Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 002435 20661315 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 1100
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6386-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in.:

Prezentowane, 2. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje

wszelkie zmiany ustawodawcze, w tym m.in.:

  1. przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej kontradyktoryjności i przemodelowania postępowania przygotowawczego
  2. usprawnienia i przyspieszenia postępowania, dzięki stworzeniu prawnych ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i w szerszym zakresie wykorzystaniu idei sprawiedliwości naprawczej;
  3. usunięcia 'fasadowości' postępowania;
  4. ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych;
  5. ograniczenia przewlekłości postępowania;
  6. odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów
  7. uzyskania pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks karny skarbowy Polecamy nasze najnowsze publikacje z tego zakresu: Marek Bojarski (red.) SZCZEGÓLNE DZIEDZINY PRAWA KARNEGO. PRAWO KARNE WOJSKOWE, SKARBOWE I POZAKODEKSOWE, Tom 11 System Prawa Karnego Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak KODEKS KARNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kompaktowe Marek Bojarski, Wojciech Radecki KODEKS WYKROCZEŃ. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Becka Ryszard A. Stefański PISMA PROCESOWE W SPRAWACH KARNYCH Z OBJAŚNIENIAMI I PŁYTĄ CD, wyd. 3 Wzory Pism Becka Robert Zawłocki ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO Zarys Prawa Hanna Paluszkiewicz SPORZĄDZANIE ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH W POSTĘPOWANIU KARNYM. KOMENTARZ PRAK- TYCZNY WRAZ Z ORZECZNICTWEM. WZORY PISM PROCESOWYCH Prawo Sądowe www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks karny skarbowy Komentarz Autorzy prof. dr hab. Leszek Wilk dr hab. Jarosław Zagrodnik 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wilk, Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Wydawca: Dagna Kordyasz Poszczególne części komentarza opracowali: Leszek Wilk: objaśnienia do art. 1–112 Jarosław Zagrodnik: objaśnienia do art. 113–191 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6385-1 ISBN e-book 978-83-255-6386-8 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe . . . . . Dział I. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zaniechanie ukarania sprawcy . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przestępstwa skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wykroczenia skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . Art. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97–106ł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 1 3 3 3 7 8 84 85 87 107 111 198 199 210 212 255 255 258 261 266 402 403 405 436 437 445 V Spis treści Rozdział 9. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107–111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113–119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Strony i ich procesowi przedstawiciele . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 120–128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Zabezpieczenie majątkowe . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129–132a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Właściwość organów postępowania przygoto- wawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 133–135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Postępowanie mandatowe . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 136–141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przebieg negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 142–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 150–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie przed sądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 479 480 492 514 515 515 518 521 521 613 613 615 750 750 750 766 766 783 785 787 787 787 815 815 816 816 856 856 872 872 878 947 947 947 952 Spis treści Rozdział 18. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 165–170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 995 997 Dział V. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Art. 171–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych . . . . . . . . 1024 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Rozdział 19. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Art. 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Rozdział 20. Przebieg postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Art. 174–177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestęp- stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe . . . . . . . . . . . . 1042 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Dział I. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 Rozdział 21. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Art. 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Rozdział 22. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 Art. 179–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 Dział II. Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Rozdział 23. Wykonywanie kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Art. 182–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Rozdział 24. Wykonywanie środków karnych . . . . . . . . . . 1073 Art. 189–191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AkcyzaU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GryU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajem- nych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje GryHazU . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) nowela lipcowa . . . . . ustawa z 3.7.1998 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U. Nr 108, poz. 682) IX Wykaz skrótów nowela wrześniowa . . ustawa z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Ko- deks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PrDew . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) z 2012 r. poz. 826 ze zm.) z 2013 r. poz. 727 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) SCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1404 ze zm.) UKS . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje UprOrgDochR . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia docho- dzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpozna- niu w postępowaniu uproszczonym jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług WKC . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Ko- deks Celny (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 1) (EWG) Nr 2. Czasopisma DP . . . . . . . . . . . . . . Doradztwo Podatkowe Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. X . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Wykaz skrótów MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Pracy OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Komisji Arbitrażo- i Wojskowej wych . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPK . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. Pr. Sp. WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . Prokuratura i Prawo 3. Piśmiennictwo Baniak, Prawo . . . . . S. Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. 2, Kraków 2005, 2009 Bartosiewicz, Kubacki, Kodeks . . . . . . . . . . . A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skar- bowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2005, 2009 Bogdan, Nita, Radzikowska, Światłowski, Komentarz . . . . . . . . G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. Świa- tłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000 Bojarski, Kodeks . . . T. Bojarski, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porównawczych, [w:] Współ- czesne problemy procesu karnego i wymiaru spra- wiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała pod red. P. Hofmańskiego i K. Zgryzka, Katowice 2003. XI Wykaz skrótów Gostyński, Komentarz . . . . . . . . Z. Gostyński, Kodeks karny skarbowy – wprowa- dzenie, Kraków 1999 Grzegorczyk, Komentarz . . . . . . . . T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komen- tarz, Warszawa 2001, 2003, 2009 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Komentarz . P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks po- stępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, 2012 Konarska-Wrzosek, Oczkowski, Prawo karne skarbowe V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wyko- nawcze, Toruń 2005 Kotowski, Kurzępa, Komentarz . . . . . . . . W. Kotowski, B. Kurzępa, Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2005, 2010 Kubacki, Bartosiewicz, Kodeks . . . . . . . . . . R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Kodeks karny skar- bowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2005 Marszał, Stachowiak, Zgryzek, Proces . . . . K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003 Michalik, VAT. Komentarz . . . . . . . . . T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2013, Prusak, Kodeks . . . . F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Prusak, Prawo . . . . . F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, 2014 t. I i t. II, Kraków 2006 wyd. 2, Warszawa 2002 Skowronek, Komentarz . . . . . . . . S. Skowronek, Kodeks Art. 113–191. Komentarz, Warszawa 2006 karny skarbowy. System PrKar, t. 1, [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11] . . . . . . . . . . . E. Bieńkowska, J. Błachut, M. Filar, K. Krajewski, A. Marek, T. Szymanowski, J. Warylewski, D. Wój- cik, System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne, t. 1 (pod red. A. Marka), Warszawa 2010; T. Bojar- XII Wykaz skrótów ski, M. Królikowski, T. Maciejewski, J. Majewski, R.A. Stefański, W. Witkowski, A. Wrzyszcz, E. Zie- lińska, A. Zoll, System Prawa Karnego. Źródła prawa karnego, t. 2 (pod red. T. Bojarskiego), War- szawa 2011; R. Dębski, J. Giezek, Z. Jędrzejewski, T. Kaczmarek, P. Kardas, V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, A. Liszewska, J. Majewski, Ł. Pohl, A.J. Szwarc, R. Zawłocki, System Prawa Karnego, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, t. 3 (pod red. R. Dębskiego), Warszawa 2013; W. Cieślak, A. Grześkowiak, V. Konarska-Wrzosek, J.A. Kulesza, B. Kunicka-Michalska, S. Lelental, A. Marek, M. Melezini, T. Oczkowski, J. Raglew- ski, A. Sakowicz, Z. Sienkiewicz, J. Skupiński, G.B. Szczygieł, M. Szewczyk, L. Wilk, W. Wróbel, System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Pod- danie sprawcy próbie, t. 6 (pod red. M. Melezini), Warszawa 2010; J.K. Gierowski, K. Krajewski, K. Postulski, M. Siwek, L.K. Paprzycki, System Prawa Karnego. Środki zabezpieczające, t. 7 (pod red. L.K. Paprzyckiego), Warszawa 2012; M. Bo- jarski, L. Gardocki, S. Hoc, W. Kozielewicz, B. Ku- nicka-Michalska, J. Piórkowska-Fliegier, J. Potul- ski, W. Radecki, R.A. Stefański, A. Wojtaszczyk, W. Wróbel, W. Zontek, System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbioro- wym, t. 8 (pod red. L. Gardockiego); J. Bojarski, J. Długosz, E. Guzik-Makaruk, E. Hryniewicz, P. Kardas, M. Kulik, A. Marek, B. Michalski, T. Oczkowski, J. Piskorski, E. Pływaczewski, J. Skorupka, W. Zalewski, R. Zawłocki, System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9 (pod red. R. Zawłockiego), Warszawa 2011; M. Budyn-Kulig, V. Konarska- -Wrzosek, W. Kulesza, B. Michalski, M. Mozgawa, S. Pikulski, J. Potulski, W. Radecki, M. Szewczyk, J. Warylewski, J. Wojciechowska, System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indy- widualnym, t. 10 (pod red. J. Warylewskiego), Warszawa 2010; M. Bojarski, D. Gruszecka, W. Jasiński, H. Kmieciak, V. Konarska-Wrzosek, K. Klemens, M. Mozgawa, F. Prusak, S.M. Przy- XIII Wykaz skrótów jemski, W. Radecki, J. Skorupka, R.A. Stefański, System Prawa Karnego. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, t. 11 (pod red. M. Bojarskiego) Zoll, Komentarz . . . . A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Ko- mentarz. t. I, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . litera 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł j.w. . . . . . . . . . . . . . . jak wyżej lit. m.in. . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . następny nadb. . . . . . . . . . . . . . nadbitka NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny nowela lipcowa . . . . . nowela do d.UKS z 3.7.1998 r. (Dz.U. Nr 108, . . . . . . . . . . . . . . numer poz. 682) . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . . . strona Nr orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. r. s. SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . to jest TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wg . . . . . . . . . . . . . . według wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zał. . . . . . . . . . . . . . . załącznik zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . zobacz XIV Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 186)1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1036, poz. 1149, poz. 1304; 2014, poz. 312) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 11.02.2013 r. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I. Część ogólna Rozdział 1. Przepisy wstępne Literatura: A. Adamski, Karalność oszustw na szkodę interesów finan- sowych Unii Europejskiej na podstawie prawa polskiego, [w:] T. Du- kiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006; A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Leksykon prawa karnego skarbowego, Wrocław 2003; ciż, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, MoPod 2002, Nr 10; M. Bieniak, Wina w postępowaniu karnym skarbowym. Glosa do postanowienia SN z 23.5.2002 r., V KKN 426/00, MoPod 2003, Nr 11; M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011; G. Bogdan, Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1998, Nr 1–2; G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A.R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007; T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; tenże, Społeczna szkodliwość czynu i wina w projekcie k.k., [w:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993; M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012; T. Bojarski, M. Szwarczyk, Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Administracja publiczna u progu XXI w. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000; M. Cieślak, Polskie prawo karne, Warszawa 1994; M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991; Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1984 r., NP 1985, Nr 6; M. Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, Czasopismo 3 Wilk Przed Art. 1 Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia... Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 1; J. Duży, Przedmiot ochrony oszukańczych uszczupleń podatkowych, Prok. i Pr. 2012, Nr 12; tenże, Wina sprawców oszukańczych uszczupleń podatkowych a kwalifikacja prawna, Prok. i Pr. 2012, Nr 7–8; tenże, Znaczenie regulacji art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla karnoprawnej oceny oszukańczych uszczupleń podatkowych, PS 2012, Nr 1; tenże, Zorga- nizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013; K. Eichstaedt, Idealny zbieg przestępstw z art. 286 § 1 KK z art. 76 § 1 KKS, Prok. i Pr. 2012, Nr 7–8; P. Fałkowski, Obowiązek zapłaty VAT z faktury zawierającej niesłusznie naliczony VAT w świetle Dyrektywy i orzecznictwa TSUE, MoPod 2011, Nr 11; D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005; tenże, Zasada nullum crimen sine lege a akty normatywne naczelnych organów administracji, PiP 1969, Nr 9; tenże, Osoba prawna jako podmiot przestępstwa – modele odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, Prok. i Pr. 2003, Nr 2; J. Giezek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I (art. 1–31), Wrocław 2000; tenże, Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, Wrocław 1997; O. Górniok, Glosa do postanowienia SN z 1.3.2004 r., V KK 248/03, OSP 2004, Nr 12, poz. 161; taż, Glosa do uchwały SN z 30.9.2003 r., I KZP 22/03, OSP 2004, Nr 5, poz. 63; taż, Jeszcze o nadużyciach procedury podatku VAT, Prok. i Pr. 2000, Nr 6; taż, Odpowiedzialność karna menadżerów, Toruń 2004; taż, Oszustwa na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Kontrola Państwowa 1999, Nr 3; taż, Uszczuplenie podatku VAT a zagarnięcie mienia społecznego, Prok. i Pr. 1997, Nr 2; taż (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, t. 10, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003; T. Grzegorczyk, Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej i w projektach nowej u.k.s., Pal. 1996, Nr 9–10; R. Hałabura, Odpowiedzialność karna skarbowa. Umyślność, wina i błąd, Rzeczp. 2003, Nr 200; P. Jakubski, Wina i jej stopniowalność na tle kodeksu karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 4; T. Kaczmarek, Kryminalnopolityczne założenia nowego kodeksu karnego, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, Wrocław 1997; tenże, O pozytywnej prewencji ogólnej w ujęciu projektu k.k. z 1994 r., Pal. 1995, Nr 3–4; J. Kanarek, Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24.1.2013 r., I KZP 19/12, Pal. 2013, Nr 7–8; P. Kardas, Glosa do postanowienia SN z 8.4.2009 r., IV KK 407/08, Pal. 2010, Nr 1–2; tenże, Konstrukcja idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudicatae, Pal. 2012, Nr 11–12; tenże, O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 KKS a przepisem art. 286 § 1 KK, Prok. i Pr. 2008, Nr 12; tenże, Zbieg przepisów 4 Wilk Dział I. Część ogólna Przed Art. 1 ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011; P. Kardas, G. Łabuda, Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, cz. 1 – Prok. i Pr. 2001, Nr 9, cz. 2 – Prok. i Pr. 2001, Nr 10; P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012; P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, PP 2003, Nr 2; B. Koch, Z problematyki przepisów blankietowych w prawie karnym, AUNC 1978, Nr 16; tenże, Wina nieumyślna i błąd przy przestępstwach dewizowych, Pal. 1962, Nr 3–4; V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002; taż, Sprawstwo w prawie karnym skarbowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach 2004, Nr 10; V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013; Z. Kozłowski, Zagarnięcie mienia społecznego a uszczuplenie podatku VAT, Prok. i Pr. 1998, Nr 3; L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, Nr 9–10; C. Kulesza, Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, Warszawa 2012; B. Kunicka-Michalska, Koncepcja „działania za kogoś innego” w niektórych obcych kodeksach karnych (odpowiedzialność organów i reprezentantów ciał kolektywnych), [w:] L. Tyszkiewicz (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996; G. Łabuda, Glosa do uchwały SN z 26.4.2007 r., I KZP 7/07, MoP 2007, Nr 21; tenże, Nierzetelne wystawianie faktur – oszustwo pospolite czy oszustwo podatkowe?, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30.9.2003 r., I KZP 22/03, MoPod 2004, Nr 6; tenże, Z problematyki narażenia na niebezpieczeństwo uszczuplenia należności publicznoprawnej w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, Nr 11; G. Łabuda, T. Razowski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.3.2003 r., I KZP 2/03, Prok. i Pr. 2003, Nr 11; Ł. Matusiakiewicz, Obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wystawienia faktury, Legalis; W. Mącior, Problematyczna reforma prawa karnego, PS 1999, Nr 11–12; J. Michalski, Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Warszawa 2000; B. Mik, Idealny zbieg czynów karalnych. Kilka refleksji na temat uwarunkowań i reperkusji uchwały Sądu Najwyższego z 24.1.2013 r., I KZP 19/12, Prok. i Pr. 2013, Nr 12; M. Mozgawa, Prawnokarne aspekty naruszenia podatku VAT, Prok. i Pr. 1999, Nr 6; T. Oczkowski, Glosa do wyroku SN z 2.7.2002 r., IV KK 164/02, OSP 2004, Nr 4; tenże, Problematyka karnoprawnej oceny wyłudzenia podatku VAT, Prok. i Pr. 2009, Nr 7–8; P. Ogiński, Niektóre problemy kodeksu karnego skarbowego w zakresie przestępstw i wykroczeń podatkowych związanych z dokumentacją, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XV, Wrocław 2005; A. Orłowska, Fałsz intelektualny a faktura VAT, 5 Wilk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: