Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00541 009154 21010943 na godz. na dobę w sumie
Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 14
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3657-8961-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W publikacji przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 1. Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bo- wiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnie- nie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzy- manie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowy- mi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach. 1. Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kar umownych z tytułu: ■■■ wad dostarczonych towarów lub wykonanych robót i usług, ■■■ zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, ■■■ zwłoki w usunięciu wad towarów albo zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof, art. 16 ust. 1 pkt 22 updop). Celem tego przepisu jest wyłączenie z kosztów podatkowych kar umownych poniesionych w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań ciążących na podatnikach. Czy wyłączenie z kosztów kar umownych wymienionych wprost w art. 23 ust. 1 pkt 19 updof i art. 16 ust. 1 pkt 22 updop oznacza, że kary umowne wypłacone z innych tytułów stanowią zawsze koszt uzyskania przycho- du? Praktyka organów podatkowych jest w tym zakresie bardzo różna. Zawsze bowiem należy wykazać związek kary z uzyskiwanym przychodem, a każdy przypadek podlega indywidualnemu rozstrzygnięciu. 1.1. Czy można zaliczyć do kosztów karę umowną za niezrealizowanie dostaw towarów PROBLEM Spółka jest producentem wyrobów mięsnych. Spółka nie posiada własnej sie- ci sprzedaży. W celu nawiązania współpracy spółka musi akceptować warunki handlowe i dostosować się do wymogów poszczególnych partnerów – dystrybutorów. Jednym z wa- runków umów handlowych jest konieczność ponoszenia kar umownych w przypadku nie- zrealizowania dostawy zgodnie ze złożonym zamówieniem. Zapisy o karach umownych są warunkiem zawarcia umowy handlowej i nie ma możliwości wykreślenia takich obciążeń z zapisu kontraktu. Spółka działa na trudnym rynku, a krótkie terminy spożycia wyrobów powodują, że niekiedy spółka nie jest w stanie zrealizować pełnych dostaw. Od zapłaty maj 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: