Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002551 22739701 na godz. na dobę w sumie
Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe - ebook/pdf
Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960390 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Książka 'Kierowca w firmie - zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe' to konkretny poradnik na temat współpracy z kierowcą i związanych z tym najbardziej problemowych sytuacji. Pomagamy wybrać najbardziej korzystny rodzaj umowy, na podstawie której kierowca będzie świadczył przewozy. Następnie skupiamy się na rozliczeniach podróży służbowych oraz podpowiadamy, jak się zachować, gdy kierowca będzie nasz oszukiwał.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KIEROWCA W FIRMIE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE Firma wykonująca przewozy nie może obyć się bez głównej siły, jaką są kierowcy. Jednak trzeba pamiętać o tym, żeby kierowców czasami obejmują inne zasady zatrudnienia, chociażby przy wypłacie świadczeń za odbywanie podróży służbowych. Aby cieszyć się dobrą współpracą z kierowcami, warto wiedzieć, na jakich zasadach ich zatrudnić i jak nimi zarządzać. W książce znajdziesz podpowiedzi, jak: • jak sformułować umowę o pracę z kierowcą, • jak wypłacać świadczenie z tytułu podróży służbowych, • jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kierowcą. Więcej porad dla przewoźników drogowych znajdziesz na portalu Transport-expert.pl Twoja baza wiedzy i kancelaria prawna - online https://www.transport-expert.pl/ Poznaj pełną ofertę Wydawnictwa Fachowe publikacje dla specjalistów K I E R O W C A W F I R M I E 59,00 zł brutto ISBN 978-83-269-6039-0 9 788326 960390 UOZ31 Wydanie drugie Centrum Analiz Transportowych Wydanie drugie Zarządzanie transportem WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE FIRMATRANSPORTOWA.WIP.PL Jeśli:   jesteśwłaścicielemfirmytransportowej,kierownikiemdziałutransportu lubspecjalistąds.transportu,   chceszpoznaćwskazówkidotycząceczasupracykierowców, dowiedzsię,jakuniknąćkarITD,   chceszbyćnabieżącozewszystkimizmianamiwprzepisach transportowychinowymiwytycznymiGITD. KLIKNIJ i pobierz bezpłatne e-poradniki! Konkretne porady i sprawdzone przykłady! Z naszej pomocy skorzystało już 10 tysięcy prze- woźników. To jedyna publikacja, która pomoże Ci bez trudu spełnić wszystkie wymogi i nakazy, jakie nakłada na Ciebie prawo transportowe. Poradnik będzie Twoim doradcą i przewodnikiem w organizacji transportu według najnowszych wytycznych. Na jego łamach najlepsi specjaliści z dziedziny prawa i transportu wyjaśniają przystępnym językiem wszystkie pojawiające się wąt- pliwości. Co więcej, wskażą najkorzystniejszy dla Twojej firmy sposób postępowania! Bezpłatne usługi: 4 razy w miesiącu telefoniczny dyżur eksperta ds. prawa transportowego Dostęp do archiwum wydań publikacji oraz najważniejszych wzorów dokumentów dla przewoźników 2 razy w tygodniu bezpłatny serwis e-mail dla właścicieli firm transportowych Odpowiedź na zadane pytanie prześlemy na wskazany adres e-mail i opublikujemy na łamach aktualizacji BEZPŁATNE TELEFONICZNE PORADY EKSPERTA BEZPŁATNY PEŁNY DOSTĘP DO STRONY WWW BEZPŁATNY NEWSLETTER TRANSPORT NEWS BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE E-MAIL Zamów prenumeratę! PÓŁROCZNĄ z prezentami CD + GRATIS CD myszka: 2 książki: ROCZNĄ z prezentami CD + GRATIS CD myszka książki JAK ZAMÓWIĆ? Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29 | e-mail: cok@wip.pl KIEROWCA W FIRMIE – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe Autorzy: Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Andrzej Tadeusz Prelicz, Beata Naróg, Rafał Ratajczak Redakcja: Izabela Kunowska Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6039-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydanie II Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Kierowca w firmie – zarządzanie, pracownikami i sprawy kadrowe” została przygotowana z za- chowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opubliko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kierowca w firmie – zarządzanie, pracownikami i sprawy kadrowe”, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści SPIS TREŚCI Umowy z pracownikami – jak sformułować umowę o pracę z kierowcą Jak sformułować nazwę stanowiska pracy, czyli rodzaj pracy .............................................................................................................. str. 7 Miejsce wykonywania pracy kierowcy .............................................. str. 11 Jak zapisać w umowie wynagrodzenie ............................................. str. 12 Jak zapisać wymiar czasu pracy ........................................................... str. 15 Kiedy stosować termin rozpoczęcia pracy ....................................... str. 18 Zapisy dotyczące organizacji pracy .................................................... str. 19 Zakres obowiązków a umowa o pracę .............................................. str. 25 Informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia ............... str. 30 Umowy dla kierowcy – umowa zlecenia, agencyjna Rodzaje umów, na podstawie których można świadczyć pracę .............................................................................................................. str. 36 Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – czym się różnią ............................................................................................................. str. 40 Korzyści z zawierania umów cywilnoprawnych ............................. str. 51 Podróże służbowe kierowców Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową ............................. str. 58 Świadczenia w związku z podróżami ................................................. str. 59 Zaliczki na podróż ..................................................................................... str. 61 Koszty przejazdu ........................................................................................ str. 61 Wysokość diety krajowej ........................................................................ str. 64 Koszty noclegu w podróży krajowej .................................................. str. 66 Dieta w podróży zagranicznej .............................................................. str. 69 Zwrot kosztów noclegów za granicą .................................................. str. 71 3 Diety za podróże służbowe kierowców – jak je rozliczać Komu przysługuje dieta ....................................................................... str. 79 Diety dla samozatrudnionych i zleceniobiorców ....................... str. 79 Kiedy kierowca odbywa podróż służbową ................................... str. 81 Jak obliczyć wysokość diety ............................................................... str. 83 Czy warto ustalić wyższe stawki diet .............................................. str. 87 Jak możesz oszczędzić na dietach .................................................... str. 89 Miesięczny ryczałt lub premia zamiast diety ................................ str. 92 Diety a podatki i ZUS ............................................................................. str. 93 Nieuczciwy kierowca – jak się przed nim zabezpieczyć Zanim podpiszesz umowę .................................................................. str. 99 Początek współpracy ............................................................................ str. 103 Gdy zatrudniasz na umowę zlecenia ............................................... str. 106 GPS – dodatkowe zabezpieczenia ................................................... str. 112 Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie – kary dla kierowców ......................................................................................... str. 117 Załącznik nr 2 do ustawy o transporcie – kary dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, transportem w przedsiębiorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym ................................................................................................ str. 120 Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie – kary dla firmy wykonującej przewóz drogowy ........................................................ str. 122 4 Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe Umowy z pracownikami – jak sformułować umowę o pracę z kierowcą UMOWY Z PRACOWNIKAMI – JAK SFORMUŁOWAĆ UMOWĘ O PRACĘ Z KIEROWCĄ Kierowcy to szczególna grupa pracowników – podlegają odrębnym przepisom związanym z czasem pracy, a także regulacjom zawartym w ustawie o transporcie drogowym. Warto więc zawierać z nimi szczególne umowy o pracę. Co w nich zapisać, żeby Twoja firma miała z pracy kierow- ców jak najwięcej korzyści, a z drugiej strony – uniknęła poważnych problemów? Jakie elementy musi zawierać umowa ...................... str. 6 Jak sformułować nazwę stanowiska pracy, czyli rodzaj pracy ......................................................... str. 7 Czy kierowca musi mieć umowę jako kierowca ...... str. 9 Miejsce wykonywania pracy ...................................... str. 11 Jak zapisać wynagrodzenie ......................................... str. 12 Jak zawrzeć w umowie wymiar czasu pracy ............ str. 15 Kiedy stosować termin rozpoczęcia pracy ............... str. 18 Zapisy dotyczące organizacji pracy ........................... str. 19 Zakres obowiązków a umowa o pracę ...................... str. 22 Informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia ................................................................. str. 30 Agata Lankamer-Prasołek, prawnik specjalizujący się w zagad- nieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pra- cownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek” sp. j. Łukasz Prasołek, asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, specjalista z zakresu czasu pracy kie rowców, były pracownik PIP 5 JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ UMOWA Kierowcy mają odrębne przepisy normujące ich czas pracy, czyli ustawę o czasie pracy kierowców. Nie regulu- je ona kwestii związanych z zatrudnianiem kierowców, ale w  wielu miejscach daje wskazówki, co trzeba zamieścić w treści umowy o pracę zawieranej z kierowcą. Jednak przy przygotowywaniu umowy należy przede wszystkim pamiętać, żeby zawierała wszystkie elementy wymagane przez Kodeks pracy, a dokładniej przez jego art. 29. Są to: l określenie rodzaju pracy, l miejsce pracy, l wynagrodzenie, l wymiar czasu pracy, l termin rozpoczęcia pracy oraz l tzw. limit godzin ponadwymiarowych (art. 151 § 5 kp) – w przypadku kierowców zatrudnianych na część etatu. Od 22 lutego 2016 r. dodatkowym elementem umów zawieranych z niektórymi kierowcami jest obowiązkowa informacja o przyczynie uzasadniającej odstępstwo od ograniczenia zatrudnienia na czas określony do mak- symalnie 33 miesięcy i 3 umów. Możliwość taką prze- widuje art. 251 § 4 Kodeksu pracy po zmianach, stano- wiąc, że uzasadnieniem dla takiego odstępstwa może być zastępstwo pracownika nieobecnego w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, wykonywanie prac o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywanie zadań przez okres kadencji lub wykazanie przeze pracodawcę obiek- tywnych przyczyn uzasadniających wyjątek, które leżą po jego stronie. W  praktyce zatrudnienia kierowców 6 Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: