Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00631 013067 21065523 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 979
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-117-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejszy Komentarz stanowi syntetyczną prezentację całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz wojskowej. Zawiera objaśnienia konstrukcji prawnokarnych oparte na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego i praktyki sądowej. Autorzy zwracają uwagę na wątpliwości, które mogą powstać na tle poszczególnych rozwiązań kodeksowych, uwzględniając odpowiednie orzecznictwo sądowe.

 

W piątym wydaniu Komentarza zostały omówione zmiany Kodeksu karnego obejmujące rozwiązania prawne w zakresie części ogólnej i szczególnej. W zakresie części ogólnej dotyczą one m.in. obrony koniecznej, uwzględnienia orzeczeń skazujących wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa, a także orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju oraz obowiązków w okresie próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego dotyczą m.in. kwalifikowanych typów zbrodni zabójstwa oraz rozszerzenia ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i rozszerzenia katalogu przestępstw o przestępstwo stalkingu (uporczywego nękania). Modyfikacji uległy także znamiona niektórych przestępstw przeciwko środowisku. Istotna zmiana dotyczyła również przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (działania na szkodę określonego podmiotu).

 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków, m.in.: sędziów, adwokatów, prokuratorów, pomocna będzie także studentom. Cenne w tym zakresie są informacje dotyczące wybranej literatury i orzecznictwa sądowego. Oprócz literatury podstawowej wymienionej na początku książki w poszczególnych rozdziałach podano także literaturę uzupełniającą.

 

Komentarz stanowi opracowanie zespołowe pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Stan prawny na 5 października 2011 roku

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Komentarz Tadeusz Bojarski Aneta Michalska-Warias Joanna Piórkowska-Flieger Maciej Szwarczyk pod redakcją Tadeusza Bojarskiego Wydanie 5 Stan prawny na 5 paêdziernika 2011 roku Warszawa 2012 Poszczególne części opracowali: Tadeusz Bojarski: I–XIII, XIV (art. 115, § 1–7, 16, 21, 23), XV, XVI (art. 117–119, 126a– –126b), XVII (art. 127–129, 132a), XVIII (art. 140), XXIII (art. 189, 191a–193), XXXVIII Aneta Michalska-Warias: XIV (art. 115, § 8–12, 20), XVII (art. 130–132, 133–139), XVIII (art. 143–144), XXIII (art. 190–191), XXXVI Joanna Piórkowska-Flieger: XIV (art. 115, § 13–15, 22), XVI (art. 124–126), XVIII (art. 141–142), XX–XXI, XXIII (art. 189a), XXIV–XXV, XXVI (art. 211a), XXVII–XXVIII, Maciej Szwarczyk: XIV (art. 115, § 17–19), XVI (art. 120–123), XVIII (art. 145–147), XXX, XXXII–XXXIV, XXXVII, XXXIX–XLI, XIX, XXII, XXVI (art. 206–211), XXIX, XXXI, XXXV, XLII–XLIV Przepisy wprowadzające: Tadeusz Bojarski i Maciej Szwarczyk Redaktor prowadzący: Joanna Pastuszka Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-864-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Literatura podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 USTAWA z 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII. Rozdział VIII. Rozdział IX. Rozdział X. Rozdział XI. Rozdział XII. Rozdział XIII. Rozdział XIV. Rozdział XV. Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Formy popełnienia przestępstwa (art. 13–24) . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25–31) . . . . . . . . . . . . 90 Kary (art. 32–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Środki karne (art. 39–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53–63) . . . . . . . . . 151 Powrót do przestępstwa (art. 64–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66–84a) . . . . 180 Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85–92a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Środki zabezpieczające (art. 93–100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Przedawnienie (art. 101–105). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Zatarcie skazania (art. 106–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109–114a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XVI. Rozdział XVII. Rozdział XVIII. Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117–126b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127–139) . 294 Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140–147) . . . . . . . . . . . . 319 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148–162). . . . . . . . . 335 5 Spis treści Rozdział XX. Rozdział XXI. Rozdział XXII. Rozdział XXIII. Rozdział XXIV. Rozdział XXV. Rozdział XXVI. Rozdział XXVII. Rozdział XXVIII. Rozdział XXIX. Rozdział XXX. Rozdział XXXI. Rozdział XXXII. Rozdział XXXIII. Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163–172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173–180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181–188) . . . . . . . . . . . . 427 Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189–193) . . . . . . . . . . . . . . 448 Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194–196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206–211a). . . . . . . 515 Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212–217a) 533 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218–221). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222–231a) . . . . . . . . . . . . . . . 565 Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232–247a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248–251) . . 640 Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252–264a) 652 Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265–269b) . . . . 691 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270–277). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278–295) . . . . . . . . . . . . . . . 742 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296–309) . . 783 Rozdział XXXV. Rozdział XXXVI. Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310–316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317–337). . . . . . . . . . . . 866 Rozdział XXXIX. Rozdział XL. Rozdział XLI. Rozdział XLII. Rozdział XLIII. Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338–342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343–349). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354–355) 914 Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356–357) 921 Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358–363) . . . . 928 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny . . . . . 940 Przepisy ogólne (art. 1–7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 Rozdział I. Rozdział II. Przepisy karne (art. 8–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . 961 Rozdział III. Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 11–18). . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 6 Wykaz ważniejszych skrótów 1. Akty normatywne k.c. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U.  Nr  16, poz.  93 ze zm.) k.k. k.k. z 1932 r., Kodeks karny z 1932 r. k.k. z 1969 r., Kodeks karny z 1969 r. k.k.s. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z  10  września 1999  r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) k.k.w. – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.  Nr  90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 13, k.p.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 94 ze zm.; sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) k.p.k. z 1969 r. – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 19, poz. 555 ze zm.) k.p.w. k.r.o. k.s.h. k.w. m.k.k., mały Kodeks karny ord.pod. pr.bank. pr.dewiz. p.w.k.k. u.o.i.n. poz. 96 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro- czenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) – ustawa z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecz- nych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) – nie- obowiązująca – ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – ustawa z  27  lipca 2002  r. – Prawo dewizowe (Dz.U.  Nr  141, poz.  1178 ze zm.) – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) – ustawa z  5  sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) 7 Wykaz ważniejszych skrótów – ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbio- rowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.  Nr  197, poz.  1661 ze zm.) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) – ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonaw- czy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589) – „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Acta Universitatis Nicolai Copernici” – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – „Edukacja Prawnicza” – „Gazeta Prawnicza” – „Gazeta Sądowa” – „Gazeta Prawnicza” – „Informacja Prawnicza” – „Krakowskie Studia Prawnicze” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor Prawniczy” – „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” pod red. L. Boguni – „Nowe Prawo” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – wydawane przez miesięcznik „Prokuratura i Prawo” (wkładka) – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – Izby Karnej i Wojskowej – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – zbiór Prokuratury Generalnej – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” – seria A – „Palestra” – „Prawo i Medycyna” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Europejskiego” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Przegląd Prawa Karnego” – „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” – „Prawo Spółek” – „Problemy Praworządności” – „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Policyjny” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Przegląd Więziennictwa Polskiego” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” u.o.p.z. u.p.n. ustawa listopadowa 2. Czasopisma An. UMCS AUNC Biul. PK Biul. SN Biuletyn LTN CzPKiNP EP Gaz. Praw. Gaz. Sąd. GP Inf. Praw. KSP KZS MoP NKPK NP Orz. Prok. i Pr. OSA OSN OSNKW OSNP OSNPG OSNwSK OSP OTK OTK-A Pal. PiM PiP PPE PPiA PPK PPKrym. Pr. Spółek Probl. Praw. Probl. Wym. Spraw. Prok. i Pr. Przegl. Polic. PS PUG PWP RPEiS 8 Wykaz ważniejszych skrótów SF SKKiP SP St.Pr.Ek. WPP ZN ZNIBPS 3. Inne Dz.U. GUS Lex LexPolonica RPO SA SN – „Studia Filozoficzne” – „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” – „Studia Prawnicze” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – „Zeszyty Naukowe” (z oznaczeniem uniwersytetu) – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” – Dziennik Ustaw – Główny Urząd Statystyczny – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy Uwaga: Artykuły przywoływane bez oznaczenia są artykułami obowiązującego Kodeksu karnego. 9 Literatura podstawowa 1. Podręczniki; skrypty Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989. Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J. (red.), System prawa karnego, t. IV: O przestępstwach w szcze- gólności, cz. I, Ossolineum 1985; cz. II, Ossolineum 1989. Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2009. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008. Bojarski T. (red.), System Prawa Karnego, t. 2, Źródła prawa karnego, Warszawa 2011. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2006. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007. Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010. Bojarski T., Gimbut A., Gofroń C., Wąsek A., Wojciechowski J., Prawo karne, Lublin 1994. Bojarski M., Świda Z., Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2002; wyd. 5, Wrocław 2008. Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1996. Budyn-Kulik M., Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Mozgawa M.  (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Kraków 2006. Chybiński O., Gutekunst W., Świda W., Prawo karne. Część szczególna, Wrocław 1980. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys ujęcia systemowego, Warszawa 1994. Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2009. Dietrich M., Namysłowska B., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1998. Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008. Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2010. Enerlich M., Nowicka L., Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997. Gardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2007. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2010. Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933. Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996. Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2007. Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2011. Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1986. Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1996. Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2000. 11 Literatura podstawowa Krzymuski E., Wykład prawa karnego, t. I i II, Kraków 1911. Krzymuski E., System prawa karnego, Kraków 1921. Lachowski J., Prawo karne, Warszawa 2010. Lelental S., Maliszewska H., Waszczyński J., Zębik A., Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie i o prze- stępstwie, red. J. Waszczyński, Łódź 1992. Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1967. Lernell L., Prawo karne, t. I, Warszawa 1969; t. II, Warszawa 1971. Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914. Makarewicz J., Prawo karne – wykład porównawczy, Lwów–Warszawa 1924. Makowski W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Kraków 1920. Marek A., Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 1999. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2007. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2011. Marek A., Prawo wykroczeń, Warszawa 2008. Marek A. (red.), System prawa karnego, t. I, Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010. Marek A., Filar M., Grześkowiak A., Gajdus D., Pływaczewski E., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, Warszawa 1986. Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003. Melezini M. (red.), System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010. Mozgawa M. (red.), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2007. Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933. Rajzman H., Zarys wykładu prawa karnego, Rzeszów 1968. Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946. Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979. Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2007. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2010. Wolter W., Zarys systemu prawa karnego, t. I, Kraków 1933; t. II, Kraków 1934. Wolter W., Prawo karne, Warszawa 1947. Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010. Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007. Zawłocki R. (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System prawa karnego, t. IX, Warszawa 2011. 2. Komentarze Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. I i II, Warszawa 1987. Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006. Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009. Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010. Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym (z  komentarzem), Wrocław 1998. Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1994. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010. 12 Literatura podstawowa Glaser K., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934. Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2005. Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999. Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I i II, Gdańsk 2005. Kalitowski M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. II (art. 32–116), Gdańsk 1999. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2007. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. I, Warszawa 2007. Kodeks karny. Część ogólna, t.  I.  Komentarz do artykułów 1–31, red. M.  Królikowski, R.  Zawłocki, Warszawa 2010. Kodeks karny. Część ogólna, t. II. Komentarz do artykułów 32–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2009. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Wąsek, t. I i II, Warszawa 2004; t. I i II, Warszawa 2006. Kodeks karny. Część szczególna, t.  I.  Komentarz do artykułów 117–221, red. A.  Wąsek, R.  Zawłocki, Warszawa 2010. Kodeks karny. Część szczególna, t. II. Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010. Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006. Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, t. II i III, Kraków 2006 (cyt. też wyd. z 1999 r.). Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, t. II i III, Kraków 2008. Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006. Kunicka-Michalska B., Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 3–7. Komentarz, Warszawa 2006. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938. Makowski W., Kodeks karny 1932 – Komentarz, Warszawa 1933. Marek A., Komentarz do kodeksu karnego, t. I, Część ogólna; t. II, Część szczególna, Warszawa 1999. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010. Nowe kodeksy karne z 1997 r. Kodeks karny – Uzasadnienie, Warszawa 2007. Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936. Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1965. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I (art. 1–31), Gdańsk 1999. Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo, Warszawa 1997. 3. Księgi pamiątkowe i inne prace zbiorowe Archiwum Kryminologii, t. XXIX-XXX (2007–2008), Tom jubileuszowy dedykowany Paniom Profesor H. Kołakowskiej-Przełomiec, Z. Ostrychańskiej, D. Wójcik, Warszawa 2009. Bogdalski P., Pływaczewski W., Nowicka I. (red.), Ius est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa ofiaro- wana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, Szczytno 2008. Bogunia L. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa J. Wąsika, Wrocław 1999. Bojarski T., Gdulewicz E., Szreniawski J.  (red.), Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000. Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M.  (red.), Zmiany w  polskim prawie karnym po wej- ściu w życie kodeksu karnego z 1997 r. Materiały z Konferencji Naukowej, Lublin–Kazimierz Dolny 20–22 września 2005 r., Lublin 2006. Cieślak M.  (red.), Zagadnienia prawa karnego i  teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Woltera, Warszawa 1950. Czapiński W. (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006. 13 Literatura podstawowa Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A. (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współ- czesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000. Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Waltoś S., Zoll A. (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994. Ćwiąkalski Z., Artymiak G.  (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i  procesowego, Warszawa 2009. Dębiński A., Gałązka M., Hałas R.D., Wiak K. (red.), Hominum causa omne ius constituum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006. Dębiński A., Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002. Dukiet-Nagórska T. (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006. Gardocki L., Królikowska M., Walczak-Żochowska A.  (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubile- uszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005. Giezek J. (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006. Górniok O.  (red.), U  progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, nr  1789, Katowice 1999. Grecka-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008. Hanausek T., Kegel Z., Sławik K.  (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Wrocław 2001. Hofmański P., Zgryzek K.  (red.), Współczesne problemy procesu karnego i  wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003. Hofmański P., Waltoś S., W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci prof. Marianny Korcyl- -Wolskiej, Warszawa 2009. Indecki K. (red.), Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowa- na profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Łódź 2004. Jakubowska-Hara J., Nowak C., Skupiński J. (red.), Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008. Janiszewski B. (red.), Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątko- wa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, Poznań 2004. Jaworski R., Szostak M.  (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005. Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J., Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010. Korecka G., Korecki J., Polska bibliografia penitencjarna: 1970–2009, pod red. S. Lelentala, Warszawa 2011. Korobowicz A., Leszczyński L., Pieniążek A. (red.), Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w 90. rocznicę urodzin, Lublin 2003. Krajewski K. (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007. Księga pamiątkowa ku Czci Św.P. Edmunda Krzymuskiego, Kraków 1929. Lelental S., Szczygieł G.B. (red.), X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009. Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z. (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświę- cona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005. Łopatka A., Kunicka-Michalska B., Kiewilicz S. (red.), Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubile- uszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003. Marek A.  (red.), Współczesne problemy procesu karnego i  jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004. Marek A., Oczkowski T.  (red.), Problem spójności prawa karnego z  perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011. 14 Literatura podstawowa Michalska-Warias A., Nowakowski I., Piórkowska-Fleger J. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011. Nowak T. (red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza. Poznań 1999. Nowikowski I. (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007. Płachta M. (red.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XI, Gdańsk 2003. Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, cz. II, red. E. Zielińska, Warszawa 2005. Rejman G., Bieńkowska B.T., Jędrzejewski Z., Mierzejewski P. (red.), Problemy prawa i procesu karne- go. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008. Stachowiak S.  (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Nowakowi. Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. VI, Poznań 2002. Stańdo-Kawecka B., Krajewski K. (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011. Studia Prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Dr Witolda Świdy, Warszawa 1959. Szwarc A. (red.), Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora A. Ratajczaka, Poznań 1999. Tyszkiewicz L.  (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996. Ura E. (red.), Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś. Prace ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, Rzeszów 2003. Waltoś S.  (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993. Zoll A., Racjonalna reforma prawa karnego (Zbiór prac), Warszawa 2001. Podręczniki i komentarze są powoływane przez podanie nazwiska autora i pierwszych słów tytułu pracy. Tę samą formę zastosowano przy powoływaniu prac podanych w wykazie literatury uzupeł- niającej. W pracach zespołowych zastosowano po pierwszym nazwisku skrót „i in.”. 15 Słowo wstępne Przedstawiony Czytelnikowi komentarz został pomyślany jako syntetyczna pre- zentacja całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje on zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz wojskowej. Jest to „krótki komentarz” zawierający podstawowe informacje o obo- wiązujących konstrukcjach prawnokarnych. Zawiera ich objaśnienia oparte na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego i praktyki sądowej. Z założenia nie zawiera jednak analiz bardziej szczegółowych, nie unikając jednak zwróce- nia uwagi na możliwe wątpliwości na tle poszczególnych rozwiązań kodeksowych oraz prób ich wyjaśnienia. W odpowiednim zakresie uwzględniono w tych rozwa- żaniach możliwe rozbieżności poglądów oraz stanowisko orzecznictwa sądowego, wskazując równocześnie punkt widzenia autorów. Charakterystyka rozwiązań ustawowych ma służyć w pierwszym rzędzie młodzieży studiującej, ale także – do pewnego stopnia – praktykom w  ich pracy zawodowej. Pomocne w  tym zakre- sie będą też informacje dotyczące wybranej literatury i orzecznictwa sądowego. Z konieczności, z uwagi na charakter komentarza, informacje te mają zakres ogra- niczony. Obok literatury podstawowej (podręczniki prawa karnego, komentarze do Kodeksu karnego) w poszczególnych rozdziałach podano literaturę uzupełnia- jącą. Obejmuje ona prace monograficzne, a  spośród innych prac tylko te, które zostały opublikowane na tle obowiązującego stanu prawnego wyznaczonego przez Kodeks karny z 1997 r. lub mają znaczenie przekraczające ramy jednego kodeksu. Komentarz stanowi opracowanie zespołowe pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS. W  aktualizacji literatury i  orzecznictwa sądowego brali udział także K.  Nazar- -Gutowska, A. Nowosad oraz A. Sośnicka. Przedstawione Czytelnikowi piąte wydanie komentarza uwzględnia kolejne zmiany, które zostały dokonane w latach 2010–2011. Obejmuje także nowe orzecz- nictwo sądowe oraz ukazuje rozwój poglądów na zagadnienia odpowiedzialności karnej i reguł karania. Autorzy 17 USTAWA z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553; sprost. Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216; z 2001 r. Nr 98, poz. 1071; z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr  180, poz.  1493; z  2006  r. Nr  190, poz.  1409, Nr  218, poz.  1592, Nr  226, poz.  1648; z  2007  r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602; z 2011 r. Dz.U.  Nr  17, poz.  78, Nr  24, poz.  130, Nr  39, poz.  202, Nr  48, poz.  245, Nr  72, poz.  381, Nr  94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280)* CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Literatura uzupełniająca: Andrejew  I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959; tenże, Rozpoznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968; tenże, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifi- kacja przestępstw, Warszawa 1978; tenże, O pojęciu winy w polskim prawie karnym, PiP 1982, nr 7; tenże, Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987; tenże, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988; Barczak  A., Wykroczenia jako składnik przestępstwa (przestępstwa ciągłego), CzPKiNP * Uwzględniono również zmiany wprowadzone przez ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw oraz przez ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (w chwili zwalniania niniejszej publikacji do druku akty te – po podpisaniu przez Prezydenta RP – oczekiwały na publikację w Dzienniku Ustaw). Tadeusz Bojarski 19 Część ogólna 1999, nr 1; Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, PiP 2005, nr 10; Bojarski M., Radecki W., Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw, Wrocław 1989; Bojarski M., Radecki W., Spory na tle różnicowania wykroczeń i przestępstw, w: Problem spójności prawa karnego z  perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011; Bojarski  T., W  sprawie ustawy względniejszej, NP 1971, nr 5; tenże, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagad- nienia), An. UMCS 1977, vol. XXIV; tenże, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa 1982; tenże, Postępowanie z nieletnimi w świetle ustawy z 26 października 1982 r., An. UMCS 1987, Sectio G, vol. XXXIV; tenże, Zasady odpowiedzialności nieletnich, w: Postępowanie z nieletnimi, Lublin 1988; tenże, Przestępstwo a wykroczenie, w: Problemy ewolucji prawa karnego, Lublin 1990; tenże, Selekcja nieletnich w  postępowaniu z  powodu demoralizacji lub czynu karalnego, An. UMCS 1991, vol. XXXVIII; tenże, Społeczna szkodliwość czynu i wina w projekcie k.k., w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993; tenże, Przestępstwo ciągłe, PiP 1995, nr 3; tenże, Konstytucyjna ochrona podstawowych wartości humanistycznych a projektowane prawo karne, An. UMCS, Sectio G, vol. XLIV; tenże, Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw w nowym kodeksie karnym, w: U progu nowych kodyfikacji 1997. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999; tenże, Odpowiedzialność karna. Zagadnienia zakresu i stabilizacji, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1999; tenże, Podstawowe założenia trakto- wania nieletnich w  świetle ustawy o  postępowaniu w  sprawach nieletnich oraz aktualnych potrzeb, w:  Teoretyczne i  praktyczne problemy stosowania ustawy o  postępowaniu w  sprawach nieletnich, red. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 2001; tenże, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porów- nawczych, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003; tenże, Przestępstwo ciągłe – ciąg prze- stępstw – kara łączna – konstrukcja prawna dopełniająca się czy konkurencyjna?, w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska- Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008; Bojarski T., Skrętowicz E., Problemy traktowania nieletnich sprawców czynów karalnych i nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji, w: Konstytucyjny ustrój pań- stwa. Księga jubileuszowa prof. Wiesława Skrzydły, Lublin 2000; tychże, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002; Bojarski T., Szwarczyk M., Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym, w:  Administracja publiczna u  progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. Janowi Szreniawskiemu, red. Z.  Niewiadomski, Przemyśl 2000; tenże, Kilka uwag w  kwestii zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga pamiątkowa ku czci profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006; tenże, Znaczenie czynnika czasu w zakresie karalności czynu i wymiaru kary, w: Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. III, Lublin 2010; tenże, Z problematyki form odpowie- dzialności na styku z odpowiedzialnością karną, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2011; Buchała K., Niektóre problemy przestępstw kwalifikowanych przez następstwa, ZNIBPS 1979, nr 19; tenże, Z rozważań nad społecznym niebezpieczeństwem czynu, „Studia Iuridica” 1991, t. XXIX; tenże, Konstytucja a podstawowe zasady prawa karnego, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996; Buchała  K., Kubicki  L., Zasady odpowiedzialności karnej w przyszłej Konstytucji, PiP 1987, nr 10; Chojnacki R.J., Psychologiczne elementy wpływające na stopień winy w prawie karnym, Probl. Praw. 1986, nr 4; Cieślak M., Pojęcie i funkcje społecznego niebezpieczeństwa czynu w prawie karnym, Pal. 1979, nr 6; Czekaj M., Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatno- skargowe, Prok. i Pr. 1999, nr 7–8; Ćwiąkalski Z., Znamiona normatywne w k.k., w: Problemy odpowiedzial- ności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Daszkiewicz K., Motyw przestępstwa, Pal. 1961, nr 9; taż, Przestępstwo z premedytacją w prawie karnym, Warszawa 1968; taż, Zamiar nagły (dolus repentinus), Pal. 1968, nr  4; taż, Odpowiedzialność karna nieletnich (w  świetle kodeksu karnego z  6  czerwca 1997  r.), Pal. 1999, nr  1–2; taż, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939–1945), Toruń 2009; Daszkiewicz  K., Sołtysiński  S., Ziembiński  Z., Trójgłos o  prawnym pojęciu czynu, SP 1971, nr 29; Dąbrowska-Kardas M., O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, CzPKiNP 1997, nr 1; Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., w:  Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, nr  20; Dębski  R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995; tenże, Uwagi o konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, PiP 1992, nr 5; tenże, O normie prawnokarnej we współczesnym piśmiennictwie 20 Tadeusz Bojarski I. Zasady odpowiedzialności karnej polskim, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Iuridica” 1994, nr 60; Dukiet-Nagórska T., Tak zwane prze- stępstwo zbiorowe w polskim prawie karnym, Katowice 1987; Duś A., Z problematyki kwalifikacji prawnej czynu, WPP 2000, nr 2; Ferenc A., Kumulatywna kwalifikacja czynu w kodeksie karnym, NP 1971, nr 4; Filar M., O niektórych ogólnych zasadach odpowiedzialności karnej w projekcie k.k., w: Problemy reformy prawa karnego, Lublin 1993; tenże, Podstawy odpowiedzialności karnej w  nowym kodeksie karnym, Pal. 1997, nr  11–12; tenże, Węzłowe problemy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na gruncie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubile- uszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Florek T., Typizacja czynu. Pojęcie, zakres i funkcja, ZNUJ 1977, nr 74; Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teo- rii i praktyce, Warszawa 1970; Gaberle A., Odpowiedzialność karna nieletnich (uwagi na tle art. 10 § 2 k.k.), w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubile- uszowa z  okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J.  Giezek, Kraków 2006; Gajewski M., W sprawie tożsamości kwalifikacji prawnej jako koniecznej przesłanki uznania, że przestępstwa zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw, PS 2000, nr  11–12; Gardocki L., Zagadnienia internacjo- nalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979; tenże, Typowe zakłócenia zasady nullum crimen sine lege, „Studia Iuridica UW” 1982, t. X; tenże, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985; tenże, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, „Studia Iuridica” 1988, nr 16; tenże, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990; tenże, Zasady obowiązywania ustawy, Pal. 1996, nr 3–4; Gensikowski P., Marek A., Konstrukcja czynów współukaranych i jej implikacje praktyczne, Prok. i Pr. 2004, nr 10; Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994; tenże, Znaczenie testu warunku sine qua non przy wyjaśnianiu przyczynowości. W odpowiedzi jubilatowi, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubile- uszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Gimbut A., Następstwa czynu, od których zależy wyższa karalność w  prawie polskim. Warszawa 1966; Górecki  R., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – po nowelizacji, Prok. i Pr. 2001, nr 5; Górniok O., Cel i skut- ki zamierzone ustawy o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubile- uszowa z  okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J.  Giezek, Kraków 2006; Grajewski J., Zbieg przepisów ustawy a ściganie na wniosek, NP 1983, nr 2; Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001; Grudziński W., Z problematyki złego zamiaru ogól- nego przy przestępstwach uszkodzenia ciała, Pal. 1963, nr 10; Hofmański R., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995; Jakubik A., Psychologia poczucia winy, „Psychologia Polska” 1975, nr 3; Jakubski P., Wina i jej stopniowalność na tle Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 4; tenże, Materialny element przestęp- stwa i jego znaczenie dla wyłączenia przestępności konkretnego czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2000, nr 12; Janczur E., Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 5; Jędrzejewski Z., Z problematyki zamiaru ewentualnego w teorii i praktyce, PiP 1983, nr 10; tenże, Uwagi o pojęciu przestępstwa w projekcie k.k., PiP 1993, nr 10; Kaczmarek T., Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966; tenże, Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym, NP 1990, nr 1–3; tenże, Spory wokół pojęcia czynu i ich znaczenie dla systemowe- go objaśnienia struktury przestępstwa, w:  Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Kaczmarek T., Giezek J., O subiektywnym przypisaniu nieświadomego przestępstwa nieumyślnego, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum prawa karnego. Karpacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Kaftal A., Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1985; Kania A.M., Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXVI, red. L. Bogunia, Wrocław 2010; Konarska-Wrzosek V., Kodeks karny a Kodeks karny skar- bowy – zbieżności i  różnice skłaniające do refleksji nad zasadnością utrzymywania odrębnych kodyfikacji, w: Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, red. A. Marek, T. Oczkowski, Warszawa 2011; Kardas R., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Kraków 1999; tenże, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skut- kowi, PS 2005, nr 10; Kardas R., Majewski J., Kilka uwag w kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Kliś M., Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, Tadeusz Bojarski 21 Część ogólna CzPKiNP 1999, nr  2; Knypl  Z., Ekstradycja jako instytucja prawa międzynarodowego i  wewnętrznego, Warszawa 1975; Kochanowski  J., Subiektywne granice sprawstwa i  odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985; tenże, Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej, „Studia Iuridica” 1991, t. XIX; Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, red. M. Filar, Toruń 2003; Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej, Kraków 2002; Konieczny J., Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej, CzPKiNP 2009, nr 3; Kostarczyk-Gryszka J., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy określający przestępstwo umyślne oraz przestępstwo nieumyślne, PiP 1973, nr  4; Krajewski K., Zasada humanitaryzmu a współczesne tendencje polityki kryminalnej, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. roczni- cy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Krajnik Sz., Przesłanki odpowiedzial- ności w prawie karnym, Toruń 2010; Król-Bogomilska M., Tradycyjne formuły winy w świetle współczesnej psychologii, „Studia Iuridica” UW 1982, t. 10; taż, „Formy winy” w prawie karnym w świetle psychologii, Warszawa 1991; Krukowski A., Społeczna treść przestępstwa, Warszawa 1973; Kryże A., Zasady konstrukcji i zastosowania ciągu przestępstw, Gaz. Sąd. 2000, nr 4; Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniecha- nie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975; tenże, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, nr 9–10; Kunicka-Michalska B., Zasada nullum crimen sine lege w projekcie k.k. w świetle norm międzynaro- dowych, w: Księga pamiątkowa prof. M. Cieślaka, Kraków 1993; taż, Z problematyki społecznej szkod li woś ci czynu, PPK 1998, nr 18; taż, Zarys prawa karnego Hiszpanii, Warszawa 2009; Lernell L., Zagadnienie związ- ku przyczynowego w prawie karnym, Warszawa 1962; tenże, Rozważania o przestępstwie i karze, Warszawa 1975; Łagodziński S., Przestępstwo ciągłe, ciąg przestępstw – realizm czy fikcja w prawie karnym, Prok. i Pr. 2000, nr 10; Mącior W., Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Kraków 1978; Majewski J., Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, PS 1996, nr 6; tenże, Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997; tenże, Zmiana ustawy karnej w czasie popełnienia czynu zabronionego, Pal. 2003, nr 9–10; tenże (red.), Zbieg przepisów oraz zbieg prze- stępstw w polskim prawie karnym, Toruń 2006; tenże, O dwóch „wykładniowych” formach naruszenia zasady nullum crime sine lege poenali anteriori na przykładzie jednego orzeczenia, w:  Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jaku bowska- Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008; Majewski J., Kardas P., O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, PiP 1993, nr 10; Marek A., Materialna definicja przestępstwa w związku z projektem kodeksu kar- nego, NP 1969, nr 1; tenże, Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych (wykroczeń) w pań- stwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Zagadnienia Wykroczeń” 1988, nr 6; tenże, Problemy reformy polskiego prawa wykroczeń, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profeso- ra Kazimierza Buchały, Kraków 1994; tenże, Nowy Kodeks karny – zasady odpowiedzialności, nowa polityka karna, MoP 1997, nr 12; tenże, Podstawy prawa karnego krajów anglosaskich, w: U progu nowych kodyfika- cji: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999; tenże, Ujęcie winy w prawie karnym jako problem kodyfikacyjny, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; Marek A., Lachowski J., Niektóre problemy wynikające z jednoczynowości przestępstwa ciągłego, Prok. i Pr. 2004, nr 11–12; Mącior W., O finalizmie w prawie karnym, PiP 1971, nr 6; tenże, Zbieg przepisów jako problem logiczny i prawny, PiP 1975, nr 1; tenże, Czyn ludzki i  jego znaczenie w  prawie karnym, Warszawa 1990; tenże, Zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego z 1995 r., PiP 1996, nr 6; Michalska-Warias A., Niektóre problemy prze- stępstwa ciągłego i  tzw. ciągu przestępstw w  rozumieniu art.  12 i  91 k.k., An. UMCS 2000, t.  XLVII; Mozgawa M., Uwagi na temat relacji przepisów art. 168 i 165 k.k., Prok. i Pr. 1997, nr 11; Myrcha M., Problem winy w  karnym ustawodawstwie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 1965, nr  2, s.  3–4; Namysłowska-Gabrysiak  B., Odpowiedzialność karna osób prawnych, Warszawa 2003; Nazar  K., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w systemach prawnych różnych państw, w: W kręgu teorii i prakty- ki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; Niekrasz J., Konfrontacja naukowego pojęcia przyczynowości z przyczynowością stosowaną w prawie karnym, Pal. 1976, nr 7; Nita B., Materialnoprawne i procesowe założenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabro- nione pod groźbą kary, cz. I, „Radca Prawny” 2003, nr 5; Nita B., Światłowski A.R., Zakaz łącznego stosowa- nia przepisów ustawy nowej oraz ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 k.k., Prok. i Pr. 2001, nr 3; Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966; Oehler  D., Pojęcie winy w  prawie karnym RFN, Pal. 1980, nr  3; Papierkowski Z., Wina jako problem prawa karnego, Lublin 1962; Patryas W., Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań 1993; Pietrzykowski T., Temporalny zakres obowiązywania prawa, PiP 2003, nr 4; 22 Tadeusz Bojarski I. Zasady odpowiedzialności karnej Pohl Ł., Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw – próba uporządkowania pojęć, RPEiS 2005, nr 1; tenże, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007; Potulski J., Warylewski J., Ustawa o od- powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Gdańsk 2004; Rajzman H., Analogia in bonam partem a zasada legalizmu w prawie karnym, An. UMCS 1966, vol. 2; tenże, Bezprawność, społeczne niebezpieczeństwo czynu i wina w projekcie k.k., NP 1968, nr 12; tenże, O czynie w kodeksie kar- nym. Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora W.  Świdy, Warszawa 1969; Ratajczak  A., Materialnoprawne problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, PiP 1983, nr 2; Rejman G., Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980; Reykowski J., Motywacje. Postawy prospołeczne a osobo- wość, Warszawa 1979; Rodzynkiewicz M., Pojęcie winy w prawie karnym, RPEiS 1992, nr 3; tenże, Pojęcie zaniechania a odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez zaniechanie w projekcie kodeksu karnego, PPK 1994, nr 11; tenże, Treść pojęcia czynu w prawie karnym jako efekt procedury modelowania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; tenże, Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, PS 1995, nr 5; tenże, Kilka uwag o relacyjnym ujęciu winy w prawie karnym, RPEiS 2001, nr 4; Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm i legalizm ścigania prze- stępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007; Rogalski M., Res iudicata a przestępstwo ciągłe, SP 2001, nr 2; tenże, Tożsamość czynu w procesie karnym, PiP 2005, nr 6; Roxin C., Problematyka obiektywnego przypisania, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum prawa karnego. Karpacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Rybak A., Niektóre problemy międzyczasowego prawa karnego, Prok. i Pr. 2001, nr 12; Sadowski A., Przestępstwo ciągłe, Lublin 1949; Sarkowicz R., Wyrażanie przyczynowości w tek- ście prawnym (na przykładzie k.k. z 1969 r.), ZNUJ 1989, „Prace z nauk politycznych”, z. 37; Sienkiewicz Z., Kokot R. (red.), Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, Wrocław 2009; Sieracki W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy (art. 10 § 2) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, WPP 1975, nr 4; Skupiński J., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na tle polskiej ustawy z  28  października 2002  r., w:  Gdańskie Studia Prawnicze. Księga ofiarowana prof. Janowi Grajewskiemu, t. XI, Gdańsk 2003; Spotowski A., Reguły wyłączające wielość ocen a  zbieg przepisów ustawy określających przestępstwo nieumyślne i  umyślne, PiP 1973, nr 6; tenże, Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976; tenże, Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienie, zasięg), Pal. 1985, nr 9; tenże, Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, PiP 1987, nr 11; tenże, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990; Stefański R.A., Ustawa względniejsza dla sprawcy, Prok. i Pr. 1975, nr 9; tenże, Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 2001; Stolarczyk I., Problem jedności – wielości czynów, Prok. i Pr. 2005, nr 1; Stomma S., Fikcja winy, PiP 1947, nr 10; Szmidt K., Odpowiedzialność karna za prze- stępne współdziałanie na tle Kodeksu karnego z 1997 r., CzPKiNP 1999, nr 2; Szwarczyk M., Ewolucja pojęcia przestępstwa skarbowego w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; Szwedek  E., Zawiłości zamiaru ewentualnego, Probl. Praw. 1990, nr 1; Światłowski A., O retroaktywności prawa karnego, PS 1994, nr 3; Świda W., O przyczynowości zaniechania i innych zagadnieniach związku przyczynowego, PiP 1977, nr 2; Tarnawski  M., Zagadnienia jedności i  wielości przestępstw, Poznań 1977; Tarnawski  M., Ziembiński  Z., O przyczynowości zaniechania, PiP 1996, nr 7; Tyszkiewicz L., O definicji przestępstwa, jej strukturze i ele- mentach, PPK 1995, t. 21; tenże, O przestępstwie trwałym i jego desygnatach, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005; tenże, Problem istoty winy w projekcie kodeksu karnego, PiP 1995, nr 3; Warylewski J., Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym – próba określenia, PS 1998, nr 7–8; tenże (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010; Waszczyński J., Problem stopniowania winy w polskiej nauce prawa karnego, RPEiS 1976, nr 4; tenże, Jeszcze w sprawie zamiaru ewentualnego, Pal. 1977, nr 5; tenże, Wina a prewencyjny aspekt kary, w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; Wąsek A., O tzw. przestępstwie zbiorowym, NP 1966, nr 6; tenże, Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, Warszawa 1973; tenże, Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe, Pal. 1981, nr 10–12; Wierzbowski B., O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982; Wilk L., Z problematyki tzw. norm intertemporalnych w prawie karnym. Wybrane zagadnienia, PPK 1990, nr  16; tenże, Uwagi o  tzw. pozakodeksowym prawie karnym (w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej), PiP 2011, s. 6; Wojciechowski J., Odpowiedzialność za „stare” przestępstwa pod rządami nowego Kodeksu karnego, MoP 1997, nr 12; Wojtyczek K., Zasada wyłączności ustawy w  sferze prawa represyjnego. Uwagi na gruncie Konstytucji RP, CzPKiNP 1999, nr  1; Wolnik  P., Nieświadomość reguł ostrożności jako błąd przy przestępstwach nieumyślnych, CzPKiNP 2004, nr 2; Wolter W., Tadeusz Bojarski 23 Art. 1 Część ogólna O  tzw. przyczynowości zaniechania, PiP 1954, nr  10–11; tenże, O  czynie jako działaniu lub zaniechaniu przestępnym, PiP 1956, nr 5–6; tenże, Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, Warszawa 1960; tenże, Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1968; tenże, O stopniowaniu społecznego niebezpie- czeństwa czynu karalnego, KSP 1970, nr 3; tenże, Z rozważań nad kwalifikowanymi typami przestępstw, PiP 1972, nr 8–9; tenże, Uwagi o znamionach wymagających ilościowej oceny w przepisach prawa karnego, PiP 1976, nr 6; tenże, Uprzywilejowane typy przestępstw, PiP 1976, nr 1–2; tenże, Sądowe zastępowanie ilościo- wych znamion ocennych przez znamiona określone liczbowo, PiP 1977, nr 1; Wróbel W., Relacyjne i warto- ściujące ujęcie bezprawności w  prawie karnym, PPK 1993, nr  8; tenże, Zmiana normatywna i  zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003; tenże, Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, PS 1993, nr 4; tenże, Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminal- na. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006; Wyrębak J., Ogólna definicja przestępstwa a opis jego materialnej treści, PiP 1993, nr  4; tenże, Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw, Warszawa 2009; Zachuta A., Przestępstwo ciągle – czyn ciągły i ciąg przestępstw, PS 2002, nr 3; Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkod li woś ci czynu w prawie karnym, Warszawa 2007; Zębik A., Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe, Łódź 1971; Zalewski W., Problemy z przypisaniem skutku w polskim prawie karnym, w: Gdańskie Studia Prawnicze. Księga ofiarowana Prof. Janowi Grajewskiemu, t. Xl, Gdańsk 2003; Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w  polskim prawie karnym, praca zbiorowa, red. J.  Majewski, Toruń 2006; Zielińska  E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i  jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001; Ziembiński Z., Analiza pojęcia czynu, Warszawa 1972; tenże, Desuetudo, PiP 1994, nr 11; tenże, O stano- wieniu i stosowaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995; Zientek J., Karygodność i wina jako przesłanki odpowiedzialności w nowym k.k., Prok. i Pr. 1998, nr 6; tenże, Rola stopnia społecznej szkod li woś- ci czynu w nowym kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1998, nr 9; Zoll A., Karalność i karygodność jako odrębne elementy struktury przestępstwa, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności w polskim i niemieckim prawie karnym, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; tenże, Ogólne zasady odpowiedzialności w projekcie k.k., PiP 1990, nr  10; tenże, Materialne określenie przestępstwa w  projekcie k.k., w:  Księga pamiątkowa prof. M. Cieślaka, Kraków 1993; tenże, Materialne określenie przestępstwa, Prok. i Pr. 1997, nr 2; tenże, Problem okoliczności wyłączających bezprawność czynu w okresie politycznej zmiany systemu, CzPKiNP 1997, nr 1; tenże, Zasady prawa karnego w projekcie Konstytucji, PiP 1997, nr 3. W rozdziale I zostały określone podstawowe założenia odpowiedzialności karnej. Jest to podejście prawidłowe z punktu widzenia legislacyjnego. Kodeks powinien wskazywać na początku swoich rozwiązań idee przewodnie odpowiedzialności. Z tego punktu widzenia błędnie postąpiono np. w Kodeksie karnym skarbowym, w  którym zasady odpowiedzialności zatytułowano jako „Przepisy wstępne”. Do zasad odpowiedzialności można naturalnie włączać różne rozwiązania karno- prawne – wszystkie one są odpowiednio ważne. Kodeks prawidłowo wyszczególnił podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej w art. 1, następnie zasady ob
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: