Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00241 003709 21770927 na godz. na dobę w sumie
Język angielski w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Język angielski w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925962-7-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.:

A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu.

A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Jak uważasz/Wszystko jedno.

A: Wyjechała do Hiszpanii. B: A to dopiero! = Coś podobnego!

A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat.

• Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa, np.:

What is komórka in English?

What is the English word for komórka? = What is the English for komórka?

Jak jest komórka po angielsku?

What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing?

Co oznacza (termin) outsourcing?

• Uwydatnienie różnic znaczeniowych w codziennych sytuacjach, np.:

Excuse me I’m sorry

She is good She is well

Nice to meet you Nice meeting you

Is that OK for you? ≠ Is that OK with you?

A: What are you doing? B: I am making a cake.

A: What are you making? B: A cake.

• Ciekawe dialogi z kluczem, zaczerpnięte z życia codziennego (praca, dom, lotnisko), sprawdzające znajomość wszystkich czasów w szerokiej palecie kontekstów

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści 1 Radosław Więckowski Język angielski w ciekawych dialogach 2 Język angielski w ciekawych dialogach • Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu. A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Jak uważasz/Wszystko jedno. A: Wyjechała do Hiszpanii. B: A to dopiero! = Coś podobnego! A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat. • Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa, np.: What is komórka in English? What is the English word for komórka? = What is the English for komórka? Jak jest komórka po angielsku? What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing? Co oznacza (termin) outsourcing? • Uwydatnienie różnic znaczeniowych w codziennych sytuacjach, np.: Excuse me ≠ I’m sorry She is good ≠ She is well Nice to meet you ≠ Nice meeting you Is that OK for you? ≠ Is that OK with you? A: What are you doing? B: I am making a cake. A: What are you making? B: A cake. • Ciekawe dialogi z kluczem, zaczerpnięte z życia codziennego (praca, dom, lotnisko), sprawdzające znajomość wszystkich czasów w szerokiej palecie kontekstów 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-925962-7-1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Zaimki what i how w pytaniach o znaczenia jakiegoś słowa lub wyrażenia ........................ 7 2. Zaimki pytajne - how, who, whom, which, what, whose ................................................... 12 3. Dialogi - codzienne sytuacje ............................................................................................. 17 4. Angielskie czasy w ciekawych dialogach ........................................................................... 75 Klucz - tłumaczenia dialogów ............................................................................................... 91 5 Wstęp Niniejsza publikacja opiera się na założeniu, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest nauka osadzona w kontekstach sytuacyjnych, a konkretnie w dialogach, zaczerpniętych z życia codziennego (praca, dom, lotnisko, prezentacja na konferencji itd.). Książka zawiera liczne dialogi, zaopatrzone w klucz, które są nie tylko dwiczeniem gramatycznym, sprawdzającym znajomośd wszystkich czasów w różnych kontekstach, ale i pomocnym dwiczeniem w komunikacji językowej: Bill: What’s she doing these days? Ann: She is working hard for her exams. She looked tired when I saw her yesterday. She had also looked tired the day before. Bill: She shouldn’t work so much. And she is being nervous. Ann: I agree. I hope/I am hoping she does/will do well in the test. Bill: Co ona teraz porabia? Ann: Uczy się do egzaminu. Wyglądała na zmęczoną, kiedy ją wczoraj widziałam. Wyglądała też na zmęczoną dzieo wcześniej. Bill: Nie powinna się tyle uczyd. I zachowuje się nerwowo. Ann: Zgadzam się. Mam nadzieję, że pójdzie jej dobrze na teście. W rozdziale Dialogi - codzienne sytuacje najpierw należy zapoznad się z wersją angielską poszczególnych dialogów (podaną tłustym drukiem), a następnie ją zakryd, i starad się poprawnie przetłumaczyd na język angielski wersję polską: A: (Are you) still working for/at IBM? B: Yes, I am. A: Czy wciąż pracujesz w firmie IBM? B: Tak. A: Things haven’t been going right/well for me lately. And how’s work going at your company? B: Plodding along. A: Niezbyt mi ostatnio idzie/szło. A jak tobie idzie w pracy? B: Posuwa się powoli. = Powoli do przodu. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się pomocna w codziennej komunikacji. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Zaimki what i how w pytaniach o znaczenie jakiegoś słowa lub wyrażenia Formy How do you say … używamy, gdy chcemy tłumaczyd jakieś słowo, cały zwrot lub zdanie: 1. A: How do you say Cześd in English? A: Jak się mówi Cześd po angielsku? B: (You say) Hi or Hello. 2. A: How do you say krowa w kropki in English? A: Jak się mówi krowa w kropki po angielsku? B: (You say) A dotted cow. 3. A: How do you say Happy Birthday in Polish? A: Jak się mówi Happy Birthday po polsku? B: (You say) Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 4. A: How do you say to knock out an opponent in Polish? A: Jak się mówi to knock out an opponent po polsku? B: (You say) Znokuatowad przeciwnika. 1. A: Jak się mówi dobrze się zabawid po angielsku? B: (You say) have a good time. 2. A: Jak się mówi New Year po polsku? B: (You say) Nowy Rok. 3. A: Jak się mówi to ring sb up po polsku? B: (You say) Zadzwonid do kogoś. 4. A: Jak się mówi Best Wishes po polsku? B: (You say) Wszystkiego najlepszego. 5. A: Jak się mówi słownik kieszonkowy po angielsku? B: (You say) a pocket dictionary. 6. A: Jak się mówi skooczyd studia po angielsku? B: (You say) to graduate from university. Formy What do you call … lub What is … called używamy, gdy wskazujemy na konkretną rzecz lub osobę (np. na obrazku) palcem. UWAGA: Nie należy używad wyrażenia How do you call this in English?, bo takie wyrażenie oznacza Jak to zawoład po angielsku? A: What do you call this in English? = What is this called in English? A: Jak to się nazywa po angielsku? B: You call it a pen. = It is called a pen. 1. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na miód na obrazku) B: You call it honey. = It is called honey. 2. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na regał na książki) B: You call it a bookcase. = It is called a bookcase. 3. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na ładowarkę) B: You call it a charger. = It is called a charger. Formy What is the English word for … lub What is the English for … lub What is the word for … używamy, gdy chcemy się zapytad o angielski odpowiednik jakiegoś słowa. UWAGA: Nie należy używad wyrażenia How is komórka in English?, bo takie wyrażenie oznacza Jak się czuje komórka po angielsku? A: What is komórka in English? What is the English word for komórka? = What is the English for komórka? = What is the word for komórka? A: Jak jest komórka po angielsku? B: It’s a mobile. 7 A: How do you say komórka in English? Jak się mówi komórka po angielsku? B: (You say) a mobile. 1.A: Jak jest kanapka po angielsku? B: It’s a sandwich. 2.A: Jak się mówi kanapka po angielsku? B: (You say) a sandwich. 3.A: Jak jest współlokator po angielsku? B: It’s a flatmate. 4.A: Jak się mówi współlokator po angielsku? B: (You say) a flatmate. 5.A: Jak jest ładowarka po angielsku? B: It’s a charger. 6.A: Jak się mówi ładowarka po angielsku? B: (You say) a charger. Często widzimy rzeczownik odsłowny po przyimku by w łączności ze słowem mean (znaczyd). Słowo saying możemy opuścid, np.: What do you mean by (saying) knocking out an opponent? W odpowiedziach posługujemy się w języku polskim tylko bezokolicznikiem (patrz: powalid kogoś jednym uderzeniem), natomiast w języku angielskim można posługiwad się zarówno rzeczownikiem odsłownym (patrz dialog 1: knocking out an opponent, defeating him with one blow), jak i bezokolicznikiem (patrz dialog 2: to knock out an opponent, to defeat him with one blow). Dialog 1: A: What do you mean by (saying) knocking out an opponent in English? B: Knocking out an opponent means defeating him with one blow. By knocking out an opponent we mean defeating him with one blow. A: Co to znaczy to knock out an opponent po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To knock out an opponent znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. Dialog 2: A: What does to knock out an opponent mean in English? B: To knock out an opponent means to defeat him with one blow. A: Co to znaczy to knock out an opponent po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To knock out an opponent znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. Te same zasady dotyczą odwrotnej sytuacji, kiedy pada pytanie ze strony osoby anglojęzycznej. W pytaniach i odpowiedziach posługujemy się w języku polskim tylko bezokolicznikiem (patrz: znokautować przeciwnika), natomiast w języku angielskim, wyjaśniając dany zwrot lub wyrażenie, można posługiwad się zarówno rzeczownikiem odsłownym (patrz: defeating him with one blow), jak i bezokolicznikiem (patrz: to defeat him with one blow). Dialog 3: A: What does znokautować przeciwnika mean in Polish? B: Znokautować przeciwnika means to defeat him with one blow. Znokautować przeciwnika means defeating him with one blow. By znokautować przeciwnika we mean defeating him with one blow. A: Co to znaczy znokautowad przeciwnika po polsku? (pytanie ze strony osoby anglojęzycznej) B: Znokautowad przeciwnika znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. 8 Jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa w j. angielskim, możemy zadad następujące pytania: Dialog 4: A: What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing? B: It means the contracting out of a business process to a third-party. = It means contracting out a business process to a third-party. A: Co oznacza (termin) outsourcing? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu) B: (Termin) outsourcing znaczy zlecenie wykonania jakiegoś procesu biznesowego stronie trzeciej. Dialog 5: A: What does inquire mean? = What is meant by (the verb) inquire? B: Inquire means asking about something specific. = To inquire means to ask about something specific. = To inquire is to ask about something specific. A: Co oznacza czasownik inquire? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa) B: Czasownik inquire znaczy zapytad o coś konkretnego. Dialog 6: A: What does misplace denote? = What is denoted by (the verb) misplace? B: Misplace denotes putting an object in a wrong place so that it is difficult to find. = To misplace is to put an object in a wrong place so that it is difficult to find. A: Co dokładnie oznacza czasownik misplace? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa) B: Czasownik misplace znaczy postawid jakąś rzecz na niewłaściwym miejscu tak, że trudno jest ją znaleźd. Dialog 7: A: What does assume imply? = What is implied by (the verb) assume? B: Assume implies making a guess based on little or no evidence. = To assume is to make a guess based on little or no evidence. A: Co oznacza czasownik assume? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa) B: Czasownik assume znaczy domyślad się czegoś w oparciu o niewielką ilośd dowodów lub niedysponując żadnymi dowodami. 9 Test Należy przetłumaczyd na język angielski poniższe dialogi (klucz patrz na kolejnej stronie): 1. A: Co to znaczy to ring somebody up po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To ring somebody up znaczy to phone somebody. 2. A: Co to znaczy zadzwonid do kogoś po polsku? (pytanie ze strony osoby anglojęzycznej) B: Zadzwonid do kogoś znaczy to phone somebody. 3. A: Co to znaczy to download files po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To download files znaczy skopiowad i przesyład (copy and move) pliki na komputer z serwera lub Internetu. 4. A: Co to znaczy to upload files po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To upload files znaczy skopiowad i przesyład (copy and move) dane z komputera do serwera lub Internetu. 5. A: Co oznacza (termin) customization? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu) B: (Termin) customization znaczy dostosowanie (tailor) produktu lub usługi w oparciu o informacje poza firmą do indywidualnych potrzeb klienta. 7. A: Co oznacza czasownik inquire? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa) B: Czasownik inquire znaczy zapytad o coś konkretnego. (specific) 10 Klucz 1. A: What do you mean by (saying) ringing somebody up? B: Ringing somebody up means phoning somebody. By ringing somebody up we mean phoning somebody. lub A: What does to ring somebody up mean in English? B: It means to phone somebody. To ring somebody up means to phone somebody. 2. A: What does zadzwonid do kogoś mean in Polish? B: Zadzwonid do kogoś means to phone somebody. Zadzwonid do kogoś means phoning somebody. By zadzwonid do kogoś we mean phoning somebody. 3. A: What do you mean by (saying) downloading files? B: Downloading files means copying and moving files to a computer from the server or the Internet. By downloading files we mean copying and moving files to a computer from the server or the Internet. lub A: What does to download files mean in English? B: It means to copy and move files to a computer from the server or the Internet. To download files means to copy and move files to a computer from the server or the Internet. 4. A: What do you mean by (saying) uploading files? B: Uploading files means copying and moving files from a computer to the server or the Internet. By uploading files we mean copying and moving files from a computer to the server or the Internet. lub A: What does to upload files mean in English? B: It means to copy and move files from a computer to the server or the Internet. To upload files means to copy and move files from a computer to the server or the Internet. 5. A: What does (the term) customization mean in English? = What is meant by (the term) customization? B: It means the tailoring of a product or a service to the needs of a client based on information outside the company. It means tailoring a product or a service to the needs of a client based on information outside the company. 6. A: What does inquire mean? = What is meant by (the verb) inquire? B: Inquire means asking about something specific. = To inquire means to ask about something specific. = To inquire is to ask about something specific. 11 2. Zaimki pytajne - how, who, whom, which, what, whose 1. 1.What does he look like? Jak on wygląda? (pyt. o osobę, której nigdy nie widzieliśmy) 2.How does he look? Jak on wygląda? (pyt. o osobę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że jej wygląd się zmienił) 3.What does the sculpture look like? Jak wygląda ta rzeźba? (pyt. o rzeźbę, której nigdy nie widzieliśmy) The sculpture looks like a whale leaping out of the sea. Ta rzeźba przypomina wieloryba wyskakującego z morza. 4.How does the sculpture look? Jak wygląda ta rzeźba? (pyt. o rzeźbę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że po latach jej wygląd/stan się zmienił; pyt. o opinie dot. rzeźby) The sculpture looks pretty good. Ta rzeźba wygląda dosyd dobrze. 5.What is Christmas like in Poland? Jakie są święta w Polsce? (pyt. o charakter świąt) 6.What is he like? Jaki on jest? (pyt. o charakter) lub Jak on wygląda? (pyt. o wygląd) 7.How is he? Jak on się miewa? (pyt. o samopoczucie) 8.How was the film? = What was the film like? Jaki był ten film? (pyt. o opinię dot. filmu) 1.Jaka jest dzisiaj pogoda? 2.Jaki jest twój samochód? (jak on wygląda lub jak się nim jeździ) 3.Jakim byłeś nastolatkiem? (pyt. o charakter lub wygląd) 4.Jaki był ten mecz? (pyt. o opinię) 5.Jaka jest w Polsce Wielkanoc (Easter)? (pyt. o charakter świąt) 6.Jaka ona jest? (pyt. o jej charakter) 7.Jak ona wygląda? (pyt. o osobę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że jej wygląd się zmienił) 8.Jak ona wygląda? (pyt. o osobę, której nigdy nie widzieliśmy) 9.Jak ona się miewa? (pyt. o samopoczucie) 10.Jaki był ten koncert? (pyt. o opinię) 2. 1.What is her husband? Kim jest jej mąż? (pytanie o zawód) Her husband is a film director. Jej mąż jest reżyserem. 2.Which is her husband? Kto jest jej mężem? (pytanie o osobę np. na zdjęciu lub w tłumie) Her husband is the man on the right. Jej mąż to mężczyzna po prawej. 3.Who is her husband? Kto jest jej mężem? (pytanie o imię i nazwisko oraz status) He is Paul Jones, the film director. Jej mężem jest Paul Jones, reżyser filmowy. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język angielski w ciekawych dialogach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: