Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 005402 21754554 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Komentarz. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Komentarz. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 729
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0324-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Oddajemy do rąk Czytelników pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego. W gronie Autorów znaleźli się znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem i imponującym dorobkiem zawodowym i naukowym. Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Komentarz składa się z czterech tomów, odpowiadających systematyce Kodeksu cywilnego. W bardzo szerokim zakresie wykorzystuje orzeczenia Sądu Najwyższego oraz opracowane do nich glosy. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa i skorowidze alfabetyczno-rzeczowe.

W tomie II Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 126–352) normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy.

Komentarz jest adresowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także do aplikantów.

Stanisław Rudnicki był znanym prawnikiem cywilistą, sędzią Sądu Najwyższego.

Grzegorz Rudnicki jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jolanta Rudnicka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej jako sędzia sądu powszechnego orzekała w sprawach cywilnych, a następnie jako adwokat prowadziła praktykę głównie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS CYWILNY KOMENTARZ pod redakcją Jacka Gudowskiego Własność i inne prawa rzeczowe Stanisław Rudnicki Grzegorz Rudnicki Jolanta Rudnicka II Wydanie 1 Stan prawny na 4 listopada 2013 roku Warszawa 2013 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Księga druga – Własność i inne prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 TYTUŁ I. Własność (art. 126–231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 126–139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 DZIAŁ II. Treść i wykonywanie własności (art. 140–154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 DZIAŁ III. Nabycie i utrata własności (art. 155–194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozdział I. Przeniesienie własności (art. 155–171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozdział II. Zasiedzenie (art. 172–178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 179–194) . . . . . . 299 DZIAŁ IV. Współwłasność (art. 195–221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 DZIAŁ V. Ochrona własności (art. 222–231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 TYTUŁ II. Użytkowanie wieczyste (art. 232–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 TYTUŁ III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 244–251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 DZIAŁ II. Użytkowanie (art. 252–284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 252–265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fi zyczne (art. 266–2701) . . . . . . . . . . . 599 Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 271–282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania (art. 283–284) . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 DZIAŁ III. Służebności (art. 285–3054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Rozdział I. Służebności gruntowe (art. 285–295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Rozdział II. Służebności osobiste (art. 296–305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Rozdział III. Służebność przesyłu (art. 3051–3054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 DZIAŁ IV. Zastaw (art. 306–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (art. 306–326) . . . . . . . . . . . . . . . 652 Rozdział II. Zastaw na prawach (art. 327–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 5 www.lexisnexis.pl Spis treści TYTUŁ IV. Posiadanie (art. 336–352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.c. KP k.c.n. k.h. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. (nieobowiązujący) – Kodeks cywilny niemiecki – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.; nieobowiązujące) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, k.p.c. k.r.o. k.s.h. poz. 483 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) ord.pod. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) p.o.p.c. p.p.m. – ustawa z 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.; uchylona) – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, p.p.m. z 1965 r. – ustawa z 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 432) pr.bank. pr.bud. pr.geod. pr.geol. pr.łow. pr.not. Nr 46, poz. 290 ze zm.; uchylona) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) – ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) pr. o ks. wiecz. – dekret z 11 października 1946 r. – Prawo o księgach wieczystych (Dz.U. pr.rzecz. – dekret z 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 Nr 57, poz. 320 ze zm.; uchylony) ze zm.) 7 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów pr.spółdz. – ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 138, poz. 1848 ze zm.) przep.wprow. pr.rzecz. i pr. o ks. wiecz. pr.wod. – dekret z 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321 ze zm.; nieobowiązu- jący) – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., p.u.n. p.w.k.c. p.w.u.s.t. u.g.g.w.n. u.g.n. u.g.n.r. u.k.w.h. u.k.u.r. u.p.z.p. u.s.g. u.s.m. u.s.z.p.r.i.d. u.t.k. u.u.s.r. u.w.l. u.z.w.g. u.z.r. Czasopisma BMS Biuletyn SN Biul. Inf. SN Gaz. Prawn. Gaz. Sąd. i Pen. Gd. St. Prawn. IC IP 8 poz. 145 ze zm.) – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorzą- dzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) – ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nie- ruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.; nieobowią- zująca) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol- nymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803) – ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen- nym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re- alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 687) – ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) – ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) – Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości – Biuletyn Sądu Najwyższego – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – „Gazeta Prawna” – „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” – „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” – Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego – „Informacja Prawnicza” www.lexisnexis.pl MoP NP NPN ONSA OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNC-ZD OSNGP OSP OSPiKA OSSG OTK OTK-A Pal. PiP PN PPH PPP Pr.Bank. Probl. Praw. Prok. i Pr. Pr.Spółek PS PUG Rej. RPEiS RPiE R.Pr. SPE ST TPP Wok. ZNIBPS ZNUJ Pr. Prawn. ZNUŁ Inne Dz.U. Lex LexisNexis M.P. NSA RSP SA SN TK Wykaz skrótów – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Nowy Przegląd Notarialny” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Generalnej Prokuratury – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Notarialny” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Przegląd Prawa Publicznego” – „Prawo Bankowe” – „Problemy Praworządności” – „Prokuratura i Prawo” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Rejent” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” – „Radca Prawny” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Samorząd Terytorialny” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – „Wokanda” – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” – Dziennik Ustaw – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Monitor Polski – Naczelny Sąd Administracyjny – rolnicza spółdzielnia produkcyjna – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami Kodeksu cywilnego. 9 www.lexisnexis.pl Przedmowa Przedmowa Przedmowa Współczesne prawo – nadmiernie rozbudowane, skomplikowane, dalekie od doskonałości, osadzone w licznych, stale zmieniających się kontekstach – nie istnieje i nie funkcjonuje bez komentarzy. Ich rola wzrasta; stają się nieodłącz- nym towarzyszem tekstu normatywnego, pozwalającym na jego zrozumienie i objaśnienie. Dotyczy to także aktów prawa prywatnego, w tym jego ostoi – Kodeksu cywilnego, ustawy, która choć obowiązuje już prawie pięćdziesiąt lat i ma ogromne zaplecze dogmatyczne i doktrynalne, jest wciąż nowelizowana, nabiera nowych odniesień i wymaga nieustannej dynamicznej interpretacji. Komentarza potrzebują wszyscy, zarówno prawnicy – wybitni specjaliści i znawcy przedmiotu oraz zawodowcy uprawiający szeroką praktykę prawni- czą w różnych dziedzinach – jak i amatorzy, osoby stykające się z prawem od czasu do czasu, oczekujący wytłumaczenia kwestii interesujących ich w związ- ku z doraźną potrzebą życiową lub zawodową. Komentarz musi więc przede wszystkim być przewodnikiem po tekście, objaśniać poszczególne przepisy i normowane nimi instytucje prawne, wskazywać źródła, rozwijać poszcze- gólne wątki i umożliwiać ich kojarzenie, a także dostarczać wiedzy uzupełnia- jącej, oferowanej przez doktrynę oraz orzecznictwo. Najczęściej jednak użyt- kownicy komentarza poszukują rozwiązania konkretnego problemu, na który natrafi li w praktyce; chcą uzyskać jego jurydyczny opis, zrozumieć wszystkie jego aspekty, a następnie otrzymać rozwiązanie. Komentarz powinien więc być w pierwszej kolejności zbiorem recept prawniczych, fachowo diagnozujących i syntetyzujących problem, a następnie podpowiadać, jak go rozwiązać. W polskiej tradycji piśmienniczej utrwalił się wzorzec komentarza, który w spo- sób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami praktyki; stroni od zbyt obszernych, a przez to – z punktu widzenia przydatności komen- tarza i oczekiwań Czytelnika – jałowych analiz doktrynalnych, systemowych i prawnoporównawczych, koncentruje się natomiast na rzeczowych wskazów- kach praktycznych, podbudowanych dogmatycznie i wspieranych przykładami czerpanymi z judykatury Sądu Najwyższego i niekiedy innych sądów. 11 www.lexisnexis.pl Przedmowa Autorzy komentarza zatem powinni legitymować się dużym doświadczeniem, ugruntowanym szeroką praktyką uprawianą na najwyższym poziomie zawo- dowym, wspieranym bogatą wiedzą prawniczą, pomnażaną w pracy naukowej oraz udziałem w piśmiennictwie. Muszą na co dzień mierzyć się z nowymi, najtrudniejszymi problemami, umieć je dostrzegać i rozwiązywać; tylko wtedy są w stanie spełnić najbardziej wymagające oczekiwania Czytelników. Pisząc komentarze, powinni uczyć prawa i jego stosowania, a nie – przez ich pisanie – uczyć samych siebie. A tak niestety coraz częściej się dzieje. Wszystkie te cechy komentarza idealnego, podmiotowe i przedmiotowe – choć oczywiście zawsze jest coś do udoskonalenia – spełnia Wielki Komentarz do Kodeksu cywilnego Wydawnictwa LexisNexis Polska, oddawany właśnie teraz do rąk Czytelników. Jest to jego pierwsze wydanie, choć nie stanowi nowości na rynku prawniczym; kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r., mającego już 10 wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącego się niesłabnącym powodzeniem Czytelników. Jego Autorzy wywodzili się i wy- wodzą z grona wybitnych sędziów Sądu Najwyższego, wspieranych przez re- nomowanych przedstawicieli nauki i praktyki. Jednak czas płynie; niektórzy odeszli na zawsze (Gerard Bieniek, Stanisław Dmowski i Stanisław Rudnicki), inni w stan spoczynku, a jeszcze inni nie mogą już kontynuować swej komenta- torskiej misji. W tej sytuacji Wydawnictwo, licząc się także z presją rynku oraz oczekiwaniami Czytelników, zdecydowało się odnowić ten komentarz, znaj- dując godnych kontynuatorów, znakomitych prawników z dużym doświadcze- niem prawniczym, cieszących się powszechnym uznaniem i mających okazały dorobek naukowy i zawodowy. Część tekstów, których ich Autorzy nie mogli uwspółcześnić, została zaktualizowana przez innych, a znaczna część napisana od nowa. Pojawia się także redaktor Komentarza, który przyjął na siebie zadanie koor- dynowania całości prac, strzeżenia dotychczasowych osiągnięć, dbania o ak- tualność i wszechstronność oraz – w razie potrzeby – sięgania po nowe formy komentatorskie. Jego zaszczytnym celem jest utrzymanie wysokiego meryto- rycznego poziomu Komentarza, zachowanie ścisłych związków z dorobkiem ju- rysdykcyjnym Sądu Najwyższego, pilne śledzenie piśmiennictwa prawniczego oraz umiejętne korzystanie ze skarbnicy nauki. Komentarz jest adresowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorzą- dowych, a także do młodzieży prawniczej aspirującej do wszystkich stanowisk w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. 12 www.lexisnexis.pl Przedmowa Przepisy Kodeksu cywilnego to prawo szarego człowieka, czyli każdego z nas, prawo, z którym stykamy się na co dzień i na co dzień musimy je stosować, znosząc jego trudy i czerpiąc z jego dobrodziejstw, jesteśmy zatem przekonani, że Komentarz zyska także zainteresowanie wszystkich tych, którzy poszukują podstawowej wiedzy cywilistycznej albo rozwiązania swoich ważnych proble- mów prawnych. Komentarz składa się z czterech tomów, odpowiadających systematyce Kodeksu cywilnego. W bardzo szerokim zakresie wykorzystuje orzeczenia Sądu Najwyż- szego oraz opracowane do nich glosy. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa oraz skorowidze alfabetyczno -rzeczowe. Komentarz w tomie II Własność i inne prawa rzeczowe uwzględnia stan prawny na dzień 4 listopada 2013 r. Redaktor Jacek Gudowski Od Autorów Aktualizacja i uzupełnienie komentarza nastąpiło po śmierci Autora, świętej pamięci Stanisława Rudnickiego, naszego Ojca. Współautorzy pragną oddać cześć temu wybitnemu Człowiekowi, humaniście, sędziemu Sądu Najwyższego, praktykowi i teoretykowi prawa cywilnego. W tych nielicznych fragmentach komentarza, których uzupełnienie dotyczy najnowszego, a odmiennego od poglądu wyrażonego przez Stanisława Rudnic- kiego, stanowiska Sądu Najwyższego, pozostawiamy Jego pogląd jako niezmie- niony i podzielany przez nas w całości. Jolanta i Grzegorz Rudniccy KODEKS CYWILNY USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93; zm.: Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252; z 1976 r. Nr 19, poz. 122; z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; z 1984 r. Nr 45, poz. 242; z 1985 r. Nr 22, poz. 99; z 1989 r. Nr 3, poz. 11; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; z 1993 r. Nr 17, poz. 78; z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 84, poz. 386, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, Nr 157, poz. 1040; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191; z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438; z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166; z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287; z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431, Nr 228, poz. 1506; z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075; z 2010 r. Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037; z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458, Nr 230, poz. 1370) KSIĘGA DRUGA Własność i inne prawa rzeczowe TYTUŁ I Własność K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Tytuł I. Własność Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka Literatura do tytułu I: W. Abramowicz, Samorząd terytorialny w orzecznictwie NSA, Warszawa 1994; A. Agopszowicz, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w stanie wyższej konieczności (art. 142 k.c.), „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo” 1992, nr 195; A. Agopszowicz, Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl 17 K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Ograniczenia własności wynikające z art. 142 k.c., w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątko- wa ku czci W. Czachórskiego, Warszawa 1985; A. Agopszowicz, Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w stanie wyższej konieczności. Elementy hipotezy normy prawnej (na tle art. 142 k.c.), w: Prace z prawa cywilnego, wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Pią- towskiego, Ossolineum 1985; A. Agopszowicz, Własność wód (jej istota i charakter prawny), „Zeszy- ty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1973, nr 346; W. Baliński, Umowne nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nie uprawnionej w prawie polskim, cz. I, Rej. 1996, nr 10; cz. II, Rej. 1996, nr 12; Z. Banaszczyk, W sprawie wykładni art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzy- kowskiego, red. Z. Banaszczyk, Warszawa 2000; A. Banaszczuk -Bąk, J. Hernik, Rozgraniczanie nieruchomości, Bydgoszcz 2009; P. Banaszkiewicz, Roszczenie windykacyjne współwłaściciela ułam- kowego przeciw osobie nieuprawnionej, PS 1995, nr 1; M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994; M. Bieniak, Materialnoprawne aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej, MoP 2004, nr 6; G. Bieniek, Czy można zrzec się własności nieruchomości po dniu 15 lipca 2006 roku?, Rej. 2006, nr 9; G. Bieniek, Nieruchomość jako wkład niepieniężny, w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. M. Kępiński, A. Nowicka, Poznań 2005; G. Bieniek. Z problema- tyki stosowania art. 49 kodeksu cywilnego, PN 2003, nr 1; G. Bieniek, Z problematyki zarządu rzeczą wspólną, NPN 2008, nr 4; G. Bieniek, Z. Marmaj, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2008; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2011; wyd. 7, Warszawa 2013; A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 2003, nr 7–8; M. Bluszcz, Wybrane zagadnienia związane z ustanowieniem drogi koniecznej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, PS 2012, nr 11–12; A. Borowicz, Roszczenie współwłaściciela o zwrot wydatków poniesionych w związku z rzeczą wspólną, „Studia Prawnicze” 2011, nr 1; A. Borowicz, Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej, PS 2011, nr 6; W. Borysiak, Działanie Państwa jako siła wyższa prowadząca do wstrzymania albo zawieszenia biegu terminów przedawnienia i zasie- dzenia, PS 2010, nr 5; W. Borysiak, Ochrona własności a nadużycie prawa, „Studia Iuridica” 2010, nr 52; S. Breyer, Droga konieczna, NP 1972, nr 5; S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975; S. Breyer, Z ogólnej problematyki ograniczeń własności nieruchomości, NP 1972, nr 1; J. Buczek, Cywilnoprawna problematyka hodowli pszczół, PS 2003, nr 2; J. Buczek, Nabycie udziału we współwłas ności przez przemilczenie, PS 2010, nr 11–12; J. Budzowska, Właściciel a po- siadacz in statu usucapiendi, MoP 2002, nr 1; J. Chlebny, Ochrona własności w sprawach admini- stracyjnych na podstawie EKPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 9; W. Chmiel, Obrót nie- ruchomościami przez parafi ę rzymskokatolicką, Rej. 2000, nr 6; R. Chorabik, Dobra wiara jako przesłanka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 1; J. Ciemniewski, Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006; H. Cioch, H. Wit- czak, Zasada superfi cies solo cedit w prawie polskim, Rej. 1999, nr 5; A. Cisek, J. Nadler, W. Dubis, B. Burian, K. Zagrobelny, J. Strzelińczyk, P. Machnikowski, J. Kremis, J. Gołaczyński, E. Gnie- wek, Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1–534, Warszawa 2004; M. Czajkowska -Dąbrowska, Realny czy obligacyjny charakter roszczenia o zwrot nakładów, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego” 2009, t. III; R. Czarnecki, Niektóre zagadnienia prawa sąsiedzkiego, NP 1969, nr 6; R. Czarnecki, Rozgraniczenie nieruchomości, Warszawa 1962; R. Czarnecki, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. Z. Resich, Warszawa 1972; P. Czubik, Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce, NPN 2008, nr 2; P. Czu- bik, Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze, NPN 2009, nr 2; P. Czubik, Prawo właściwe dla formy umowy o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce, zawieranej między absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach, PN 2010, nr 4; M. Dąbrowska, Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego de lege lata i de lege ferenda, „Stu- dia i Analizy Sądu Najwyższego” 2008, t. II; S. Dmowski, Władanie nieruchomościami rolnymi przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisła- wa Rudnickiego, Warszawa 2005; S. Dmowski, S. Rudnicki, G. Bieniek, G. Rudnicki, Prawo obro- tu nieruchomościami, Warszawa 2001; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. 18 Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl Tytuł I. Własność Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2005; wyd. 6, Warszawa 2011; A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004; K. Domański, Z problematyki leasingu nieruchomości, NPN 2005, nr 1; M. Drela, Rozważania nad art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rej. 2002, nr 4; E. Drozd, Czynności notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomościami (zagadnienia wybrane), w: Księga pamiątkowa II Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań–Kluczbork 1999; E. Drozd, Numerus clausus praw rzeczowych, w: Problemy Kodyfi kacji Prawa Cywilnego (stu- dia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990; E. Drozd, Podział do korzystania nieruchomości wspólnej, w: Rozprawy z prawa pry- watnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofi arowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007; E. Drozd, Przeniesienie własności nierucho- mości, Warszawa 1974; E. Drozd, Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości, w: Ob- rót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; E. Drozd, Umowa sprzedaży nierucho- mości, Warszawa 1998; E. Drozd, Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005; E. Drozd, Forma aktu notarialnego, w: Księga pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Kluczbork 1993; M. Durzyń- ska, Podział nieruchomości a dostęp do drogi publicznej, Rej. 2010, nr 6; M. Durzyńska, Rozgrani- czenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009; T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, rei vindicatio, actio negatoria, PiP 1970, nr 3–4; T. Dybowski, Własność wód, w: T. Dy- bowski, S. Grzybowski, Z.K. Nowakowski, Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957; T. Dybowski, Zasady współżycia społecznego i społeczno -gospodarcze przeznaczenie prawa a prawo własności, NP 1967, nr 6; T. Dybowski, Zarzut nadużycia prawa w sporze windykacyjnym, NP 1968, nr 1; R. Dziczek, Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające, Warszawa 2013; D. Fel- cenloben, Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania, wyd. 1, Warszawa 2011; wyd. 2, Warsza- wa 2013; J. Frąckowiak, Konstrukcja prawna spółki cywilnej, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005; J. Frąckowiak, Przenoszenie własności i ob- ciążenie nieruchomości w stosunku między spółką cywilną a jej wspólnikiem, Rej. 1999, nr 2; J. Gaj- da, Pojęcie dobrej wiary w świetle art. 231 § 1 k.c., Rej. 2005, nr 9; J. Gajda, Problem dobrej wiary nieformalnego nabywcy, Rej. 1992, nr 10; H. Gardocka, Zasiedzenie udziału lub części fi zycznej nie- ruchomości wspólnej przez współwłaściciela, Pal. 2008, nr 7–8; M. Gdesz, Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, Rej. 2006, nr 4; A. Gierał -Siewielec, Podział nieruchomo- ści budynkowych i lokalowych, Rej. 2000, nr 7–8; J. Gładyszowski, Mierniki dopuszczalnych zakłó- ceń sąsiedzkich na tle przepisu art. 144 k.c., NP 1975, nr 3; J. Gładyszowski, Przedmiotowe i pod- miotowe przesłanki zastosowania art. 144 k.c., Pal. 1979, nr 10; E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Kraków 2001; E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997; E. Gniewek, w: E. Gniewek i in., System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. Z. Rad- wański, Warszawa 2003; A. Gola, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa 1982; M.J. Golecki, Jurydyczna konstrukcja prawa odkupu, PN 2003, nr 4; M.J. Golecki, Odwoła- nie darowizny wykonanej w stosunku do jednego z małżonków, PN 2003, nr 2; J. Gołaczyński, Prze- niesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 1994, nr 5; J. Gołaczyński, Przewłaszcze- nie na zabezpieczenie (przedmiot, konstrukcja, dopuszczalność, wykonanie, praktyka), Warszawa 1998; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie bankowym, PS 1998, nr 5; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie, Rej. 1995, nr 1; A. Górecka, Charakter prawny nabycia prawa własności na podstawie art. 169 kodeksu cywilnego, w: W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warsza- wa 2008; A. Górecka, Dobra wiara nabywcy w umowach zawieranych z nieuprawnionym – rozważa- nia na tle art. 169 k.c., w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott- -Pietrzyk, M. Szpunar, t. I, Warszawa 2008; J. Górecki, Prawo pierwokupu, Kraków 2002; J. Górecki, Prawo właściwe dla formy umów obligacyjnych w świetle Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Rej. 2007, nr 1; J. Górecki, Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, Wrocław 1950; J. Górecki, Przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów, w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; W. Górecki, Skutki przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia (relacje między art. 151 a art. 231 k.c.), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 2; W. Górecki, Sytuacja prawna budynku Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl 19 K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe wzniesionego częściowo na sąsiednim gruncie, MoP 2010, nr 5; K. Górnicz, Nabycie własności nieru- chomości i użytkowania wieczystego gruntów w przypadku podziału przedsiębiorstwa państwowego, Rej. 1999, nr 2; W. Grabarek, Określenie nieruchomości podlegających dziedziczeniu na zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych, PN 2005, nr 2; T. Grzybkowski, Problematyka prawna sporów i roszczeń rozpoznawanych w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, PS 2002, nr 5; S. Grzybowski, Podstawowe zagadnienia stosunków własności w systemie prawa wodnego. Za- gadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957; P. Gumiński, Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille – jurydyczna rewolucja, NPN 2008, nr 2; W. Hans, Rozgraniczenie nieruchomości, NP 1959, nr 7–8; W. Hans, Rozważania na tle prawa zabudowy, NP 1972, nr 11; F. Hartwich, Na- bywanie nieruchomości przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędy konsularne państw obcych, Rej. 2007, nr 3; B. Hofmański, Kwalifi kacja prawnorzeczowa roju pszczół i jego składników według kodeksu cywilnego, NP 1989, nr 5–6; J. Ignatowicz, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. J. Igna- towicz, K. Pietrzykowski, Warszawa 1972; J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995; J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994; J. Ignatowicz, Problemy prawne rozliczeń między nieformalnym nabywcą nieruchomości a właścicielem w razie jej zwrotu, w: Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiątkowa ofi arowana Profesorowi Alfredowi Ohanowiczowi, red. Z. Rad wański, Warszawa–Poznań 1979; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, War- szawa 2006; J. Ignatowicz, W. Hans, Dwugłos w sprawie zasiedzenia udziału we własności, NP 1956, nr 9; J. Jacyszyn, Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębior- stwa państwowe gminom i innym osobom prawnym na tle ustawy i praktyki notarialnej, w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; E. Janeczko, Dopuszczalność sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, Rej. 2001, nr 10; E. Janeczko, Przepisy inter- temporalne dotyczące zasiedzenia, NP 1970, nr 11; E. Janeczko, Zasiedzenie, Zielona Góra 1996; B. Janiszewska, Doliczanie posiadania nieruchomości państwowej do terminu zasiedzenia gruntu komunalnego, R.Pr. 2009, nr 4; B. Janiszewska, Powstanie obowiązku wynagrodzenia za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskie- go Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010; B. Janiszewska, Powstanie „roszczeń uzupełniających” w sytuacji przekroczenia w trakcie budowy granicy nieruchomości sąsiedniej (art. 151 k.c.), Rej. 1997, nr 5; B. Janiszewska, Refl eksje o pojmowaniu dobrej wiary w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, MoP 2013, nr 15; B. Ja- niszewska, Skracanie terminu zasiedzenia jako czynnik zakresu ochrony własności nieruchomości nabytej od państwa, „Studia Iuridica” 2010, nr 52; B. Janiszewska, Stosunki własnościowe w wypad- ku przekroczenia granicy nieruchomości przy wznoszeniu budynku (art. 151 k.c.), PS 2007, nr 6; S. Jarosz -Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003; A. Jedliński, Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska, PS 2005, nr 9; G. Jędrejek, Dopuszczalność roszczeń uzupełniających skierowanych przeciwko posiadaczom służebności, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2006, nr 6.2; G. Jędrejek, Roszczenia związane z budową urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie, MoP 2009, nr 1; G. Jędrejek, Wzniesienie na cudzym gruncie budynków lub innych urządzeń przez różne podmioty – art. 231 § 2 k.c., Rej. 2004, nr 11; A. Józefi ak, Wykonanie nieformalnej umowy darowizny, PS 2007, nr 5; A. Jurcewicz, Własność w ujęciu prawa wspólnotowego – zarys, „Studia Iuridica Agraria”, Tom poświęcony Profesorowi An- drzejowi Stelmachowskiemu, 2005, nr 5; A. Jurcewicz, P. Popardowski, Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE, „Studia Iuridica Agraria” 2011, nr 9; T. Justyński, Nadużycie prawa w związ- ku z żądaniem zniesienia współwłasności, PS 2003, nr 5; M. Juśko, Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej we współczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2012, nr 2; I. Karasek, Dopuszczalność ustanowienia służebności drogi ko- niecznej na użytkowaniu wieczystym oraz na rzecz użytkownika wieczystego, TPP 2000, nr 1–2; G. Karaszewski, O wynagrodzeniu za korzystanie z rzeczy wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli z wyłączeniem pozostałych, w: Księga Jubileuszowa Profesora Sławomira Dalki, red. Z. Szczurek, Gd. St. Prawn. 2011, nr 26; A. Karnicka -Kawczyńska, J. Kawczyński, Podział majątku dorobko- wego małżonków, MoP 2000, nr 7; A. Karnicka -Kawczyńska, J. Kawczyński, Współwłasność jako szczególna forma własności, Warszawa 2000; A. Karnicka -Kawczyńska, J. Kawczyński, Współwła- sność jako szczególna forma własności. Problematyka i wzory pism, Warszawa 2004; W.J. Katner, Charakterystyka przepisów prawa sąsiedzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis” 1976, nr 6; W.J. Kat- 20 Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl Tytuł I. Własność ner, Konstrukcja nadużycia prawa w stosunkach sąsiedzkich (art. 144 k.c.), SPE 1980, nr 23; W.J. Katner, Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982; W.J. Katner, Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, Łódź 1988; W.J. Katner, Ukształtowanie legi- tymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności, Pal. 1981, nr 5; W.J. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1995; W.J. Katner, Ustanowienie służebności dro- gi koniecznej, ZNUŁ 1973, nr 99; W.J. Katner, Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej, NP 1974, nr 9; W.J. Katner, Zagadnienie immisji pośrednich w prawie lokalowym i górniczym, „Acta Universitatis Lodziensis” 1986, nr 27; W.J. Katner, Zakres i przesłanki roszczenia negatoryjnego (szkic prawnoporównawczy), SPE 1983, nr 30; W.J. Katner, Zastosowanie art. 144 k.c. do różnego rodzaju immisji, „Acta Universitatis Lodziensis” 1978, nr 42; E. Kawala, Wzajemne roszczenie wła- ściciela nieruchomości i jej samoistnego posiadacza, Pal. 1994, nr 9–10; J. Kępiński, M. Kępiński, Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013; E. Klat -Górska, Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. I, Rej. 2004, nr 5; cz. II, Rej. 2004, nr 6; A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976; M. Kłos, Rozporządzenie udziałem należącym do spadku, dokonane bez zgody pozostałych spadkobierców, PS 1999, nr 11–12; M. Knyszczak, Dopuszczalność korzystania z cudzych nieruchomości, MoP 2001, nr 5; W. Kocon, Droga konieczna, Warszawa 1977; W. Kocon, Ochrona cywilnoprawna przeciwko niedozwolonym oddziaływaniom na nieruchomości sąsiednie (art. 144 k.c.), Pal. 1977, nr 12; W. Ko- con, Pojęcie działania w rozumieniu art. 144 kodeksu cywilnego, PiP 1978, nr 2; W. Kocon, Przekro- czenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia, NP 1970, nr 7–8; W. Kocon, Urządzenia na granicy gruntów, Pal. 1976, nr 11; W. Kocon, Z problematyki prawa są- siedzkiego (zagadnienia prawne powstałe w następstwie opadu owoców, przechodzenia korzeni i za- wieszania się gałęzi nad sąsiednią nieruchomością), NP 1976, nr 4; W. Kocon, Zakaz dokonywania robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia, NP 1975, nr 12; T.T. Koncewicz, „Sytuacje trwałe” i kompetencje ratione temporis Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji (ochrona własności), PS 2004, nr 5; J. Ko- pyra, Połączenie i ponowny podział nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożli- wiający ich racjonalne zagospodarowanie, Rej. 2006, nr 12; M. Korniłowicz, W sprawie formy peł- nomocnictwa udzielonego za granicą do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce, Rej. 1999, nr 10; K. Korzan, Ustanowienie drogi koniecznej oraz rozgraniczenie nieruchomości, Rej. 2005, nr 5; R. Kosier, Zakres pojęcia nieruchomości budynkowej w świetle art. 231 k.c., Rej. 2003, nr 9; E.M. Kosowski, Forma świadczenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1978, nr 1; E. Kosowski, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1957, nr 2; P. Kostański, Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy, Kraków 2004; T. Kot, Jeszcze o formie pełnomocnictwa udzielonego za granicą, Rej. 2001, nr 6; W. Kowal- ski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004; M. Kozik, Zgoda osoby trze- ciej na dokonanie czynności prawnej w świetle art. 63 k.c. – zagadnienia wybrane, cz. I, Rej. 2007, nr 3; P. Księżak, Naruszenie własności nieruchomości jako źródło bezpodstawnego wzbogacenia, Rej. 2006, nr 4; P. Księżak, Rzeczy niczyje, Rej. 2005, nr 4; P. Księżak, Zniesienie współwłasności gospo- darstwa rolnego (art. 213–218 k.c.), MoP 2013, nr 12; A. Kubas, Budowa na cudzym gruncie, War- szawa 1972; A. Kubas, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1966, nr 3; A. Kunicki, Stosu- nek art. 151 do art. 347 k.c., NP 1974, nr 1; A. Kunicki, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964; P. Kunicki, Umowa sprzedaży nieruchomości jako rzeczy przyszłej na tle prawnoporównaw- czym, „Studia Prawnicze” 2010, nr 3–4; T. Kurowska, Upowszechnienie prawa własności nierucho- mości, Katowice 1994; A. Kuźniar, Społeczno -gospodarcze aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej w środowisku wiejskim, ZNIBPS 1979, nr 11; A. Kuźniar, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1977, nr 10–11; R. Kwaśnicki, J. Sroka, Przejście wkładu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MoP 2005, nr 3; Z. Kwaśniewski, Nabycie własności rzeczy ruchomej od nie- uprawnionego, Pr.Spółek 1998, nr 10; B. Lackoroński, Ochrona własności nieruchomości przed im- misjami pośrednimi a ochrona dóbr osobistych – wybrane zagadnienia, „Studia Iuricica” 2010, nr 52; M. Legut, O przesłance dobrej wiary przy nabyciu własności rzeczy ruchomej zgubionej, skradzionej lub w inny sposób utraconej przez właściciela (art. 169 § 2 k.c.), PS 2001, nr 5; E. Łętowska, Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl 21 K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wybrane problemy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, nr 4; M. Łoboz, Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Aspekty praktycz- ne, PS 2012, nr 1; K. Łukawski, Wybrane zagadnienia na tle stosowania art. 145 k.c. do użytkowa- nia wieczystego, NP 1978, nr 10; M. Madey, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977; J. Majorowicz, w: Kodeks cywilny. Komen- tarz, t. 1, red. J. Ignatowicz, K. Pietrzykowski, Warszawa 1972; J. Majorowicz, Zmiany w kodeksie cywilnym, NP 1972, nr 2; A. Mączyński, Koncepcja własności w obowiązującym prawie polskim, w: Własność. Materiały konferencyjne, red. T. Wawak, Kraków 1990; C. Mik, Ochrona prawa włas- ności w prawie europejskim, w: O prawach człowieka w podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątko- wa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, red. T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996; K. Mikoda, K. Osajda, Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, red. E. Łętowska i K. Osajda, Warszawa 2008; R. Mikosz, Odpowiednie stosowanie przepisów o wła- sności nieruchomości gruntowej do włas ności złóż kopalin i innych fragmentów wnętrza ziemi, w: Ob- rót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; R. Mikosz, Prewencyjna ochrona praw rzeczowych, Katowice 1991; J. Moskała, Immisja jako dopuszczalna forma ingerencji w cudze prawo własności w prawie polskim w świetle orzecznictwa, w: Własność – idea, instytucje, ochrona, red. M. Sadowski, „Studia Erasmiana Wratislaviensis” 2009, nr 3; R. Moszyński, Zasiedzenie i roz- graniczenie, Warszawa 1959; K. Mularski, Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego a rękojmia za wady prawne, „Studia Prawnicze” 2012, nr 3–4; M. Nazar, Własność lokali. Podstawo- we zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1995; M. Nesterowicz, w: Kodeks cywilny z komenta- rzem, t. 1, red. J. Winiarz, Warszawa 1989; Z.K. Nowakowski, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum1977; A. Oleszko, Kognicja sądu wieczystoksięgowego w postępowaniu o wpis prawa na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej w trybie art. 231 kodeksu cywilnego, cz. I, Rej. 2002, nr 2–3; cz. II, Rej. 2002, nr 4; A. Oleszko, Odpowiedzialność notariusza za szkodę powstałą w związku z błędną wy- kładnią prawa (uwagi na tle wyroku SN z dnia 7 listopada 1997 r. II CKN 420/97), Rej. 1998, nr 7–8; A. Oleszko, Realizacja roszczenia Skarbu Państwa jako właściciela na podstawie umowy z art. 231 § 2 k.c. a wymóg przetargowego trybu rozporządzenia nieruchomością, Rej. 2001, nr 12; K. Osajda, Rzeczy znalezione – orzekanie o przejściu na własność Skarbu Państwa de lege ferenda, Rej. 2009, nr 9; R. Pabis, Wniesienie aportu (w szczególności prawa własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania) do spółki kapitałowej, Rej. 2006, nr 6; R. Pastuszko, Rozwiązanie umowy z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalne, Rej. 2007, nr 1; B. Pawlak, Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, PS 2013, nr 9; J. Pazdan, Forma czynności prawnych dokonanych na ziemiach polskich w czasie dru- giej wojny światowej, Rej. 2005, nr 9; J. Pazdan, Forma pełnomocnictwa udzielonego za granicą do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce, Rej. 1999, nr 5; J. Paz- dan, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rej. 1994, nr 1; M. Pecyna, Współwłasność a wielopodmio- towość strony umowy, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013; J.St. Piątowski, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossoli- neum 1977; J. Pietrzykowski, Roszczenie o wykup działki objętej zabudową (art. 231 § 1 k.c.) w sto- sunkach majątkowych między małżonkami, w: Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej profesora J. Winiarza, red. S. Wójcik, Warszawa 1990; M. Podrecka, Rę- kojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej, Warszawa 2011; M. Podrecka, Roszczenia współwłaścicieli o dopuszczenie do współposiadania i wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej, Rej. 2011, nr 12; A. Policiński, Z problematyki prawnej budynków wzniesionych na cudzym gruncie, Pal. 1968, nr 6; A. Pyrzyńska, Rozwiązanie umowy przez strony, Warszawa 2000; M. Pyziak- -Szafnicka, Własność komunalna w kodeksie cywilnym, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Mate- riały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8–10 października 2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006; Z. Radwański, Czy klauzula generalna społeczno -gospodarczego prawa powinna okreś lać treść prawa własności?, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rud- nickiego, Warszawa 2005; Z. Radwański, Elektroniczna forma czynności prawnej, MoP 2001, nr 22; Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości po dniu 15 lipca 2006 r. a przed wejściem w ży- cie nowej regulacji prawnej art. 179 k.c., MoP 2006, nr 15; Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi 22 Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl Tytuł I. Własność de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, „Przegląd Legislacyjny” 2001, nr 2; B. Rakoczy, Wykonywanie roszczenia negatoryjnego w ochronie środowiska, PS 2008, nr 9; W. Roz- wadowski, Koncepcje treści prawa własności w prawie polskim, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofi arowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i sie- demdziesięciolecie urodzin, ks. 2, Białystok–Katowice 2010; S. Rudnicki, Budowa na cudzym grun- cie, w: S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2005; S. Rudnicki, Inaczej o nieru- chomości jako wkładzie do spółki cywilnej, Rej. 2001, nr 1; S. Rudnicki, Jeszcze na temat stosunku artykułu 151 do artykułu 347 k.c., NP 1974, nr 5; S. Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa 2010; S. Rudnicki, Nowe problemy zasiedzenia, MoP 1976, nr 7; S. Rudnicki, Prawo do grobu. Za- gadnienia cywilistyczne, Kraków 1999; S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1976; S. Rudnicki, Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna, Kraków 1998; S. Rudnicki, Własność nieruchomości, Warszawa 2012; R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005; R. Rykowski, Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpie- czenie nieruchomości, PPH 1995, nr 6; T. Siemiątkowski, P. Radomski, Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności. Zagadnienia wybrane, PS 2000, nr 11–12; A. Sinkiewicz, Umowna realizacja rosz- czeń z art. 231 k.c., NPN 1999, nr 2; J. Skąpski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, „Studia Cywili- styczne” 1969, nr 13–14; J. Skąpski, w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań – część szczególna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976; E. Skowrońska, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1997; E. Skowrońska -Kuśnierz, Roszczenia po- siadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów, NP 1974, nr 1; K.P. Sokołowski, Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, PiP 2010, nr 10; K.P. Sokołowski, Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia nieruchomości, R.Pr. 2011, nr 2; K.P. Sokołowski, Zasiedzenie lokalu i budyn- ku warszawskiego, PS 2011, nr 2; S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci W. Czachórskiego, red. J. Błeszczyński, J. Rajski, Warszawa 1985; K. Stefaniuk, Forma umów zobo- wiązujących do rozporządzeń wymagających formy szczególnej, PS 2010, nr 11–12; K. Stefaniuk, Nieważność umowy o przeniesienie własności nieruchomości zawartej przez osobę niebędącą właścicie- lem, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Ma- rii Poźniak -Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007; A. Stelmachowski, Przedmiot własności w prawie cywilnym, w: Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa ku czci prof. T. Dybowskiego, „Studia Iuridica” t. 21, Warszawa 1994; A. Stelmachowski, w: System Prawa Prywatnego, t. III, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003; M. Strus, Dwa sposoby powierniczego zabezpieczenia kredytu, Pal. 1997, nr 11–12; Z. Strus, Postępowanie regulacyjne a ochrona praw osób trzecich, PS 1998, nr 3; B. Swaczyna, Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004; B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012; J. Szachułowicz, Nabycie wła- sności nieruchomości rolnej przez małżonków na podstawie art. 231 k.c., Pal. 1974, nr 7–8; J. Sza- chułowicz, Nowe prawo wodne z komentarzem, Warszawa 2003; J. Szachułowicz, Status prawny wspólnot gruntowych, PS 2002, nr 9; J. Szachułowicz, Własność publiczna (powstanie, przekształca- nie, funkcje, zarządzanie), Warszawa 2000; M. Szaciński, Dobra wiara posiadacza nieruchomości jako przesłanka zasiedzenia, Pal. 1998, nr 5–6; P. Szafarz, Odpadnięcie podstawy prawnej w kontek- ście reguły kauzalności, PUG 1996, nr 4; A. Szlęzak, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przy- szłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, Rej. 1995, nr 2; K. Sznajder, Charak- ter prawny roszczenia współwłaściciela o zwrot nakładów na rzecz wspólną, Rej. 2009, nr 2; R. Szostak, Przetargowe formy ustalania nabywców nieruchomości publicznych, cz. I, Rej. 2006, nr 12; cz. II, Rej. 2007, nr 1; A. Szpunar, Dobra wiara jako przesłanka nabycia własności ruchomo- ści od nieuprawnionego, PiP 1997, nr 7; A. Szpunar, Nabycie własności nieruchomości na rzecz ma- jątku wspólnego przez jednego z małżonków, Rej. 1996, nr 3; A. Szpunar, Nabycie własności rucho- mości od nieuprawnionego, Kraków 1999; A. Szpunar, Odstąpienie od umowy o przeniesienie własności nieruchomości, Rej. 1995, nr 6; A. Szpunar, O powierniczych czynnościach prawnych, Rej. 1993, nr 11; A. Szpunar, O zakłóceniach w korzystaniu z odbioru telewizyjnego, Pal. 1986, nr 7; A. Szpunar, Ruchomości w dobrej wierze a małżeńskie prawo majątkowe, PS 1997, nr 7–8; A. Szpu- nar, Utrata możliwości korzystania z rzeczy, Rej. 1998, nr 10; A. Szpunar, Uwagi na temat uzasad- nienia przepisu art. 169 k.c., PPH 1997, nr 8; A. Szpunar, Wydanie jako przesłanka nabycia własno- ści od nieuprawnionego, Rej. 1999, nr 1; A. Szpunar, Zakres formy notarialnej przy przeniesieniu Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl 23 K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe własności nieruchomości, NP 1987, nr 9; J. Sztombka, Kilka uwag na tle stosowania art. 231 k.c., NP 1976, nr 12; R. Sztyk, Kościoły i związki wyznaniowe jako podmioty czynności prawnych w prak- tyce notarialnej, cz. I, Rej. 2005, nr 1; cz. II, Rej. 2005, nr 2; R. Sztyk, Nabywanie i zbywanie nieru- chomości przez kościelne osoby prawne, Rej. 2005, nr 6; R. Sztyk, Nowe zasady zrzeczenia się własno- ści nieruchomości, Rej. 2003, nr 4; R. Sztyk, Zakres sprostowania oczywistych błędów czynności notarialnych, Rej. 2000, nr 5; P. Szyszka, Odszkodowanie ubezpieczeniowe w wypadku utraty posia- dania przez nabywcę z art. 169 § 2 k.c., PS 1997, nr 1; Z. Świeboda, Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, PS 1999, nr 3; R. Świrgoń -Skok, Niektóre elementy romani- styczne w roszczeniu windykacyjnym polskiego kodeksu cywilnego, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe” 1999, nr 27; G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie na zabezpieczenie (praktyka, konstrukcja, dopusz- czalność, przedmiot), Kraków 1996; R. Trzaskowski, Korzystanie przez przedsiębiorstwa energetycz- ne z cudzych nieruchomości, cz. I, Rej. 2003, nr 11; cz. II, Rej. 2003, nr 12; R. Trzaskowski, Powsta- nie i charakter prawny roszczenia posiadacza o zwrot nakładów (art. 226 k.c.), Pal. 2008, nr 7–8; R. Trzaskowski, Problematyka zasiedzenia nieruchomości państwowych (w świetle uchwały Sądu Naj- wyższego z 31 stycznia 2002 r.), „Prawo w Działaniu” 2006, nr 1; R. Trzaskowski, Roszczenie o wy- nagrodzenie za korzystanie z rzeczy przeciwko posiadaczowi służebności, Pal. 2007, nr 11–12; R. Trzaskowski, Skuteczność czynności prawnej dokonanej bez wymaganej ustawą zgody współwłaści- ciela (art. 199 i 201 k.c.), Pal. 2010, nr 11–12; R. Trzaskowski, Wpływ zasiedzenia na możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających, Pal. 2013, nr 3–4; Pal. 2013, nr 5–6; R. Trzaskowski, Zasie- dzenie własności w perspektywie kodyfi kacyjnej, w: Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011; M. Uliasz, Czyn- ności przekraczające zakres zwykłego zarządu, cz. I, MoP 2002, nr 18; cz. II, MoP 2002, nr 19; M. Uliasz, Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PS 2004, nr 4; M. Warciński, Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.), Pal. 2013, nr 7–8; M. Warciński, Po- dział rzeczy quoad usum, PiP 2011, nr 9; M. Warciński, Pojęcie budynku lub innego urządzenia w art. 231 k.c., w: Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Spra- wiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011; M. Warciński, Wynagrodzenie za ustanowienie słu- żebności drogi koniecznej, PiP 2010, nr 7; A. Wasilewski, Actio negatoria jako instrument prawny ochrony (w świetle prawa polskiego), w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. II, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków 2010; J. Wasilkowski, Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim, Warszawa 1972; J. Wasilkow- ski, Z cywilnoprawnej problematyki własności (zagadnienia wybrane), PiP 1971, nr 3–4; M. Wilke, Nabycie własności rzeczy ruchomej na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną, Warszawa–Poznań– Toruń 1980; J. Winiarz, w: Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. J. Winiarz, Warszawa 1989; A. Wołoszczak, Ograniczenia prawa własności (na tle Konstytucji RP z 1997 roku), w: Krytyka pra- wa. Niezależne studia nad prawem, t. I, Własność, red. J. Jabłońska -Bonca, Warszawa 2009; P. Wój- cik, Nabycie własności przez małżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej, Rej. 2004, nr 2; P. Wójcik, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Ossoli- neum 1997; S. Wójcik, Realizacja roszczeń z art. 231 kodeksu cywilnego w drodze umowy, w: Pro- blematyka prawna nieruchomości w praktyce notarialnej. I Ogólnopolska Notarialna Konferencja Na- ukowa, red. M. Kuryłowicz, Lublin 1995; S. Wójcik, Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym, ZNUJ Pr. Prawn., Kraków 1965, z. 21; S. Wójcik, Zasiedzenie jako sposób nabycia praw podmiotowych (znaczenie oraz próba oceny niektórych uregulowań), w: Rozprawy z prawa cy- wilnego. Księga dla uczczenia pracy naukowej prof. W. Czachórskiego, Warszawa 1985; S. Wójcik, Z problematyki międzyczasowego prawa zasiedzenia nieruchomości (w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2000 r.), PS 2001, nr 5; S. Wójcik, Z problematyki użytkowania wieczystego (uwagi w związku z uchwałą siedmiu sędziów SN z dnia 11 grudnia 1975 r. III CZP 63/75), NP 1977, nr 6; K. Wręczycka, Wniesienie nieruchomości na własność do spółek osobowych, Rej. 2004, nr 9; J. Wszołek, Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia, TPP 2011, nr 2; M.A. Zachariasiewicz, Rozwój nauki o zasiedzeniu czy ślepy zaułek? Koncepcja wyłączającego zasiedzenie „imperialnego” władztwa Skarbu Państwa, Rej. 2005, nr 9; K. Zaradkiewicz, Ochrona nabywcy niektórych dóbr od nieuprawnionego – favor commercialis czy problem przedmiotu obrotu, w: Prawo hand lowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010; K. Zawada, Nabycie 24 Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl Tytuł I. Własność Art. 126–139 w dobrej wierze rzeczy ruchomej od nieuprawnionego a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, w: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofi arowana Profeso- rowi Józefowi Skąpskiemu, red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar, Kraków 1994; J. Zawadzka, Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012; A. Zieliński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie wie- rzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rej. 1996, nr 7–8; W. Ziętek, Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze przemilczenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PS 2009, nr 5. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 126–139 (uchylone). Zmiany przepisów o własności i innych prawach rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . s. 26 Ustawowe przekształcenia własnościowe od 1989 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 29 Własność prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 30 Własność państwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31 Własność jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 37 Własność Kościołów i związków wyznaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39 Przedmiot własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40 Uchylone artykuły dotyczyły: Art. 126 – defi nicji własności społecznej, Art. 127 – powszechnego obowiązku ochrony własności społecznej, odszkodo- wania dla obywatela, który – chroniąc tę własność – poniósł szkodę na osobie lub mieniu, Art. 128 – własności przysługującej „niepodzielnie” państwu, Art. 129 – dyrektywy interpretacyjnej przepisów Kodeksu uwzględniającej, że własność społeczna pozostaje „pod szczególną ochroną prawa”, Art. 130 – określenia przedmiotu własności indywidualnej, Art. 131 – dyrektywy interpretacyjnej przepisów Kodeksu uwzględniającej „opiekę”, którą państwo otacza indywidualne gospodarstwa rolne „pracujących chłopów”, Art. 132–133 – określenia przedmiotów własności osobistej, Art. 134 – defi nicji domu jednorodzinnego, Art. 135 – określenia, jakie lokale mogą być przedmiotem odrębnej własności, Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka www.lexisnexis.pl 25 Art. 126–139 K.C. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Art. 136–137 – określenia nieruchomości lokalowych i ustanowienia odrębnej własności lokali, Art. 138 – przesłanek dopuszczalności – bez zmiany przeznaczenia – wynajmo- wania lokali stanowiących własność osobistą, Art. 139 – dyrektywy interpretacyjnej przepisów Kodeksu uwzględniającej „cał- kowitą ochronę”, którą państwo poręcza, własności osobistej. ZMIANY PRZEPISÓW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Komentarz. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: