Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 003546 21781245 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - część ogólna. Tom II - ebook/pdf
Kodeks karny - część ogólna. Tom II - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1240
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2311-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom II. Komentarz do artykułów 32–116 stanowi obszerne omówienie przepisów regulujących problematykę: kar i środków karnych, powrotu do przestępstwa, środków probacyjnych, zbiegu przestępstw, środków zabezpieczających, przedawnienia, zatarcia skazania oraz odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą. Opracowanie zawiera również komentarz do nowelizacji dotyczącej instytucji obrony koniecznej, środków karnych, a także nowych art. 92a, 107a, 115 § 22 i 23 oraz art. 114a, jak również wszystkich innych zmian Kodeksu włącznie z ustawą z 20.1.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Część ogólna Tom II Komentarz do artykułów 32–116 Pod redakcją dr. Michała Królikowskiego prof. Roberta Zawłockiego 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks karny. Część ogólna Tom II Kodeks karny Część ogólna Komentarz do artykułów 32–116 Tom II Redaktorzy Dr Michał Królikowski Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Autorzy dr Magdalena Błaszczyk, dr Joanna Długosz, dr Michał Królikowski, dr Jerzy Lachowski, dr Andrzej Sakowicz, doc. dr Anna Walczak-Żo- chowska, dr Wojciech Zalewski, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, dr Sławomir Żółtek 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Propozycja cytowania: R. Zawłocki, [w:] Królikowski, Zawłocki, Komentarz KK, t. II, art. 32, Nb 1, wyd. 2, Warszawa 2011 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978-83-255-2041-0 ISBN e-book 978-83-255-2311-4 Autorzy Dr Magdalena Błaszczyk Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 106–108, 116 Dr Joanna Długosz Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Objaśnienia do art. 62–63, 93–100 Dr Michał Królikowski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Biura Analiz Sejmowych Objaśnienia do art. 53 i art. 55–56 (wspólnie z S. Żółtkiem), 114a (wspólnie z A. Sakowiczem) Dr Jerzy Lachowski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Objaśnienia do art. 66–84a Dr Andrzej Sakowicz Adiunkt w Zakładzie Polityki Kryminal- nej Uniwersytetu w Białymstoku; ekspert Biura Analiz Sejmowych Objaśnienia do art. 64–65, 101–105, 109–114, 114a (wspólnie z M. Króli- kowskim) Doc. Dr Anna Walczak- -Żochowska Docent w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 54 Dr Wojciech Zalewski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art. 39–52, 57a, 60–61 Prof. UAM Dr Hab. Robert Zawłocki Profesor, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Objaśnienia do art. 32–38, 115 Dr Sławomir Żółtek Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Objaśnienia do art. 53, i art. 55–56 (wspólnie z M. Królikowskim), art. 57, 58–59, 85–92a V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Kodeks karny Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . . . . . . . . Art. 53–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Powrót do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66–84a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–92a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101–105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 28 89 94 98 268 272 412 415 429 462 467 470 683 686 708 801 805 816 906 907 935 967 968 977 VII Spis treści Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Art. 109–114a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . . . . . . 1090 Art. 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 Art. 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 VIII Przedmowa Prezentowany Czytelnikowi Komentarz do Części ogólnej Kodeksu karnego, opublikowany przez Wydawnictwo C. H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, jest drugim wydaniem stosunkowo nowej pozycji w ofercie Wydawnictwa. Wydany w tej serii dekadę temu komentarz pod redakcją Pani Profesor Genowefy Rejman, autorstwa tejże, Pani Profesor Ewy Bieńkowskiej, Pani Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej oraz Pani Profesor Janiny Wojciechowskiej, choć nie został w pełni wznowiony, zachowuje większość swoich walorów teoretycznych. Wybrane części, odpowiednio uaktualnione, pojawiły się jako samodzielne opracowania zatytułowane: Zasady odpowiedzialności karnej i objęły części autorstwa prof. B. Kunickiej-Michalskiej (2007) oraz prof. G. Rejman (2009). Od początku obowiązywania Kodeksu karnego doktryna i orzecznictwo dopracowały się już stosunkowo stabilnego i pogłębionego dorobku. Jednocześnie kontrowersje teoretyczne dotyczące założeń Kodeksu i pro- blemy praktyczne z aplikacją jego postanowień dały dostatecznie wyraźnie znać o sobie. Projektodawcy Kodeksu postawili sobie tyleż oczywiste, co ambitne zadanie opracowania aktu prawnego, który odpowiadałby demokratycznej rzeczywistości. Zmiana sposobu rozumienia istoty i roli wzorców konstytucyjnych w procesie stanowienia i stosowania prawa karnego odpowiedziała na intuicję jego twórców, tworząc dla karnisty niemal nowy przedmiot specjalizacji. W trakcie ostatnich lat podstawo- wym przedmiotem sporu na tle regulacji kodeksowej stała się również problematyka surowości polityki karnej, zasada proporcjonalności, zmiany w zakresie metod wykładni przepisów prawa karnego, jak również rozwój bardziej samodzielnych części prawa pozakodeksowego, jak np. prawa karnego gospodarczego, które uwypukliły zagadnienie subsydiarności prawa karnego. Dogmatyka skoncentrowała się tymczasem wokół problemu normy prawnokarnej, a badania nad jej konstrukcją i konsekwencjami dla struktury przestępstwa wyznaczyły przedmiot dociekań we wiodących ośrodkach akademickich. Jednocześnie znakomita część literatury karnoprawnej została poświęcona nowym wątkom, wśród których pierwszoplanowe miejsce zajmuje problematyka prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. Z tych wszystkich powodów niniejszy Komentarz został opracowany w oparciu o odmienne założenia konstrukcyjne od funkcjonujących na rynku wydawniczym samodzielnych (jednotomowych) komentarzy do Części IX Przedmowa ogólnej, w szczególności tomów pod redakcją prof. Andrzeja Zolla, prof. Jacka Giezka i prof. Andrzeja Wąska. Ma on w naszym zamyśle wyróżniać się zakresem uwzględnienia konstytucyjnych uwarunkowań odpowiedzial- ności karnej, powiązań systemowych, w tym wynikających z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego systemu prawa i kodyfikacji, ustawodawstwa obcego oraz stanowiących znak współczesnego stosowania prawa implikacji wspólnotowych do regulacji karnoprawnej, jak też genezy rozwiązań kodeksowych. Tam, gdzie było to merytorycznie uzasadnione, większość uwag do rozdziałów lub artykułów została w podobny sposób zorganizowana, aby Czytelnik mógł w uporządkowany sposób zapoznać się z tymi wszystkimi odniesieniami, ułatwiającymi zrozumienie instytucji i proces interpretacji tekstu prawnego. Można dostrzec również, że przyznając dogmatyce prawnokarnej funkcję porządkowania rozumowania, optujemy za funkcjonalnym podejściem do procesu ustalania podstaw odpo- wiedzialności karnej, stosowaniem struktur mieszanych, których ostateczny kształt zależy od konkretnego kontekstu aksjologicznego i normatywnego, jak również materialnej wiarygodności rozstrzygnięcia. Postanowiliśmy również zróżnicować charakter uwag Komentarza. Kierując go przede wszystkim do praktyków i stosujących prawo karne, uwzględnialiśmy różne poziomy argumentacji prawniczej. Z tego też powodu Czytelnik znajdzie np.: systemowe wprowadzenie, szerokie uwagi teoretyczne na temat struktury przestępstwa i konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności, jak również i takie uwagi, których konstrukcję wyznaczają potrzeby bezpośredniej aplikacji przepisów do konkretnych przypadków lub proces dowodzenia podstaw odpowiedzialności karnej konkretnego sprawcy. Dzięki temu mamy nadzieję, że w Komentarzu będzie można odnaleźć uwagi przydatne przy redagowaniu skargi konstytucyjnej, pytania prawnego, jak i przy rozstrzyganiu problemów praktyki. Autorami Komentarza są przede wszystkim rozpoznawani przedstawiciele młodszego pokolenia polskiej karnistyki, pracujący w wiodących ośrodkach uniwersyteckich i organach tworzenia lub stosowania prawa. Cieszy nas to, że udało się zgromadzić zespół z różnych środowisk naukowych, a mimo to zachować dostatecznie spójne założenia teoretyczne Komentarza. Każdy z Autorów odpowiada za swoją część, ale podstawowe konstrukcje zostały przez nas przedyskutowane; podjęliśmy przy nich wysiłek osiągnięcia możliwie największego porozumienia. Jednocześnie mamy świadomość, że pierwsze wydania tak obszernego dzieła są zawsze w pewnym stopniu dopiero początkiem drogi nad doskonaleniem i ujednolicaniem opracowania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które mogą pomóc w tej pracy. Do przygotowania nowego wydania, niewiele ponad rok od wprowadzenia tego tytułu na rynek wydawniczy, skłoniły nas zmiany legislacyjne oraz wyczerpanie się poprzedniego nakładu. Skorzystaliśmy z okazji, by poprawić X Przedmowa te niedoskonałości, które zauważono przy lekturze komentarza. Niektóre jego części zostały przy tym istotnie zmodyfikowane. Czytelnikom pierwszego tomu pragniemy zwrócić uwagę na dwa niedo- patrzenia, które zmaterializowały się w jego druku. Po pierwsze, Autorem wprowadzenia do art. 18–24 (s. 582–601, Nb 118–136) jest pan dr Andrzej Sakowicz, a nie – jak mylnie oznaczono – prof. dr hab. Robert Zawłocki. Po drugie, tekst zamieszczony w pkt IX komentarza do art. 1 KK, zatytułowany „Problematyka sprowadzenia skutku” (s. 183–217, Nb 147–202), stanowi wprowadzenie przed art. 2 KK, nie zaś część komentarza do powołanej wcześniej jednostki redakcyjnej Kodeksu. Za niedogodności z tym związane przepraszamy; obciążają one odpowiedzialnością wyłącznie redaktorów tomu. Pragniemy jednocześnie wyrazić podziękowanie wszystkim tym, których uwagi lub osobiste wsparcie przyczyniły się do lepszego kształtu opracowa- nia, w szczególności: prof. Lechowi Gardockiemu, dr. Zbigniewowi Jędrze- jewskiemu, prof. Andrzejowi Markowi, prof. dr. hab. Lechowi Paprzyckiemu, dr. Piotrowi Radziewiczowi, Wojciechowi Odrowążowi-Sypniewskiemu, prof. UAM dr. hab. Pawłowi Wilińskiemu, prof. UJ dr. hab. Włodzimierzowi Wróblowi, SSN Stanisławowi Zabłockiemu, prof. dr. hab. Eleonorze Zieliń- skiej. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Krzysztofowi Szczuckiemu – asystentowi towarzyszącemu pracom redakcyjnym. Michał Królikowski Uniwersytet Warszawski Robert Zawłocki Uniwersytet michal.krolikowski@uw.edu.pl im. A. Mickiewicza w Poznaniu zawlocki@amu.edu.pl XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpImpMasU . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) BezpImpMasU z 1997 r. ustawa z 22.8.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.) Decyzja Ramowa ENA Decyzja ramowa Rady z 13.6.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkow- skimi (Dz.Urz. UE L 190 str. 1) DośZwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.1.2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) DozElU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) EKPCz . . . . . . . . . . . . . Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GryHazU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IPNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Na- rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKWP . . . . . . . . . . . . . dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo- wego z 23.9.1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (t.j. Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107) Konwencja berlińska . . Konwencja z 19.5.1978 r. o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami (Dz.U. z 1980 r. Nr 8, poz. 21) Konwencja Rady Europy z 21.3.1983 r. o przeka- zywaniu osób skazanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279) Konwencja strasburska KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPD . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja z 20.11.1989 r. o prawach dziecka cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPP UE . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 303/1) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra- wach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OchrZPsychU . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psy- chicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OgłAktNorU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) PDPCz . . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwa- lona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed- noczonych w Paryżu 10.12.1948 r. PlanRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochro- nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PNarkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narko- manii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. Nr 100, poz. 696 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrRuchDrog . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) SMTK . . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) SOFA . . . . . . . . . . . . . . Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych sporządzona w Londynie 19.6.1951 r. StGB . . . . . . . . . . . . . . Strafgesetzbuch – kodeks karny Republiki Fede- ralnej Niemiec TFUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. od 1.12.2009 r.) XV Wykaz skrótów TUE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. do 30.11.2009 r.) UmMiędzU . . . . . . . . . ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodo- wych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUROJUST . . . . . . . . . Europejski Urząd na rzecz Współpracy Sądowej MTK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTKJ . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugo- sławii MTW . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Wojskowy MTKR . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy sąd apelacyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) SN (IW) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy Izba Wojskowa SN (PIKiW) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Karnej i Wojskowej . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Karnej SN (PSIK) SO . . . . . . . . . . . . . . . . SPI . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny sąd okręgowy 3. Publikatory i czasopisma Ann. UMCS . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska . . . . . . . . Archiwum Kryminologii (w latach 1933–1939 Arch. Krym. Archiwum Kryminologiczne) AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BPK . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPiE . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawne i Ekonomiczne CzPKiNP . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa Dz.U. EP . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Głos S. GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GPr. GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSiP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP – Prz. Orz. . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecz- . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza nictwa Ius Novum Informator Prawniczy Jurysta GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inf. Pr. Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . KF . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Filozoficzny KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NStZ . . . . . . . . . . . . . . . Neue Zeitschrift fûr Srafrecht OETS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawie- dliwości ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyj- nego OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych OTK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy XVII . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy Wykaz skrótów OTK-A . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Se- ria A . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PLeg. PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego PPEg . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPen. PPiA . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPol. PPPubl. Pr. i Pod. Prob. PK . . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob. Praw. . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. . . . . . . . Prokuratura i Prawo – dodatek: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Na- czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego” PS . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSejm. PWP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SE . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie SI SKKiP . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne Kryminalistyczne i Pe- . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica nitencjarne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Europejskiego Trybunału Spra- wiedliwości ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ PP . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Przegląd Prawniczy ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNWSO . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej XVIII Wykaz skrótów ZPBAS . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawne Uniwersytetu Kardynała Stefana Kancelarii Sejmu ZStW . . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift fûr die gesamte Strafrechtwissenschaft Wyszyńskiego 4. Inne skróty artykuł część litera . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny . . . . . . . . . . . . . . . . art. cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . ENA . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Aresztowania KGP . . . . . . . . . . . . . . . Komenda Główna Policji KKPK . . . . . . . . . . . . . Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego KRK . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny lit. n. Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. pkt por. post. poz. red. t. t.j. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uw. wyr. z. ze zm. zd. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . pozycja redakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt ze zmianami zdanie zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - część ogólna. Tom II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: