Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 002929 22415513 na godz. na dobę w sumie
Język angielski. Tablice gimnazjalisty - ebook/pdf
Język angielski. Tablice gimnazjalisty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2477-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Potrzebujesz korepetycji z angielskiego? Szybkiej pomocy przed klasówką? Język angielski. Tablice gimnazjalisty to idealna powtórka z angielskiego dla gimnazjalistów w formie wygodnych i przejrzystych tablic.

Seria 'OLDSCHOOL - stara dobra szkoła' została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, a wszystkie publikacje są konsultowane z nauczycielami i poddawane testom przez samych gimnazjalistów.

Główne zalety tablic OldSchool:
Wiesz, jak jest. Egzamin gimnazjalny tylko z OLDSCHOOL!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie tablic: Joanna Bogusławska, Anna Laskowska, Kaja Mikoszewska Redaktor serii: Marek Jannasz Ilustracje: Magdalena Wójcik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Tablice opracowano z wykorzystaniem materiałów z książki „Język angielski dla gimnazjalisty. Gramatyka” autorstwa mgr Joanny Bogusławskiej i mgr Agaty Mioduszewskiej, konsultacja: dr Alisa Mitchel-Masiejczyk, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2016 r. © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2016 www.gimtestOK.pl ISBN: 978-83-7892-375-6 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-477-7 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska 3 Drodzy Gimnazjaliści! Jeśli czeka Was klasówka, test bądź egzamin gimnazjalny i nie pamiętacie wszystkich niuansów angielskiej gramatyki, wygodne i przejrzyste tablice pomogą wam uporządkować wiedzę i zrobić szybką powtórkę. Zawierają one wszystkie istotne zagadnienia w pigułce, dzięki czemu będziecie mogli w szybki i prosty sposób przypomnieć i utrwalić sobie najważ- niejsze informacje. Zależało nam na tym, aby nauka z naszej książki była nie tylko pożyteczna, ale także przyjemna – zadbaliśmy zarówno o dobór tematów, jak i o nowoczesny układ graficzny z ilustracjami. Wierzymy, że „Tablice gimnazjalisty” z serii OldSchool przydadzą się Wam na każdym etapie nauki, a także że będą dla Was skuteczną pomocą do powtórki przed egzaminem gimnazjalnym z angielskiego. Z życzeniami powodzenia autorzy i redaktorzy Lingo WWW.GIMTESTOK.PL WSTĘP 4 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Część 1. Czasy Czasy Present Simple Present Continuous Past Simple Forma „used to” Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Forms – formy przyszłe Will (Future Simple) Going to Present Continuous Present Simple Porównanie czasów Część 2. Czasowniki Formy czasowników Infinitive vs. Gerund Czasowniki modalne Podział czasowników modalnych ze względu na kontekst Formy „have” i „has got” Czasowniki nieregularne Część 3. Mowa zależna i strona bierna Mowa zależna Strona bierna Część 4. Okresy warunkowe Zerowy okres warunkowy Pierwszy okres warunkowy Drugi okres warunkowy Trzeci okres warunkowy 7  8 9 13 15 17 18 20 22 23 23 24 24 25 26 31  32 33 38 40 44 45 51  52 56 57  59 59 60 60 STARA DOBRA SZKOŁA SPIS TREŚCI 5 Część 5. Przedimki Przedimki nieokreślone Przedimki określone Przedimek zerowy Część 6. Rzeczowniki Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Dopełniacz saksoński Część 7. Zaimki Zaimki nieokreślone Część 8. Przymiotniki Część 9. Przysłówki Część 10. Liczebniki Zastosowanie liczebników z przykładami Część 11. Przyimki Przyimki czasu Przyimki miejsca Przyimki ruchu Przyimek przyczyny Przyimki sposobu Wyrażenia przyimkowe Część 12. Spójniki Dodatek 1. Czasowniki frazowe Dodatek 2. Czasowniki nieregularne WWW.GIMTESTOK.PL 61  63 64 67 71  73 74 75 77  82 85  89  93  97 99  100 104 106 108 108 109 133  137  147  CZĘŚĆ 1. 8 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Czasy ‹ W tej części omówione zostaną: RODZAJE CZASÓW teraźniejsze przeszłe perfect formy przyszłe • Present Simple • Present Continuous • Past Simple • Forma „used to” • Past Continuous • Present Perfect • Past Perfect • Future Simple • Going to • Present Continuous • Present Simple STARA DOBRA SZKOŁA 9 Present Simple BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA I go to school in Gdynia. – Chodzę do szkoły w Gdyni. PRESENT SIMPLE W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ OSOBA (he, she, it) + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA „S” + RESZTA ZDANIA Tom goes to school in Gdynia. – Tom chodzi do szkoły w Gdyni. KONSTRUKCJA ZDANIA PRZECZĄCEGO W PRESENT SIMPLE OSOBA + DO NOT / DOES NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA He doesn’t go to school in Gdynia. – On nie chodzi do szkoły w Gdyni. TWORZENIE FORMY DLA 3. OSOBY LICZBY POJEDYNCZEJ ZASADA dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he/she/it) dodajemy „s” na końcu czasownika • uwaga na czasowniki have, go i do PRZYKŁAD • have → has • go → goes • do → does • cry → cries try → tries • • buy → buys • wash → washes • watch → watches • pass → passes • it stings → it doesn’t sting → it does sting gdy czasownik kończy się na „y” i jeżeli przed „y” występuje spółgłoska, „y” zamienia się na „-ies” gdy czasownik kończy się na „y” i jeżeli przed „y” występuje samogłoska, dodajemy „s” do czasownika jeżeli czasownik kończy się na „sh”, „s” lub „ch”, oprócz „s” dodajemy „e” przy użyciu does lub doesn’t znika „s” WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 10 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI KONSTRUKCJA PYTANIA W PRESENT SIMPLE S Słówko pytające: what, when, where, why, how much, how many, how long O Operator: do (I, you, we, they) does (he, she it) P Podmiot (osoba): I, you, we, they, he, she, it O Orzeczenie (czasownik) T Reszta zdania Where How Do does Do Do You he you work? spend listen Tom and Lisa learn weekends? to music? Spanish? JEŻELI W ZDANIU WYSTĘPUJE CZASOWNIK TO BE (AM, IS, ARE) ZASADA pytania tworzymy przez inwersję PRZYKŁAD Who are you? Are you a footballer? – Kim jesteś? Czy jesteś piłkarzem? przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika to be No, I’m not, I’m a student. – Nie, nie jestem, jestem studentem. słowa charakterystyczne (określenia częstotliwości) dla czasu Present Simple stawiamy za tym czasownikiem I am always late to school. – Zawsze spóźniam się do szkoły. ‹ Jeżeli w danym zdaniu użyjemy innego czasownika niż to be, słowa charakterystyczne dla czasu Present Simple stawiamy przed tym czasownikiem, zaraz po osobie. Przykład: I always come late to school. STARA DOBRA SZKOŁA 11 ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE SYTUACJA czynności stałe PRZYKŁAD He watches Naruto. – On ogląda Naruto. czynności powtarzane regularnie He takes the train to school every morning. – On codziennie rano jeździ pociągiem do szkoły. prawa natury rozkłady jazdy komentarze sportowe, recenzje filmowe, narracja komentarz sportowy/ recenzje filmowe recenzja recenzja/narracja instrukcje nagłówki gazet The sun sets in the west. – Słońce zachodzi na zachodzie. The plane from Brussels arrives at 8:30. – Samolot z Brukseli przylatuje o 8.30. Peterson overtakes Williams and wins the race. – Peterson wyprzedza Williamsa i wygrywa wyścig. Mike Dalton plays the part of Macbeth. – Mike Dalton gra rolę Makbeta. We see the main character as he wants to plan his trip. He doesn’t know where to go, he only knows he wants to travel far. – Widzimy głównego bohatera, gdy chce zaplanować swoją podróż. Nie wie, dokąd pojechać, wie tylko, że chce pojechać daleko. I see him and tell him „hi”, he looks at me, but pretends he doesn’t see me. Unbelievable! – Widzę go i mówię „cześć”, patrzy na mnie, ale udaje, że mnie nie widzi. Niebywałe! First you wash the chicken. Then you fill it with mushrooms and you put it in the oven. – Najpierw wymyj kurczaka. Następnie wypełnij go grzybami i włóż do piekarnika. 20 people win money in a lottery. – 20 osób wygrywa pieniądze w loterii. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 12 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI ‹ Czasu Present Simple używamy z następującymi wyrazami: usually, often, always, sometimes, never, every… (day, month, etc.), in the morning, afternoon, evening, at night, at the weekend, on Mondays, etc. ‹ Dłuższe określenia, typu np.: every day, stosowane są albo na samym początku, albo na końcu zdań twierdzących (wyjątkiem jest hardly ever). STARA DOBRA SZKOŁA 13 Present Continuous BUDOWA CZASU PRESENT CONTINUOUS OSOBA + TO BE (być) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA tworzymy przez inwersję czasownika to be PRZECZENIA tworzymy przez dodanie not do czasownika to be What are you doing? I’m washing the dishes now. – Co robisz? Myję teraz naczynia. I’m not listening to the radio now. – Nie słucham teraz radia. ‹ Charakterystyczne słowa i określenia, z którymi występuje Present Continuous: now, at the moment, at present, these days, still, nowadays, as (osoba) speak. TWORZENIE FORMY CIĄGŁEJ CZASOWNIKA ZASADA jeśli czasownik zakończony jest spółgłoską → dodajemy -ing PRZYKŁAD • work + ing → working jeśli w czasowniku jednosylabowym przedostatnia jest spółgłoska → dopisujemy tylko -ing jeśli czasownik kończy się na „-e” → znika „e” jeśli czasownik kończy się na „-ie” → zamieniamy „-ie” na „-ying” • help → helping • take + ing → taking • die → dying nie ma znaczenia, czy przed „-y” stoi spółgłoska czy samogłoska → dodajemy -ing • play → playing • cry → crying jeśli w czasowniku jednosylabowym przedostatnia jest samogłoska → podwajamy ostatnią spółgłoskę tego czasownika • stop → stopping • swim → swimming • put → putting WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 14 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI UŻYCIE CZASU PRESENT CONTINUOUS SYTUACJA czynności dziejące się w chwili mówienia o nich PRZYKŁAD • She’s reading a magazine now. – Ona czyta teraz magazyn. • Tom is looking for his glasses as we speak. – Podczas gdy my rozmawiamy, Tom szuka swoich okularów. czynności, w trakcie których jesteśmy, a które nie dzieją się konkretnie w trakcie mówienia o nich • My father is looking for a new job now. • – Mój ojciec szuka nowej pracy. I’m reading a new book by Agatha Rae. – Czytam nową książkę autorstwa Agathy Rae. wyrażanie złości, irytacji wobec powtarzających się i drażniących nas sytuacji, ze słówkami: always, constantly, continually • You’re always losing your keys, try to remember where you put them! – Ciągle gubisz swoje klucze, postaraj się zapamiętać, gdzie je kładziesz! • You’re constantly interrupting me when I’m talking. – Ciągle przerywasz mi, gdy mówię. wyrażanie czynności zaplanowanych na przyszłość i podanie, na kiedy są zaplanowane sytuacje zmieniające się, dynamiczne, podlegające procesom • I’m seeing my best friend tonight. – Widzę się z przyjaciółką dziś wieczorem. • We’re going to the cinema on Monday. – W poniedziałek idziemy do kina. • Winter is coming, it’s getting colder outside. – Nadchodzi zima, robi się zimniej na zewnątrz. • Let’s go home, it’s getting late. – Chodźmy do domu, robi się późno. opisywanie obrazków i zdjęć • In the picture I can see people sitting in a park, having a picnic. The man is drinking coffee and eating a sandwich, the woman is reading a book. – Na zdjęciu widzę ludzi siedzących w parku, mających piknik. Mężczyzna pije kawę i je kanapkę, kobieta czyta książkę. STARA DOBRA SZKOŁA 15 Past Simple BUDOWA CZASU PAST SIMPLE OSOBA + CZASOWNIK W II FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + OKREŚLENIE CZASU I ate dinner two hours ago. – Zjadłam kolację dwie godziny temu. ‹ Pytanie i przeczenie tworzymy przez operator did, przy którym czasownik wraca do podstawowej formy. PYTANIE KONSTRUKCJE Z CZASEM PAST SIMPLE ZDANIE OZNAJMUJĄCE I washed the floor yesterday. – Wymyłam wczoraj podłogę. When did you wash the floor? – Kiedy wymyłaś podłogę? I ate dinner two hours ago. – Zjadłam kolację dwie godziny temu. When did you eat dinner? – Kiedy zjadłaś kolację? PRZECZENIE I didn’t wash the floor. – Nie wymyłam podłogi. I didn’t eat dinner two hours ago, I ate it half an hour ago. – Nie zjadłam kolacji dwie godziny temu, zjadłam ją pół godziny temu. JEŻELI W ZDANIU WYSTĘPUJE CZASOWNIK TO BE (WAS/WERE) PYTANIA tworzymy przez inwersję PRZECZENIA tworzymy przez dodanie not do czasownika to be Was he sick yesterday? – Czy był wczoraj chory? Bob was not (wasn’t) sick three hours ago. – Bob nie był chory trzy godziny temu. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 16 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI O Operator: did KONSTRUKCJA PYTANIA W PAST SIMPLE O S Orzeczenie Słówko pytające: (czasownik) What, when, where, why, how much, how many, how long P Podmiot (osoba): I, you, we, they, he, she, it T Reszta zdania Where How did did Did Did you he you Tom and Lisa work? spend listen learn weekends? to the CD I gave you? Spanish last year? UŻYCIE CZASU PAST SIMPLE SYTUACJA czynności, które zakończyły się w określonym momencie w przeszłości (wiemy dokładnie kiedy) • PRZYKŁAD • They went to the cinema last month. – Oni poszli do kina w zeszłym miesiącu. I watched TV two hours ago. – Oglądałam telewizję dwie godziny temu. czynności, które działy się jedna po drugiej w przeszłości, kiedy coś opowiadamy She paid the driver, then she got out of the taxi, then she answered the phone. – Ona zapłaciła taksówkarzowi, potem wysiadła z taksówki, następnie odebrała telefon. ‹ Czasu Past Simple używamy z określeniami takimi jak: yesterday, then, when, last night/week/day/month/years…, some time ago, in 1997 – każdym możliwym określeniem, kiedy coś się wydarzyło. STARA DOBRA SZKOŁA 17 Forma „used to” ‹ Formy used to używamy, kiedy chcemy powiedzieć o czynności, którą regularnie przez jakiś czas wykonywaliśmy w przeszłości, ale która jest już nieaktualna. BUDOWA ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + USED TO + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ • Michał used to live in Gdynia, but now he lives in Kraków. – Michał mieszkał w Gdyni, ale teraz mieszka w Krakowie. • People used to bake cakes, but now they often buy them in bakeries. – Ludzie mieli w zwyczaju piec ciasta, ale teraz często je kupują. ‹ Podczas tworzenia pytań i przeczeń forma used to zmienia się w use to. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PRZECZENIA PYTANIA tworzymy z użyciem formy didn’t tworzymy z użyciem operatora did Did Alan use to smoke? – Czy Alan palił? Mary didn’t use to drink coffee, but now she cannot live a day without it. – Mary nie pijała kawy, ale teraz nie może przeżyć nawet jednego dnia bez niej. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 18 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Past Continuous BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + TO BE (WAS DLA I, HE, SHE, IT, WERE DLA WE, YOU, THEY) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING I was playing tennis. – Grałam w tenisa. BUDOWA PYTANIA TO BE + OSOBA + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING Were you playing tennis? – Czy grałaś w tenisa? BUDOWA PRZECZENIA OSOBA + TO BE NOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING I wasn’t playing tennis. – Nie grałam w tenisa. ‹ Charakterystyczne słowa, z którymi występuje Past Continuous: while, when, as. STARA DOBRA SZKOŁA 19 ‹ Czas Past Continuous to czas niedokonany. UŻYCIE CZASU PAST CONTINUOUS SYTUACJA PRZYKŁAD I was having dinner. – Jadłem obiad. czynności niezakończone, (czas Past Continuous, czas niedokonany, czynność będące w trakcie dziania się niezakończona) porównaj: I had dinner. – Zjadłem obiad. (czas Past Simple, czas dokonany, czynność zakończona) We were watching a film between 4 and 6 pm. – Oglądaliśmy filmy między 16.00 a 18.00. • He was walking down the street when his friend called him. – Szedł ulicą, kiedy zadzwonił do niego przyjaciel. • She was taking a shower when her phone rang. – Brała prysznic, gdy jej telefon zadzwonił. czynności, które były w trakcie, działy się w przeszłości dłuższa czynność, która została przerwana przez to, co opisuje Past Simple WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 20 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Present Perfect BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + HAVE/HAS (HAS DLA HE/SHE/IT) + TRZECIA FORMA CZASOWNIKA (PAST PARTICIPLE) LUB CZASOWNIK REGULARNY Z KOŃCÓWKĄ -ED I have cleaned the flat. – Sprzątnęłam mieszkanie. • • Ben has broken his leg. – Ben złamał nogę. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA tworzymy przez inwersję have/ has (jest to forma czasownika to be w czasie Present Perect) i osoby PRZECZENIA tworzymy przed dodanie not do have/has Have you ever eaten such delicious strawberries? – Czy kiedykolwiek jadłeś takie pyszne truskawki? I have never eaten such delicious strawberries. – Nigdy nie jadłam pyszniejszych truskawek. ‹ Charakterystyczne słówka z Present Perfect: just, already, yet, recently, since, for, lately, ever, never, so far. Słówka te stosujemy po have/has. ‹ So far używamy na końcu zdań. Yet – stosujemy zawsze na końcu i tylko w zdaniach przeczących oraz w pytaniach. RÓŻNICE POMIĘDZY FOR I SINCE FOR używamy, kiedy chcemy zaznaczyć, że coś dzieje się od jakiegoś czasu for = okres SINCE używamy, kiedy chcemy określić konkretny moment w czasie, kiedy coś się zaczęło since = konkretny moment, może być to konkretny dzień, godzina, święto itp. STARA DOBRA SZKOŁA 21 UŻYCIE CZASU PRESENT PERFECT ZASADA czynność bądź sytuacja, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej, zwłaszcza ze słówkami for i since PRZYKŁAD • Rachel has had her dog for three years. – Rachel ma psa od trzech lat (zaczęła go mieć trzy lata temu i ma go do teraz) • Mark has known Betty since 1995. They have known each other for almost twenty years. – Mark zna Betty od 1995 roku. Znają się od prawie dwudziestu lat. czynność, która zakończyła się, ale nie wiemy kiedy – chcemy jedynie wyrazić fakt, że miała miejsce • She has just washed her hair. – Ona dopiero co umyła włosy. Jack’s dad has bought a sailing boat. – Ojciec Jacka kupił żaglówkę. • pytanie o doświadczenie danej osoby – czy kiedykolwiek coś zrobiła lub miała z czymś do czynienia (konstrukcja have you ever…?) kiedy w zdaniu występuje słowo since, przyjmuje się, że część zdania przed since jest w Present Perfect, a za since – w Past Simple • Have you ever seen a solar eclipse? – Czy widziałeś kiedykolwiek zaćmienie słońca? No, I have never seen a solar eclipse yet. – Nie, jeszcze nigdy nie widziałem zaćmienia słońca. • Have you ever been to Canada? Yes, I have. – Czy byłaś kiedykolwiek w Kanadzie? Tak, byłam. • I have known her since she started learning here. – Znam ją, od kiedy zaczęła tu się uczyć. • Max hasn’t seen Maggie since she left school. – Max nie widział Maggie, odkąd skończyła szkołę. ‹ W Present Perfect liczy się sam fakt, że czynność miała miejsce, a nie kiedy. Jest to podstawowa różnica między tym czasem a Past Simple, w którym zawsze wiemy, kiedy dokładnie coś się zakończyło. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 22 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Past Perfect BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + HAD (DLA KAŻDEJ OSOBY) + III FORMA CZASOWNIKA (PAST PARTICIPLE) LUB, PRZY REGULARNYCH CZASOWNIKACH, FORMA Z KOŃCÓWKĄ -ED Once he had fixed the old chair, it looked like new. – Gdy naprawił stare krzesło, wygladało jak nowe. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA tworzymy przez inwersję czasownika to be (w przypadku Past Perfect ma on postać had) Had he already fixed the old chair? – Czy on naprawił już stare krzesło? PRZECZENIA tworzymy, dodając not do had He hadn’t fixed the old chair yet, so it still looks bad. – On nie naprawił jeszcze starego krzesła, dlatego ciągle wygląda ono źle. UŻYCIE CZASU PAST PERFECT SYTUACJA Past Perfect występuje zawsze w parze z czasem Past Simple – określa czynność, która wydarzyła się bądź została wykonana czy miała miejsce bezpośrednio przed tą, którą opisuje Past Simple PRZYKŁAD • She had finished work when she met her friends. – Ona skończyła już pracę, kiedy spotkała przyjaciół. • When I came back they all had already eaten dinner. – Kiedy przyszłam, oni już skończyli jeść obiad. ‹ Słówkami, z którymi często pojawia się Past Perfect, są: before, after, already, just, for, once, till/until, when, by, by the time, never. STARA DOBRA SZKOŁA 23 Future Forms – formy przyszłe Will (Future Simple) BUDOWA FORMY WILL zdanie twierdzące OSOBA + WILL + RESZTA ZDANIA pytanie przeczenie INWERSJA: WILL + OSOBA + RESZTA ZDANIA OSOBA + WILL NOT (WON’T) + RESZTA ZDANIA UŻYCIE FORMY WILL SYTUACJA spontanicznie podjęte decyzje związane z przyszłością PRZYKŁAD • If you’re hungry, I’ll make you a sandwich. – Jeśli jesteś głodna, zrobię ci kanapkę. • Someone’s knocking! – I’ll open the door! – Ktoś puka. – Otworzę drzwi. wyrażenie subiektywnych przewidywań na przyszłość, niepoparte dowodami, tylko tym, co nam się wydaje1 I think people in the future will work less, robots will work for them. – Myślę, że ludzie będą mniej pracować w przyszłości, roboty będą za nich pracować. prośba groźba ostrzeżenie obietnica Will you help me with this exercise, please? – Pomożesz mi z tym zadaniem? If you tell the parents, I’ll beat you. – Jeśli powiesz rodzicom, spuszczę ci lanie. You will get hurt if you touch the cord. – Zrobisz sobie krzywdę, jeśli dotkniesz przedłużacza. I promise I will find your brother. – Obiecuję, że znajdę twojego brata. 1 Czas ten pojawia się w tym kontekście najczęściej z wyrazami: think, believe, be afraid, be sure i przysłówkami: probably, perhaps, certainly, surely. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 24 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Going to BUDOWA FORMY GOING TO zdanie twierdzące OSOBA + TO BE + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) + RESZTA ZDANIA pytanie przeczenie PYTANIE: TO BE + OSOBA + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) + RESZTA ZDANIA PRZECZENIE: OSOBA + TO BE + NOT + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) UŻYCIE FORMY GOING TO SYTUACJA realne plany, zamiary ambicje na przyszłość wyrażanie obiektywnych przewidywań na przyszłość, popartych dowodami (tym, co widzimy) PRZYKŁAD Martha and Jack are going to Greece for holidays. – Martha i Jack jadą na wakacje do Grecji. I’m going to become a famous singer one day. – Pewnego dnia zostanę sławnym piosenkarzem. It’s going to rain, look at the sky! – Będzie padać, spójrz na niebo! Present Continuous UŻYCIE PRESENT CONTINUOUS JAKO FORMY PRZYSZŁEJ SYTUACJA wyrażenie planów i zamiarów; aby rozróżnić formę czasu Present Continuous teraźniejszą od przyszłej, do przyszłej zawsze musi być dodany czas, kiedy coś ma się wydarzyć I’m seeing my friends. – Widzę się z przyjaciółmi. (teraz) I’m seeing my friends on Friday. – Widzę się z przyjaciółmi w piątek. PRZYKŁAD • • STARA DOBRA SZKOŁA 25 Present Simple UŻYCIE PRESENT SIMPLE JAKO FORMY PRZYSZŁEJ SYTUACJA w kontekście rozkładów jazdy, lotów itp.; zawsze trzeba podać informację, jaką dany samolot, pociąg lub autobus ma godzinę odjazdu lub przyjazdu PRZYKŁAD The train leaves at 4 pm. – Pociąg odjeżdża o 16.00. ‹ Po słowach i wyrażeniach: as soon as, before, until, when oraz if nie używamy will, tylko Present Simple dla wyrażenia przyszłości. ZDANIE BŁĘDNE As soon as I will get home, I will call you. – Zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę do domu. ZDANIE POPRAWNE As soon as I get home, I will call you. – Zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę do domu. WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 26 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous określa PRESENT SIMPLE czynności rutynowe, wykonywane codziennie, powtarzalne PRESENT CONTINUOUS czynności w chwili ich wykonywania, niemające nic wspólnego z rutyną, dziejące się w momencie mówienia o nich przykład • He works in a factory. – On pracuje w fabryce. • He is writing a letter. – On pisze list. • Sandra spends Christmas • They are doing shopping at with her parents every year. – Sandra spędza co roku święta Bożego Narodzenia z rodzicami. the moment. – Oni robią teraz zakupy. every day, every month, usually, sometimes, hardy every, from time now, at the moment, as (osoba) speak, at present, nowadays osoba + czasownik (w 3. osobie liczby pojedynczej z końcówką „-s”), reszta zdania osoba + to be + czasownik z końcówką -ing, taki sam dla wszystkich osób charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające do/does (przy does znika „-s” z trzeciej osoby liczby pojedynczej), schemat sopocki zdania przeczące don’t/doesn’t (przy doesn’t znika „-s” z trzeciej osoby liczby pojedynczej) inwersja czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę -ing dla wszystkich osób dodajemy not do czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę - ing dla wszystkich osób STARA DOBRA SZKOŁA Past Simple i Past Continuous określa PAST SIMPLE czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające 27 PAST CONTINUOUS czas niedokonany – oznacza to, że opisuje czynności niezakończone, będące w trakcie dziania się. Past Continuous często występuje wraz z Past Simple. W takich parach Past Continuous wyraża dłuższą czynność, która została przerwana przez to, co opisuje Past Simple słowa charakterystyczne: while, when, as osoba + to be + czasownik z końcówką -ing, taki sam dla wszystkich osób. did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be inwersja czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę -ing dla wszystkich osób zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/ weren’t dodajemy not do czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę - ing dla wszystkich osób WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 28 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI Past Simple i Present Perfect określa PAST SIMPLE czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be PRESENT PERFECT to, co zaczęło się jakiś czas temu, ale trwa nadal; mówi o doświadczeniu; kładzie nacisk przede wszystkim na sam fakt czynności, zdarzenia, a nie na czas, kiedy miało/ miała ono/ona miejsce (nigdy nie podajemy żadnego czasu końcowego) have you ever, since, for, ever, never, yet, already, recently osoba + have/has + III forma czasownika nieregularnego lub regularny z końcówką -ed inwersja have/has zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/weren’t dodajemy not do have/has STARA DOBRA SZKOŁA 29 Past Simple i Past Perfect określa PAST SIMPLE czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania zdania pytające did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/ weren’t PAST PERFECT czynność, która miała miejsce, zanim stało się to, co określa Past Simple, stąd nazwa czasu Past Perfect – czas zaprzeszły. Past Perfect porządkuje chronologię wydarzeń. before, after, already, just, once, till, until, when, by the time osoba + had + czasownik (III forma czasownika nieregularnego lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania inwersja: had + osoba + czasownik (III forma czasownika nieregularnego lub czasownik regularny z końcówką - ed), reszta zdania do had dodajemy not (hadn’t) WWW.GIMTESTOK.PL CZASY 30 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK ANGIELSKI notatki: STARA DOBRA SZKOŁA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język angielski. Tablice gimnazjalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: