Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 002835 20675733 na godz. na dobę w sumie
Język włoski - samouczek - ebook/pdf
Język włoski - samouczek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-491-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka włoskiego na podstawowym poziomie, niezbędnym do porozumiewania się w codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach życiowych. Krok po kroku, opierając się na licznych, przejrzystych przykładach, tłumaczy kolejne trudności gramatyczne. Zawiera typowe dialogi o różnorodnej tematyce (wraz tłumaczeniami), niezbędne słownictwo, zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia z kluczem oraz słownik włosko-polski i polsko-włoski.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CAPITOLO I COME TI CHIAMI? CAPITOLO I A – Anna M – Mauro Dialogo 1 M: Ciao, mi chiamo Mauro Benelli, sono italiano. E tu come ti chiami? A: Ciao Mauro, piacere. Mi chiamo Anna Kalinowska. M: Da dove vieni? A: Vengo dalla Polonia. Dialogo 2 A: Ciao Mauro, come stai? M: Ciao Anna. Bene, grazie. E tu, come va? A: Tutto a posto, grazie. Ciao Mauro. M: A presto. Vocabolario (słownictwo) ciao – cześć chiamarsi – nazywać się sono – jestem italiano (m) – Włoch come – jak piacere – miło mi venire da – pochodzić z Polonia – Polska bene – dobrze grazie – dziękuję e – i, a tu – ty tutto – wszystko a posto – w porządku Espressioni (zwroty) Come ti chiami? – Jak się nazywasz? Sono… – Jestem… Sono italiano. – Jestem Włochem. Da dove vieni? – Skąd pochodzisz? Vengo dalla Polonia. – Pochodzę z Polski. Sono di Toruń. – Jestem (pochodzę) z Torunia. Piacere! – Miło mi! Come stai? – Jak się masz?/Jak się czujesz? Come sta? – Jak się pan(i) ma? Come va? – Jak idzie?/Co słychać? 11 CAPITOLO I Bene, grazie. – Dziękuję, dobrze. Tutto a posto. – Wszystko w porządku. A presto. – Na razie. Parliamo POWITANIA I POŻEGNANIA W języku włoskim zarówno przy powitaniu, jak i przy pożegnaniu można używać różnych zwrotów, zależnie od sytuacji i od osoby, do której się zwracamy: Buongiorno. – Dzień dobry. Buonasera. – Dobry wieczór. Buonanotte. – Dobranoc. Arrivederci. – Do widzenia. ArrivederLa. – Do widzenia. Buongiorno i buonasera to zwroty, których używamy zarówno przy powitaniu, jak i przy pożegnaniu. Arrivederci używa się w stosunku do osób, do których zwracamy się po imie- niu, a także jeśli zwracamy się do kilku osób. ArrivederLa używamy, zwracając się do osoby, z którą jesteśmy na pan/pani. ciao – cześć salve – witam, witaj, cześć Zwrotów ciao i salve używamy zarówno przy powitaniu, jak i przy pożegnaniu. Salve jest bardziej oficjalne. Przedstawiając się, mówimy: Mi chiamo Agnieszka. Sono Agnieszka. Jeśli chcemy spytać o imię rozmówcy, używamy zwrotów: Come ti chiami? – Jak się nazywasz? Come si chiama? – Jak się pan(i) nazywa? Poznając kogoś, używamy zwrotu: Piacere! – Miło mi! 12 Grammatica (gramatyka) ZAIMKI OSOBOWE CAPITOLO I Liczba pojedyncza (SINGOLARE) io tu lui lei Lei ja ty on ona pan/pani Liczba mnoga (PLURALE) my noi voi/Voi wy/państwo loro/Loro oni/państwo Tak samo jak w języku polskim zaimki podmiotu opuszcza się w zdaniu. Forma czasow nika wskazuje na podmiot. Zaimków używa się wtedy, gdy chcemy zwrócić szczególną uwagę na podmiot (np. w przeciwstawieniach): Io sono polacca. – Ja jestem Polką (nie ona). Zwroty grzecznościowe Lei w liczbie pojedynczej oraz Voi i Loro w liczbie mnogiej są używane bez względu na rodzaj. Lei znaczy zarówno „pan”, jak i „pani”. Mniej formalne Voi („państwo”) oraz używane w sytuacjach oficjalnych Loro („państwo”) stosowane są w stosunku do grup osób, wśród których znajdują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. CZASOWNIK POSIŁKOWY – essere Czasowniki posiłkowe biorą udział w tworzeniu czasów złożonych, ale także mają zna- czenie samodzielne. Essere oznacza „być”. Oto wzór odmiany tego czasownika: SINGOLARE PLURALE io sono tu sei ja jestem ty jesteś noi siamo my jesteśmy voi/Voi siete wy/państwo jesteście lui/lei/Lei è on/ona/pan(i) jest loro/Loro sono oni/państwo są Jak łatwo zauważyć, formy czasownika posiłkowego essere w pierwszej osobie liczby po- jedynczej i trzeciej osobie liczby mnogiej są takie same. 13 CAPITOLO I Esempi (przykłady) Sono polacco. – Jestem Polakiem. Sei italiano. – Jesteś Włochem. Lui è russo. – On jest Rosjaninem. Siamo felici. – Jesteśmy szczęśliwi. Siete gentili. – Jesteście uprzejmi. Io sono polacco. – Ja jestem Polakiem. Lei è sua sorella. – Ona jest jego siostrą. Esercizi (ćwiczenia) 1. Jak powiesz po włosku: a. Cześć, jestem Radek. b. On jest Włochem. c. Ona jest szczęśliwa. d. Oni są uprzejmi. e. Jesteś Rosjaninem. 2. Wstaw odpowiednią formę czasownika essere. a. Io…… polacco. b. Tu…… italiano. c. Lei…… gentile. d. Lui…… russo. e. Loro…… felici. f. Questa…… sua sorella. 3. Jak powiesz po włosku: a. Dzień dobry, nazywam się… b. Cześć Marco, miło mi! c. Pochodzę z Polski. d. Jestem Polką. Dialogo 3 SB – signora Benelli A – Anna A: Buongiorno signora, mi chiamo Anna. C’è Mauro per piacere? SB: Buongiorno Anna. Io mi chiamo Benelli, sono la mamma di Mauro. Lui non c’è ancora, sta con suo padre. Però mio marito e mio figlio torneranno tra poco. Entra per favore. A: Potrebbe portarmi un bicchiere d’acqua per piacere. SB: Eccola, prego. A: Grazie. 14 Vocabolario la mamma – mama c’è – jest ancora – jeszcze stare – stać, zostać padre (m) – ojciec però – ale marito (m) – mąż figlio (m) – syn ecco – oto CAPITOLO I prego – proszę tornare – wracać tra poco – wkrótce entrare – wchodzić portare – 1. nieść, 2. przynieść, 3. zabrać ze sobą bicchiere (m) – szklanka acqua (f) – woda grazie – dziękuję *torneranno – wrócą Espressioni C’è Mauro per piacere (per cortesia, per favore)? – Czy jest (czy zastałem) Mauro? Entra, per favore. – Wejdź, proszę. Potrebbe portarmi…? – Czy mogłaby pani/pan przynieść mi…? Eccola. – Oto ona. Parliamo W języku włoskim zwrotu prego, czyli „proszę”, używamy, odpowiadając na podziękowanie grazie („dziękuję”). Jeśli zwracamy się do kogoś z prośbą, posługujemy się zwrotami: per favore, per piacere, per cortesia, które w języku polskim oznaczają „proszę”. Dammi una penna per favore. – Daj mi długopis, proszę. Portami un bicchiere d’acqua per cortesia. – Proszę, przynieś mi szklankę wody. Grazie per l’aiuto. – Dziękuję za pomoc. Prego. – Proszę. Zwroty grzecznościowe „pan”, „pani” Zwracając się do osób dorosłych, używamy zwrotów: signora, czyli „pani” oraz signore – „pan”. Jeśli znamy nazwisko naszego rozmówcy, mówimy: signora Benelli, signor Be- nelli. Zwrot signorina, czyli „panna” dotyczy kobiet niezamężnych. Dialogo 4 M: Hai fratelli e sorelle? A: Sì, ho una sorella. M: Come si chiama? A: Si chiama Ewa. 15 CAPITOLO I M: Quanti anni ha? A: Ha dieci anni. Va alla scuola elementare. M: E tu quanti anni hai? A: Ho sedici anni. E tu? M: Anch’io ho sedici anni. Mio fratello Tommaso ha vent’anni. Lui è studente. Studia e lavora. Vocabolario avere – mieć, posiadać fratelli e sorelle – rodzeństwo sorella (f) – siostra quanto – ile anno (m) – rok dieci – dziesięć andare – iść, jechać scuola elementare (f) – szkoła pod- stawowa sedici – szesnaście anche – też fratello (m) – brat venti – dwadzieścia studente (m) – uczeń, student studiare – uczyć się, studiować lavorare – pracować Espressioni Quanti anni hai? – Ile masz lat? Ho vent’anni. – Mam dwadzieścia lat. Anch’io… – Ja też… Grammatica CZASOWNIK POSIŁKOWY – avere Czasownik posiłkowy avere (tak jak essere) bierze udział w tworzeniu czasów złożonych i znaczy tyle, co „mieć”, „posiadać”. Oto wzór jego odmiany: SINGOLARE PLURALE noi abbiamo voi/Voi avete loro/Loro hanno my mamy wy/państwo macie oni/państwo mają io ho tu hai ja mam ty masz on/ona/pan(i) ma lui/lei/Lei ha Esempi Ho vent’anni. – Mam dwadzieścia lat. Hai una sorella. – Masz siostrę. Lei ha un cane. – Ona ma psa. Noi abbiamo figli. – Mamy dzieci. Loro hanno dei libri. – Oni mają książki. Voi avete i genitori. – Macie rodziców. 16 CAPITOLO I Esercizi 4. Przetłumacz na język włoski. a. On ma brata. b. My mamy psa. c. Ty masz dziesięć lat. d. Ona ma dzieci. e. Oni mają siostrę. f. Ile masz lat? TWORZENIE PRZECZEŃ Jeśli chcemy zaprzeczyć całe zdanie, posługujemy się słowem no, np.: Hai figli? – Masz dzieci? No. – Nie. Jeśli przeczenie odnosi się do czasownika, wówczas stawiamy przed nim słowo non, np. non lo so („nie wiem tego”). W jednym zdaniu mogą zostać użyte oba przeczenia. Avete figli? – Macie dzieci? No, non abbiamo figli. – Nie, nie mamy dzieci. Esercizi 5. Odpowiedz, całym zdaniem, na poniższe pytania twierdząco i przecząco. a. Lui è gentile? b. C’è tua sorella? c. Tua madre si chiama Ewa? d. Hai dieci anni? e. Sei studente? f. Sei polacco? g. Siete fratelli? h. Avete una figlia? i. Abbiamo ancora i libri? j. Lei ha vent’anni? 6. Jak powiesz po włosku: a. Ona ma na imię Agnieszka. b. On ma siostrę. c. Jesteśmy zmęczeni. d. Oni są uprzejmi. 17 CAPITOLO I Revisione (powtórzenie) 1. Wyobraź sobie następujące sytuacje: a. Witasz się na ulicy ze swoją sąsiadką, panią Wiśniewską. Jak się do niej zwrócisz? b. Spotykasz kolegę. Przywitaj się z nim. c. Przedstaw się: powiedz, jak się nazywasz i skąd pochodzisz. 2. Przetłumacz poniższy tekst na język polski. Mi chiamo Mauro Benelli. Vengo dall’Italia. Ho sedici anni. Ho un fratello, lui si chiama Tommaso, ha vent’anni e studia all’università. Mi chiamo Anna Kalinowska. Vengo dalla Polonia. Ho sedici anni. Ho una sorella, lei si chiama Ewa, ha dieci anni e va alla scuola elementare. Co powinnaś/powinieneś umieć po przerobieniu rozdziału pierwszego? • • • • przywitać się i pożegnać; przedstawić się; tworzyć zdania przeczące i twierdzące; tworzyć zdania z czasownikami essere i avere. 18 CAPITOLO II QUAL è IL TUO PIATTO PREFERITO? CAPITOLO II Dialogo 1 M: Ciao Anna! Hai fame? A: Ciao Mauro! No, non ho fame. Non voglio mangiare niente ma ho sete. M: Che cosa vuoi da bere: un succo d’arancia, un succo di mela o un tè? A: Vorrei un tè. M: Lo prendi con lo zucchero e col limone? A: Sì. E tu cosa bevi volentieri? M: Il succo di mela mi piace di più. Ma bevo anche l’acqua minerale molto spesso. Mi piace l’acqua minerale. Qual è il tuo piatto preferito? A: Mi piacciono tanto i piatti italiani, per esempio: pizza o spaghetti. E tu? M: A me i dolci piacciono di più. Mi piace il cioccolato e le caramelle. A: Anche a me piacciono i dolci però di più i gelati. Vocabolario preferito – ulubiony fame (f) – głód volere – chcieć mangiare – jeść niente – nic sete (f) – pragnienie succo (m) – sok arancia (f) – pomarańcza mela (f) – jabłko acqua (f) – woda tè (m) – herbata zucchero (m) – cukier limone (m) – cytryna bere – pić volentieri – chętnie piacere – lubić molto – bardzo spesso – często piatto (m) – danie, potrawa dolce (m) – ciasto, słodycze cioccolato (m) – czekolada caramella (f) – cukierek però – ale gelato (m) – lód per esempio – na przykład prendere – wziąć (tu: wypić) Espressioni Hai fame? – Jesteś głodny(-a)? Ho fame. – Jestem głodny(-a). Non ho fame. – Nie jestem głodny(-a). 19 CAPITOLO II Ho sete. – Jestem spragniony(-a). Che cosa vuoi da bere? – Co chcesz do picia? Vorrei… – Chciał(a)bym… Poproszę… Che cosa bevi molto volentieri? – Co najchętniej pijesz? Qual è il tuo piatto preferito? – Jakie jest twoje ulubione danie? Qual è la tua bevanda preferita? – Jaki jest twój ulubiony napój? con lo zucchero – z cukrem Espressioni con il verbo avere/Wyrażenia z czasownikiem avere avere fame – odczuwać głód (być głodnym) avere sete – odczuwać pragnienie (być spragnionym) avere sonno – być śpiącym avere caldo – odczuwać gorąco avere freddo – odczuwać zimno Abbiamo fame. – Jesteśmy głodni. Avete sete? – Chce wam się pić? I bambini hanno sonno. – Dzieci są śpiące. Ho caldo lui invece ha freddo. – Jest mi gorąco, natomiast jemu jest zimno. Abbiamo freddo. – Jest nam zimno. Grammatica IL VERBO Odmiana czasownika piacere. W języku włoskim czasownik piacere oznacza zarówno „lubić”, jak i „podobać się”. Esempi Mi piace quel ragazzo. – Podoba mi się ten chłopak. Mi piacciono gli spaghetti al tonno. – Lubię spaghetti z tuńczykiem. Mi piace il succo d’arancia. – Lubię sok pomarańczowy. Czasownik piacere wymaga użycia zaimka dopełnienia dalszego (w celowniku). Zwroty mi piace i piace a me są równoważne. A me piacciono molto gli spaghetti al tonno. – Bardzo lubię spaghetti z tuńczykiem. Wzór odmiany: io piaccio tu piaci lui/lei piace noi piacciamo voi piacete loro piacciono 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język włoski - samouczek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: