Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 004311 21714560 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1262
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5355-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 1 grudnia 2013 r.

Nowa propozycja Wydawnictwa C.H. Beck Komentarza do Kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, oraz w Przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:

Analizą objęto także przepisy części wojskowej, przedstawiając rozważania dotyczące zarówno zasad odpowiedzialności karnej żołnierzy, jak i przewidzianego dla nich specyficznego katalogu przestępstw.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu karnego od momentu ukazania się wydania pierwszego, m.in.:

W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z aktualnym orzecznictwem.

W zaktualizowanym i poszerzonym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz ten stanowi zatem nieodzowną pomoc dla praktyków prawa karnego, w tym organów wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego. Jednotomowe wydanie w atrakcyjnej cenie jest także doskonałym narzędziem pracy i źródłem wiedzy dla aplikantów i studentów prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Komentarz | 2. wydanie A. Grześkowiak (redaktor) K. Wiak (redaktor) KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks karny KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks karny Komentarz | 2. wydanie Redaktorzy: prof. KPSW dr hab. Alicja Grześkowiak prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak Autorzy: dr Filip Ciepły, prof. KPSW dr hab. Alicja Grześkowiak, dr Małgorzata Gałązka, dr Radosław G. Hałas, dr Sławomir Hypś, dr Damian Szeleszczuk, prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Grześkowiak, Wiak, KK. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014 Filip Ciepły: art. 93–100 Poszczególne części komentarza opracowali: Małgorzata Gałązka: art. 11–12, 85–92a, 115 pkt IV–VIII, XIII, 181–188, 270–316 Alicja Grześkowiak: art. 1–10, 25–38, 101–108, 115 pkt I–II Radosław Hałas: art. 53–65, 115 pkt III, IX, XII, XV, XVIII, XX, 163–180, 222–231a, 248–251, 265–269b, Przepisy wprowadzające do KK Sławomir Hypś: art. 66–84a, 115 pkt X–XI, XXI–XXII, 189–217a Damian Szeleszczuk: art. 39–52, 115 pkt XVI, XVII, 140–147, 218–221, 317–363 Krzysztof Wiak: art. 13–24, 109–114a, 115 pkt XIV, XIX, 116–139, 148–162, 232–247a, 252–264a Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5354-8 ISBN e-book 978-83-255-5355-5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Powrót do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66–84a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–92a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101–105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109–114a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 3 3 10 113 115 115 160 163 220 222 252 255 333 334 335 356 356 361 364 364 429 430 431 453 453 456 478 479 499 500 514 515 515 532 532 579 579 583 V Spis treści Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wo- jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117–126b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 181–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206–211a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–217a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarob- kową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 218–221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 222–231a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 232–247a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 248–251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 252–264a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 584 586 604 605 607 623 624 626 643 645 648 690 691 692 700 701 701 712 712 713 726 727 728 752 753 754 762 764 765 804 805 808 846 847 849 873 873 874 886 887 888 902 902 903 937 937 938 944 945 945 VI Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 265–269b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 296–309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami warto- ściowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 310–316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 317–337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 1105 1105 1118 1118 1118 Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej 1157 1157 1158 1171 1171 1172 1184 1184 1184 Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 338–342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 343–349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 350–353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 354–355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 356–357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 358–363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 982 983 984 996 997 997 1016 1017 1018 1066 1067 1068 1189 1189 1190 1195 1196 1196 1200 1200 1201 1211 1229 VII Przedmowa Przedkładamy 2. wydanie Komentarza do Kodeksu karnego, opublikowane przez Wydawnic- two C.H. Beck w serii „Komentarze Kompaktowe” z nadzieją, że Komentarz ten będzie służył nie tylko prawnikom-praktykom przy rozwiązywaniu problemów wiążących się ze stosowaniem Kodeksu karnego, ale uznany zostanie za liczący się dorobek doktryny prawa karnego. Komen- tarz opracowany został także z myślą o aplikantach, doktorantach i studentach Wydziałów Prawa jako pomoc w poznawaniu systemu polskiego prawa karnego. Jest on autorskim dziełem pracow- ników naukowych związanych obecnie lub w przeszłości z Katedrą Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Komentarz jest pracą zbiorową, stąd poszczególne jego części są odbiciem poglądów piszących je Autorów. Oddajemy jednak Czytelnikom Komentarz opracowany w świetle spójnego systemu wartości. Nicią przewodnią dokonanej przez Autorów wykładni przepisów Kodeksu karnego była bowiem koncepcja prawa karnego wartości, mającego u podstaw respekt dla przyrodzonej godności człowieka i to obu osób dramatu przestępstwa – sprawcy czynu zabronionego, ale w równej mierze dramatu ofiary, uznanej przez nas za podmiot bierny przestępstwa. W Komentarzu podkreślamy także wymóg gwarancyjności prawa karnego, w wielu miejscach problemy powstałe przy interpretacji przepisów relatywizując do funkcji gwa- rancyjnej prawa karnego. Traktujemy Kodeks karny jako „Magna charta” człowieka. Komentarz zawiera wykładnię przepisów całego Kodeksu karnego, obejmuje zatem jego część ogólną, szczególną i wojskową, ale ponadto Autorzy uznali za celowe wzbogacić treści komen- tarza o wykładnię przepisów wprowadzających do Kodeksu karnego. Dopiero wszystkie razem tworzą one zasadniczy trzon systemu prawa karnego. Dokonując wykładni Kodeksu karnego opieraliśmy się na polskim piśmiennictwie prawa kar- nego i na wybranym orzecznictwie sądowym, mając wszakże na uwadze, że źródłem prawa jest ustawa, a więc ani doktryna, a zwłaszcza judykatura nie mają mocy prawodawczej. Uwzględ- niamy również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach karnych oraz prawo Unii Europejskiej, wskazując także na judykaturę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kodeks karny obowiązuje w ramach intencji ustawy, czyli w brzmieniu uchwalonym i jego wykładnia nie może wyjść poza granice ustawy, ani mieć treść praeter legem, a tym bardziej contra legem. Wykładnia przepisów KK zawarta w Komentarzu nie ma charakteru wykładni kreatywnej – zdaniem Autorów mieści się ściśle w ramach prawa karnego zawartego w Kodeksie karnym. Interpretując przepisy Kodeksu karnego, staraliśmy się kierować wskazaniem prof. J. Ma- karewicza, że „kodeks karny tłumaczyć należy wyłącznie tylko na podstawie ratio legis, którą wyczytać należy z samego brzmienia ustawy” (J. Makarewicz, Wykładnia kodeksu karnego, Gazeta Sądowa Warszawska 1934, Nr 10, s. 145). Przy każdej niemal instytucji kodeksowej odwołujemy się do uzasadnienia projektu kodeksu karnego, jednak pamiętając, że jest to inter- pretacja dokonana przez projektodawców, nie zaś motywy ustawy. Wielokrotnie wskazujemy na niedomogi rozwiązań kodeksowych, ale nie staramy się w Ko- mentarzu wykładnią przepisów poprawiać ustawodawcy. Jedyną tego drogą jest nowelizacja przepisów. Rację miał bowiem J. Makarewicz pisząc, że „Tam gdzie trzeba komentarzy, uczonych rozpraw, orzeczeń Sądu Najwyższego, rozporządzeń ministerialnych na to, by przepis ustawy na- leżycie postawić, tam widocznie zachodzi wadliwość w kodyfikacji” (J. Makarewicz, Ustawa karna (Część ogólna). Projekt wstępny, Lwów 1922, s. 2). Dokonując wykładni i wyjaśniając poszczególne zwroty użyte przez ustawodawcę w Kodek- sie karnym posługiwaliśmy się znanymi metodami wykładni, wskazywaliśmy równocześnie na trudności interpretacyjne, próbując dokonać najbardziej racjonalnej wykładni przepisów KK. Au- IX Przedmowa torzy Komentarza do Kodeksu karnego będą szczerze wdzięczni za uwagi dotyczące opracowania, mogące ulepszyć dzieło przedkładane Państwu. Toruń, listopad 2013 r. Alicja Grześkowiak X Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABWAWU . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) AlkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) BrońU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 576 BrońU z 1961 r. . . . . . . ustawa z 31.1.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych CudzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, CyberprzestK . . . . . . . . Konwencja Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyberprzestępczości, nie- ze zm.) (Dz.U. Nr 6, poz. 43) poz. 1573 ze zm.) publ. poz. 1474) Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DInfPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. DWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, EKE . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ekstradycji z 13.12.1957 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307 wraz z protokołami dodatkowymi) EKoPOS . . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Stras- burgu 21.3.1983 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279 ze zm. i 280) EKPwK . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, spo- rządzona w Strasburgu 20.4.1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.) ElInPłatU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) EwidDowU . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . . . ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 FinPubIU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. FundU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) ze zm.) poz. 885 ze zm.) GranicaU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) InfKontR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.6.2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazy- wania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów (Dz.U. Nr 110, poz. 1052) IPNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) XI Wykaz skrótów KB . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie 19.5.1978 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 8, poz. 21 i 22) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze KE . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks KK z 1932 r. karny (Dz.U. Nr 60. poz. 571 ze zm.) . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KK z 1969 r. KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, KKW z 1969 r. . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 186 ze zm.) poz. 557 ze zm.) poz. 98 ze zm.) poz. 99 ze zm.) poz. 214 ze zm.) poz. 94 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KontrPubU . . . . . . . . . . ustawa z 31.7.1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz.U. Nr 20, poz. 483 ze sprost. i zm.) KontrSkarbU . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KPK z 1928 r. KPK z 1969 r. . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. RP Nr 33, poz. 313 ze zm.) . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro- KPW z 1971 r. . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro- czenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) czenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KrRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) z 2012 r. poz. 788 ze zm.) z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) z 2010 r. Nr 11, poz. 67 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. KurSądU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) ze zm.) poz. 482 ze zm.) XII Wykaz skrótów KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. LasU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze z 2013 r. poz. 707 ze zm.) zm.) mKK . . . . . . . . . . . . . . Mały Kodeks karny – dekret Rady Ministrów z 13.6.1946 r. o prze- stępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) MinWynPrU . . . . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i Politycznych MTKRS . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) NarkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) z 2013 r. poz. 908 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r. ObrRPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo- spolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) ObszarMorskiU . . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 934 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002 r. OchrInfU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, OchrKultU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poz. 1228) Nr 98, poz. 1150 ze zm.) poz. 82) OchrObrGospU . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 615) OchrOiMU . . . . . . . . . . ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. OchrPrzyrU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 OchrZabytkU . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Nr 145, poz. 1221 ze zm.) ze zm.) (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) poz. 1342 ze zm.) OchrZwierzU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, OdpadU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) OdpowDyscSU . . . . . . . ustawa z 3.12.1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziow- skiej (Dz.U. z 1999 r. Nr l, poz. 1 ze zm.) OdpPodmZbiorU . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) OgrProwDzGospU . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo- darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OpłKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) XIII Wykaz skrótów OrdPodU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) OskPrywR . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.5.2003 r. w spra- wie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. Nr 104, poz. 980) PaszpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. PlanRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) poz. 182 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. PostMediacR . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAtom . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 264) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) zm.) zm.) ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze PrCel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze PrDew . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 PrFarmaceut . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.) z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 PrŁow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, PrOchrŚrod . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, ProtDokTajemR . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumen- tami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem za- wodu lub funkcji (Dz.U. Nr 108, poz. 1023 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrPras PrProb . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.4.2011 r. Prawo probiercze (Dz.U. Nr 92, poz. 529) ze zm.) poz. 1226 ze zm.) poz. 1158 ze zm.) poz. 1232 ze zm.) poz. 1599 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, PrTelekom . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1848 ze zm.) poz. 1800 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. PrUSP z 1985 r. . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) z 2012 r. poz. 952 ze zm.) PrUSW . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (t.j. Dz.U. PrWeksl PrWłPrzem . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 145) PrZamPubl . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. PWKK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skar- PWKPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania bowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 RadPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, ze zm.) poz. 65 ze zm.) SądSekrZ . . . . . . . . . . . zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie or- ganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) SGU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr l16, SKŚU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (t.j. Dz.U. z 2009 r. SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. SłCywU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 poz. 675 ze zm.) Nr 151, poz. 1218 ze zm.) poz. 499 ze zm.) ze zm.) StanWojU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) StanWyjątU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 StatPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r. SwobGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 ze ze zm.) poz. 591 ze zm.) zm.) XV Wykaz skrótów ŚwKorU . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, TKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, TSU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, UbezpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. UKolWU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. UKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, UOPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 1999 r. poz. 232 ze zm.) poz. 643 ze zm.) poz. 925 ze zm.) z 2013 r. poz. 950 ze zm.) Nr 12, poz. 118 ze zm.) poz. 103 ze zm.) Nr 51, poz. 526 ze zm.) UPEA . . . . . . . . . . . . . ustawa z l7.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) UprOrgDochR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia do- chodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegają- cych rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.) UsłDetektywU . . . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.) UznNiewOrzU . . . . . . . ustawa z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wo- bec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) VATU z 1993 r. . . . . . . ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) WykMandU . . . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. ZawLekU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. ZdrPsychU . . . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29) z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) . . . . Archivum Juridicum Cracovi 2. Czasopisma AMSPSiK . . . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki An. UMCS . . . . . . . . . . Annales Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Arch. Iuri. Cracov. Arch. Krym. Arch. Med. Sąd. Arch. Med. Sąd. Krym. . Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodzensis, Folia Iuridica AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . . Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Biul. GKBZpNP . . . . . . Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol- . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej . . . . . . . . . Archiwum Kryminologii Biul. Inf. SN . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul. PA . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej skiemu XVI Wykaz skrótów Biul. PK . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego Biul. RPO . . . . . . . . . . Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Biul. SA w Gdańsku . . . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Biul. SA w Katowicach . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Orzecznictwo Sądu Ape- lacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Biul. SA w Łodzi Biul. SA w Lublinie . . . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Lublinie Biul. SA w Warszawie . Apelacja. Sąd Apelacyjny w Warszawie Biul. Sejm . . . . . . . . . . Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne Sejmu Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego Biul. Wojsk. BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSP . . . . . . . . . . . . . . . Białostockie Studia Prawnicze BPG . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prokuratury Generalnej BPK . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BRD . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego CD . . . . . . . . . . . . . . . Council of Europe. European Commission of Human Rights. Collec- . . . . . . . . . Biuletyn Wojskowy tion of Decisions (1960-1974) CzPKiNP . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy DR . . . . . . . . . . . . . . . Decisions and Reports. European Commission of Human Rights, Co- uncil of Europe, Strasbourg . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . Gazeta Administracji i Policji Państwowej . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . Etyka . . . . . . . . . . . . . . . . Forum Iuridicum Dz.U. Dz.Urz. Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza Et. FI Gaz. Adm. Pol. Państw. GL . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Lekarska . . . . . . . . . . . . . Głos Prawa Głos P. Głos S. . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSiP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP-Prz.Orz. Inf. Praw. IP . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektor Pracy Jur. Kont. Państw. . . . . . . . . Kontrola Państwowa KP . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Prawnicza KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze Kwart. Pr. Pryw. . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. NKPK . . . . . . . . . . . . . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal. Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych . . . . . . . . . . . Informacja Prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta XVII Wykaz skrótów OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpie- OSNiSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Gene- czeń Społecznych ralnej OSNwSK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP, OSPiKA . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957-1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OŚPiP . . . . . . . . . . . . . Ochrona Środowiska Prawo i Polityka OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (seria A – wyroki i posta- nowienia merytoryczne; seria B – postanowienia etapu wstępnego, rozpatrywanie skarg konstytucyjnych i wniosków) . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego – Problemy Prawa Karnego . . . . . . . . . . . . . . . Policja . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny . . . . . . . . . Prawo – Administracja – Kościół . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna OwSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny Pol. POSAG . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PP . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPiK . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny PPK . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPK UŚl PPol. PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego Pr. Adm. K. Pr. i Med. Pr. Pracy . . . . . . . . . . . Prawo Pracy Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prob. Alk. . . . . . . . . . . Problemy Alkoholizmu Prob. Egz. . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Prob. Krym. . . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki Prob. Praw. . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prob. PK . . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob. WS . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Prok. Prok. i Pr. Przegl. Orzeczn. PA . . . Przegląd Orzecznictwa Prokuratury Apelacyjnej Przegl. Orzeczn. SA . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego Przegl. Orzeczn. SN . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego Przegl. PE . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego Przegl. PK . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego Przegl. Pod. Przegl. Sejm. Przegl. SM . . . . . . . . . . Przegląd Stosunków Międzynarodowych Przegl. WP . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy . . . . . . . . Przegląd Sejmowy . . . . . . . . . . . . . . Prokurator . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo XVIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . Psychiatria Polska PSH . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Handlowych PS-Z . . . . . . . . . . . . . . Patologia społeczna – Zapobieganie Psych. Pol. PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PUSG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych PWS . . . . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Rej. RJD . . . . . . . . . . . . . . . Reports of Judgments and Decisions. Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, Carl Heymanns Verlag KG (od l stycznia 1996 r.) (poprzednio jako: A) . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . Służba Cywilna . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . Roczniki Psychiatryczne . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita RNS . . . . . . . . . . . . . . Rocznik Nauk Społecznych Rocz. Psych. R. Pr. RPE . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPraw. Rzeczp. Rzesz. ZN . . . . . . . . . . Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Sam. Teryt. SI SIL . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensia SIS . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SK . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne SKKiP . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne Sł. Cyw. Sł. MO . . . . . . . . . . . . Służba MO Sł. Prac. SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SS . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Socjologiczne St. Cyw. . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SZP UJ . . . . . . . . . . . . Studenckie Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wiad. Praw. Gosp. . . . . Wiadomości Prawno-Gospodarcze Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zag. Wykr. Zam. Pub. Dor. Zb. Orz. SN . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ZN IBPS . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZN UGd. . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Uniwersytetu Gdańskiego ZN UJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZN UŁ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZN WSO Szcz. ZP . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawoznawcze ZP UKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie . . . . . . . Zamówienia Publiczne. Doradca . . . . . . . . . . Zagadnienia Wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 3. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka MTK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: