Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 003812 21003242 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Biblia. Wydanie II - książka
Joomla! Biblia. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 680
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7925-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy o systemie Joomla!

Joomla! to nowoczesny i popularny system zarządzania treścią. Jego pierwsza wersja ukazała się w 2006 roku i od tego czasu system jest wciąż intensywnie rozwijany. Z każdym dniem rośnie też społeczność skupiona wokół tego projektu, dzięki czemu jego użytkownikom łatwiej uzyskać pomoc. Joomla! charakteryzuje się wyjątkowo prostym sposobem instalacji i konfiguracji oraz przyjazną obsługą. Duże możliwości i darmowy dostęp sprawiły, że jest to dziś lider wśród CMS-ów.

Książka ta należy do popularnej i cenionej serii 'Biblia', charakteryzującej się profesjonalnym i kompleksowym podejściem do wybranego zagadnienia. W tym podręczniku znajdziesz omówienie wszystkich aspektów związanych z pracą w systemie Joomla!, takich jak instalacja, konfiguracja, zapewnienie bezpieczeństwa i wiele innych. Dowiesz się ponadto, jakie wymagania musi spełniać serwer, jak zarządzać użytkownikami oraz jak zbudować strukturę strony wraz z zawartością. Kolejne rozdziały zawierają obszerną wiedzę na temat dodatków oraz modułów, dzięki którym da się rozszerzać możliwości systemu. Niniejsze wydanie zostało uzupełnione o zmiany wprowadzone w wersji 3.0. To obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego administratora systemu Joomla! - musisz ją mieć!

Sprawdź, jak:

Niezbędne kompendium każdego administratora systemu Joomla!Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Joomla! Bible, Second Edition Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-7925-6 Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana Published by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc Translation copyright © 2014 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc., in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Joomla! is a registered trademark of Open Source Matters, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/joombi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci O autorze ......................................................................................................... 15 Podzi(cid:250)kowania ................................................................................................ 17 Wprowadzenie ................................................................................................. 19 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) I Pierwsze kroki z systemem Joomla! ................................ 25 Rozdzia(cid:273) 1. Wprowadzenie do systemu zarz(cid:230)dzania tre(cid:295)ci(cid:230) Joomla! ............ 27 Zarz(cid:261)dzanie tre(cid:286)ci(cid:261) za pomoc(cid:261) narz(cid:266)dzi o otwartym dost(cid:266)pie do kodu (cid:296)ród(cid:225)owego ...........................28 Decydowanie o zastosowaniu systemu CMS ................................................................................28 Decydowanie si(cid:266) na zastosowanie narz(cid:266)dzi o otwartym dost(cid:266)pie do kodu (cid:296)ród(cid:225)owego ...............29 Okre(cid:286)lanie, czy oprogramowanie o otwartym dost(cid:266)pie do kodu (cid:296)ród(cid:225)owego jest odpowiednie dla danej osoby .............................................................31 Odkrywanie systemu Joomla! .............................................................................................................31 Decydowanie si(cid:266) na zastosowanie systemu Joomla! ....................................................................33 Licencja open source systemu Joomla! .........................................................................................35 Architektura systemu Joomla! .............................................................................................................35 Korzystanie z systemu CMS Joomla! ...........................................................................................36 Korzystanie z narz(cid:266)dzia Joomla! Platform ....................................................................................36 U(cid:298)ywane technologie ....................................................................................................................37 Nowe wersje systemu Joomla! ......................................................................................................37 Anga(cid:298)owanie si(cid:266) w (cid:298)ycie spo(cid:225)eczno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanej z systemem Joomla! .............................................38 Struktura spo(cid:225)eczno(cid:286)ci ..................................................................................................................38 Uczestnictwo w (cid:298)yciu spo(cid:225)eczno(cid:286)ci ..............................................................................................39 Podsumowanie ....................................................................................................................................40 Rozdzia(cid:273) 2. Pobieranie i instalowanie systemu Joomla! ................................. 41 Pobieranie plików instalacyjnych ........................................................................................................41 Przegl(cid:261)d witryny JoomlaCode ......................................................................................................42 Okre(cid:286)lanie zestawu potrzebnych plików .......................................................................................44 Wymagania techniczne .......................................................................................................................45 Wymagania dotycz(cid:261)ce serwera .....................................................................................................45 Zapewnianie dost(cid:266)pu u(cid:298)ytkownikom i administratorom witryny .................................................46 Instalowanie systemu Joomla! ............................................................................................................47 Tworzenie lokalnej witryny rozwojowej ......................................................................................47 Instalowanie systemu na serwerze firmy hostingowej ..................................................................49 Korzystanie z instalatora systemu Joomla! ...................................................................................50 Podsumowanie ....................................................................................................................................55 Kup książkęPoleć książkę 6 Joomla! Biblia Rozdzia(cid:273) 3. Przegl(cid:230)d systemu Joomla! ............................................................. 57 Wprowadzenie do frontonu .................................................................................................................57 Wprowadzenie do struktury organizacyjnej tre(cid:286)ci ........................................................................58 Wprowadzenie do struktury menu ................................................................................................62 Modu(cid:225)y i ich rola ..........................................................................................................................63 Wprowadzenie do zaplecza .................................................................................................................64 Przegl(cid:261)d interfejsów administracyjnych .......................................................................................65 Przegl(cid:261)d g(cid:225)ównego menu nawigacyjnego w systemie administracyjnym .....................................69 Podsumowanie ....................................................................................................................................73 Rozdzia(cid:273) 4. Wykorzystanie mo(cid:318)liwo(cid:295)ci w zakresie konfigurowania witryny .... 75 Przegl(cid:261)d mened(cid:298)era Konfiguracja globalna ........................................................................................76 Poruszanie si(cid:266) po mened(cid:298)erze Konfiguracja globalna ..................................................................76 Konfigurowanie komponentów ....................................................................................................77 Korzystanie z obszarów roboczych mened(cid:298)era Konfiguracja globalna ..............................................78 Korzystanie z zak(cid:225)adki Witryna ....................................................................................................78 Konfigurowanie opcji z zak(cid:225)adki System .....................................................................................84 Zarz(cid:261)dzanie opcjami z zak(cid:225)adki Serwer ........................................................................................87 Podsumowanie ....................................................................................................................................90 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) II Zarz(cid:230)dzanie tre(cid:295)ci(cid:230) i u(cid:318)ytkownikami ............................. 91 Rozdzia(cid:273) 5. Zarz(cid:230)dzanie tre(cid:295)ci(cid:230) ........................................................................ 93 Tworzenie artyku(cid:225)ów ..........................................................................................................................93 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Artyku(cid:225)y ........................................................................................94 Obszar roboczy Utwórz artyku(cid:225) ....................................................................................................98 Zarz(cid:261)dzanie tekstem wprowadzaj(cid:261)cym .......................................................................................107 Tworzenie artyku(cid:225)ów wielostronicowych ...................................................................................109 Zarz(cid:261)dzanie istniej(cid:261)cymi artyku(cid:225)ami ................................................................................................110 Publikowanie i ko(cid:276)czenie publikowania artyku(cid:225)ów ....................................................................110 Wyró(cid:298)nianie artyku(cid:225)ów ...............................................................................................................111 Modyfikowanie artyku(cid:225)ów ..........................................................................................................112 Kopiowanie i przenoszenie artyku(cid:225)ów ........................................................................................113 Archiwizowanie artyku(cid:225)ów .........................................................................................................114 Usuwanie artyku(cid:225)ów ...................................................................................................................115 Wprowadzenie do hierarchii tre(cid:286)ci w systemie Joomla! ...................................................................117 Tworzenie hierarchii tre(cid:286)ci z wykorzystaniem kategorii .............................................................117 Wprowadzenie do mened(cid:298)era kategorii ......................................................................................118 Dodawanie nowych kategorii do witryny ...................................................................................121 Kopiowanie i przenoszenie kategorii ..........................................................................................123 Edytowanie kategorii ..................................................................................................................124 Archiwizowanie kategorii i wydobywanie ich z archiwum ........................................................124 Usuwanie kategorii .....................................................................................................................125 Tworzenie typowych struktur tre(cid:286)ci ............................................................................................126 Korzystanie z globalnego mened(cid:298)era artyku(cid:225)ów ...............................................................................130 Okre(cid:286)lanie domy(cid:286)lnego formatowania artyku(cid:225)ów .......................................................................130 Zmiana uk(cid:225)adu stron do edycji artyku(cid:225)ów ...................................................................................133 Ustawianie opcji kategorii ..........................................................................................................135 Dopracowywanie uk(cid:225)adu blogów i list ........................................................................................137 Zarz(cid:261)dzanie integracj(cid:261) i uprawnieniami .....................................................................................139 Podsumowanie ..................................................................................................................................141 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 7 Rozdzia(cid:273) 6. Praca z edytorami i multimediami .............................................. 143 Korzystanie z edytorów dost(cid:266)pnych w systemie Joomla! .................................................................143 Korzystanie z edytora TinyMCE ................................................................................................144 Tworzenie tre(cid:286)ci bez pos(cid:225)ugiwania si(cid:266) edytorem WYSIWYG ...................................................151 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Media systemu Joomla! .....................................................................154 Praca z plikami multimedialnymi .....................................................................................................156 Wczytywanie plików na serwer ..................................................................................................156 Porz(cid:261)dkowanie plików ................................................................................................................157 Wy(cid:286)wietlanie informacji o pliku .................................................................................................158 Wy(cid:286)wietlanie plików multimedialnych w witrynie .....................................................................159 Podsumowanie ..................................................................................................................................160 Rozdzia(cid:273) 7. Stosowanie zaawansowanych technik zarz(cid:230)dzania tre(cid:295)ci(cid:230) ...... 161 Korzystanie z modu(cid:225)ów do wy(cid:286)wietlania tre(cid:286)ci ................................................................................162 Dodawanie niestandardowych tre(cid:286)ci do modu(cid:225)ów ......................................................................162 Wy(cid:286)wietlanie najnowszych tre(cid:286)ci ...............................................................................................164 Wy(cid:286)wietlanie najpopularniejszych tre(cid:286)ci ....................................................................................166 Udost(cid:266)pnianie u(cid:298)ytkownikom powi(cid:261)zanych tre(cid:286)ci .....................................................................167 Losowe wy(cid:286)wietlanie grafik .......................................................................................................172 Umieszczanie modu(cid:225)ów w artyku(cid:225)ach ........................................................................................173 Wprowadzanie tre(cid:286)ci zewn(cid:266)trznych do witryny ................................................................................174 Korzystanie z wpinaczy ..............................................................................................................174 Wy(cid:286)wietlanie rozpowszechnianych tre(cid:286)ci ...................................................................................176 Zarz(cid:261)dzanie tre(cid:286)ci(cid:261) z poziomu frontonu ...........................................................................................178 Wprowadzenie do zalet i ogranicze(cid:276) ..........................................................................................179 Umo(cid:298)liwianie dodawania materia(cid:225)ów przez u(cid:298)ytkowników .......................................................180 Podsumowanie ..................................................................................................................................184 Rozdzia(cid:273) 8. Praca z systemem menu .............................................................. 185 Wprowadzenie do Projektanta menu .................................................................................................185 Tworzenie menu i zarz(cid:261)dzanie nimi ..................................................................................................187 Tworzenie nowego menu ............................................................................................................188 Edytowanie i usuwanie menu .....................................................................................................190 Wprowadzenie do Projektanta pozycji menu ....................................................................................191 Tworzenie pozycji menu i zarz(cid:261)dzanie nimi .....................................................................................194 Tworzenie nowych pozycji menu ...............................................................................................194 Przegl(cid:261)d ró(cid:298)nych typów pozycji menu .......................................................................................199 Tworzenie wielopoziomowych menu .........................................................................................228 Edytowanie i usuwanie pozycji menu .........................................................................................228 Kontrolowanie dost(cid:266)pu do menu i pozycji menu ..............................................................................230 Podsumowanie ..................................................................................................................................231 Rozdzia(cid:273) 9. Zarz(cid:230)dzanie stron(cid:230) startow(cid:230) witryny ........................................ 233 Tworzenie strony startowej witryny ..................................................................................................234 Wprowadzenie do domy(cid:286)lnych opcji uk(cid:225)adu zawarto(cid:286)ci ............................................................235 Stosowanie odr(cid:266)bnego szablonu dla strony startowej .................................................................239 Publikowanie artyku(cid:225)ów na stronie startowej ................................................................................240 Wy(cid:286)wietlanie wyró(cid:298)nionych artyku(cid:225)ów ......................................................................................240 Tworzenie strony bez wyró(cid:298)nionych artyku(cid:225)ów .........................................................................241 Publikowanie danych wyj(cid:286)ciowych komponentu na stronie startowej ..............................................242 Publikowanie modu(cid:225)ów na stronie startowej .....................................................................................243 Podsumowanie ..................................................................................................................................244 Kup książkęPoleć książkę 8 Joomla! Biblia Rozdzia(cid:273) 10. Zarz(cid:230)dzanie u(cid:318)ytkownikami witryny ........................................ 245 Wprowadzenie do mened(cid:298)era U(cid:298)ytkownicy .....................................................................................246 Wprowadzenie do domy(cid:286)lnej hierarchii u(cid:298)ytkowników ...................................................................248 Grupy u(cid:298)ytkowników frontonu ...................................................................................................249 Kategorie u(cid:298)ytkowników zaplecza .............................................................................................251 Dodawanie u(cid:298)ytkowników do systemu .............................................................................................251 Tworzenie nowego u(cid:298)ytkownika ................................................................................................252 Korzystanie z okna dialogowego U(cid:298)ytkownicy: Utwórz konto u(cid:298)ytkownika .............................253 Zarz(cid:261)dzanie u(cid:298)ytkownikami .............................................................................................................256 Modyfikowanie kont u(cid:298)ytkowników ..........................................................................................256 Usuwanie kont u(cid:298)ytkowników ....................................................................................................256 Blokowanie dost(cid:266)pu u(cid:298)ytkownikom ...........................................................................................256 Dodawanie i edytowanie grup u(cid:298)ytkowników .......................................................................................257 Tworzenie systemu rejestrowania si(cid:266) u(cid:298)ytkowników we frontonie ..................................................259 Konfigurowanie procesu rejestracji u(cid:298)ytkowników ....................................................................259 Stosowanie modu(cid:225)u Logowanie ..................................................................................................262 Tworzenie strony logowania .......................................................................................................262 Przekierowywanie u(cid:298)ytkowników po zalogowaniu lub wylogowaniu .......................................263 Tworzenie strony do rejestrowania si(cid:266) u(cid:298)ytkowników ...............................................................264 W(cid:225)(cid:261)czanie funkcji przypominania nazwy u(cid:298)ytkownika ..............................................................265 W(cid:225)(cid:261)czanie funkcji ponownego ustawiania has(cid:225)a .........................................................................266 Korzystanie ze strony z profilem u(cid:298)ytkownika .................................................................................267 Kontrolowanie dost(cid:266)pu do tre(cid:286)ci i funkcji ........................................................................................268 Okre(cid:286)lanie, co u(cid:298)ytkownicy mog(cid:261) ogl(cid:261)da(cid:252) .................................................................................269 Okre(cid:286)lanie, jakie czynno(cid:286)ci u(cid:298)ytkownicy mog(cid:261) wykonywa(cid:252) .....................................................271 Podsumowanie ..................................................................................................................................272 Rozdzia(cid:273) 11. Tworzenie witryn z wieloma wersjami j(cid:250)zykowymi ................ 273 Funkcje mened(cid:298)era J(cid:266)zyki ................................................................................................................273 Instalowanie nowych pakietów j(cid:266)zykowych .....................................................................................276 Modyfikowanie pakietów j(cid:266)zykowych .............................................................................................276 Udost(cid:266)pnianie tre(cid:286)ci w wielu j(cid:266)zykach .............................................................................................278 Konfigurowanie w pe(cid:225)ni wieloj(cid:266)zycznej witryny .......................................................................278 Tworzenie struktury tre(cid:286)ci dostosowanej do wielu j(cid:266)zyków ..........................................................280 W(cid:225)(cid:261)czanie pomocniczych dodatków ...........................................................................................283 Podsumowanie ..................................................................................................................................285 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) III Praca z komponentami, modu(cid:273)ami i dodatkami ......... 287 Rozdzia(cid:273) 12. Korzystanie z mened(cid:318)era Reklamy ........................................... 289 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Reklamy ............................................................................................290 Konfigurowanie komponentu Reklamy ............................................................................................293 Zarz(cid:261)dzanie klientami .......................................................................................................................294 Przegl(cid:261)d mened(cid:298)era Zarz(cid:261)dzanie klientami ................................................................................294 Tworzenie klientów ....................................................................................................................296 Edytowanie klientów ..................................................................................................................298 Archiwizowanie klientów ...........................................................................................................299 Usuwanie klientów .....................................................................................................................299 Zarz(cid:261)dzanie kategoriami ...................................................................................................................301 Przegl(cid:261)d mened(cid:298)era Zarz(cid:261)dzanie kategoriami ............................................................................301 Tworzenie kategorii ....................................................................................................................304 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 9 Edytowanie kategorii ..................................................................................................................307 Archiwizowanie kategorii ...........................................................................................................307 Usuwanie kategorii .....................................................................................................................308 Zarz(cid:261)dzanie reklamami .....................................................................................................................309 Tworzenie reklam .......................................................................................................................310 Edytowanie reklam .....................................................................................................................314 Archiwizowanie reklam ..............................................................................................................314 Usuwanie reklam ........................................................................................................................315 Badanie skuteczno(cid:286)ci reklam ......................................................................................................316 Korzystanie z modu(cid:225)u Reklamy ........................................................................................................318 Tworzenie nowego modu(cid:225)u Reklamy .........................................................................................320 Wy(cid:286)wietlanie reklam kontekstowych .........................................................................................320 Podsumowanie ..................................................................................................................................321 Rozdzia(cid:273) 13. Praca z komponentem Kontakty ............................................... 323 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Kontakty ............................................................................................323 Konfigurowanie komponentu Kontakty ............................................................................................326 Zarz(cid:261)dzanie kontaktami ....................................................................................................................331 Dodawanie nowych kontaktów ...................................................................................................331 Edytowanie kontaktów ...............................................................................................................334 Archiwizowanie kontaktów ........................................................................................................335 Usuwanie kontaktów ..................................................................................................................335 Zarz(cid:261)dzanie kategoriami ...................................................................................................................337 Tworzenie nowej kategorii .........................................................................................................340 Edytowanie kategorii ..................................................................................................................343 Archiwizowanie kategorii ...........................................................................................................344 Usuwanie kategorii .....................................................................................................................344 Tworzenie formularzy kontaktowych ...............................................................................................346 Podsumowanie ..................................................................................................................................347 Rozdzia(cid:273) 14. U(cid:318)ywanie komponentu Doniesienia .......................................... 349 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Doniesienia .......................................................................................349 Konfigurowanie komponentu Doniesienia ........................................................................................352 Zarz(cid:261)dzanie kana(cid:225)ami .......................................................................................................................355 Dodawanie nowych kana(cid:225)ów ......................................................................................................355 Edytowanie kana(cid:225)ów informacyjnych .........................................................................................359 Archiwizowanie kana(cid:225)ów ...........................................................................................................360 Usuwanie kana(cid:225)u .........................................................................................................................360 Zarz(cid:261)dzanie kategoriami ...................................................................................................................362 Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................365 Edytowanie kategorii ..................................................................................................................368 Archiwizowanie kategorii ...........................................................................................................368 Usuwanie kategorii .....................................................................................................................369 Podsumowanie ..................................................................................................................................370 Rozdzia(cid:273) 15. Korzystanie z komponentów obs(cid:273)uguj(cid:230)cych wyszukiwanie ... 373 Tworzenie skutecznej wyszukiwarki ................................................................................................374 Podstawowa wyszukiwarka systemu Joomla! .............................................................................374 Wzbogacanie wyszukiwania w witrynie za pomoc(cid:261) wyszukiwarki indeksuj(cid:261)cej .......................375 Udost(cid:266)pnianie u(cid:298)ytkownikom odpowiedniej wyszukiwarki .......................................................378 Kup książkęPoleć książkę 10 Joomla! Biblia Konfigurowanie komponentów wyszukiwania .................................................................................380 Zarz(cid:261)dzanie zindeksowan(cid:261) tre(cid:286)ci(cid:261) ....................................................................................................385 (cid:285)ledzenie aktywno(cid:286)ci w wyszukiwarce ............................................................................................386 Podsumowanie ..................................................................................................................................388 Rozdzia(cid:273) 16. Korzystanie z komponentu Zak(cid:273)adki ......................................... 389 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Zak(cid:225)adki ............................................................................................389 Ustawianie komponentu Zak(cid:225)adki .....................................................................................................392 Zarz(cid:261)dzanie odno(cid:286)nikami .................................................................................................................396 Dodawanie nowych odno(cid:286)ników ................................................................................................396 Edytowanie odno(cid:286)ników .............................................................................................................399 Archiwizowanie odno(cid:286)ników ......................................................................................................400 Usuwanie odno(cid:286)nika ...................................................................................................................401 Zarz(cid:261)dzanie kategoriami odno(cid:286)ników ...............................................................................................402 Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................405 Edytowanie kategorii ..................................................................................................................408 Archiwizowanie kategorii ...........................................................................................................408 Usuwanie kategorii .....................................................................................................................409 Podsumowanie ..................................................................................................................................410 Rozdzia(cid:273) 17. Praca z modu(cid:273)ami witryny .......................................................... 411 Przegl(cid:261)d mened(cid:298)era Modu(cid:225)y .............................................................................................................411 Tworzenie nowych modu(cid:225)ów ......................................................................................................414 Kopiowanie modu(cid:225)ów .................................................................................................................418 Edytowanie modu(cid:225)ów .................................................................................................................419 Usuwanie modu(cid:225)ów ....................................................................................................................419 Przegl(cid:261)d modu(cid:225)ów witryny ...............................................................................................................420 Publikowanie archiwów za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Archiwum artyku(cid:225)ów ............................................421 Przyci(cid:261)ganie uwagi za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Migawki .......................................................................421 Wy(cid:286)wietlanie powi(cid:261)zanych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Tematy pokrewne ..................................423 Wy(cid:286)wietlanie kategorii przy u(cid:298)yciu modu(cid:225)u Kategorie artyku(cid:225)ów .............................................423 Publikowanie modu(cid:225)u Artyku(cid:225)y z kategorii ................................................................................424 Zarz(cid:261)dzanie reklamami za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Reklamy .................................................................427 Wzbogacanie systemu nawigacji za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u (cid:285)cie(cid:298)ka powrotu ......................................428 Tworzenie tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u W(cid:225)asny HTML .................................................................429 Dodawanie zewn(cid:266)trznych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Doniesienia ...............................................430 Dodawanie modu(cid:225)u Stopka .........................................................................................................431 Modu(cid:225) Prze(cid:225)(cid:261)cznik j(cid:266)zyka ...........................................................................................................431 Wy(cid:286)wietlanie najnowszych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Nowo(cid:286)ci .................................................432 Publikowanie modu(cid:225)u Nowi u(cid:298)ytkownicy ..................................................................................433 Wy(cid:286)wietlanie modu(cid:225)u Logowanie ..............................................................................................434 Tworzenie nawigacji za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Menu .........................................................................435 Wy(cid:286)wietlanie popularnych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Popularne ................................................437 Wy(cid:286)wietlanie obrazków za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Grafika losowa .....................................................438 Udost(cid:266)pnianie wyszukiwarki za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Szukaj ...........................................................439 Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem modu(cid:225)u Wyszukiwarka indeksuj(cid:261)ca .............440 Wy(cid:286)wietlanie informacji o witrynie za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Statystyka ...........................................441 Dodawanie kana(cid:225)ów RSS za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Kolporter ............................................................442 Publikowanie odno(cid:286)ników za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Zak(cid:225)adki ............................................................443 Wy(cid:286)wietlanie informacji o aktywno(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Go(cid:286)cimy .........................................444 Wy(cid:286)wietlanie zewn(cid:266)trznych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Wpinacz ................................................445 Podsumowanie ..................................................................................................................................446 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 11 Rozdzia(cid:273) 18. Praca z modu(cid:273)ami administratora ............................................. 447 Przegl(cid:261)d mened(cid:298)era Modu(cid:225)y .............................................................................................................447 Tworzenie nowych modu(cid:225)ów ......................................................................................................451 Kopiowanie modu(cid:225)ów .................................................................................................................454 Edytowanie modu(cid:225)ów .................................................................................................................455 Usuwanie modu(cid:225)ów ....................................................................................................................455 Przegl(cid:261)d modu(cid:225)ów administratora .....................................................................................................457 Publikowanie modu(cid:225)u Lokalne menu zaplecza ...........................................................................457 Konfigurowanie modu(cid:225)u Menu zaplecza ....................................................................................458 Tworzenie niestandardowych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u W(cid:225)asny HTML ....................................458 Wy(cid:286)wietlanie zewn(cid:266)trznych tre(cid:286)ci za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Doniesienia ...........................................459 Publikowanie modu(cid:225)u z informacjami o wersji systemu Joomla! ...............................................460 Wy(cid:286)wietlanie najnowszych artyku(cid:225)ów za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Nowe artyku(cid:225)y ................................461 Modu(cid:225) Zalogowani ......................................................................................................................462 Stosowanie modu(cid:225)u Logowanie ..................................................................................................463 Modu(cid:225) narz(cid:266)dziowy Wieloj(cid:266)zyczno(cid:286)(cid:252) — status .........................................................................463 Wy(cid:286)wietlanie popularnych materia(cid:225)ów za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Popularne .......................................464 Stosowanie modu(cid:225)u administratora Ikony skrótów .....................................................................465 Wy(cid:286)wietlanie informacji o witrynie za pomoc(cid:261) modu(cid:225)u Statystyka ...........................................466 Stosowanie modu(cid:225)u Tytu(cid:225) strony ................................................................................................467 W(cid:225)(cid:261)czanie modu(cid:225)u Przybornik ....................................................................................................467 Konfigurowanie modu(cid:225)u Pasek stanu .........................................................................................468 Podsumowanie ..................................................................................................................................468 Rozdzia(cid:273) 19. Praca z dodatkami ...................................................................... 469 Wprowadzenie do mened(cid:298)era Dodatki ..............................................................................................469 Edytowanie dodatków .................................................................................................................472 Przegl(cid:261)d dodatków domy(cid:286)lnych .......................................................................................................472 Dodatki z rodziny Uwierzytelnianie ...........................................................................................474 Dodatki Captcha .........................................................................................................................477 Dodatki z rodziny Artyku(cid:225)y ........................................................................................................478 Dodatki z rodziny Edytor ............................................................................................................483 Dodatki z rodziny Przycisk edytora ............................................................................................488 Dodatki typu Rozszerzenia .........................................................................................................489 Dodatki z rodziny Wyszukiwarka ...............................................................................................489 Dodatki z rodziny Ikona powiadomie(cid:276) .......................................................................................491 Dodatki z rodziny Przeszukuj .....................................................................................................491 Dodatki z rodziny System ...........................................................................................................495 Dodatki z rodziny U(cid:298)ytkownik ...................................................................................................501 Podsumowanie ..................................................................................................................................504 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) IV Dostosowywanie i wzbogacanie systemu ................... 505 Rozdzia(cid:273) 20. Dostosowywanie szablonów systemu Joomla! ........................ 507 Przegl(cid:261)d szablonów domy(cid:286)lnych ......................................................................................................508 Szablony frontonu .......................................................................................................................508 Beez3 ..........................................................................................................................................508 Przegl(cid:261)d szablonów zaplecza ......................................................................................................511 Wprowadzenie do funkcjonowania szablonów .................................................................................514 Okre(cid:286)lanie lokalizacji katalogów szablonu .................................................................................515 Przegl(cid:261)d najwa(cid:298)niejszych plików ...............................................................................................515 Kup książkęPoleć książkę 12 Joomla! Biblia Wprowadzenie do mened(cid:298)era Szablony systemu Joomla! ................................................................517 Przegl(cid:261)danie szablonów i stylów ................................................................................................517 Ustawianie stylu domy(cid:286)lnego .....................................................................................................521 Przypisywanie stylów .................................................................................................................521 Dostosowywanie stylu szablonów ....................................................................................................522 Praca z szablonami ............................................................................................................................525 Modyfikowanie istniej(cid:261)cych szablonów .....................................................................................525 Tworzenie nowego szablonu .............................................................................................................528 Zast(cid:266)powanie danych wyj(cid:286)ciowych modu(cid:225)ów i komponentów ........................................................539 Dostosowywanie szablonów widoków .......................................................................................540 Tworzenie dekoracji modu(cid:225)ów ...................................................................................................542 Podsumowanie ..................................................................................................................................545 Rozdzia(cid:273) 21. Dostosowywanie funkcji systemu Joomla! ............................... 547 Podstawowe zasady ..........................................................................................................................548 Stosowanie odpowiednich narz(cid:266)dzi ..................................................................................................548 Potrzebny pakiet narz(cid:266)dzi ...........................................................................................................548 Przydatne rozszerzenia wspomagaj(cid:261)ce dostosowywanie ............................................................549 Modyfikowanie komponentów .........................................................................................................550 Wprowadzenie do architektury komponentów ...........................................................................551 Wprowadzenie do budowy typowego komponentu ....................................................................552 Tworzenie nowego komponentu .................................................................................................553 Dostosowywanie modu(cid:225)ów ...............................................................................................................557 Elementy typowego modu(cid:225)u .......................................................................................................557 Tworzenie nowych modu(cid:225)ów ......................................................................................................565 Praca z dodatkami .............................................................................................................................567 Architektura dodatków ...............................................................................................................567 Tworzenie nowych dodatków .....................................................................................................567 Podsumowanie ..................................................................................................................................572 Rozdzia(cid:273) 22. Wzbogacanie witryny ................................................................ 573 Wyszukiwanie rozszerze(cid:276) .................................................................................................................573 Praca z mened(cid:298)erem Rozszerzenia ...................................................................................................577 Wprowadzenie do instalatora rozszerze(cid:276) ....................................................................................577 Odinstalowywanie rozszerze(cid:276) ....................................................................................................580 Znajdowanie rozszerzenia odpowiedniego do zadania ......................................................................582 Usprawnianie zarz(cid:261)dzania tre(cid:286)ci(cid:261) ...............................................................................................583 Usprawnianie administrowania witryn(cid:261) ......................................................................................585 Wzbogacanie wyszukiwania .......................................................................................................587 Wzbogacanie menu i nawigacji ..................................................................................................587 Budowanie z(cid:225)o(cid:298)onych formularzy ..............................................................................................588 Dodawanie galerii .......................................................................................................................588 Dodawanie forum .......................................................................................................................590 Wzbogacanie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci z zakresu pozycjonowania .................................................................590 Dodawanie funkcji z nurtu Web 2.0 ...........................................................................................591 Usprawnianie zarz(cid:261)dzania reklamami .........................................................................................592 Podsumowanie ..................................................................................................................................593 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 13 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) V Konserwowanie witryny i zarz(cid:230)dzanie ni(cid:230) .................. 595 Rozdzia(cid:273) 23. Zabezpieczanie i aktualizowanie witryny ................................ 597 Najlepsze praktyki z obszaru bezpiecze(cid:276)stwa ...................................................................................598 Zabezpieczanie rdzenia systemu Joomla! ...................................................................................598 Zabezpieczanie rozszerze(cid:276) niezale(cid:298)nych producentów ..............................................................602 (cid:285)ledzenie powiadomie(cid:276) na temat bezpiecze(cid:276)stwa ............................................................................603 Zarz(cid:261)dzanie konserwowaniem witryny .............................................................................................603 Wy(cid:225)(cid:261)czanie witryny ....................................................................................................................605 Tworzenie kopii zapasowej witryny ...........................................................................................605 Przywracanie witryny na podstawie kopii zapasowej .................................................................606 Odzyskiwanie dost(cid:266)pu do konta administratora ..........................................................................607 Aktualizowanie rdzenia przy u(cid:298)yciu komponentu Aktualizacja Joomla! ...................................608 Aktualizowanie rozszerze(cid:276) witryny ............................................................................................610 Podsumowanie ..................................................................................................................................611 Rozdzia(cid:273) 24. Zarz(cid:230)dzanie wydajno(cid:295)ci(cid:230) i zapewnianie dost(cid:250)pno(cid:295)ci ............. 613 Skuteczne zarz(cid:261)dzanie pami(cid:266)ci(cid:261) podr(cid:266)czn(cid:261) ..................................................................................... 613 Ustawianie pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej dla witryny .............................................................................. 614 W(cid:225)(cid:261)czanie pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej stron .......................................................................................... 616 Ustawianie pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej dla modu(cid:225)ów ............................................................................ 617 Czyszczenie pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej ............................................................................................... 618 Usuwanie przedawnionych plików z pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej .......................................................... 619 Przyspieszanie wy(cid:286)wietlania tre(cid:286)ci .................................................................................................. 621 Unikanie du(cid:298)ych plików ............................................................................................................ 621 Zapisywanie rysunków w odpowiednim formacie ..................................................................... 621 Optymalizowanie grafiki ........................................................................................................... 622 Utrzymywanie przejrzystego kodu ............................................................................................ 622 Unikanie tabel ............................................................................................................................ 622 Stosowanie rotatorów rysunków ................................................................................................ 623 Stosowanie wpinaczy (ramek iFrame) ....................................................................................... 623 Ograniczenie liczby animacji ..................................................................................................... 623 Ograniczenie korzystania z Flasha ............................................................................................. 623 Ograniczenie strumieniowego udost(cid:266)pniania plików ................................................................. 624 Poprawianie wydajno(cid:286)ci systemu Joomla! ....................................................................................... 624 Stosowanie kompresji po stronie serwera .................................................................................. 624 Wy(cid:225)(cid:261)czanie nieu(cid:298)ywanych funkcji ............................................................................................ 624 Kompresja kodu CSS i JavaScript ............................................................................................. 625 Korzystanie z systemu Google Analytics .................................................................................. 625 Optymalizowanie szablonu ........................................................................................................ 625 Staranny wybór rozszerze(cid:276) ........................................................................................................ 625 Rezygnacja z generowania statystyk na bie(cid:298)(cid:261)co ........................................................................ 626 Wy(cid:225)(cid:261)czanie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ....................................................... 626 Optymalizowanie bazy danych .................................................................................................. 626 Zarz(cid:261)dzanie dost(cid:266)pno(cid:286)ci(cid:261) ................................................................................................................ 626 Ocena dost(cid:266)pno(cid:286)ci systemu Joomla! .......................................................................................... 627 Zwi(cid:266)kszanie dost(cid:266)pno(cid:286)ci szablonu ............................................................................................ 628 Tworzenie dost(cid:266)pnych tre(cid:286)ci ...................................................................................................... 629 Podsumowanie ................................................................................................................................. 631 Kup książkęPoleć książkę 14 Joomla! Biblia Rozdzia(cid:273) 25. Tworzenie witryn przyjaznych dla wyszukiwarek ................... 633 Tworzenie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ................................................................634 Tworzenie niestandardowych stron b(cid:225)(cid:266)dów ......................................................................................636 Praca z metadanymi i tytu(cid:225)ami stron .................................................................................................636 Ustawianie metadanych ..............................................................................................................636 Okre(cid:286)lanie tytu(cid:225)ów stron .............................................................................................................637 Podsumowanie ..................................................................................................................................639 Dodatki ....................................................................................... 641 Dodatek A Wybieranie przyk(cid:273)adowych danych ............................................ 643 Instalowanie systemu bez przyk(cid:225)adowych danych ............................................................................644 Tworzenie typowego bloga ...............................................................................................................644 Tworzenie struktury dla witryny w formie broszury .........................................................................646 Instalowanie domy(cid:286)lnych danych systemu Joomla! ..........................................................................647 Przyk(cid:225)adowe dane Poznaj Joomla! ....................................................................................................648 Instalowanie danych na potrzeby testów ...........................................................................................648 Dodatek B Lokalizacja kluczowych plików .................................................... 651 Dodatek C Instalowanie pakietu XAMPP ....................................................... 655 Dodatek D Instalowanie pakietu MAMP ........................................................ 657 Dodatek E Tworzenie sklepu internetowego za pomoc(cid:230) platformy VirtueMart ................................................ 659 Skorowidz ...................................................................................................... 665 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:273) 24. Zarz(cid:230)dzanie wydajno(cid:295)ci(cid:230) i zapewnianie dost(cid:250)pno(cid:295)ci W tym rozdziale: (cid:141) Zarz(cid:261)dzanie pami(cid:266)ci(cid:261) podr(cid:266)czn(cid:261) w systemie Joomla! (cid:141) Poprawianie wydajno(cid:286)ci witryny (cid:141) Tworzenie szybko wy(cid:286)wietlanych tre(cid:286)ci (cid:141) Ocena domy(cid:286)lnych szablonów systemu Joomla! pod k(cid:261)tem dost(cid:266)pno(cid:286)ci (cid:141) Zwi(cid:266)kszanie dost(cid:266)pno(cid:286)ci witryny Wydajno(cid:286)ci(cid:261) i dost(cid:266)pno(cid:286)ci(cid:261) witryny powinni interesowa(cid:252) si(cid:266) wszyscy w(cid:225)a(cid:286)ciciele witryn. Cho(cid:252) pocz(cid:261)tkowo mo(cid:298)e si(cid:266) wydawa(cid:252), (cid:298)e nie wyst(cid:266)puje dodatnia korelacja mi(cid:266)dzy popraw(cid:261) wydajno(cid:286)ci i zwi(cid:266)kszaniem dost(cid:266)pno(cid:286)ci witryny, zagadnienia te s(cid:261) ze sob(cid:261) powi(cid:261)zane. Liczne rozwi(cid:261)zania, które poprawiaj(cid:261) wydajno(cid:286)(cid:252) witryny, zwi(cid:266)kszaj(cid:261) te(cid:298) jej dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252). Liczne funkcje umieszczane w witrynie przez wielu w(cid:225)a(cid:286)cicieli witryn mog(cid:261) negatywnie wp(cid:225)ywa(cid:252) zarówno na wydajno(cid:286)(cid:252), jak i na dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) serwisu. W tym rozdziale opisano, jak zoptymalizowa(cid:252) konfiguracj(cid:266) systemu Joomla! pod k(cid:261)tem lepszej wydajno(cid:286)ci oraz jak poprawi(cid:252) szybko(cid:286)(cid:252) dzia(cid:225)ania i dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) witryny przez poprawne zarz(cid:261)dzanie szablonami i elementami tre(cid:286)ci. Skuteczne zarz(cid:230)dzanie pami(cid:250)ci(cid:230) podr(cid:250)czn(cid:230) Pliki pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej to tymczasowe pliki tworzone i przechowywane na serwerze w celu zmniejszenia obci(cid:261)(cid:298)enia serwera i poprawy wydajno(cid:286)ci witryny. Je(cid:286)li plik znajduje si(cid:266) w pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej, serwer mo(cid:298)e udost(cid:266)pni(cid:252) jej zawarto(cid:286)(cid:252) zamiast pobiera(cid:252) informacje Kup książkęPoleć książkę 614 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) V (cid:141) Konserwowanie witryny i zarz(cid:230)dzanie ni(cid:230) z bazy danych i (cid:225)(cid:261)czy(cid:252) je w celu wy(cid:286)wietlenia. Je(cid:298)eli ruch w witrynie jest du(cid:298)y, poprawa wydajno(cid:286)ci uzyskana dzi(cid:266)ki pami(cid:266)ci podr(cid:266)cznej mo(cid:298)e prowadzi(cid:252) do znacznego przyspie- szenia dzia(cid:225)ania serwisu. System Joomla! udost(cid:266)pnia w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Biblia. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: