Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 003553 22429051 na godz. na dobę w sumie
Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze - książka
Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3375-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rusz się - najwyższy czas zrobić karierę!

Całkowita lub częściowa zmiana drogi zawodowej, a także nagły zwrot na dotychczasowej ścieżce kariery wcale nie należą dziś do rzadkości. Inteligentni i ciekawi świata ludzie często zmieniają branże, angażują się w nowe przedsięwzięcia, odpowiadają na wyzwania stawiane im przez los. Część z nich robi to z potrzeby serca, część rzuca nudną pracę i rozgląda się za czymś bardziej fascynującym, a jeszcze inni chcą więcej zarabiać oraz zyskać większe uznanie. Jak jednak przeprowadzić tę zmianę, by nie odbiła się niekorzystnie na naszym życiu i doprowadziła do satysfakcjonujących rezultatów? O czym koniecznie trzeba pomyśleć, by starania o lepszą pracę były bardziej efektywne i nie wywoływały stresu, a nowy pracodawca był zachwycony, że widzi nas w swoim zespole?

Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w książce Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze. Jej autorka przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy starań o nową pracę - od analizy kwestii przeszkadzających i pomagających w zmianie zawodowej, przez fachowe porady dotyczące pisania CV czy listów motywacyjnych, aż po szczegółowe pytania, jakie mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dowiesz się także, jak przy poszukiwaniach nowej pracy wykorzystać potęgę społeczności internetowych. Zrozumiesz, jak ważne jest świetne rozpoznanie nowej branży i nowego środowiska, zdobywanie konkretnych umiejętności i zebranie właściwych zasobów. Poznasz sposoby nawiązywania skutecznych kontaktów z coachami kariery, łowcami talentów oraz interesującymi Cię firmami. Nie mogłeś trafić lepiej!

Zmiana pracy na lepszą?
Któż mógłby się temu oprzeć?!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze Autor: Beata Rzepka ISBN: 978-83-246-3375-3 Format: 140 × 208, stron: 136 Rusz się — najwyższy czas zrobić karierę! • Od czego zacząć zmianę, czyli dylematy początkującego „karierowicza” • Złap się w sieć, czyli po co Ci networking i serwisy społecznościowe • Co jeszcze możesz zrobić, czyli jak rozmawiać z coachem kariery albo headhunterem Całkowita lub częściowa zmiana drogi zawodowej, a także nagły zwrot na dotychczasowej ścieżce kariery wcale nie należą dziś do rzadkości. Inteligentni i ciekawi świata ludzie często zmieniają branże, angażują się w nowe przedsięwzięcia, odpowiadają na wyzwania stawiane im przez los. Część z nich robi to z potrzeby serca, część rzuca nudną pracę i rozgląda się za czymś bardziej fascynującym, a jeszcze inni chcą więcej zarabiać oraz zyskać większe uznanie. Jak jednak przeprowadzić tę zmianę, by nie odbiła się niekorzystnie na naszym życiu i doprowadziła do satysfakcjonujących rezultatów? O czym koniecznie trzeba pomyśleć, by starania o lepszą pracę były bardziej efektywne i nie wywoływały stresu, a nowy pracodawca był zachwycony, że widzi nas w swoim zespole? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w książce Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze. Jej autorka przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy starań o nową pracę — od analizy kwestii przeszkadzających i pomagających w zmianie zawodowej, przez fachowe porady dotyczące pisania CV czy listów motywacyjnych, aż po szczegółowe pytania, jakie mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dowiesz się także, jak przy poszukiwaniach nowej pracy wykorzystać potęgę społeczności internetowych. Zrozumiesz, jak ważne jest świetne rozpoznanie nowej branży i nowego środowiska, zdobywanie konkretnych umiejętności i zebranie właściwych zasobów. Poznasz sposoby nawiązywania skutecznych kontaktów z coachami kariery, łowcami talentów oraz interesującymi Cię firmami. Nie mogłeś trafić lepiej! • Zmiana drogi zawodowej - od czego zacząć? • Co pomaga i przeszkadza w zmianie zawodowej? • CV i list motywacyjny - co i jak pisać? • Rola serwisów społecznościowych i networkingu • Dobre wrażenie podczas rozmowy rekrutacyjnej • Rozpoznanie nowego środowiska i transpozycja umiejętności • Coaching kariery i kontakt z headhunterami • Bezpośredni kontakt z firmami • Pozycja studenta, menedżera, specjalisty i freelancera Zmiana pracy na lepszą? Któż mógłby się temu oprzeć?! Spis treści Spis treści Wstęp .....................................................................7 Rozdział 1. Od czego zacząć zmianę drogi zawodowej?.....9 Rozdział 2. Co Ci pomaga i co przeszkadza w zmianie zawodowej? ............................ 19 Rozdział 3. Napisz skuteczne CV ............................... 33 Rozdział 4. List motywacyjny — co i jak w nim pisać ...... 43 Rozdział 5. Rola serwisów społecznościowych w poszukiwaniu pracy ............................. 49 Rozdział 6. Networking ........................................... 61 Rozdział 7. Zrób dobre wrażenie na rozmowie rekrutacyjnej ........................................ 75 Rozdział 8. Gdy zmieniasz zawód… ............................ 95 Rozdział 9. Co jeszcze możesz zrobić?.......................115 Rozdział 10. Co możesz zrobić tu, gdzie jesteś? ............121 Zakończenie ..........................................................129 L i s t m o t y w a c y j n y — c o i j a k w n i m p i s a Ą 43 List motywacyjny — co i jak w nim pisaĄ Rozdziaã 4. List motywacyjny — co i jak w nim pisaĄ „Dlaczego chcÚ pracowaÊ w waszej firmie? No cóĝ, dlatego ĝe odpo- wiada mi oferta, którÈ zaprezentowaliĂcie w ogïoszeniu. Bynajmniej nie dlatego, ĝe Wasza firma jest jedyna, cudowna, najlepsza, niepo- wtarzalna, od zawsze chciaïam w niej pracowaÊ, jak tylko skoñczy- ïam 14 lat, ĂledzÚ Wasze losy od samego poczÈtku, chcÚ poĂwiÚciÊ caïÈ siebie i mogÚ zostawaÊ po godzinach, ile tylko chcecie, byleby- Ăcie tylko mnie zatrudnili i pozwolili mi caïÈ mojÈ osobÈ rozwijaÊ Was — najdoskonalszÈ firmÚ w swojej branĝy, albo i bez wzglÚdu na branĝÚ”. Listów motywacyjnych zwykle siÚ nie czyta. I to jest dobra wia- domoĂÊ. Chyba ĝe ma siÚ bardzo duĝo czasu, a niektórzy rekrute- rzy go majÈ i nie wiedzÈ, co z nim zrobiÊ. I to jest zïa wiadomoĂÊ. SzukajÈc swojego miejsca pracy, nie wysyïaïam listów motywa- cyjnych, nawet jeĂli „formuïka ogïoszenia” ich wymagaïa. Moja mo- tywacja byïa bowiem zawsze mniej wiÚcej taka sama: „ChcÚ sprze- daÊ swoje umiejÚtnoĂci w zamian za odpowiedniÈ stawkÚ, a opisane rzeczy w waszym ogïoszeniu mi odpowiadajÈ”. Zwykle nie miaïam swojej wyĂnionej firmy, która by mi siÚ zjawiaïa w sennych marze- niach. Czasami miaïam ochotÚ wspóïpracowaÊ z jednÈ firmÈ bar- dziej niĝ z innÈ. Czasami zdarza siÚ firma, która rzeczywiĂcie ma w sobie coĂ szczególnego, co sprawia, ĝe chÚtnie podjÚïabym z niÈ wspóïpracÚ. Wtedy piszÚ o tym w treĂci maila. Ale umówmy siÚ, ta- kich firm jest z mojej perspektywy mniej niĝ 1 . 44 K A R I E R A P O D K O N T R O L č Uwaĝam, ĝe list motywacyjny jest nieistotny, zatem standardowo nie ma specjalnego sensu go pisaÊ i wysyïaÊ. Wielu moich klientów najbardziej z caïego procesu poszukiwania pracy nienawidzi wïaĂnie pisania listów motywacyjnych. Jeĝeli i Ty tego nie lubisz, nie wysyïaj listu. Ogïoszenia rekrutacyjne czÚsto zawierajÈ standardowÈ formuï- kÚ: „CV i list motywacyjny prosimy przesïaÊ na adres…”. Nie przej- muj siÚ tym, osoby tworzÈce ogïoszenie to teĝ ludzie i, chcÈc sobie uïatwiÊ pracÚ, kopiujÈ standardowe formuïki z innych ogïoszeñ, bo skoro od lat wymagaïo siÚ CV i listu motywacyjnego, to po co mie- liby usuwaÊ tekst o liĂcie motywacyjnym, nawet jeĂli i tak go nie bÚ- dÈ czytaÊ… Ale uwaga! Jeĝeli w ogïoszeniu jest napisane: „Prosimy przesïaÊ list motywacyjny i CV na adres…”, to nieco zmienia postaÊ rzeczy. List motywacyjny wymieniony jest jako pierwszy. KomuĂ chciaïo siÚ zamieniÊ kolejnoĂÊ — byÊ moĝe zrobiï to z jakiegoĂ kon- kretnego powodu. ByÊ moĝe akurat temu rekruterowi zaleĝy na li- stach motywacyjnych i bÚdzie je czytaï. W takim przypadku wyĂlij list motywacyjny. Podobnie w wypadku, gdy w jakikolwiek inny spo- sób zostaïa podkreĂlona koniecznoĂÊ przesïania listu. PamiÚtaj o jednej bardzo istotnej rzeczy: od listu zazwyczaj waĝ- niejsze jest CV, lecz jeĝeli masz wysïaÊ Ăredni list tylko po to, by byï wysïany — daruj sobie. Lepiej wysïaÊ samo bardzo dobre CV. Sko- ro juĝ zdecydowaïeĂ, ĝe wyĂlesz teĝ list motywacyjny — ma on byÊ bardzo dobry. Tak dobry jak CV. Zapomnij o wysyïaniu obu doku- mentów, „bo tak trzeba”, jakkolwiekby one wyglÈdaïy. Jeszcze raz powtarzam: lepiej wysïaÊ samo bardzo dobre CV, niĝ dodaÊ do te- go Ăredni list. Jeĝeli wysyïasz list razem z CV, oba dokumenty mu- szÈ byÊ perfekcyjne! Zanim zaczniesz pisaÊ list motywacyjny, przygotuj sobie dobry grunt. BÚdzie Ci znacznie ïatwiej stworzyÊ wtedy coĂ, co zainteresu- je rekrutera. L i s t m o t y w a c y j n y — c o i j a k w n i m p i s a Ą 45 Co to znaczy „dobry grunt”? Odpowiedz sobie szczerze na po- niĝsze pytania, najlepiej gdzieĂ na kartce, która bÚdzie tylko dla Cie- bie i tylko do Twojej informacji, moĝesz wiÚc byÊ wobec siebie stu- procentowo szczery: „ na jakie stanowisko bÚdziesz wysyïaÊ ten list i do jakiej branĝy, „ dlaczego interesuje CiÚ to stanowisko, „ dlaczego uwaĝasz, ĝe jesteĂ dobrym kandydatem na to stanowisko, i jakie korzyĂci bÚdzie miaï pracodawca, zatrudniajÈc wïaĂnie Ciebie, „ jakie oczekiwania ma firma wobec kandydata (dowiesz siÚ tego z ogïoszenia). Na podstawie odpowiedzi na te pytania skonstruuj list, który siÚ bÚdzie przyjemnie czytaïo. Nie przepisuj listów z internetu! To da siÚ rozpoznaÊ. Lepiej jest napisaÊ prostszy list, ale „od siebie”, niĝ elo- kwentny i kwiecisty, ale skopiowany ze wzorów dostÚpnych w sieci. Standardowo list motywacyjny to 2 – 3 krótkie paragrafy, poprze- dzone zdaniem w stylu: „W odpowiedzi na Pañstwa ogïoszenie skïa- dam swojÈ aplikacjÚ na stanowisko…” oraz zakoñczone sïowami w rodzaju: „Jeĝeli zainteresowaïa Pañstwa moja kandydatura, chÚt- nie spotkam siÚ z Pañstwem na rozmowie rekrutacyjnej. Jestem do- stÚpny pod podanymi danymi kontaktowymi”. Zatem masz juĝ poczÈtek i koniec listu motywacyjnego. W Ărod- ku piszesz o swoich najwaĝniejszych atutach i o tym, co uwaĝasz za TwojÈ przewagÚ nad innymi kandydatami, a takĝe o tym, dlaczego akurat aplikujesz do tej firmy, do tej branĝy, na to konkretnie stano- wisko. CzÚsto trafisz na ogïoszenia agencji rekrutacyjnych, w których nie bÚdzie wymienionej nazwy firmy, a jedynie zwrot typu: „WiodÈ- ca firma z branĝy FMCG poszukuje…” albo „Krajowy lider w sek- torze bankowoĂci zatrudni….”. W takim przypadku oczywiĂcie nie 46 K A R I E R A P O D K O N T R O L č jesteĂ w stanie odnieĂÊ siÚ do firmy, ale moĝesz odnieĂÊ siÚ do bran- ĝy albo konkretnie do stanowiska. W przygotowaniu listu pomogÈ Ci odpowiedzi na pytania, które proponowaïam Ci przygotowaÊ na poczÈtku tego rozdziaïu. Co do powodu, dla którego postanowiïeĂ aplikowaÊ na to stano- wisko, pamiÚtaj, ĝe tekst „bo znalazïem w sieci Pañstwa ogïoszenie” — choÊ najprawdziwszy — nie bÚdzie w tym przypadku skuteczny. Musisz zatem znaleěÊ inny powód. Poczytaj w internecie na temat firmy, do której aplikujesz. ByÊ moĝe znajdziesz jakÈĂ informacjÚ, która CiÚ zainteresuje, i uznasz, ĝe jest to warte wspomnienia w liĂcie motywacyjnym. Jeĝeli to duĝa firma, zastanów siÚ, co pozytywnego jest w duĝych firmach. Moĝe prestiĝ, rozpoznawalnoĂÊ marki na rynku, moĝe bran- ĝa wyjÈtkowo CiÚ interesuje, moĝe szansa wykorzystywania jÚzyków obcych w pracy, moĝe Ărodowisko miÚdzynarodowe, moĝe kontakt z wieloma dziaïami i moĝliwoĂÊ lepszego poznania organizacji, mo- ĝe stabilnoĂÊ itp. Jeĝeli to maïa firma, pomyĂl, co pozytywnego jest w maïych fir- mach. Bardziej pïaska struktura, poczucie wiÚkszego wpïywu, wiÚ- cej moĝliwoĂci rozwoju, bo jedna osoba zwykle odpowiada za wiÚ- cej obszarów niĝ w duĝej firmie, wiÚksza elastycznoĂÊ itp. Napisz, dlaczego jesteĂ dobrym kandydatem na to stanowisko. ByÊ moĝe masz wyjÈtkowe doĂwiadczenie w bardzo specyficznym obszarze, moĝe skoñczyïeĂ nietypowÈ szkoïÚ, moĝe masz wspaniale rozwiniÚte umiejÚtnoĂci negocjowania, wywierania wpïywu, plano- wania, raportowania, moĝe bardzo dobrze znasz branĝowy jÚzyk obcy — cokolwiek bÚdzie istotne na tym stanowisku. Udowodnij, ĝe tak jest, pochwal siÚ historiÈ, która moĝe sprawiÊ, ĝe rekruter uzna, iĝ dobrze by byïo, byĂ doïÈczyï do zespoïu, w którym jest wa- kat. Jeĝeli to moĝliwe, posïuguj siÚ danymi liczbowymi. Im wiÚcej konkretów, tym lepiej. Napisz o tym, ile zaoszczÚdziïa lub zarobiïa firma dziÚki Twoim umiejÚtnoĂciom. Jeĝeli nie moĝesz tego okreĂliÊ, L i s t m o t y w a c y j n y — c o i j a k w n i m p i s a Ą 47 posïuĝ siÚ tymi informacjami, o których moĝesz napisaÊ. Doskona- ïa atmosfera w zespole, zaufanie wspóïpracowników, nowe pomysïy na usprawnienia — w tym przypadku trudniej bÚdzie Ci o liczby, ale jeĝeli bÚdziesz pisaÊ prawdÚ, z pasjÈ i przekonaniem, bÚdzie to odczuwalne i wiarygodne dla rekrutera. Koniecznie napisz o nagrodach, jakie dostaïeĂ, niezaleĝnie od tego, czy byïa to nagroda za najwyĝszÈ sprzedaĝ w roku, czy teĝ na- groda od zespoïu dla najbardziej koleĝeñskiego wspóïpracownika. Chyba ĝe na imprezie integracyjnej dostaïeĂ nagrodÚ dla najszyb- szego poĝeracza pierogów — wtedy o takiej nagrodzie nie musisz oczywiĂcie pisaÊ… W ogïoszeniu, na które aplikujesz, znajdziesz wymienione wyma- gania na to stanowisko. Dobrze by byïo, gdyby Twój list motywacyj- ny byï poĂwiadczeniem faktu, ĝe te wymagania speïniasz. PamiÚtaj teĝ o tym, by uĝywaÊ pozytywnego jÚzyka. Nie pisz o tym, czego nie posiadasz, czego Ci brakuje i jakich wymagañ nie speïniasz. Pisz tylko o tym, czym moĝesz siÚ pochwaliÊ, co jest Twoim atutem i pozytywem. Jeĝeli czegoĂ Ci brakuje, przemilcz to, a w za- mian napisz — o ile to prawda — ĝe szybko siÚ uczysz i z chÚciÈ zdobywasz nowe kompetencje i umiejÚtnoĂci. Jeĝeli wysyïasz CV razem z listem motywacyjnym, zadbaj, by mia- ïy podobnÈ formÚ graficznÈ, by byïy spójne ze sobÈ. Wiele razy wi- dywaïam piÚkne CV, w ciekawej formie graficznej, podkreĂlajÈce atuty, z profilem zawodowym, wrÚcz perfekcyjne, a do tego doïÈ- czony byï list jakby zupeïnie z innej bajki: zwykïy, czarny, nudny, niesformatowany tekst na biaïym tle. Nuda do potÚgi. I caïy obraz kandydata zbudowany Ăwietnym CV zostaï zepsuty takim listem jak za dotkniÚciem czarodziejskiej róĝdĝki. Zadbaj o to, by Twoje oba dokumenty stanowiïy swojego rodzaju komplet. ObowiÈzkowo pamiÚtaj o dopasowaniu listu do stanowiska, na jakie aplikujesz — w przypadku listu zaniedbanie tego jest jeszcze bardziej druzgocÈce w skutkach niĝ w przypadku CV! 48 K A R I E R A P O D K O N T R O L č Jeszcze jedna waĝna rzecz, która wydaje siÚ oczywista, ale jakĝe czÚsto kandydaci popeïniajÈ ten sam bïÈd! Sprawdě co najmniej dwukrotnie, czy wysyïasz wïaĂciwy list pod wïaĂciwy adres mailowy. Nie raz i nie dwa zdarzyïo mi siÚ czytaÊ listy motywacyjne napisane do zupeïnie innej firmy niĝ ta, dla której ja rekrutowaïam. Niestety, ale taka pomyïka zazwyczaj przekreĂla szanse kandydata. Co napisaÊ w mailu, w którym wysyïasz CV i LM? Szanowni Pañstwo/Szanowna Pani Iwono (jeĂli wiesz, jak ta osoba ma na imiÚ), Przesyïam swoje dokumenty aplikacyjne, poniewaĝ chcÚ wziÈÊ udziaï w rekrutacji na stanowisko... Z góry dziÚkujÚ za poĂwiÚcony mi czas. BÚdÚ oczekiwaÊ na kontakt z Pañstwa strony. Pozdrawiam imiÚ, nazwisko
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: