbę pomijamy). Zauważmy, że formant n określający liczbę wczytanych znaków nie jest uwzględniany w wartości zwracanej przez scanf. Warto poeksperymentować z różnymi opcjami formatowania w funkcji scanf. Tak jak w przypadku funkcji printf, dobre zrozumienie formantów możemy osiągnąć tylko w czasie sprawdzania ich działania w praktyce. Operacje wejścia i wyjścia na plikach Jak dotąd, kiedy wywoływaliśmy funkcję scanf, dane były zawsze czytane z terminala. Analogicznie wszystkie wywołania funkcji printf powodowały wyświetlanie danych w aktywnym oknie. Teraz nauczymy się czytać dane z plików i pisać je do plików, aby móc pisać jeszcze przydatniejsze programy. Przekierowanie wejścia-wyjścia do pliku Zarówno czytanie, jak i pisanie danych z plików i do nich jest łatwe w wielu systemach operacyjnych — jak choćby Linux, Unix czy Windows — po prostu nie musimy robić niczego specjalnego w programie. Spójrz na program 15.2. Jest bardzo prosty, a jego działanie ogranicza się do wykonania pewnych prostych operacji na podanej liczbie. Program 15.2. Prosty przykład // Pobranie prostej liczby i wyświetlenie kilku wyników obliczeń #include stdio.h main() { float d = 6.5; float half, square, cube; half = d/2; square = d*d; cube = d*d*d; printf( \nPodana liczba to: .2f\n , d); printf( Połowa tej liczby to: .2f\n , half); printf( Kwadrat tej liczby to: .2f\n , square); printf( Sześcian tej liczby to: .2f\n , cube); return 0; } Poleć książkęKup książkę 340 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C Nie ma tu nic skomplikowanego, ale wyobraź sobie, że chcesz zapisać wyniki w pliku o nazwie results.txt. Wówczas w systemie Unix i Windows wystarczy przejść do wiersza poleceń i wykonać polecenie przekierowujące dane wytworzone przez program do wybranego pliku, jak w poniższym przykładzie: program1502 results.txt Powyższe polecenie nakazuje systemowi wykonać program program1502, ale jednocześnie przekierować wyniki normalnie wyświetlane na terminalu do pliku results.txt. Wobec tego wszelkie wartości wyświetlane przez printf nie pojawiają się w oknie, ale są zapisywane we wskazanym pliku. Choć program z listingu 15.2 jest ciekawy, byłby o wiele bardziej interesujący, gdyby prosił użytkownika o podanie liczby i dopiero na niej wykonywał różne działania. Na listingu 15.3. pokazano realizację tego pomysłu. Program 15.3. Prosty, ale bardziej interaktywny przykład // Program odbierający od użytkownika jedną liczbę i zwracający wyniki kliku działań arytmetycznych. #include stdio.h main() { float d ; float half, square, cube; printf( Wpisz liczbę od 1 do 100: \n ); scanf( f , d); half = d/2; square = d*d; cube = d*d*d; printf( \nPodana liczba to .2f\n , d); printf( Połowa tej liczby to: .2f\n , half); printf( Kwadrat tej liczby to: .2f\n , square); printf( Sześcian tej liczby to: .2f\n , cube); return 0; } Teraz wyobraź sobie, że chcesz zapisać dane z programu w pliku o nazwie results2.txt. W tym celu napisałbyś następujące polecenie: program1503 results2.txt Tym razem program może wyglądać, jakby się zawiesił. Istotnie, częściowo tak jest. Program zatrzymał się, ponieważ oczekuje aż użytkownik wprowadzi liczbę, na której mają zostać wykonane obliczenia. Jest to wada tej metody przekierowywania wyników do pliku. Wszystko zostaje przekierowane, nawet instrukcja wywołania funkcji printf() użyta do wyświetlenia prośby o wpisanie liczby. Jeśli zajrzysz do pliku results2.txt, to znajdziesz w nim następującą zawartość (przy założeniu, że na wejściu podano liczbę 6.5): Wpisz liczbę z przedziału od 1 do 100: Poleć książkęKup książkę Operacje wejścia i wyjścia na plikach 341 Podana liczba to: 6.50 Połowa tej liczby to: 3.25 Kwadrat tej liczby to: 42.25 Sześcian tej liczby to: 274.63 Zatem faktycznie wyniki programu zostały skierowane do naszego pliku. Moglibyśmy też to samo doświadczenie wykonać z wieloma wierszami wynikowymi, aby się przekonać, że takie rozwiązanie zawsze działa prawidłowo. Podobne przekierowanie można odnieść do danych wejściowych programu. Wszelkie wywołania funkcji normalnie odczytujących dane w oknie będą korzystały z pliku; dotyczy to na przykład scanf i getchar. Utwórz plik zawierający jedną liczbę (w ramach przykładu wykorzystam plik o nazwie simp4.txt z liczbą 4) i ponownie uruchom program 1503, ale tym razem za pomocą poniższego polecenia: program1503 simp4.txtn W terminalu pojawią się następujące informacje: Wpisz lczbę z przedziału od 1 do 100: Podana liczba to: 4.00 Połowa tej liczby to: 2.00 Kwadrat tej liczby to: 16.00 Sześcian tej liczby to: 64.00 Zauważmy, że program zażądał podania liczby, ale na nią nie czekał. Po prostu wejście programu zostało przekierowane do pliku, natomiast wyjście już nie. Wobec tego scanf wczytuje wartości z pliku simp4.txt. W pliku tym dane trzeba wpisywać tak samo, jak podaje się je w oknie terminala. Dla funkcji scanf nie ma znaczenia, skąd biorą się jej dane, z okna czy z pliku. Ważne jest tylko, aby były one poprawnie sformatowane. Oczywiście można jednocześnie przekierować wejście i wyjście programu: program1503 simp4.txt results3.txt Teraz program sam odczyta dane z pliku simp4.txt, a zapisze je w pliku results3.txt. Przekierowywanie wejścia i wyjścia do pliku bardzo często jest wystarczającym rozwiązaniem. Załóżmy na przykład, że piszemy artykuł do gazety i wpisywaliśmy tekst do pliku article. Program 9.8 zliczał słowa w tekście. Tego samego programu możemy teraz użyć do zliczenia słów w naszym artykule; wystarczy wydać polecenie1: wordcount article Oczywiście musimy pamiętać o wstawieniu dodatkowego znaku na końcu pliku article, gdyż nasz program stwierdzał koniec danych na podstawie istnienia wiersza zawierającego tylko znak nowego wiersza. 1 System Unix ma polecenie wc, które także zlicza słowa. Przypomnijmy, że nasz program przeznaczony jest do pracy z plikami tekstowymi, a nie na przykład z plikami programu MS Word. Poleć książkęKup książkę 342 Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C Zauważmy, że przekierowanie wejścia i wyjścia nie jest częścią definicji C zgodnej z ANSI. Oznacza to, że możemy natknąć się na system operacyjny, w którym takie przekierowanie nie zadziała. Koniec pliku Powyższa uwaga o końcu danych wymaga dokładniejszego omówienia. Kiedy mamy do czynienia z plikami, warunek końca danych zastępujemy warunkiem końca pliku. Warunek ten zachodzi, kiedy z pliku odczytano ostatni fragment danych. Próba czytania za końcem pliku mogłaby spowodować zakończenie programu z błędem lub wejście programu w pętlę nieskończoną. Na szczęście większość funkcji wejścia i wyjścia ma specjalną flagę wskazującą, kiedy program osiągnął koniec pliku. Wartość tej flagi to specjalna wartość — EOF — która jest zdefiniowana w nagłówku stdio.h . W ramach przykładu użycia warunku EOF z funkcją getchar spójrzmy na program 15.4. Wczytuje on znaki i pokazuje je w oknie terminala, aż osiągnięty zostanie koniec pliku. Zwróćmy uwagę na wyrażenie występujące w pętli while. Jak widać, przypisanie nie musi być wykonywane w osobnej instrukcji. Program 15.4. Kopiowanie znaków ze standardowego wejścia na standardowe wyjście // Program pokazujący podawane znaki aż do napotkania końca pliku #include stdio.h int main (void) { int c; while ( (c = getchar ()) != EOF ) putchar (c); return 0; } Jeśli skompilujemy i uruchomimy program 15.4 (nazwijmy go copyprog), a następnie przekierujemy wejście z pliku: copyprog infile program pokaże na terminalu zawartość pliku infile. Spróbujmy! Tak naprawdę program ten działa tak samo jak polecenie cat dostępne w systemie Unix, pozwalające wyświetlić zawartość wybranego pliku tekstowego. W pętli while programu 15.4 znak zwracany przez funkcję getchar jest umieszczany w zmiennej c i porównany ze stałą EOF zdefiniowaną dyrektywą define. Jeśli wartości te są sobie równe, oznacza to, że odczytaliśmy znak końca pliku. Trzeba tu wspomnieć o jednym ważnym aspekcie działania funkcji getchar — nie zwraca ona wartości typu char, lecz typu int. Chodzi o to, że EOF musi być niepowtarzalne — takiej samej wartości nie może mieć żaden znak zwracany normalnie przez getchar. Wobec tego wartość zwracaną przez Poleć książkęKup książkę Funkcje specjalne do obsługi plików 343 getchar przypisujemy zmiennej typu int, a nie char. Działa to poprawnie, gdyż język C pozwala przechowywać znaki w zmiennych typu int, choć może to być nie najlepsza praktyka programistyczna. Jeśli wynik działania funkcji getchar umieszczalibyśmy w zmiennej typu char, efekt działania programu byłby nieprzewidywalny. Kod mógłby działać poprawnie w systemach wykorzystujących jako znaki wartości ze znakiem. W systemach niemających rozszerzającego znaku moglibyśmy wpaść w nieskończoną pętlę. Aby program zawsze działał poprawnie, trzeba po prostu zapisywać wynik funkcji getchar w zmiennej typu int; wtedy można będzie bezproblemowo wykryć koniec pliku. To, że przypisanie wykonujemy w samym warunku pętli, pokazuje elastyczność języka C w zakresie zapisywania wyrażeń. Przypisanie trzeba umieścić w nawiasach, gdyż operator przypisania ma priorytet niższy niż operator „nierówne”. Funkcje specjalne do obsługi plików Bardzo prawdopodobne, że wiele tworzonych programów całą obsługę wejścia i wyjścia będzie realizowało przy użyciu funkcji getchar, putchar, scanf i printf oraz przekierowania. Jednak czasami potrzebna jest większa elastyczność obsługi plików. Konieczne bywa na przykład czytanie danych z wielu plików lub zapisywanie wyników do wielu plików. Aby obsłużyć tego typu sytuacje, utworzono specjalne funkcje służące do obsługi plików. Teraz opiszemy niektóre z nich. Funkcja fopen Zanim zaczniemy wykonywać jakiekolwiek operacje wejścia i wyjścia na pliku, musimy najpierw ten plik otworzyć. Aby otworzyć plik, musimy podać jego nazwę. System sprawdza, czy plik istnieje, a w pewnych sytuacjach może plik utworzyć. Kiedy plik jest otwierany, trzeba podać rodzaj operacji, jakie będą na nim wykonywane. Jeśli plik służy do odczytu danych, zwykle otwiera się go w trybie do odczytu. Gdy chcemy w pliku zapisywać dane, otwieramy go w trybie do zapisu. Kiedy chcemy dopisywać informacje na końcu pliku, otwieramy go w trybie dopisywania. W dwóch ostatnich trybach plik zostanie utworzony, jeśli w systemie nie istnieje. Jeśli w trybie odczytu plik nie istnieje, pojawia się błąd. Program może jednocześnie używać wielu różnych plików, więc trzeba mieć jakiś sposób pozwalający na wskazanie, którego pliku chcemy używać w danej chwili.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: