Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00544 012849 21075147 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1054
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0303-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejszy Komentarz stanowi syntetyczną prezentację całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz wojskowej. Zawiera objaśnienia konstrukcji prawnokarnych oparte na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego i praktyki sądowej. Autorzy zwracają uwagę na wątpliwości, które mogą powstać na tle poszczególnych rozwiązań kodeksowych, uwzględniając odpowiednie orzecznictwo sądowe.

W szóstym wydaniu Komentarza zostały omówione zmiany Kodeksu karnego obejmujące rozwiązania prawne w zakresie części ogólnej i szczególnej. W zakresie części ogólnej dotyczą one m.in. obrony koniecznej, uwzględnienia orzeczeń skazujących wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa, a także orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju oraz obowiązków w okresie próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego dotyczą m.in. kwalifikowanych typów zbrodni zabójstwa, rozszerzenia ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz rozszerzenia katalogu przestępstw o przestępstwo stalkingu (uporczywego nękania). Modyfikacji uległy także znamiona niektórych przestępstw przeciwko środowisku. Istotna zmiana dotyczyła również przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (działania na szkodę określonego podmiotu).

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków, m.in. sędziów, adwokatów, prokuratorów; pomocna będzie także studentom. Cenne w tym zakresie są informacje dotyczące wybranej literatury i orzecznictwa sądowego. Oprócz literatury podstawowej wymienionej na początku książki w poszczególnych rozdziałach podano także literaturę uzupełniającą.

Komentarz stanowi opracowanie zespołowe pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stan prawny na 1 września 2013 roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poszczególne części opracowali: 126a–126b), XVII (art. 127–129, 132a), XVIII (art. 140), XXIII (art. 189, 191a–193), XXXVIII Tadeusz Bojarski: I–XIII, XIV (art. 115, § 1–7, 16, 21, 23), XV, XVI (art. 117–119, Aneta Michalska-Warias: XIV (art. 115, § 8–12, 20), XVII (art. 130–132, 133–139), XVIII (art. 143–144), XXIII (art. 190–191), XXXVI Joanna Piórkowska-Flieger: XIV (art. 115, § 13–15, 22), XVI (art. 124–126), XVIII (art. 141–142), XX–XXI, XXIII (art. 189a), XXIV–XXV, XXVI (art. 211a), XXVII–XXVIII, Maciej Szwarczyk: XIV (art. 115, § 17–19), XVI (art. 120–123), XVIII (art. 145–147), XIX, XXX, XXXII–XXXIV, XXXVII, XXXIX–XLI, XXII, XXVI (art. 206–211), XXIX, XXXI, XXXV, XLII–XLIV Przepisy wprowadzające: Tadeusz Bojarski i Maciej Szwarczyk Redaktor prowadzacy: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0303-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Literatura podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII. Rozdział VIII. Rozdział IX. Rozdział X. Rozdział XI. Rozdział XII. Rozdział XIII. Rozdział XIV. Rozdział XV. CZĘŚĆ OGÓLNA Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1–12) . . . . . . . . . . . . 21 Formy popełnienia przestępstwa (art. 13–24) . . . . . . . . . . . . 74 Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25–31) . . . . . . . 99 Kary (art. 32–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Środki karne (art. 39–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53–63) . . . . 165 Powrót do przestępstwa (art. 64–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66–84a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85–92a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Środki zabezpieczające (art. 93–100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Przedawnienie (art. 101–105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Zatarcie skazania (art. 106–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109–114a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115) . . . . . . . . . . . . 253 Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116) . . . . . . . . . . . . . 286 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XVI. Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117–126b) . . . . . . . . . . . . . 289 Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127–139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 5 Spis treści Rozdział XVIII. Rozdział XIX. Rozdział XX. Rozdział XXI. Rozdział XXII. Rozdział XXIII. Rozdział XXIV. Rozdział XXV. Rozdział XXVI. Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140–147) . . . . . . . 341 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148–162) . . . 358 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163–172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173–180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181–188) . . . . . . . 460 Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189–193) . . . . . . . . . 483 Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194–196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206–211a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 (art. 212–217a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 pracę zarobkową (art. 218–221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222–231a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości Rozdział XXX. (art. 232–247a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum Rozdział XXXI. (art. 248–251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252–264a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265–269b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270–277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278–295) . . . . . . . . . . . 800 Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310–316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317–337) . . . . . . . 945 Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338–342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej Rozdział XL. (art. 343–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania Rozdział XLI. z podwładnymi (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się Rozdział XLII. z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354–355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 6 Spis treści Rozdział XLIII. Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356–357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358–363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny Przepisy ogólne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 Rozdział I. Przepisy karne (art. 8–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 10) . . . . . . . . . . 1042 Rozdział III. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 11–18) . . . . . . . . . . . . . 1042 Rozdział IV. O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Wykaz ważniejszych skrótów ze zm.) ze zm.) 1. Akty normatywne k.c. k.k. k.k. z 1932 r., Kodeks karny z 1932 r. karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – nieobowiązujące k.k. z 1969 r., Kodeks karny z 1969 r. ze zm.) – nieobowiązująca k.k.s. Dz.U. z 2013 r., poz. 186) k.k.w. poz. 557 ze zm.) Konstytucja poz. 94 ze zm.; sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) k.p.k. poz. 555 ze zm.) k.p.k. z 1969 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 96 ze zm.) – nieobowiązująca k.p.w. kroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) k.r.o. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) k.s.h. poz. 1037 ze zm.) k.w. poz. 482 ze zm.) m.k.k., mały Kodeks karny ord.pod. pr.bank. pr.dewiz. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks karny (Dz.U.  Nr  88, poz.  553 – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks – ustawa z  19  kwietnia 1969  r. – Kodeks karny (Dz.U.  Nr  13, poz.  94 – ustawa z  10  września 1999  r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 13, – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, – ustawa z  19  kwietnia 1969  r. – Kodeks postępowania karnego – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy- – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., – ustawa z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecz- nych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) – – ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. – ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn. – ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., nieobowiązująca Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) poz. 826) 9 Wykaz ważniejszych skrótów p.w.k.k. u.o.i.n. u.o.p.z. u.p.n. ustawa listopadowa 2. Czasopisma An. UMCS AUNC Biul. PK Biul. SN Biuletyn LTN CzPKiNP EP Gaz. Praw. Gaz. Sąd. GP Inf. Praw. KSP KZS MoP NKPK NP Orz. Prok. i Pr. OSA OSN OSNKW OSNP OSNPG OSNwSK OSP OTK OTK-A Pal. PiM PiP PPE PPiA PPK PPKrym. Pr. Spółek Probl. Praw. Probl. Wym. Spraw. 10 – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) – ustawa z  5  sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z  28  października 2002  r. o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) – ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, usta- wy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonaw- czy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) kuratura i Prawo” (wkładka) – „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Acta Universitatis Nicolai Copernici” – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – „Edukacja Prawna” – „Gazeta Prawna” – „Gazeta Sądowa” – „Gazeta Prawnicza” – „Informacja Prawnicza” – „Krakowskie Studia Prawnicze” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor Prawniczy” – „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” pod red. L. Boguni – „Nowe Prawo” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – wydawane przez miesięcznik „Pro- – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – Izby Karnej i Wojskowej – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz- – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – zbiór Prokuratury Generalnej – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” – seria A – „Palestra” – „Prawo i Medycyna” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Europejskiego” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Przegląd Prawa Karnego” – „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” – „Prawo Spółek” – „Problemy Praworządności” – „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” nych” Wykaz ważniejszych skrótów – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Policyjny” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Przegląd Więziennictwa Polskiego” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Filozoficzne” – „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” – „Studia Prawnicze” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – „Zeszyty Naukowe” (z oznaczeniem uniwersytetu) – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” Prok. i Pr. Przegl. Polic. PS PUG PWP RPEiS SF SKKiP SP SP-E WPP ZN ZNIBPS 3. Inne Dz.U. GUS Lex LexisNexis RPO SA SN Uwaga: Artykuły przywoływane bez oznaczenia są artykułami obowiązującego Kodeksu karnego. – Dziennik Ustaw – Główny Urząd Statystyczny – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy Literatura podstawowa 2007. Warszawa 2012. 1. Podręczniki; opracowania systemowe Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989. Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J. (red.), System prawa karnego, t. IV: O przestępstwach w szcze- gólności, cz. I, Ossolineum 1985; cz. II, Ossolineum 1989. Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 4, Warszawa 2012. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4, Warszawa 2012. Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 5, Bojarski T., Gimbut A., Gofroń C., Wąsek A., Wojciechowski J., Prawo karne, Lublin 1994. Bojarski M., Świda Z., Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2002; Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1996. Budyn-Kulik M., Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część Chybiński O., Gutekunst W., Świda W., Prawo karne. Część szczególna, Wrocław 1980. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys ujęcia systemowego, Warszawa 1994. Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2009. Dietrich M., Namysłowska B., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1998. Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008. Dukiet-Nagórska T.  (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i  wojskowa, wyd. 3, Warszawa Enerlich M., Nowicka L., Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa, wyd. 2007, 2009, 2010, 2011. Gardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985. Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933. Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996. Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2007. Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2011. Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1986. Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1996. Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2000. 2012. wyd. 5, Wrocław 2008. ogólna, Kraków 2006. Literatura podstawowa 2013. i o przestępstwie, red. J. Waszczyński, Łódź 1992. Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa Krzymuski E., System prawa karnego, Kraków 1921. Krzymuski E., Wykład prawa karnego, t. I i II, Kraków 1911. Lachowski J., Prawo karne, Warszawa 2010. Lelental S., Maliszewska H., Waszczyński J., Zębik A., Prawo karne w  zarysie. Nauka o  ustawie Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1967. Lernell L., Prawo karne, t. I, Warszawa 1969; t. II, Warszawa 1971. Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914. Makarewicz J., Prawo karne – wykład porównawczy, Lwów–Warszawa 1924. Makowski W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Kraków 1920. Marek A., Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 1999. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2007. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2011. Marek A., Prawo wykroczeń, Warszawa 2008. Marek A., Filar M., Grześkowiak A., Gajdus D., Pływaczewski E., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, Warszawa 1986. Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003. Mozgawa M. (red.), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2007. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012. Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933. Rajzman H., Zarys wykładu prawa karnego, Rzeszów 1968. System Prawa Karnego, t. 1: A. Marek (red.), Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010. System Prawa Karnego, t. 2: T. Bojarski (red.), Źródła prawa karnego, Warszawa 2011. System Prawa Karnego, t. 3: R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, War- System Prawa Karnego, t. 6: M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, War- System Prawa Karnego, t. 7: L.K. Paprzycki (red.), Środki zabezpieczające, Warszawa 2012. System Prawa Karnego, t. 8: L. Gardocki (red.), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, System Prawa Karnego, t. 9: R. Zawłocki (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warsza- System Prawa Karnego, t. 10: J. Warylewski (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946. Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979. Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa, wyd. 2007, 2010, 2012. Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009. Wolter W., Zarys systemu prawa karnego, t. I, Kraków 1933; t. II, Kraków 1934. Wolter W., Prawo karne, Warszawa 1947. Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010. Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007. 2. Komentarze Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. I i II, Warszawa 1987. Warszawa 2013. wa 2011. Warszawa 2012. szawa 2013. szawa 2010. 14 Literatura podstawowa Warszawa, wyd. 2006, 2009, 2010. 1998. red. K. Buchała, Warszawa 1994. 1999. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I i II, Gdańsk 2005. (art. 32–116), Gdańsk 1999. Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011. Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym (z komentarzem), Wrocław Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, wyd. 2008, 2010, 2012. Glaser K., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934. Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2005. Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t.  III (art.  117–363), Gdańsk Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Kalitowski M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. II Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2007. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. I, Warszawa 2007. Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do artykułów 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna, t. II: Komentarz do artykułów 32–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Wąsek, t. I i II, Warszawa 2004; t. I i II, War- Kodeks karny. Część szczególna, t. I: Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna, t. II: Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna, t. I: Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Za- Kodeks karny. Część szczególna, t. II: Komentarz do artykułów 222–316, red. M. Królikowski, R. Za- Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012. Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006. Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, t. II i III, Kraków, wyd. 1999, 2006, 2008. Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006. Kunicka-Michalska B., Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 3–7. Komentarz, Warszawa Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, wyd. 2010, 2012. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938. Makowski W., Kodeks karny 1932 – Komentarz, Warszawa 1933. Marek A., Komentarz do kodeksu karnego, t. I, Część ogólna; t. II, Część szczególna, Warszawa 1999. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010. Nowe kodeksy karne z 1997 r. Kodeks karny – Uzasadnienie, Warszawa 2007. Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936. Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1965. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I (art. 1–31), Gdańsk 1999. Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo, Warszawa 1997. Warszawa 2010. Warszawa 2009. szawa 2006. Warszawa 2010. Warszawa 2010. włocki, Warszawa 2013. włocki, Warszawa 2013. 2006. 15 Literatura podstawowa kulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1–2, Toruń 2012. H. Kołakowskiej-Przełomiec, Z. Ostrychańskiej, D. Wójcik, Warszawa 2009. rowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, Szczytno 2008. 3. Księgi pamiątkowe i inne prace zbiorowe Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Leciak M., Nauki penalne wobec szybkich przemian socjo- Archiwum Kryminologii, t. XXIX–XXX (2007–2008), Tom jubileuszowy dedykowany Paniom Profesor Bogdalski P., Pływaczewski W., Nowicka I. (red.), Ius est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa ofia- Bogunia L. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa J. Wąsika, Wrocław 1999. Bojarski T., Gdulewicz E., Szreniawski J.  (red.), Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000. Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M. (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wej- ściu w życie kodeksu karnego z 1997 r. Materiały z Konferencji Naukowej, Lublin–Kazimierz Dolny 20–22 września 2005 r., Lublin 2006. Cieślak M. (red.), Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wła- dysława Woltera, Warszawa 1950. Czapiński W. (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006. Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A. (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współ- czesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000. Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Waltoś S., Zoll A. (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994. Ćwiąkalski Z., Artymiak G.  (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i  procesowego, War- szawa 2009. Dębiński A., Gałązka M., Hałas R.D., Wiak K. (red.), Hominum causa omne ius constituum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006. Dębiński A., Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002. Dukiet-Nagórska T. (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006. Gardocki L., Królikowska M., Walczak-Żochowska A. (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszo- wa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005. Giezek J. (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania pra- wa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006. Górniok O.  (red.), U  progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1789, Katowice 1999. Grecka-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karne- go. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008. Hanausek T., Kegel Z., Sławik K.  (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Wrocław 2001. Hofmański P., Zgryzek K.  (red.), Współczesne problemy procesu karnego i  wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003. Hofmański P., Waltoś S., W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci prof. Marianny Korcyl- -Wolskiej, Warszawa 2009. Indecki K. (red.), Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Łódź 2004. Jakubowska-Hara J., Nowak C., Skupiński J. (red.), Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008. Janiszewski B. (red.), Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiąt- kowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, Poznań 2004. Jaworski R., Szostak M. (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005. Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012. 16 Literatura podstawowa Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J., Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010. Korecka G., Korecki J., Polska bibliografia penitencjarna: 1970–2009, red. S.  Lelental, Warszawa 2011. Korobowicz A., Leszczyński L., Pieniążek A. (red.), Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedyko- wane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w 90. rocznicę urodzin, Lublin 2003. Krajewski K. (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007. Księga pamiątkowa ku Czci Św.P. Edmunda Krzymuskiego, Kraków 1929. Lelental S., Szczygieł G.B. (red.), X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009. Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z. (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświę- cona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005. Łopatka A., Kunicka-Michalska B., Kiewilicz S. (red.), Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubile- uszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003. Marek A. (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profe- sora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004. Marek A., Oczkowski T. (red.), Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, War- szawa 2011. Michalska-Warias A., Nowikowski I., Piórkowska-Fleger J. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskie- mu, Lublin 2011. Nowak T. (red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesła- wa Daszkiewicza. Poznań 1999. Nowikowski I. (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007. Płachta M. (red.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XI, Gdańsk 2003. Pohl Ł. (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009. Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, Warszawa 2013. Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, cz. II, red. E. Zielińska, Warszawa 2005. Rejman G., Bieńkowska B.T., Jędrzejewski Z., Mierzejewski P. (red.), Problemy prawa i procesu kar- nego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008. Stachowiak S. (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana profesorowi Tadeuszowi No- wakowi. Prace Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, t. VI, Poznań 2002. Stańdo-Kawecka B., Krajewski K. (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011. Studia Prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Dr Witolda Świdy, Warszawa 1959. Szwarc A. (red.), Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora A. Ratajczaka, Tyszkiewicz L. (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Ka- Ura E.  (red.), Jednostka, państwo i  prawo dawniej i  dziś. Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Waltoś S. (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kra- Zoll A., Racjonalna reforma prawa karnego (Zbiór prac), Warszawa 2001. Podręczniki i komentarze są powoływane przez podanie nazwiska autora i pierwszych słów tytułu pra- cy. Tę samą formę zastosowano przy powoływaniu prac podanych w wykazie literatury uzupełniającej. W pracach zespołowych zastosowano po pierwszym nazwisku skrót „i in.”. Poznań 1999. towice 1996. Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, Rzeszów 2003. ków 1993. 17 Słowo wstępne Przedstawiony Czytelnikowi komentarz został pomyślany jako syntetyczna pre- zentacja całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje on zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz wojskowej. Jest to „krótki komentarz” zawierający podstawowe informa- cje o  obowiązujących konstrukcjach prawnokarnych. Zawiera ich objaśnienia oparte na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego i praktyki sądowej. Z założenia nie zawiera jednak analiz bardziej szczegółowych, nie unikając jed- nak zwrócenia uwagi na możliwe wątpliwości na tle poszczególnych rozwiązań kodeksowych oraz prób ich wyjaśnienia. W  odpowiednim zakresie uwzględ- niono w  tych rozważaniach możliwe rozbieżności poglądów oraz stanowisko orzecznictwa sądowego, wskazując równocześnie punkt widzenia autorów. Cha- rakterystyka rozwiązań ustawowych ma służyć przede wszystkim młodzieży stu- diującej, ale także – do pewnego stopnia – praktykom w ich pracy zawodowej. Pomocne w  tym zakresie będą też informacje dotyczące wybranej literatury i  orzecznictwa sądowego. Z  konieczności, z  uwagi na charakter komentarza, informacje te mają zakres ograniczony. Oprócz literatury podstawowej (pod- ręczniki prawa karnego, komentarze do Kodeksu karnego) w  poszczególnych rozdziałach podano literaturę uzupełniającą. Obejmuje ona prace monograficz- ne, a spośród innych prac tylko te, które zostały opublikowane na tle obowią- zującego stanu prawnego wyznaczonego przez Kodeks karny z 1997 r. lub mają znaczenie przekraczające ramy jednego kodeksu. Aktualne szóste wydanie komentarza obejmuje dalsze zmiany, których Kodeks karny ciągle doznaje. Uwzględnia orzecznictwo sądowe dotyczące poszczególnych rozwiązań, a także nowe poglądy na zagadnienia odpowiedzialności karnej i zasa- dy karania. Wraz ze zmianami zjawisk społecznych, w tym patologicznych, zmie- nia się prawo karne, chociaż może nie w każdym wypadku „nowości” rozwiązań są wystarczająco uzasadnione. Wszystkim tym zagadnieniom poświęcone są nasze uwagi. W bieżącym roku przygotowywane są prace w kierunku dalszych zmian Kodeksu karnego – jest jednak za wcześnie, aby mówić o konkretach. 19 Słowo wstępne Komentarz został opracowany przez Autorów będących aktualnie pracownika- mi Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS oraz byłych pracowników tej Katedry. W aktualizacji literatury i orzecznictwa sądowego przy wydaniach I–IV brali udział dr Katarzyna Nazar-Gutowska, dr Aleksandra Nowosad, dr Aneta Sośnic- ka, mgr Dominik Firkowski, przy pracach nad wydaniem V i VI – mgr Dominik Firkowski. Należą im się słowa podziękowania. Lublin, lipiec 2013 Prof. Tadeusz Bojarski USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553; sprost. Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216; z 2001 r. Nr 98, poz. 1071; z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648; z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602; z 2011 r. Dz.U. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280; z 2012 r., poz. 611; z 2013 r., poz. 849, poz. 905) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Literatura uzupełniająca: Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959; tenże, Roz- poznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968; tenże, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifi- kacja przestępstw, Warszawa 1978; tenże, O pojęciu winy w polskim prawie karnym, PiP 1982, nr 7; tenże, Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987; tenże, Podstawowe pojęcia nauki o prze- stępstwie, Warszawa 1988; Barczak A., Wykroczenia jako składnik przestępstwa (przestępstwa ciągłego), CzPKiNP 1999, nr 1; Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpo- wiedzialności za skutek, PiP 2005, nr 10; Bojarski M., Radecki W., Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw, Wrocław 1989; Bojarski M., Radecki W., Spory na tle różnicowania wykroczeń i przestępstw, w: Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011; Bojar- ski T., W sprawie ustawy względniejszej, NP 1971, nr 5; tenże, Typizacja przestępstw i zasada nullum Tadeusz Bojarski 21 crimen sine lege (wybrane zagadnienia), An. UMCS 1977, vol. XXIV; tenże, Odmiany podstawowych ty- pów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa 1982; tenże, Postępowanie z nieletnimi w świetle ustawy z 26 października 1982 r., An. UMCS 1987, Sectio G, vol. XXXIV; tenże, Zasady odpowiedzialno- ści nieletnich, w: Postępowanie z nieletnimi, Lublin 1988; tenże, Przestępstwo a wykroczenie, w: Problemy ewolucji prawa karnego, Lublin 1990; tenże, Selekcja nieletnich w postępowaniu z powodu demoralizacji lub czynu karalnego, An. UMCS 1991, vol. XXXVIII; tenże, Społeczna szkodliwość czynu i wina w projek- cie k.k., w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993; tenże, Przestępstwo ciągłe, PiP 1995, nr 3; tenże, Konstytucyjna ochrona podstawowych wartości humanistycznych a projektowane prawo karne, An. UMCS, Sectio G, vol. XLIV; tenże, Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw w nowym kodeksie karnym, w: U progu nowych kodyfikacji 1997. Księ- ga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999; tenże, Odpowiedzialność karna. Zagadnienia zakresu i stabilizacji, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1999; tenże, Podstawowe założenia traktowania nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz aktualnych potrzeb, w: Teoretyczne i praktyczne problemy sto- sowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, red. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 2001; tenże, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porównawczych, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hof- mański, K. Zgryzek, Katowice 2003; tenże, Kilka uwag w kwestii zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga pamiątkowa ku czci profesor Alicji Grześkowiak, Lu- blin 2006; tenże, Przestępstwo ciągłe – ciąg przestępstw – kara łączna – konstrukcja prawna dopełniająca się czy konkurencyjna?, w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008; ten- że, Znaczenie czynnika czasu w zakresie karalności czynu i wymiaru kary, w: Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. III, Lublin 2010; tenże, Z problematyki form odpowiedzialności na styku z odpowie- dzialnością karną, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedy- kowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2011; T. Bojarski, Umyślność i nieumyślność w granicach jednego typu czynu zabronionego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga ju- bileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012; Bojarski T., Skrętowicz E., Problemy trakto- wania nieletnich sprawców czynów karalnych i nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji, w: Konsty- tucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa prof. Wiesława Skrzydły, Lublin 2000; tychże, Ustawa o po- stępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002; Bojarski T., Szwarczyk M., Uwagi o pro- jektowanym nowym prawie karnym skarbowym, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. Janowi Szreniawskiemu, red. Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000; Buchała K., Niektóre problemy przestępstw kwalifikowanych przez następstwa, ZNIBPS 1979, nr 19; tenże, Z rozważań nad społecznym niebezpieczeństwem czynu, „Studia Iuridica” 1991, t. XXIX; tenże, Konstytucja a podstawowe zasady prawa karnego, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Ja- niny Zakrzewskiej, Warszawa 1996; Buchała K., Kubicki L., Zasady odpowiedzialności karnej w przyszłej Konstytucji, PiP 1987, nr 10; Chojnacki R.J., Psychologiczne elementy wpływające na stopień winy w pra- wie karnym, Probl. Praw. 1986, nr 4; Cieślak M., Pojęcie i funkcje społecznego niebezpieczeństwa czynu w prawie karnym, Pal. 1979, nr 6; Czekaj M., Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywat- noskargowe, Prok. i Pr. 1999, nr 7–8; Ćwiąkalski Z., Znamiona normatywne w k.k., w: Problemy odpo- wiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Daszkiewicz K., Motyw przestępstwa, Pal. 1961, nr 9; taż, Przestępstwo z premedytacją w prawie karnym, Warszawa 1968; taż, Zamiar nagły (dolus repentinus), Pal. 1968, nr 4; taż, Odpowiedzialność karna nieletnich (w świetle kodek- su karnego z 6 czerwca 1997 r.), Pal. 1999, nr 1–2; taż, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939–1945), Toruń 2009; taż, Kodeks karny – „liberalny czy racjonalny?”, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flie- ger, Lublin 2011; Daszkiewicz K., Sołtysiński S., Ziembiński Z., Trójgłos o prawnym pojęciu czynu, SP 1971, nr 29; Dąbrowska-Kardas M., O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, CzPKiNP 1997, nr 1; Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, nr 20; Dęb- ski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamio- nach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995; tenże, Uwagi o konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, PiP 1992, nr 5; tenże, O normie prawnokarnej we współczesnym 22 Tadeusz Bojarski Część ogólna I. Zasady odpowiedzialności karnej piśmiennictwie polskim, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Iuridica” 1994, nr 60; tenże, O typizacji przestępstw i typach zmodyfikowanych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karne- go, Lublin 2011; Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwo zbiorowe w polskim prawie karnym, Kato- wice 1987; Duś A., Z problematyki kwalifikacji prawnej czynu, WPP 2000, nr 2; Ferenc A., Kumulatywna kwalifikacja czynu w kodeksie karnym, NP 1971, nr 4; Filar M., O niektórych ogólnych zasadach odpowie- dzialności karnej w projekcie k.k., w: Problemy reformy prawa karnego, Lublin 1993; tenże, Podstawy odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym, Pal. 1997, nr 11–12; tenże, Węzłowe problemy od- powiedzialności podmiotów zbiorowych na gruncie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminal- na. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profe- sora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Florek T., Typizacja czynu. Pojęcie, zakres i funkcja, ZNUJ 1977, nr 74; Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970; Gaberle A., Odpowiedzialność karna nieletnich (uwagi na tle art. 10 § 2 k.k.), w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Gajewski M., W sprawie tożsamości kwalifikacji prawnej jako koniecznej przesłanki uznania, że przestępstwa zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw, PS 2000, nr  11–12; Gardocki L., Zagadnienia internacjonalizacji odpowie- dzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979; tenże, Typowe zakłócenia zasa- dy nullum crimen sine lege, „Studia Iuridica UW” 1982, t. X; tenże, Zarys prawa karnego międzynarodo- wego, Warszawa 1985; tenże, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, „Studia Iuridica” 1988, nr 16; tenże, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990; tenże, Zasady obowiązywania ustawy, Pal. 1996, nr 3–4; Gensikowski P., Marek A., Konstrukcja czynów współukaranych i jej implikacje praktyczne, Prok. i Pr. 2004, nr 10; Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994; tenże, Znaczenie testu warunku sine qua non przy wyjaśnianiu przyczynowości. W odpowiedzi jubi- latowi, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Gimbut A., Następstwa czynu, od których zależy wyższa karalność w prawie polskim, Warszawa 1966; Górecki R., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – po nowelizacji, Prok. i Pr. 2001, nr 5; Gór- niok O., Cel i skutki zamierzone ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Grajewski J., Zbieg przepisów ustawy a ściganie na wniosek, NP 1983, nr 2; Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001; Grudziński W., Z proble- matyki złego zamiaru ogólnego przy przestępstwach uszkodzenia ciała, Pal. 1963, nr 10; Hofmański R., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995; Jakubik A., Psychologia poczucia winy, „Psychologia Polska” 1975, nr 3; Jakubski P., Wina i jej stopniowalność na tle Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 4; tenże, Materialny element przestępstwa i jego znaczenie dla wyłączenia przestępności konkretnego czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2000, nr 12; Janczur E., Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 5; Jędrzejewski Z., Z problematyki zamiaru ewentualnego w teorii i praktyce, PiP 1983, nr 10; tenże, Uwagi o pojęciu przestępstwa w projekcie k.k., PiP 1993, nr 10; Kaczmarek T., Społeczne niebezpie- czeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966; tenże, Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym, NP 1990, nr 1–3; tenże, Spory wokół pojęcia czynu i ich znaczenie dla systemowego objaśnienia struktury przestępstwa, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Kaczmarek T., O elementach wyznaczających treść społecznej szkodliwości czynu zabronionego, w: Teoretyczne i praktycz- ne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 2011; Kaczmarek T., Giezek J., O subiektywnym przy- pisaniu nieświadomego przestępstwa nieumyślnego, w:  Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum prawa karnego. Kar- pacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Kaftal A., Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1985; Kania A.M., Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXVI, red. L. Bogunia, Wrocław 2010; Kardas R., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Kraków 1999; tenże, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi, PS 2005, nr 10; Kardas P., Lex specialis – Logiczna czy teologiczna reguła przesądzająca o pozorności zbiegu przepisów Tadeusz Bojarski 23 w prawie karnym?, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 2011; Kardas R., Majewski J., Kilka uwag w kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Kliś M., Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, CzPKiNP 1999, nr 2; Knypl Z., Ekstradycja jako instytucja prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 1975; Kochanowski J., Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985; tenże, Z za- gadnień ogłoszenia ustawy karnej, „Studia Iuridica” 1991, t. XIX; Komentarz do ustawy o odpowiedzial- ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, red. M. Filar, Toruń 2003; Konarska- -Wrzosek V., Kodeks karny a Kodeks karny skarbowy – zbieżności i różnice skłaniające do refleksji nad zasadnością utrzymywania odrębnych kodyfikacji, w: Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, red. A. Marek, T. Oczkowski, Warszawa 2011; Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpo- wiedzialności karnej, Kraków 2002; Konieczny J., Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzial- ności karnej, CzPKiNP 2009, nr 3; Kostarczyk-Gryszka J., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy określa- jący przestępstwo umyślne oraz przestępstwo nieumyślne, PiP 1973, nr 4; Krajewski K., Zasada humanita- ryzmu a współczesne tendencje polityki kryminalnej, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Proble- my tworzenia i  funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z  okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Krajnik S., Przesłanki odpowiedzialności w prawie karnym, Toruń 2010; Król-Bogomilska M., Tradycyjne formuły winy w świetle współczesnej psychologii, „Studia Iuridica” UW 1982, t. 10; taż, „Formy winy” w prawie karnym w świetle psychologii, Warszawa 1991; Krukowski A., Społeczna treść przestępstwa, Warszawa 1973; Kryże A., Zasady konstrukcji i zasto- sowania ciągu przestępstw, Gaz. Sąd. 2000, nr 4; Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975; tenże, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, nr 9–10; Kunicka-Michalska B., Zasada nullum crimen sine lege w projekcie k.k. w świetle norm między- narodowych, w: Księga pamiątkowa prof. M. Cieślaka, Kraków 1993; taż, Z problematyki społecznej szkod- li woś ci czynu, PPK 1998, nr 18; taż, Zarys prawa karnego Hiszpanii, Warszawa 2009; Lernell L., Zagad- nienie związku przyczynowego w prawie karnym, Warszawa 1962; tenże, Rozważania o przestępstwie i karze, Warszawa 1975; Łagodziński S., Przestępstwo ciągłe, ciąg przestępstw – realizm czy fikcja w pra- wie karnym, Prok. i Pr. 2000, nr 10; Majewski J., Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, PS 1996, nr 6; tenże, Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997; tenże, Zmiana ustawy karnej w czasie popełnienia czynu zabronionego, Pal. 2003, nr 9–10; tenże (red.), Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, Toruń 2006; tenże, O dwóch „wykładniowych” formach naruszenia zasady nullum crime sine lege poenali anteriori na przykładzie jednego orzeczenia, w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Mi- chalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008; Majewski J., Kardas P., O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, PiP 1993, nr 10; Marek A., Materialna definicja przestęp- stwa w związku z projektem kodeksu karnego, NP 1969, nr 1; tenże, Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych (wykroczeń) w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Za- gadnienia Wykroczeń” 1988, nr 6; tenże, Problemy reformy polskiego prawa wykroczeń, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; tenże, Nowy Ko- deks karny – zasady odpowiedzialności, nowa polityka karna, MoP 1997, nr 12; tenże, Podstawy prawa karnego krajów anglosaskich, w: U progu nowych kodyfikacji: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999; tenże, Ujęcie winy w prawie karnym jako problem kodyfikacyjny, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. An- drzeja Wąska, Lublin 2005; Marek A., Lachowski J., Niektóre problemy wynikające z jednoczynowości przestępstwa ciągłego, Prok. i Pr. 2004, nr 11–12; Mącior W., O finalizmie w prawie karnym, PiP 1971, nr 6; tenże, Zbieg przepisów jako problem logiczny i prawny, PiP 1975, nr 1; tenże, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Warszawa 1990; tenże, Zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego z 1995 r., PiP 1996, nr 6; Mącior W., Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wyma- gań teorii i praktyki, Kraków 1978; Michalska-Warias A., Niektóre problemy przestępstwa ciągłego i tzw. ciągu przestępstw w rozumieniu art. 12 i 91 k.k., An. UMCS 2000, t. XLVII; Mozgawa M., Uwagi na temat relacji przepisów art. 168 i 165 k.k., Prok. i Pr. 1997, nr 11; Myrcha M., Problem winy w karnym usta- wodawstwie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 1965, nr 2, s. 3–4; Namysłowska-Gabrysiak B., Odpo- wiedzialność karna osób prawnych, Warszawa 2003; Nazar K., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w systemach prawnych różnych państw, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona 24 Tadeusz Bojarski Część ogólna I. Zasady odpowiedzialności karnej pamięci prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; Niekrasz J., Konfrontacja naukowego pojęcia przyczynowości z przyczynowością stosowaną w prawie karnym, Pal. 1976, nr 7; Nita B., Materialnoprawne i procesowe założenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, cz. I, „Radca Prawny” 2003, nr 5; Nita B., Światłowski A.R., Zakaz łącznego stosowania przepisów ustawy nowej oraz ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 k.k., Prok. i Pr. 2001, nr 3; Nowacki J., Analogia legis, War- szawa 1966; Oehler D., Pojęcie winy w prawie karnym RFN, Pal. 1980, nr 3; Papierkowski Z., Wina jako problem prawa karnego, Lublin 1962; Patryas W., Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań 1993; Pietrzykowski T., Temporalny zakres obowiązywania prawa, PiP 2003, nr 4; Piórkowska-Flie- ger J., Spory wokół kwalifikowanych typów przestępstw, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współcze- snego prawa karnego, Lublin 2011; Pohl Ł., Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw – próba uporząd- kowania pojęć, RPEiS 2005, nr 1; tenże, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007; Potulski J., Warylewski J., Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronio- ne pod groźbą kary, Gdańsk 2004; Raglewski J., Konstrukcja tzw. przepołowionych czynów zabronionych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 2011; Rajzman H., Analogia in bonam partem a zasada legalizmu w prawie karnym, An. UMCS 1966, vol. 2; tenże, Bezprawność, społeczne niebezpieczeństwo czynu i wina w projekcie k.k., NP 1968, nr 12; tenże, O czynie w kodeksie karnym. Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora W. Świdy, Warszawa 1969; Ratajczak A., Materialnoprawne problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, PiP 1983, nr 2; Rejman G., Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980; Reykowski J., Motywacje. Postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1979; Rodzynkiewicz M., Pojęcie winy w prawie karnym, RPEiS 1992, nr 3; tenże, Pojęcie zaniechania a odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez zaniechanie w projekcie kodeksu karnego, PPK 1994, nr 11; tenże, Treść pojęcia czynu w prawie karnym jako efekt procedury modelowania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kra- ków 1994; tenże, Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, PS 1995, nr 5; tenże, Kilka uwag o relacyjnym ujęciu winy w prawie karnym, RPEiS 2001, nr 4; Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warsza- wa 2007; Rogalski M., Res iudicata a przestępstwo ciągłe, SP 2001, nr 2; tenże, Tożsamość czynu w pro- cesie karnym, PiP 2005, nr 6; Roxin C., Problematyka obiektywnego przypisania, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympo- zjum prawa karnego. Karpacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Rybak A., Niektóre proble- my międzyczasowego prawa karnego, Prok. i Pr. 2001, nr 12; Sadowski A., Przestępstwo ciągłe, Lublin 1949; Sarkowicz R., Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym (na przykładzie k.k. z 1969 r.), ZNUJ 1989, „Prace z Nauk Politycznych”, z. 37; Sienkiewicz Z., Kokot R. (red.), Populizm penalny i jego przejawy w  Polsce, Wrocław 2009; Sieracki  W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy (art. 10 § 2) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, WPP 1975, nr 4; Skupiński J., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na tle polskiej ustawy z 28 października 2002 r., w: Gdańskie Studia Prawnicze. Księga ofiaro- wana prof. Janowi Grajewskiemu, t. XI, Gdańsk 2003; Spotowski A., Reguły wyłączające wielość ocen a zbieg przepisów ustawy określających przestępstwo nieumyślne i umyślne, PiP 1973, nr 6; tenże, Pomijal- ny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976; tenże, Zasada lex retro non agit (ge- neza, uzasadnienie, zasięg), Pal. 1985, nr 9; tenże, Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, PiP 1987, nr 11; tenże, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990; Stefański R.A., Ustawa względniejsza dla sprawcy, Prok. i Pr. 1975, nr 9; tenże, Instytucja pytań prawnych do Sądu Naj- wyższego w sprawach karnych, Kraków 2001; Stolarczyk I., Problem jedności – wielości czynów, Prok. i Pr. 2005, nr 1; Stomma S., Fikcja winy, PiP 1947, nr 10; Svĕdas G., Szczególne problematyczne zagad- nienia z zakresu odpowiedzialności karnej osób prawnych w litewskim orzecznictwie konstytucyjnym oraz doktrynie prawa karnego, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 2011; Szmidt K., Odpowiedzialność karna za przestępne współdziałanie na tle Kodeksu karnego z 1997 r., CzPKiNP 1999, nr 2; Szwarczyk M., Ewolucja pojęcia przestępstwa skarbowego w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Prof. Andrze- ja Wąska, Lublin 2005; Szwedek E., Zawiłości zamiaru ewentualnego, Probl. Praw. 1990, nr 1; Światło- wski A., O retroaktywności prawa karnego, PS 1994, nr 3; Świda W., O przyczynowości zaniechania i innych zagadnieniach związku przyczynowego, PiP 1977, nr 2; Tarnawski M., Zagadnienia jedności i wielości przestępstw, Poznań 1977; Tarnawski M., Ziembiński Z., O przyczynowości zaniechania, PiP 1996, nr 7; Tyszkiewicz L., O definicji przestępstwa, jej strukturze i elementach, PPK 1995, t. 21; tenże, Tadeusz Bojarski 25 O przestępstwie trwałym i jego desygnatach, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; tenże, Problem istoty winy w projekcie kodeksu karnego, PiP 1995, nr 3; Warylewski J., Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym – próba określenia, PS 1998, nr 7–8; tenże (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010; Waszczyński J., Problem stopniowania winy w polskiej nauce prawa karnego, RPEiS 1976, nr 4; tenże, Jeszcze w sprawie zamiaru ewentualnego, Pal. 1977, nr 5; tenże, Wina a prewencyjny aspekt kary, w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Wąsek A., O tzw. przestęp- stwie zbiorowym, NP 1966, nr 6; tenże, Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, War- szawa 1973; tenże, Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe, Pal. 1981, nr 10–12; Wierzbowski B., O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982; Wilk L., Z problematyki tzw. norm intertemporalnych w prawie karnym. Wybrane zagadnienia, PPK 1990, nr 16; tenże, Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym (w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej), PiP 2011, s. 6; Wojciechowski J., Odpowiedzialność za „stare” przestępstwa pod rządami nowego Kodeksu karnego, MoP 1997, nr 12; Wojtyczek K., Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego. Uwagi na gruncie Konstytucji RP, CzPKiNP 1999, nr 1; Wolnik P., Nieświadomość reguł ostrożności jako błąd przy przestępstwach nieumyślnych, CzPKiNP 2004, nr 2; Wol- ter W., O tzw. przyczynowości zaniechania, PiP 1954, nr 10–11; tenże, O czynie jako działaniu lub zanie- chaniu przestępnym, PiP 1956, nr 5–6; tenże, Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, Warszawa 1960; tenże, Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1968; tenże, O stopniowaniu społecz- nego niebezpieczeństwa czynu karalnego, KSP 1970, nr 3; tenże, Z rozważań nad kwalifikowanymi typami przestępstw, PiP 1972, nr 8–9; tenże, Uwagi o znamionach wymagających ilościowej oceny w przepisach prawa karnego, PiP 1976, nr 6; tenże, Uprzywilejowane typy przestępstw, PiP 1976, nr 1–2; tenże, Sądo- we zastępowanie ilościowych znamion ocennych przez znamiona określone liczbowo, PiP 1977, nr 1; Wró- bel W., Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, PPK 1993, nr 8; tenże, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003; tenże, Z zagadnień retroaktywno- ści prawa karnego, PS 1993, nr 4; tenże, Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej, w: Przestęp- stwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Wyrębak J., Ogólna definicja przestępstwa a opis jego materialnej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: