Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 006306 22576236 na godz. na dobę w sumie
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6 - ebook/pdf
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1178
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1313-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.

Redakcję Naukową dzieła objęły najwybitniejsze postacie polskiej karnistyki. Nad całością czuwa prof. zw. dr hab. Andrzej Marek, zaś redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są profesorowie specjalizujący się w omawianych dziedzinach prawa karnego.

W Tomie 6. zostanie kompleksowo przedstawiony system kar, środków karnych oraz probacyjnych występujących w polskim prawie karnym. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omówią kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą, czy dyskutowana problematyka kary śmierci. Dogłębnej analizie zostaną poddane wszystkie środki penalne – idea ich ustanawiania oraz sposób, funkcje i cele stosowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A. Marek Tom 6 Tom 6 Kary sprawcy próbie i środki karne Poddanie www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1313-9 Cena 249,00 zł Kary i środki karne Poddanie sprawcy próbie Pod redakcją Mirosławy Melezini SYSTEM PRAWA KARNEGO Kary i środki karne Poddanie sprawcy próbie Tom 6 SYSTEM PRAWA KARNEGO Kary i środki karne Poddanie sprawcy próbie Tom 6 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ MAREK Kary i środki karne Poddanie sprawcy próbie Tom 6 Redaktor Dr hab. Mirosława Melezini Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Autorzy dr hab. Wojciech Cieślak – prof. Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Alicja Grześkowiak – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Jerzy A. Kulesza – prokurator w stanie spoczynku Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa); prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Andrzej Marek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mirosława Melezini – prof. Uniwersytetu w Białymstoku; dr Tomasz Oczkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Janusz Raglewski – Uniwersytet Jagielloński; dr Andrzej Sakowicz – Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Jan Skupiński – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr hab. Grażyna B. Szczygieł – prof. Uniwersytetu w Białymstoku; prof. dr hab. Maria Szewczyk – Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Leszek Wilk – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab. Włodzimierz Wróbel – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2010 Wydano we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Wojciech Cieślak – rozdz. II § 20 i 21 Alicja Grześkowiak – rozdz. I § 2 Violetta Konarska-Wrzosek – rozdz. II § 23 Jerzy A. Kulesza – rozdz. II § 10 i 11 Barbara Kunicka-Michalska – rozdz. III § 26 Stefan Lelental – rozdz. III § 28 Andrzej Marek – rozdz. III § 25 Andrzej Marek oraz Tomasz Oczkowski – rozdz. II § 19 Mirosława Melezini – rozdz. I § 1, 7 i 8, rozdz. II § 9 Janusz Raglewski – rozdz. II § 18 i 24 Andrzej Sakowicz – rozdz. II § 12, 13, 16 i 22 Zofia Sienkiewicz – rozdz. II § 17 Jan Skupiński – rozdz. III § 27 Grażyna B. Szczygieł – rozdz. I § 5 Maria Szewczyk – rozdz. I § 6 Leszek Wilk – rozdz. I § 3 i 4 Włodzimierz Wróbel – rozdz. II § 14 i 15 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-1313-9 Przedmowa Prezentowany tom 6 Systemu Prawa Karnego przedstawia problematykę kar, środków karnych oraz środków probacyjnych, rozumianych jako przewidziana przez prawo konsekwencja pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Obejmuje on zagadnienia dotyczące poszczególnych środków reakcji prawnokarnej i stanowi do- pełnienie problemów ogólnych nauki o karze, którym poświęcony jest tom 5 Systemu Prawa Karnego. Stosownie do przyjętej w nauce kolejności prezentacji zagadnień, przedmiotem roz- ważań uczyniono kary, środki karne oraz środki probacyjne z uwzględnieniem zasad i dyrektyw ich stosowania. Publikacja jest dziełem zbiorowym siedemnastu autorów, przy czym każdy z nich odpowiada wyłącznie za treści wyrażone w odpowiednich częściach. Dążeniem re- daktora tomu było osiągnięcie względnie jednolitego charakteru opracowania. Wypada jednak podkreślić, że nie zawsze zachowanie jednolitości było zasadne i możliwe, jako że problematyka poszczególnych sankcji karnych charakteryzuje się daleko idącymi odrębnościami, chociażby z uwagi na tradycję historyczną. Można wyrazić przekona- nie, że indywidualne podejście badawcze autorów świadczy o bogactwie polskiej nauki prawa karnego. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2010 r. Białystok, sierpień 2010 r. Dr hab. Mirosława Melezini Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . 21 21 I. Uwagi ogólne o systematyzacji form reakcji karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Systematyka kar w Kodeksie karnym z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 III. Systematyka kar w projektach Kodeksu karnego Polski Ludowej . . . . . . IV. Systematyka kar w Kodeksie karnym z 1969 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 V. Systematyka kar i środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . 34 VI. Systematyka kar i innych środków karnych w Kodeksie karnym skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 VII. Systematyka kar i środków karnych w Kodeksie wykroczeń. . . . . . . . . . § 2. Kara śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 46 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 II. Debaty nad karą śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kara śmierci w perspektywie międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 IV. Kara śmierci w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 § 3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 II. Zarys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 III. Spór o karę dożywotniego pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 IV. Kara dożywotniego pozbawienia wolności w aktualnym ustawodawstwie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 V. Dane statystyczne i wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 4. Kara 25 lat pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 II. Geneza i ewolucja kary 25 lat pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . 138 III. Kontrowersje wokół kary 25 lat pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . 141 IV. Kara 25 lat pozbawienia wolności w aktualnym ustawodawstwie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 V. Dane statystyczne i wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 5. Kara pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 I. Kara pozbawienia wolności – istota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 II. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 III. Współczesny kształt kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 IV. Kara pozbawienia wolności w prawie karnym skarbowym . . . . . . . . . . . 220 V. Kara pozbawienia wolności – propozycje zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 § 6. Kara ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 I. Rozważania ogólne dotyczące istoty, funkcji i genezy kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 II. Kara ograniczenia wolności w obowiązującym Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 III. Treść kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności . . . . . . 261 VII Spis treści V. Kara łączna kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 VI. Uwagi dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . 268 VII. Kara ograniczenia wolności orzekana za przestępstwa skarbowe . . . . . . 270 VIII. Kara ograniczenia wolności w Kodeksie wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . 273 § 7. Kara grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 I. Istota i treść kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 II. Geneza i zarys historyczny kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 III. Kara grzywny w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 IV. Grzywna określana kwotowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 V. Kary zastępcze za nieuiszczoną grzywnę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 VI. Kara grzywny w praktyce sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 VII. Kara grzywny w Kodeksie karnym skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 VIII. Kara grzywny w Kodeksie wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 § 8. Inne rodzaje kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 II. Kara aresztu wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 III. Kara aresztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 IV. Kara nagany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Rozdział II. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 § 9. Środki karne w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 I. Geneza i rys historyczny środków karnych (kar dodatkowych) . . . . . . . . 405 II. Katalog środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . 410 III. Możliwości orzekania środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 IV. Czas trwania środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 V. Uznanie środka karnego za wykonany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 VI. Zaliczenie środków zapobiegawczych na poczet orzeczonych środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 VII. Zasady łączenia środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 VIII. Przedawnienie wykonania środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 IX. Zatarcie skazania na środek karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 X. Środki karne w Kodeksie karnym skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 XI. Środki karne w Kodeksie wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 § 10. Pozbawienie praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 II. Funkcje pozbawienia praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 III. Treść pozbawienia praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 IV. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 V. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym skarbowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 VI. Prawne skutki skazania na pozbawienie praw publicznych . . . . . . . . . . . 486 VII. Problematyka ustawowego i sądowego wymiaru pozbawienia praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 § 11. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 II. Funkcje zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 III. Treść zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 VIII Spis treści IV. Przesłanki orzekania zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 V. Przesłanki orzekania zakazów zajmowania prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska w Kodeksie karnym skarbowym . . 525 VI. Problematyka sądowego wymiaru zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 § 12. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi . . . . . . . . . . . 530 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 II. Istota i treść środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 III. Przesłanki orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 IV. Tryby orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 V. Temporalny zakres orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 § 13. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu . . . . . . . . . 542 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 II. Istota i treść środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 III. Przesłanki orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 IV. Tryb orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 V. Temporalny zakres orzekania środka karnego z art. 39 pkt 2b KK . . . . . 556 § 14. Zakaz wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 II. Treść zakazu wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 III. Przesłanki orzekania zakazu wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . 562 IV. Sposób orzekania zakazu wstępu na imprezy masowe . . . . . . . . . . . . . . . 563 V. Konsekwencje niewykonania zakazu wstępu na imprezy masowe . . . . . 564 § 15. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 § 16. Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 II. Istota i przesłanki orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 IV. Tryb orzekania środka karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 V. Temporalny zakres orzekania środka karnego z art. 39 pkt 2b KK . . . . . 573 § 17. Zakaz prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 I. Ewolucja przepisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 II. Zakaz prowadzenia pojazdów w Kodeksie karnym z 1997 r.. . . . . . . . . . 580 III. Zakaz prowadzenia pojazdów w świetle danych statystycznych . . . . . . . 611 IV. Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . 613 § 18. Przepadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 II. Regulacja przepadku w perspektywie historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 III. Kwestie terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 IV. Postacie przedmiotów podlegających przepadkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 V. Funkcje przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 VI. Tryby orzekania przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 VII. Przepadek tzw. owoców działalności przestępczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 IX Spis treści VIII. Przepadek tzw. narzędzi czynu karalnego (instrumenta sceleris) . . . . . . 653 IX. Przepadek przedmiotów, których określone formy dysponowania objęte są zakazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 X. Szczególne postacie przepadku przedmiotów w prawie karnym skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 XI. Przepadek przedmiotów (korzyści majątkowych) niebędących własnością sprawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 XII. Ustawowe zakazy orzekania przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 XIII. Substytucyjne formy orzekania przepadku przedmiotów (korzyści majątkowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 XIV. Konsekwencje orzeczenia przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 XV. Wykonanie orzeczonego przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 § 19. Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny . . . . . . . . . . . . . . 687 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 II. Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 III. Przesłanki orzeczenia obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . 695 IV. Pojęcie szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 V. Sposób i termin naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 VI. Problematyka zmniejszenia wartości odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . 717 VII. Obowiązek naprawienia szkody przy osobach współdziałających w popełnieniu przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 VIII. Zbieg podstaw prawnych do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 IX. Wykonanie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody . . 721 X. Uwagi i wnioski końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 § 20. Nawiązka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 I. Geneza i historyczna ewolucja instytucji nawiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 II. Nawiązka w obowiązującym prawie karnym i w prawie wykroczeń . . . . 747 III. Charakter nawiązki i jej miejsce w systemie sankcji karnych . . . . . . . . . 773 IV. Relacje między nawiązką a grzywną oraz nawiązką a niektórymi innymi środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 V. Cywilnoprawne konsekwencje orzeczenia nawiązki . . . . . . . . . . . . . . . . 790 VI. Ustawowy i sądowy wymiar nawiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 VII. Procesowe i wykonawcze aspekty orzekania nawiązki . . . . . . . . . . . . . . 807 VIII. Podsumowanie. Projekty zmian. Wnioski de lege ferenda . . . . . . . . . . . . 813 § 21. Świadczenie pieniężne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 I. Historyczne precedensy świadczenia pieniężnego na cele społeczne . . . 819 II. Świadczenie pieniężne w obowiązujących przepisach karnych oraz funkcje i charakter tej sankcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 III. Relacje pomiędzy świadczeniem pieniężnym na cele społeczne a sankcjami o charakterze finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 IV. Ustawowy i sądowy wymiar świadczenia pieniężnego na cele społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 V. Orzekanie świadczenia pieniężnego na cele społeczne – aspekty procesowe i wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 VI. Podsumowanie. Projekty zmian. Wnioski de lege ferenda . . . . . . . . . . . . 844 § 22. Podanie wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 II. Ewolucja podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 III. Istota i przesłanki orzekania środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 IV. Tryb i sposób podania wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . 861 X Spis treści V. Podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie innych przepisów prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 § 23. Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 II. Historia pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w polskim prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 III. Aktualny stan prawny w zakresie prawnokarnych możliwości ingerowania w prawa rodzicielskie lub opiekuńcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 IV. Projekty nowelizacji KK zmierzające do przywrócenia środka penalnego pozbawiania praw rodzicielskich lub opiekuńczych . . . . . . . . 879 V. Uwagi i propozycje de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 § 24. Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 KK; art. 24 § 5 KKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Rozdział III. Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne) . . . . . . . . . . . . 917 § 25. Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 I. Geneza i rozwój probacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 II. Zakres pojęć: probacja i środki probacyjne (związane z poddaniem sprawcy próbie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 § 26. Warunkowe umorzenie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 II. Charakter prawny warunkowego umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 III. Przesłanka zagrożenia czynu karą nieprzekraczającą 3 lub 5 lat pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 IV. Przesłanka poprzedniej niekaralności sprawcy za przestępstwo umyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 V. Przesłanka stopnia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynu . . . . . 983 VI. Przesłanka niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 VII. Przesłanka pozytywnej prognozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 VIII. Okres próby i obowiązki próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 IX. Podjęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 § 27. Warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 I. Geneza i pierwsze etapy rozwoju warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 II. Ewolucja warunkowego zawieszenia wykonania kary w prawie polskim po II wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 III. Kryminalnopolityczna funkcja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 § 28. Warunkowe przedterminowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 I. Warunkowe zwolnienie w latach 1918–1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 II. Warunkowe zwolnienie w KK i KKW z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 III. Okres próby, dozór i obowiązki nakładane na skazanego . . . . . . . . . . . . 1122 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154) AlkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) BezpImprMas . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) BrońU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) EKPCz . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKZT . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu sporządzona w Strasburgu 26.11.1987 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) FinPublU z 2005 r. . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GryHazU . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IPNU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściga- nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KartaNU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKN . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. KKR . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny rosyjski z 1903 r. KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KKWP . . . . . . . . . . . . Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107) Konstytucja PRL . . . . Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r. . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. – Kodeks po- stępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPrDz . . . . . . . . . . . . Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Na- rodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KurSądU . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) MTKRS . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) NielU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo- spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) OchrPrzU . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZwU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OrdOdzU . . . . . . . . . . ustawa z 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OrdRGm . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) PDPCz . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r. PNarkU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) PPrzemRodzU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) PracUrzPU . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RybŚródU . . . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) RzeczPatU . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SłWojŻZU . . . . . . . . . ustawa z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ŚwKorU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) UKA . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna (austriacka) o zbrodniach i przekroczeniach z 1871 r. UKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPCz . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny XV Wykaz skrótów SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (IK) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Karnej SN (PS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki 3. Czasopisma i publikatory Apel. Lub. . . . . . . . . . Apelacja Lublin Apel. W-wa . . . . . . . . Apelacja Warszawa Arch. Krym. . . . . . . . . Archiwum Kryminologii AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. GP . . . . . . . . . . . Biuletyn Generalnej Prokuratury BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministra Sprawiedliwości BPK . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CPH . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne CzPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy ECR . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza Gł. Sąd. . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GPr . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSiPen. . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Iuris Effectus . . . . . . . Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury IN . . . . . . . . . . . . . . Ius Novum Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPCiK . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Med. . . . . . . . . . . . . . . Mediator XVI Wykaz skrótów MHI . . . . . . . . . . . . . . Miscellanea Historica – Iuridica MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSNwSK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PAK . . . . . . . . . . . . . . Prawo – Administracja – Kościół Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PPen. . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPK . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPKrym. . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny PPod. . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPol. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny PPow. . . . . . . . . . . . . . Przegląd Powszechny Prob. Krym. . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki Prob. Pr. Karn. . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob. Praw. . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prob. WS . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości XVII Wykaz skrótów Prok. . . . . . . . . . . . . . . Prokurator Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy i Administracyjny PSejm. . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PUE . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Europejskiego PWP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego RPE . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SKKiP . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SSoc. . . . . . . . . . . . . . Studia Socjologiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Tyg. Pow. . . . . . . . . . . Tygodnik Powszechny Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy ZKA . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Karno-Administracyjne ZNBAS . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych ZNIBPS . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUGd . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŚl . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZNWSO Szczytno . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie ZPUKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ZW . . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Wykroczeń 4. Piśmiennictwo Andrejew, Prawo karne, 1970 (1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989) . . . . . . . . I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 Andrejew, Świda, Wolter, KK z komentarzem . . I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, War- szawa 1973 Bafia, Mioduski, Siewierski, Komentarz KK, 1977 (1987) . . . . . . . . J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, War- szawa 1977, 1987 XVIII Wykaz skrótów Bojarski, Giezek, Sienkiewicz, Prawo karne, 2004 (2006, 2007) . . . . . . . . M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogól- na i szczególna (pod red. M. Bojarskiego), Warszawa 2004, 2006, 2007 Bojarski, Komentarz KK, 2006 (2008, 2009) . . . T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. T. Bojarskiego), Warszawa 2006, 2008, 2009 Bojarski, Polskie prawo karne, 2002 (2006, 2008) . . . . . . . . T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002, 2006, 2008 Buchała, Komentarz KK, cz. ogólna, 1990 (1994) . . . . . . . . K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna (pod red. K. Buchały), Warszawa 1990, 1994 Buchała, Prawo karne, 1980 (1989) . . . . . . . . K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, 1989 Buchała, Zoll, Komentarz KK, cz. ogólna, 1998 (2001), cz. szczególna, t. I (II), 1999 (2001) . . K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998, 2001; Część szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999, 2001 Buchała, Zoll, Polskie prawo karne, 1995 (1997) . . . . . . . . K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, 1997 Cieślak, Polskie prawo karne, 1990 (1994) . . . M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys ujęcia systemowego, Warszawa 1990, 1994 Filar, Komentarz KK . . . . . . M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L.K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radec- ki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. M. Filara), Warszawa 2008 Gardocki, Prawo karne, 1994 (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) . . . L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Giezek, Komentarz KK . . . . . . J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna (pod red. J. Giezka), Warszawa 2007 Glaser, Mogilnicki, Komentarz KK . . . . . . S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny – komentarz: prawo o wykro- czeniach, przepisy wprowadzające, tezy z orzeczeń Sądu Najwyższego, wyciągi z motywów ustawodawczych, Warszawa 1934 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: