Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 003241 20654086 na godz. na dobę w sumie
Język Niemiecki Prawniczy w Różnych Sytuacjach Życiowych - ebook/pdf
Język Niemiecki Prawniczy w Różnych Sytuacjach Życiowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3634-3549-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsza pozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób poruszających się po krajach niemieckojęzycznych i chcących zrozumieć wypowiedzi związane z sytuacjami, gdzie wymagany jest szeroko rozumiany język prawniczy. Publikacja zawiera najczęściej wykorzystywane zwroty, które mogą napotkać osoby polskojęzyczne w zetknięciu np. z policjantem, adwokatem, sędzią lub pracodawcą. E-book zawiera 9 rozdziałów (większość podzielona na 2 podrozdziały) przedstawiających rozmowy z adwokatem, notariuszem, sędzią, prokuratorem, urzędnikiem urzędu meldunkowego, policjantem, pracodawcą, doradcą podatkowym oraz w ubezpieczalni. Zaletą e-booka są fikcyjne sytuacje, w których może znaleźć się jednak każda osoba podróżująca lub mieszkająca w kraju niemieckojęzycznym. Główny nacisk został położony na zastosowanie odpowiedniego słownictwa. Mam nadzieję, że publikacja w tej formie okaże się przydatna i będę wdzięczna za uwagi, które pozwolą ja ulepszyć.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Wydanie I, 2015 ISBN: 978-83-63435-49-3 Projekt okładki: EPROFESS Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji drukarskiej, komputerowej, fotograficznej i in., wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl e-mail: wydawnictwo@eprofess.pl Spis treści 1 Kapitel (Rozdział) .................................................................................... 6 1.1 Ein Gespräch zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten - Rozmowa pomiędzy adwokatem a jego klientem ............................ 6 1.2 Ein Gespräch zwischen dem Rechtsanwalt und seiner Mandantin - Rozmowa pomiędzy adwokatem a jego klientką ............................. 9 Wortliste zum Kapitel 1 (Słownictwo do 1 rozdziału) ................................. 12 2 Kapitel (Rozdział ) ................................................................................. 18 notariusza z jego klientem .............................................................. 18 2.1 Das Gespräch des Notars mit seinem Mandanten - Rozmowa 2.2 Ein Gespräch zwischen dem Notar und Herrn Oliwa- Rozmowa pomiędzy notariuszem a Panem Oliwa .......................................... 21 Wortliste zum Kapitel 2 (Słownictwo do rozdziału 2) .................................. 24 3 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 29 3.1 Ein Gespräch mit der Richterin - Rozmowa z sędzią ..................... 29 3.2 Ein Gespräch zwischen der Richterin und Frau Manka - Rozmowa pomiędzy sędzią a Panią Manka ..................................................... 32 Wortliste zum Kapitel 3 (Słownictwo do rozdziału 3) ................................. 35 4 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 40 Rozmowa pomiędzy prokuratorem a Panem Listek ....................... 40 4.1 Ein Gespräch zwischen dem Staatsanwalt und Herrn Listek - 4.2 Ein Gespräch zwischen dem Staatsanwalt und Herrn Pertoka - Rozmowa pomiędzy prokuratorem a Panem Pertoka ..................... 43 Wortliste zum Kapitel 4 (Słownictwo do rozdziału 4) .................................. 46 5 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 52 5.1 Auf dem Meldeamt - W urzędzie meldunkowym .......................... 52 5.2 Ein Gespräch zwischen Frau Neber und der Angestellten - Rozmowa pomiędzy Panią Neber a urzędniczką ........................... 54 Wortliste zum Kapitel 5 (Słownictwo do rozdziału 5) .................................. 57 6 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 61 6.1 Auf dem Kommissariat - Na komisariacie policji ......................... 61 6.2 Auf dem Kommissariat - Na komisariacie policji .......................... 64 Wortliste zum Kapitel 6 (Słownictwo do rozdziału 6) .................................. 66 7 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 71 Rozmowa między pracodawcą a pracownikiem ............................ 71 7.1 Ein Gespräch zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter - 7.2 Ein Gespräch zwischen dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin - Rozmowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ........................ 73 Wortliste zum Kapitel 7 (Słownictwo do rozdziału 7) .................................. 76 8 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 81 8.1 Ein Gespräch zwischen Frau Mokra und der Angestellten eines Versicherungsträgers - Rozmowa pomiędzy Panią Mokra a urzędnikiem zakładu ubezpieczeniowego ...................................... 81 8.2 Ein Gespräch zwischen Herrn Kozak und dem Versicherungsträger - Rozmowa pomiędzy Panem Kozak a ubezpieczycielem ............. 84 Wortschatz zum Kapitel 8 (Słownictwo do rozdziału 8) ............................... 86 9 Kapitel (Rozdział) .................................................................................. 90 9.1 Ein Gespräch zwischen dem Steuerberater und seinem Mandanten - Rozmowa pomiędzy doradcą podatkowym a jego klientem .......... 90 Wortschatz zum Kapitel 9 (Słownictwo do rozdziału 9) ............................... 92 Od Autorki Niniejsza pozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób poruszających się po krajach niemieckojęzycznych i chcących zrozumieć wypowiedzi związane z sytuacjami, gdzie wymagany jest szeroko rozumiany język prawniczy. Publikacja zawiera najczęściej wykorzystywane zwroty, które mogą napotkać osoby polskojęzyczne w zetknięciu np. z policjantem, adwokatem, sędzią lub pracodawcą. E-book zawiera 9 rozdziałów (większość podzielona na 2 podrozdziały) przedstawiających rozmowy z adwokatem, notariuszem, sędzią, prokuratorem, urzędnikiem urzędu meldunkowego, policjantem, pracodawcą, doradcą podatkowym oraz w ubezpieczalni. Zaletą e-booka są fikcyjne sytuacje, w których może znaleźć się jednak każda osoba podróżująca lub mieszkająca w kraju niemieckojęzycznym. zastosowanie odpowiedniego słownictwa. Mam nadzieję, że publikacja w tej formie okaże się przydatna i będę wdzięczna za uwagi, które pozwolą ja ulepszyć. położony Główny nacisk został na Joanna Mudel Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 6 1 Kapitel (Rozdział) 1.1 Ein Gespräch zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten - Rozmowa pomiędzy adwokatem a jego klientem Mandant: Guten Tag! Klient: Dzień dobry! Rechtsanwalt: Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Adwokat: Dzień dobry. Czym mogę służyć? Mandant: Ich habe folgendes Problem. Ich arbeite seit zwei Jahren bei der Firma „Immer unterwegs“ als Kraftfahrer. Ich fahre oft in die EU- Staaten, zum Beispiel nach Spanien, Frankreich und Großbritannien. Klient: Mam następujący problem. Pracuję od 2 lat w firmie „Immer unterwegs” jako kierowca. Często jeżdżę po krajach Unii Europejskiej, na przykład do Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Rechtsanwalt: Das ist sehr umfangreich. Adwokat: To bardzo dużo. Mandant: Ja, ich muss oft Pausen einlegen, das ist rechtlich so vorgeschrieben. Zu meinen Pflichten gehören aber auch Beladen und Abladen der Waren. Klient: Często muszę robić przerwy, to jest przepisane prawnie. Do moich obowiązków należy też załadowanie i rozładowanie towarów. Rechtsanwalt: Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Adwokat: Jak mogę Panu pomóc? Mandant: Ich hatte einen Arbeitsunfall und ich möchte Schmerzensgeld dafür bekommen. Klient: Miałem wypadek w pracy i chciałbym otrzymać za to odszkodowanie. Rechtsanwalt: Darf ich Ihren Arbeitsvertrag sehen? Adwokat: Czy mogę zobaczyć Pana umowę o pracę? Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 7 Mandant: Ja , natürlich. Klient: Tak, oczywiście. Rechtsanwalt: Sie haben Ihren Arbeitsvertrag im Dezember letztes Jahres unterschrieben. Adwokat: Podpisał Pan umowę o pracę w grudniu zeszłego roku. Mandant: Ja. Das stimmt. Klient: Tak. Zgadza się. Rechtsanwalt: Ihre Probezeit endete im April. Jetzt sind Sie unbefristet eingestellt. Adwokat: Pana okres próbny zakończył się w kwietniu .Teraz jest Pan zatrudniony na czas nieokreślony. Mandant: Ja, es geht mir aber um das Schmerzensgeld für das Beladen und Abladen. Ich habe mir dabei den Arm verstaucht, bin über die Waren gestolpert und in Ohnmacht gefallen. Danach war ich 3 Wochen krankgeschrieben. Wie und wo kann ich das Schmerzensgeld beantragen? Klient: Tak, ale chodzi mi o odszkodowanie za załadowanie i rozładowanie. Zwichnąłem sobie przy tym rękę, poślizgnąłem się na towarach i zemdlałem. Po tym byłem 3 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Jak i gdzie mogę złożyć wniosek o odszkodowanie? Rechtsanwalt: Sie müssen einen Antrag an die Berufsgenossenschaft stellen. Adwokat: Musi Pan złożyć wniosek do branżowego zakładu ubezpieczeń. Mandant: Nicht an den Arbeitgeber? Warum? Klient: Nie do pracodawcy? Dlaczego? Rechtsanwalt: Ihr Arbeitgeber hat das nicht absichtlich gemacht. Er ist nicht schuldig an Ihrem Unfall. Adwokat: Pana pracodawca nie zrobił tego umyślnie. On nie ponosi winy za Pana wypadek. Mandant: Gibt es Fristen? Bis wann muss ich den Antrag stellen? Klient: Czy są jakieś terminy? Do kiedy muszę złożyć wniosek? Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 8 Rechtsanwalt: Ja, es gelten Fristen dafür. Sie müssen Ihren Arbeitsunfall innerhalb von 3 Tagen melden. Ich glaube, die Mitarbeiter von der Berufsgenossenschaft werden Ihnen dabei behilflich sein. Adwokat: Tak, w tym celu obowiązują terminy. Musi Pan zgłosić swój wypadek w ciągu 3 dni. Sądzę, że pracownicy z branżowego zakładu ubezpieczeń w tej sprawie Panu pomogą. Mandant: Vielen Dank. Klient: Dziękuję bardzo. Rechtsanwalt: Auf Wiedersehen. Wenn Sie wieder meine Hilfe brauchen, bin ich immer montags für meine Mandanten im Büro da. Adwokat: Do widzenia. Jeśli będzie Pan potrzebował mojej pomocy, jestem w biurze zawsze w poniedziałki dla moich klientów. Mandant: Ich komme bestimmt noch einmal vorbei. Sollte etwas dazwischen kommen, rufe ich rechtzeitig an. Klient: Przyjdę na pewno jeszcze raz. Gdyby coś miało w międzyczasie wypaść, odpowiednio wcześniej zadzwonię. Rechtsanwalt: Sollten Sie mich telefonisch nicht erreichen, lassen Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Sobald ich sie abgehört habe, setze ich mich unverzüglich mit Ihnen in Verbindung. Adwokat: Gdyby nie udało się Panu ze mną skontaktować, proszę zostawić wiadomość na sekretarce jej odsłucham, natychmiast się z Panem skontaktuję. Mandant: Noch einmal vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Termin versuche ich die Berufsgenossenschaft zu kontaktieren. Klient: Jeszcze raz dziękuję za Pana pomoc. Do widzenia. Do następnej daty wizyty spróbuję się skontaktować z branżowym zakładem ubezpieczeń. Rechtsanwalt: Ja, unbedingt, tun Sie das. Hier ist meine Visitenkarte. Vergessen Sie nicht, dass die Berufsgenossenschaft nicht alle Tage auf hat. Auf Wiedersehen. Adwokat: Tak, koniecznie, niech Pan tak zrobi. Tu jest moja wizytówka. Niech Pan nie zapomni, że branżowy zakład ubezpieczeń nie jest otwarty we wszystkie dni. Do widzenia. telefonicznej. Jak tylko Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 9 1.2 Ein Gespräch zwischen dem Rechtsanwalt und seiner Mandantin - Rozmowa pomiędzy adwokatem a jego klientką Mandantin: Guten Tag! Klient: Dzień dobry! Rechtsanwalt: Guten Tag! Warten Sie einen Augenblick , ich bin gleich für Sie da. Ja, ich bin schon da, was kann ich für Sie tun? Adwokat: Dzień dobry! Niech Pan poczeka chwilkę, zaraz się Panem zajmę. Tak, już jestem, co mogę dla Pana zrobić? Mandantin: Na ja, meine Mutter ist zweiundachtzig Jahre alt und hat deswegen ein Testament niedergeschrieben. Immer hat sie gesagt, dass ich die alleinige Erbin des Nachlasses sein werde. Klient: Otóż moja matka ma osiemdziesiąt dwa lata i spisała z tego powodu testament. Zawsze mówiła, że będę jedyną spadkobierczynią spadku. Rechtsanwalt: Ist Ihre Mutter verheiratet und lebt Ihr Vater noch? Haben Sie Geschwister? Adwokat: Czy Pani matka jest zamężna i czy Pani ojciec żyje jeszcze? Czy ma Pani rodzeństwo? Mandantin: Ja, mein Vater lebt noch aber meine Eltern sind geschieden. Ich habe zwei Schwestern. Klientka: Tak, mój ojciec żyje, ale moi rodzice są rozwiedzeni. Mam dwie siostry. Rechtsanwalt: Und was hat Ihre Mutter in dem Testament entschieden? Adwokat: A co postanowiła Pani matka w testamencie? Mandantin: Sie will Ihr Vermögen zwischen uns drei verteilen. Damit bin ich aber nicht einverstanden, weil ich die einzige Person bin, die sie betreut und pflegt. Meine beiden Schwestern interessieren sich kaum für unsere Mutter, da sie stets unterwegs sind. Wie kann ich meiner Mutter das erklären, damit sie ihren Willen ändert? Klientka: Ona chce podzielić swój majątek pomiędzy nas trzy. Na to jednak ja się nie zgadzam, ponieważ jestem jedyną osobą, która się nią opiekuje. Moje obydwie siostry nie interesują się naszą matką, ponieważ Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 10 są zawsze w podróży. Jak mam to wyjaśnić mojej matce, aby zmieniła swoją wolę? Rechtsanwalt: Meines Erachtens, sie dürfen nichts tun. Wenn Sie Ihre Mutter überreden, das Testament zu ändern, können Ihre beide Schwestern das Testament anfechten, weil sie in der Erbschaft übergangen werden. Adwokat: Moim zdaniem nie może Pani nic zrobić. Jeśli przekona Pani matkę, aby zmieniła testament Pani obydwie siostry mogą testament podważyć, ponieważ zostają pominięte w dziedziczeniu. Mandantin: Was bedeutet das? Klientka: Co to oznacza? Rechtsanwalt: Ihre Schwestern können beweisen, dass sie erbberechtigt sind, indem sie nachweisen, dass sie Ihre Mutter zum Beispiel finanziell unterstützen. Dann haben sie den Anspruch auf den Nachlass und können das im Nachlassgericht nachweisen. Adwokat: Pani siostry mogą udowodnić, że są uprawnione do dziedziczenia udowadniając, że wspomagają Pani matkę finansowo. W tej sytuacji mają prawo do spadku i mogą to udowodnić w sądzie ds spadkowych. Mandantin: Verstehe, ja, das ist der Fall. Sie beide sind zwar viel geschäftlich unterwegs aber sie bezahlen die Miete für unsere Mutter. Klientka: Rozumiem, tak, to prawda. Obydwie podróżują dużo w sprawach zawodowych, ale opłacają czynsz naszej matce. Rechtsanwalt: In diesem Fall sind sie auch erbbrechtigt und haben den Anspruch auf ihren Anteil. Adwokat: W tej sytuacji są uprawnione do spadku i mają prawo do swojej części. Mandantin: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich glaube, ich habe einen heftigen Familienstreit vermieden. Klientka: Dziękuję bardzo za Pana pomoc. Sądzę, że uniknęłam sporej kłótni rodzinnej. Rechtsanwalt: Ich bedanke mich auch für Ihren Besuch. Die Gebühr für meine Beratungsstunde bezahlen Sie an der Kasse. Adwokat: Również dziękuję za Pani wizytę. Opłatę za moją konsultację opłaci Pani przy kasie. Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 11 Mandantin: Auf Wiedersehen. Klientka: Do widzenia. Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 12 Wortliste zum Kapitel 1 (Słownictwo do 1 rozdziału) A aber-ale abhören, hörte ab, abgehört (h)-odsłuchać das Abladen-rozładowanie absichtlich-umyślnie alle -wszystkie alleinig-jedyny, jedyna,jedyne als-jako an-do, przy ändern, änderte, geändert (h) -zmienić anfechten, focht an, angefochten (h) -podważyć anrufen, rief an, angerufen (h)- dzwonić der Anrufbeantworter, die Anrufbeantworter-sekretarka telefoniczna der Anspruch, die Ansprüche-roszczenie der Anteil, die Anteile-udział der Antrag, die Anträge-wniosek arbeiten, arbeitete, gearbeitet (h) -pracować der Arbeitgeber, die Arbeitgeber-pracodawca der Arbeitsunfall, die Arbeitsunfälle-wypadek przy pracy der Arbeitsvertrag, die Arbeitsverträge-umowa o pracę der Arm, die Arme-ręka auch-także der Augenblick, die Augenblicke-moment, chwilka auf-na aufhaben, hatte auf, aufgehabt (h)-mieć otwarte Auf Wiedersehen-do widzenia B beantragen, beantragte, beantragt (h) -składać wniosek sich bedanken, sich bedankte, sich bedankt (h)-dziękować bei-w beide-obie behilflich-pomocny, pomocna, pomocne bekommen, bekam, bekommen (h)-otrzymać das Beladen-załadowanie die Beratungsstunde, die Beratungsstunden-konsultacje die Berufsgenossenschaft, die Berufsgenossenschaften-branżowy Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 13 zakład ubezpieczeń der Besuch, die Besuche-wizyta bestimmt-z pewnością betreuen, betreute, betreut (h)-opiekować się beweisen, bewies, bewiesen (h)-udowodnić bezahlen, bezahlte, bezahlt (h)-opłacić bis wann -do kiedy brauchen, brauchte, gebraucht (h)-potrzebować das Büro, die Büros-biuro D dabei-przy tym dafür-za to danach- po tym das-to dasein, war da, dagewesen (s)-być obecnym der Dezember-grudzień dürfen, durfte, gedurft (h)-mieć pozwolenie (zrobić coś) E ein-jeden eingestellt-zatrudniony, zatrudniona, zatrudnione einmal-raz einverstanden- zgodny, zgodna, zgodne enden, endete,geendet (h)-kończyć się entscheiden, entschied, entschieden (h)- decydować er-on erbberechtigt- uprawniony do dziedziczenia die Erbin, die Erbinnen- spadkobierczyni die Erbschaft- dziedziczenie erklären, erklärte,erklärt (h)- wyjaśnić erreichen, erreichte, erreicht (h)- osiagnąć es geht mir um, es ging mir um, es ist mir um ... gegangen - jest, są der EU-Staat, die EU-Staaten- państwo UE F fahren, fuhr, gefahren (s)-jechać der Familienstreit, die Familienstreite-kłotnia rodzinna finanziell-finansowo die Firma, die Firmen-firma folgend-następujący, następująca, następujące Frankreich-Francja Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 14 die Frist, die Fristen- termin für-dla, za G die Gebühr, die Gebühren-opłata gehören, gehörte,gehört (h)-należeć gelten, galt, gegolten (h)-obowiązywać geschäftlich-zawodowo geschieden-rozwiedziony, rozwiedziona, rozwiedzione das Geschwister-rodzeństwo das Gespräch, die Gespräche-rozmowa glauben, glaubte, geglaubt (h)-wierzyć, sądzić gleich-zaraz Großbritannien-Wielka Brytania Guten Tag-dzień dobry H haben, hatte, gehabt (h)-mieć heftig-potężny, potężna, potężne hier-tutaj die Hilfe, die Hilfen-pomoc I ich- ja immer- zawsze innerhalb von – w ciągu Ihr-Pana, Pani immer- zawsze in-w, do in Ohnmacht fallen, in Ohnmacht fiel, in Ohnmacht gefallen (s)- stracić przytomność J ja-tak das Jahr, die Jahre-rok jetzt-teraz K die Kasse, die Kassen-kasa können, konnte, gekonnt (h)- móc, potrafić kontaktieren, kontaktierte, kontaktiert(h)- skontaktować der Kraftfahrer, die Kraftfahrer- kierowca Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 15 krankgeschrieben sein, war krankgeschrieben, ist krankgeschrieben gewesen - być na zwolnieniu lekarskim L lassen, ließ, gelassen (h)- zostawić leben, lebte, gelebt (h)- żyć letzt-ostatni, ostatnia, ostatnie letztes Jahr- ostatni rok M machen, machte, gemacht (h) -robić der Mandant, die Mandanten-klient die Mandantin, die Mandantinnen-klientka mein - mój melden, meldete, gemeldet (h)-zgłosić die Miete, die Mieten-czynsz mit-z der Mitarbeiter, die Mitarbeiter- pracownik montags- w poniedziałki müssen, musste, gemusst (h)- musieć die Mutter, die Mütter- matka N der Nachlass, die Nachlässe- spadek das Nachlassgericht, die Nachlassgerichte- sąd do spraw spadkowych die Nachricht, die Nachrichten- wiadomość nächst- następny, następna, następne nachweisen, wies nach, nachgewiesen (h)- udowodnić natürlich- oczywiście nicht- nie niederschreiben, schrieb nieder, niedergeschrieben (h)- spisać noch- jeszcze O oft- często P Pausen einlegen, legte ein, eingelegt (h)- robić przerwy pflegen, pflegte, gepflegt (h)- pielęgnować die Pflicht, die Pflichten- obowiązek die Probezeit- czas próbny das Problem, die Probleme- problem Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 16 R rechtlich- prawnie der Rechtsanwalt, die Rechtsanwälte- adwokat rechtzeitig- w odpowiednim czasie S das Schmerzensgeld- odszkodowanie schuldig-winny die Schwester, die Schwestern- siostra sein- jego sein, war, gewesen (s)- być sehen, sah, gesehen (h)-widzieć seit-od sich in Verbindung setzen, setzte, gesetzt-skontaktować się Sie-Pan, Pani, Państwo sie- ona sobald- jak tylko Spanien- Hiszpania stellen, stellte, gestellt (h)- postawić stimmen, stimmte, gestimmt (h)- zgadzać się stolpern, stolperte, gestolpert (s)- potknąć się T der Tag, die Tage- dzień telefonisch- telefonicznie der Termin, die Termine- data wizyty, spotkania das Testament, die Testamente- testament tun, tat, getan (h)- zrobić U über-o, przez um-o umfangreich- rozległy, obszerny unbedingt- koniecznie unbefristet- na czas nieokreślony unterschreiben, unterschrieb, unterschrieben (h)-podpisać unterwegs- w drodze unverzüglich- niezwłocznie Ü Copyright by Joanna Mudel EPROFESS Język niemiecki prawniczy w różnych sytuacjach życiowych 17 übergehen, überging, übergangen (h)- pominąć überreden, überredete, überredet (h)- przekonać W die Ware, die Waren- towar warten- czekać warum- dlaczego was- co wie- jak wieder- znowu der Wille, die Willen- wola die Woche, die Wochen- tydzień V der Vater, die Väter- ojciec vergessen, vergaß, vergessen (h)- zapomnieć verheiratet- zamężna, żonaty vermeiden, vermied, vermieden (h)- unikać das Vermögen- majątek vorschreiben, schrieb vor, vorgeschrieben (h)- przepisać verstauchen, verstauchte, verstaucht (h)- skręcić versuchen, versuchte, versucht (h)- spróbować verteilen, verteilte, verteilt (h)- podzielić viel- dużo vielen Dank- dziękuję bardzo die Visitenkarte, die Visitenkarten- wizytówka bei jemandem vorbeikommen, kam vobei, vorbeigekommen (s)- przyjść do kogoś Z zu- do zwar- wprawdzie zweiundachtzig- osiemdziesiąt dwa zwischen- pomiędzy Copyright by Joanna Mudel EPROFESS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język Niemiecki Prawniczy w Różnych Sytuacjach Życiowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: