Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 006671 21529720 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221 - ebook/pdf
Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 981
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4566-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Dwutomowy komentarz do Kodeksu karnego, części szczególnej stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej KK, pod redakcja wybitnych karnistów – praktyków: adwokata, prof. Roberta Zawłockiego i dr hab. Michała Królikowskiego.

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w  rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221) .

Opracowanie :

» uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami:

» prezentując zagadnienia od strony doktryny i praktyki  sądowej dostarcza praktycznych argumentów do obrony klienta,

» zawiera bogate orzecznictwo oraz poglądy doktryny na konkretne problemy,

» napisane przez wybitnych karnistów –praktyków gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy komentarz wyróżnia się szczegółową  strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym podziałem zagadnień oraz hasłami przedmiotowymi, rozpoczynającymi każdy numerowany akapit.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny. Część szczególna Tom I DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny Część szczególna Tom I Komentarz . Art. 117–221 Redaktorzy Dr hab. Michał Królikowski Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Autorzy dr Magdalena Budyn-Kulik; dr Rafał Citowicz; dr Joanna Długosz; dr Dominika Dróżdż; dr Elżbieta Hryniewicz; dr Sławomir Hypś; dr Wojciech Janyga; dr hab. Michał Królikowski; dr Jan Kulesza; dr Marek Kulik; dr Paweł Nalewajko; dr Paweł Petasz; dr hab. Andrzej Sakowicz WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 J. Kulesza, w: Królikowski, Zawłocki, Komentarz KK, t. I, art. 117, Nb 1, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Magdalena Budyn-Kulik/Marek Kulik: objaśnienia do art. 197–205 Poszczególne części komentarza opracowali: Rafał Citowicz: objaśnienia do art. 173–180 Joanna Długosz: objaśnienia do art. 212–217a Dominika Dróżdż: objaśnienia do art. 117–126b Elżbieta Hryniewicz: objaśnienia do art. 218–221 Sławomir Hypś: objaśnienia do art. 206–211a Wojciech Janyga: objaśnienia do art. 194–196 Michał Królikowski: objaśnienia do art. 148–162 Michał Królikowski/Andrzej Sakowicz: objaśnienia do art. 189–193 Jan Kulesza: objaśnienia do art. 127–147 Paweł Nalewajko: objaśnienia do art. 181–188 Paweł Petasz: objaśnienia do art. 163–172 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4565-9 ISBN e-book 978-83-255-4566-6 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117–126b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . Art. 163–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 181–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206–211a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–217a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 218–221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności VII IX 3 3 4 58 62 128 130 184 187 190 310 313 371 379 380 443 446 514 520 578 579 582 597 600 601 720 723 730 791 792 794 860 861 937 V Przedmowa Przedkładamy Czytelnikowi dwa tomy komentarza do Części szczególnej Kodeksu karnego, przygotowane przez Wydawnictwo C.H. Beck w ramach serii „Duże Komentarze Becka”. Jest to kontynuacja zamysłu stworzenia obszernego komentarza do tego kodeksu, z elementami zarysu systemu prawa karnego. W rezultacie, na rynku pojawia się komentarz czterotomowy, który z pewnością jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem tego typu na rynku wydawniczym. Założenia Redaktorów pozostają wciąż takie same, jak w przypadku dwutomowego komen- tarza do Części ogólnej Kodeksu karnego. Wobec ogromnego dorobku wybitnych profesorów prawa karnego na płaszczyźnie komentatorskiej, w tym projekcie wydawniczym zwróciliśmy się ku obiecującym autorom młodszego pokolenia. W ten sposób chcielibyśmy utworzyć forum wymiany poglądów naukowców, którzy w większym stopniu są otwarci na pozadogmatyczny aspekt prawa karnego, jak również na dostrzeganie związków prawa karnego materialnego z europejskim prawem karnym, prawem międzynarodowym oraz Konstytucją RP. Dodajmy, że każdy z nich ma już spore doświadczenie w praktyce stosowania lub stanowienia prawa. Nie narzucamy określonej formalnej i ścisłej struktury przestępstwa, choć zdecydowaliśmy się stosunkowo nowatorsko uporządkować tezy komentatorów przy omawianiu danego typu czynu zabronionego. Czytelnik otrzymuje treść objaśnień zorganizowaną przejrzyście i jednolicie w obrębie obu tomów. Ich układ akcentuje związki systemowe prawa karnego z innymi dziedzinami prawa (odrębna część poświęcona normie sankcjonowanej), zarzucalność wyodręb- nioną od strony podmiotowej oraz oddzielnie omówione dozwolenia przełamujące bezprawność. Uważamy, że tendencje widoczne w przygotowywanych systemowych nowelizacjach Kodeksu karnego, podobnie jak i w orzecznictwie SN, coraz wyraźniej podążają śladami tzw. krakowskiej szkoły prawa karnego (struktury przestępstwa). W pierwszym tomie komentarza do części ogólnej wskazujemy, że jakkolwiek określona struktura przestępstwa ma raczej znaczenie pragmatyczne i analityczne, stąd nie może być traktowana jako dogmat, o tyle generalna recepcja ww. propozycji jest atrakcyjna z tego powodu, że najlepiej oddaje ona ideę subsydiarności prawa karnego oraz umożliwia prokonstytucyjną i proeuropejską wykładnię jego przepisów. Odpowiada ona w szczególności konstrukcji art. 1 KK. Ponadto, pozwalając na rozbicie bezprawności na normę sankcjonowaną i sankcjonującą, nie zmusza mimo to do bezwzględnego podporządkowa- nia się słownictwu i konkretnym rozstrzygnięciom proponowanym przez wspomnianych autorów, jak również nie przesądza o tym, że zachowa ona aktualność we wszystkich przypadkach spraw poddawanych analizie. Dwa tomy komentarza do Części szczególnej Kodeksu karnego funkcjonują obok dotychcza- sowego komentarza pod redakcją śp. Prof. A. Wąska, wydawanego również przez Wydawnictwo C.H. Beck. Nowy komentarz różni od dotychczasowego bardziej praktyczny profil oraz odmienne określenie i uporządkowanie objaśnień. Zastosowana w nim interpretacja karnistyczna ma w mniejszym stopniu charakter dogmatyczy. Podobnie jak przy pierwszym wydaniu komentarza do Części ogólnej mamy świadomość, że dzieło zbiorowe, zwłaszcza tak obszerne, wymaga stałego doskonalenia – nadawania mu większej spójności, uzupełniania o nowe wątki i opracowania w doktrynie prawa karnego oraz bardziej wnikliwą analizę orzecznictwa. Mamy jednak nadzieję, że już ta wersja opracowania spotka się z przychylnym odbiorem. Będziemy wielce zobowiązani za podpowiedzi, uwagi i krytykę. Michał Królikowski michal.krolikowski@uw.edu.pl Robert Zawłocki zawlocki@amu.edu.pl VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABWiAWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) AlkU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) BezpImMasU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych BrońU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) ChorZawR . . . . . . . . . . . . . . z 2012 r. poz. 576) rozporządzenie RM z 30.6.2009 r. w sprawie chorób zawodo- wych (Dz.U. Nr 105, poz. 869 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) decyzja ramowa 2002/946/WsiSW . . . . . . . . . decyzja ramowa Rady 2002/946/WSiSW z 28.11.2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.Urz. WE L Nr 328, s. 1) DochJSTU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery- torialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121 ze zm.) DokChorZawR . . . . . . . . . . . DozTechU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) dyrektywa 2002/90/WE . . . . . dyrektywa Rady 2002/90/WE z 28.11.2002 r. definiująca uła- twianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.Urz. WE L Nr 328, s. 17) dyrektywa 2008/99/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19.11.2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.Urz. UE L Nr 328, s. 28) DzUbezpU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, FundU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. poz. 1240 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) GodłoRPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypo- spolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.) IX Wykaz skrótów GryHazardU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, KartaWypR . . . . . . . . . . . . . poz. 1540 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 7.1.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 KK z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodek karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KNZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karta Narodów Zjednoczonych ogłoszona i podpisana na konferencji w San Francisco (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 120, poz. 526 ze zm.) Nr 13, poz. 96 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) poz. 715 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KredKonsU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. KWSD . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych KWSK . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24.4.1963 r. z 18.4.1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232, załącznik) KWyb . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98) ze zm.) X Wykaz skrótów KZapPrzest . . . . . . . . . . . . . Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu spraw- ców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku 14.12.1973 r. (Dz.U. z 1983 r. Nr 37, poz. 168) LasU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. z Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) MiędzPrzOdpU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859 ze zm.) MPPGSiK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) MPPOiP . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, załącznik) NarkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst NBPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInFinU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) ObszMorRPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) ObywU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 161) OchrDanOsU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. OchrGrPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) OchrObrGospU . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego (Dz.U. Nr 126, poz. 615) OchrOsU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. OchrPrzyrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OdpadyU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) OdpPodZbU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro- wych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) PIPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.) PISU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) XI Wykaz skrótów PolU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. PomSpołU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) z 2013 r. poz. 182) PostEgzAdmU . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) PośrUbezpU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrAtom . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 264 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrBud . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. PrEnerg . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. PrFarm . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. PrGeolGórn . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. PrLot . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. PrŁow . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) z 2012 r. poz. 1059) z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Nr 163, poz. 981) z 2012 r. poz. 933 ze zm.) z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) PrMiar . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.2001 r. – Prawo o miarach (tekst jedn. Dz.U. PrOchrŚrod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. ProtWypR . . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ze zm.) ze zm.) Nr 80, poz. 432) PrPras . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 PrProb . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.4.2011 r. – Prawo probiercze (Dz.U. Nr 92, poz. 529 PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. PrRDrog . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrTelekom . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłosciowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własnosci przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) PrZgrom . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) PrzPrPienU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny RachU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. RefLokU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, RefOgólU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) poz. 985 ze zm.) rozp. (WE) Nr 1013/2006 . . . Nr 57, poz. 507 ze zm.) rozp. (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L Nr 190, s. 1) RTVU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) RybŚródlU . . . . . . . . . . . . . . ustawa o rybactwie śródlądowym z 18.4.1985 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) SIPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. SłZagrU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, SłZastU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, SMTK . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (Dz.U. SMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. SpInspPrU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.) poz. 1403 ze zm.) poz. 2217 ze zm.) z 2003 r. Nr 78, poz. 708) z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) Nr 35, poz. 163 ze zm.) SportU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) SwobDzGospU . . . . . . . . . . . ustawaz 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SystOcZgU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ŚwOpZdrU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez- pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C TSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 30.3.2010 r. Nr 83, s. 47) z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) XIII Wykaz skrótów TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 115 z 9.5.2008 r., s. 1) UbezpObowU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) UsłDetektU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. UznWypadkiR . . . . . . . . . . . z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta- łego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992 ze zm.) rozporządzenia RM z 1.7.2009 r. w sprawie ustalania okolicz- ności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) WypadkiU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) WypadkiR . . . . . . . . . . . . . . ZarzKryzU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, ZnakSygnałR . . . . . . . . . . . . poz. 590 ze zm.) rozp. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnSZRPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.2.1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (po Traktacie z Lizbony: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) MTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 3. Czasopisma, publikatory An. UMCS . . . . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracja Publiczna Arch. Krym. . . . . . . . . . . . . . Archiwum Kryminologii AUL FI AUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Generalnej Prokuratury BMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych CzPKiNP . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doradca Podatkowy XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw DPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Gl. Gł. Sąd. GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Jur. Kontr. Państw. KPPubl. . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywil- nej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNK (OSNKW) . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury OSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) Generalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstutucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Ekologii PiM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki PnD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paragraf na Drodze PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Praworządności PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego Pr. i Środ. . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Środowisko XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Pr. Pracy . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy . . . . . . . . . . . . . . Problemy Alkoholizmu Prob. Alk. . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny Prz. Pol. Prz. Sejm. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego PWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości PZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Zamówień Publicznych R. Pr. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPiE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny Rzeczp. RzZN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SI SIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensia SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminalistyczne Sł. MO . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Milicji Obywatelskiej Sł. Prac. SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawy Międzynarodowe SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studenckie Zeszyty Prawnicze Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy WSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wrocławskie Studia Sądowe WU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiadomości Ubezpieczeniowe Zb. Orz. SN . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa SN ZNASW . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZNIBPS . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUG . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNWSHiP . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa ZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prasoznawcze ZW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Inne skróty ABW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy cz. ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Prawa Czlowieka FUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Ubezpieczeń Społecznych KRRiT . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Min. Min. Sprawiedliwości MPiPS . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Społecznej MTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miedzynarodowy Trybunał Karny MTKJ MTKR . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny Rwandy . . . . . . Minister Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister część . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (a, e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości MTW . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Wojskowy n. NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli Nr ONZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych PCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Czerwony Krzyż PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt PKWN . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . prywatne firmy wojskowe (Private Military Companies) por. poz. PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Rzeczpospolita Ludowa PSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna PSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . pełny skład Izby Cywilnej red. RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczik Praw Obywatelskich RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka s. t. tekst jedn. uchw. SN (7) UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uw. w zb. w zw. wyr. z. ze zm. zob. ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zbiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt ze zmianami zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona tom tekst jednolity . . . . . . . . . . . . uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów XVII Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216; 2001, Nr 98, poz. 1071; 2003, Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255; 2004, Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426; 2005, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493; 2006, Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648; 2007, Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378; 2008, Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344; 2009, Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; 2010, Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602; 2011, Nr 17, poz. 78, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431; 2012, poz. 611)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: