Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 008730 23000039 na godz. na dobę w sumie
Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn - ebook/pdf
Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379063895 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).

Znajdź równowagę między pracą, rodziną i wiarą

GPS dla mężczyzn to strzał w dziesiątkę. Randy Hain, wieloletni lider biznesu, doświadczony obserwator męskich zachowań, chce poprowadzić mężczyzn przez życie do nieba. Proponuje plan zawierający szczegółowe wskazówki i ćwiczenia, które mają służyć głębszemu przeżywaniu wiary. Swoje przemyślenia przeplata rozmowami z innymi mężczyznami, którzy podobnie jak on uznali, że zmianę swojego życia należy rozpocząć od zawierzenia się Chrystusowi.

Celem książki jest sprowokowanie mężczyzn do zmian, powrotu na właściwą ścieżkę, odnowienia w sobie męskiej tożsamości, prowadzenia przyszłych pokoleń w podobnym kierunku. Bez względu na wiek, status społeczny i wykształcenie każdy mężczyzna znajdzie w niej coś dla siebie.

Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn wziął się z pragnienia pomocy i dodania otuchy katolickim mężczyznom, także tym należącym do przyszłych pokoleń. Nie jest to wykład z teologii katolickiej, jednak treść zaczerpnięta została z nauczania Kościoła. Nie jest to książka pełna teorii ma ona wymiar praktyczny, otwarcie i przystępnie zachęca do działania, także przez rozmowy z inspirującymi katolikami, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem wyjaśnia autor. I dodaje Wiem, że moim przeznaczeniem jest niebo, nie ten świat. Zapewne nieraz będę tam zmierzał z mozołem, potykając się, ale przynajmniej wiem, że idę w dobrym kierunku.

We współczesnym świecie mężczyźni muszą stawiać czoła wielu trudnym wyzwaniom. Feminizacja męskości jest już faktem. Atakowana jest rola mężczyzny jako głowy rodziny, a on sam wpada coraz częściej w pułapkę nałogów: alkoholu, narkotyków, seksu, zakupów, hazardu, pornografii. Można zapytać: Po co książka dla katolików, dlaczego nie dla wszystkich mężczyzn?. Otóż, jako katolicy mamy dodatkowe obowiązki i zobowiązania, które nas wyróżniają. Wiemy, że jesteśmy stworzeni dla nieba, nie dla tego świata. Jako katolicy mamy świadomość, że jesteśmy powołani do świętości, a jako mężczyźni widzimy, że mamy pomóc naszym rodzinom dostać się do nieba. Panowie, naszym powołaniem jest coś więcej niż siedzenie na ławce rezerwowych.

Całość została podzielona na III części, odpowiadające sferom życia: wiara, rodzina, praca i sfera publiczna. Rozdziały w każdej części kończy lista pytań, zagadnień do rozważenia, do ułożenia sobie planu działania. Hain koncentruje się na takich tematach jak pycha, modlitwa, komunia święta i spowiedź, przyjaźń, małżeństwo, męstwo, ojcostwo, integrowanie wiary z pracą, uporządkowanie priorytetów oraz dawanie przykładu. Jest nawet rozdział o tym, jak katoliccy mężczyźni mogą być obecnie buntownikami w pozytywnym sensie.

W czystości i cierpliwości nie chodzi o to, by nigdy nie być pobudzonym czy wściekłym. Bóg zachęca cię, byś powstał i był synem, bratem i ojcem według Jego zamysłu.

Gdy Bóg na ciebie patrzy, nie widzi kogoś słabego, złamanego, zbrukanego. Widzi swojego syna. A gdy cię wzywa, nie chce, abyś był mężczyzną na pół gwizdka. On pragnie, abyś był takim mężczyzną, jakim cię stworzył. On chce pielęgnować to, co w tobie najlepsze.

Książka zawiera także trzy przydatne załączniki: Niszczycielskie działanie pornografii, Czy jesteś wezwany?, Polecane lektury i strony internetowe.

Najważniejsze: to nie jest książka tylko dla mężczyzn!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kierunek: niebo Randy Hain Kierunek: niebo GPS dla mężczyzn Przełożyła Paulina Chołda Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2020 Tytuł oryginału Journey to Heaven: A Road Map for Catholic Men © 2014 Randy Hain. All rights reserved. © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2020 Redaktor prowadzący – Ewa Kubiak Redakcja – Agnieszka Czapczyk Korekta – Paulina Jeske-Choińska, Agnieszka Czapczyk Skład i łamanie – Aleksandra Lebioda Redakcja techniczna – Józefa Kurpisz Projekt okładki – Krzysztof Lorczyk OP Fotografia (s. 2) – Tom Barrett, unsplash.com Fotografia na okładce – Alex Rhee, Anton Darius Thesollers, unsplash.com ISBN 978-83-7906-389-5 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl m Dla Alexa i Ryana Przedmowa Zastanówcie się przez chwilę nad tymi słowami: Zasiej myśl, a zbierzesz czyn, Zasiej czyn, a zbierzesz nawyk, Zasiej nawyk, a zbierzesz charakter, Zasiej charakter, a zbierzesz los. W każdej chwili, każdego dnia, bez względu na to, czy jesteś tego świadomy, czy nie, kształtujesz w sobie nawyki, które składają się na twój charakter, a w ostatecznym rozrachunku określają, gdzie spędzisz wieczność: w niebie czy w piekle. Gdy życie na ziemi skończy się i wkroczysz w wieczność, bę- dzie za późno na zmianę decyzji, a więc i losu. Czas na zmiany jest teraz. Życie, które mamy na ziemi, jest podobne do miękkiej gliny, którą można formować. Teraz więc jest czas na wyzbycie się złych przyzwyczajeń, wyro- bienie dobrych nawyków i z Bożą pomocą ukształtowanie charakteru, tak by skierować się na Boga i Jego sprawy. Przedmowa | 7 Gdy nadejdzie kres życia – a dla wielu przychodzi on znienacka – ta szansa na zmianę minie. Gdy glina twardnie- je, niewiele da się zrobić. Działaj więc już teraz, stawką jest twoje dobro – i na tym polu nie przegrasz, Bóg pomoże ci bowiem we wszystkim. Dokładnie rozważ swoje położenie. Jeśli jesteś pogrążony w grzechu, żałuj i odwróć się od niego; odrzuć wszystko, co jest niespójne z wiarą chrześcijańską, a co trzyma cię z dala od Boga-miłości. Jeśli jesteś letni, rozpal w sobie ogień. W Apo- kalipsie św. Jana (Ap 3,16) widzimy, co spotka tych, którzy są „nijacy”, ani gorący, ani zimni. Jeśli jesteś na właściwej drodze, ale dostrzegasz obszary słabości, zachwiania, braki uporządkowania, zabierz się za nie już teraz. Pan czeka, by wspomóc cię łaską. Proś więc o nią. Pismo Święte mówi: „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27)1 oraz „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). Nie odkładaj nic na później. Jeśli chcesz spędzić wieczność w niebie, musisz działać już teraz, decydując, że będziesz dążył do tego jedynego, najważ- niejszego celu, którym – jak podpowiada Jezus – jest miło- wanie Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich sił. Tylko jak to zrobić? Pytanie wydaje się szczególnie palące, gdy żyje się w ciągłym biegu, terminarze ma się wypełnione po brzegi, a z otaczającego nas świata płynie olbrzymia liczba bodźców. Sami wiecie, jak pełna rozproszeń, zbijająca z tropu może być codzienność. Gdyby teraz oddać głos „światu”, skomentowałby: „Znaj- dziemy na to odpowiednią aplikację”. Jezus natomiast mówi: 1 Wszystkie fragmenty biblijne (o ile nie podano inaczej) cytowane za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte na nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2003. 8 | kierunek: niebo „Jest na to łaska”. I nie chodzi tu o jakąś mglistą, abstrakcyj- ną ideę, ale o autentyczne doświadczenie pełne mocy, które płynie z sakramentów Kościoła ustanowionego przez Jezusa. Mam tu na myśli przede wszystkim Eucharystię, spowiedź, a także lekturę Pisma Świętego, modlitwę oraz dobre uczynki wypełnione łaską, które św. Paweł opisywał jako „wiarę, która działa przez miłość” (Ga 5,6). To niezawodne Boże „aplikacje” dla chrześcijanina. Skorzystaj z nich! Bóg dokładnie wie, czego ci potrzeba, by pokonać trud- ności i rozwijać się jako chrześcijanin, który nade wszystko postawił na prawdę i dobro, piękno i prawość. Mężczyzna jest fizjologicznie, umysłowo i uczuciowo ukie- runkowany na zewnątrz, na działanie. To dlatego lubimy sport kontaktowy; to dlatego instynktownie chcemy mieć wpływ na to, jak się sprawy mają. Konfrontacje, budowy, naprawy, obrona, branie się za bary ze światem wokół, są naturalnymi przejawami bycia mężczyzną według Bożego zamysłu. On pragnie, byśmy byli mężczyznami w pełni, każdy na swój sposób, zgodnie z otrzymanymi od Niego talentami, tempe- ramentem i okolicznościami. Kobiety są fizjologicznie i uczuciowo ukierunkowane do wewnątrz, w swej otwartości chłoną. Uzupełniają nas i ukul- turalniają (chwała Bogu!) dzięki swojemu niezwykłemu ta- lentowi do przyjmowania, gromadzenia i karmienia. Aby duchowo i emocjonalnie dojrzeć, potrzebujemy jako mężczyźni potwierdzenia z zewnątrz, że „zdaliśmy egzamin”. Nade wszystko potrzebujemy poświadczenia, że to, co robimy, jest cenne i ważne, że wypełniamy misję, której się podjęliśmy. Podczas chrztu Pana Jezusa rozległ się z nieba głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 17,5). Chłopiec musi usłyszeć takie słowa od ojca, mąż podobne od żony. Przede wszystkim jednak mężczyzna potrzebuje Przedmowa | 9 tych słów od Pana. Jest to możliwe jedynie, gdy wyzbędzie się tego, co dziecięce, i będzie się stawał takim, jakim pragnie go widzieć Bóg. W niniejszej książce znajdziesz mnóstwo nauk, prawd, za- chęt do tego, byś zaczął już dziś, tu i teraz, być mężczyzną, jakim chce cię uczynić Pan. Randy Hain wielce przysłuży się wszystkim mężczyznom, którzy wezmą sobie do serca i zechcą wprowadzić w czyn wskazówki i rady, którymi dzieli się na tych stronach. Patrick Madrid, styczeń 2014 Spis treści PRZEDMOWA — 7 PODZIĘKOWANIA — 11 WSTĘP — 13 CZĘŚĆ PIERWSZA: WIARA — 17 ROZDZIAŁ pierwszy: Co nas oddziela od Jezusa? — 19 ROZDZIAŁ drugi: Zawierzyć się — 31 ROZDZIAŁ trzeci: Odpuścić — 45 ROZDZIAŁ czwarty: Być człowiekiem modlitwy — 59 ROZDZIAŁ piąty: Nie żyć jedynie według świeckiego scenariusza — 71 ROZDZIAŁ szósty: Polegać na braciach w wierze — 81 CZĘŚĆ DRUGA: RODZINA — 89 ROZDZIAŁ siódmy: Małżeństwo, przywództwo, szacunek wobec żony — 91 Spis treści | 221 ROZDZIAŁ ósmy: Ojcostwo – czy wiemy, jak się w to gra? — 103 ROZDZIAŁ dziewiąty: Święty Józef jako wzór — 111 ROZDZIAŁ dziesiąty: Czego można się nauczyć od ojca? — 121 ROZDZIAŁ jednasty: Rodzina wirtualna — 131 CZĘŚĆ TRZECIA: PRACA I SFERA PUBLICZNA — 141 ROZDZIAŁ dwunasty: Co może zdziałać jedna godzina? — 143 ROZDZIAŁ trzynasty: Na chwałę Boga czy naszą własną? — 149 ROZDZIAŁ czternasty: Jak łączyć wiarę z pracą? — 159 ROZDZIAŁ piętnasty: Co jest naprawdę ważne? — 169 ROZDZIAŁ szesnasty: Prawdziwy katolicki buntownik — 187 ZAKOŃCZENIE — 201 ZAŁĄCZNIK pierwszy: Niszczycielskie działanie pornografii — 207 ZAŁĄCZNIK drugi: Czy jesteś wezwany? — 211 ZAŁĄCZNIK trzeci: Polecane lektury i strony internetowe — 217
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: