Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 002907 21513532 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Oficjalny podręcznik - książka
Joomla! Oficjalny podręcznik - książka
Autor: , Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3608-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Joomla! to system CMS tak prosty w instalacji, że praktycznie każdy może go zainstalować. Potem jest już tylko łatwiej. Niezliczona ilość dodatków rozszerzających jego funkcjonalność, szeroki wachlarz 'skórek' pozwalających na dostosowanie wyglądu i ogromna oraz chętna do pomocy społeczność to tylko niektóre z atutów systemu.

Teraz masz jeszcze jeden argument, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości - ten unikalny podręcznik. Poprowadzi Cię on za rękę przez proces instalacji oraz konfiguracji tego CMS-a. Zobaczysz, jak zarządzać treścią, dodawać nowe rozszerzenia oraz skonfigurować witrynę tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania. W trakcie lektury przekonasz się, że Joomla! sprawdzi się doskonale i jako zwykła strona internetowa, i jako platforma do handlu lub zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dzięki tej książce staniesz się zaawansowanym użytkownikiem, przed którym Joomla! nie będzie miała żadnych tajemnic!

Przekonaj się, jak łatwo:

Stwórz własną witrynę internetową - szybko, łatwo i przyjemnie!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215, by Jeniffer Marriott, and Alin Waring: published by Pearosn Education, Inc, publishing as Addison Wesley, Copyright © 2011 Pearson Education, Inc All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by Helion S.A, Copyright © 2012 by Helion S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/joomop.zip Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/joomop Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Sïowo wstÚpne ............................................................................................................... 13 Przedmowa .................................................................................................................... 15 PodziÚkowania .............................................................................................................. 17 O autorach .................................................................................................................... 19 1 System Joomla! w piguïce ............................................................................................. 21 Historia systemu Joomla! w skrócie .............................................................................................. 21 Joomla! — system zarzÈdzania treĂciÈ ........................................................................................ 24 Joomla! — szkielet ........................................................................................................................ 25 ¥wiat systemu Joomla! ................................................................................................................. 26 Forum systemu Joomla! .......................................................................................................... 26 SpoïecznoĂÊ zwiÈzana z systemem Joomla! .......................................................................... 29 Witryna demonstracyjna systemu Joomla! ............................................................................. 30 Joomla! Extension Directory .................................................................................................... 30 Joomla! Resources Directory .................................................................................................. 32 Internacjonalizacja, lokalizacja i translacje systemu Joomla! ................................................. 34 System Joomla! czeka na Ciebie: jak siÚ zaangaĝowaÊ ........................................................ 35 Kierownictwo projektu ............................................................................................................. 36 Podsumowanie .............................................................................................................................. 37 2 Co teraz i od czego zaczÈÊ przed instalacjÈ systemu Joomla! ........................................ 39 Identyfikowanie celu ...................................................................................................................... 39 Nazwy domenowe: rejestrowanie nazwy domeny ........................................................................ 40 6 Spis treĂci Znaki towarowe, licencjonowanie, prawo autorskie i zgodnoĂÊ z prawem .................................. 42 Znaki towarowe ....................................................................................................................... 42 Prawo autorskie ....................................................................................................................... 43 Licencjonowanie ...................................................................................................................... 45 Podstawy procesu budowania ĂwiadomoĂci marki ...................................................................... 45 ’atwe do zapamiÚtania logo i powody jego obecnoĂci .......................................................... 46 Wszystko o kolorach i ich schematach ................................................................................... 47 Identyfikowanie odbiorców docelowych: kto, co, gdzie i dlaczego .............................................. 51 Poznawanie odwiedzajÈcych .................................................................................................. 52 UĝytecznoĂÊ: oryginalny pomysï! Uĝytkownicy naprawdÚ chcÈ korzystaÊ z Twojej witryny .. 52 Czym jest dostÚpnoĂÊ? ........................................................................................................... 53 Szkielety, scenorysy i wizualizacja ................................................................................................ 55 Tworzenie znakomitej treĂci .......................................................................................................... 57 Kluczowa sprawa: dlaczego wybranie dobrej firmy hostingowej ma znaczenie .......................... 58 Podsumowanie .............................................................................................................................. 61 3 Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! ............................................................ 63 Pobieranie systemu Joomla! ......................................................................................................... 64 Tworzenie bazy danych ................................................................................................................. 65 Zastosowanie programu File Manager do przesïania danych systemu Joomla! ......................... 69 Instalacja internetowa systemu Joomla! ....................................................................................... 70 Podstawowe kroki konfiguracji nowej witryny ............................................................................... 78 Edytowanie ustawieñ konta administratora ............................................................................. 79 Grupy uĝytkowników ................................................................................................................ 80 Podstawowe opcje strony Konfiguracja globalna ................................................................... 81 Podsumowanie .............................................................................................................................. 86 4 Praca z treĂciÈ i tworzenie jej dla witryny systemu Joomla! ........................................... 87 Definiowanie treĂci ........................................................................................................................ 87 ZarzÈdzanie treĂciÈ ....................................................................................................................... 92 Praca z oknem Media i wstawianie obrazów ................................................................................ 98 Menu i pozycje menu .................................................................................................................. 101 Projektant menu .................................................................................................................... 101 Pozycje menu ........................................................................................................................ 101 Ukïady typu pozycji menu ..................................................................................................... 103 Podsumowanie ............................................................................................................................ 109 5 Dostosowywanie szablonów i podstawowe informacje o szablonach systemu Joomla! ....111 Dostosowywanie domyĂlnego szablonu Beez ............................................................................ 112 Schemat kolorów szablonu Beez .......................................................................................... 116 Dodawanie wïasnego logo .................................................................................................... 123 Spis treĂci 7 Podstawowe informacje o szablonach systemu Joomla! .............................................................. 124 Stosowanie stylu dla projektu i arkusze stylów CSS ............................................................. 125 Proste pliki szablonu ............................................................................................................. 126 Pozycje szablonów ................................................................................................................ 127 Nadpisania szablonów .......................................................................................................... 128 Podsumowanie ............................................................................................................................ 129 6 Podstawy dotyczÈce rozszerzeñ systemu Joomla!: komponenty, moduïy, dodatki i jÚzyki .......................................................................... 131 Podstawowe rozszerzenia systemu Joomla! .............................................................................. 131 Komponenty ................................................................................................................................ 131 Content .................................................................................................................................. 132 Web Links .............................................................................................................................. 134 News Feeds ........................................................................................................................... 136 Contacts ................................................................................................................................ 137 Banners ................................................................................................................................. 138 Search ................................................................................................................................... 139 Polls ....................................................................................................................................... 140 Moduïy ......................................................................................................................................... 140 Moduïy treĂci ......................................................................................................................... 141 Moduïy wyĂwietlania .............................................................................................................. 142 Moduïy narzÚdziowe .............................................................................................................. 143 Moduïy uĝytkowników ............................................................................................................ 143 Moduïy nawigacji ................................................................................................................... 143 Dodatki ........................................................................................................................................ 143 Wybór rozszerzeñ ........................................................................................................................ 144 Uĝycie katalogu Joomla! Extension Directory ............................................................................. 145 Instalowanie rozszerzeñ i wyĂwietlanie informacji o nich ................................................................ 146 Popularne rozszerzenia ............................................................................................................... 148 Podsumowanie ............................................................................................................................ 150 7 Utrzymanie witryny internetowej systemu Joomla! i pomocne wskazówki ..................... 151 Liczy siÚ pierwsze wraĝenie: jakie informacje o twórcach witryny zawiera strona gïówna ......... 151 Wyszukiwarki i zwiÈzana z nimi optymalizacja oraz wyĂwietlanie na listach i pozostawanie na nich ............................................................... 153 Przekazywanie danych wyszukiwarkom ................................................................................ 154 Optymalizacja dla wyszukiwarek ........................................................................................... 157 Uĝycie funkcji nawigacji .............................................................................................................. 158 Angaĝowanie odwiedzajÈcych i dbanie o aktualnoĂÊ treĂci ....................................................... 166 Podstawy marketingu i serwisy spoïecznoĂciowe ...................................................................... 167 Dlaczego konieczne jest aktualizowanie na bieĝÈco witryny internetowej? ................................ 168 Aktualizacje: dlaczego i jak? ................................................................................................. 168 Podsumowanie ............................................................................................................................ 169 8 Spis treĂci 8 Praktyczne zastosowanie: system Joomla! w biznesie .................................................. 171 Podstawy planowania witryn biznesowych ................................................................................. 171 Witryny statyczne ......................................................................................................................... 172 Rozszerzenia systemu Joomla!: rozszerzenia moĝliwe do zastosowania w biznesie .......... 172 Witryny sklepów internetowych ................................................................................................... 174 Jaki system obsïugi pïatnoĂci jest odpowiedni? ................................................................... 174 Rozszerzanie systemu Joomla!: rozszerzenia do rozwaĝenia w przypadku handlu elektronicznego .................................................................................................................. 175 Inne rozszerzenia witryn biznesowych ........................................................................................ 176 MaQma .................................................................................................................................. 177 Project Fork ........................................................................................................................... 177 Joomla! Authentication Tools ...................................................................................................... 177 Demonstracja biznesowej witryny internetowej ........................................................................... 178 Etap 1: Witryna statyczna ...................................................................................................... 178 Etap 2: Dodawanie przykïadowego koszyka zakupów ......................................................... 196 Podsumowanie ............................................................................................................................ 199 9 Praktyczne zastosowanie: system Joomla! dla organizacji pozarzÈdowych i non profit, grup, klubów i innych organizacji .................................................................. 201 Podstawy planowania witryn grup ............................................................................................... 201 Wykorzystanie witryny do zwiÚkszania ĂwiadomoĂci i rozwoju .................................................. 202 Rozszerzenia umoĝliwiajÈce podstawowÈ interakcjÚ ............................................................ 203 Kalendarze i rejestrowanie wydarzeñ .................................................................................... 204 Fora ....................................................................................................................................... 205 Systemy zarzÈdzania relacjami z klientami ........................................................................... 206 Tworzenie portalu spoïecznoĂci .................................................................................................. 207 Jomsocial .............................................................................................................................. 207 Community Builder ................................................................................................................ 207 Pozyskiwanie Ărodków finansowych ........................................................................................... 208 Demonstracja witryny internetowej organizacji non profit ........................................................... 209 Konfigurowanie witryny i rozszerzeñ ..................................................................................... 210 Ustawienia strony gïównej ..................................................................................................... 210 Tworzenie formularza kontaktowego ..................................................................................... 211 Moduï Wïasny kod HTML z nazwÈ witryny ............................................................................ 211 Konfigurowanie kalendarza ................................................................................................... 212 Forum .................................................................................................................................... 214 Modyfikowanie szablonu ............................................................................................................. 216 Tworzenie kopii szablonu ...................................................................................................... 217 Zmiana schematu kolorów .................................................................................................... 218 Edytowanie pliku indeksu ...................................................................................................... 218 Modyfikowanie kodu CSS i stylów ......................................................................................... 220 Podsumowanie ............................................................................................................................ 224 Spis treĂci 9 10 Praktyczne zastosowanie: system Joomla! w edukacji ................................................. 225 Podstawowe planowanie witryn edukacyjnych ........................................................................... 225 Rozszerzenia do rozwaĝenia na potrzeby edukacji .................................................................... 227 JCE ........................................................................................................................................ 227 Simple Image Rotator ............................................................................................................ 227 Filtered News ......................................................................................................................... 227 WyĂwietlanie dokumentów .................................................................................................... 227 Kalendarze ............................................................................................................................. 228 Informacje kontaktowe i strony personelu ............................................................................. 229 Dodatkowe narzÚdzia .................................................................................................................. 231 Uwierzytelnianie oparte na protokole LDAP .......................................................................... 231 Importowanie wielu uĝytkowników ........................................................................................ 231 ProjectFork ............................................................................................................................ 232 ZarzÈdzanie dostÚpem .......................................................................................................... 232 DostÚpnoĂÊ ........................................................................................................................... 233 Projekt szablonu zapewniajÈcego dostÚpnoĂÊ .................................................................... 233 Witryny wielojÚzyczne ............................................................................................................ 233 Rozszerzenia obsïugujÈce proces uczenia ........................................................................... 234 Aplikacje obsïugujÈce blogi .................................................................................................. 235 Witryny serwisów spoïecznoĂciowych ................................................................................... 235 Demonstracja szkolnej witryny internetowej ............................................................................... 235 JCE ........................................................................................................................................ 236 Community Builder ................................................................................................................ 240 Strony profili rozszerzenia Community Builder ...................................................................... 241 Listy rozszerzenia Community Builder .................................................................................. 243 Dodatki rozszerzenia Community Builder ............................................................................. 248 Dodatkowe informacje o nawigacji ....................................................................................... 250 Kalendarze ............................................................................................................................. 250 Dostosowywanie szablonu .................................................................................................... 253 Podsumowanie ............................................................................................................................ 256 11 Wersja 1.6 systemu Joomla! i przyszïoĂÊ ..................................................................... 257 Zmiany dotyczÈce minimalnych wymagañ ................................................................................. 258 Zmiany w interfejsie uĝytkownika ................................................................................................ 258 CzÚĂÊ administracyjna .......................................................................................................... 258 Moduïy ................................................................................................................................... 259 Projektant menu .................................................................................................................... 259 Uĝycie filtrów .......................................................................................................................... 259 Nie ma juĝ sekcji, a jedynie kategorie ......................................................................................... 261 Szablony ...................................................................................................................................... 262 DoïÈczono nowe szablony interfejsu ..................................................................................... 262 Szablony administracyjne ...................................................................................................... 262 Style szablonów ..................................................................................................................... 263 10 Spis treĂci Kontrola dostÚpu (lista ACL) ....................................................................................................... 263 JÚzyki ........................................................................................................................................... 266 Menedĝer rozszerzeñ .................................................................................................................. 267 Aktualizowanie systemu Joomla! ................................................................................................ 267 Nowe rozszerzenia ...................................................................................................................... 267 Komponenty .......................................................................................................................... 267 Moduïy ................................................................................................................................... 268 Dodatki .................................................................................................................................. 268 Podsumowanie ............................................................................................................................ 269 12 Wywiady z ekspertami ................................................................................................. 271 Wywiad z ekspertem: Andrew Eddie, wïaĂciciel firmy NewLifeInIT i gïówny programista systemu Joomla! ................................................................................... 271 Wywiad z ekspertami: Mark Dexter i Sam Moffatt, czïonkowie grupy Joomla! Bug Squad ....... 275 Wywiad z ekspertem: Ian MacLennan, czïonek zespoïu zarzÈdzajÈcego produkcjÈ systemu Joomla! i zespoïu Joomla! Security Strike Team ..................................... 280 Wywiad z ekspertem: Elin Waring, profesor, autor i uczestnik projektu systemu Joomla! — znak towarowy i licencjonowanie ........................................................................................ 282 Wywiad z ekspertem: Wendy Robinson, firma Rochen Ltd. — tworzenie marki ........................ 287 Wywiad z ekspertem: Brad Baker, firma Rochen Ltd. — hosting systemu Joomla! .................. 289 Wywiad z ekspertem: Chris Davenport, zespóï kierujÈcy produkcjÈ systemu Joomla! — szukanie i edytowanie szablonów ....................................................................................... 290 Wywiad z ekspertem: Vic Driver, wïaĂciciel firmy Anything Digital — rozszerzanie systemu Joomla! ............................................................................................ 294 Wywiad z ekspertem: Gary Brooks, prezes firmy CloudAccess.net — zalety systemu Joomla! w biznesie ..................................................................................... 297 Wywiad z ekspertem: Ryan Ozimek, prezes organizacji Open Source Matters, a takĝe prezes i wspóïzaïoĝyciel firmy PICnet Inc. — system Joomla! w segmencie organizacji non profit i pozarzÈdowych ............................................................. 301 Wywiad z ekspertem: Jennifer Marriott, wïaĂcicielka firmy Marpo Multimedia i uczestniczka projektu systemu Joomla! — witryny dla szkóï ................................................ 304 Wywiad z ekspertem: Louis Landry, gïówny architekt systemu Joomla! i ekspert w jego zakresie .......................................................................................................... 308 A Typowe problemy i ich rozwiÈzania .............................................................................. 311 Utracone hasïo administratora .................................................................................................... 311 Joomla! 1.5 ............................................................................................................................ 311 Joomla! 1.6 ............................................................................................................................ 314 Problemy z uprawnieniami plików i prawem wïasnoĂci .............................................................. 315 Komunikat Location not found zwiÈzany z uĝyciem rozszerzenia .............................................. 316 Tïo edytora ma dziwny kolor lub wyglÈd ..................................................................................... 317 Szablon znika po wïÈczeniu adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarki ................................. 317 W okreĂlonej przeglÈdarce witryna jest wyĂwietlana inaczej lub niepoprawnie ......................... 318 Spis treĂci 11 B Zasoby ......................................................................................................................... 319 Podstawowe zasoby zwiÈzane z systemem Joomla! ................................................................. 319 NarzÚdzia dla webmasterów i programistów witryn .................................................................... 321 Wyszukiwarki ............................................................................................................................... 322 Zdobywanie umiejÚtnoĂci zwiÈzanych z jÚzykiem HTML i arkuszami stylów CSS ..................... 323 Udoskonalanie projektu witryny .................................................................................................. 324 Standardy internetowe, uĝytecznoĂÊ i dostÚpnoĂÊ .................................................................... 326 Bazowe oprogramowanie ........................................................................................................... 326 Inne zasoby dla biznesu .............................................................................................................. 328 Inne zasoby dla organizacji non profit ........................................................................................ 328 Inne zasoby zwiÈzane ze szkolnictwem i edukacjÈ .................................................................... 330 C Lista kontroli dostÚpu ACL systemu Joomla! 1.6 .......................................................... 333 Kontrolowanie dziaïañ podejmowanych przez uĝytkowników .................................................... 333 Kontrolowanie tego, co uĝytkownicy mogÈ wyĂwietlaÊ .............................................................. 341 D ZarzÈdzanie treĂciÈ w systemie Joomla! 1.6 ................................................................ 345 Menedĝer kategorii ...................................................................................................................... 345 Podsumowanie ............................................................................................................................ 354 E Praca z szablonami w systemie Joomla! 1.6 ................................................................ 355 Menedĝer szablonów .................................................................................................................. 355 Podsumowanie ............................................................................................................................ 363 F Tworzenie menu w systemie Joomla! 1.6 ..................................................................... 365 Projektant menu .......................................................................................................................... 365 Pozycje menu ........................................................................................................................ 367 Ukïady typów pozycji menu ................................................................................................... 373 G Witryna edukacyjna oparta na systemie Joomla! 1.6 ................................................... 381 Tworzenie witryny szkolnej lub edukacyjnej ................................................................................ 381 Modyfikowanie szablonu ....................................................................................................... 399 Sïownik ....................................................................................................................... 403 Skorowidz .................................................................................................................... 415 12 Spis treĂci 3 Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! W rozdziale wyjaśniono, jak pobrać i ręcznie zainstalować system Joomla!. Ponadto opisano podstawowe opcje konfiguracyjne. Zrzuty ekranów i instrukcje odwołują się do typowego panelu sterowania hostingu WWW o nazwie Cpanel. Cpanel to interfejs umożliwiający użytkow- nikom kontrolowanie różnych funkcji konta usługi hostingu. Kilka firm hostingowych oferuje własne interfejsy paneli sterowania kontami hostingu, które przypominają interfejs Cpanel. Wy- brana firma hostingowa udostępni dokumentację prezentującą równorzędne działania i funkcje dla opisanych w rozdziale. Podstawowe zadania, które przedstawiamy, dotyczą tworzenia bazy da- nych, uzyskiwania dostępu do narzędzia phpMyAdmin i używania programu File Manager. Jeśli wybrana firma hostingowa nie oferuje interfejsu Cpanel, przed kontynuowaniem zajrzyj do do- kumentacji w celu zaznajomienia się z każdą z funkcji udostępnionych przez host. Zauważ też, że niektóre hosty mogą ograniczać możliwość tworzenia baz danych lub uzyskiwania dostępu do na- rzędzia phpMyAdmin. W tym przypadku musisz skontaktować się z firmą hostingową w celu uzy- skania nazwy bazy danych, nazwy jej użytkownika i hasła bazy. Powinieneś upewnić się, że używany w przypadku bazy danych zestaw znaków i metoda segregowania danych to odpowiednio utf8 i utf8_general_ci. Dzięki temu uzyskuje się największy możliwy zestaw cyfr, znaków alfabetu i symboli z grupy wielu języków. W rozdziale 2. wyjaśniliśmy, jak wybrać odpowiedni host dla systemu Joomla!, a także podali- śmy minimalne wymagania związane z uruchomieniem systemu Joomla! 1.5. W tym rozdziale wymagane jest postępowanie zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, a także oferowanie przez hosta optymalnego środowiska do uruchomienia systemu Joomla!. 64 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Pobieranie systemu Joomla! W witrynie o adresie http://www.joomla.org przejdź do odnośnika pobierania, który pokazano na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Pobierz najnowszÈ wersjÚ systemu Joomla! Po kliknięciu odnośnika zostanie wyświetlona strona z listą najnowszych plików do pobrania (rysunek 3.2), która uwzględnia pełny pakiet zawierający wszystkie pliki systemu Joomla! oraz pa- kiet łatek wyłącznie z plikami modyfikowanymi od czasu pojawienia się poprzedniej wersji. Jeśli sys- tem Joomla! instalujesz po raz pierwszy, wskazane będzie pobranie pełnego pakietu (1) przez kliknię- cie odnośnika ZIP. Zapisz plik na komputerze w miejscu łatwym do zapamiętania (np. na pulpicie). Strona pobierania systemu Joomla! zawiera też mnóstwo innych pomocnych informacji, w tym możliwość dokonania subskrypcji aktualizacji zabezpieczeń, które będą wysyłane w wiadomo- ściach e-mail (2). Zalecane jest zarejestrowanie się w celu uzyskiwania powiadomień w postaci wiado- mości e-mail, aby na bieżąco być informowanym o aktualizacjach systemu Joomla! oraz otrzymywać wszelkie informacje dotyczące zabezpieczeń. Wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk Subscribe. Rysunek 3.2. Okno pobierania systemu Joomla! z wyróĝnionym odnoĂnikiem umoĝliwiajÈcym uzyskanie pliku ZIP z peïnym pakietem oraz sekcjÈ, która pozwala dokonaÊ subskrypcji powiadomieñ dotyczÈcych zabezpieczeñ w postaci wiadomoĂci e-mail Kliknij odnośnik ZIP, aby pobrać pełny pakiet systemu Joomla!. Po pobraniu systemu i doko- naniu subskrypcji listy wysyłkowej aktualizacji dotyczących zabezpieczeń w przeglądarce inter- netowej musisz przejść do panelu sterowania konta hostingowego, zalogować się, a następnie wy- konać poniższe kroki w celu przygotowania konta do instalacji systemu Joomla!. W przykładach zamieszczonych w rozdziale zrzuty ekranów prezentują użycie interfejsu Cpanel w roli panelu sterowa- nia konta hostingowego. Operacje powinny być łatwe do wykonania po zalogowaniu za pomocą konta hostingowego. Odpowiednie instrukcje powinny zostać udostępnione przez host. Niektóre hosty mogą oferować starszą wersję interfejsu Cpanel, która choć wygląda trochę inaczej, uwzględnia te same funkcje. Tworzenie bazy danych 65 Tworzenie bazy danych Po zalogowaniu w celu zarządzania kontem hostingowym za pośrednictwem panelu sterowania hosta lub interfejsu Cpanel należy poszukać pozycji MySQL Database Wizard. W górnym lewym narożniku interfejs Cpanel udostępnia pole Find, które z łatwością umożliwia znalezienie szukanej funkcji. W tym polu wpisz słowo data. Na rysunku 3.3 przedstawiono pole Find, a także pokaza- no, jak interfejs Cpanel filtruje dostępne funkcje w celu wyświetlenia tylko tych, które mogą doty- czyć baz danych (Databases) (1). Kliknij ikonę MySQL Database Wizard, aby otworzyć okno kre- atora baz danych w celu utworzenia nowej bazy danych. Rysunek 3.3. Uĝycie interfejsu Cpanel do utworzenia bazy danych za pomocÈ kreatora MySQL Database Wizard Po kliknięciu i otwarciu kreatora baz danych zostaniesz przeprowadzony przez kolejne okna proce- su tworzenia bazy danych. Pierwszym krokiem jest nadanie nazwy tworzonej bazie (rysunek 3.4.). Rysunek 3.4. Utwórz nowÈ bazÚ danych, wprowadzajÈc jej nazwÚ Po przejściu do następnego kroku przez kliknięcie przycisku Next Step zostanie wyświetlone potwierdzenie utworzenia bazy danych wraz z jej nazwą. Niektóre hosty będą dołączać nazwę konta hostingowego lub inny łańcuch znakowy do nazwy nadanej bazie danych. Zwróć uwagę na zamazany tekst na rysunku 3.5 (1). Pomocne jest zanotowanie pełnej nazwy bazy danych, która jest nazwą powstałą w wyniku połączenia. Następnie pojawia się prośba o określenie nazwy użyt- kownika bazy danych i jego hasła. Na rysunku 3.5 (2) wskazano, że niezbędne jest podanie dla ba- zy danych bardzo silnego hasła, będącego kombinacją liter, liczb i symboli (zapewnia największy poziom bezpieczeństwa). Nie używaj typowych fraz, nazw lub łatwego do odgadnięcia wyrazu ze słownika. Interfejs Cpanel uwzględnia generator haseł, którego możesz użyć, klikając przycisk Generate Password. Zostanie utworzone hasło złożone z losowo wybranych liter, liczb i symboli. Zastoso- wanie tego przycisku spowoduje otwarcie niewielkiego okna nakładki, w którym możesz wybrać sposób utworzenia hasła przez generator. Dla bezpieczeństwa zanotuj nazwę użytkownika i hasło. Po wygenerowaniu hasła kliknij przycisk Next Step. 66 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Rysunek 3.5. Dla nowej bazy danych utwórz nazwÚ uĝytkownika i hasïo Na rysunku 3.6 zaprezentowano nowego użytkownika i określone dla niego hasło (1). W sekcji Step 3: Add User to the Database znajduje się pełna nazwa użytkownika oraz bazy danych (2). W sekcji tej możesz powiązać użytkownika z bazą danych oraz przypisać użytkownikowi przywi- leje w odniesieniu do bazy. Na potrzeby przykładowej bazy danych używanej dla systemu Joomla! należy przypisać wszystkie przywileje przez zaznaczenie pola wyboru All Privileges (3). Rysunek 3.6. Przypisywanie przywilejów uĝytkownikowi bazy danych oraz potwierdzanie peïnej nazwy bazy, peïnej nazwy uĝytkownika i jego hasïa Tworzenie bazy danych 67 Zakończ proces tworzenia bazy danych, klikając przycisk Next Step. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia (rysunek 3.7), w którym zostaną udostępnione opcje utworzenia kolejnej bazy danych, dodania następnego użytkownika lub powrotu do głównego okna interfejsu Cpanel. Przejdź do tego okna w celu rozpoczęcia przesyłania i instalowania systemu Joomla!. Rysunek 3.7. Koñcowe okno potwierdzenia procesu tworzenia nowej bazy danych MySQL i przypisania do niej uĝytkownika Po utworzeniu własnej bazy danych upewnij się, że jest używany zestaw znaków utf8 oraz metoda segregowania danych utf8_general_ci. Te ustawienia znajdują się w narzędziu phpMyAdmin. Gdy po powrocie do strony głównej ponownie w polu w górnym lewym narożniku poszukasz słowa data, w efekcie zostaną wyświetlone opcje związane z bazami danych. Kliknij żądaną pozy- cję, aby otworzyć narzędzie phpMyAdmin (zwykle zostanie ono wywołane w nowym oknie lub karcie przeglądarki). Po wykonaniu tej czynności po lewej stronie ujrzysz bazy danych. Na rysun- ku 3.8 przedstawiono przykład wyświetlanego okna narzędzia phpMyAdmin. Wybierz właśnie utworzoną bazę danych, a następnie kliknij kartę Operacje (1). Karta prezentuje różne informacje dotyczące bazy danych, takie jak zestaw znaków i metoda segregowania danych. Po utworzeniu bazy danych została dla niej ustawiona metoda segregowania danych latin1_swedish_ci (2). W przypadku kilku firm hostingowych powszechne jest ustawianie metody latin1_swedish_ci jako domyślnej metody segregowania danych oraz zestawu Latin w roli domyślnego zestawu znaków. Metoda segregowania danych może zostać zmieniona na utf8_general_ci w celu zapewnienia możliwości skorzystania z najszerszego zbioru znaków, ponieważ niektórzy twórcy rozszerzeń dla systemu Joomla! wymagają tego do ich poprawnego działania. Kliknij menu rozwijane metod se- gregowania danych i wybierz pozycję utf8_general_ci (rysunek 3.9), a następnie kliknij przycisk Wykonaj (1). Następnie zostanie wyświetlone okno potwierdzające pomyślne wprowadzenie zmiany. Jak widać na rysunku 3.10 (1), jako metodę segregowania danych wybrano pozycję utf8_general_ci. Zamknij kartę lub okno narzędzia phpMyAdmin. Następnym krokiem będzie użycie programu File Manager znajdującego się w interfejsie Cpanel do przesłania pliku ZIP systemu Joomla!, który został pobrany wcześniej w poprzednim rozdziale. 68 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Rysunek 3.8. Przykïad narzÚdzia phpMyAdmin ze wskazanym miejscem szukania informacji o metodzie segregowania danych Rysunek 3.9. Wybór pozycji utf8_general_ci w celu zmiany zestawu znaków i metody segregowania danych bazy Rysunek 3.10. PomyĂlna zmiana zestawu znaków i metody segregowania danych Zastosowanie programu File Manager do przesïania danych systemu Joomla! 69 Zastosowanie programu File Manager do przesïania danych systemu Joomla! W polu w górnym lewym narożniku strony głównej interfejsu Cpanel poszukaj słowa file. W rezultacie zostaną wyświetlone opcje dostępne w przypadku pracy z plikami z wykorzystaniem konta ho- stingowego. Wybierz i otwórz program File Manager. Program zostanie wywołany na nowej karcie lub w oknie przeglądarki. Gdy to nastąpi, przejdź do głównego katalogu konta hostingowego. W przypadku większości hostów ten katalog ma nazwę public_html. Może też nosić nazwę htdocs lub inną podobną. Firma świadcząca usługę hostingu powinna udostępnić dokumentację, w której podano nazwę głównego katalogu, a także określono, gdzie są umieszczane pliki witryny interne- towej. Kliknij przycisk Upload na pasku narzędzi zlokalizowanym u góry okna. Spowoduje to otwarcie nowego okna lub karty, gdzie następnie możesz kliknąć przycisk Browse, aby znaleźć i wybrać plik ZIP (rysunek 3.11). Jeśli jesteś zaznajomiony z obsługą klienta FTP, takiego jak File- Zilla, za jego pomocą możesz przesłać plik ZIP. Jednakże zawsze poczekaj na rozpakowanie pliku na serwerze, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pliku. Rysunek 3.11. Uĝycie interfejsu Cpanel do przesïania plików na konto hostingowe Po przesłaniu pliku możesz powrócić do głównego okna programu File Manager, klikając w oknie odpowiednią opcję bądź zamykając kartę lub okno. Po wyświetleniu okna programu w katalogu public_html będzie widoczny plik ZIP systemu Joomla!. Wybierz ten plik przez zaznaczenie pola wyboru (1), a następnie kliknij przycisk Extract (2) (rysunek 3.12). Po kliknięciu przycisku Extract w górnym menu programu File Manager zostaniesz poproszo- ny o potwierdzenie ścieżki. Ta ścieżka powinna identyfikować lokalizację w obrębie głównego domyślnego katalogu konta hostingowego, który zwykle ma nazwę public_html lub home. Ponie- waż katalog może być różny w przypadku poszczególnych hostów, wskazane jest potwierdzenie w firmie oferującej hosting nazwy głównego katalogu konta hostingowego przed rozpakowaniem plików. Na rysunku 3.13 zademonstrowano wybraną ścieżkę dla operacji rozpakowywania. 70 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Rysunek 3.12. Uĝycie programu File Manager interfejsu Cpanel do wyodrÚbnienia plików z archiwum ZIP Rysunek 3.13. Okno wyboru Ăcieĝki dla operacji rozpakowywania Na rysunku 3.14 pokazano wyniki kliknięcia przycisku Extract File(s). Po zamknięciu okna z wynikami rozpakowywania zauważysz, że wszystkie pliki systemu Joomla! zostały umieszczone w katalogu public_html. Program File Manager pozostaw otwarty w przeglą- darce w osobnym oknie lub karcie, ponieważ zostanie użyty w ostatnim kroku instalacji. Następnym krokiem jest przeprowadzenie instalacji internetowej systemu Joomla!. Instalacja internetowa systemu Joomla! Z poziomu nowego okna lub karty przeglądarki przejdź do swojej witryny internetowej, której adres może mieć postać http://www.nazwa-twojej-witryny-internetowej.com. Jeśli wybrana nazwa do- meny nie została jeszcze zarejestrowana, zwykle dla witryny możesz użyć tymczasowego adresu URL. Instalacja internetowa systemu Joomla! 71 Rysunek 3.14. Wyniki operacji rozpakowywania Ten adres będzie powiązany z wybraną firmą hostingową, która może go przekazać. Przeważnie tymczasowy adres URL dla konta hostingowego będzie przypominał następujący: http://nazwa- serwera-firmy-hostingowej.com/~nazwa-konta-hostingowego. Gdy użycie domenowego lub tymczasowego adresu URL zakończyło się powodzeniem, zosta- nie wyświetlone okno instalacyjne systemu Joomla! (rysunek 3.15), w którym pojawi się prośba o wybranie języka. Ten język będzie używany podczas procesu instalacji. Po wybraniu języka klik- nij przycisk Dalej w prawym górnym narożniku okna. Rysunek 3.15. Pierwszy z siedmiu kroków instalacji systemu Joomla! za poĂrednictwem instalatora internetowego 72 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Następne okno, o nazwie Przegląd ustawień (rysunek 3.16), ułatwi określenie, czy serwer jest optymalnie skonfigurowany pod kątem instalacji systemu Joomla!. W górnej części okna są wi- doczne pozycje niezbędne do zainstalowania systemu. Obok każdej z tych pozycji powinien znaj- dować się łańcuch Tak w kolorze zielonym. Jeśli przy jakiejkolwiek pozycji widnieje czerwony łańcuch Nie, przed kontynuowaniem działań należy rozwiązać zaistniały problem, kontaktując się z firmą hostingową. Jedną z najczęstszych przyczyn pojawiania się łańcucha Nie u góry okna jest brak możliwości modyfikowania pliku configuration.php. Może to wskazywać na to, że host nie jest optymalnie skonfigurowany w odniesieniu do uprawnień i/lub praw własności plików znaj- dujących się na serwerach firmy hostingowej. Aby rozwiązać ten problem, gdy nie było to możliwe po skontaktowaniu się z firmą hostingową, zajrzyj do dodatku A. Rysunek 3.16. Drugie okno instalacyjne Test Ărodowiska i przeglÈd ustawieñ Drugi zestaw informacji dotyczy konkretnych ustawień interpretera języka PHP. Choć system Joomla! zostanie zainstalowany, gdy te ustawienia nie są optymalne, wszelkie oznaki dotyczące niedostępności zalecanego ustawienia mogą w przyszłości być przyczyną problemów z witryną. Jeżeli masz możliwość modyfikacji (samodzielnej lub za pośrednictwem firmy hostingowej) dowolnych ustawień w celu ich zoptymalizowania, możesz kliknąć przycisk Sprawdź ponownie, aby sprawdzić, czy zmiany zostały uwzględnione. Szczególnie zalecamy zoptymalizowanie wszyst- kich ustawień, ponieważ zapewni to pomyślne działanie witryny opartej na systemie Joomla!. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z działem wsparcia firmy hostingowej i poproś o pomoc w zmianie tych ustawień. Gdy jesteś gotowy do przejścia do następnego okna, Licencja, kliknij przycisk Dalej, położony w prawym górnym narożniku. Pokazane na rysunku 3.17 okno Licencja zawiera kopię publicznej licencji GNU (GNU/GPL) i pełni funkcję informacyjną. Jeśli jesteś gotowy do kontynuowania procesu, w celu wyświetlenia okna Konfiguracja bazy danych kliknij przycisk Dalej widoczny w prawym górnym narożniku okna. Instalacja internetowa systemu Joomla! 73 Rysunek 3.17. Licencja GNU General Public License W oknie Konfiguracja bazy danych (rysunek 3.18) określisz wcześniej skonfigurowaną bazę danych dla witryny systemu Joomla!. W tym oknie zdefiniujesz również użytkownika bazy danych i jego hasło. Pierwsze pole umożliwia wybranie typu bazy danych. Utworzona wcześniej baza da- nych MySQL stanowi domyślną opcję wyboru w menu rozwijanym. Rysunek 3.18. Okno Konfiguracja bazy danych Drugie pole do wypełnienia nosi nazwę Nazwa serwera. Zwykle jest to nazwa localhost. W prze- ciwnym razie konieczne będzie uzyskanie nazwy hosta od dostawcy usługi hostingu. W trzecim polu zostanie wprowadzona wcześniej skonfigurowana nazwa użytkownika bazy danych. Ważne jest pamiętanie o tym, że firma hostingowa może dodać nazwę konta hostingowe- go na początku podanej nazwy użytkownika. Aby kontynuować instalację, niezbędne będzie uży- cie całej nazwy (na przykład xxyyzz_uzytkownikbazydanych). W czwartym polu zostanie wpisane hasło utworzone dla użytkownika. 74 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Piąte pole służy do wprowadzenia nazwy wcześniej utworzonej bazy danych. Ważne jest pa- miętanie o tym, że firma hostingowa może dodać nazwę konta hostingowego na początku nazwy podanej dla bazy danych. Aby kontynuować instalację, niezbędne będzie zastosowanie całej na- zwy (na przykład xxyyzz_nazwabazydanych). Na rysunku 3.18 pokazano rozwiniętą sekcję Dodatkowe ustawienia. W celu rozwinięcia sekcji kliknij jej tytuł. Pola z ustawieniami zaawansowanymi zapewniają jeszcze więcej opcji określenia sposobu działania bazy danych (np. prefiks tabel). Domyślny prefiks tabel to jos_. Pomocne może być zdefiniowanie innego prefiksu tabel, jeśli jesteś ograniczony do tylko jednej bazy danych ofe- rowanej przez firmę hostingową, a chcesz uruchomić więcej niż jedną witrynę systemu Joomla!. Jeżeli zmienisz domyślny prefiks lub użyjesz innego, pamiętaj o dołączeniu znaku podkreślenia. Bez niego litery tworzące prefiks staną się częścią nazwy tabeli bazy danych. Masz również możli- wość usunięcia dowolnej tabeli, która może istnieć w bazie danych, lub wykonania kopii zapasowej ja- kiejkolwiek dostępnej tabeli. Kopie zapasowe tabeli automatycznie będą używać prefiksu bak_. Po zakończeniu podawania szczegółów dotyczących bazy danych kliknij przycisk Dalej w prawym górnym narożniku okna, aby przejść do okna FTP. Warstwa protokołu FTP ma na celu ułatwić zarządzanie plikami witryny internetowej. FTP to protokół sieciowy służący do nawiązywania połączenia między dwoma komputerami za pośrednic- twem internetu. To połączenie pozwala użytkownikom przesyłać, pobierać i przetwarzać pliki między dwoma komputerami. Niektóre serwery oparte na systemie Linux mają problemy z jego upraw- nieniami i ograniczeniami. Warstwa protokołu FTP w systemie Joomla! 1.5 umożliwia autoryzo- wanym użytkownikom hostów z takimi problemami uzyskanie dostępu do procesów przesyłania oferowanych przez system Joomla!, takich jak instalowanie rozszerzeń i przesyłanie obrazów w mene- dżerze Biblioteka mediów. Jeśli firma hostingowa stosuje właściwe praktyki zarządzania uprawnienia- mi i prawami własności plików konta hostingowego, używając narzędzi suPHP i PHPsuExec lub podobnego rozwiązania, nie powinno być konieczne korzystanie z warstwy protokołu FTP. W celu zastosowania tej warstwy musisz ją włączyć przez wybranie opcji Tak. Po jej włączeniu w polach Użytkownik FTP i Hasło FTP wprowadź odpowiednio nazwę użytkownika FTP i jego hasło. Firma hostingowa może dostarczyć nazwę użytkownika i hasło. Jeśli firma to umożliwia, możesz dla własnego konta utworzyć użytkownika FTP i jego hasło za pośrednictwem panelu ste- rowania usługi hostingowej. Po wprowadzeniu danych uwierzytelniających dla konta FTP za po- mocą funkcji automatycznego szukania możesz znaleźć ścieżkę katalogu, który zawiera pliki sys- temu Joomla!, i sprawdzić ustawienia FTP. Jak pokazano na rysunku 3.19, poniżej nagłówka Dodatkowe ustawienia możesz określić na- zwę hosta i port FTP, jeśli dostawca usługi hostingu wymaga użycia określonego ustawienia. Nie- zbędne będzie uzyskanie tej informacji od dostawcy. Ustawienia FTP możesz zmienić za pośred- nictwem ustawień Konfiguracja globalna w systemie Joomla!. Jeżeli nie używasz warstwy protokołu FTP lub wprowadziłeś informacje niezbędne do jej działania, kliknij przycisk Dalej widoczny w prawym górnym narożniku w celu przejścia do głów- nego okna konfiguracyjnego. W polu Nazwa witryny podaj nazwę witryny. Zwykle będzie to nazwa firmy, nazwa biznesowa lub nazwa, z którą odwiedzający mają kojarzyć witrynę internetową. Pole Twój email umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, który będzie podstawowym adresem powiązanym z administratorem Instalacja internetowa systemu Joomla! 75 Rysunek 3.19. Okno FTP witryny internetowej. Pola Hasło administratora i Potwierdź hasło służą do wpisania hasła admini- stratora. Po wprowadzeniu hasła w pierwszym polu wpisujesz je ponownie w drugim polu w celu zweryfikowania. Aby hasłu zapewnić jak największe bezpieczeństwo, powinno być silnym hasłem złożonym z losowo wybranych liter, liczb i symboli. Hasło możesz zanotować i przechowywać razem z innymi ważnymi informacjami, które powinny być zachowane na potrzeby witryny internetowej. W przypadku części konfiguracyjnej procesu instalacji związanej z danymi do wyboru są do- stępne trzy opcje. Q Instalacja przykładowych danych. Przykładowe dane dołączone do systemu Joomla! mają za zadanie w odpowiedni sposób zaprezentować to, jak działa system Joomla!, a także w jaki sposób treść może być organizowana i prezentowana. Q Ładowanie skryptu migracji do przeprowadzenia migracji danych z witryny opartej na systemie Joomla! 1.0x. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie użycie narzędzi migracji do przygotowania starej bazy danych do migracji. Informacje o tych narzędziach oraz o sposobie korzystania z nich udostępniono pod adresem http://docs.joomla.org. Q Rezygnacja z instalowania przykładowych danych lub danych migracji i utworzenie całkowicie pustej witryny (wariant wybierany zwykle przez osoby zaznajomione już z systemem Joomla! i tworzące nową witrynę). Na potrzeby książki rozpoczniemy tworzenie nowej witryny. Zainstalujemy przykładowe dane, które umożliwią lepsze zrozumienie zasad działania systemu Joomla!. Kliknij przycisk Wczytaj (4), jak pokazano na rysunku 3.20. Jeśli instalacja danych zakończy się powodzeniem, ujrzysz potwier- dzenie tego faktu. Po zakończeniu instalowania danych kliknij przycisk Dalej w prawym górnym narożniku, aby przejść do okna Podsumowanie. 76 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Rysunek 3.20. Okno Gïówna konfiguracja Na rysunku 3.21 przedstawiono ostatnie okno procesu instalacji internetowej systemu Joom- la!. W oknie znajduje się komunikat z gratulacjami, a także instrukcje objaśniające dalsze działa- nia. Okno informuje również o konieczności usunięcia z witryny katalogu instalacyjnego. Instalacja internetowa systemu Joomla! 77 Rysunek 3.21. Okno Podsumowanie Wskazówka Kilka firm hostingowych udostÚpnia proste do zainstalowania popularne skrypty i programy in- ternetowe, takie jak system Joomla!, za poĂrednictwem programów wspomagajÈcych doïÈczo- nych do panelu sterowania oferowanego uĝytkownikom. Z tego typu programów najpopularniej- szym jest program Fantastico, który wchodzi w skïad panelu sterowania usïugi hostingu Cpanel. ChoÊ te wymagajÈce jednego klikniÚcia programy instalacyjne sprawiajÈ, ĝe instalacja popular- nych programów i skryptów internetowych staje siÚ prostym zadaniem, niestety nie objaĂniajÈ one procesów zwiÈzanych z instalacjÈ i ograniczajÈ wiedzÚ, jakÈ moĝesz zdobyÊ, poznajÈc spo- soby instalowania tych programów i pracy z plikami witryny internetowej. Ponadto moĝesz byÊ ograniczony do uĝycia tej samej procedury w celu zaktualizowania programów lub skryptów po opublikowaniu aktualizacji, które mogÈ byÊ niedostÚpne w odpowiednim czasie za poĂrednic- twem instalacyjnego programu wspomagajÈcego. W celu skorzystania z tych rozwiÈzañ moĝe byÊ konieczne zajrzenie do dokumentacji firmy hostingowej. Tych samych instrukcji moĝesz teĝ uĝyÊ w przypadku instalacji lokalnego serwera na kompute- rze osobistym. Takie programy jak XAMPP, WAMP (dla systemu Windows) i MAMP (dla systemu Macintosh) umoĝliwiajÈ skonfigurowanie serwera WWW na lokalnym komputerze. DziÚki temu moĝesz przygotowywaÊ witryny internetowe lub projektowaÊ i programowaÊ je bez koniecznoĂci korzystania z serwera produkcyjnego firmy hostingowej. Róĝnice w instrukcjach mogÈ polegaÊ na tym, ĝe w przypadku komputera osobistego mogÈ wystÈpiÊ problemy z uprawnieniami kata- logów i plików niezbÚdne do rozwiÈzania. Poza tym zamiast narzÚdzia File Manager do pracy z plikami na komputerze bÚdziesz uĝywaï standardowych rozwiÈzañ. W celu uïatwienia instalo- wania aplikacji internetowych na komputerze z systemem Windows udostÚpniono równieĝ opro- gramowanie Microsoft Web Platform Installer. Ze względów bezpieczeństwa witryny usunięcie katalogu instalacyjnego jest bezwzględnie wymagane. Do momentu usunięcia katalogu nie będzie możliwe wyświetlenie lub edytowanie wi- tryny. Powróć do okna przeglądarki File Manager i — tak jak to pokazano na rysunku 3.22 — wy- bierz katalog instalacyjny (1), a następnie użyj funkcji Delete widocznej na pasku narzędzi okna File Manager (2). Zostanie wyświetlone potwierdzenie operacji usuwania katalogu. Potwierdź operację, klikając przycisk Delete File(s) (3). 78 Rozdziaï 3. Instalowanie i konfigurowanie systemu Joomla! Rysunek 3.22. Usuwanie katalogu instalacyjnego Po usunięciu katalogu instalacyjnego możesz powrócić do okna przeglądarki prezentującej okno Gratulacje!. Za pomocą przycisków Witryna lub Zaplecze zlokalizowanych u góry okna (ry- sunek 3.23) możesz spowodować wyświetlenie przez przeglądarkę interfejsu (przycisk Witryna) lub części administracyjnej (przycisk Zaplecze) nowo zainstalowanej witryny systemu Joomla!. Rysunek 3.23. Instalacja zostaïa zakoñczona. Moĝesz teraz przejĂÊ do nowej witryny W następnym podrozdziale omówimy niektóre podstawowe opcje służące do konfigurowania witryny. Ponadto przyjrzymy się, gdzie znajdują się istotne funkcje administracyjne, a także wyja- śnimy, jak zdefiniować treść. Podstawowe kroki konfiguracji nowej witryny W tym podrozdziale zaprezentujemy kilka podstawowych ustawień konfiguracyjnych pozwalają- cych na rozpoczęcie pracy z nową witryną internetową. Pod żadnym względem nie jest to obszer- ny przegląd wszystkich opcji konfiguracyjnych, z których możesz skorzystać. Choć w trakcie uży- wania systemu Joomla! będziesz korzystał z wielu opcji konfiguracyjnych, na potrzeby książki zajmiemy się tylko najbardziej podstawowymi. Na końcu omówionego w poprzednim podrozdziale procesu instalacji mogłeś kliknąć przy- cisk Witryna lub Zaplecze w obrębie nowej witryny internetowej systemu Joomla!. Jeśli spojrzysz na interfejs witryny z zainstalowanymi przykładowymi danymi, możesz zaznajomić się z podsta- wowym wyglądem witryny systemu Joomla!, który jest prezentowany internautom. Choć z początku Podstawowe kroki konfiguracji nowej witryny 79 nowa witryna z przykładowymi danymi może wyglądać trochę przytłaczająco, te dane mają za za- danie zaprezentowanie wielu różnych opcji wyświetlania danych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się w części administracyjnej witryny, wpisując adres www.nazwa-domeny.com/administrator i słowo admin jako nazwę użytkownika i hasło określone w kroku konfiguracyjnym procesu instalacji. Po zalogowaniu w części administracyjnej witryny zostanie wyświetlone okno Panel kontrolny. Choć czasem użytkownicy nazywają to okno panelem administratora, oknem administracyjnym lub w inny sposób, nazwa powiązana z tym oknem w menu Witryna (rysunek 3.24) brzmi Panel kontrolny (1). Okno Panel kontrolny oferuje kilka najczęściej używanych funkcji administratora w postaci możliwych do kliknięcia ikon, które znajdują się na środku strony. Ponadto okno udo- stępnia inne funkcje administratora rozmieszczone u góry okna jako pasek menu z pozycjami menu rozwijanego. Na potrzeby książki objaśnimy elementy, przechodząc do ich pozycji górnego menu zamiast klikania dużych ikon widocznych na środku strony. Rysunek 3.24. Okno Panel kontrolny czÚĂci administracyjnej z rozwiniÚtym menu Witryna Edytowanie ustawieñ konta administratora Pierwszym krokiem procesu konfiguracji nowej witryny internetowej jest wybranie pozycji Użyt- kownicy (2) (rysunek 3.24), a następnie zwiększenie bezpieczeństwa konta administratora i okre- ślenie ustawień użytkowników. Po otwarciu okna Zarządzanie użytkownikami przez kliknięcie pozycji menu Użytkownicy zo- stanie wyświetlona lista użytkowników, którzy aktualnie są zarejestrowani w witrynie. Ponieważ witryna jest nowa, będzie widoczny tylko jeden użytkownik, o nazwie Administrator. Zmiana na- zwy tego użytkownika przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa witryny. Aby zmodyfikować ustawienia użytkownika, kliknij jego nazwę poniżej kolumny Nazwa własna. Spowoduje to otwar- cie okna Użytkownik: [Zmień]. W tym oknie będą widoczne następujące ustawienia: Nazwa własna, Użytkownik, Adres email, Nowe hasło, Powtórz hasło, Grupa, Zablokuj konto, Powiadamianie, Za- rejestrował się, Data ostatniej wizyty, Język zaplecza, Język witryny, Edytor, Ser
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: