Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 006617 20291582 na godz. na dobę w sumie
Kinezjologia edukacyjna - ebook/pdf
Kinezjologia edukacyjna - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 51
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-948-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

W książce zaprezentowano scenariusze wykorzystujące elementy Gimnastyki Mózgu (wg Dennisonów) – bazowego programu w ramach Kinezjologii Edukacyjnej. Propozycje w nich zawarte adresowane skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Proste i możliwe do wykonania w każdych warunkach ćwiczenia, mogą być zastosowane jako: relaksujące, w przerwie między zajęciami, wyciszające po zajęciach, koncentrujące przed wysiłkiem, usprawniające przed czynnościami pisania, czytania, zapamiętywania.

Scenariusze mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi 6-7-letnimi. Zawierają one zestaw ćwiczeń nakierowanych na konkretny cel, taki jak: rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się
i koncentracji, wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i rysowania, rozwijanie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych. W scenariuszach znalazły także zastosowanie techniki twórczego myślenia według Edwarda Nęcki. Połączenie ćwiczeń z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej i technik twórczego myślenia przynosi zaskakujące rezultaty w pracy z małymi dziećmi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

. Elzbieta Dzionek ´ Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer ´ © Copyright by O cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006 Redakcja wydawnicza: Małgorzata Miller Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7587-948-3 O cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulso cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulso cyna.com.pl Wydanie III, Kraków 2010 4 E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kinezjologia edukacyjna, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-948-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006 Spis treści Wstęp .............................................................................................................. 7 Opis ćwiczeń wstępnych „Gimnastyki Mózgu®” ....................................  Opis ćwiczeń „Gimnastyki Mózgu®” użytych w scenariuszach ............  Opis technik twórczego myślenia .............................................................. 15 Scenariusze zajęć .......................................................................................... 17 Biedronki .................................................................................................... 19 Już wiosna! ................................................................................................. 2 Wiosenne kwiaty ........................................................................................  Kolorowe motyle ........................................................................................ 25 Już lato! ...................................................................................................... 7 Zabawy z Panią Jesienią ............................................................................. 29 Głodne ptaki ...............................................................................................  Smutna czy radosna dziewczynka z zapałkami? ........................................  Zimowe zabawy ......................................................................................... 5 Wybieramy się na świąteczne zakupy ........................................................ 7 Podróż Świętego Mikołaja ......................................................................... 39 Hartujemy nasze ciało ................................................................................  Od ziarenka do bochenka ...........................................................................  Widzę świat przez różowe okulary ............................................................ 45 Wycieczka do ZOO .................................................................................... 47 Wiemy jak bezpiecznie poruszać się po drodze ......................................... 49 W piernikowym domku Baby Jagi ............................................................. 51 Lubimy czytać ............................................................................................ 53 Bibliografia .................................................................................................... 55 5 E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kinezjologia edukacyjna, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-948-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006 Wstęp Ruch jest drzwiami do uczenia się Paul E. Dennison Nasze zainteresowanie Kinezjologią Edukacyjną wynika z faktu, że w swojej pracy często spotykamy się z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju, z trudności w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi lub brakiem motywacji do nauki. Dzieci te nie radzą sobie z trudnościami, mają niską samoocenę, a brak sukcesów wpływa negatywnie na ich poczucie własnej wartości. Mimo wykorzystania różnych metod w pracy z dzieckiem, osiągane efekty są krótkotrwałe lub nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Literatura i udział w kursach z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, Radosnej Kinezjologii, Arte-KinesiologyTM prowadzonych przez trenera – Joannę Zwoleń- ską oraz warsztatów prowadzonych przez trenera – Annę Krasowską uświado- miły nam, że istnieją inne sposoby pomocy dzieciom. Według Carli Hannaford, autorki książki pt. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł: „Procesy myślenia i uczenia się odbywają się nie tylko w głowie. Wręcz przeciwnie, ciało gra inte- gralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, od najwcześniejszych ru- chów aż do wieku starości”. W związku z tym zaczęłyśmy stosować ćwiczenia z zakresu kinezjologii w codziennej pracy z dziećmi. Pierwszym stopniem Kinezjologii Edukacyjnej jest program „Gimnastyki Mózgu®”. Zdaniem Swietłany Masgutowej (Dyrektor Międzynarodowego Insty- tutu Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów), program ten „jest poświęcony naturalnemu rozwojowi osobowości dziecka. W szczegól- ności przedstawia metodykę »ożywienia« i aktywizacji naturalnych mechani- zmów pracy mózgu poprzez naturalny fizyczny ruch ciała”. Jego twórcami są Amerykanie, dr filozofii, pedagog Paul Dennison i jego żona Gail Dennison.  zob. C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł, Warszawa 1998.  zob. tamże. 3 zob. Kinezjologia Edukacyjna. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach eduka- cyjnych, Warszawa 2002. 7 E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kinezjologia edukacyjna, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-948-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006 Przy opracowaniu swojej metody oparli się oni na prowadzonych przez dwa- dzieścia lat badaniach klinicznych, w których skupili się przede wszystkim na przyczynach i leczeniu trudności w uczeniu się. Celem tych badań było odkrycie zależności między możliwościami umysłowymi dziecka i osiągnięciami w na- uce a jego rozwojem fizycznym, sprawnością ruchową i opanowaniem języka. Ruch, który wykonuje ciało, jest podstawą procesów życiowych, w tym także umysłowych, czyli uczenia się. Opracowane przez Dennisonów ćwiczenia po- prawiają konkretne sprawności umysłowe, takie jak: pisanie i czytanie, a sposób uczenia czynią bardziej efektywnym. Maria Opatowiecka (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów) uważa, że ćwi- czenia te „usprawniają ciało, aktywizują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem, podnoszą energię. Jednym słowem – sprawiają, że następuje ogólna poprawa funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu. Kinezjologia Eduka- cyjna »rozprawia się« z obiegową opinią, że uczenie się, myślenie, rozumowa- nie to wyłacznie sprawa mózgu5”. Mózg ludzki składa się z dwóch półkul: prawej (artystycznej) i lewej (lo- gicznej). Półkula prawa odpowiada za globalne przekazywanie informacji, pa- mięć długotrwałą, marzenia i zachwyt. Półkula lewa odpowiada za dostrzeganie szczegółów, analizę, czas przyszły i rozumienie. Półkule mózgowe powiązane są ze sobą spoidłem wielkim, czyli ciałem modzelowatym. Im bardziej obie półkule są aktywne, tym więcej tworzy się połączeń i szybciej są przetwarzane informacje. Dla prawidłowego funkcjonowania we wszystkich zakresach życia człowiek powinien wykorzystywać obie półkule mózgowe. Ćwiczenia Denni- sona6 pobudzają określone części mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach. Wykorzystując dziecięce zamiłowanie do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, można dziecku tak- że ułatwić komunikowanie, usprawnić pracę zmysłów, zwiększyć motywację do nauki i wzmocnić poczucie własnej wartości. 4 zob. Kinezjologia Edukacyjna..., dz. cyt. 5 zob. M. Opatowiecka, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, „Remedium” 1998, nr 10. 6 zob. P. E. Dennison, G. Dennison, Kinezjologia Edukacyjna dla Dzieci, Warszawa 2003. 8 E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kinezjologia edukacyjna, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-948-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: